Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет14/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   126

46-бабында

 белгіленген талап қою мерзімі шегінде табыс етіледі.  

6.  Салық  органының  осы  баптың  5-тармағында  көрсетілген  сауалдары  бойынша  мәліметтер,  егер  осы 

Кодекстің 581-бабының

  12)  тармақшасында  өзгеше  көзделмесе,  оларды  алған  күннен  бастап  жиырма 

жұмыс күнінен кешіктірілмей табыс етілуге тиіс. 

7.  Салық  органы  барлық  мәліметтерді  алған  күннен  бастап  он  жұмыс  күні  ішінде  камералдық 

бақылауды жүзеге асыруға және осы Кодексте белгіленген тәртіппен қорытынды жасауға міндетті. 

Қорытындыда  камералдық  бақылаудың  нәтижелері,  салықтар  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік 

аударымдар бойынша есеп айырысудың жай-күйі көрсетіледі. 

Қорытынды кемінде екі данада жасалады және оған салық органының лауазымды адамдары қол қояды. 

Қорытындының  бір  данасы  қол  қойылғаннан  кейін  үш  күннен  кешіктірмей  қолын  қойдыра  отырып  дара 

кәсіпкерге тапсырылады немесе оған почта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберіледі. 

Салық  органы  дара  кәсіпкерге  почта  арқылы  хабарламасы  бар  хатпен  жіберген  қорытындыны  почта 

немесе  өзге  байланыс  ұйымы  қайтарған  жағдайда,  осы  Кодексте  белгіленген  негіздер  бойынша  және 

тәртіппен салықтық тексеріп-қарау жүргізілген күн осындай қорытындыны тапсырған күн болып табылады.  

8.  Камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  бұзушылықтар  анықталған  жағдайда  дара  кәсіпкерге 

қорытынды  алынған  күннен  бастап  бес  жұмыс  күнінен  кешіктірмей  осы  Кодекстің 84-тарауында

 

белгіленген тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тапсырылады. 

Дара  кәсіпкер  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жою  туралы 

хабарламаны орындауды осы Кодекстің 

587-бабында

 белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. 

Хабарлама  орындалмаған  және  (немесе)  салық  органдары  қызметі  тоқтатылатын  дара  кәсіпкерге 

қатысты  салық  төлеуші  табыс  еткен  түсіндірмелермен  келіспеген  жағдайда  құжаттық  салықтық  тексеру 

жүргізіледі.  Бұл  ретте,  құжаттық  салықтық  тексеру  осындай  хабарламаны  орындау  және  (немесе) 

анықталған  бұзушылықтар  бойынша  келіспеу  туралы  түсіндірме  алу  мерзімі  өткеннен  кейін  он  жұмыс 

күнінен кешіктірілмей басталуға тиіс. 


9.  Қызметі  тоқтатылатын  дара  кәсіпкердің  салық  берешегі  көрсетілген  дара  кәсіпкердің  ақшасы 

есебінен,  оның  ішінде  мүлкін  өткізуден  алынған  ақша  есебінен  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық 

актілерінде белгіленген кезектілік тәртібімен өтеледі.  

10.  Егер  қызметі  тоқтатылатын  дара  кәсіпкерде  салықтардың,  бюджетке  төленетін  төлемақылар  мен 

өсімпұлдардың артық төленген сомасы бар болса, көрсетілген сома осы Кодекстің 

599-бабында

 белгіленген 

тәртіппен осы дара кәсіпкердің салық берешегін өтеу шотына есепке жатқызылуға жатады.  

Егер  қызметі  тоқтатылатын  дара  кәсіпкерде  салықтардың,  бюджетке  төленетін  төлемақылар  мен 

өсімпұлдардың қате төленген сомасы бар болса, көрсетілген сома осы Кодекстің 

601-бабында

 белгіленген 

тәртіппен есепке жатқызылуға жатады. 

11. Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерде салық берешегі болмаған жағдайда:  

1)  салықтардың  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  қате  төленген  сомасы  осы 

Кодекстің 601-бабында

 белгіленген тәртіппен осы салық төлеушіге қайтарылуға жатады

2)  салықтардың,  бюджетке  төленетін  төлемақылардың,  алымдар  мен  өсімпұлдардың  артық  төленген 

сомасы осы Кодекстің 602-бабында

 белгіленген тәртіппен осы салық төлеушіге қайтарылуға жатады;  

3)  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  төленген  сомасы  осы  Кодекстің 

606-бабында

 

белгіленген тәртіппен осы салық төлеушіге қайтарылуға жатады; 4)  айыппұлдардың  төленген  сомасы  осы  Кодекстің 

605-бабында

  белгіленген  тәртіппен  осы  салық 

төлеушіге қайтарылуға жатады; 

5)  кеден  органдары  алатын  кедендік  баждардың,  салықтардың,  кедендік  алымдар  мен  өсімпұлдардың 

бюджетке  артық  (қате)  төленген  сомасы  Қазақстан  Республикасының  кеден  заңнамасында  белгіленген 

тәртіппен осы салық төлеушіге қайтарылуға жатады. 2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен___1-тармақ_өзгертілді_(2014_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгізілді)___(__бұр.ред.қара'>Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  12-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

12.  Салық  төлеушi  салық  берешегiн,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы жарналары,  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешекті  төлеуді  (аударуды)  камералдық  бақылаудың 

нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жою  туралы  қорытынды  жасалған  немесе  хабарлама 

орындалған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.  

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 13-тармақ жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

13. Дара кәсіпкер:  1) камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар және салық берешегi, міндетті зейнетақы 

жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары,  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешегі  болмаған 

кезде - қорытынды жасалған; 

2)  бұзушылықтар  болған  және  салық  берешегi,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік 

зейнетақы  жарналары,  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешегі  болмаған  кезде  -  камералдық  бақылау 

нәтижелері бойынша анықталған осындай бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалған; 

3)  салық  берешегі  болған  кезде  және  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған 

бұзушылықтар  толық  көлемінде  жойылған  жағдайда  -  салық  берешегі,  міндетті  зейнетақы  жарналары, 

міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары,  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешегі  өтелген  күннен  бастап 

дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылды деп танылады. 

Дара  кәсіпкерді  осы  тармақта  белгіленген  тәртіппен  тіркеу  есебінен  шығару  туралы  ақпарат  дара 

кәсіпкер  ретінде  тіркеу  есебінен  шығарылған  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  уәкілетті  органның 

интернет-ресурсында орналастырылады. 

Осы баптың 12-тармағында белгіленген мерзімдерде төленбеген салық берешегiнің, міндетті зейнетақы 

жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешектің 

болуы дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіз болып табылады. 

Осы  тармаққа  сәйкес  тіркеу  есебінен  шығарудан  бас  тартылған  дара  кәсіпкерлер  туралы  ақпарат  осы 

баптың  12-тармағында  белгіленген  төлеу  мерзімі  өткен  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  уәкілетті 

органның интернет-ресурсында орналастырылады. 

14.  2014.28.11.  №  257-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

15.  2014.28.11.  №  257-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  кодекс  43-1-баппен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

43-1-бап.  Дара  кәсіпкерлердің  жекелеген  санаттарының  қызметін  оңайлатылған  тәртіппен тоқтату 

1.  Дара  кәсіпкерлердің  жекелеген  санаттарының  қызметін  оңайлатылған  тәртіппен  тоқтату  осы 

Кодекстің 

586-бабында

 белгіленген камералдық бақылау жүргізілмей:  

1) салық төлеушінің қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішінің не 


2) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініште немесе 

патент құнының есеп-қисабында қамтылған жазбаша келісімнің негізінде жүзеге асырылады. 

2.  Қызметін  тоқтату  туралы  салықтық  өтінішті  беру  кезінде  бір  мезгілде  мынадай  шарттарға  сәйкес 

келетін: 

1) қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын;  

2) бірлескен кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асырмайтын; 

3)  шаруа  немесе  фермер  қожалықтары  үшін  арнаулы  салық  режимі  қолданылмайтын  қызмет  түрлері 

бойынша табыстар мен  шығыстардың, мүліктің бөлек  есепке  алынуын  қолданатын бірыңғай жер салығын 

төлеушілер болып табылмайтын; 

4)  осы  Кодекстің 574-бабының  1-тармағында

  көрсетілген  жекелеген  қызмет  түрлерін  жүзеге 

асырмайтын; 

5) тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде салықтық тексерулер жоспарында 

жоқ; 

6)  салық  берешегi,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ Қазақстан Республикасының азаматтары немесе оралмандар 

болып табылатын дара кәсіпкерлер қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жатады. 

Осы бап осы Кодекстің 

46-бабының  2-тармағында

  белгіленген  талап  қоюдың  ескіру  мерзімі  ішінде, 

осы  тармақтың  бірінші  бөлігінің  1)  -  5)  тармақшаларында  айқындалған  шарттарға  сәйкес  келетін  дара 

кәсіпкерлерге  қатысты  қызметті  тоқтату  туралы  салықтық  өтініш  беру  күніне  немесе  осы  баптың  5-

тармағында белгіленген жағдайлар басталғанға дейін қолданылады.  

3.  Осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  1)  тармақшасында  көзделген  негіз  бойынша  қызметті 

оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде дара кәсіпкер өзінің орналасқан жері бойынша салық органына бір 

мезгілде: 

1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті; 

2) таратудың салық есептілігін; 

3)  осы  Кодекстің 

648-бабында

  белгіленген  тәртіппен  бақылау-касса  машинасын  (ол  болған  кезде) 

есептен шығару туралы салықтық өтінішті табыс етеді. 

Таратудың  салық  есептілігі  қызметті  тоқтататын  дара  кәсіпкер  төлеуші  және  (немесе)  салық  агенті 

болып  табылатын  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  түрлері,  міндетті 

зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік  аударымдар  бойынша 

қызметті  тоқтату  туралы  салықтық  өтініш  табыс  етілген  салық  кезеңінің  басынан  бастап  осындай  өтініш 

табыс етілген күнге дейінгі кезең үшін жасалады. 

Егер  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  мерзімі  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілгеннен  кейін 

басталатын  болса,  осындай  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілетін 

күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

4.  Осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  1)  тармақшасында  көзделген  негіз  бойынша  қызметті 

оңайлатылған  тәртіппен  тоқтату  кезінде  таратудың  салық  есептілігінде  көрсетілген  салықтарды  және 

бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді,  әлеуметтік  аударымдарды  төлеу,  міндетті  зейнетақы 

жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  аудару  салық  органына  таратудың  салық  есептілігі 

табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Егер таратудың салық есептілігінің алдында табыс етілген салық есептілігінде көрсетілген салықтарды 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы 

жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  аудару  мерзімі  осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде 

көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталатын болса, онда оларды төлеу (аудару) таратудың салық есептілігі 

табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Салық органы осы тармаққа сәйкес салық міндеттемесі орындалған күннен бастап үш жұмыс күнінен 

кешіктірмей дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығаруды жүзеге асырады және уәкілетті органның интернет-

ресурсында дара кәсіпкердің тіркеу есебінен шығарылғаны туралы ақпаратты орналастырады. 

Салық органы: 

1)  осы  баптың  2-тармағында  көзделген  шарттарға  сәйкес  келмеген  және  (немесе)  осы  баптың  3-

тармағының  талаптары  орындалмаған  кезде  -  қызметті  тоқтату  туралы  салықтық  өтініш  берілген  күннен 

бастап үш жүмыс күні ішінде; 

2) осы тармақта көзделген талаптар орындалмаған кезде - салықтарды және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік 

зейнетақы  жарналарын  аудару  мерзімі  өткен  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  дара  кәсіпкер  ретінде 

тіркеу  есебінен  шығарудан  бас  тартады  және  уәкілетті  органның  интернет-ресурсында  ақпаратты 

орналастырады. 

5. Мынадай жағдайларда:  

1)  патент  негізіндегі  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  және  патенттiң  қолданылу  мерзiмi  өткен 

немесе қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде патент құнының 

кезекті есеп-қисабын табыс етпеген

2) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрған және  қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталғаннан кейін 

осы  Кодексте  белгіленген  салық  есептілігін  табыс  ету  мерзімі  өткен  күннен  бастап  күнтізбелік  алпыс  күн 


ішінде  салық  есептілігін  табыс  етпеген  дара  кәсіпкерлер  осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  2) 

тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жатады. 

Осы тармақта көрсетілген жағдайларда дара кәсіпкердің орналасқан жері бойынша салық органы: 

осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес келген кезде; 

салық органында тіркеу есебінде тұрған бақылау-касса машинасы болмаған жағдайда; 

осы  тармақтың  бірінші  бөлігінің  1)  және  2)  тармақшаларында  белгіленген  мерзімдердің  біреуі  өткен 

күннен бастап үш жұмыс күні ішінде дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығаруды жүзеге асырады. 

Дара  кәсіпкерді  осы  тармақта  белгіленген  тәртіппен  тіркеу  есебінен  шығару  туралы  ақпарат  осы 

тармақтың  бірінші  бөлігінің  1)  және  2)  тармақшаларында  белгіленген  мерзімдердің  біреуі  өткен  күннен 

бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады. 

6. Салық төлеуші:  

осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  1)  тармақшасында  көзделген  негіз  бойынша  қызметті 

оңайлатылған  тәртіппен  тоқтату  кезінде  -  салықтарды  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдерді,  әлеуметтік  аударымдарды  төлеу,  міндетті  зейнетақы  жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы 

жарналарын аудару күнінен; 

осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  2)  тармақшасында  көзделген  негіз  бойынша  қызметті 

оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде - соңғы патенттің қолданылу мерзімі өткен (қызметті тоқтата тұру 

жағдайларын қоспағанда) күннен; 

осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  2)  тармақшасында  көзделген  негіз  бойынша  қызметті 

оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде - салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) 

туралы салықтық өтініште көрсетілген қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 

дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған болып танылады. 2015.27.04.  №  311-V  ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

7. Салық органы осы бапқа сәйкес дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылғаннан кейін талап қоюдың ескіру мерзімі  ішінде  бұзушылықтарды  анықтаған  жағдайда,  дара  кәсіпкер  ретінде  тіркелу  кезеңінде  жүзеге 

асырылатын  қызмет  бойынша  салықтар  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер,  міндетті 

зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша салық 

міндеттемелерін  есептеуді  жеке  тұлға  оларды  төлеу  жөнінде  міндеттемелер  туындаған  кезде  қолданыста 

болатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргізеді. 

  

44-бап. Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салық міндеттемесін орындау 

1.  Жеке  тұлғаның  салық  міндеттемесі  ол  соттың  күшіне  енген  шешімі  негізінде  хабарсыз  кеткен  деп 

танылған кезден бастап тоқтатыла тұрады. 

2.  Сот  хабарсыз  кеткен  деп  таныған  жеке  тұлғаның  салық  берешегін  хабарсыз  кеткен  деп  танылған 

жеке тұлғаның мүлкіне қорғаншылық жасау жөніндегі міндет жүктелген адам өтейді. 

3.  Егер  хабарсыз  кеткен  деп  танылған  жеке  тұлғаның  мүлкі  салық  берешегін  өтеу  үшін  жеткіліксіз 

болса,  онда  оның  салық  берешегінің  өтелмеген  бөлігін  салық  органы  мүліктің  жеткіліксіздігі  туралы  сот 

шешімі негізінде есептен шығарады. 

4.  Сот  адамды  хабарсыз  кеткен  деп  тану  туралы  шешімнің  күшін  жойған  кезде,  бұрын  салық  органы 

есептен  шығарған  салық  берешегінің  күші  осы  Кодекстің 

46-бабында

  белгіленген  талап  қою  мерзіміне 

қарамастан, сот тәртібімен қайта басталады. 

  

45-бап. Қайтыс болған жеке тұлғаның салық берешегін өтеу 

1.  Жеке  тұлғаның  қайтыс  болған  күнгі,  сондай-ақ  оны  соттың  күшіне  енген  шешімі  негізінде  қайтыс 

болды  деп  жариялау  күнгі  жиналып  қалған  салық  берешегін  оның  мұрагері  (мұрагерлері)  мұраға 

қалдырылған мүліктің құны шегінде және мұраны алған күнгі ондағы үлесіне барабар өтейді. 

Егер қайтыс болған жеке тұлғаның, сондай-ақ соттың күшіне енген шешімі негізінде қайтыс болды деп 

жарияланған  жеке  тұлғаның  мүлкі  салық  берешегін  өтеу  үшін  жеткіліксіз  болса,  онда  салық  берешегінің 

өтелмеген бөлігін салық органы мүліктің жеткіліксіздігі туралы сот шешімі негізінде есептен шығарады. 

2.  Егер  мұрагер  (мұрагерлер)  кәмелетке  толмаған  болса,  онда  жеке  тұлғаның  қайтыс  болған  күнгі 

немесе оны қайтыс болды деп жариялау күнгі жиналып қалған салық берешегін өтеу бойынша міндеттеме 

соттың күшіне енген шешімі негізінде ғана осындай мұрагерге (мұрагерлерге) мұраға қалдырылған мүліктің 

құны шегінде және мұраны алған күнгі ондағы үлесіне барабар шекте жүктеледі. 

3. Жеке тұлғаның қайтыс болған күнгі немесе оны соттың күшіне енген шешімі негізінде қайтыс болды 

деп жариялау күнгі жиналып қалған салық берешегі, егер: 

1) кәмелетке толмаған мұрагер (мұрагерлер) соттың күшіне енген шешімі негізінде осындай берешекті 

өтеу жөніндегі салық міндеттемесінен босатылса; 

2) мұрагері (мұрагерлері) жоқ болса, өтелген болып саналады. 

Сот  жеке  тұлғаны  қайтыс  болды  деп  жариялау  туралы  шешімнің  күшін  жойған  кезде  бұрын  салық 

органы  есептен  шығарған  салық  берешегінің  күші  осы  Кодекстің 

46-бабында

  белгіленген  талап  қою 

мерзіміне қарамастан, сот тәртібімен қайта басталады. 


2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен___2-тармақ_жаңа_редакцияда_(2009_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___4-тармақ_өзгертілді_(__жарияланғанынан'>Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң 

қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015 

ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

4. Осы баптың ережелері қайтыс болған немесе  соттың күшіне  енген шешімі негізінде қайтыс болған деп  жарияланған  дара  кәсіпкерге  де,  жекеше  нотариусқа  да,  жеке  сот  орындаушысына  да,  адвокатқа  да, 

кәсіби медиаторға да қолданылады. 

  

46-бап. Салық міндеттемесі мен талабы бойынша талап қою мерзімі  

1. Салық міндеттемесі мен талабы бойынша талап қою мерзімі: 

1)  салық  органы  салықтың  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  сомасын  есепке 

жазуға немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарауға құқылы

2)  салық  төлеуші  (салық  агенті)  салық  есептілігін  табыс  етуге  міндетті,  салық  есептілігіне  өзгерістер 

мен толықтырулар енгізуге, салық есептілігін кері қайтарып алуға құқылы

3)  салық  төлеуші  (салық  агенті)  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді, 

өсімпұлдарды есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды талап етуге құқылы

4) салық органы салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдарды есепке 

жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізуге міндетті болатын уақыт кезеңі. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық міндеттемесі мен талабы бойынша талап қою мерзімі бес жылды  құрайды.  Талап  қою  мерзімінің  өтуі,  осы  бапта  көзделген  жағдайларды  қоспағанда,  тиісті  салық 

кезеңі аяқталғаннан кейін басталады.  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3.  Қызметін  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшартқа  сәйкес  жүзеге  асыратын  салық төлеушілер бойынша салық органы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімі 

ішінде және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылуы аяқталғаннан кейін бес жыл 

ішінде  үстеме  пайда  салығының,  салықтың  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің 

сомасын, сондай-ақ осы Кодекстің 94

 және 


107-баптарына

 сәйкес кен орындарын әзірлеу салдарын жоюға 

арналған шығыстар бойынша шегерімдер бөлігінде корпоративтік табыс салығы және онымен байланысты 

жиынтық  жылдық  табысты  түзету  сомасын  есепке  жазуға  немесе  олардың  есептелген,  есепке  жазылған 

сомасын  қайта  қарауға  құқылы,  оларды  есептеу  әдістемесінде  мынадай  көрсеткіштердің  бірі: 

рентабельділіктің  ішкі  нормасы  (РІН)  немесе  пайданың  ішкі  нормасы  немесе  R-фактор  (табыстылық 

көрсеткіші) қолданылады. 

2014.12.06.  №  209-V  ҚР

 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет