Кәсіби стандарт Техникалық және кәсіби білімжүктеу 354.8 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата11.09.2017
өлшемі354.8 Kb.
1   2   3

Іскерлік пен дағдылар 

1. 


Экономика,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру 

саласындағы  жаңа  нормативтік  және  құқықтық  актілерімен 

танысу.   

2. Оқу және педагогикалық  қызметтің студенттердің өндірістік 

практикасының оң тәжірибесін зерделеу және жалпылау.  

3. Инновациялық тәсілдер  мен принциптерді, техникалық және 

кәсіптік  білім  берудің  барлық  субъектілерінің  өзара  іс-

қимылының модельдерін талдау және жүйелеу.   

4. Қазіргі  компьютер бағдарламаларын пайдалану.   

Білім  

1.  ҚР  Еңбек  кодексі,  ҚР  «Білім  туралы»,  ҚР  «Сыбайлас  және 

жемқорлықпен  күресу»,  ҚР  «Тілдер  туралы»  Заңдары  және 

білім  беру  ұйымдары  қызметінің  іс-әрекеті  туралы  мәселелері 

бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілер.    

2. Білім берудің мемлекеттік стандарты.  

3. ҚР да білім беру ұйымдарыныңт жүйесі.  

4.  Ұғымдарды  ажырату:    жұмыс,  еңбек,  іс-әрекет,  ойлау, 

рефлексия;  әдістер,  ыңғайлар,  принциптер;  оқу  және  оқыту; 

оқушылардың рухани, зияткерлік және кәсіптік әлеуеті.           

5.  Дидактика  принциптері,  педагогика  және  жас  ерекшелігі, 

психология негіздері.   

6.  Қазіргі  ақпараттық  және  өндірістік  технологиялар  және 

оқыту әдістемелері.    

7. Кәсіптік оқытудың педагогикалық технологиялары.   

8. Дуальдық оқыту, оқыту кәсіпорындар.   

9. Студенттерді   кәсіптік ептілік пен дағдыларды оқытудың оң 

тәжірибелерін жалпылау және жүйелеу әдістері.    

10. Қазіргі  компьютерлық бағдарламалар.    

11.  Еңбекті  қорғау,  техника  қауіпсіздігі,  өрт  қауіпсіздігінің 

ережелері мен нормалары.    

12. Санитарлық ережелер мен нормалар.   

. 

2 еңбек функциясы 

 

Техникалық және 

кәсіптік    білім  беру 

үлгісін 

әзірлеуге 

қатысу. 

Іскерлік пен дағдылар 

1.  Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  үлгісін  педагогтармен 

және әдіскерлер мен бірлесіп  құрастыру.   

2.  Оқу,  әдістемелік,  педагогикалық  басқару  және  өндірістік 

субъектілердің өзара іс-қимылын схемалық түрде үлгілеу.  

3.  Студенттердің  өндірістік  практикасының  функционалдық 17 

 

үлгісін  құру.   Білім 

1.  Ұғымдарды  ажырату:  құзырлық  және  қабілеттілік,  ептілік 

және  дағдылар,  мамандықтар  және  лауазымдар,  ұйымдастыру 

және басқару, өзін-өзі билеу және өзін-өзі ұйымдастыру өжздік 

білім алу  және өзін-өзі  жетілдіру, құрылым және жүйе,    макет 

және үлгі, жобалау және модельдеу.   

2. Жас шағына қарай және арнайы педагогика мен психология.   

1.

 3. Оқушының  кәсіптік әлеуетін ашу және жүзеге асыру ыңғайы 

мен принциптері.    

2.

 

4.  Техникалық  және  кәсіптік  білім  субъектісінің  өзара схемалық үлгілеу принциптері.   

5. Оқу материалдары, оларды пайдалану әдістері. 

6.  Кәсіпкерлікті,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беруді 

қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары. 

7.  ҚР  Өңірлік  кәсіпкерлер  палатасыының  және  Ұлттық 

кәсіпкерлер  палатасының  палаталарының  атқарымдары  және 

міндеттері.

 

 3 еңбек функциясы  

 

Өндірістік сабақтарды өткізудің  

ұйымдастыру 

және 

техникалық жадайларын  жобалау 

және  келісу,    оқу 

жоспарын, 

бағдарламаларын, 

студенттердің 

өндірістік 

практикасының    

әдістемелік 

материалдарын  

әзірлеу 


Іскерлік пен дағдылар 

1.  Оқушылардың  жеке  және  кәсіптік  қызығушылықтарын 

айқындау.   

2. 


Әдіскерлермен, 

басқарушылармен, 

талап 

етуші 


кәсіпорындармен,  семинарлардың,  тәжірибе  сабақтардың 

тақырыптарын, өткізу формалары мен мазмұнын келісу.   

3  Көзқарастың  көзбен  шолып  байқау  және  келісімдердің 

инновациялық әдістерін қолдану.     

4. Оқу жоспарын және жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу. 

5.  Оқу-әдістпемелік  материалдарды,  студенттердің  өндірістік 

практикасына тапсырмалар дайындау және әзірлеу.    

Білім 

1.  Оқушылардың  жеке  және  кәсіптік    қызығушылықтарын 

айқындаудың ыңғайлары мен принциптері.  

2.  Оқушылардың  кәсіптік  дағдыларын,  қабілеттіктерін  бағалау 

және түзеу әдістері.   

3.  Көзқарастардың  қатынас,  коммуникация  және  келісу 

әдістері.   

4.  Оқу-педагогикалық    әрекет  жағдайларын  практикалық 

үлгілеу принциптері және субъектілердің өзара әрекеттесуі.    

5. Көзбен шолып қарау тәсілдері мен көзқарастардың келісуі.   

6.  Оқу  бағдарламалық  құжаттарды  жетілдіру,  оқушыларға 

өндірістік тапсырмаларды жетілдіру принциптері мен тәртібі . 

   

4 еңбек функциясы  

Зертханаларды, 

өндірістік 

шеберханаларды  

материал, 

құрал, 


көрнекі 

материалдармен Іскерлік пен дағдылар 

1.  Зертханаларда,  өндірістік  шеберханаларды  материалдармен, 

құралдармен,    көрнекі  құралдармен  қамтамасыз  етуге 

ұсыныстарды әзірлеу. 

2. 

Әдістемелік  кабинеттерді,  зертханаларды,  өндірістік шеберханаларды  материалдық-техникалық    қамтамасыз  етуге 

ұсыныс, талаптармен келісу, басқарушылармен әрекеттесу.   

3.  Зертханалар,  өндірістік  шеберханаларды  материалдық-


18 

 

қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру. 

техникалық қамтамасыз етілуін бақылау.    

Білім 

1. 


Зертханаларды,  өндірістік  шеберханаларды,  қосалқы 

бөлмелерді  материалдармен,  құралдармен,  жабдықтармен, 

көрнекті  құралдармен  қамтамасыз  ету

 

ұйымдастырушылық және техникалық нормативтері.  

2.Өндірістік  шеберхаларды,  зертханалардың  материалдық-

техникалық  қамтамасыздандыру  нұсқауларын  келісімдеу 

принциптері және тәсілдері. 

3.Оқу-өндірістік 

шеберханаларда 

құрал-жабдықтарды 

пайдалану жөніндегі қауіпсіздік техникасына талаптар.  

  

5 еңбек функциясы 

 

Өндірістік  сабақтарын ұйымдастыру 

және 


өткізу;  студенттердің 

өздік 


жұмыстарын 

ұйымдастыру. Іскерлік пен дағдылар 

1.  Міндеттік  және  проблемалық  оқу-өндірістік  жағдайларды 

жобалау.  

2.  Үлгілік  кәсіптік  жағдайларда  практикалық  сабақтарды 

ұйымдастыру, оқушылардың өзара іс-қимылы.   

3.  Оқушылардың  инновациялық  өзін-өзі  талдау  және  өзін-өзі  

бағалау әдістерін  пайдалануы, оқу әрекеттерін түзеу.   

4. Оқушылардың  

дағды  мен  қабілеттіктерінің  қалыптасуына  тренингтерге 

уәждерін ұйымдастыру.    

5.  Еңбек  қауіпсіздігі,  талаптарын,  қазіргі  еңбек  әдістерін 

меңгеруге,  өндірістің  техникасы  мен  технологиясын  сақтауды 

қамтамасыз ету.   

Білім 

1. 


Міндеттік,  проблемалық  оқу-өндірістік  жағдайларды 

жобалау тәсілдері.    

2.  Оқушылардың    өндірістік  практикасында  қиыншылықтарды 

айқындау принциптері.   

3.  Жеке  және  кәсіптік  әлеуетін  ашуына  ықпал  ететін 

жағдайларды жасау принциптері мен ыңғайлары.   

4.  Тұлғааралық  және  кәсібиаралық      жағдайлардың  өзара 

әрекеттесуін үлгілеу және ұйымдастыру  әдістері. 

5.  Оқушылардың  кәсіптік,  коммуникативтік,  ақпараттық  және 

құқықтық құзырлықтарын қалыптастыру принциптері.    

6.  Саралап  оқытуда  педагогикалық  технологиялар,  дара  тіл 

табу.   


7. Мәтін редакторымен, электрондық кестелермен, электрондық 

пошта  мен  браузермен,  мультимедиалық  құралдармен  жұмыс 

істеу негіздері. 

8. 


Өндірістің  қазіргі  еңбек  әдістері,  техникасы  және 

технологиясы.  

9. Оқушылардың еңбекке енуі мен ынталандырылу тәсілдері. 

   


6 еңбек функциясы 

 

Рефлексия, қиыншылықтарды  

айқындау, 

өз 

әрекетінің Іскерлік пен дағдылар 

1. Жеке рефлексивтік процедураларды ұйымдастыру.   

2.  Рефлексивтік  талдауды,  қиыншылықтарды,  проблемаларды, 

қайта  нормалау    қызметінің  тәсілдерін  жобалауын  бірлесіп 

ұйымдастыру (әріптестермен, оқушылармен)..   

3. Оқу-өндірістік жағдайларды, әріптестермен өзара әрекеттесу 19 

 

жағдайлары  

мен 


әдістерін түзеу.   

жағдайларды,  қиыншылықтардың айқындауын және жүйелеуін 

талдау.   

4. Өз қабілеттіктерімен білімдерінің, жеткіліксіздігін  айқындау, 

мақсаттармен міндетті қою.    

5.  Тапсырыстарды  қалыптастыру,  қосымша  білімді  меңгеріп  

алу және  жеткіліксіз қабілеттіктерді ашу.   

6. 


Жеткіліксіз  білімдерді    меңгеру  және  қосымша 

қабілеттіктерді ашу. Білім 

1. 


Жеке  және  топтық  рефлексивтік  процедураларды 

ұйымдастыру принциптері.   

2. Рефлексия нәтижелерін жинақтау және жүйелеу әдістері.  

3.  Қосымша  қабілетіліктерді  ашу  және  қосымша  білімдерді 

игеру үшін талаптар, тапсырысты қалыптастыру әдістері.  

 

4.  Ұғымдарды  ажырату:  ұстаным,  міндеттер,  әрекеттер, қиыншылықтар, өлшемдер, мақсаттар, мәселелер. 

5. 


Оқушылардың  өндірістік  практика  жөніндегі  есеп 

құжаттарын  ресімдеуге және әзірлеуге талаптар.  

   

Жеке 


құзырлықтарына 

талаптар 

1. Өзін өзі ұйымдастыру. 

2. Коммуникативтік қабілеттер. 

3. Аналитикалық  қабілеттер. 

4. Педагогикалық  қабілеттер. 

5. Өндірістік дағдылар. 

СБШ  шегіндегі  басқа 

кәсіптермен байланыс   

Педагог  Әдіскер 

 

Кәсіптің коды   2320 

2351 


 

Кәсіби стандарттың техникалық деректері 

Әзірлеген 

 «Тұран-Профи» Халықаралық кәсшптшл академиясы 

Нұсқаның  нөмірі  мен 

шыққан жылы   

1 нұсқа,   2016 жыл 

Болжамды 

қайта 


қарау күні    

2018 жыл  

 

  

Каталог: uploads -> content -> files
files -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
files -> Қазақстан республикасының басылымдары
files -> Кәсіби стандарт «Әлеуметтік қызметтер»
files -> Кәсібіи стандарт «Арнайы білім беру (педагогикалық және әдістемелік қызмет)»
files -> Кәсіби стандарт «Бастауыш білім педагогикалық және әдістемелік қызмет»
files -> Кәсіби стандарт Техникалық және кәсіби білім
files -> Кадрлар саясаты
files -> Кәсіби стандарт «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

жүктеу 354.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет