Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет1/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Книга памяти
 1 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Қызметтік міндеттерін орындауда
қайтыс болған ішкі істер органдарының 
қызметкерлері туралы
ЕСТЕЛІК КІТАБЫ
ЕСТЕЛІК КІТАБЫ
КНИГА ПАМЯТИ
КНИГА ПАМЯТИ
о сотрудниках органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей
Астана
2012

Естелік кітабы
 2 
УДК 351/354
ББК 67.401.213
С 15
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты 
Қ.Н. Қасымовтың жалпы редакциясымен дайындалды.
Под общей редакцией министра внутренних дел Республики Казахстан 
генерал-лейтенанта полиции К.Н. Касымова.
Жауапты шығарушы А.Қ. Садубаев
Ответственный за выпуск А.К. Садубаев
С 15  
Естелік кітабы – Астана, «Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының медиа 
орталығы» ЖШС, 2012 ж. - 272 бет.
Книга памяти – Астана,  ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел Республики 
Казахстан», 2012 г. - 272 стр.
ISBN 978-601254-228-8                                        
Бұл кітапта қоғам тыныштығы үшін құқық бұзушылықпен күрес жүргізіп, қауіпті 
қылмыскерлерді ұстап, қиын жағдайға түскен жандарды құтқарып, халықтың қауіпсіз 
əрі тыныш өмірі үшін еңбек еткен еліміздің ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
қаһармандығы жайында баяндалады.
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің қайсар іс-əрекеті мен əрдайым батыл қадамға 
даярлығы Отанымыздың азаматтарының жүрегіне қашанда мақтаныш сезімін ұялатады. 
Көптеген полицейлердің жоғары шен мен сыйлықтарға лайық болып танылғаны таң- 
ғалдырмайды. Еліміздің бейбітшілігін сақтап жəне азаматтар тыныштығын қорғау 
жолында өз өмірлерін қиған батыл да қайсар қызметкерлердің есімдері ел тарихында 
мəңгілік жазылады.
Бұл кітап қаһармандарды жадында сақтайтын жəне олардың батылдықтарын құрмет 
тұтатын қауымға арналған.
В этой книге ведется летопись героизма сотрудников органов внутренних дел нашей 
страны прошлого и настоящего. Тех, кто борется с терроризмом, тех, кто обезвреживает 
опасных преступников, тех, кто спасает попавших в беду людей, тех, кто делал и делает 
жизнь людей безопаснее, спокойнее и благополучнее, – иногда ценой собственной жизни.
Самоотверженная работа и готовность к подвигу сотрудников органов внутренних дел 
всегда давала повод для гордости гражданам нашей Родины. Неудивительно, что многие 
полицейские удостаивались высоких званий и наград. Имена отважных и самоотверженных 
сотрудников, отдавших жизни, чтобы сохранить мир в стране и обеспечить спокойствие 
ее гражданам, навечно вписаны в историю нашей республики.
Книга предназначена для всех, кто помнит об этих героях и чтит их подвиг.

Книга памяти
 3 
Авторский коллектив: заместитель начальника Карагандинской Академии МВД РК 
им. Б. Бейсенова И.Ш. Борчашвили (руководитель); заместитель начальника Академии 
по кадровой работе Е.Б. Камзин; заместитель начальника Академии по учебной работе 
М.А. Кызылов; начальник института повышения квалификации и переподготовки 
кадров К.А. Бакишев; начальник института послевузовского образования 
И.П. Корякин; начальник научно-исследовательского института З.С. Токубаев; ученый 
секретарь ученого совета Академии Щебетина М.В.; начальник отдела организации 
научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Х.М. Куставлетов; 
начальник отдела по воспитательной работе А.И. Давлетбаев; начальник кафедры 
общеобразовательных дисциплин Ж.А. Шалабаев; начальник кафедры языковой 
подготовки Ш.Ш. Жалмаханов; начальник кафедры криминалистики А.О. Шакенов; 
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин С.Н. Исаева; начальник 
кафедры оперативно-розыскной деятельности А.Н. Журавлев; начальник кафедры 
уголовно-процессуального права Ш.К. Кусаинов; доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Н.В. Сидорова.

Книга памяти
 271 
Қызметтік міндеттерін орындауда қайтыс болған 
ішкі істер органдарының қызметкерлері туралы Естелік кітабы
Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных обязанностей 
«Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының медиа-орталығы» ЖШС, 
010000, Астана қаласы, Тəуелсіздік даңғылы, 1/1
Тел: 8 (7172) 37-18-46, факс: 8 (7172) 71-42-42
www.mediaovd.kz
ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан», 
010000, г. Астана, пр. Тəуелсіздік, 1/1
Тел: 8 (7172) 37-18-46, факс: 8 (7172) 71-42-42
www.mediaovd.kz

Книга памяти
 5 
Ішкі істер органдарының қызметкерлері 
шаршамастан əр күн жəне əр сағат сайын 
азаматтардың конституциялық құқықтарын 
жəне бостандықтарын қорғауда. Өздерінің аса 
қиын борыштарын адал жəне  қайсарлықпен 
атқара отырып, тəртіп сақшылары адамдар 
үшін өз өмірлерін қияды.
Тəуелсіздік жылдарында қазақстандық по-
лиция қызметтік міндеттерін орындау кезінде 
қаза болған 682 қызметкерін жоғалтты.
Қылмыспен күрес жəне қоғамдық құқықтық 
тəртіпті қорғау жолында өз өмірлерін қиған 
ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
есімдері еліміздің тарихында мəңгіге жазылған. Қазақстанның қалалары мен 
ауылдарында қаза тапқан полицейлер құрметіне олардың есімдерімен көшелер 
аталған, ескерткіштер мен мемориалдық тақталар орнатылған. Отанымыз 
тəртіп сақшыларының ерліктерін жоғары бағалайды. Қаза болған 87 қызметкер 
мемлекеттік наградалармен марапатталған.
Қызметтік борышын атқару кезіндегі ерлігі мен қайсарлығы үшін Жамбыл об-
лысы Ішкі істер департаментінің Жол полициясы жеке батальонының 1-ші взвод 
командирі, террористің жолын кесу мақсатында өз өмірін қиған марқұм Ғазиз 
Байтасовқа «Халық Қаһарманы» атағы берілді. 
Заңға жəне құқықтық тəртіпке қызмет ету жолында өмірлерін қиған жандардың 
есімдері Сіздің қолыңыздағы Естелік кітабында мəңгіге жазылған. Кітапта 
қызметтік борышын орындау кезінде қаза болған қызметкерлер туралы баян-
далады. Түрлі адамдар, түрлі тағдырлар, бірақ оларды бір ғана ортақ мақсат 
біріктіреді: олар сын сағатта ойланбастан нағыз ерлік көрсетіп, ар мен намыс, 
парыз бен міндетке адал болды.
Қаза болғандардың барлығы мəңгіге жадымызда жəне əрқашан біздің алдыңғы 
сапта. Қызметтік борышты адал орындаудың, батылдықтың, қаһармандықтың 
жəне қайсарлықтың үлгісі болған əріптестеріміз ешқашан ұмытылмайды. 
Ќўрметті оќырмандар!
ЌР Ішкі істер министрлігі
Қ.Н. Қасымов
ҚР Ішкі істер министрі
полиция генерал-лейтенанты

Естелік кітабы
 6 
Уважаемые читатели!
Каждый день и каждый час на защите конституционных прав и свобод граждан 
неустанно стоят сотрудники органов внутренних дел. Честно и самоотверженно 
исполняя свой нелегкий долг, стражи порядка зачастую жертвуют и собственной 
жизнью ради людей.
За годы независимости казахстанская полиция потеряла 682 своих сотрудника, 
погибших при исполнении служебных обязанностей.
Имена сотрудников полиции, отдавших свои жизни борьбе с преступностью 
и охране общественного правопорядка, навечно вписаны в историю страны. В 
честь погибших героев названы улицы городов и поселков Казахстана, возведены 
памятные обелиски и установлены мемориальные доски. Родина высоко оценила 
подвиг стражей порядка, 87 погибших сотрудников награждены государственны-
ми наградами.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного 
долга, посмертно званием «Халық Қаһарманы» награжден командир 1-го взвода 
отдельного батальона дорожной полиции Департамента внутренних дел Жам-
былской области капитан полиции Газиз Байтасов, ценой собственной жизни 
остановивший террориста.
Имена тех, кто отдал свои жизни служа закону и правопорядку, увековечены в 
Книге памяти, которую вы держите сейчас в руках. В этой книге повествуется о 
сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Разные люди, разные 
судьбы, но всех их объединяет одно: в трудный час, без колебаний, они поступили 
так, как велели им долг, совесть и честь.
Мы помним всех погибших, они навсегда остаются в нашем строю. Мы бережно 
храним память о наших коллегах – тех, кто является примером честного испол-
нения служебного долга, мужества, героизма и отваги. 
Министерство внутренних дел РК
К.Н. Касымов
министр внутренних дел РК
генерал-лейтенант полиции

Книга памяти
 7 
ЕЛДІҢ ҚАЙСАР ҰЛДАРЫ
Ерлікке жыр оқуды құп аламын,
Сендер өткен сын жолды ұға аламын.
Ел мұраты – биікте деп білетін,
Ағаларым болғанға қуанамын.
Еменімсің шыныққан дауылдарда,
Байрағымсың бастайтын қауымды алға.
Көк тіреген əрқайсың шың-құздарсың,
Мен қалайша аласарам тауым барда.
Ізін қуған Бауыржан мен Мəліктің,
Елге бүгін ерлік мəнін таныттың,
Бейбіт кезде батыр болып атандың,
Қыршындары, боздақтары халықтың!
Тірісінде қиянатпен шайқасқан,
Шімірікпес қылмыспенен айқасқан.
Сендер үшін жаным, арым садаға,
Ерлігіңді іздеймін мен қай тастан?!
Оқыс-кенет кеуделерге төнгенде оқ,
Əріптесім қолдан намыс берген жоқ.
Тəлім алған, ізің қалған бұл ортаң,
Қаза болды дегенге əлі сенген жоқ.
Кілт үзіліп шырқай салған əніміз,
Тоңды қайғы ызғарынан жанымыз.
Ескерткіш бұл ұмытпаудың белгісі,
Мың иеміз басымызды əлі біз.
Е.Е. Серімов 

Естелік кітабы
 8 
Аникеев
 Сергей
 Александрович 
(1961-1991 жж.)
Аникеев
 Сергей
 Александрович 
(1961-1991 гг.)
Адам — саяси тірі жəндік
Аристотель
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЌАЗА БОЛЄАН 
АЌМОЛА ОБЛЫСЫНЫЅ ІІД ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
АНИКЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сергей Александрович Аникеев родил-
ся 14 февраля 1961 г. в г. Атбасар  Це-
линоградской области в семье рабочих. 
По окончании средней школы в 1976 
году поступил в Атбасарский сельско-
хозяйственный техникум, окончив его 
1980 г., получил специальность техника-
механика. В том же году призвался на 
воинскую службу, которую проходил в 
в/ч 11547 в ГДР. После демобилизации 
в 1982 г. устроился на работу в качестве 
инженера БД на Атбасарский ремонтно-
механический завод. В 1989 году принят 
на службу в органы внутренних дел. 
 Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности инспектора ДПС 3-го 
мотовзвода отдельного батальона ДПС 
ОГАИ УВД Целиноградской области.
За время службы Сергей Александро-
вич показал себя как добросовестный и 
исполнительный сотрудник. Пользовал-
ся уважением среди коллег, неоднократ-
но поощрялся руководством областного 
УВД. 
 30 июля 1991 г. Сергей Александрович 
ехал в автобусе, где указал гражданину 
Евлоеву А.Б., который находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, на его 
А н и к е е в   С е р г е й   А л е к с а н д р о в и ч 
1961 жылдың 14 ақпанында Целино-
град облысының Атбасар қаласында 
жұмысшылыр отбасында дүниеге келген. 
1976 жылы орта мектепті бітіргеннен 
кейін Атбасар ауылшаруашылық техни-
кумына оқуға түсіп, бұл оқу орнын 1980 
жылы тəмамдағаннан кейін техник-ме-
ханик мамандығын алып шығады. 1980 
жылы əскери қызметке шақырылған ол 
азаматтық борышын Федеративтік Гер-
мания Республикасында 11547-əскери 
бөлімінде өтейді. 1982 жылы демо-
билизациядан кейін Атбасар жөндеу-
механикалық зауытына ҚҚ инженері 
ретінде жұмысқа орна л асқан. 1989 
жылы Атбасар АОЛКЖО жəне еңбек 
ұжымының жолдауымен ішкі істер ор-
гандарына қызметке орналасады. 
Еңбек жолын Целиноград облысының 
і ш к і   і с т е р   О М К И   Ж Б Қ   ж е к е 
батальонының 3-мотовзводының ин-
спекторы лауазымынан бастаған.
Қ ы з м е т   а т қ а р у   к е з і н д е   С е р г е й 
Алекс андрович өзін ада л, міндетін 
ж а у а п к е р ш і л і к п е н   о р ы н д а й т ы н 
қ ы з м е т к е р   р е т і н д е   к ө р с е т е   б і л д і . 
Ə р і п т е с т е р і н і ң   а р а с ы н д а   е р е к ш е 
құрметке ие болған тəртіп сақшысы об-
лыс ІІБ басшылары тарапынан бірнеше 
рет марапатталған. 
1991 жылдың 30 шілде сінде С ер-
гей Александрович қоғамдық көлікте 
келе жатып, мас күйінде автобустағы 
ж о л а у ш ы л а р д ы ң   м а з а с ы н   а л ғ а н 
А.Б.Евлоевқа көпшілік көзінше ескерту 
жасайды. Тентек суға тойып алған əлгі 
бұл ескертуді ерен санамай, керісінше, 
одан бетер есіріп, қолындағы пышағын 
милиция қызметкері С.Аникеевке қарай 
жұмсайды. Бұзақылық ниетпен жасалған 
бұл соққы тəртіп сақшысының кеудесіне 
тиеді. Алған ауыр жарақаттан милиция 
сержанты Сергей Аникеев сол жерде тіл 
тартпай кетеді. 
Орда бұзар отыз жасында опат болған 
Сергей Александровичтің артында қара 
жамылып отбасы, қайғы жұтып жұбайы 
– Лариса Александровна мен қызы – Да-
рья қалған еді. Сабырлы мінез, салмақты 
ойымен дос-жаран, əріптестерінің ара-
сында сый-құрметке ие болған Сер-
гей Александровичтің есімі полиция 
қызметкерлерінің жадында мəңгілік 
сақталмақ. Сержанттың аты сондай-ақ, 
Ақмола облысы ІІД-нің ескерткіш мемо-
риалында мəңгілікке жазылды.
АНИКЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Аќмола облысы 

Книга памяти
 9 
Аскеров 
Ерлан 
Аскерўлы
(1977-2006 жж.)
Аскеров 
Ерлан
 Аскерович
(1977-2006 гг.)
АСКЕРОВ ЕРЛАН АСКЕРҰЛЫ
Ерлан Аскерович Аскеров родился 
12 августа 1977 г. в с. Бурлук Айырта-
уского района Кокчетавской области. 
По окончании средней школы в 1995 
году поступил в Кокшетауский педаго-
гический институт. В 1999 году после 
окончания института призвался на во-
инскую службу, службу проходил в в/ч 
5512 г. Павлодара. После демобилизации 
в 2000 г. устроился на работу в качестве 
военрука Бурлукской средней школы. В 
2002 году поступил на службу в органы 
внутренних дел. 
Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности помощника участ-
кового инспектора полиции по делам 
несовершеннолетних ООБ УВД г. Кок-
шетау ГУВД Акмолинской области. За 
время службы Ерлан Аскерович показал 
себя как грамотный, исполнительный 
сотрудник. Пользовался уважением и 
авторитетом среди коллег. 
За время службы в органах внутренних 
дел неоднократно поощрялся руковод-
ством УВД г. Кокшетау и ДВД области.
2 сентября 2006 г. в составе ночной 
оперативно-патрульной группый «Ар-
ман-2» старший лейтенант полиции 
Аскеров Е.А., осуществлял патрулирова-
ние на территории г. Кокшетау. В 03.55. 
экипаж «Арман-2» получил сообщение 
от дежурного УВД г. Кокшетау, что 
возле кафе «Жулдуз» между молодыми 
людьми произошла драка, участники 
которой на автомашине скрылись в рай-
оне Акмолинской областной больницы, 
куда для задержания и был направлен 
экипаж «Арман-2». На пере сечении 
Аскеров Ерлан Аскерұлы 1977 ж. 12 
тамызда Көкшетау облысы Айыртау ау-
даны Бұрлұқ ауылында дүниеге келген.  
1995 ж. орта мектепті бітіргеннен кейін 
Көкшетау педагогикалық институтына 
оқуға түскен. 1999 жылы институтты 
тəмəмдағаннан кейін, əскери қызметке 
шақырылды, əскери борышын Павлодар 
қаласындағы 5512-əскери бөлімінде 
өтеді. 2000 жылы демобилизациядан 
кейін, Бұрлұқ орта мектебіне əскери бас-
шы ретінде жұмысқа орналасқан. 2002 
жылы ішкі істер органдары қызметіне 
орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Ақмола об-
лысы Көкшетау  ҚІББ ІІБ ҚҚБ кəмелетке 
толмағандырдың ісі жөніндегі учаскелік 
полиция инспекторының көмекшісі 
лауазымынан бастады. Қызмет атқару 
кезінде Ерлан Аскерұлы өзін сауатты, 
талапшыл қызметкер ретінде көрсете 
білді. Əріптестерінің арасында құрмет 
пен беделге ие болған.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
атқарған кезінде бірнеше рет облыс ІІД, 
Көкшетау ҚІІБ басшылары тарапынан 
марапатталған. 
2006 жылы 2 қыркүйекте Көкшетау 
қаласында түнгі жедел-патрульдік «Ар-
ман-2» тобының құрамында полиция аға 
лейтенанты Е. Аскеров патрульге шықты.  
«Арман-2» экипажы Көкшет ау ҚІІБ 
кезекшісінен «Жұлдыз» дəмханасының 
жанында жас адамдар төбелес шығарып, 
автокөлікпен Ақмола облысы ауру-
ханасы маңайында жасырынды деген 
хабарлама алды, оларды ұстау үшін 
«Арман-2» экипажы жіберілді. Абай-
Те м і р б е ко в   к ө ш е л е р і   қ и ы л ы с ы н д а 
мем. нөмірі С 176 ESM, «ВАЗ-21099» 
автокөлігінің жүргізушісі С. Жұмабеков 
мас күйінде қосалқы жолда келе жатып, 
негізгі жолда келе жатқан автокөліктің 
жоқ екеніне көзі жетпей, «Арман-2» 
т ү н г і   э к и п а ж ы н ы ң   а в т о к ө л і г і м е н 
қағысты. ЖКО нəтижесінде «Арман-2» 
экипажының мүшесі, полиция аға лей-
тенанты Ерлан Аскерұлы Аскеров оқиға 
орнында қаза тапты. 
Ерлан Аскерұлының артында жұбайы 
Гаухар, ұлы Бақытжан жəне қызы Ару-
жан қалды. Ерлан Аскерұлының аты по-
лиция қызметкерлерінің жадында жəне 
Ақмола облысы ІІД-нің ескерткіш мемо-
риалында мəңгілікке жазылды. 
АСКЕРОВ ЕРЛАН АСКЕРОВИЧ
Акмолинская область
непристойное поведение в общественном 
транспорте. Однако Евлоев А.Б. из хули-
ганских побуждений нанес Аникееву С.А. 
удар ножом в грудь. От полученных но-
жевых ранений сержант милиции Аникеев 
С.А. скончался. 
Имя Сергея Александровича осталось 
в памяти сотрудников полиции и увеко-
вечено в мемориале памяти ДВД Акмо-
линской области. 

Естелік кітабы
 10 
улиц Абая – Темирбекова водитель ав-
томашины ВАЗ-21099 г/н С 176 ESM 
Жумабеков С.Е., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, двигаясь по 
второстепенной дороге, не убедившись 
в отсутствии двигающегося по основ-
ной дороге автотранспорта выехал на 
проезжую часть и допустил столкно-
вение с автомашиной ночного экипажа 
«Арман-2». В результате ДТП старший 
экипажа «Арман-2» старший лейтенант 
полиции Аскеров Ерлан Аскерович по-
гиб на месте происшествия. 
Имя Ерлана Аскеровича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
Бижанова
 Ботагґз 
Маєазќызы
(1961-2001 жж.) 
Бижанова
 Ботагоз 
Магазовна 
(1961-2001 гг.)
БИЖАНОВА БОТАГӨЗ МАҒАЗҚЫЗЫ
Ботагоз Магазовна Бижанова родилась 
в 18 июля 1961 г. в г. Есиль Целиноград-
ской области. После окончания средней 
школы в 1978 году поступила в Кара-
гандинский медицинский институт, по 
окончании которого в 1985 г. работала 
участковым врачом городской поликли-
ники г. Аркалыка. В 1991 году поступила 
на службу в органы внутренних дел. 
 Свою трудовую деятельность в ОВД 
начала с должности начальника стаци-
онара ГсП УВД Торгайской области. В 
июле 1999 г. назначается на должность 
начальника медицинского отдела УВД 
Акмолинской области. За время служ-
бы Ботагоз Магазовна зарекомендовала 
себя как грамотный, требовательный 
руководитель. Пользовалась уважением 
и авторитетом среди коллег. 
За время службы в органах внутренних 
дел неоднократно поощрялась руковод-
ством УВД области. 
28 июня 2001 г. около 08.50 в на-
чальника медицинского отдела УВД 
Акмолинской области подполковника 
полиции Бижанову Б.М. был произведен 
смертельный выстрел из пистолета ТТ. 
В результате проведенных следствен-
но-оперативных мероприятий были 
установлены и задержаны организатор 
и исполнители данного преступления. 
Данное убийство было заказано Бари-
новой Л.А. из-за возникших личных 
неприязненных отношений к Бижа-
новой Б.М., связанных с её служебной 
деятельностью.
Имя Ботагоз Магазовны осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области.
Бижанова Ботагөз Мағазқызы 1961 
жылы 18 шілдеде Целиноград облысы, 
Есіл қаласында дүниеге келген. 1978 
ж. орт а мектепті бітіргеннен кейін, 
Қарағанды медициналық институтына 
оқуға түсті, 1985ж. оны тəмəмдағаннан 
кейін, Арқалық қалалық емханасының 
учаскелік дəрігері болып жұмыс істеді. 
1 9 9 1   ж ы л ы   і ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы 
қызметіне орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Торғай об-
лысы ІІБ ЕмП стационарының бастығы 
лауазымынан бастады. 1999ж. шілде ай-
ында Ақмола облысы ІІБ медициналық 
б ө л і м і н і ң   б а с т ы ғ ы   л а у а з ы м ы н а 
тағайындалды. Қызмет атқару кезінде 
Ботагөз Мағазқызы өзін сауатты, та-
лапшыл басшы ретінде көрсете білді. 
Ə р і п т е с т е р і н і ң   а р а с ы н д а   с ы й   м е н 
құрметке ие болды.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
а т қ а р ғ а н   к е з і н д е   б і р н е ш е   р е т 
облыстық ІІББ басшылығы тарапынан 
марапатталған. 
 2001 жылы 28 маусымда Ақмола облы-
сы ІІББ медициналық бөлімінің бастығы 
полиция подполковнигі Б. Бижановаға 
ТТ тапаншасынан оқ атылды, ол есін 
жинамастан Ақмола облыстық аурухана-
сында көз жұмды. 
К е й і н   т е р г е у - і з д е с т і р у   і с -
ш а р а л а р ы   ке з і н д е   о с ы   қ ы л м ы с т ы ң 
ұйымдастырушысы мен орындаушыла-
ры табылып, ұсталды. Бұл кісі өлтіру Б. 
Бижановаға оның қызметтік жұмысына 
байланысты Л. Баринованың тапсырысы 
бойынша жасалған. 
Ботагөз Мағазқызының артында жол-
дасы Ералы мен қызы Динара қалды. 
Ботагөз Мағазқызының аты полиция 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
БИЖАНОВА БОТАГОЗ МАГАЗОВНА
Аќмола облысы 

Книга памяти
 11 
Досполов
 Арман
 Ќанатўлы
(1972-2002 жж.)
Досполов 
Арман
 Канатович
(1972-2002 гг.)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал