Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


-тарау. САЛЫҚ БЕРЕШЕГІН МӘЖБҮРЛЕП  ӨНДІРІП АЛУ ШАРАЛАРЫжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет115/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   126

86-тарау. САЛЫҚ БЕРЕШЕГІН МӘЖБҮРЛЕП  ӨНДІРІП АЛУ ШАРАЛАРЫ 

  

614-бапСалық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1. Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) жоғары тұрған салық органының хабарламаға шағымды  қарау  нәтижелері  бойынша  шығарылған  шешіміне  шағым  жасау  жағдайларынан  басқа,  салық 

органдары  салық  төлеуші  заңды  тұлғаның,  заңды  тұлғаның  құрылымдық  бөлімшесінің,  Қазақстан 

Республикасында  қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезиденттің,  дара  кәсіпкердің, 

жекеше  нотариустың,  жеке  сот  орындаушысының,  адвокаттың,  кәсіби  медиатордың  салық  берешегін 

мәжбүрлеп  өндіріп  алу  шараларын  қолданады.  Мәжбүрлеп  өндiрiп  алу  шараларын  қолдануды  бастағанға 

дейiн  салық  төлеушiге  (салық  агентіне)  осы  Кодекстiң 84-тарауына

  сәйкес  салық  берешегін  өтеу  туралы 

хабарлама жiберiледi. 

Салық міндеттемелерін орындау осы Кодекстің 308-1-бабы  3-тармағының  2) тармақшасына

  сәйкес 

операторға жүктелген жағдайларда жай серіктестік (консорциум) құрамындағы өнімді бөлу туралы келісім 

бойынша  қызметті  жүзеге  асыратын  салық  төлеушінің  салық  берешегін  өндіріп  алған  кезде  осы  тарауда 

көзделген  мәжбүрлеп  өндіріп  алу  шаралары  салық  төлеушіге  және  (немесе)  операторға  қатысты 

қолданылады.  Өндіріп  алудың  түпкілікті  мөлшері  салық  берешегін  өтеу  туралы  хабарламада  көрсетілген 

сомадан аспауы тиіс.  

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

2. Мәжбүрлеп өндiрiп алу шаралары: 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  салық  төлеушiде  (салық  агентiнде)  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгiленген  және  тиiстi қаржы  жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болған  6  еселенген  айлық  есептiк  көрсеткiштен  аз  мөлшерде 

салық берешегi болған кезде - осындай берешек пайда болған күннен бастап; 2014.07.03. № 177-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

2)  банкроттық  туралы  іс  бойынша  іс  жүргізуді  қозғау  -  банкроттық  туралы  іс  бойынша  іс  жүргізуді қозғау туралы сот ұйғарым шығарған күннен бастап; 

2012.17.02.  №  564-ІV  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2014.07.03.  №  177-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3) 

тармақша жаңа редакцияда

 

3) салық төлеушіге қатысты оңалту рәсімін қолдану - оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап қолданылмайды. 

2013.21.06.  №  106-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (

бұр.ред.қара

);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

); 2015.13.11. № 399-V ҚР 

Заңымен

 4) тармақша өзгертілді (

бұр.ред.қара

)

 

4) банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату - соттың мәжбүрлеп тарату туралы шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап; 

2015.13.11. № 399-V ҚР 

Заңымен

 5) тармақшамен толықтырылды 

 

5) төлем қабілетсіздігін реттеу  туралы  келісімді соттың бекітуі  -  осындай келісімді бекіту туралы  сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап қолданылмайды. 

2014.29.12. № 269-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

3. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу мынадай тәртіппен:  1) банк шоттарындағы ақша есебінен;  

2) дебиторлар шоттарынан;  

3) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен;  

4) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару түрінде жүргізіледі.  

Осы  тармақтың  бірінші  бөлігінің  1),  2)  және  4)  тармақшаларында  көзделген  мәжбүрлеп  өндіріп  алу 

шаралары  ішкі  тұтыну  үшін  шығарудың  кедендік  рәсімімен  орналастырылған  импортталатын  тауарлар 

бойынша жанама салықтар бойынша салық берешегіне қатысты қолданылмайды. 

4. 2012.26.12. № 61-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2010 ж. 21 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5.  Заңды  тұлғаның  құрылымдық  бөлімшесі  өзіне  салық  берешегін  өтеу  туралы  хабарлама тапсырылғаннан  кейін  қырық  жұмыс  күні  ішінде  салық  берешегін  өтемеген  жағдайда,  салық  органы  осы 

құрылымдық  бөлімшені  құрған  салық  төлеуші  заңды  тұлғаға  мәжбүрлеп  өндіріп  алу  шараларын  қолдану 

жолымен салық берешегінің сомасын өндіріп алады. 

 Заңды тұлғада біреуден көп құрылымдық бөлiмше болған кезде заңды тұлғаға осы тармақтың бірiншi 

бөлiгiнде көрсетiлген тәртiппен мәжбүрлеп өндiрiп алу  шараларын қолданғаннан кейiн оның құрылымдық 

бөлiмшесiнiң  салық  берешегi  өтелмеген  жағдайда,  салық  органы  мұндай  заңды  тұлғаның  барлық 

құрылымдық  бөлiмшелерiне  бір  мезгiлде  осы  баптың  3-тармағының  1)  тармақшасында  көрсетiлген 

мәжбүрлеп өндiрiп алу шарасын қолданады. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  5-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

5-1.  Заңды  тұлға  өзіне  салық  берешегін  өтеу  туралы  хабарлама  тапсырылғаннан  кейін  қырық  жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы заңды тұлғаның салық төлеуші құрылымдық 

бөлімшелеріне  мәжбүрлеп  өндіріп  алу  шараларын  қолдану  жолымен  салық  берешегінің  сомасын  өндіріп 

алады. 

6.  Осы  тараудың  мақсатына  орай  бюджеттің  атқарылуы  жөніндегі  уәкілетті  мемлекеттік  органда ашылған  мемлекеттік  мекемелердің  шоттары  банк  шоттарына  теңестіріледі,  ал  бюджеттің  атқарылуы 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға 

теңестіріледі. 

  

615-бапСалық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу 2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2012.12.01.  №  539-ІV  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2013.04.02.  №  75-V  ҚР 

Заңымен

 

(

бұр.ред.қара

);  2014.15.01.  №  164-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2016.26.07.  №  12-VІ  ҚР 

Заңымен

 

(

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1. Салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап жиырма жұмыс күні өткен соң салық берешегі сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегінің 

сомасын  осы  Кодекстің 614-бабы  1-тармағында

  көрсетілген  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк 

шоттарынан мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп алады.  

Осы  тармақтың  ережелерi  Қазақстан  Республикасының  банктер  және  банктік  қызметі,  сақтандыру 

қызметі,  атқарушылық  іс  жүргізу  және  сот  орындаушыларының  мәртебесі,  зейнетақымен  қамсыздандыру, 

төлемдер  және  төлем  жүйелері,  міндетті  әлеуметтік  сақтандыру,  жобалық  қаржыландыру  және 

секьюритилендіру,  инвестициялық  қорлар  туралы 

заңнамалық  актілеріне

  сәйкес  өндiрiп  алуға  жол 

берiлмейтiн банктік шоттарға қолданылмайды. 

2.  Салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк  шоттарынан  салық  берешегі  сомасын  өндіріп  алу,  банк 

немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым берген қарыздар бойынша қамту 

болып табылатын ақша сомасын қоспағанда, көрсетілген қарыздың өтелмеген негізгі борышы мөлшеріндегі 

салық органының 

инкассалық өкімі

 негізінде жүргізіледі.  

Салық  органы  инкассалық  өкімді  оны  жасау  күніне  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  дербес 

шотындағы салық берешегі туралы деректер негізінде жасайды. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3.  Банк  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  салық  төлеушінің (салық  агентінің)  бір  банк  шотынан  салық  берешегінің  сомасын  өндіріп  алу  туралы  салық  органының 

инкассалық  өкімін  орындаған  кезде  банк  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге 

асыратын  ұйым  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  аталған  банкте  немесе  банк  операцияларының 

жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымда  ашқан  басқа  банк  шоттарына  салық  органы  шығарған 

инкассалық өкімдерді егер салық органы мұндай инкассалық өкімдерді сол күнмен, сол сомаға, берешектің 

сол түрі бойынша шығарған болса, салық органына орындаусыз қайтарады.  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4.  Банк  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  салық  төлеушінің (салық  агентінің)  бірнеше  банк  шотынан  инкассалық  өкімде  көрсетілген  жалпы  сомаға  ақшаны  есептен 

шығару  жолымен  салық  берешегінің  сомасын  өндіріп  алу  туралы  салық  органының  инкассалық  өкімін 

толық  орындаған  кезде  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  аталған  банкте  немесе  банк  операцияларының 

жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымда  ашқан  басқа  банк  шоттарына  салық  органы  шығарған 

инкассалық өкімдерді, егер салық органы мұндай инкассалық өкімдерді сол күнмен, сол сомаға, берешектің 

сол түрі бойынша шығарған болса, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйым салық органына орындаусыз қайтарады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

   5-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5.  Инкассалық  өкім  Қазақстан  Республикасының нормативтік  құқықтық  актілерімен

  белгіленген 

нысан  бойынша  шығарылады  және  онда  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  салық  берешегі  сомаларын 

өндіріп алуы жүргізілетін сол банк шотын көрсетуді қамтиды.  

Салық органы инкассалық өкімді банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын  ұйымдарға  қағаз  тасығышта  немесе  телекоммуникациялар  желісі  бойынша  беру  арқылы 

электрондық  нысанда  жібереді.  Инкассалық  өкім  электрондық  нысанда  жіберілген  кезде,  ол  Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес жасалады. 

6.  Салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  теңгемен  жүргізілетін  банк  шотында  ақша  болмаған  жағдайда, 

салық  берешегін  өндіріп  алу  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  шетел  валютасымен  жүргізілетін  банк 

шоттарынан салық органдары теңгемен шығарған инкассалық өкімдері негізінде жүргізіледі.  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7.  Клиентке  қойылған  талаптардың  барлығын  қанағаттандыру  үшін  клиенттің  банктегі  немесе  банк операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдағы  ақшасы  жеткілікті  болған  кезде  салық 

берешегінің сомасын өндіріп алу туралы инкассалық өкімді банк немесе банк операцияларының жекелеген 

түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  бірінші  кезектегі  тәртіппен  және  көрсетілген  өкімді  алған  күннен  кейінгі 

бір операциялық күннен кешіктірмей, банк шотындағы бар сомалар шегінде орындайды. 

8.  Салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк  шоттарында  ақшасы  болмаған  немесе  жеткіліксіз  болған 

жағдайда,  клиентке  бірнеше  талаптар  қойылған  кезде  банк  немесе  банк  операцияларының  жекелеген 

түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  осы  шоттарға  ақша  түсуіне  қарай  және  Қазақстан  Республикасының 

Азаматтық кодексінде

 белгіленген кезектілік тәртібімен салық берешегін өтеу шотына клиенттің ақшасын 

алып қоюды жүргізеді.  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  9-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

9.  Салық  берешегінің  сомасын  өндіріп  алу  туралы  инкассалық  өкім  шығарған  салық  органы  салық төлеушінің  (салық  агентінің)  банк  шотында  ақша  болмаған  жағдайда,  инкассалық  өкімді  орындауға 

қабылдаған  банк  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына  сәйкес  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк  шоты  жабылған  кезде 

аталған  инкассалық  өкімді  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк  шотының  жабылғаны  туралы 

хабарламамен бірге тиісті салық органына қайтарады. 

  

616-бап.  Салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  салық  берешегі  сомасын  оның  дебиторларының шоттарынан өндіріп алу  

1.  Осы  Кодекстің 614-бабының  1-тармағында

  көрсетілген  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк 

шоттарында  ақшасы  болмаған немесе  жеткіліксіз болған не  оның банк шоттары  болмаған жағдайда салық 

органы жиналып қалған салық берешегі шегінде салық төлеушіге (салық агентіне) берешегі бар үшінші бір 

тұлғалардың (бұдан әрі - дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алады.  

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2.  Салық  берешегін  өтеу  туралы хабарлама

  алған  күннен  бастап  салық  төлеуші  (салық  агенті)  он 

жұмыс  күнінен  кешіктірмей  хабарлама  жіберген  салық  органына  дебиторлық  берешек  сомасын  көрсете 

отырып, дебиторлар тізімін және олар болған жағдайда - дебиторлармен бірлесіп жасалған және дебиторлық 

берешек сомасын растайтын өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеру актілерін табыс етуге міндетті. 

Өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актілері бар болған кезде салық органы осы Кодекстің 84-тарауына

  сәйкес  дебиторлар  хабарламаны  алған  күннен  бастап  бес  жұмыс  күні  өткеннен  кейін дебиторлардың  банктік  шотына  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  салық  берешегін  өндіріп  алу  туралы 

инкассалық өкімдер шығарады. 

Дебиторлар тiзiмi осы тармақта  көрсетiлген мерзiмде табыс  етілмеген не  дебиторлардың жоқ екендігі 

туралы  мәліметтер  табыс  етілген  жағдайда,  салық  органы  салық  төлеуші  (салық  агенті)  мен  оның 

дебиторлары  арасындағы  өзара  есеп  айырысуларды  айқындау  мәселесі  бойынша  салық  төлеушiге  (салық 

агентіне)  салықтық  тексеру  жүргiзедi.  Бұл  ретте  салық  органы  сотта  дау  айтылатын  дебиторлық  берешек 

сомасын растауға құқылы емес. 

3. Ұсынылған дебиторлар тізімінің немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру 

актісінің  негізінде  салық  органы  дебиторларға  дебиторлық  берешек  сомасы  шегінде  салық  төлеушінің 

(салық агентінің) салық берешегін өтеу шотына олардың банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алуы туралы 

хабарлама жібереді.  

Осы  бапта  көзделген  жағдайды  қоспағанда,  дебиторлар  хабарламаны  алған  күннен  бастап  жиырма 

жұмыс күнінен кешіктірмей, хабарлама жіберуші салық органына хабарлама алған күнге салық төлеушімен 

(салық  агентімен)  бірлесіп  жасалған  өзара  есеп  айырысудың  салыстырып  тексеру  актісін  табыс  етуге 

міндетті.  

Дебиторлар  өзара  есеп  айырысудың  салыстырып  тексеру  актісін  осы  тармақта  көрсетілген  мерзімде 

табыс етпеген жағдайда, салық органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргізеді. Бұл ретте салық 

органы сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын растауға құқығы жоқ. 

4.  Дебиторлық  берешек  сомасын  растайтын  салықтық  тексеру  актісі  және  дебиторлардың  банк 

шоттарындағы  ақшасынан  өндіріп  алуы  туралы  хабарлама  болған  кезде  олар  өзара  есеп  айырысулардың 

салыстырып тексеру актісін ұсынбайды.  

5. Салық төлеуші (салық агенті) салық берешегін өтеген жағдайда дебиторлар тізімі немесе өзара есеп 

айырысулардың салыстырып тексеру актісі ұсынылмайды. 

6.  Салық  төлеуші  (салық  агенті)  мен  оның  дебиторының  арасындағы  өзара  есеп  айырысуды 

салыстырып тексеру актісінде мынадай мәліметтер болуға тиіс:  

1) салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторының атауы, олардың сәйкестендіру нөмірлері; 

2) салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторы тұрған жері бойынша тіркеу есебінде тұрған салық 

органының атауы;  

3) салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторының банк шоттарының деректемелері;  

4) дебитордың салық төлеушінің (салық агентінің) алдындағы берешек сомасы;  2014.29.12. № 269-V ҚР 

Заңымен

 5) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5) салық төлеушiнің (салық агентінің) және оның дебиторының заңдық деректемелерi, мөрi (ол болған кезде) және қолтаңбалары; 

6)  салыстырып  тексеру  актісінің  жасалған  күні,  ол  салық  берешегін  өтеу  туралы  хабарламаны  алған 

күннен бұрын болуға тиіс емес.  

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7.  Өзара  есеп  айырысуды  салыстырып  тексеру  актiсiнiң  немесе  дебиторлық  берешек  сомасын растайтын дебиторды салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы дебитордың банк шоттарына салық 

төлеушiнiң (салық агентiнiң) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы инкассалық өкiмдер шығарады. 

Дебитор  мен  салық  төлеушi  (салық  агентi)  арасындағы  өзара  есеп  айырысудың  салыстырып  тексеру 

актiсiнде  көрсетiлген  дебиторлық  берешек  өтелген  жағдайда,  салық  төлеушiнiң  (салық  агентiнiң)  салық 

берешегiнің  сомасын  өндiрiп  алу  туралы  дебитордың  банк  шоттарына  шығарылған  инкассалық  өкiмдер 

дебитор  немесе  салық  төлеушi  (салық  агенті)  салық  органына  мұндай  берешектiң  өтелгенiн  растайтын 

құжаттарды  қоса  берiп,  өзара  есеп  айырысудың  салыстырып  тексеру  актiсiн  тапсырған  күннен  кейінгі  бір 

жұмыс күнi iшiнде керi қайтарып алуға жатады. 

8.  Салық  төлеуші  дебитордың  банкі  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге 

асыратын  ұйымы  осы  Кодекстің 615-бабында

  белгіленген  талаптарға  сәйкес  салық  төлеушінің  (салық 

агентінің)  салық  берешегі  сомасын  өндіріп  алу  туралы  салық  органы  шығарған  инкассалық  өкімді 

орындауға міндетті.   

2010.26.11. № 356-IV ҚР 

Заңымен

  617-бап өзгертілді (2011 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

617-бапСалық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі  шектелген мүлкін өткізу есебінен салық берешегі  есебіне өндіріп алу 

Осы  Кодекстің 614-бабы  1-тармағында

  көрсетілген  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  банк 

шоттарында және оның дебиторларының банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткіліксіз болған не 

оның  және  (немесе)  оның  дебиторының  банктік  шоттары  болмаған  жағдайларда  салық  органы  оның 

келісімінсіз  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  билік  етуі  шектелген  мүлкін  өндіріп  алу  туралы  қаулы 

шығарады. Салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  билік  етуі  шектелген  мүлкін  өндіріп  алу  туралы  қаулы 

уәкілетті 

орган  белгілеген  нысан

  бойынша  екі  данада  жасалады,  оның  біреуі  мүлікке  билік  етуін  шектеу  туралы 

шешімнің және мүлік тізімдемесі актісінің көшірмелерімен қоса уәкілетті заңды тұлғаға жіберіледі. 

  

2010.26.11.  №  356-IV  ҚР Заңымен

   618-бап  жаңа  редакцияда  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

618-бап. Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) билiк етуi шектелген мүлкiн салық берешегi есебiне өткізу тәртібі 

Салық  төлеушiнiң  (салық  агентiнiң)  билiк  етуi  шектелген  мүлкiн  салық  берешегi  есебiне  өткізуді 

уәкілетті заңды тұлға жүзеге асырады.  

Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) билiк етуi шектелген мүлкiн салық берешегi есебiне өткізу тәртібін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 

  

619-бапЖарғылық капиталына мемлекет қатысатын салық төлеуші (салық агенті) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару  

Осы  Кодекстің 614-бабының  3-тармағының

  1)  -  3)  тармақшаларында  көзделген  барлық  шаралар 

қолданылғаннан  кейін  салық  төлеуші  (салық  агенті)  жарғылық  капиталына  мемлекет  қатысатын 

акционерлік  қоғам  салық  берешегі  сомаларын  өтемеген  жағдайда,  уәкілетті  орган  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасында  белгіленген 

тәртіппен

  жарияланған  акцияларды  мәжбүрлеп  шығару 

туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді. 

Сот  шешімі  бойынша  оларды  өтеу  үшін  жарияланған  акцияларды  мәжбүрлеп  шығару  жүргізілетін 

салықтарды,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  төлеу  бойынша  салықтық  міндеттемелерді, 

сондай-ақ өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері жарияланған 

акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап және оларды орналастыру 

аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады. 

  

620-бапСалық төлеушіні (салық агентін) банкрот деп тану  

1.  Осы  Кодекстің 614-бабында

  көзделген  барлық  шаралар  қолданылғаннан  кейін  салық  берешегі 

сомасын  салық  төлеуші  (салық  агенті)  өтемеген  жағдайда,  салық  органы  Қазақстан  Республикасының 

заңнамалық актілеріне

 сәйкес оны банкрот деп тану жөнінде шаралар қолдануға құқылы. 2014.07.03. № 177-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

2.  Банкрот  деп  танылған  салық  төлеушiнi  (салық  агентiн)  тарату  тәртібі  Қазақстан  Республикасының оңалту және банкроттық туралы 

заңнамасына

 сәйкес жүзеге асырылады. 

  

621-бап.  Салық  берешегі  бар  салық  төлеушілердің  (салық  агенттерінің)  тізімін  бұқаралық 

ақпарат құралдарында  жариялау 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1. Салық органдары салық берешегі туындаған күннен бастап төрт ай ішінде өтелмеген: дара  кәсіпкерлердің,  жекеше  нотариустардың,  жеке  сот  орындаушыларының,  адвокаттардың,  кәсіби 

медиаторлардың  -  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген  және  тиісті  қаржы  жылының  1 

қаңтарында қолданыста болған 

айлық есептік көрсеткіштің

 10 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі;  

заңды  тұлғалардың,  олардың  құрылымдық  бөлiмшелерiнiң  -  республикалық  бюджет  туралы  заңда 

белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң 150 

еселенген  мөлшерiнен  асатын  мөлшердегi  салық  берешегi  бар  салық  төлеушiлердiң  (салық  агенттерiнiң) 

тiзiмiн бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды. 

Бұл  ретте  тізімде  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (ол  болған  жағдайда)  не 

атауы,  экономикалық  қызмет  түрі,  сәйкестендіру  нөмірі,  салық  төлеуші  (салық  агенті)  басшысының  тегі, 

аты, әкесінің аты (ол бар болса) және салық берешегінің жалпы сомасы көрсетіледі. 

2009.10.07. 

№ 178-ІV

 ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

2. Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған салық төлеушілер (салық агенттері) тізімі осы  бапта  көрсетілген  өлшемдерге  сәйкес  салық  төлеушілерді  (салық  агенттерін)  тізімге  енгізу,  сондай-ақ 

салық берешегін өтеген және салықтық міндеттемелері тоқтатылған салық төлеушілерді тізімнен шығарып 

тастау арқылы аяқталған тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей тоқсан сайын жаңартылады.  

  

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара);  2014.15.01.  №  164-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2014.29.09.  №  239-V  ҚР 

Заңымен

 

(

бұр.ред.қара

) 622-бап өзгертілді; 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 622-бап жаңа редакцияда (2015 ж. 1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


622-бап.  Дара  кәсіпкер,  жекеше  нотариус,  жеке  сот  орындаушысы,  адвокат,  кәсіби  медиатор 

болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салық берешегін өндіріп алу 

1.  Дара  кәсіпкер,  жекеше  нотариус,  жеке  сот  орындаушысы,  адвокат,  кәсіби  медиатор  болып 

табылмайтын  салық  төлеуші  жеке  тұлға  салық  берешегінің  сомаларын  төлемеген  немесе  толық  төлемеген 

жағдайларда,  салық  органы  осы  салық  төлеушінің  мүлкі  есебінен  салық  берешегі  сомасын  өндіріп  алу 

туралы сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен немесе талап қоюмен сотқа жүгінеді. 

2.  Дара  кәсіпкер,  жекеше  нотариус,  жеке  сот  орындаушысы,  адвокат,  кәсіби  медиатор  болып 

табылмайтын салық төлеуші - жеке тұлғаның салық берешегі сомаларын өндіріп алу туралы сот бұйрығын 

шығару  туралы  өтініштер  немесе  талап  қоюлар  бойынша  істерді  қарау  Қазақстан  Республикасының 

азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

3.  Дара  кәсіпкер,  жекеше  нотариус,  жеке  сот  орындаушысы,  адвокат,  кәсіби  медиатор  болып 

табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның мүлкі есебінен салық берешегін өндіріп алуды атқарушылық iс 

жүргiзу  органдары  Қазақстан  Республикасының  атқарушылық  iс  жүргiзу  және  сот  орындаушыларының 

мәртебесі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. 

  

  87-тарау. ІРІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР МОНИТОРИНГІ 

  

623-бапЖалпы ережелер  

1. Ірі салық төлеушілер мониторингі (бұдан әрі  - осы тараудың мақсаты үшін  - мониторинг) ірі салық 

төлеушілердің нақты салық салынатын базасын анықтау, Қазақстан Республикасының салық заңнамасының 

сақталуын және 

трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды

 жүзеге асыру мақсатында қолданылатын 

нарықтық  бағаларды  бақылау  мақсатында  олардың  қаржылық-шаруашылық  қызметін  талдау  жолымен 

жүзеге асырылады. 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2012  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Егер  осы  тармақта  өзгеше  белгiленбесе,  осы  Кодекстiң 99-бабында

  көзделген  түзету  есепке 

алынбағанда жылдық жиынтық табысы неғұрлым көп, бір мезгiлде мына талаптарға сай келетiн: 

1) барлық активтерiнiң баланстық құнының сомасы  республикалық бюджет  туралы  заңда белгiленген 

және мониторинг жүргiзуге жататын iрi салық төлеушiлердiң тiзбесi  бекітілуге жататын жылдың соңында 

қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң

 кемiнде 325 000 еселенген мөлшерiн құрайтын; 

2) қызметкерлерiнiң саны кемiнде 250 адамды құрайтын iрi салық төлеушiлер мониторинг жүргiзiлуге 

жатады.  

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыреттi орган мен жер қойнауын пайдаланушы арасында 

2009  жылғы  1  қаңтарға  дейiн  жасалған  және  мiндеттi  салық  сараптамасынан  өткен  өнiмдi  бөлу  туралы 

келісімде  (келісімшартта)  көрсетiлген,  осы  Кодекстiң 

99-бабында

  көзделген  түзетудi  есепке  алмағанда, 

жылдық  жиынтық  табысы  неғұрлым  көп  және  (немесе)  аталған  келісімдерге  (келісімшарттарға)  сәйкес 

мұнай-газ конденсаты кен орындарында қызметін жүзеге асыратын сенім бiлдiрiлген адам (оператор) және 

(немесе)  жер  қойнауын  пайдаланушы  (жер  қойнауын  пайдаланушылар)  iрi  салық  төлеушiлердiң 

мониторингіне  жатқызылады  және  осы  тармақтың  бірiншi  бөлiгiнiң  1)  және  2)  тармақшаларында 

белгiленген шарттардың сақталуына қарамастан, iрi салық төлеушiлер тiзбесiне енгзiледi. 

Осы баптың мақсатында:  

1) осы Кодекстiң 

99-бабында

 көзделген түзету есепке алынбаған жылдық жиынтық табыс, мониторинг 

жүргiзiлуге  жататын  iрi  салық  төлеушiлер  тiзбесi  бекiтуге  жататын  жылдың  алдындағы  салық  кезеңіндегі 

корпоративтiк табыс салығы бойынша декларация деректерi негiзiнде айқындалады;  

2) активтердiң баланстық құны мониторинг жүргiзiлуге жататын iрi салық төлеушiлер тiзбесi бекiтуге 

жататын жылдың алдындағы жылдағы жылдық қаржылық есептілік деректерi негiзiнде айқындалады;  

3)  қызметкерлердiң  саны  мониторинг  жүргiзiлуге  жататын  iрi  салық  төлеушiлер  тiзбесi  бекiтуге 

жататын жылдың бірiншi тоқсанының соңғы айындағы жеке табыс салығы және әлеуметтiк салық бойынша 

декларациялардың деректерi негiзiнде айқындалады.  

Осы Кодекстiң 99-бабында

  көзделген  түзетудi  есепке  алмағанда,  осы  тармақта  белгiленген  шарттарға 

сәйкес келетiн iрi салық төлеушiлердiң iшiнен жылдық жиынтық табысы неғұрлым көп алғашқы үш жүз iрi 

салық төлеушi мониторинг жүргiзiлуге жататын iрi салық төлеушiлер тiзбесiне енгiзiледi. 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесін

 аталған 

тізбе қолданысқа енізілетін жылдың алдындағы жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей бекітеді. 

Егер  мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеушілердің  тізбесін  қолданысқа  енгізер  жылдың  алдындағы 

жылдың  1  қарашасындағы  жағдай  бойынша  осы  баптың  2-тармағында  белгіленген  талаптарға  сай  келетін 

салық төлеуші таратылу алдында тұрса, мұндай салық төлеуші бұл тізбеге енгізілуге жатпайды. 

Мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеушілердің  бекітілген 

тізбесі

  оны  бекіткен  жылдан  кейінгі 

жылдың 1 қаңтарынан кейін қолданысқа енгізіледі. 


Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің бекітілген тізбесі қолданысқа енгізілген күннен бастап 

екі жыл бойына қолданыста болады және осы кезең ішінде қайта қаралуға жатпайды. 

4. Мониторингке жататын ірі салық төлеуші қайта ұйымдастырылған жағдайда оның құқық мирасқоры 

(құқық  мирасқорлары)  мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеушілердің  келесі  тізбесі  қолданысқа 

енгізілгенге дейін мониторингке жатады. 

5.  Мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеуші  таратылған  жағдайда,  сондай-ақ  оны  банкрот  деп  тану 

туралы сот шешімі күшіне енгізілген күннен бастап аталған салық төлеуші мониторингке жататын ірі салық 

төлеушілер тізбесінен шығарып тасталған деп танылады. 

  

2012.05.07.  №  30-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2012  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  желтоқсаннан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 624-бап өзгертілді; 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 624-бап 

жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

624-бап. Мониторинг бойынша есептілікті ұсыну тәртібі мен мерзімі  

1.  Мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеушілер  мониторинг  бойынша  есептілікті  осы  Кодекстiң 

77-

бабының 4-2-тармағында

 белгіленген салық тіркелімдері түрінде ұсынады.  

2. Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер мониторинг бойынша есептілікті мынадай мерзімдерде: 

1)  осы  тармақтың  2)  және  3)  тармақшаларында  көрсетілгенді  қоспағанда,  осы  баптың  1-тармағында 

көрсетілген мониторинг бойынша есептілікті уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тоқсан сайын есепті салық 

кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей; 

2)  корпоративтік  табыс  салығы  және  үстеме  пайда  салығы  бойынша  салық  тіркелімдері  түріндегі 

мониторинг  бойынша  есептілікті  уәкілетті  орган  бекіткен  тәртіппен  жыл  сайын  есепті  салық  кезеңінен 

кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей; 

3)  алдағы  күнтізбелік  жылға  қаржы-шаруашылық  қызметтің  жоспарланатын  көрсеткіштері  туралы 

мониторинг бойынша есептілік ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 желтоқсанына дейін ұсынады.  

Ағымдағы  күнтізбелік  жылға  қаржы-шаруашылық  қызметтің  жоспарланатын  көрсеткіштері  туралы 

мониторинг  бойынша  есептілік  мұндай  жоспарланатын  көрсеткіштердің  өзгерістері  ескеріле  отырып, 

осындай  ағымдағы  күнтізбелік  жылдың  15  сәуірінен,  15  шілдесінен  және  15  қазанынан  кешіктірілмей 

ұсынылады. 

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне жаңадан енгізілген ірі салық төлеуші ағымдағы 

күнтiзбелiк  жылға  арналған  қаржы-шаруашылық  қызметінiң  жоспарланатын  көрсеткiштерi  туралы 

мониторинг бойынша бастапқы есептілікті осындай тiзбе қолданысқа енгiзілетін күннен бастап күнтiзбелiк 

30  күннен  кешiктiрмей  ұсынады.  Ағымдағы  және  алдағы  күнтiзбелiк  жылдарға  арналған  қаржы-

шаруашылық  қызметінiң  жоспарланатын  көрсеткiштерi  туралы  мониторинг  бойынша  келесі  есептілік  осы 

баптың ережелеріне сәйкес ұсынылады. 

  

2015.03.12.  №  432-V  ҚР Заңымен

  87-тарау  624-1-баппен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

624-1-бап. Мониторинг жүргізу тәртібі 

1.  Мониторинг  жүргізу  барысында  уәкілетті  орган  мониторингке  жататын  ірі  салық  төлеушілерден 

салықтардың дұрыс есептелуiн және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеудiң 

(ұстап қалу және аудару) уақтылығын растайтын құжаттарды, сондай-ақ салық төлеушiнің (салық агентінің), 

оның  еншiлес  ұйымдарының  қаржылық  есептiлiгiн  қоса  алғанда,  қаржылық  есептiлiгін  табыс  етуін  талап 

етуге құқылы. 

Бұл  ретте,  осы  талап  мониторингке  жататын  iрi  салық  төлеушiлер  талапты  тапсырған  күннен  кейінгi 

күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн ішінде орындалуға тиіс. 

2.  Мониторинг  нәтижелерi  бойынша  бұзушылықтар  мен  алшақтықтар  анықталған  жағдайда  уәкiлеттi 

орган ол туралы мониторингке жататын iрi салық төлеушiге хабарлайды. 

Бұл ретте мониторингке жататын iрi салық төлеушi осындай хабарлама тапсырылған (алынған) күннен 

кейінгі күннен бастап күнтiзбелiк он бес күн ішінде жазбаша түсiндiрмені ұсынуға мiндеттi. 

Ұсынылған  түсiндiрумен  келіспеген  жағдайда,  уәкілетті  орган  қосымша  құжаттар  мен  түсiндiрулерді 

ұсына отырып, туындаған мәселелерді талқылау үшiн мониторингке жататын осындай iрi салық төлеушiні 

шақыруға құқылы. 

Мониторинг  нәтижелерiн  қарау  қорытындылары  бойынша  уәкiлеттi  орган  жазбаша  түрде  уәжделген 

шешім  шығарады,  ол  шығарылған  сәттен  бастап  екі  жұмыс  күні  ішінде  мониторингке  жататын  iрi  салық 

төлеушiге жолданады.  

Уәжделген шешіммен келiсу туралы хабарламаны мониторингке жататын iрi салық төлеушi оны алған 

күнiнен бастап күнтiзбелiк бес күн ішінде ұсынады. 

  

  88-тарау. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

  

625-бапЖалпы ережелер  1. Тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді бағалауға негізделген және тәуекелді анықтау және алдын 

алу  мақсатында  салық  органдары  әзірлейтін  және  (немесе)  қолданатын  шараларды  қамтиды.  Тәуекелдерді 

бағалау нәтижелері негізінде салық бақылауының нысандарын саралап қолдану жүзеге асырылады.  

2.  Тәуекел  -  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  мемлекетке  нұқсан  келтіретін  және  (немесе)  нұқсан 

келтіруі мүмкін салық міндеттемесін орындамау және (немесе) толық орындамау ықтималдығы. 

3. Салық органдарының тәуекелдерді басқару жүйелерін қолдану мақсаттары: 

1)  назарын  тәуекелі  жоғары  салаларға  шоғырландыру  және  қолда  бар  ресурстарды  анағұрлым  тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету

2) салық салу саласында бұзушылықтарды анықтау бойынша мүмкіндіктерді кеңейту. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4. Тәуекелдерді басқару жүйесі салықтық бақылауды жүзеге асыру кезінде, оның ішінде: 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1) салықтық тексеру жүргізу үшін салық төлеушілерді (салық агенттерін) іріктеу; 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1) қайтаруға жататын қосылған құн салығының асып кеткен сомасын растау үшін; 2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  1-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

1-2)  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтардың  тәуекел  деңгейін анықтау мақсатында пайдаланылады. 

Бұл  ретте  уәкілетті  орган  кәсіпкерлік  жөніндегі  уәкілетті  органмен  бірлесіп  бекіткен  критерийлерді 

қоспағанда,  осы  тармақтың  1)  және  1-2)  тармақшаларында  көрсетілген  тәуекелдер  деңгейін  бағалау 

критерийлері құпия (қызметтік) ақпарат болып табылады; 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  осы  Кодекстiң 274-бабының

  ережелерi  ескерiле  отырып,  қосылған  құн  салығының  асып  түскен 

сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртiбiне құқықты айқындау мақсатында пайдаланылады. 

5. 2009.17.07. № 188-IV ҚР Заңымен

 алып тасталды (бұр.

ред

.қара)

 

6. Тәуекелдерді  басқару  жүйесі  тәуекелдерді  басқарудың  ақпараттық  жүйесін  қолдана  отырып  жүзеге асырылуы мүмкін.  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  7-тармақпен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

7.  Қайтаруға  ұсынылған  қосылған  құн  салығының  асып  түскен  сомасын  растау  мақсатында  тәуекел дәрежесінің 

критерийлерін

  және 


тәуекелдерді  басқару  жүйесін  қолдану 

тәртібін

  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайды. 

  

626-бап. Салық органдарының тәуекелдерді бағалау және басқару жөніндегі іс-қимылдары 

Салық  органдары  салық  төлеуші  (салық  агенті)  ұсынған  салық  есептілігінің  деректеріне,  уәкілетті 

органдардан алынған мәліметтерге, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да 

құжаттарға және (немесе) мәліметтерге талдауды жүзеге асырады. 

Мұндай талдаудың нәтижелерін салық органдары осы Кодекстің 625-бабында

 көрсетілген мақсаттарға 

қол жеткізу үшін пайдаланады. 

  

  89-тарау. САЛЫҚТЫҚ ТЕКСЕРУЛЕР 

  


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет