Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет120/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   126

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

4. Салықтық тексеру сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде жүргізілген жағдайда өзіне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан салық төлеушіні тексеру нәтижелері туралы хабарлама қылмыстық 

істі қарау аяқталған соң шығарылады. 

Салық және  бюджетке  төленетін басқа  да міндетті төлемдердің сомасын есепке  жазу немесе  олардың 

есептелген,  есепке  жазылған  сомасын  қайта  қарау  бөлігінде  талаптың  ескіру  мерзіміне  салықтық  тексеру 

аяқталған күннен бастап қылмыстық іс бойынша іс жүргізу аяқталғанға дейінгі уақыт кезеңі енгізілмейді. 

Осы  тармақтың  екінші  бөлігінің  ережелері  көрсетілген  сотқа  дейінгі  тергеп-тексеру  шеңберінде 

жүргізілген салықтық тексеруде қамтылған мәселелерге ғана қолданылады.  

5.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламаны  алған  салық  төлеуші  (салық  агенті),  егер  тексеру 

нәтижелеріне шағым жасамаса, оны хабарламада белгіленген мерзімде орындауға міндетті. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 (бұр.

ред

.қара); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 (2014 ж. 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 6-тармақ өзгертілді

 

6.  Салық  төлеуші  (салық  агенті)  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың, бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған 

сомаларымен  келіскен  жағдайда,  салықтарды,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  төлеу 

бойынша  салық міндеттемесін, сондай-ақ өсімпұлдарды  төлеу  бойынша  міндеттемені орындау мерзімдері, 

егер осы Кодекстің 51-1-бабында

 өзгеше белгіленбесе, төлеу кестесі қоса берілетін салық төлеушінің (салық 

агентінің) өтініші бойынша алпыс жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін. 

Бұл ретте  көрсетілген сома  бюджетке  төлеу мерзімі ұзартылған әрбір күнге  өсімпұл есептеле  отырып 

төленуге жатады және осы кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сайын тең үлестермен төленіп отырады. 

Мынадай: 

тексеру  нәтижелері  бойынша  есепке  жазылған  акциз  сомалары  мен  төлем  көзінен  ұсталатын 

салықтарды төлеу бойыншатексеру  нәтижелеріне  шағым  жасалғаннан  кейін  тексеру  нәтижелері  бойынша  есепке  жазылған 

салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  өсімпұлдардың  осы  тармақта 

көзделген тәртiппен салық міндеттемелерінің орындалу мерзімі ұзартылуға жатпайды. 

7.  Егер  салықтық  тексеру  аяқталғанда  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасын  бұзушылықтар 

анықталмаған жағдайда, тексеру нәтижелері туралы хабарлама шығарылмайды. 

8.  Осы  Кодекстің 637-бабының  7-тармағында

  көрсетілген  міндеттемелердің  сомасы  осы  Кодекстің 608-бабында

  белгіленген  тәртіппен  салық  төлеушіге жіберілген  тарату  салық  есептілігін

  беру  күнінен 

бастап тарату салықтық тексеруді аяқтау күніне дейінгі кезең үшін салықтардың және бюджетке төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдердің,  міндетті  зейнетақы  жарналарының,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы 

жарналарының  және  әлеуметтік  аударымдардың  есепке  жазылған  сомалары  туралы  хабарламада 

көрсетіледі. 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен___(2011_жылғы_1_шілдеден_бастап_қолданысқа_енгізілді)_(бұр.__ред'>Заңымен

  (2011  жылғы  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара); 

2014.03.07.  №  227-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  9-

тармақ өзгертілді

 

9.  Егер,  осы  Кодекстің 627-бабы  5-тармағы  2)  тармақшасының

  он  бесінші  және  он  алтыншы 

абзацтарында  көрсетілген  тақырыптық  тексерулерден  басқа,  жоспардан  тыс  құжаттық  тексеру  жүргізген 

кезде  салық  органы  салық  төлеушінің  сол  салық  кезеңінің  ішінде  сол  бір  мәселе  бойынша  осының 

алдындағы  кез  келген  салықтық  тексеру  кезінде  анықталмаған  Қазақстан  Республикасының  салық 

заңнамасын  бұзушылық  фактісін  анықтаса,  салық  төлеушіге  мұндай  бұзушылық  үшін  әкімшілік  жазалар 

қолданылмайды. 

Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының салық заңнамасын: 

1)  салық  төлеуші  бюджетке  төленуге  жататын  салық  сомасын  немесе  төлемді  салықтың  осы  түрі 

бойынша  бұрын  тексерілген  қосымша  салық  есептілігін  немесе  салық  кезеңіндегі  төлемді  ұсыну  арқылы 

кемітетін бөлігінде; 

2)  салық  органының  осының  алдындағы  сол  салық  кезеңі  ішіндегі  кез  келген  салықтық  тексерулерді 

жүргізген  кезде  жіберген  сұрау  салуына  жауаптың  нәтижесі  бойынша,  егер  жауап  осындай  тексеру 

аяқталғаннан кейін алынған болса; 

3)  бюджетке  төленуге  тиісті  салық  сомасына  немесе  төлемақыға  әсер  ететін  және  салық  төлеуші  сол 

салық  кезеңі  ішінде  салықтың  немесе  төлемақының  осы  түрі  бойынша  жүргізілген  кез  келген  салықтық 

тексеру барысында салық органының сұрау салуына ұсынбаған құжаттарды қараудың нәтижелері бойынша; 

4) жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасылған операциялар бөлігінде, егер осындай 

салық  төлеуші  туралы  ақпарат  уәкілетті  органның  интернет-ресурсында  осындай  операциялар  жасалған 

салық  кезеңіне  жүргізілген  кез  келген  салықтық  тексерудің  бірі  аяқталғаннан  кейін  жарияланса,  соттың 

өкімі немесе қаулысы күшіне енгізілгеннен кейін; 

2014.03.07. № 227-V ҚР 

Заңымен___5)_тармақша_жаңа_редакцияда_(2015_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

 5) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5)  егер  салық  органы  жеке  кәсiпкерлiк  субъектiсiнің  іс  жүзінде  жұмыстар  орындамай,  қызметтер көрсетпей,  тауарлар  тиеп-жөнелтпей  жасаған  шот-фактура  жазу  бойынша  әрекеті  (әрекеттері)  туралы 

мәлiметтердi  осындай  әрекет  (әрекеттер)  жасалған  салық  кезеңiнде  жүргiзiлген  алдыңғы  салықтық 

тексерулердiң  кез  келгені  аяқталғаннан  кейiн  алғаш  рет  алса,  соттың  үкiмi  немесе  қаулысы  заңды  күшiне 

енгеннен кейiн осындай әрекет (әрекеттер) бөлiгiнде анықталған бұзушылықтарға қолданылмайды. 

  

  

2015.03.12.  №  432-V  ҚР Заңымен

  3-параграфтың  тақырыбы  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3-параграф. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді жекелеген жағдайларда, оның ішінде жанама әдіспен айқындау 

  

639-бапЖалпы ережелер 

1. Есеп жүргізу тәртібі бұзылған жағдайда, есеп құжаттамалары жоғалған немесе жойылған кезде салық 

органдары салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді осы Кодекстің 639 

- 642-баптарында

 белгіленген тәртіппен жанама әдістер (активтер, міндеттемелер, айналымдар, шығындар, 

шығыстар) негізінде айқындайды. 

2.  Осы  Кодекстің 629-бабының  4-тармағына

  сәйкес  салық  органдарының  талаптары  негізінде  сұрау 

салынатын  салық  міндеттемелерін  есептеу  үшін  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға 

байланысты  объектілерді  айқындау  үшін  негіз  болып  табылатын  құжаттардың  болмауы  немесе  оларды 

салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  табыс  етпеуі  есеп  жүргізу  тәртібі  бұзылған,  есеп  құжаттамалары 

жоғалған немесе жойылған деп түсініледі. 

3.  Салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  сомаларын  активтерді, 

міндеттемелерді,  айналымды,  шығыстарды  бағалау,  сондай-ақ  осы  Кодекске  сәйкес  нақты  салық  және 

бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемге  қатысты  салық  міндеттемесін  есептеу  үшін  қабылданатын 

басқа  да  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  бағалау  негізінде 

айқындау  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  айқындаудың 


жанама  әдістері  деп  түсініледі.  Салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты 

объектілерді  бағалау  салық  есептілігінен  және  (немесе)  бастапқы  есептік  құжаттардан,  сондай-ақ  басқа  да 

көздерден алынған ақпарат негізінде жүзеге асырылады. 

  

640-бап. Есепке алу және өзге де құжаттар (мәліметтер) болмаған кездегі салықтық тексерулер  

Егер  құжаттық  салықтық  тексеру  барысында  салық  төлеуші  (салық  агенті)  салық  салу  объектілерін 

және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін қажетті құжаттардың барлығын немесе 

бір  бөлігін  табыс  етпеген  болса,  салық  төлеушіге  (салық  агентіне)  аталған  құжаттарды  табыс  ету  немесе 

қалпына  келтіру  туралы  салық  органының  талабы,  сондай-ақ  салықтық  тексеруді  тоқтата  тұру  туралы 

хабарлама міндетті түрде тапсырылады. 

Салық органының талабы салық төлеушіге (салық агентіне) талап тапсырылған күннен кейінгі күннен 

бастап отыз жұмыс күні ішінде орындалуға жатады. 

Салық  органының  талабы  бойынша  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты 

объектілерді  айқындау  үшін  қажетті  құжаттарды  табыс  етпеген  салық  төлеуші  (салық  агенті)  көрсетілген 

құжаттарды табыс етпеу себептерін жазбаша түсіндіруге міндетті. 

  

641-бап. Ақпарат көздері  

1.  Салық  салу  объектілері  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  жанама  әдістер 

негізінде  айқындау  үшін  салық  органдары  мән-жайларға,  тексерілетін  салық  төлеуші  (салық  агенті) 

қызметінің сипаты мен түріне қарай: 

1)  банктердің  және  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдардың  салық 

төлеушінің  (салық  агентінің)  банктік  шоттарындағы  ақшасы  және  оның  қозғалысы  туралы  көшірме 

жазбаларын; 

2)  уәкілетті  мемлекеттік  органдардың,  мемлекеттік  емес  ұйымдардың,  жергілікті  атқарушы 

органдардың деректері бойынша салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер 

туралы; 


3)  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  бухгалтерлік  есебінің  деректерімен  салыстырып  тексеруге 

жататын салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоты негізінде салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің есептелуі мен түсуі туралы; 

4)  салық  төлеуші  (салық  агенті)  тексерілетін  салық  кезеңі  үшін  және  алдыңғы  салық  кезеңдері  үшін 

табыс  еткен  салық  есептілігі  нысандарынан  алынған  салық  салу  объектілері  және  (немесе)  салық  салуға 

байланысты объектілер туралы; 

5)  мемлекеттік  органдардың  ақпараттық  жүйелері  арқылы,  сондай-ақ  өзге  де  көздерден  алынған 

тауарларды  тиеп-жөнелтуді  және  (немесе)  жұмыстарды  орындауды  және  (немесе)  қызметтерді  көрсетуді 

жүзеге асырған тұлғаларға қатысты жүргізілген қарсы тексерулер нәтижелері туралы; 

6)  салық  органдары  салық  салу  объектісі  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объекті  болып 

табылатын, тексеру жүргізілетін салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкін (тұрғын үйінен басқа) зерттеп-

тексеру және (немесе) түгендеу кезінде алған мәліметтерді пайдалануы мүмкін. 

2. Салық органдары: 

1) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға; 

2)  тиісті  уәкілетті  мемлекеттік  органдарға,  мемлекеттік  емес  ұйымдарға,  жергілікті  атқарушы 

органдарға; 

3)  тексерілетін  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  өнім  берушілерімен  және  сатып  алушыларымен 

өзара  есеп  айырысулары  мәселесі  бойынша  қарсы  салықтық  тексерулер  жүргізу  туралы  басқа  да  салық 

органдарына; 

4) шет мемлекеттердің құзыретті органдарына сұрау салу жібереді. 

3. Қажетті ақпарат (құжатпен расталған) сондай-ақ мынадай көздерден: 

1) тексерілетін салық төлеуші (салық агенті) орындаған қызмет көрсету туралы тапсырыс берушілерден 

және сатып алынған өнім құны мен саны туралы сатып алушылардан; 

2) тексерілетін салық төлеушіге (салық агентіне) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру 

және  олардың  айналымы  саласында  қызметтер  көрсеткен,  шикізат,  энергетика  ресурстарын  және  қосалқы 

материалдар жіберуді жүзеге асырған жеке және заңды тұлғалардан алынуы мүмкін. 

4. Ақпарат көздері мән-жайларға, тексерілетін салық төлеуші (салық агентінің) қызметінің сипаты мен 

түріне қарай әрбір нақты жағдайда ерекшеленуі мүмкін. 

  

642-бап. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау 

тәртібі 

1.  Салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  айқындау  осы 

Кодекстің 

641-бабында

 белгіленген тәртіппен алынған ақпараттың негізінде жүргізіледі. 

2.  Кіріс  есептеу  үшін  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банктік  шоттарына,  төлем  карточкаларына, 

сондай-ақ банк шотынан көшірмемен расталатын өзге де төлем және есеп-қисап құжаттарынан ақшалардың 

түсуі туралы ақпарат және салық төлеушінің (салық агентінің) ақша алу фактісін растайтын басқа да ақпарат 

(құжаттар) пайдаланылады. 3.  Осы  Кодекстің 

641-бабында

  айқындалған  ұйымдар  немесе  жеке  тұлғалар  тексерілетін  салық 

төлеушіде  алынған  (алынуға  жататын)  басқа  табысы  бар  екендігіне  қатысты  ақпарат  берген  кезде  аталған 

табыстардың сомасы жалпы табыс сомасына (салық салынатын айналымға) енгізілуге жатады. 2010.30.06.  № 297-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4.  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  Банкі  және  екінші  деңгейдегі  банктер,  сондай-ақ  Кеден  одағына мүше  мемлекеттердің  салық  органдары  берген  ақпарат  негізінде  салық  төлеушінің  экспорттық 

операциялары  бойынша  валюталық  түсім  сомаларының  түсу  фактісі  анықталған  жағдайда,  валюталық 

түсімнің бұл сомасы өткізу бойынша айналым мөлшеріне және жиынтық табыс құрамына енгізіледі. 

5.  Осы  бапқа  сәйкес  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді 

айқындау  кезінде  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  бастапқы  құжаттарымен  расталмаған  шығыстары 

корпорациялық  табыс  салығын  есептеу  үшін  шегеруге  және  қосылған  құн  салығын  есептеу  үшін  есепке 

жатқызылмайды. 

6.  Акцизделетін  тауарлар  бойынша  салық  салынатын  база  осы  Кодекстің 283-бабы  1  және  2-

тармақтарының

 негізінде айқындалады. 

Бұл ретте өндірілген акцизделетін тауарлардың көлемі шикізаттың, энергетика ресурстары мен қосалқы 

материалдардың шығыстары мен ысыраптарының салалық нормаларына сәйкес айқындалады. 

7.  Негізгі  құралдардың,  оның  ішінде  аяқталмаған  құрылыс  объектілерінің,  көлік  құралдарының,  жер 

телімдерінің,  материалдық  емес  активтердің,  инвестициялық  жылжымайтын  мүліктің  бастапқы  құнын 

растайтын  құжаттар  салық  төлеушіде  (салық  агентінде)  болмаған  (жоғалған,  бүлінген)  жағдайда  аталған 

мүліктің нарықтық құны осы салық төлеушінің жиынтық табысына қосылады. 

8.  Осы  баптың 

7-тармағында

  көрсетілген  объектілердің  нарықтық  құны  салық  органдары  таратқан, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметін жүзеге асыратын бағалаушының есебі негізінде 

айқындалады. 

9. Жалақы төлемдерін төлеуге банк шотынан ақша алу және (немесе) жеке тұлғалардың банктік шотына 

банк  шотынан  ақша  аудару  фактілері  анықталған  кезде  ақша  жеке  табыс  салығы,  әлеуметтік  салық 

салынатын  салық  салу  объектісі  болып  табылады.  Бұл  ретте  салық  міндеттемесі  банктің  салық  төлеушіге 

(салық агентіне) немесе  үшінші  тұлғаларға  тиісті ақша сомаларын аудару (беру) туралы  салық төлеушінің 

(салық агентінің) өкімін орындаған сәтте туындайды. 

10. Салық органдары жанама әдістер негізінде айқындаған салық салу объектілері және (немесе) салық 

салуға  байланысты  объектілер  туралы  мәліметтер  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  салық 

декларацияларында  (есеп-қисаптарда)  көрсетілген  тиісті  деректермен  және  салық  органдарына  табыс 

етілген өзге де есеп-қисаптармен салыстырылады. 

11. Салық төлеуші (салық агенті) салық есептілігінде мәлім еткен салық және бюджетке төленетін басқа 

да  міндетті  төлемдердің  сомалары  жанама  әдістерді  қолдану  негізінде  айқындалған  салықтардың 

сомаларынан көп болған жағдайда, тексеру кезінде салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігінде 

көрсетілген салықтардың сомалары қабылданады. 

12. Егер салық төлеуші  (салық агенті) салық есептілігінде мәлімдеген табыс сомасы  басқа  (қосымша) 

ақпарат  көздерінен  анықталған  табыс  сомасынан  артық  болған  жағдайда,  тексеру  кезінде  салық 

есептілігінде көрсетілген кіріс сомасы қабылданады. 

  

643-бап. Салық салу объектілерін жекелеген жағдайларда айқындау 

1.  Егер  жеке  тұлғаның  салық  декларациясында  көрсеткен  табыстары  өзінің  жеке  тұтынуына,  соның 

ішінде  мүлік  сатып  алуына  жұмсаған  шығыстарына  сәйкес  келмейтін  болса,  салық  органдары  өткен 

кезеңдердің  табыстарын  есептей  отырып,  олардың  жасаған  шығыстары  негізінде  табысы  мен  салығын 

айқындайды. 

2.  Басқа  да  тұлғалар  мен  органдар  аталған  табысты  алудың  заңдылығына  дау  салған  жағдайларда  да, 

табысқа салық салынуға тиіс. 

3.  Егер  сот  шешімі  бойынша  табыс  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілерінде  көзделген 

жағдайларда  бюджетке  алып  қоюға  жатса,  онда  аталған  табыс  одан  төленген  салық  сомасы  шегерілмей 

алынады. 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен___6)_тармақша_жаңа_редакцияда_(2015_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___5)_тармақша_өзгертілді_(2009_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгiзiлді)_(бұр.__ред'>Заңымен___1)_тармақша_жаңа_редакцияда_(2014_ж._1___шілдеден_бастап_қолданысқа_енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___1)_тармақша_өзгертілді_(2009_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгiзiлді)_(бұр.__ред'>Заңымен

 4-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

4.  Салық  органдары  төлем  көздерінен  жеке  табыс  салығын  салуға  жатпайтын  жеке  тұлғаның  жеке кәсіпкер  ретінде  мемлекеттік  тіркеуге  тіркелмей  кәсіпкерлік  қызметін  жүзеге  асырудан  табыстар  алу 

фактілерін  анықтаған  кезде,  сондай-ақ  осы  Кодекстің 20-тарауында

  белгіленген  мүліктік  табысқа  немесе 

өзге  де  табыстарға  жатпайтын,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  заңнамасына  немесе  Қазақстан 

Республикасының  кәсіпкерлік  саласындағы  заңнамасына  сәйкес  жеке  кәсіпкер  ретінде  тіркелуіне  әкеліп 

соғатын табыстар шегінен асатын мөлшерде айқындалған осындай табыстар осы Кодекстің 

158-бабының 1-

тармағында

 белгіленген мөлшерлеме бойынша жеке табыс салығын салуға жатады. 

  

2015.18.11. № 412-V ҚР 

Заңымен

 643-1-баппен толықтырылады (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі)

 


  

  

90-тарау. БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТӘРТІБІ 

  

644-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 

Осы тарауда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.02.07.  №  225-V  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1 

шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  бақылау-касса  машиналары  -  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы ақпаратты тіркеуді және көрсетуді қамтамасыз ететiн 

фискальдық жады блогі не деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар электрондық құрылғылар, 

аппараттық-бағдарламалық кешендер; 

2) бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізілімі (бұдан әрі - мемлекеттік тізілім) - уәкілетті орган 

Қазақстан  Республикасының  аумағында  пайдалануға  рұқсат  берген  бақылау-касса  машиналары 

модельдерінің тізбесі; 

3) бақылау-касса машиналарының тіркеу карточкасы  -  бақылау-касса машинасының салық органында 

тіркелуі (есептен шығарылуы) фактісін растайтын есепке алу құжаты; 

4) бақылау-касса машиналарына техникалық қызмет көрсету орталығы (бұдан әрі - техникалық қызмет 

көрсету  орталығы)  -  бақылау-касса  машиналарына  техникалық  қызмет  көрсету  бойынша  жарғыға  (қызмет 

түріне) сәйкес қызметін жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъект; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

5)  бақылау  чегі  -  бақылау-касса  машинасының  сатушы  (тауарды,  жұмысты,  қызметтi  жеткізушi)  мен сатып алушы (клиент) арасындағы ақшалай есеп айырысудың жүзеге асырылу фактісін растайтын бастапқы 

есеп құжаты; 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 6) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6)  қолма-қол  ақшаны  есепке  алу  кітабы  -  қолма-қол  ақшаның,  тауарлық  чектердің,  бақылау-касса машинасы фискалдық жады немесе фискалдық деректерді жинақтауышы көрсеткіштерінің ауысым сайынғы 

айналымын есепке алу журналы2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 7) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7)  көрсетілетін  қызметтерге  ақы  төлеу  терминалы  -  көрсетілген  қызметтер  үшін  қолма-қол  ақша қабылдауға  не  төлем  карточкаларын  пайдалана  отырып  есеп  айырысуларға  арналған  электрондық-

механикалық құрылғы; 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет