Күнтізбелік-тақырыптық жоспаржүктеу 65.51 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі65.51 Kb.

Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәні: Математика 

Сыныбы: 8 

Оқыту тілі: қазақ 

            Оқу жылы: 2017-2018   

 

  

 

  

 
№ 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Тақырыптар 

Оқыту мақсаттары 

1 тоқсан 

 

 8.1А Квадрат 

түбірлер және 

иррационал өрнектер 

(21 сағ) 

 

Нақты сандар 

 

8.1.1.1 


иррационал және нақты сандар ұғымдарын біледі; 

8.1.1.2  

рационал сандарды қосқанда және көбейткенде қандай сан шығатынын 

түсінеді; 

Түбір. 

Арифметикалық квадрат түбірдің 

қасиеттері 

 

 

8.1.1.6 санның квадрат түбірі және арифметикалық квадрат түбірі ұғымдарын біледі 

және ажыратады; 

8.1.1.5 

√2, √3 түріндегі сандардың иррационалдығын дәлелдей біледі

8.1.2.1 

арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін қолданады; 

8.1.2.2 

квадрат түбірдің мәнін бағалай біледі; 

?????? = √?????? функциясы 

8.5.1.1 


?????? = √?????? функциясының қасиеттерін біледі және графигін салады; 

8.5.1.4 


аргументтің берілген мәндері бойынша функцияның мәндерін табады және 

керісінше; 

Квадрат түбірлері бар 

өрнектерді түрлендіру 

8.2.1.4 

құрамында квадрат түбірлері бар өрнектің мүмкін мәндер облысын 

анықтайды

8.1.2.3 


көбейткішті квадрат түбір таңбасының астынан шығара біледі және 

көбейткішті квадрат түбір таңбасының астына енгізе біледі;  

8.1.2.4 

бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан арыла біледі; 

8.1.2.5 

квадрат түбірдің қасиеттерін пайдаланып, құрамында квадрат түбір бар 

өрнектерге түрлендіруді орындайды; 


8.1.2.6 

нақты сандарды салыстырады

8.1.1.3  

иррационал сандарды қосқанда және көбейткенде қандай сан шығуы мүмкін 

екендігін түсінеді; 

8.1.1.4 


рационал сан мен иррационал санды қосқанда және көбейткенде қандай сан 

шығатынын түсінеді; 

8.1.2.7 

квадрат түбірдің жуық мәнін табады;  8.1В 

Көпбұрыштар. 

Төртбұрыштарды 

зерттеу (14 сағ) 

Көпбұрыш 

 

8.3.1.1 


көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтерінің анықтамаларын 

біледі;  

8.3.1.2 

көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының және сыртқы 

бұрыштарының қосындысының формулаларын қорытып шығарады; 

Төртбұрыш тар және 

олардың қасиеттері 

8.3.1.3 


параллелограммның анықтамасын біледі, параллелограммның белгілерін 

қорытып шығарады және қолданады; 

8.3.1.4 

параллелограммның қасиеттерін қорытып шығарады және қолданады; 

8.3.1.5 

тіктөртбұрыштың  қасиеттері мен белгілерін біледі және есеп шығаруда 

қолдана алады; 

8.3.1.6 


ромбтың  қасиеттері мен белгілерін біледі және есеп шығаруда қолдана 

алады; 


8.3.1.10 

трапецияның анықтамасын және оның түрлерін біледі; 

8.3.1.13 

теңбүйірлі трапецияның қасиеттерін дәлелдейді және қолданады

Фалес теоремасы 

8.3.1.7 


Фалес теоремасын біледі және қолданады; 

8.3.1.8 

пропорционал кесінділер туралы теореманы біледі және қолданады; 

8.3.1.9 

циркуль мен сызғыштың көмегімен кесіндіні бірдей n бөлікке бөледі, 

пропорционал кесінділерді салады

8.3.1.11 

үшбұрыштың орта сызығының қасиетін дәлелдейді және қолданады; 

8.3.1.12 

трапецияның орта сызығының қасиетін дәлелдейді және қолданады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

2 тоқсан 

 

 8.2А Квадрат 

теңдеулер (18 сағ) 

Квадрат теңдеулерді 

шешу 

 

8.2.2.1 квадрат теңдеудің анықтамасын біледі; 

8.2.2.2 


квадрат теңдеулердің түрлерін ажыратады; 

8.2.2.3 


квадрат теңдеулерді шешеді

8.2.2.4 


Виет теоремасын қолданады; 

Квадрат үшмүше 

 

8.2.1.1 


квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын біледі; 

8.2.1.2 


үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөліп ала біледі; 

8.2.1.3 


квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктей біледі; 

Есептер шығару 

 

8.2.2.7 


квадрат теңдеу түріне келтірілетін теңдеулерді шешеді; 

8.5.2.1 


квадрат теңдеулердің қөмегімен мәтіндік есептерді шешеді;  

8.2.2.6 


бөлшек-рационал теңдеулерді шешеді; 

8.5.2.2 


бөлшек-рационал теңдеулердің көмегімен мәтіндік есептерді шешеді; 

 

Модуль таңбасы бар 

квадрат теңдеулерді шешу 

8.2.2.5 


|????????????

2

+ ????????????| + ?????? = 0, ????????????2

+ ??????|??????| + ?????? = 0 түріндегі теңдеулерді шешеді;  8.2В 

Тікбұрышты 

үшбұрыштың 

қабырғалары мен 

бұрыштары 

арасындағы 

қатыстар 

(17 сағ) 

Синус, косинус, тангенс 

және котангенстің 

анықтамалары. Пифагор 

теоремасы. 

Бір бұрыштың синусы, 

косинусы, тангенсі, 

котангенсі арасындағы 

байланыстар. 

8.3.3.1 


тікбұрышты үшбұрыштың кабырғаларының катынастары арқылы бұрыштың 

синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің анықтамаларын біледі; 

8.3.3.2 

Пифагор теоремасын дәлелдейді және қолданады; 

8.3.3.3 

тікбұрышты үшбұрыштағы пропорционал кесінділерге байланысты 

қатынастарды дәлелдейді және қолданады; 

8.2.4.1 


бір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі арасындағы 

байланыстарды қорытып шығарады; 

8.2.4.2 

α және (90-α) бұрыштардың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі 

арасындағы байланысты біледі және қолданады; 

8.3.3.4 


бұрыштың синусының, косинусының, тангенсінің немесе котангенсінің 

белгілі мәні бойынша бұрышты салады; 

8.2.4.3  

?????????????????? ∝, ?????????????????? ∝, ???????????? ∝ және ?????????????????? ∝ мәндерін олардың біреуінің берілген мәні 

бойынша табады; 

8.3.3.5 


30

0

, 450

, 60


бұрыштарының синус, косинус, тангенс және котангенсінің 

мәндерін қорытып шығару үшін тікбұрышты үшбұрышты қолданады; 

Тікбұрышты 

үшбұрыштарды шешу 

8.3.3.6 


тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 30

0

, 450

, 60


бұрыштарының синус, косинус, тангенс және котангенсінің мәндерін 

қолданады; 

8.2.4.4   

Калькулятордың көмегімен бұрыштың синусын, косинусын, тангенсін және 

котангенсін есептей алады;  

 


8.3.3.7 

берілген екі элементі бойынша тікбұрышты үшбұрыштың бұрыштары мен 

қабырғаларын табады; 

 

Салу есептері 

8.3.2.1 

берілген элементтері бойынша тікбұрышты үшбұрыш салады; Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

3 тоқсан 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3A Квадраттық функция (20 сағ) 

Квадраттық функция 

және оның графигі 

 

  

 

 8.5.1.2 

?????? = ??????(?????? − ??????)

2

, ?????? = ????????????2

+ ?????? және ?????? = ??????(?????? − ??????)

2

+ ??????, ?????? ≠ 0 түріндегі квадраттық функциялардың қасиеттерін біледі және графиктерін салады; 

8.5.1.3 


?????? = ????????????

2

+ ???????????? + ??????, ?????? ≠ 0 түріндегі квадраттық функцияның қасиеттерін біледі және графигін салады; 

8.5.1.4 


аргументтің берілген мәндері бойынша функцияның мәндерін табады және 

керісінше; 

8.5.2.3 

қолданбалы есептерді шығару үшін квадраттық функцияны қолданады; 

8.5.1.5 

?????? = ????????????

2

+ ???????????? + ??????, ?????? ≠ 0 квадраттық функциясының аbс коэффиценттері мен оның графигінің координаттық жазықтықта орналасуы арасындағы 

байланыстарды орнатады; 

Функция графиктерін 

түрлендіру 

8.5.1.6 

y = f(x) + a, y = f(x - a), y = f(ax) және y=af(x) функциялар графиктерінің y = 

f(x) функция графигімен байланыстарын түсінеді;  

8.5.1.7 


бөлшекті-сызықтық функция графигін салады;  

8.5.1.8 


?????? = |??????(??????)|, ?????? = ??????(|х|) функциялар графиктерінің y = f(x) функция 

графигімен байланыстарын түсінеді және оларды салады;  

8.5.1.9 

функция графиктерін оларды түрлендірулер негізінде зерттеу үшін 

программалық жасақтаманы қолданады; 


 8.3В Аудан (18 сағ)  Төртбұрыштар мен 

үшбұрыштардың 

аудандары 

8.3.3.8 


көпбұрыштың ауданы ұғымын және оның қасиеттерін біледі; 

8.3.3.9 


тең шамалас және тең құрамдас фигуралардың анықтамаларын біледі; 

8.2.4.5 


 

sin (180 − ??????) =   sin ?????? формуласын біледі; 

8.3.3.10 

параллелограммның, ромбтың аудандарының формулаларын қорытып 

шығарады және қолданады; 

8.3.3.11 

үшбұрыштың ауданының формулаларын қорытып шығарады және 

қолданады (ah

S

2

1

Cab

S

sin


2

1 және Герон формуласы); 

8.3.3.12 

трапецияның ауданының формулаларын қорытып шығарады және 

қолданады; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3С Статистика 

элементтері 

(10 сағ) 

Жиіліктер 

гистограммасы 

8.4.4.1 


таңдама нәтижелерін жиіліктердің интервалдық кестесі арқылы береді; 

8.4.4.2 


жиіліктердің интервалдық кестесіндегі деректерді жиіліктер гистограммасы 

арқылы береді; 

8.4.4.3 

жинақталған жиіліктің түсінігін біледі және кумулятаны құрады; 

8.4.4.4 

статистикалық кестемен, гистограммамен берілген ақпаратты талдайды; 

 

Дисперсия, стандартты ауытқу 

8.4.4.5 


статистикалық қатардың дисперсиясы мен стандартты ауытқуының 

анықтамаларын және оларды есептеу формулаларын  біледі; Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

4 тоқсан 

 8.4А Квадрат 

теңсіздіктер (24 сағ) 

 

Квадрат 


теңсіздіктерді шешу 

8.2.2.8 


квадрат теңсіздіктерді шешеді; 

8.2.2.9 


рационал теңсіздіктерді шешеді; 

8.2.1.4 


құрамында квадрат түбірлері бар өрнектің мүмкін мәндер облысын 

анықтайды; 

Теңсіздіктер 

жүйелерін шешу 

8.2.2.10 

біреуі сызықтық, екіншісі - квадрат екі теңсіздіктен құралған жүйелерді 

шешеді; 

8.2.2.11 

бөлшек-рационал теңсіздіктердің жүйелері мен жиынтықтарын шешеді; 

Модуль таңбасы бар 

теңсіздіктер 

8.2.2.12 b

x

f

)(

,

bx

f

)(

 x

g

x

f

)(

 x

g

x

f

)(

 түріндегі теңсіздіктерді 

шешеді; 

 8.4В  

Жазықтықтағы 

тікбұрышты 

координаталар жүйесі 

(19 сағ) 

Координаталармен 

берілген есептер 

 

 8.3.3.13 

жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары 

арқылы есептейді; 

8.3.3.14 

кесінді ортасының координаталарын анықтайды; 

8.3.3.15 

центрі (a,b) нүктесі және радиусы болатын шеңбердің теңдеуін біледі: 

(?????? − ??????)

2

+ (?????? − ??????)2

= ??????


2

8.3.3.16  

берілген теңдеуі бойынша шеңберді салады, сондай-ақ оны салу үшін 

программалық жасақтаманы қолданады; 

8.3.3.17 

түзудің жалпы теңдеуін, екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаза 

біледі; 


8.3.3.18 

программалық жасақтаманы қолданып, берілген теңдеулері бойынша 

түзулерді салады; 

Есептер шығару 

8.5.2.4 


екі нүктенің арақашықтығын табу, кесіндінің ортасының координаталарын 

табу формулаларын, центрі (a,b) нүктесі және радиусы болатын шеңбердің 

теңдеуін, түзудің теңдеуін қолданып есептер шығарады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ)

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал