Книга. Время. Общество материалы IV международной научно-практической конференциижүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет8/30
Дата26.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріКнига
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Литература 
1. Афанасьев  М.Г.  Вопросы  журналистики  /  М.Г. Афанасьев  –  М.:  Высшая 
школа, 1987. – С. 15-19. 
2. Агафонова Ю.А. Методика преподавания элективного курса «Журналисти-
ка» старшеклассникам.// www.openclass.ru/io/1/psihologiches. 
3. Блокнот журналиста.  В помощь редакторам и  корреспондентам школьных 
газет. Сайт А. Дедова. // http://al-dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm. 
4. Журналист:  профессия  или  призвание.  Портал  Planet.  //http:  //planetahr.ru/ 
publication/. 
5. Роль  школьной  газеты  в  процессе  социализации  подростка:  Самарский 
внешкольник, 
информационно-методический 
журнал. 
// 
http://sam-
vneshkolnik.narod.ru/ page3.htm. 
6. Спирина  Н.А.  Журналистика  в  школе.  //http://festival.1september.ru/articles/ 
310091/.  
 
 
АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВ ДРАМАЛАРЫНЫҢ  
ИДЕЯЛЫҚ СИПАТЫ 
 
Б.Ш. Құралқанова, С. Бексұлтанова 
ПМПИ, Павлодар қ., Қазақстан 
 
Шығармашылық  жолын  ХХ  ғасырдың  60  жылдары  әдеби  сыннан 
бастап,  көркем  прозада  «Бесін»,  «Адасқақ»  сияқты  туындыларымен, 
«Кек»,  «Ерулік»,  «Ситуациялар»  атты  драма-диалогтерімен,  сондай-ақ 
«Шашылып  түскен  тіркестер»  сияқты  философиялық  толғамдарымен, 
көптеген  эссе,  киносценарий,  көркем  аудармаларымен  мор  мұра 
қалдырған Асқар Сүлейменов – әдебиет пен өнерде орны ерекше тұлға.  
А. Сүлейменовтің  драматургиясы  –  тақырыптық-идеялық,  көркем- 
дік-стильдік тұрғыдан күрделі туындылар болып келеді.  
Қаламгердің  «Ситуауиялар»  триптихі  «Жетінші  палата»,  «Қыздай 
жесір  –  штат  қысқарту»,  «Төрт  тақта  –  жайнамаз»  атты  үш  драмадан 
тұрады. Бұлардың әрқайсысы өз алдына жеке дара туындылар болғаны- 
мен,  үшеуін  бір-бірімен  байланыстырып  тұрған  үндестік  бар.  Ол  – 
қоғамдық  жүйедегі  қайшылықтардан  туындаған  келеңсіз  құбылыс- 
тардың суреттелуі. 

76 
 
А. Сүлейменов  «Қыздай  жесір  –  штат  қысқартуда»  бүгінгі  қоғам- 
дағы  отбасы,  ар-ұят,  ақиқат,  азаматтық  борыш  сияқты  ұғымдардың  аты 
қалып, заты заман өзгерісіне орай өзгеше бір сипат алып, қауіпті дертке 
айналғанын  ашып  береді.  Шығарманың  бас  кейіпкері  Мәліктің  пайым- 
дауынша өмірдің өзегі – сауда болып кеткен:  «...тірлік, ол – сәт. Жаңғыз 
сәт. Сәтінде алып қалмасаң, алынардың бәсі түседі» [1, 224 б.]. Осы бір 
мақсатына  жету  жолында  Мәліктің  арын  да,  намысын  да  аяққа  таптап, 
адамгершіліктен жұрдай болуын автор нақты әрекет арқылы ашады. 
«Қыздай  жесір  –  штат  қысқартудағы»  психологиялық  тартыстың 
дені  Үрия  мен  Мәлік  арасында  болғанымен,  оның  себепкері  –  Үрия. 
Екеуінің арасында сезім жоқ. Мәліктің мақсаты – нәпсін қанағаттандыру, 
Үриянікі  –  бақай  есеп.  Үрия  –  қызмет  қумаған,  басында  баспанасы, 
бауырында  баласы  жоқ  тұл  әйел,  ештеңесі  жоқ.  Ал,  Мәлікте,  керісінше, 
барлығы да бар, бірақ рухани тұрғыдан қайыршы. Том-том кітап жазып, 
онысы  әлемнің  біршама  тілдеріне  аударылған  жазушының  рухани 
қайыршылығы жалпы түсінікке қайшы келеді.  
Үрия  бейнесінде  эмоция  басым.  Үрия  тағдыры  көрерменге 
психологиялық  эмоция  тұрғысынан  қатты  әсер  әтеді.  Автор  Үрияның 
басына бір емес, екі психологиялық желі орнатқан. Біріншісі әлеуметтік 
психологизмнен,  екіншісі  –  трагедиялық  психологизмнен  –  ана  болуды 
мақсат  тұтуынан  туындаған.  Себебі,  «әр  адамды  психологиялық 
тұрғыдан  жеке  дара  тип  десек,  драматургия  дегеніміз  ең  бірінші  осы 
психологиялық типтер жиынтығы екенін айтуымыз керек». 
Аталмыш  трагедиядағы  тағы  бір  психологиялық  қақтығыс  Мәлік 
пен баласы Дәрістің арасында жүреді. Жалпылама тұрғыдан алғанда, әке 
мен  бала  мәселесі  –  мәңгілік  тақырып  екені  белгілі.  Әскерден  уақытша 
демалысқа  келген  баласына  арақ  сат  деп  тапсырма  береді.  Автор  бұл 
ретте, ұждан алдында алаяқ болмауды қатты талап етеді.  
Драмада  бір  отбасының  тағдыры  арқылы  өрбіген  оқиғаны  автор 
тұрмыстық тақырыппен бастап, ең арғысы саяси тақырыппен ұштастыра 
білген. Сол кездегі жұмыс орынын қалай да сақтап қалуды мақсат еткен 
әйелдің де, еркектің де бейнесі осында типтендірілген. 
«Штат  қысқарту»  –  символдық  себеп.  Автордың  айтпағы  тереңде 
жатыр.  Драманың  басты  идеясы  –  жұмыссыздық  пен  штат  қысқартудан 
қашып  құтылу  емес,  Кеңес  одағының  тұсында  көптеген  ұлттық  құнды- 
лықтың «штаты» қысқартылып кеткенін айту.  
«Жетінші  палатада»  драматург  кейіпкерлерінің  бейнесін  қоғамдағы 
тіршілігіне, мамандықтары мен әлеуметтік көзқарасының сан түрлілігіне 
қарай даралап көрсеткен.  Пьесаның  орталық кейіпкері қатардағы ғалым 
Жұмат  араласатын  әрекеттер  желісіне  автор  көп  жандардың  басынан 
кешкен  өмір  шындығын  сыйғызған.  Бас  дәрігер  –  психиатр  Мягковтың 
Жұматпен  әңгімесінде  өнер  мен  ғылымда  кездесер  «ішкіш  интелли- 
генцияның» стресс тудырар келеңсіз жағдайлары сараланып берілген.  

77 
 
Палатаның  өзінің  ішкі  әлемі  бар,  ондағы  қырғыз  жазушысы 
Келесов,  өзбек  Өріков  сияқты  тағдырлары  мен  танымдары  әр  қилы 
жандардың  тебіреністері  шынайы  берілген.  А. Сүлейменов  А.П. Чехов 
тәрізді зауал заманның келгенін, қоғамдық жүйенің жұқарып, жекелеген 
жандардың  жүйкесінің  дертке  шалдыға  бастағанын  меңзеп,  пьесасын 
«Жетінші палата» атаған. 
А.Сүлейменовтың  «Төрт  тақта  –  жайнамаз»  драма-диалогінің 
оқиғасы  бір  тәуліктік  уақытты  қамтығанымен,  қазіргі  қоғамда  орын 
алған  сорақылықтар  көркемдік  шынайылықпен  суреттелген.  Мұнда 
өкімет басында отырған лауазымды шенеуніктердің қарапайым жандарға 
көрсеткен  зорлық-зомбылығын,  қарақан  басы  мен  құлқынының  құлына 
айналғандардың  жемқорлығын,  ештеңеден  тайынбайтын  аярлығын, 
әділетсіздіктің  үстем  болуын  драмалық  әрекет  үстінде  ашады.  Санақ 
біткенше  шығынның  орнын  жаба  тұруға  алып,  содан  кейін  із-түссіз 
жоғалып  кеткен  екі  жүз  қой  үшін  ауданға  тергеуге  шақырылған 
Тоқтасынның  да  хабарсыз  кетуі,  соған  жоқтаушы  болып,  араша  түспек 
болған  кемпір  мен  шалдың  қорланған  тағдыры  –  драманың  идеялық 
мазмұнын айқындайды. 
Бұрынғы  имандылықтың  ордасы  болған  мешітте  бұл  күндері 
бірінен-бірі  айнымайтын,  бір  қалыптан  шыққандай  әсер  қалдырар  түр-
түсі,  тыныс-тірлігіне  дейін  егіздің  сыңарындай  ұқсас  –  Райсобес, 
Райфин,  Сот  орналасқан.  Осыларды  сағалап,  талай  айлар  қолдарына 
тимеген  жалақы  мен  зейнетақыларын  іздестіріп  келген  қос  мұңлықтың 
соңғы  үміті  үзіліп,  кемпірдің  тіпті  тірілер  тізімінде  болмай  шығуынан 
артық  қорлық  болар  ма?  Драманың  желісіне  үйлесімді  бағындырылып, 
қарапайым жандардың тартқан қасіреті мен безбүйрек лауазым иелерінің 
қиянпұрыс қисық қылықтары пьесада өткір суреттеу тапқан. 
Аталмыш  драмалар  кеңестік  қоғамның  бағыты  мен  бағдарын, 
тынысы  мен  тіршілігін  бейнелеуімен  ерекшеленеді.  Біз  қарастырған 
драмалардың өзіндік ерекшеліктері көзге ерекше шалынады: біріншіден, 
қалыптасқан  қоғамдық  ойға  қайшы  жаңа  идея  алға  тартылады,  екін- 
шіден,  қазақ  драматургиясында  сирек  ұшырасатын  драма-диалогқа 
құрылып,  соны  пішінде  жазылған,  үшіншіден,  оқиға  шымылдық 
ашылғанында  емес,  қызған,  шиеленіскен  жерінен  бастап  дамуы,  төртін- 
шіден, кейіпкерлерінің сомдалуындағы жаңашылдықтың болуы дер едік. 
Барлық  кейіпкерлеріне  ортақ  депрессивті  көңіл-күй  –  алданып  қалған 
кеңес  қоғамының  ғана  емес,  келешектегі  де  тәуелсіздік  алғанымен, 
бағыты  мен  бағдары  айқын  емес  қоғамға  тән  мінез-құлық  еді. 
Кейіпкерлердің  бойындағы  қым-қиғаш  психология  да  осы  екі  түрлі 
қоғамның қайшылығы нәтижесінде айқындала түседі. Драматург белгілі 
бір  ситуациялар  кезінде  кейіпкерлерінің  біреуін  де  жақтап,  өз 
позициясын  көрсетпейді.  «Театр  мен  психология  ілімінің  арасында 
алшақтық жоқ. Белгілі бір ойды екеуі екі түрлі жеткізері болмаса, айтары 

78 
 
бар:  Адамның  сенім  және  таным  әлеміндегі  өзгерістер  мен  жаңалық- 
тарды өзінше сараптау». 
А. Сүлейменовтің «Ерулік» пьесасы өнер тақырыбына арналған. Әр 
пьесасында  өнерге  байланысты  ой  тастай  отыратын  автор  сөзімен 
айтқанда:  «Өмірді  бүлдіргеннен  өнерді  бүлдірген  жаман».  «Кемталант 
болғаннан,  бейталант  болған  жақсы.  Бейталант  –  бейтарап.  Ал 
кемталанттың  араласпайтын  жері  жоқ».  «Күшеншектіктен  өнер  шығар, 
бірақ  өнер  күшеншіктік  емес».  «Еруліктегі»  саф  таза  өнер  үшін  күрес  – 
тұтас  драманың  негізгі  идеясы.  Драматург  өз  ойын  мұнда  ащы 
мысқылмен өрнектеп жеткізеді. А. Сүлейменов пьесасының ең маңызды 
идеясы – социалистік қоғам қыспағына түскен таланттылар тағдырының 
трагедиялық  халін  көрсетсе,  екіншіден  осыған  қарсы  тұрарлықтай 
халықта жаңа күш барын да кейбір образдар арқылы жеткізе алады.  
Жазушы  өмірдің  өзекті  мәселелерін  шығармашылық  батылдықпен 
көтеріп, оның күнгейімен бірге, көлеңкелі жағына да үңіле қараған. 
Сонымен,  60–80  жылдары  драматугия  өзінің  дәстүрлі  даму  жолын 
әрі  қарай  жалғастырып,  сол  дәуірдің  талап-талғамынан  туған  құнды 
шығармалармен  толықты.  Оларда  өмірдің  өзекті  мәселелері  көтеріліп, 
оқиға  мен  тартыс  ұйымдастыруда,  бейне  сомдауда  өткенді  қайталамай- 
тын,  жаңаша,  өзгеше  бір  ізденіс  үрдістері  байқалады.  Бұл  кезеңнің 
шығармаларында  заман  ағымын,  қоғамдық  жүйе  өзгерістерін  жіті 
аңғарып,  әлеуметтік  құбылыстарды  суреттеуде  шығармалық  батылдық 
пен  философиялық  топшылаулар  кездеседі.  Осы  бір  күрделі  көркем-
эстетикалық  талап  тұрғысынан  қарағанда  жоғарыда  шолып  өткен 
пьесалар – қазақ драматургиясының жемісі болып табылады. 
 
Әдебиет 
1. Сүлейменов А. Кек. – Алматы: Өнер, 2001. – 728 б. 
2. Нұрғали Р. Драма өнері. – Алматы: Санат, 2001. – 478 б. 
 
 
МОЛОДАЯ ПРОЗА «НЕВЫ». АСФАЛЬТ И МАГМА 
 
А. Мелихов 
Журнал «Нева», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Победившая революция лавочников с первых дней своего торжества 
подступила  к  культуре  со  своим  главным  орудием,  точнее,  оружием  – 
безменом.  Она  принялась  оценивать  статуи  пудами,  а  журналы  тиража- 
ми.  К  чему  им  знать,  что  «Весы»  –  это  еще  и  ведущий  орган  русского 
символизма,  в  котором  печатались  Брюсов,  Андрей  Белый,  Вячеслав 
Иванов,  Бальмонт,  Розанов,  Волошин,  Мережковский,  Сологуб,  Блок, 
Гиппиус, Кузмин, Гумилёв, Балтрушайтис, что без этого журнала невоз- 
можно  представить  культуру  Серебряного  века,  что  объем  написанного 

79 
 
об  этом  журнале  давно  превосходит  его  собственный  объем,  –  они  бы 
первым долгом спросили: а каков его тираж? Окупается ли он? Отвечаю: 
все годы блистательной жизни журнала он боролся за двухтысячный ти- 
раж, но так до этой планки и не возвысился; зато поддерживал его купе- 
ческий  сын  Сергей  Александрович  Поляков,  понимавший,  что  пуды  и 
аршины в литературе неуместны. 
Однако сегодня я бы измерял значение толстого журнала не имена- 
ми литературных звезд, которым всюду  рады, а именами молодых писа- 
телей, которых журналу удается вывести на небосклон. Ибо толстый ли- 
тературный журнал сегодня едва ли не единственное место, где молодого 
автора не спросят:  «А что мы будем с  тебя иметь?», но  поинтересуются 
лишь: «Что ты можешь нам открыть?».  
Журнал «Нева» отводит молодым писателям целых два номера в год 
и даже учредил для них особую премию «В надежде славы и добра». А к 
своему шестидесятилетию издал сборник «Молодая «Нева»« (СПб, 2015; 
составитель и автор вступительной статьи Ольга Малышкина).  И реши- 
тельно  каждая  вещь  из  этого  сборника  позволяет  нам  заглянуть  в  такие 
уголки мироздания, куда другим способом нам было бы ни за что не по- 
пасть. Наши молодые авторы где только не побывали. 
Александр  Кукушкин  окончил  Московскую  духовную  семинарию, 
Михаил  Гуров  –  Православный  Свято-Тихоновский  гуманитарный  уни- 
верситет, но интереснейший роман «Alma Matrix, или Служение игумена 
Траяна»  они  написали  о  Московской  духовной  академии,  что  при  Трои- 
це-Сергиевой  лавре.  Читается  роман  не  только  с  увлечением,  но  и  с  об- 
легчением, ибо несколько напористых православных активистов ухитри- 
лись создать пугающее впечатление, что наши священники только и жа- 
ждут умертвить побольше плоти. Однако семинаристы из «Alma Matrix» 
все как один обаятельнейшие ребята, умные, образованные, вполне спо- 
собные  и  поозорничать,  и  подраться,  и  приударить  за  девушками,  и  по- 
шутить  на  грани  того,  что  фанатик  непременно  почел  бы  богохульст- 
вом, –  чего  стоит  одна  только  игра  в  изобретение  новых  ересей!  А  уж 
проректор по воспитательной работе игумен Траян прямо-таки шедевра- 
лен  по  уму,  цинизму  и  –  да,  преданности  какому-то  нетривиальному 
идеалу.  «Траян  никогда  не  отчислял  просто  так,  он  делал  это  с  удиви- 
тельным изяществом и лоском». «Впрочем, – признавал он сам, – есть и 
отличия  между  шахматами  и  семинарией.  Главное  заключается  в  том, 
что  в шахматах  все заканчивается матом, а в семинарии мат запрещен». 
Пользуясь своим обаянием, Траян вербует осведомителей, но на послед- 
нем  курсе  непременно  их  отчисляет,  поскольку  человек,  доносящий  на 
собственных собратьев, не имеет права становиться священником. Траян 
недоволен владыкой, полагающим, что установление видеокамер на тер- 
ритории  академии  «изуродует  психику  будущего  пастыря,  что  пастырь 
должен быть свободен в своих поступках и решениях»: «Странная логи- 
ка, будто христианин не должен вести себя так, словно он всегда на виду 

80 
 
у Бога. А если Бог видит тебя всегда, что дурного в том, чтобы позволить 
инспекции видеть тебя хотя бы иногда?» 
Это  уподобление  инспекции  самому  Всевышнему  тоже  отдает  ко- 
щунством,  однако  Траян  предельно  далек  от  Великого  инквизитора, 
стремившегося избавить смертных от невыносимого бремени свободы, – 
Траян  более  всего  любит  и  ценит  именно  тех,  кто  готов  ради  свободы, 
которой сам же Траян пытается их лишить, претерпеть не только дисци- 
плинарные взыскания (без унижений, об этом Траян, карая направо и на- 
лево, печется более всего!), но даже рискнуть будущим пастырским слу- 
жением. Я вас гну, а вы не гнитесь, словно бы говорит отец Траян свои- 
ми  виртуозными  преследованиями  свободомыслящих  и  свободнодейст- 
вующих. 
«Отец Траян с пессимизмом смотрел в будущее. Совсем скоро в се- 
минарию начнут поступать молодые люди, рожденные и воспитанные  в 
православных семьях». Так это же и хорошо? Для отца Траяна нет: «Эти 
бесхребетные мальчики с рыбьими глазами и девичьими физиономиями, 
без эмоций, без страстей, да разве они смогут когда-нибудь нарушить хо- 
тя бы одно правило семинарской жизни? Да разве они смогут быть дос- 
тойными служителями Христа, который однажды разворошил иудейский 
Храм с плетью в руках. Хорошие священники получаются только из жи- 
вых парней или даже из хулиганов». 
Непривычно? Именно поэтому очень советую прочесть. 
Повесть  Александра  Тюжина  «Путин  –  Путин»  с  первых  же  строк 
являет себя «карнавальной» (О. Малышкина). 
«Справа – гремело: «Путин!» 
Слева – ворчало: «Путин, Путин...» 
Справа – Путин возносился. 
Слева – Путин песочился по самые помидоры. 
Справа – стоял телевизор. 
Слева – сидела мазэр». 
Те,  кого  раздражает  возвеличивание  нынешнего  президента,  про-
чтут  повесть  с  особым  наслаждением,  ибо  пафосные  обличения  лишь 
возвышают их мишень, демонстрируя ее огромную роль  в этом мире.  В 
мире же насмешливого и наблюдательного юнца визит президента в его 
захолустье не более чем «прикольное» обстоятельство. А для его прияте-
ля,  с  которым  они  вместе  пытаются  торговать  в  разнос  пылесосами,  и 
вовсе – «чё прикольного?» Похоже, визит высокого гостя всерьез волну-
ет только местных чиновников. 
«А  самое  смешное,  что  тут  же  на  все  находятся  деньги.  Будто  из 
воздуха  возникают.  Будто  у  нас  в  мэрии  одни  фокусники  сидят.  Хотя, 
возможно,  так  и  есть  –  половина  фокусники,  половина  клоуны.  Но  это 
мазэр  так  говорит.  Мне  вообще  по  барабану  вся  эта  политика.  Единая 
Россия, не единая, медведи или еноты – меня не колышет, мне лишь бы 

81 
 
бабло зарабатывать, и побольше.  А тут  оказалось, что бачинские  в бюд-
жете есть, и не хило». 
У самого же героя с бачинскими хилее некуда: «Я бы с удовольстви-
ем  пошел  работать,  но  меня  везде  безжалостно  брили.  То  лет  мало,  то 
опыта нет, то образования, то нужных знакомств, где-то просили дать на 
лапу.  В  общем,  беда».  «Легко  сказать:  иди  учись.  Чтобы  поступить  в 
универ, надо на лапу дать и в несколько раз больше чем тем, кто на рабо-
ту устроит. Вариант пройти конкурс самому вообще не рассматривается, 
тем более с моими оценками и способностями». 
Герой вместе с дружком пытается изгнать дьявола из сумасшедшей 
бабки  по  прозвищу  Старуха  Изергиль,  надеясь,  что  она  в  просветлении 
отпишет  им  квартиру,  затем  без  повестки  является  в  военкомат,  откуда 
его немедленно отправляют к психиатру, – все фигуры обрисованы сжа-
то, метко и забавно. Приключения с пылесосами тоже читаются с насла-
ждением,  однако  вся  эта  очаровательная  белиберда  заканчивается  фан-
тасмагорическим  взрывом:  в  одной  квартире  коробейники  натыкаются 
на  Николая  Андреевича  Путина,  который  много  лет  трудился,  чтобы 
прославить  свою  фамилию,  и  вдруг  обнаружилось,  что  она  уже  прогре-
мела совершенно неодолимым образом... 
Финал пересказывать не буду, чтобы не портить удовольствие. 
Герой  повести  «Репортериум»  Антона  Ратникова  тоже  вроде  бы 
простодушный,  но  остроумный  и  обаятельный  недотепа.  Я  бы  сравнил 
его с героем Довлатова, но если довлатовский герой (чем он и прельсти-
телен), словно сказочный Иванушка-дурачок, и в огне не горит, и в воде 
не  тонет,  то  герой  Ратникова  только  и  делает,  что  пускает  пузыри;  если 
герой  Довлатова  острит  осознано  и  победительно,  то  у  героя  Ратникова 
юмор рождается словно бы даже через силу. 
«Однажды  я  заблудился  в  квартире  товарища.  Квартира,  конечно, 
большая, коммунальная, но меня это не извиняет...» 
«Девушки  считали  меня  безынициативным.  Должен  признать,  так 
оно и есть. За пять лет у меня были дважды романтические отношения, и 
оба раза я не сделал ничего, чтобы их начать, и ничего, чтобы их закон-
чить. Все происходило как-то... Само собой». 
Так  герой  и  плывет  по  течению  житья-бытья  репортера  районной 
газетенки из тех, что  «вечно  валяются  в почтовом ящике», но бесконеч- 
ная будничная дребедень, пропитанная копеечным конформизмом, с пер- 
вых  же  строк  вместо  патетической  скорби  «Как  грустна  наша  Россия!» 
рождает  улыбку:  в каком же все-таки забавном мире мы живем! Однако 
заканчивается повесть совсем не по-довлатовски. Герой с раздолбанным 
диктофоном,  на  который  еще  Ленина  записывали,  присутствует  на  ми- 
тинге  блокадников,  тоже  нелепом  и  пропитанном  казенной  фальшью,  и 
вдруг понимает, что эти люди и впрямь сделали что-то героическое, чем 
могут гордиться следующие поколения, – и возлагает к подножию мону- 
мента свой диктофон, записавший километры глупости и лжи. 

82 
 
Зато  Всеволод  Непогодин  в  романе  «Девять  дней  в  мае»  предельно 
точен. Это в сущности репортаж, в центре которого всем известная мас- 
совая гибель людей в одесском Доме профсоюзов.  
Все,  как  всегда,  очень  буднично  –  одни  делают  один  шаг,  другие 
другой,  и  каждый  уверен,  что  только  защищается.  Но  кто  же  на  самом 
деле «первый начал»? Первый начал Каин, но и он до конца дней пребы-
вал в уверенности, что Авель его спровоцировал. 
«Обыкновенный  фашизм»,  –  подводит  итог  герой-рассказчик  изо- 
браженным сухо и точно неправдоподобным ужасам, но едва ли понима- 
ет,  как  и  автор  одноименного  фильма,  что  это  вовсе  не  оксюморон:  фа- 
шизм  и  есть  наиболее  естественный  способ  мышления  и  действования 
простого  человека,  для  которого  мир  четко  делится  на  хороших  и  пло- 
хих, на наших и не наших, и наши всегда безупречны, а противники про- 
сто-таки не заслуживают права называться людьми. Поэтому единствен- 
ной профилактикой фашизма могла бы сделаться прививка трагического 
мышления, для которого в мире нет высшей правды, а есть только вечная 
борьба  частных  правд,  –  могла  бы,  если  бы  трагическое  мышление  не 
было столь тягостным, а фашистское – столь легким и приятным. 
Финал повести  тоже  не слишком сложен:  «Надо родить новых рус-
ских патриотов, готовых сражаться за отчизну!» И вечный бой... 
Неужели ничего, кроме? 
В  повести  «Последнее  утро»  Александра  Винничука  с  точностью 
сильного физиологического очерка действительно изображено последнее 
утро  затравленного  полковника  Гуадама  Седрисиласси,  в  котором  легко 
угадывается Муамар Каддафи. Даже удивительно, что так весомо, грубо, 
зримо можно изобразить то, чего не видел собственными глазами. Но ав- 
тор далеко не простой очеркист:  «А может, смерть –  всего лишь зимняя 
сказка, которую кто-то рассказывает, чтобы самого себя напугать, потому 
что так под одеялом станет еще уютней?  Иначе никакого разума не хва- 
тит понять, ради чего умерло столько людей и кому это может быть вы- 
годно. На свете просто нет настолько злого человека!» 
В  нынешнем  «открытом  обществе»  даже  странник-одиночка,  иска- 
тель приключений или лучшей доли волей-неволей становится  участни- 
ком каких-то глобальных исторических  процессов. В молодости я и сам 
любил  помотаться  по  свету  на  попутных  машинах  и  поездах,  но  мои 
возможности не простирались дальше того, чтобы махнуть из Ленингра- 
да  в  Одессу  или  Петрозаводск,  а  вот  альтер  эго  Виктора  Акулова  после 
года жизни в  «Амстере» забирается  в поезд Брюссель – Лондон, приоб- 
ретя  поддельный  документ  на  парижском  вокзале  Lyon.  Вся  технология 
выживания в свободном мире описана до мельчайших подробностей, на- 
чиная с безбилетного проезда в парижском метро и заканчивая скучнова- 
тыми,  но  отнюдь  не  каторжными  буднями  в  британской  тюрьме  Колнб- 
рук. Герой к тому же ВИЧ-инфицирован и должен каждый вечер прини- 
мать  весьма  дорогостоящие  таблетки Atripla.  И  надо  признать,  что  «Ос- 

83 
 
колки  европейской  мечты»  (так  называется  его  повесть)  не  лишены  гу- 
манизма:  таблетками  его,  нелегального  иммигранта,  все-таки  обеспечи- 
вают и в тюрьме. В спокойном состоянии он даже не всегда сердится на 
европейцев:  «Примем  во  внимание,  что  это,  если  серьезно,  их  земля. 
Есть,  стало  быть,  обоснованное  право  подвергать  аресту  иностранцев». 
Но когда его готовят к реальной депортации, в нем пробуждаются очень 
человеческие, слишком человеческие чувства: «Так вот: ни англичане, ни 
другие  не  сотворили  эту  планету,  чтобы  указывать,  где  можно  ходить,  а 
где нельзя!». 
Думаю,  именно  эти  чувства  рано  или  поздно  и  овладеют  новыми 
бездомными. 
Герой  повести  Дмитрия  Колесниченко  «Заканчивался  февраль» 
мелкий  киевский  предприниматель,  поглощен  собственными  делами  и 
делишками, но и его тянет на Майдан, где творится  История:  «Алексею 
захотелось быть там  – под пулями, под  залпами, среди дыма и огня. За-
чем? Он не знал. Просто хотелось. Думая об этом, он испытывал трепет 
и  гордость.  Хотя  и  не  мог  до  конца  понять,  чем  конкретно  он  гордится. 
Скорее всего, грандиозностью момента». 
Грандиозность с ее огнем и трепетом всегда у нас под ногами. Пла-
нета  наша  –  это  главным  образом  магма,  а  трава  и  асфальт,  океаны  и 
джунгли лишь тончайшая пленка. Но простому человеку не по уму в это 
поверить, он всегда готов продырявить  спасительную  пленку, чтобы на-
солить соседу. 
 
 
Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> Қ 25 Еуразияшылдық: теория және практика. Оқу қҧралы
publications -> Макашева К. Н., Идрышева Ж.Қ
publications -> История развития теоретической метеорологии в ХХ веке
publications -> И. Р. Гальперин: Мәтін әр түрлі лексикалық
publications -> С. Б. Бөрібаева Борибаева Сафура Болатовна Boribaeva Safura Bolatovna
publications -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰу жоо-ға дейінгі дайындық факультеті
publications -> Л. Толстойдың «Той тарқар» шығармасының қазақ тіліне аударылу тарихы
publications -> Айтбаев Н. Б. (Қарағанды, Қармту) Айтбаев Б
publications -> Жоо-ға дейінгі білім беру факультеті Танымдық, ұлттық ойын элементтерін тарих пәні сабағында пайдаланудың маңызы
publications -> Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет