Күнтізбелік-тақырыптық жоспаржүктеу 377.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі377.67 Kb.
#14409

Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән: Математика 

Сынып: 12 

Оқыту тілі: қазақ 

Оқу жылы: 2017-2018  

 

  

№ 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

бөлімі 

 

Тақырыптар 

Оқыту мақсаттары 

1  тоқсан 11.1A   

Алгебралық өрнектер (24 

сағат) 

Бір айнымалысы бар көпмүшенің канондық түрі 

11.2.1.1  бірнеше  айнымалысы  бар  көпмүше,  бірнеше 

айнымалысы  бар  көпмүшенің  стандарт  түрі,  бір 

айнымалысы бар көпмүшенің канондық түрі ұғымдарына 

анықтама береді; 

Көпмүшені көпмүшеге "бұрыштап" бөлу 

11.2.1.2 көпмүшені көпмүшеге "бұрыштап" бөледі; 

Анықталмаған коэффициенттер әдісі 

11.2.1.3  анықталмаған  коэффициенттер  әдісін  түсінеді 

және мәнін түсіндіреді; 

11.2.1.4  анықталмаған  коэффициенттер  әдісімен  бір 

айнымалысы бар көпмүшені көбейткіштерге жіктейді; 

Безу 


теоремасы 

(қалдық 


туралы 

және 


көбейткіштерге жіктеу туралы теоремасы) 

11.2.1.5  

көпмүшенің  түбірлерін  немесе  коэффициенттерін  табу 

үшін Безу теоремасын қолданады 

x

n

-a

n

,  x

2n+1

+a

2n+1 

  формулаларының  көмегімен 

көбейткіштерге жіктеу 

11.2.1.6  көпмүшелерді  көбейткіштерге  жіктеуде 

??????

??????


− ??????

??????


,

??????


2??????+1

+ ??????


2??????+1

  формулаларын қолданады; 

Бүтін  коэффициенттермен  берілген  көпмүшенің 

рационал түбірлері туралы теорема 

11.2.1.7  

көпмүшенің  түбірлерін  табу  үшін  бүтін  коэффициентті 

көпмүшенің  рационал  түбірлері  туралы  теореманы 

қолданады;  

Көбейту  формулалары  көмегімен  көбейткіштерге  11.2.1.8 

көбейткіштерге 

жіктеудің 

математикалық жіктеу. Топтау тәсілі. Әдістер комбинациясы 

әдістерінің комбинациясын қолданады;  

 

Түбірлерін табу, көпмүшені көбейткіштерге жіктеу  11.2.1.9  көпмүшенің  нақты  түбірлерін  табады  (көбейткіштерге 

жіктеу арқылы); 

11.1B 

Қисап І  

(26 сағат) 

Нүктедегі градиент 

 

11.5.1.8 Функцияның өсімшесі туралы түсінігі болады; 11.5.1.10  туындының  анықтамасын  біледі  (градиент 

арқылы); у=ax

n

 және осы түрдегі функциялардың сызықтық 

комбинацияларын дифференциалдау; 

11.5.1.14  

функция    дифференциалының  анықтамасын  біледі 

(градиент арқылы); 

11.5.1.13  

қиын емес жағдайларда функция туындысын анықтамасы 

бойынша табады; 

11.5.1.11  туындының  геометриялық  және  физикалық 

мағыналары түсінеді;  

Жанама мен нормальдің теңдеуі 

11.5.1.18  

функция  графигіне  жүргізілген  жанама  мен  нормаль 

теңдеулерін  қорытып шығарады 

11.5.1.19 

берілген  функция  графигіне  жүргізілген  жанама  мен 

нормаль теңдеулерін  жазады; 

Градиент графигі 

11.5.1.9  функция  графигі  мен  оның  градиентінің  графигі 

арасындағы байланысты түсінеді; 

Функцияның өсуі және кемуі 

11.5.1.20    функцияның  аралықтағы  өсуі  және  кемуінің 

қажетті және жеткілікті  шартын біледі; 

Функцияның  кризистік  нүктелердің  маңайындағы 

өзгерісі  және  максимум  мен  минимумның 

практикалық қолданысы 

 

11.5.1.22  функцияның  кризистік  нүктелерінің  және экстремум нүктелерінің анықтамаларын біледі; 

 

Интегралдау дифференциалдауға кері амал ретінде   11.5.1.26 интегралдауды дифференциалдауға кері процесс ретінде түсінеді; 

11.5.1.27 алғашқы функцияның анықтамасын біледі; 

Интегралдау  

(у=axn 

түріндегі функция және осы түрдегі 

функциялардың сызықтық комбинациялары) 

11.5.1.28 дифференциалдау ережелеріне сүйеніп,  

алғашқы функцияның қасиеттерін қорытып шығарады; 

Анықталмаған интеграл 

11.5.1.29 анықталмаған интегралдың анықтамасын біледі; 

11.5.1.30  анықталмаған    интегралды  тікелей  интегралдау 

жолымен табады; 

Анықталған интеграл. Ох осімен және қисықпен шектелген фигура 

ауданы (y=аxn

 түріндегі функцияның) 

11.5.1.32  Қисық  сызықты  трапецияның  анықтамасын 

біледі; 


11.5.1.33 анықталған интегралдың анықтамасын біледі; 

Қисық сызықты трапецияның ауданы  

11.5.1.34  анықталған  интегралды  есептеу  үшін  және 

қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін Ньютон-

Лейбниц формуласын қолдану; 

Ішкі жиынтық бағалау (2 сағ) 


ІІ тоқсан 11.2A   

Геометриялық фигуралар 

(32 сағат) 

Стереометрия аксиомалары 

11.3.2.1  стереометрия  аксиомаларын  және  олардың 

салдарын біледі; 

Параллель, перпендикуляр және айқас түзулер 

 

11.3.2.2  кеңістіктегі  параллель,  қиылысатын  және  айқас түзулерді ажыратады; 

11.3.2.3 параллель, айқас және перпендикуляр түзулердің 

белгілері мен қасиеттерін біледі және оны қолданады; 

11.3.2.4  параллель  және  перпендикуляр  жазықтықтардың 

белгілері мен қасиеттерін біледі және қолданады; 

11.3.2.5 айқас түзулердің ортақ перпендикулярын салады; 

Кеңістіктегі бұрыштар (түзулер арасындағы, түзу 

мен жазықтық арасындағы бұрыш) 

11.3.2.6  түзу  мен  жазықтық,  жазықтықтар,  айқас  түзулер 

арасындағы 

 

бұрыштардың анықтамаларын, 

үш 


перпендикуляр турал ы теореманы біледі; 

11.3.2.7  түзу  мен  жазықтық,  жазықтықтар,  айқас  түзулер 

арасындағы  бұрыштарды табады және бейнелейді; 

Жазықтықтар арасындағы бұрыш 

11.3.3.2 

кеңістікте  түзулер,  түзу  мен  жазықтық, 

жазықтықтар арасындағы бұрыштарды есептейді; 

Кеңістіктегі ара қашықтықтар (кеңістіктегі екі 

нүкте арасындағы, нүкте мен түзу арасындағы, 

нүкте мен жазықтық арасындағы, айқас түзулер 

арасындағы) 

11.3.3.1  кеңістіктегі  екі  нүкте,  нүкте  мен  түзу,  нүкте  мен 

жазықтық,  екі  айқас  түзулер  арасындағы  қашықтықты 

есептейді; 

Ортогональ және параллель проекциялау 

 

11.3.3.4  ортогональ  және  параллель  проекциялау  түсінігі болады; 

11.3.3.5  фигуралардың  ортогональ  және  параллель проекцияларын салады; 

Ортогональ проекцияның ауданы 

 

11.3.3.6 ортогональ  проекцияның  ауданы  туралы 

теореманы  дәлелдейді; 

11.3.3.7 ортогональ проекция ауданын есептейді

Кеңістіктегі нүктелердің геометриялық орны 

11.3.3.3 

ара  қашықтыққа  байланысты  кеңістіктегі  

нүктелердің геометриялық орнын анықтайды; 

Көпжақ. Айналу денелері 

11.3.1.1  көпжақтар  және  айналу  денелері  туралы  жалпы 

түсінігі болады; 

Қималарды салу 

11.3.3.8  кеңістіктегі  түзулердің,  түзу  мен  жазықтықтың, 

кеңістіктегі 

жазықтықтардың, 

жазықтықтар 

мен 


көпжақтардың  (қималар  салу)  өзара    орналасуларын 

зерттейді; 

11.3.1.2 

қарапайым 

стереометриялық 

сызбаларды 

орындай алады; 11.2B   

Теңдеулер мен теңсіздіктер  

(19 сағат) 

Теңдеулерді шешудің негізгі әдістері  

11.2.2.1  теңдеуді  шешудің  негізгі  әдістерін  меңгереді: 

көбейткіштерге жіктеу, жаңа айнымалыны енгізу; 

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу 

11.2.2.2 жоғарғы дәрежелі теңдеулерді шешеді (биквадрат 

теңдеулер  және  квадраттық  теңдеуге  келтірілетін 

теңдеулер); 

Иррационал теңдеулер және теңсіздіктер 

11.2.2.3 

,

)

(c

x

f

,)

(

)(

x

g

x

f

,)

(

cx

fcx

f

)(

 

түріндегі иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу алгоритмін қорытады; 

11.2.2.4 

,

)

(c

x

f

,)

(

)(

x

g

x

f

,)

(

cx

f

 .

)

(c

x

f

  түріндегі иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу 

алгоритмдерін қолданады; 

Көрсеткіштік теңдеулер және теңсіздіктер 

11.2.2.5 

квадраттық  теңдеуге  келтірілетін  немесе 

көбейткіштерге  жіктеу  арқылы  шешілетін  көрсеткіштік 

теңдеулер мен теңсіздіктерді шешеді

Логарифмдік теңдеулер және теңсіздіктер 

11.2.2.6 

квадраттық  теңдеуге  келтірілетін  немесе 

көбейткіштерге  жіктеу  арқылы  шешілетін  логарифмдік 

теңдеулер мен теңсіздіктерді шешеді; 

Теңдеулер мен теңсіздіктердің жүйелері 

 

11.2.2.7  логарифмдік  және  көрсеткіштік  теңдеулер жүйелерін шешеді; 

11.2.2.8  логарифмдік  және  көрсеткіштік  теңсіздіктер 

жүйелерін шешеді; 

Ішкі жиынтық бағалау (2 сағ) 

ІІІ тоқсан 11.3A 

Тригонометрия (28 сағат) 

 

Кері тригонометриялық функциялар анықтамасы 

 

11.2.3.1  санның  арксинусы,  арккосинусы,  арктангенсі және  арккотангенсінің  анықтамаларын  және  қасиеттерін 

біледі, олардың мәндерін есептейді; 

 

11.2.3.2 кері 

тригонометриялық 

функциялардың 

анықтамаларын,  олардың  қасиеттерін  біледі  және 

графиктерін салады; 

Тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер 

11.2.3.3 

қарапайым  тригонометриялық  теңдеулерді 

шешеді; 

 


11.2.3.4 

тригонометриялық 

теңдеулерді 

шешеді 


(көбейткіштерге жіктеу әдісі, жаңа айнымалы енгізу әдісі, 

бірінші  және  екінші  дәрежелі  біртекті  теңдеулер, 

қосымша 

 аргумент енгізу әдісі); 

11.2.3.5  қарапайым  тригонометриялық  теңсіздіктерді 

шешеді; 
11.3B 

Функциялардың шектері 

және үзіліссіздігі (14 сағат) 

 

Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі 11.5.1.1 функцияның нүктедегі шегін біледі; 

11.5.1.2 функцияның шексіздіктегі шегін біледі; 

Шектерді есептеу 

11.5.1.3  функцияның  шексіздікке  ұмтылғандағы  және 

нүктедегі шектерін табады; 

Бірінші тамаша шек 

11.5.1.4  бірінші  тамаша  шекті  пайдаланып  шектерді 

есептейді; 

Функцияның үзіліссіздігі 

11.5.1.5 функцияның үзіліссіздігі туралы түсінігі болады; 

Функциялар графиктерінің асимптоталары 

11.5.1.6  вертикаль  және  көлбеу  асимптоталардың 

анықтамаларын біледі; 

11.5.1.7 функция графигінің асимптоталарын табады; 

11.3C   Векторлар және 

координаталар (26 сағат) 

Векторлар және олардың қасиеттері 

11.3.4.1  векторлармен  жұмыс  жасаудың  сәйкес  әдіс-

тәсілдерін сәтті пайдаланады және анықтамаларды біледі; 

Компланар векторлар 

11.3.4.2 компланар векторлардың анықтамасын біледі; 

Компланар емес векторлар бойынша жіктеу 

11.3.4.3 векторды компланар емес үш векторлар бойынша 

жіктейді; 


Векторлардың скаляр көбейтіндісі 

11.3.4.4 есептерді шешуде векторларға қатысты сызықтық 

амалдарды және скаляр көбейтуді қолданады; 

Вектордың кеңістіктегі координаталары 

11.3.4.5  кеңістікте  декарттық  тікбұрышты  координаталар 

жүйесінде нүктелерді кескіндейді; 

11.3.4.6  кеңістіктегі  векторлардың  координаталарын 

табады, 


координаталарымен 

берілген 

векторларға 

амалдар қолданады; 

Коллинеар векторлар 

11.3.4.7 векторлардың коллинеарлық шартын біледі және 

есептер шешуде қолданады; 

Координаталар арқылы есептерді шешу 

11.3.4.8  қарапайым  есептерді  кеңістіктегі  координаталар 

арқылы  шешеді:  екі  нүктенің  арақашықтығын  есептейді, 

кесіндінің  ортасын  табады,  кесіндіні  берілген  қатынаста 

бөледі; 


Сфераның теңдеуі 

11.3.4.9 сфераның теңдеуін қорытып шығарады; 

11.3.4.10 сфераның теңдеуін құрастырады; 

Анықтауыштар 

11.2.4.1  екінші  және  үшінші  ретті  анықтауыштарды 

есептейді; 

Түзу және жазықтықтың теңдеулері 

11.3.4.11 кеңістіктегі түзу және жазықтықтың теңдеулерін 

құрастырады; 

Векторлық көбейтінді 

11.3.4.12 векторлық көбейтіндінің анықтамасын біледі; 

11.3.4.13  есептерді  шешуде  векторлық  көбейтіндіні 

қолданады; 

Ішкі жиынтық бағалау (2 сағ) 

ІV тоқсан 
11.4А 

Қисап II (31 сағат) 

 

Туынды және  дифференциал 11.5.1.10  туындының  анықтамасын  біледі  (функцияның 

шегі арқылы); 

11.5.1.14  функция  дифференциалының  анықтамасын 

біледі (функцияның шегі арқылы); 

Көбейтінді мен бөліндінің туындысы 

11.5.1.12 туындыны табу ережелерін біледі; 

11.5.1.15 дифференциалдау техникасын меңгереді; 

 

Күрделі функцияның туындысы 11.5.1.16 функциялар композициясының туындысын табу 

ережесін біледі; 

Екінші ретті туындыны табу 

11.5.1.17 екінші ретті туындыны табады; 

Функцияның өсуі және кемуі 

11.5.1.21 функцияның өсу және кему аралықтарын табу; 

Функцияның  кризистік  нүктелердің  маңайындағы 

өзгерісі  және  максимум  мен  минимумның 

практикалық қолданысы 

 

11.5.1.23 кризистік 

нүктелерді 

және 

экстремум нүктелерін табады; 

 

Функция графиктерін салу алгоритмі 11.5.1.24 туынды көмегімен функцияны зерттеуді қолдана 

отырып, функция графигінің нобайын салады; 

Функцияның  кесіндідегі  ең  үлкен  және  ең  кіші 

мәнін табады 

11.5.1.25  функцияның  кесіндідегі  ең  үлкен  (ең  кіші) 

мәнімен байланысты есептерді шығарады; 

Анықталмаған интеграл 

11.5.1.30  анықталмаған    интегралды  тікелей  интегралдау 

жолымен табады; 

Бөліктеп  интералдау  және  айнымалы  енгізу 

арқылы интегралдау 

11.5.1.31 

анықталмаған  интеграл  табуға  бөліктеп 

интегралдау мен  айнымалы енгізу әдістерін қолданады; 

Айналу денесінің көлемі 

11.5.1.35  анықталған  интеграл  көмегімен  айналу денелерінің көлемін есептеу формуласын қолданады; 

 11.4В   

Орналастырулар және 

терулер, ықтималдық 

модельдер (30 сағат) 

Орын ауыстырулар, терулер және орналастырулар 

11.4.1.1  қайталанбалы  таңдауы  бар  есептің  берілгенін 

түсінеді;  

11.4.1.2 

алмастырулардың, 

терулердің 

және 


орналастырулардың мәнін түсінеді; 

11.4.1.3  қайталанбалы  алмастыруларды,  терулерді  және 

орналастыруларды  есептеу  формулаларын  түсінеді  және 

қорытып шығарады; 

Есептеу комбинатокрикасы есептерін шығару 

11.4.1.4  қайталанбалы  алмастыруларды,  терулерді  және 

орналастыруларды 

қолданып 

комбинаторикалық 

есептерді шығарады; 

Статистикалық зерттеу 

11.4.3.1 

статистиканың 

маңыздылығын, 

оның 

заңдылықтары мен заңдарын түсінеді; 11.4.3.2  статистикалық  зерттеулердің  белгілері  мен 

көрсеткіштерін классификациялайды; 

Статистикалық  деректерді  ұсыну  және  олардың 

сипаттамалары 

11.4.3.3 

статистикалық  деректерді  кестелер  және 

графиктер,  варианталар,  олардың  жиіліктері  мен 

қатыстық жиіліктер түрінде ұсынады және түсіндіреді; 

 

Вариациялық қатарлар 11.4.3.4 интервалды вариациялық қатарды таниды; 

11.4.3.5  вариациялық  қатарларды  көрсету  үшін  әр  түрлі  

графиктер құрады; 

Орта үрдіс өлшемі және вариация көрсеткіштері 

11.4.3.6  көрсеткіштер  мен  орта  үрдістің  өлшемдерін 

есептейді; 11.4.3.7 вариация көрсеткіштерінің мәндеріне түсініктеме 

береді; 


Ықтималды модельдер 

11.4.3.8  нақты  құбылыстар  мен  үдерістердің  ықтималды 

модельдерін құрады; 

Кездейсоқ шамалар 

11.4.3.9 кездейсоқ шамалардың түрлерін ажыратады және 

олардың сандық сипаттамаларын есептейді; 

11.4.3.10  әртүрлі  кездейсоқ  шамалардың  үлестірім 

заңдылықтарын құрады; 

Дискреттік 

кездейсоқ 

шаманың 

сандық 


сипаттамалары 

11.5.2.1  «дисперсия»  және  «стандартты  ауытқу»  («орта 

квадраттық ауытқу») терминдерін түсінеді; 

11.4.3.11  дискреттік  кездейсоқ  шаманың  математикалық 

күтімін есептейді; 

11.4.3.12  дискретті  кездейсоқ  шаманың  дисперсиясын 

және орташа квдраттық ауытқуын есептейді; 

11.4.3.13  математикалық  күтім  және  дисперсияның 

қасиеттерін есептерді шешуде қолданады; 

Бернулли формуласы 

11.4.2.1  Бернулли  схемасын  пайдалану  үшін  қажетті 

шарттарды біледі; 

11.4.2.2 Бернулли формуласын біледі; 

11.4.2.3 

Бернулли  формуласын  есептерді  шешуде 

қолданады; 

Биномдық үлестірім 

11.4.2.4 биномдық үлестірімнің мағынасын түсінеді; Ішкі жиынтық бағалау (2 сағ) 

 


жүктеу 377.67 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет