Кәсіби стандарт «Бастауыш білім педагогикалық және әдістемелік қызмет»жүктеу 162.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.03.2017
өлшемі162.21 Kb.

 

ЖОБА  

 

Кәсіби стандарт «Бастауыш білім (педагогикалық және әдістемелік қызмет» 

 

   1. Жалпы ережелер 

 

           1.  «Бастауыш  білім  (педагогикалық  және  әдістемелік  қызмет)   кәсіби стандарты  білім  беру  бағдарламаларын  қалыптастыруға,  оның  ішінде  білім 

беру  ұйымдарының  персоналын  оқытуға,  білім  беру  мекемелерінің 

қызметкерлерін және түлектерін сертификаттауға арналған.    

2.  Осы  кәсіби  стандартта  мынадай  терминдер  мен  анықтамалар 

қолданылады: 

1)

 біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы 

орындауға дайындығыны дәрежесі; 

2)    біліктілік  деңгейі/деңгейлік  біліктілік  –  еңбек  іс-қимылдарының 

күрделілігі,  стандартты  еместігі,  жауапкершілігі  мен  дербестігі  өлшемдеріне 

қарай сараланатын қызметкердің даярлығы мен құзыреті деңгейіне  қойылатын 

талаптар жиынтығы; 

3)      ұлттық  біліктілік  шеңбері  -  еңбек  нарығында  танылатын  біліктілік 

деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау; 

4)    ұлттық  біліктілік  жүйесі  –  еңбек  нарығынан  мамандар  даярлау 

сұраныс  пен  ұсынысты  реттеу  үшін  құқықтық  және  институтционалдық 

тетіктерінің жиынтығы;  

5)  cалалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік деңгейлерін 

құрылымдық жағынан сипаттау; 

6)  сала/негізгі  топ  –  шығарылатын  өнімдерге,  өндіріс  технологияларға, 

негізгі қор мен жұмыс істеушілердің кәсіптік дағдыларына ортақ сипаттамасы 

тән кәсіпорындар мен ұйымдардың жиынтығы; 

7)  кәсіби  топ  –  жалпы  интеграциялық  негізі  (ұқсас  немесе  жақын 

тағайындау объектілер, технологиялар оның ішінде еңбек құралдары) бар және 

оларды орындау үшін еңбек функциялары мен құзыреттердің ұқсас жиынтығын 

талап ететін кәсіби кіші топтар жиынтығы; 

8)  кәсіби  кіші  топ  –  еңбек  функцияларының  және  оларды  орындау  үшін 

қажетті  құзыреттердің  тұтас  жиынымен  қалыптастырылған  кәсіптер 

жиынтығы; 

9)  кәсіби  стандарт  –  кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік 

деңгейіне,  құзыреттеріне,  еңбек  мазмұнына,  сапасына  және  жағдайларына 

қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

 

10)  кәсіп  –  арнайы  дайындық  нәтижесінде  игерілетін  және  білім  туралы тиісті құжаттармен расталатын белгілі бір білімді және тәжірибелік дағдыларды 

талап ететін адамның еңбек қызметіндегі кәсіптердің негізгі түрі;  

  11)  еңбек  функциясы  –  еңбек  үрдісінің  бір  немесе  бірнеше  міндеттерін 

шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

         3. Осы кәсіби стандартта мынандай қысқартулар пайдаланылады: 

         3.1. ҰБШ – ұлттық біліктілік шеңбері; 

         3.2.  БА  –  басшылар,  мамандардың  және  басқа  да  қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы; 

         3.3.  КС – кәсіби стандарт; 

         4.4  СБШ – салалық біліктілік шеңбері. 

          

 

2. Кәсіби стандарт төлқұжаты  

4.    Кәсіби  стандарттың  атауы:  «Бастауыш  білім  (педагогикалық  және 

әдістемелік қызмет)». 

5.  Кәсіби  стандартты  әзірлеу  мақсаты:  бастауыш  білім  (педагогикалық 

және  әдістемелік  қызмет)  беруде  жұмыскерлерге    қажетті  ептілікті, 

дағдыларды, білім мен құзыреттіліктерді сипаттау. 

6.  Кәсіби  стандарттың  қысқаша  сипаттамасы:    стандарт  оқушылардың 

денелік,  психологиялық,  рухани  және  зияткерлік  дамуын  қамтамасыз  ететін 

бастауыш  білім  беру  субъектілерінің  өзара  іс-қимылына,  бастауыш  білім  

беруде  педагогикалық  және  әдістемелік  қызметке  қойылатын  талаптарды 

қамтиды. 

7. Негізгі топ: білім. 

Кәсіптік топ: бастауыш  білім. 

 

 3. Кәсіптердің карточкалары 

 

8. Кәсіптер тізбесі:   

педагог  (мамандандыру:  бастауыш  білім;  лауазымдар:  педагог,  бастауыш 

сынып мұғалымі, пән мұғалімдері), ҰБШ бойынша біліктіліктің 4, 5-деңгейі; 

әдіскер (мамандандыру: бастауыш білім; лауазымдар: әдіскер, әдістемелік 

кабинеттің  меңгерушісі,  аға  тәрбиеші,  бастауыш  сынып  мұғалімдерінің 

әдістемелік  бірлестіктерінің  жетекшісі  және  басқалар),  ҰБШ  бойынша 

біліктіліктің 4, 5-деңгейі. 

Кәсіптер карточкалары осы КС-ға қосымшаларда беріліп отыр.  

 

                            

 

  

 

  

 


 

  

                                         «Бастауыш білім  

                                                          (педагогикалық және әдістемелік қызмет)» 

кәсіби стандартына қосымша 

 

МАМАНДЫҚ КАРТОЧКАСЫ 

«Педагог (мамандануы: бастаушы білім)» 

Мамандық коды   

3310 

Мамандық атауы  Педагог (мамандануы: бастауыш білім) 

 ҰБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

КС  бойынша біліктілік деңгейі 

Жұмыс  өтіліне  талап  қоймай  техникалық  және  кәсіптік 

педагогикалық (арнаулы орта, кәсіптік орта) білімі. 

Кәсіби білімнің 

деңгейі    

Мамандығына сәйкес техникалық және кәсіптік білім      

Еңбек  функциялары 

1.  Тәрбиелеудің  және  кәсіптік  оқытудың,    нормативтік-

құқықтық  актілердің, қолданыстағы  әдістемелік материалдың, 

педагогикалық  қызметтің  оң  тәжірибесін,  балалардың    жеке 

потенциалын және әлеуметтенуін зерделеу және қорыту.   

2. Балалардың жеке ерекшеліктерін, олардың микроортасын 

анықтау және талдау, қажетті оқу жоспарларын, 

бағдарламаларын, әдістемелік материалдарын әзірлеу.  

3. Балалардың жеке әлеуеті мен қызығушылықтарын ашудың 

ұйымдастыру және техникалық жағдайлрын  әзірлеу.   

4. Оқу сабақтарын ұйымдастыру және жүргізу; оқушылардың 

рефлексивтік қабілеттіктерін өсіру.  

5. Рефлексия, қиындықтарды анықтау және өздік әрекеттерін 

түзету.  

1-еңбек функциясы 

 

Оқытудың және тәрбиелеудің, 

педагогикалық 

технологияларын, бар 

әдістемелік 

материалдардың, 

нормативтік-

құқықтық актілердің, 

материалдарын  

балалардың жеке 

потенциалын және 

әлеуметтенуін  

ашатын оң 

тәжірибесін ашу.     

 

  

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Инновациялық 

әдістерді 

пайдалануымен 

оқу 

және 


педагогикалық  әрекеттің  жағдайлардың  зерделеу  және 

жобалау.  

2.Балалардың  әлеуетін  алғашқы  диагностикалау  әдістерін 

қолдану:  сауалнама,    сұхбат,  диагностиканың  ойындық 

әдістері.    

3.Нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін сақтау.   Білім: 

1. Дидактика принциптері. 

2. Педагогиканың жас ерекшеліктері психологиясы негіздері. 

3. 


Оқытудың 

және 


тәрбиелеудің, 

педагогикалық 

технологиялары.   

4.  Еңбекті  қорғау,  техника  қауіпсіздігі,  өрт  қауіпсіздігі 

ережелері  және нормалары.   

5.Санитарлық ережелер және нормалар. 

6.  ҚР  Баланың  құқықтары    туралы  Конвенция,  ҚР  «Білім 

туралы»,  «ҚР  балалар  құқығы  туралы»,  «Неке  және  отбасы 

туралы», 

«Мүмкіншіліктері 

шектеулі 

балаларды 

медицицналық-педагогикалық және әлеуметтік қолдау туралы», 


 

«Арнаулы әлеуметтік қызмет туралы», «ҚР тілдер туралы», ҚР Еңбек  кодексі,  басқа  да  ҚР  білім  мекемелерінің  нормативтік-

құқықтық білім  туралы Заңдары.  

7. Білім туралы Мемлекеттік стандарттар.   

8. Пәндік білім беру әдістері.   

9. ҚР білім ұйымдарының жүйесі.   

10.  Оқу-бағдарламалық  құжаттарды  жетілдіру  тәртібі  мен 

принциптері.    

2-еңбек функциясы 

 

Балалардың жеке 

ерекшеліктерін, 

олардың 

микро 


ортасын 

анықтау, 

қажетті 

оқу 


жоспарын, 

бағдарламаларын 

анықтау және талдау.   

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1. 

Балалардың жеке 

ерекшеліктерін, 

олардың 

қызығушылықтарын, 

талаптарын 

және 


қиындықтарын 

инновациялық әдістерді қолданып анықтау  және талдау.    

2.Балалардың өмір жағдайларын, микроортасын талдау.   

3.  Бастауыш  білімнің  оқу  жоспарын,  бағдарламаларын 

жутілдіру  

4.Әдістемелік материалдарды әзірлеу.  

5.Балалардың 

ерекшеліктері,  рухани,  зияткерлік  және  

тұлғалық дамуы туралы мәлімет қорын құру.    

Білім: 

1.Ұғымдарды ажырату: жұмыс, еңбек, қызмет; сана, ойлау,    

рефлексия; индивид, субъект, тұлға;  мүмкіндіктер, талаптар

қажеттіліктер,  қабілеттіктер; әдістер, ыңғайлар, қағидаттар, 

қызмет мәні; оқу және педагогикалық әрекеттер,                        

педагогикалық  технологиялар; қалыптасу, пайда болу, даму; 

тәрбиелеу, оқыту, білім, рухани, зияткерлік және адамның      

денелік әлеуеті; тәрбиеші, оқытушы, педагог: қоғам, мемлекет.   

2.Қарым-қатынас психологиясы және этикасы. Жас ерекшелік-

тер  психологиясы.  

3.Балалардың жасына қарай жеке ерекшеліктерін анықтау 

әдістері және әлеуметтенуі.   

4.Еңбекке, оқуға уәждеу және ынталандыру тәсілдері.   

5.Балалардың өзара қатынас, тәрбие  және оқыту әрекеті 

жағдайларын талдау әдістері.    

3-еңбек функциясы 

Балалардың 

жеке 


әлеуетін 

ашуды 


ұйымдастыру 

және 


кәсіптік 

икемділіктерін 

жетілдіру.   

  

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Бастауыш білім моделін, модельдерді жетілдірудің 

ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларын құруды 

же  жетілдіру  бойынша  білім  процесінің  субъектілерінің  өзара  

әрекеттестігін ұйымдастыру.  

2.Оқу-әдістемелік құралдар мен авторлық курстарды жетілдіру.   

3. Семинар, әдіскерлердің, басшылық ететіндердің  және 

педагогтардың әлеуметтік құзыреттіліктерін арттыру курстарын 

жүргізу.  

Білім: 

1.  Балалардың  жеке  әлеуетін  ашуды  қамтамасыз  ететін, 

ұйымдастыру  және  техникалық  жағдайларын  құрайтын 

ыңғайлар  мен қағидаттар.   

2. Білім беру процесі  субъектілерінің өзара әрекеттерінің тәсілдері, 

әлеуметтік тәрбие беру үлгілерін жетілдіру. 

3.Педагогикалық қызметтің рефлексивті талдауын ұйымдастыру 


 

әдістері, қайта нормалау және талдау.     4. Ұйымдасқан коммуникация принциптері.   

5. Педагогикалық жұмысты қайта нормалау  тәсілдері және 

нормаларды жүзеге асырылуын бақылау.    

4-еңбек функциясы 

 

Балаларға тәрбие 

беру 


сабақтарын 

ұйымдастыру    және 

өткізу, 

балалардың 

рефлексивтік 

қабілеттерін дамыту.   

  

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1. Оқу сабақтарын ұйымдастыру  және өткізу.   

2.Балалардың  саналы  түрде  өзбетімен  істейтін  әрекеттерін 

ұйымдастыру.   

3.Балаларды әлеуметтендірудің және оқытудың ойын әдістерін 

пайдаланып сабақтарды жүргізу.   

Білім: 

1.  Балалардың    жеке  және  кәсіптік  бейімділіктері  мен 

қызығушылықтарын анықтаудың ыңғайлары мен принциптері.   

2.Әлеуметтік-педагогикалық  жұмыстың  нысандары  мен 

әдістері.    

3.  Балалардың  жеке  проблемаларын  шешудегі  көмек  беру 

тәсілдері.    

4.  Балалардың    қатынас,  коммуникация  және  қабілеттерінің 

даму жағдайларын үлгілеу.     

5. Педагогикалық-түзету жұмыстарының әдістері.   

6.  Ата-аналар  мен  әдіскерлер  бірігіп    жағдайларды  рефлекстік 

талдауды  ұйымдастыру және жүргізу әдістері. 

7.    Қиыншылықтарды  анықтау  тәсілдері,  педагогикалық 

проблемалардың  қойылуы.   

8. Іс-әрекеттерді қайта нормалау тәсілдері. 

5-еңбек функциясы 

Рефлексия, 

қиыншылықтарды 

анықтау, өз 

әрекеттерін түзету   

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Балалардың  тәртіптерін,  оқу  және  оқу-педагогикалық 

жағдайларды  талдау,  ата-аналармен,  әріптестермен  өзара 

әрекеттестік жағдайларын, қиыншылықтарды анықтау.    

2. 

Рефлексия нәтижелерін 

қорыту 


және 

жүйелеу, 

проблемаларды және міндеттерді қою.  

3.Қосымша  білім  меңгеруге  және  оған  сәйкес  қабілеттерді 

меңгеруге тапсырысты қалыптастыру.   

4. Өзінің  біліктілік деңгейін жүйелі түрде көтеру.    Білім: 

1.

 Білім беру процесінің субъектілерінің өзара әрекеттестіктерін 

жүйелі талдау әдістері.   

2.

 

Ұғымдар:  ұстанымдар,  қызметтер,  әрекеттер,  қиындықтар, критерийлер, міндеттер, проблемалар, жүйелі көзқарас.   

3.

 Рефлексия  нәтижелерін  талдап  қорыту  және  жүйелеу 

әдістері.   

4.

 

Талаптарды  тұжырым  ету  әдістері  және  өз  шешімімен қосымша білім алу және қосымша қабілеттерін ашу.   

5.Есеп құжаттарын жетілдіруге және ресімдеуге талаптар.   Кәсіп карточкасы 

«Педагог» (мамандандыру: бастауыш білім) 

Мамандық коды   

3310 

Мамандық атауы   Педагог (мамандандыру: бастауыш білім) 

ҰБШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

БА  бойынша Жұмыс өтіліне талап қоймай жоғары педагогикалық білім 

 

біліктілік деңгейі   Кәсіптік білімнің 

деңгейі   

Мамандығына сәйкес   жоғары білім       

Еңбек функциясы 

1.Әдіснамалық  құралдарды,  балаларды  тәрбиелеу  жағдайларын  

қолданыстағы  зерттеулер  және  жобалаудың  әдістерін  талдау 

және 

таңдау 


(тәсіл, 

қағидат, 

әдіс, 

ұғым, 


санат, 

тұжырымдамалар).   

2.Әдіскерлермен бірігіп балалардың жеке әлеуетін ашатын және 

жүзеге  асыратын  әлеуметтік  тәрбиесінің  үлгілері  мен 

бағдарламаларын  жетілдіру.     

3.  Сабақтарды инновациялық құралдар мен әдістерін қолданып  

ұйымдастыру және өткізу.      

4.  Рефлексия  жүргізу,  қиыншылықтарды  ажырату,  әдістемелік

тәрбие  және  педагогикалық  әрекеттердің  жағдайларын  және 

әдістерін түзету.    

1-еңбек функциясы 

Бастауыш 

білімде 

әдіснамалық 

құралдарды, 

балаларды  тәрбиелеу 

жағдайларын    бар 

зерттеулер 

және 

жобалаудың  әдістерін талдау  және  таңдау 

(тәсіл,  қағидат,  әдіс, 

ұғым, 

санат, 


тұжырымдамалар) 

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Педагогикалық  жұмыстың  инновациялық  және  тәжірибелік 

эксперименттік  нәтижелерін талдау және жинақтау.   

2.Оқу,  педагогикалық  және  басшылық  ету  қызметінің 

жағдайларын 

зерттеу, 

жобалау 


және 

жақсартудағы 

инновациялық әдістерді қолдану  

3.Әдістемелік,  педагогикалық  және  басшылық  ету  қызметінде 

әдіснамалық құралдарды таңдауда әріптестермен коммуникация 

және келісімді қолдану.  

4.Ата-аналарға,  басшыларға  және  педагог  қызметкерлеріне  

тәрбиелік педагогикалық процесінде кеңестік және тәжірибелік 

көмек көрсету.   

Білім:  

1.

 Ұғымдарды  ажыратылуы:  дамытыта  оқыту,  тұлғалық  өсуі, 

оқу  әрекеті,    оқу-педагогикалық  әрекеттестік,  ұйымдастыру,  

басқару,  рефлекстік  ойлаудың  ұйымдастыру  құралдары, 

ыңғайлары,  қағидаттары,  әдістері,  ұғымдары,  санаттары  және 

тұжырымдамалары,  қызмет  нормалары:  мақсат,  жоспар, 

бағдарлама, жоба т.б.  

2.

 

Тұлға психологиясы, қарым -қатынас психологиясы.   3.

 

Балалардың  рухани,  зияткерлік  және  бала  денесінің  өсу әлеуетіне    қарай,    кіші-үлкендігі  және  жеке  ерекшеліктеріне 

қарай диагностика әдістері.   

4.

 

Өзін-өзі  тануға,  өзбетімен  білім  алуға,  өзін-өзі  ұйымдасты-руға, өзін-өзі кемелдендіруіне, уәждендіру мен ынталандыру.     

5.

 Тәрбие  беру  мен  оқытудың  бағдарламалық  және  проблема-

лық әдістері.    

6.

 

Әрекет  және  өзара  әрекеттестіктің    оқу  және  кәсіптік жағдайларда ойындарды үлгілеу әдістері.   

7.Оқу, педагогикалық, әдістемелік және басқару әрекеттеріндегі 

жағдайларды жүйелі талдау және жобалау әдістері. 

2-еңбек функциясы 

 

 Іскерлік пен дағдылар: 

1.Инновациялық  әдістерді  қолдана  отырып  балалардың 

әлеуметтік  тәрбие  беру,  жеке  әлеуеттерін  жүзеге  асыру  және 


 

Әдіскерлер және 

басшылықтағылармен 

бірігіп 

балалардың 

жеке әлеуетін ашатын 

және  жүзеге  асыра-

тын,  әлеуметтік  тәр-

биесінің  үлгілері  мен 

бағдарламаларын  

әзірлеу 


   

ашу үлгілері мен бағдарламаларын әзірлеу.  

2.Ата-аналармен және әдіскерлермен  бірлескен рефлексивтік 

талдауды пайдаланып, қиыншылықтар мен проблемаларды 

анықтау және шешу.    

3.Жұмыстың қайта нормалау әдістері және нормаларды жүзеге  

асыруды бақылау. 

Білім: 

1.Жағдайларды  ата-аналар,  әдіскерлер  және  мұғалімдердің 

бірігуімен рефлексивтік талдауды ұйымдастыру әдістері.   

2.Қиыншылықтарды,  міндеттер мен проблемаларды принциптері.    

3.Балалардың өсу нәтижелерін бағалау әдістері.   

4.Қызметтің қайта нормалау тәсілдері және нормалардың жүзе-

ге асырылуын бақылау. 

3-еңбек функциясы 

 

Инновациялық тәсілдер 

және 


әдістерді  пайдаланып 

сабақтарды 

өткізу 

және ұйымдастыру    

  Іскерлік пен дағдылар. 

1.Балалардың өздік оқу әрекеттерін ұйымдастыру.  

2.Сабақтарды жағдайларды үлгілейтін көрнекі құралдарды 

пайдаланып өткізу.    

3.Балалардың өзін өзі өзгерту, өздік білім алу және өздік дамуға 

уәждерін қамтамасыз ететін инновациялық ойын әдістерін 

пайдалану.   

Білім: 

1.  Балалардың  жеке  қызығушылықтарын  және  кәсіптік 

икемділіктерін  анықтаудың ыңғайлары және қағидаттары.   

2. 


Әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстың 

инновациялық 

нысандары мен қағидаттары.  

3. Балалардың жеке проблемаларын шешуге көмектесу амалда-

ры.  


4. 

Қарым-қатынас, 

коммуникация, 

өзара 


әрекеттестік                    

жағдайлардың әдістері.    

5.  Ата-аналармен  және  әдіскерлермен    бірлескен  рефлексивтік 

талдауды  пайдаланып,  қиыншылықтар  мен  проблемаларды 

анықтау және шешу  әдістері.   

6.Міндеттер  және прорблемаларды қою әдістері. 

7. Қызметтің қайта нормалау тәсілдері және нормалардың жүзе-

ге асырылуын бақылау. 

4-еңбек функциясы 

 

Рефлексия жүргізу, қиыншылықтарды 

анықтау, әдістемелік, 

тәрбие және 

педагогикалық 

қызметтің әдістері 

мен жағдайларын 

түзеу. 

  

Іскерлік пен дағдылар: 1.  Оқу  және  оқу  педагогикалық  жағдайларды  талдау, 

балалардың 

жеке 

қызығушылықтарын және 

кәсіптік 

икемділіктерін, олардың өсу деңгейін талдау  

2. 


Әріптестермен 

бірігіп 


рефлексивтік 

талдау 


жүргізу, 

қиыншылықтарды анықтау.   

3.  Рефлексия  нәтижелерін  жүйелеу,  проблемалар  және 

міндеттерді қою, жұмыстың қайта нормалау тәсілдерін анықтау. 

4.Талаптарды  тұжырымдау  және  қосымша  білім  алуды  және 

қосымша педагогикалық қабілеттерін  ашу.   

5.Өздік кәсіптік деңгейлерін жүйелі түрде көтеру.  


 Білім: 

1.Балалардың  жеке  және  кәсіптік қызығушылықтарын  анықтау 

ыңғайлары мен қағидаттары, балалардың тәрбиелену және  өсу 

деңгейлері.  

2.Рефлексия нәтижелерін жинақтау және жүйелеу әдістері. 

3.  Талаптарды  тұжырымдау  және  қосымша  білім  алуды  және 

қосымша педагогикалық қабілеттерін  ашу.      

4.Есептік құжаттарды  жетілдіруге және ресімдеуге талаптар. 

5.  Қызметтің  қайта  нормалау  тәсілдері  және  нормалардың 

жүзеге асырылуын бақылау.   

Жеке 


 құзырлықтарға 

талаптар   

Өзін -өзі ұйымдастыру, өздігінен білім алу; 

Коммуникативтік қабілеттер; 

Талдау қабілеттері; 

Педагикалық қабілеттер. 

СБШ шегіндегі басқа 

мамандықтармен 

байланыс  

Әдіскер 


 

Кәсіп коды 

2351 

 

Кәсіп карточкасы   «Әдіскер  (мамандану: бастауыш білім)» 

Кәсіп коды   

2351 

Кәсіптің атауы  «Әдіскер  (мамандандыру: бастауыш білім)» 

  ҰМШ бойынша 

мамандық деңгейі   

КС бойынша біліктілік деңгейі   

Тиісті  мамандық  бойынша  техникалық  және  кәсіптік 

педагогикалық  (арнаулы  орта,  кәсіптік  орта)  білім  және  білім 

беру ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл 

Кәсіптік білім деңгейі    Біліктілікке сәйкес техникалық және кәсіптік   білім 

Еңбек функциялары 

1. Тәрбие беру және оқыту, нормативтік құқықтық актілерді, 

тәрбие, педагогикалық және әдістемелік жұмыстарының оң 

тәжірибесінің әдістері мен  технологияларын зерделеу.     

2. Балалардың отбасы жағдайларын, тұрмыстық жағдайларын  

зерделеу,  қызығушылықтарын, жеке психологиялық 

ерекшеліктерін  және әлеуетті қабілеттерін анықтау.     

3. Әдістемелік кабинеттерді, лабораторияларды,   материалдар, 

жабдықтар, көрнекі құралдармен  қамтамасыз етуді  жетілдіру 

және қамтамасыз ету.  

4.Білім мекемелері қызметкерлеріне сабақ, семинар, 

конференция  біліктілікті көтеру курстарын ұйымдастыру.  

5. Рефлексия, қиындықтарды айқындау және өз әдістемелік іс-

әрекетін түзету, бекітілген есеп құжаттарын құрастыру.     

1-еңбек функциясы 

Тәрбиелеу және 

оқыту әдістері мен 

технологияларын, 

нормативтік-Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Тәрбиелеу  және  оқытудың  әдістері  мен  технологияларын 

талдау.  

2.  Тәрбие  және  педагогикалық  жұмысқа  қатысы  бар 

нормативтік-құқықтық актілерді талдау.   

3. Балалардың жеке және жас шағының ерекшеліктерін ескеріп  

құқықтық актілерді, тәрбиелеу, 

педагогикалық және 

әдістемелік 

жұмыстың оң 

тәжірибесін зерделеу.   

тәрбиелеу және оқытудың инновациялық әдістерін зерделеу.   

4.  Балалардың  мүмкіндіктерін,  талаптарын,  икемділіктерін 

және  қабілеттіктерін  диагностикалауда  ойындық  әдістерін 

қолдану.    

5. Нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін сақтау.   Білім: 

1.  Педагогика,  жас  ерекшеліктері  психологиясы  және 

физиологиясы, гигиенасы негіздері.  

2.  Тәрбиелеу және педагогикалық іс-әрекетінің теориясы және 

әдістемелері.  

3.  Еңбекті  қорғау,  техника  қауіпсізідігі,  өрт  қауіпсіздігінің 

ережелері.   

4. Санитарлық ережелер және  нормалар. 

5.  ҚР  Баланың  құқықтары    туралы  Конвенция,  ҚР  «Білім 

туралы»,  «ҚР  балалар  құқығы  туралы»,  «Неке  және  отбасы 

туралы», 

«Мүмкіншіліктері 

шектеулі 

балаларды 

медицицналық-педагогикалық және әлеуметтік қолдау туралы», 

«Арнаулы әлеуметтік қызмет туралы», «ҚР тілдер туралы», ҚР 

Еңбек  кодексі,  басқа  да  ҚР  білім  мекемелерінің  нормативтік-

құқықтық білім  туралы Заңдары.   

 6. Мемлекеттік Білім беру стандарттары.  

7. ҚР білім беру жүйесі.  

  

2-еңбек функциясы  

Балалардың отбасы 

жағдайларын, 

тұрмыстық 

жағдайларын  

зерделеу,  

қызығушылықтарын, 

жеке психологиялық 

ерекшеліктерін  және 

әлеуетті қабілеттерін 

анықтау.   

 

  Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Балалардың отбасы жағдайларын, тұрмыстық жағдайларын  

зерделеу, отбасының қарым қатынас суретін зерделеу.    

2.  Балалардың  жеке  суреттеріне  диагностика  жасау  және 

балалардың жеке суреттерін  құру, олардың рухани, зияткерлік 

және  табиғи әлеуетін құру.  

3. 

Балалардың ата-аналарымен, 

 

қамқоршыларымен коммуникация      және  әдепті  қарым-қатынас  ұйымдастыру. 

Білім: 

1. 


Ұғымдарды  ажырату:  жеке  адам,  субъект,  тұлға; 

мүмкіншіліктер,  талаптар,  қажеттілік  пен  қабілеттілік; 

тәрбиелеу, оқыту, білім беру; тәрбиеші, мұғалім, педагог.   

2.    Психология  және  қарым-қатынас  этикасы.    Жас                   

ерекшеліктер психологиясы.  

3. Балалардың жеке жас ерекшеліктерін анықтау әдісі.  

4. Еңбекке, оқуға уәждеу және ынталандыру тәсілдері.    

5.  Қарым-қатынас  жағдайларын,  тәрбие  жұмысын  талдау 

әдістері.   

3-еңбек функциясы 

  

Әдістемелік кабинет-терді, лаборатория-

ларды,   құралдар мен 

көрнекі материалдар-

мен қамтамасыз етуді Іскерлік пен дағдылар: 

1. Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды көрнекі                                    

материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға  құжаттарды 

әзірлеу және жаңарту.    

2. Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды материалдармен, 

жабдықтармен және көрнекі материалдармен қамтамасыз етуге 

басшылармен  келісім жасау.   


 

10 


ұйымдастыру. 

 

Білім: 

1. Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды материалдық-

техникалық қамтамасыз етуге арналған ұйымдастырушылық 

және техникалық нормативтер.   

2. Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды материалдар, жаб-

дықтар, көрнекі материалдармен қамтамасыз етуге нұсқаларды 

келісу ыңғайлары мен қағидаттары.   

3.Әдістемелік  және  ақпараттық    материалдарды  жүйелеу  прин-

циптері.   

4.Оқыту құралдары мен олардың дидактикалық мүмкіндіктері.  

5. Мәтін редакторымен, электрондық кестелермен, электрондық 

пошта мен браузермерн, мультимедиалық құралдармен жұмыс 

істеу негіздері.  

6.Оқу кабинеттері мен қосалқы бөлмелерінің жабдықталуына 

және құралдандырылуына талаптар.   

4-еңбек функциясы  

 

Ашық сабақ, оқу се-минар, техникалық 

және кәсіптік білім 

қызметкерлеріне 

біліктілікті көтеру 

курстарын ұйымда-

стыру.  


 

Іскерлік пен дағдылар: 

1. Білім мекемелерінің қызметкерерінің педагогикалық, басқару 

және  техникалық персоналы жеке және кәсіби 

қызығушылықтарын айқындау.  

2. Педагогикалық, басқару және  техникалық персоналының 

сабақтарын, семинарларының, конференцияларының, 

біліктіліктерін арттыру курстарын, тақырыптары мен сабақ 

мазмұнын келісу.   

3. Білім мекемелерінің қызметкерлеріне біліктілік арттыру  

курстарының нәтижелерін бағалау және ресімдеуіне әдістемелік 

көмек көрсету.   

Білім: 

1. Педагогикалық, басқару және техникалық персоналының өз 

кәсіптік біліктілік деңгейін көтеруге уәжді қамтамасыз ету 

әдістері.   

2. Ұғымдарды ажырату:  мүмкіндік, талап, қажеттілік, 

қабілеттілік, құзыреттілік.   

3. Құзыреттілік тәсілдері. 

4. Ашық сабақ, семинар, конференция, біліктілікті арттыру 

курстарын ұйымдастыру қағидаттары.  

 5. Білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттесуінің 

жағдайларын жүйелі талдау әдістері.   

6.  Ашық  сабақ,  семинар,  конференция,  біліктілікті  көтеру 

курстарын  өткізуге  жоспар  және  бағдарламаларды  өткізуге 

және ресімдеуге талаптар.    

5-еңбек функциясы 

 

Рефлексия, қиыншылықтарды 

айқындау және өздік 

әдістемелік іс-

әрекетті түзету, 

бекітілген есеп 

құжаттарын құру.  Іскерлік пен дағдылар: 

1.Өз тәрбие және  педагогикалық әрекетіндегі 

қиыншылықтарды анықтау.  

2. Біліктілікті арттыру, өз әрекетін түзету. 

3. Тәрбиедегі, балалардың тәртіп мәдениетіндегі кемшіліктерді 

анықтау.   

4. Балалардың тәрбиесінде мақсат, міндет және проблемаларды 

түзеу.   

5. Балалардың тәртібіндегі түзету шараларын жетілдіру.    

 Білім: 

1. Рефлексия жүргізу қағидаттары, қиындықтарды,  әрекеттерін  


 

11 


анықтау және өз тәрбиесін түзету.  

2. Тәрбиедегі, тәртіптегі кемшіліктерді анықтау әдістері,  

балалардың  тәртібіндегі түзеу шараларын жетілдіру. 

 3. Есеп құжаттарын жетілдіру және ресімдеу принциптері.   МАМАНДЫҚ КАРТОЧКАСЫ   

«Әдіскер  (мамандануы: бастаушы білім)» 

Мамандық коды  

2351 

Мамандық атауы   «Әдіскер  (мамандандыру: бастауыш білім)»  

БҰШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

КС бойынша біліктілік деңгейі   

Жоғары педагогикалық білім және білім беру ұйымдарындағы 

жұмыс өтілі кемінде 5 жыл 

Кәсіптік білім деңгейі  Мамандығына сәйкес жоғары білім 

Еңбек функциялары 

1.Тәрбиеленушілердің мұғалімдермен, педагог-психологпен, 

ата-аналармен, қамқоршылармен  бастауыш білім беру 

әдістерін, жоспарларын, бағдарламаларын  әзірлеу және келісу.    

2. Балалардың уәждерін қамтамасыз ету жағдайларын құру 

дербестігіне, өзіне-өзі қызмет етуіне, жеке гигиенасын сақтауға, 

рефлекстік қабілеттіктерін ашуға әдістемелік қамтамасыз ету.   

3. Балалар тәртібінің мәдени нормалардан ауытқуларын  алдын 

алуға, зиянды әдеттердің алдын алуға іс-шараларды 

жоспарлауға және жүргізуге әдістемелік көмек көрсету  

4.Ата-аналармен, қамқоршылармен өзара әрекетте болу.   

5. Рефлексия, қиындықтарды анықтау және өз әрекетін түзету, 

әдістерді, жоспарды, тәрбие жұмысының бағдарламасын түзету.   

1- еңбек функциясы 

 

Тәрбиеленушілердің мұғалімдермен, 

педагог-психологпен, 

ата-аналармен, 

қамқоршылармен  

бастаушы білім 

әдістерін, 

жоспарларын, 

бағдарламаларын  

жетілдіру және келісу 

 

  

 

  

 

  

Ептілік және дағдылар: 

1. Бастауыш білім  беру  әдістерін, жоспары, бағдарламасын 

әзірлеу.   

2.  Балалардың  мұғалімдерімен,  педагог-психологтармен,  ата-

аналарымен,  қамқоршыларымен  әдістерді,  жоспарларды, 

бағдардамаларды.    

3.  Тәрбие  мен  білім  жағдайларын  зерделеуде  және  жобалауда 

инновациялық әдістерді пайдалану.  

4.  Рухани,  зияткерлік  және  балалардың  тұлғалық  әлеуетінің   

диагностикасы  бойынша  әдістемелік  нұсқауларды  жетілдіру. Білім:  

1.Адамның жеке әлеуетінінің ұғымы. 

2.Адамның жеке әлеуетінің, қабілеттіктерін  ашу әдістері.  

3  Жас  ерекшеліктері  психологиясы.  Отбасылық  қарым-

қатынастың психологиясы мен этикасы.   

4.Еңбек пен оқудың уәждеу және ынталандыру тәсілдері.  

5.  Тәрбие  және  оқыту  жағдайларының  талдау  және 

ұйымдастыру әдістері.  

 2-еңбек функциясы 

 

Балалардың дербестікке, өзі-өзіне 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Бастауыш білім жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге 

көмек беру. 

2. Балалардың дербестікке, өзі-өзіне қызмет етуге, жеке  

12 


қызмет етуге, жеке 

гигиенасы ережелерін 

сақтауға, 

рефлексивтік 

қабілеттіктерін ашуға  

уәждерін қамтамасыз 

етуге әдістемелік 

қамтамасыз ету.        

гигиенасы ережелерін сақтауға, рефлексивтік қабілеттіктерін 

ашуға  уәждерін қамтамасыз етуге әдістемелік қамтамасыз ету 

3. Өз тәртібіне талдау жасау жағдайын туғызуға әдістемелік 

қамтамасыз ету.   Білім: 

1.  Тәрбие  беру  және  оқыту  жоспарларын,  бағдарламаларын  

жетілдіретін  ыңғайлары мен принциптері. 

 2.Балалардың  жеке  әлеуетін  ашу  және  жүзеге  асыру  үлгілері. 

3.Рефлекстік қабілеттіктерін ашу әдістері.    

  

3-еңбек функциясы  

Тәртіптің мәдени  

нормаларынан 

ауытқулардың 

балалардың зиянды 

әдеттерінің  алдын 

алудағы 

профилактикалық 

шараларды 

жоспарлауға 

әдістемелік көмек 

көрсету. Ептілік және дағдылар: 

 1.Балалардың және балалар мен ересектердің  өзара қатынас 

типтік жағдайларын жетілдіру.   

2. Балалар өзара қарым қатынас және өзара әрекеттердің типтік 

жағдайларын ойнау жағдайына оқытушыларға  әдістемелік 

көмек.    

3. Дұрыс сөйлеу, үлгілі мәдени тәртіпті  көрсету.   

4. Балалардың қарым қатынасында  және өзара қатынаста 

ұйымдасқан  коммуникацияны әдістемелік қамтамасыз ету.   

5. Өзара қатынас пен өзара әрекетің типтік жағдайларының 

рефлексияларын ұйымдастыру.    

Білім:  

1.Сөйлеу мәдениеті. 

2.  Адамның  жеке  әлуетін  ашу  және  жүзеге  асыруының 

ыңғайлары мен қағидатары.  

3. Балалардың, балалар мен ересектердің өзара әрекет пен өзара 

қатынастың типтік жағдайларын үлгілеу, коммуникация әдісі.  

4.    Өзара қатынас пен өзара әрекеттестіктің үлгілік 

жағдайларының рефлексиясын ұйымдастыру әдістері.   

4-еңбек функциясы 

 

Балалардың  ата-аналарымен, 

қамқоршыларымен 

өзара әрекеттері   

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Балалардың  отбасы  жағдайларын,  тұрғын  үй  жағдайларын  

зерттеу, отбасы қарым-қатынасының сипаттамасын жасау. 

 2. Мұғалімдерге  үй жағдайында тәрбие беруге, отбасы қарым-

қатынасының сипаттамасын жасауға әдістемелік көмек көрсету. 

3.  Мұғалімдерге  тәрбие  берудегі  кемшіліктерді  анықтауға,ата-

аналардың,  қамқоршылардың  тәртіп  мәдениетіне  әдістемелік 

көмек көрсету.  

4.  Ата-аналармен,  қамқоршылармен  балаларды  отбасында 

тәрбиелеудің мақсаты, міндеті, проблемаларына көмек көрсету. 

5. Мұғалімдермен, ата-аналармен, қамқоршылармен отбасылық 

тәрбие берудің түзету шараларын жетілдіру.    

Білім: 

1.Балалардың өзін-өзі бақылауға, өзін-өзі тәртіпте ұстауға, өзін-

өзі ұйымдастыруға  рефлексивтік қабілеттерін  ашылуы мен 

жүзеге асырылуын қамтитын жағдай жасау ыңғайлары және 

принциптері.   

2.Коммуникация әдістері, мұғалімдермен, ата-аналармен, 

қамқоршылармен балалардың тәрбиесіндегі кемшіліктерді және 


 

13 


оларды жою шаралары туралы  келісу.   

3.Отбасы қарым-қатынасының психологиясы мен этикасы.    

5-еңбек функциясы 

 

Рефлексия, қиыншылықтарды 

анықтау және өздік 

әрекеттерін түзету,  

әдістемені, жоспарды, 

тәрбие 

бағдарламасын түзету.  

Іскерлік пен дағдылар: 

1. Әдістемелік қызметтегі қиындықтарды айқындау.  

2. Балалардың тәртібіндегі, тәртіп мәдениетіндегі кемшіліктерді 

анықтау.   

3. Балаларды тәрбиелеудегі мақсат, міндет және проблемаларды 

түзеу.   

4. Балалардың тәртіптерін түзеу шараларын әзірлеу.    

5. Біліктілікті арттыру, өзінің іс-әрекетін түзеу.   Білім: 

1.Рефлексия жүргізу қағидаттары, өзіндік  тәрбие әрекетін 

түзету, қиындықтарды анықтау.   

2.Балалардың тәртіптерін түзету шараларын әзірлеу, тәрбие 

берудегі жетіспеушіліктерді анықтау әдістері.   

3.Әдістемелік материалдарды әзірлеу және ресімдеу әдістері.  

Жеке құзыреттілік   

талаптары  

Өзін-өзі ұйымдастыру.    

Коммуникативтік қабілеттіктер. 

Аналитикалық қабілеттіктер. 

Ұйымдастырушы қабілеттіктер. 

Педагогикалық қабілеттіктер. 

 

СБШ  шегіндегі  басқа мамандықтармен 

байланысы 

Педагог 

 

Кәсіп коды 3310 

 

Әзірленген Халықаралық кәсіби «Туран-Профи»  академиясы 

Нұсқа нөмірі және 

шығарылған м 

 1 нұсқа, 2015 жыл 

Нысананы қайта 

қарау датасы   2018 жыл 

 

Каталог: uploads -> content -> files
files -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
files -> Қазақстан республикасының басылымдары
files -> Кәсіби стандарт «Әлеуметтік қызметтер»
files -> Кәсібіи стандарт «Арнайы білім беру (педагогикалық және әдістемелік қызмет)»
files -> Кәсіби стандарт Техникалық және кәсіби білім
files -> Кадрлар саясаты
files -> Кәсіби стандарт «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»
files -> №123 (28851) 29 маусым сəрсенбі 2016 жыл ● Еңбегімен еленген

жүктеу 162.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет