Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет122/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126

Заңымен

  9-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 9-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

9. Бақылау-кассалық  машинаның  тіркеу  карточкасыныңтауар  чегініңфискалдық  есепті  алу 

актісініңқолма-қол  ақша  есебi  кiтабы

  мен  тауар  чектерi  кiтабының  нысандарын  уәкілетті  орган 

белгілейді. 

  

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  647-бап жаңа редакцияда (2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

647-бап. Бақылау-касса машинасының тiркеу деректерiне өзгерістер енгізу  

1.  Бақылау-касса  машинасының  тiркеу  карточкасында  көрсетiлген  мәлiметтер  өзгерген  кезде,  салық 

төлеушi  бақылау-касса  машинасын  есепке  қойған  жерi  бойынша  салық  органына  өзгерістер  туындаған 

кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде:  

1)  өзгерген  мәлiметтердi  көрсете  отырып,  бақылау-касса  машинасын  салық  органында  есепке  қою 

туралы салықтық өтiнiштi; 

2) бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасын табыс етуге міндетті. 

2. Тіркеу карточкасын ауыстыруды: 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  тіркеу  карточкасы  жоғалған  (бүлінген)  жағдайда  -  осы  баптың  1-тармағында  көзделген  салықтық өтініш алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде; 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  тіркеу  карточкасында  көрсетілген  мәліметтер  өзгерген  жағдайда  -  осы  баптың  1-тармағында көзделген салықтық өтініш алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде; 

3) тіркеу карточкасында сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда - осы баптың 1-тармағында көзделген 

салықтық  өтінішті  алған  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  бақылау-касса  машинасының  есепке 

қойылған жерi бойынша салық органы жүргізеді.  

Осы тармақшада көзделген жағдайда, салық төлеуші салықтық өтінішке мына құжаттардың бірін: 

1) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін; 

2)  сәйкестендіру  нөмірінің  бар-жоғын  растайтын  құжаттың  түпнұсқасын  көрсеткен  жағдайда  -  оның 

көшірмесін қоса береді. 

Бақылау-касса  машинасының  тіркеу  карточкасын  ауыстыру  үшін  салық  органына  табыс  етілген 

салықтық өтінішке сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесі, оны осындай салық 

органына ауыстыру не осы Кодекске сәйкес құжатқа сәйкестендіру нөмірін енгізу мақсатында басқа құжатқа 

қайта ресімдеу үшін табыс еткен жағдайда, қоса берілмейді. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3. Салық органының лауазымды адамы салықтық өтiнiш салық органында қабылданған күннен бастап үш  жұмыс  күнi  iшiнде  бақылау-касса  машинасының  өзгертілген  тiркеу  деректерi  бар  тiркеу  карточкасын 

ресiмдейдi және салық төлеушiге бередi.  4.  Бақылау-касса  машинасының  жаңа  тіркеу  карточкасы  берілген  кезде  салық  органы  бұрын  берген 

бақылау-касса  машинасының  тіркеу  карточкасы  салық  төлеушінің  бақылау-касса  машинасының  аталған 

тіркеу карточкасын жоғалту (бүлдіру) жағдайларын қоспағанда, салық органына қайтарылуға жатады. 

  

648-бапСалық органында бақылау-касса машинасын есептен шығару  

1. Бақылау-касса машинасын есептен шығару мынадай жағдайларда: 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1) сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларға байланысты қызметті жүзеге асыру тоқтатылған; 

2) бақылау-касса машинасын пайдаланатын жер немесе бақылау-касса машинасын сауда автоматында 

немесе  қызмет  көрсетуді  төлеу  терминалында  пайдаланатын  салық  төлеушінің  орналасқан  жері  өзгерген 

жағдайда, егер мұндай өзгеріс бақылау-касса машинасын басқа салық органында тіркеуді талап ететін

3) техникалық ақауларына байланысты бақылау-касса машинасын одан әрі қолдану мүмкін болмаған; 

4) бақылау-касса машинасын мемлекеттік тізілімнен шығарған; 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

4-1)  бақылау-касса  машинасының  техникалық  жағынан  жарамды  моделі  бақылау-касса  машинасының жаңа моделіне алмастырылған; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

4-2)  ішкі  істер  органдарына  берілген  ұрланғаны  туралы  өтініштің  көшірмесі  және  (немесе)  Қазақстан Республикасының  бүкіл  аумағына  және  салық  төлеушінің  орналасқан  жері  бойынша  тиісті  әкімшілік-

аумақтық  бірлікке  таралатын  мерзімді  баспа  басылымдарында  жарияланған,  жоғалғаны  туралы 

хабарландырудың көшірмесі болған кезде бақылау-касса машинасы ұрланған, жоғалған; 

5) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларда жүргізіледі. 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2.  Аппараттық-бағдарламалық  кешендерді  және  деректерді  беру  функциясы  бар  бақылау-касса машинасын  қоспағанда,  салық  органында  бақылау-касса  машинасын  есептен  шығару  үшін  салық  төлеуші 

салық органына бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішпен

 бір мезгілде: 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  салық  органы  орнатқан  пломбасымен  бірге  фискалдық  жады  блогы  бар  бақылау-касса  машинасын немесе деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын; 

2) бақылау-касса машинасын дайындаушы зауыттың паспортын

3) нөмірленген, тігілген, салық органы басшысының қолымен және мөрімен расталған қолма-қол ақша 

есебінің кітабын және тауар чектерінің кітабын; 

4) бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасын табыс етеді. 

3.  Аппараттық-бағдарламалық  кешен  болып  табылатын  бақылау-касса  машиналарын  есептен  шығару 

үшін салық төлеуші салық органына бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішті, 

бақылау-касса  машинасын  тіркеу  карточкасын  табыс  етеді  және  «Салық  инспекторының  жұмыс  орны» 

модуліне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4.  Салық  органының  лауазымды  адамы  бақылау-касса  машинасын  есептен  шығару  туралы  салықтық өтініш салық органында тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын есептен 

шығаруды жүргізеді, ол үшін: 

1) фискалдық есепті алады; 

2)  камералдық  бақылау  жасайды  және  қолма-қол  ақша  есебі  кітабының  деректерін  фискалдық  есеп 

көрсеткіштерімен және тауар чектері кітабының деректерімен салыстырып тексеру жүргізеді; 

3) қолма-қол ақша есебі кітабы мен тауар чектері кітабының жабылғаны туралы жазба жүргізеді; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгiзiлді);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 

 

3-1)  фискалдық  жады  блогы  бар  бақылау-касса  машинасының  корпусынан  салық  органының пломбасын алып тастауды жүргiзедi; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4) салық төлеушіге: бақылау-касса машинасын; 

қолма-қол ақша есебінің кітабы мен тауар чектері кітабын; бақылау-касса машинасын дайындаушы зауыттың паспортын; 

бақылау-касса  машинасының  есептен  шығарылғаны  туралы  белгі  қоя  отырып,  тіркеу  карточкасын 

қайтарады. 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5.  Аппараттық-бағдарламалық  кешен  болып  табылатын  бақылау-касса  машинасын,  деректерді  беру функциясы  бар  бақылау-касса  машинасын  есептен  шығарған  кезде  салық  органының  лауазымды  адамы 

фискалдық есепті алады және салық төлеушіге бақылау-касса машинасын есептен шығарғаны туралы белгі 

қоя отырып, тіркеу карточкасын қайтарады. 

  

649-бап. Фискалдық есепті алу және бақылау чегінің мазмұнына қойылатын талап  

1. Фискалдық есепті салық органдары: 

1) салықтық тексерулер жүргізген; 

2) фискалдық жадының блогын ауыстырған; 

3) бақылау-касса машинасы есептен шығарылған; 

4)  фискалды  жадыға  кіру  паролін  енгізуді  талап  ететін  бақылау-касса  машинасын  жөндеу  жүзеге 

асырылған; 

5) қолма-қол ақша есебінің кітабы толығымен толтырылған; 

6) қолма-қол ақша есебінің кітабы жоғалған (бүлінген) жағдайларда алады. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

2.  Осы  баптың  1-тармағы  1)  тармақшасында  көзделген  жағдайды  қоспағанда,  фискалдық  есепті  алу үшін салық органына бақылау-касса машинасы және мынадай құжаттар: 

1) нөмірленген, тігілген, салық органы басшысының қолымен және мөрімен расталған қолма-қол ақша 

есебінің және тауар чектерінің кітаптары; 

2) соңғы фискалдық есеп алынған күннен бастап ауысымдық есептер табыс етіледі. 

Фискалдық есепті алу кезінде деректері салық органдарының ақпараттық жүйесіне енгізілуге жататын 

фискалдық есепті алу актісі жасалады. 

3.  Аппараттық-бағдарламалық  кешендерді  қоспағанда,  бақылау-касса  машинасының  бақылау  чегі 

мынадай ақпараттарды: 

1) салық төлеушінің атауын; 

2) сәйкестендіру нөмірін; 

3) бақылау-касса машинасының зауыттық нөмірін; 

4) бақылау-касса машинасының салық органындағы тіркеу нөмірін

5) чектің реттік нөмірін; 

6)  тауарларды  сатып  алу,  жұмыстарды  орындау,  қызметтерді  көрсету  жүргізілген  күн  мен  оның 

уақытын; 

7) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасын және (немесе) сатып алу сомасын; 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  8)  тармақша  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

8) фискалдық белгіні; 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  9)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

9) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарының бақылау чегінің төлнұсқалылығын  тексеру  үшін  фискалдық  деректер  операторының  атауын  және  фискалдық  деректер 

операторы интернет-ресурсының деректемелерін қамтуға тиіс. 

Аппараттық-бағдарламалық  кешендердің  (банктер  мен  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын аппараттық-бағдарламалық кешендерді қоспағанда) бақылау чегі осы 

тармақтың 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты қамтуға тиіс. 

Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын 

аппараттық-бағдарламалық  кешендердің  бақылау  чегінің  нысаны  мен  мазмұнын

  уәкілетті  органмен 

келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді. 

Валюта  айырбастау,  металл  сынықтарын,  шыны  ыдысты  қабылдау  орындарында,  ломбардтарда 

қолданылатын  бақылау-касса машиналарының  бақылау чегі  қосымша  сату сомасы  туралы  және  сатып алу 

сомасы туралы ақпаратты қамтуға тиіс. 

4.  Бақылау  чегі  қосымша  бақылау-касса  машиналарын  дайындаушы  зауыттың  техникалық 

құжаттамасында көзделген, соның ішінде қосылған құн салығы сомасы туралы деректерді қамтуы мүмкін. 

  

650-бапБақылау-касса машинасын пайдалану  

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

1. Салық төлеушінің жауапты тұлғасы бақылау-касса машинасын пайдаланған кезде: 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  бақылау-касса  машинасын  пайдалану  бойынша  нұсқауға  сәйкес  ақшалай  есеп  айырысу  туралы ақпаратты енгізуді жүзеге асырады; 

2) электр энергиясы  болмаған немесе  бақылау-касса машинасында ақаулар болған жағдайда тауарлық 

чек толтырады және береді

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

2-1)  фискалдық  деректердің  операторы  ұсынатын  телекоммуникациялар  желісі  уақытша  болмаған жағдайда,  деректерді  тіркеу  және  беру  функциясы  бар  бақылау-касса  машинасының  автономды  жұмыс 

режимін пайдаланады; 

3) қолма-қол ақша есебінің кітабын толтырады; 

4)  ауысым  аяқталған  кезде  бақылау-касса  машинасының  моделін  дайындаушының  техникалық 

талаптарына сәйкес ауысымдық есепті алу (Z-есеп) жолымен «ауысым соңы» рәсімін орындайды.  

Ауысымдық есептер, қолма-қол ақша есебі және тауарлық чектер кітаптары, сондай-ақ олар бойынша 

жою  және  қайтару  операциялары  жүргізілген  жою,  қайтару  чектері  мен  бақылау  чектерін  салық  төлеуші 

оларға мөр қойылған немесе толық толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға тиіс. 

Бақылау-касса машиналары үшін ауысым кезеңі жиырма төрт сағаттан аспауға тиіс. 

2.  Қате  енгізілген  соманы  жою  немесе  орындалған  жұмыстар,  көрсетілген  қызметтер  үшін  қолма-қол 

ақшаларды  қайтару  операциялары  бақылау  чегінің  түпнұсқасы  және  қолма-қол  ақша  есебі  кітабында 

жүргізілген жазба болған кезде бақылау-касса машинасының моделін жасаушының техникалық талаптарына 

сәйкес жүргізіледі. 

3. Қолма-қол ақша есебі кітабының деректері тиісті күнге ауысым есептерінің көрсеткіштеріне сәйкес 

келуге тиіс. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Төлем карточкалары пайдаланылған кездегі төлемдер сомалары ескерілген кассаның ағымдағы жай-күйі туралы есептің көрсеткіштері фискалдық есепті алған кездегі кассадағы қолма-қол ақшаның сомасына, 

қолма-қол  ақшаны  есепке  алу  кітабында  көрсетілген  тауарларды  өткізуге,  жұмыстарды  орындауға, 

қызметтер  көрсетуге  байланысты  емес  қолма-қол  ақшаны  қабылдау  және  беру  сомаларына  сәйкес  келуге 

тиіс.  


Осы  Кодекстің 

649-бабы  1-тармағының  1)  тармақшасына

  сәйкес  кассаның  ағымдағы  жай-күйі 

туралы  фискалдық  есепті  алған  кезде  кассадағы  қолма-қол  ақшаны  есептеуді  салық  төлеуші  (оның 

лауазымды адамы) салық органының тексеруші адамының қатысуымен жүргізеді. 2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.29.09.  №  239-V  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  5-

тармақ өзгертілді

 

5.  Бақылау-касса  машинасының  салық  органы  пломбасының  бүтіндігін  бұзбай  жою  мүмкін  емес техникалық ақауы болған жағдайда салық төлеуші ақау пайда болған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде 

бақылау-касса машинасын есепке қою жүргізілген салық органына: 

1)  бақылау-кассалық  машинаның  тіркеу  карточкасының  нөмірін,  берілген  күнін  және  ақау  болған 

күннің басындағы есептегіштің жиынтық көрсеткіштерін көрсете отырып, салықтық өтінішті; 

2) жөндеу жүргізу мерзімдері мен ақау себептерін негіздеп көрсете отырып, техникалық қызмет көрсету 

орталығының қорытындысын береді. 

Салық  органы  салықтық  өтінішті  қабылдаған  күні  ақауды  жою  үшін  бақылау-кассалық  машина 

пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды. 

Бақылау-кассалық  машина  пломбасының  бүтіндігін  бұзуға  салық  органының  рұқсатын  салық 

органының пломба орнатуға жауапты лауазымды адамы оны беру туралы шешім қабылдаған күні уәкілетті 

орган белгілеген нысанда береді. 

Салық  органы  осы  тармақтың  1),  2)  тармақшаларында  көзделген  құжаттар  мәліметтерін  бермеген 

немесе  толық  құрамда  бермеген  жағдайларда  пломбаның  бүтіндігін  бұзуға  салық  органының  рұқсатын 

беруден бас тартады. 

Техникалық  ақау  жойылғаннан  кейін  фискалдық  жады  блогы  бар  бақылау-касса  машинасын  пломба 

орнату үшін салық органына табыс ету мерзімі техникалық қызмет көрсету орталығының қорытындысында 

көрсетілген  жөндеу  жүргізу  мерзімінен  кем  болмауға,  бірақ  пломбаның  бүтіндігін  бұзуға  салық  органы 

рұқсат берген күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиіс. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  5-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5-1.  Деректерді  тіркеу  және  (немесе)  беру  функциясы  бар  бақылау-касса  машинасының  техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінбей жою мүмкін емес техникалық ақауы болған жағдайда, салық төлеуші 

ақау пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын тіркеуге қою жүргізілген 

және (немесе) оған қызмет көрсету жүргізілетін техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінеді.  

Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасын жөндеу аяқталғаннан 

кейін үш жұмыс күні ішінде салық төлеуші деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-

касса  машинасының  тіркелген  орны  бойынша  салық  органына  техникалық  қызмет  көрсету  орталығының 

жөндеу жүргізу мерзімі көрсетілген ақау себептері туралы қорытындысын табыс етеді. 

6. Бақылау-касса машинасы мына жағдайларда, егер:  

1) басып шығармаса, анық баспаса немесе осы Кодекстің 649-бабында

 айқындалған бақылау чегіндегі 

деректемелер толық басылмаса; 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) фискалдық жадынан не фискалдық деректер жинақтауышынан деректерді алуға мүмкіндік болмаса; 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 3) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасында салық органының пломбасы болмаса немесе бүлінсе; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет