Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет11/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   126

601-бабында

 белгіленген тәртіппен осы заңды тұлғаға қайтарылуға жатады;  2) салықтардың, төлемақылардың, алымдар мен өсімпұлдардың артық төленген сомасы осы Кодекстің 

602-бабында

 белгіленген тәртіппен осы заңды тұлғаға қайтарылуға жатады;  

3)  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  төленген  сомасы  осы  Кодекстің 

606-бабында

 

белгіленген тәртіппен осы заңды тұлғаға қайтарылуға жатады; 4) айыппұлдардың төленген сомалары осы Кодекстің 

605-бабында

 белгіленген негіздер бойынша және 

тәртіппен осы заңды тұлғаға қайтарылуға жатады; 

5)  кеден  органдары  алатын  кедендік  баждардың,  салықтардың,  кедендік  алымдар  мен  өсімпұлдардың 

бюджетке  артық  (қате)  төленген  сомалары  Қазақстан  Республикасының  кеден  заңнамасында  белгіленген 

тәртіппен осы заңды тұлғаға қайтарылуға жатады. 

11. Таратылатын заңды тұлға орналасқан жерi бойынша салық органына бiр мезгiлде: 

1) тарату балансын; 

2)  банктегi  бар  шоттарының  жабылғаны  туралы  банктiң  және  (немесе)  банк  операцияларының 

жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның анықтамасын табыс етедi. 

Таратылатын заңды тұлға  салық  берешегi,  мiндеттi зейнетақы жарналары  мен әлеуметтiк аударымдар 

бойынша берешегі болмаған жағдайда, камералдық бақылау аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 

осы тармақта көрсетілген құжаттарды табыс етеді. 

12.  Камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтар,  салық  берешегi,  мiндеттi 

зейнетақы  жарналары  мен  әлеуметтiк  аударымдар  бойынша  берешек  болған  жағдайда  таратылатын  заңды 

тұлға  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жою  шартымен  салық 

берешегi,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік 

аударымдар  бойынша  берешек  өтелген  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  осы  баптың  11-тармағында 

көрсетілген құжаттарды табыс етеді.  

2013.13.06. № 102-V ҚР 

Заңымен

 13-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

)

 

13.  Осы  баптың  11-тармағында  көрсетiлген  құжаттар  табыс  етiлгеннен  және  осы  баптың  11  және  12-тармақтарында  белгiленген  ережелер  орындалғаннан  кейiн  салық  органы  заңды  тұлғаларды  мемлекеттiк 

тiркеудi,  қайта  тiркеудi,  заңды  тұлғалар  қызметінің  тоқтатылуын  мемлекеттік  тіркеуді,  құрылымдық 

бөлiмшелердi  есептiк  тiркеудi,  қайта  тiркеудi,  есептiк  тiркеуден  шығаруды  жүзеге  асыратын  мемлекеттiк 

органға  осы  Кодекстiң 598-бабында

  белгiленген  тәртiппен  және  мерзiмдерде,  таратылатын  заңды  тұлға 

бойынша  салық  берешегi,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және 

әлеуметтік аударымдар бойынша берешек жоқ (бар) екендiгi туралы мәлiметтер жiбередi. 

  

2014.29.12.  №  269-V  ҚР

 

Заңымен

  кодекс  37-2-баппен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

37-2-бап.  Салықтар  бойынша  аудиторлық  қорытындының  нәтижелері  бойынша  таратылатын резидент заңды тұлғалардың және қызметін тоқтататын дара кәсіпкерлердің жекелеген 

санаттарының салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері  

1. Осы бап бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін: 

1)  таратылатын  заңды  тұлғаның  немесе  қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкердің  осы  Кодекстiң 

46-

бабында

  белгiленген  талап  қоюдың  ескіру  мерзiмi  кезеңіндегі  түзетулер  ескеріле  отырып,  жылдық 

жиынтық  кірістерінің  жалпы  сомасы  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген  және  тиісті  қаржы 

жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болатын айлық  есептiк  көрсеткiштің

  60000  еселенген  мөлшерінен 

аспайтын; 

2) салық органына қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш берілген күнге дейін күнтізбелік жиырма 

күн  бұрын  аудиторлық  ұйым  жасаған  салықтар  бойынша  аудиторлық  қорытындысы  бар  таратылатын 

резидент заңды тұлғалардың және қызметін тоқтататын дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салық 

міндеттемесін орындау ерекшеліктерін белгілейді. 

Бұл ретте, егер салықтар бойынша аудиторлық қорытындының нәтижелері бойынша салықтарды және 

бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  есептеу  және  төлеу,  міндетті  зейнетақы  жарналарын, 

міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  есептеу,  ұстап  қалу,  аудару,  әлеуметтік  аударымдарды  есептеу 

және төлеу жөніндегі міндеттемелер туындаса, таратылатын заңды тұлға немесе қызметін тоқтататын дара 

кәсіпкер мұндай міндеттемелерді аудиторлық ұйым салықтар бойынша аудиторлық қорытындыны осындай 

салық төлеушіге тапсырған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде орындауға тиіс.  

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен___2-тармақ_өзгертілді_(2016_ж._1_сәуірден_бастап_қолданысқа_енгiзiлді)___(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2016  ж.  1  сәуірден  бастап  қолданысқа  енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

2. Резидент заңды тұлға тарату туралы шешім  қабылданған жағдайда,  дара  кәсіпкер қызметті  тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда өзі орналасқан жердегі салық органына бір мезгілде: 

1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті; 

2) тіркеу есебі болған кезде жекелеген қызмет түрлері бойынша осындай есепке алудан шығару туралы 

салықтық өтінішті; 

3) таратудың салық есептілігін; 

4) аудиторлық ұйым жасаған салықтар бойынша аудиторлық қорытындыны; 

5) 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (2016 ж. 1 сәуірден бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

)

 


6) 2015.03.12.  № 432-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (2016 ж. 1 сәуірден бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

7)  осы  Кодекстің 648-бабында

  белгіленген  тәртіппен  бақылау-кассалық  машинаны  есептен  шығару 

туралы салықтық өтінішті табыс етеді. 

Осы  тармақтың  бірiншi  бөлiгiнiң  7)  тармақшасында  көрсетiлген  құжатты  бақылау-кассалық  машина 

салық  органында  есепке  қойылған  жағдайда  таратылатын  заңды  тұлға  немесе  қызметін  тоқтататын  дара 

кәсіпкер ұсынады. 

3.  Таратудың  салық  есептілігі  таратылатын  заңды  тұлға  немесе  қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкер 

төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 

аударымдар  бойынша  қызметті  тоқтату  туралы  салықтық  өтініш  табыс  етілген  салық  кезеңінің  басынан 

бастап осындай өтініш табыс етілген күнге дейінгі кезең үшін жасалады. 

Егер  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  мерзімі  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілгеннен  кейін 

басталған  жағдайда,  мұндай  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілген 

күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

4.  Таратылатын  заңды  тұлға  немесе  қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкер  салық  органына  таратудың 

салық  есептілігі  табыс  етілген  күннен  бастап  күнтізбелік  он  күннен  кешіктірмей,  таратудың  салық 

есептілігінде  көрсетілген  салықтарды,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  төлейді,  міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды аударады. 

Егер таратудың салық есептілігінің алдында табыс етілген салық есептілігінде көрсетілген салықтарды, 

бюджетке төленетін басқа  да міндетті төлемдерді төлеу, міндетті зейнетақы  жарналарын, міндетті кәсіптік 

зейнетақы  жарналарын,  әлеуметтік  аударымдарды  аудару  мерзімі  осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде 

көрсетілген  мерзім  өткеннен  кейін  басталатын  жағдайда,  төлеу  (аудару)  салық  органына  таратудың  салық 

есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

5. Таратылатын  заңды  тұлғада  немесе  қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкерде  салық  берешегі  болмаған 

кезде:  

1) салықтардың және  бюджетке  төленетін  басқа  да міндетті  төлемдердің  қате  төленген сомалары  осы 

салық төлеушіге осы Кодекстің 601-бабында белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады;  

2)  салықтардың,  төлемақының,  алым  мен  өсімпұлдардың  артық  төленген  сомалары  осы  салық 

төлеушіге осы Кодекстің 

602-бабында

 белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады;  

3)  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  төленген  сомалары  осы  салық  төлеушіге  осы 

Кодекстің 606-бабында

 белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады; 

4)  айыппұлдардың  төленген  сомалары  осы  салық  төлеушіге  осы  Кодекстің 

605-бабында

  белгіленген 

негіздер бойынша және тәртіппен қайтарылуға жатады; 

5)  кеден  органдары  алатын  кедендік  баждардың,  салықтардың,  кедендік  алымдар  мен  өсімпұлдардың 

бюджетке  артық  (қате)  төленген  сомалары  осы  салық  төлеушіге  Қазақстан  Республикасының  кеден 

заңнамасында белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады. 

6.  Салық  органы  осы  баптың  2-тармағында  көрсетілген  құжаттарды  алған  күннен  бастап  он  жұмыс 

күнінен кешіктірмей, осы Кодекстің 586-бабында

  айқындалатын  тәртіппен  камералдық  бақылауды  жүзеге 

асыруға міндетті. 

Салық  органдары  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  бұзушылықтарды  анықтаған  жағдайда, 

таратылатын  заңды  тұлғаға  немесе  қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкерге  осы  Кодекстің 

84-тарауында

 

белгіленген тәртіппен бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тапсырылады. Камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жою  туралы  хабарламаны 

орындауды таратылатын заңды тұлға немесе қызметін тоқтататын дара кәсіпкер осы Кодекстің 587-бабында

 

белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. Салық  төлеуші  салық  берешегін,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы 

жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті төлеуді (аударуды) камералдық бақылау нәтижелері 

бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жою  туралы  хабарлама  орындалған  күннен  бастап  күнтізбелік  он 

күннен кешіктірмей жүргізеді. 

7.  Хабарлама  орындалмаған  және  (немесе)  салық  органдары  таратылатын  заңды  тұлғаға  немесе 

қызметін  тоқтататын  дара  кәсіпкерге  қатысты  салық  төлеуші  табыс  еткен  түсіндірмелермен  келіспеген 

жағдайларда,  салық  органы  мұндай  салық  төлеушіге  қатысты  анықталған,  құжаттық  салықтық  тексеруді 

тағайындау үшін негіз болған фактілер мен мән-жайлар бойынша аталған тексеруді жүргізеді. 

8.  Осы  баптың  4,  5  және  6-тармақтарында  белгіленген  ережелер  орындалған  және  салық  берешегi, 

міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  мен  әлеуметтік  аударымдар 

бойынша  берешек  болмаған  жағдайларда,  сондай-ақ  салық  органы  жүргізген  камералдық  бақылау 

нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жойған  кезде  таратылатын  заңды  тұлға  орналасқан 

жеріндегі салық органына бір мезгілде: 

1) тарату балансын;  

2)  банктегі  бар  шоттарының  жабылғаны  туралы  банктiң  және  (немесе)  банк  операцияларының 

жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның анықтамасын табыс етеді. Осы  тармақта  көрсетілген  құжаттарды  таратылатын  заңды  тұлға  салық  берешегі,  міндетті  зейнетақы 

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешек болмаған 

жағдайда, осы баптың 2-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде 

табыс етеді. 

Камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтар,  салық  берешегі,  міндетті 

зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  мен  әлеуметтік  аударымдар  бойынша 

берешек болған  жағдайларда, таратылатын заңды тұлға осы тармақта  көрсетілген  құжаттарды камералдық 

бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтарды  жойған  жағдайда  салық  берешегі,  міндетті 

зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  мен  әлеуметтік  аударымдар  бойынша 

берешек өтелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді. 

9.  Осы  баптың  8-тармағында  белгiленген  ережелер  орындалғаннан  кейiн  салық  органы  заңды 

тұлғаларды  мемлекеттiк  тiркеудi,  қайта  тiркеудi,  заңды  тұлғалар  қызметінің  тоқтатылуын  мемлекеттік 

тіркеуді,  құрылымдық  бөлiмшелердi  есептiк  тiркеудi,  қайта  тiркеудi,  есептiк  тiркеуден  шығаруды  жүзеге 

асыратын  мемлекеттiк  органға  осы  Кодекстiң 598-бабында

  белгiленген  тәртiппен  және  мерзiмдерде 

таратылатын  заңды  тұлға  бойынша  салық  берешегi,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік 

зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешек жоқ (бар) екендiгi туралы мәлiметтерді 

жiбередi. 

10.  Қызметін  тоқтатқан  дара  кәсіпкердің  салық  міндеттемесі  салық  берешегi,  міндетті  зейнетақы 

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешек болмаған 

немесе  өтелген,  камералдық  бақылау  нәтижелері  бойынша  анықталған  бұзушылықтар  толық  көлемде 

жойылған жағдайда камералдық бақылау жүзеге асырылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.  

11.  Осы  баптың  10-тармағына  сәйкес  салық  міндеттемесі  орындалған  күн  дара  кәсіпкерді  салық 

органындағы тіркеу есебінен шығару күні болып табылады. 

12.  Салық  органы  осы  баптың  11-тармағында  көрсетілген  күннен  бастап  үш  жұмыс  күнінен 

кешіктірмей, дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығару туралы шешім қабылдайды. 

Дара  кәсіпкерді  тіркеу  есебінен  шығару  туралы  ақпарат  уәкілетті  органның  интернет-ресурсында 

орналастырылады. 

13.  Салық  органы  осы  баптың  6-тармағында  белгіленген,  салық  берешегiн,  міндетті  зейнетақы 

жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары,  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешекті  төлеу 

(аудару) мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығарудан 

бас тарту туралы шешім қабылдайды.  

Дара  кәсіпкердің  осы  бапта  белгіленген  ережелерді  орындамауы  да  дара  кәсіпкер  ретінде  тіркеу 

есебінен шығарудан бас тарту үшін негіз болып табылады. 

Дара  кәсіпкерді  тіркеу  есебінен  шығарудан  бас  тарту  туралы  ақпарат  уәкілетті  органның  интернет-

ресурсында орналастырылады. 

  

38-бап.  Резидент  заңды  тұлғаның  қызметі  тоқтатылатын  құрылымдық  бөлімшесінің  салық міндеттемесін орындауы 

1. Резидент заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлімшесінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған 

жағдайда құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері бойынша салық органына бір мезгілде: 

1) 


қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш;

 

2) резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшенің қызметін тоқтату туралы шешімінің көшірмесін; 3) егер осы бапта өзгеше көзделмесе, құрылымдық бөлімшенің таратудың салық есептілігін табыс етеді. 

2009.30.12.  №  234-ІV  ҚР 

Заңымен___2-тармақ_жаңа_редакцияда_(2009_жылғы_1_қаңтардан_қолданысқа___енгiзiлдi)_(бұр.__ред'>Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа 

енгiзiлдi) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2.  Таратудың  салық  есептілігi  заңды  тұлғаның  қызметi  тоқтатылатын  құрылымдық  бөлiмшесi  дербес төлеушi болып танылған салықтың, төлемақының түрлерi, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 

зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік  аударымдар  бойынша,  заңды  тұлғаның  құрылымдық  бөлiмшесiнiң 

қызметiн  тоқтату  туралы  шешiм  қабылданған  салық  кезеңiнiң  басынан  бастап  қызметтi  тоқтату  туралы 

салықтық өтiнiш табыс етiлген күнге дейiнгi кезең үшiн жасалады.  

Егер кезектi салық есептілігiн табыс ету мерзiмi таратудың салық есептілігiн табыс еткеннен кейiн 

басталса, осындай кезектi салық есептілігiн табыс ету таратудың салық есептілігi табыс етiлген күннен 

кешіктірмей жүргiзiледi. 

3. Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесі осы баптың 2-тармағында көзделген 

таратудың  салық  есептілігінде  көрсетілген  салықты,  төлемақыларды,  әлеуметтік  аударымдарды  төлеуді, 

міндетті  зейнетақы  жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  аударуды  салық  органына 

таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді. 

Егер  таратудың  салық  есептілігінің  алдында  табыс  етілген  салық  есептілігінде  көрсетілген  салықты, 

төлемақыларды,  әлеуметтік  аударымдарды  төлеу,  міндетті  зейнетақы  жарналарын,  міндетті  кәсіптік 

зейнетақы жарналарын аудару мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін 

басталатын  болса,  төлеу  (аудару)  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілген  күннен  бастап  күнтізбелік  он 

күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 4.  Егер  заңды  тұлғаның  қызметі  тоқтатылатын  құрылымдық  бөлімшесі  салықты,  төлемақыларды, 

міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік  аударымдарды 

дербес төлеуші болып танылмаса, таратудың салық есептілігі табыс етілмейді. 

5.  Қызметі  тоқтатылатын  құрылымдық  бөлімшенің  салық  берешегі,  міндетті  зейнетақы  жарналары, 

міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және  әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешегі  осы  құрылымдық 

бөлімшені құрған заңды тұлғаның ақшасы есебінен өтеледі. 2012.24.12. № 60-V ҚР 

Заңымен___(2012_жылғы_1_қаңтардан_бастап___қолданысқа_енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___1-тармақ_жаңа_редакцияда_(2009_жылғы_1_қаңтардан_бастап___қолданысқа_енгізілді)_(бұр.__ред'>Заңымен___тақырыбы_өзгертілді_(2009_жылғы_1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(бұр.__ред'>Заңымен

 6-тармақ өзгертілді (

бұр.ред.қара

 

6.  Салық  берешегі,  міндетті  зейнетақы  жарналары,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналары  және әлеуметтік  аударымдар  бойынша  берешек  толық  көлемде  өтелгеннен  кейін  қызметі  тоқтатылатын 

құрылымдық бөлімшені құрған заңды тұлға осы құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері бойынша салық 

органына  банктің  және  (немесе)  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымның 

қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшенің бар банктік шоттарының жабылғаны туралы анықтамасын 

табыс етеді. 

  

2009.04.07.  №  167-ІV  ҚР Заңымен

  тақырыбы  өзгертілді  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (бұр.

ред

.қара)

 

39-бап. Заңды тұлға қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде салық міндеттемесін орындау 

2009.04.07.  №  167-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  сәуірден  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1. Заңды тұлға қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылу туралы шешім қабылдаған күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  бұл  туралы  орналасқан  жері  бойынша  салық  органына  жазбаша 

хабарлайды. 

Тапсыру  актісі  бекітілген  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  қосылу,  бірігу  жолымен  қайта 

ұйымдастырылатын заңды тұлға сонымен бір мезгілде орналасқан жері бойынша салық органына: 

1) таратудың салық есептілігін; 

2) 2015.03.12. № 432-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2016 ж. 1 сәуірден бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

3) 2015.03.12. № 432-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2016 ж. 1 сәуірден бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  4)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

4) тапсыру актісін табыс етеді. Таратудың  салық  есептілігі  қосылу,  бірігу  жолымен  қайта  ұйымдастырылатын  заңды  тұлға  салық 

төлеуші  және  (немесе)  салық  агенті  болып  табылатын  салықтар,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдер түрлері, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 

міндетті  зейнетақы  жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  және  әлеуметтік  аударымдарды 

бойынша осындай есептілікті тапсыру міндеті туындаған салық кезеңі  басталған сәттен бастап оны  салық 

органына табыс ету күніне дейінгі кезең үшін жасалады. 

Таратудың  салық  есептілігін  табыс  ету  жөніндегі  міндеттеме  -  бірігу  жолымен  қайта  ұйымдастыру 

кезінде  қайта  құрылған  заңды  тұлғаның  құрамына  кірген  әрбір  заңды  тұлғаға,  қосылу  жолымен  қайта 

ұйымдастыру кезінде қосылған заңды тұлғаға жүктеледі.  

Егер  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  мерзімі  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілгеннен  кейін 

басталатын  болса,  мұндай  кезекті  салық  есептілігін  табыс  ету  таратудың  салық  есептілігі  табыс  етілген 

күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Заңды  тұлға  бөлініп  шығу  жолымен  қайта  ұйымдастырылған  кезде  мұндай  тұлға  бөлу  балансы 

бекітілген  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  өзінің  орналасқан  жері  бойынша  салық  органына  аталған 

балансты табыс етеді. 

2009.30.12.  №  234-ІV  ҚР 

Заңымен

  мазмұн  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан 

қолданысқа  енгiзiлдi);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет