Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I сем., ауджүктеу 29.82 Kb.

Дата04.06.2017
өлшемі29.82 Kb.

Апта 

күн.

Уақыты

Д-13-1 к (6) ГД

ОП-13-1 к (32)

ТТ-13-1 к (6)

ССМ-13-1 к (7)

ЭЭ-13-1 к (38)

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20

Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I сем., ауд.104-

А, оқыт.Джексембаева М.

12.30-13.20

Графикалық дизайн нысандарын жобалау І  

сем., ауд.104-А, ст.пр.Джексембаева М.

Өндірісті ұйымд.және өнеркәсіп менед.дәр., 

ауд.524, корпус-5, т.ғ.к.Касымова А.

13.30-14.20

Графикалық дизайн нысандарын жобалау І  

сем., ауд.211-А, ст.пр.Джексембаева М.

Өндірісті ұйымд.және өнеркәсіп менед.дәр., 

ауд.524, корпус-5, т.ғ.к.Касымова А.

14.30-15.20

Графикалық дизайн нысандарын жобалау І  

сем., ауд.211-А, ст.пр.Джексембаева М.

Компьютерлік модельдеу дәр., ауд.524, корп.-

5, т.ғ.к.и.о.ассоц.проф.Калиев Е.Б.

Компьютерлік модельдеу дәр., ауд.532, 

корп.-5, т.ғ.к.ассоц.проф.Калиев Е.Б.

15.30-16.20

Автом.пайдалану қасиет.теориясы дәр., 

ауд.523, корпус-5, Абылкайыр 

16.30-17.20

Автом.пайдалану қасиет.теориясы сем., 

ауд.523, корпус-5, Абылкайыр 

17.30-18.20

Көліктік техниканың сенімділігі сем., 

ауд.523, корпус-5, Каржаубаев 

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

Сапа менеджмент жүйесі сем., ауд.103-А, 

аға оқыт.Азимова С.

11.30-12.20

12.30-13.20

Ғылыми зерттеу негіздері  дәр., 

КазНИИМЭСХ, т.ғ.к.Карманов Д.

13.30-14.20

Тектоника дәр., ауд.102-А, оқыт. Тулеханова 

Д.Б.

14.30-15.20Көліктегі лицензиялау ж/е сертиф.негіздері 

сем., ауд.524, корпус-5, Акишев К.У.

15.30-16.20

Патенттану сем., КазНИИМЭСХ, 

т.ғ.к.Карманов Д.

Құқық негіздері дәр., ауд.301-А, 

Мейирбекова Г.

16.30-17.20

Графикалық дизайн нысандарын жобалау І  

дәр., ауд.210-А, ст.пр.Джексембаева М.

Құқық негіздері сем., ауд.301-А, 

Мейирбекова Г.

17.30-18.20

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20

12.30-13.20

Графикалық дизайнның элементтері және 

үрдістері IV сем., ауд.105-А, Базарбаева А.К.

13.30-14.20

Графикалық дизайнның элементтері және 

үрдістері IV сем.,ауд.105-А, Базарбаева А.К.

14.30-15.20

Графикалық дизайнның элементтері және 

үрдістері IV сем.,ауд.105-А, Базарбаева А.К.

Автокөлікте жолау.тасым.техн.мен ұйымд. 

дәр., ауд.524-5,аға оқыт.Шалгинбаев Д.

Еңбекті қорғау сем., ауд.302-А, Аманкулов 

Е.

15.30-16.20Тектоника сем., ауд.105-А, оқыт.Тулеханова 

А.Д.


16.30-17.20

Тектоника сем., ауд.105-А, оқыт.Тулеханова 

А.Д.

17.30-18.20Өндірісті ұйымд.және өнеркәсіп менед. 

сем.,ауд.524, корпус-5, т.ғ.к.Касымова А.

11.30-12.20

Халықаралық тасымалдар сем., ауд.309-А,  

т.ғ.к.Касымова А.

12.30-13.20

Дизайн нысаны І сем., КазЛекПРОМ  аға 

оқыт.Набиева Б.

Басқарудағы автоматтық жүйелері (көлікте) 

сем., ауд.302-А, аға оқыт.Алданазаров К.

13.30-14.20

Автокөлікте жолау.тасым.техн.мен ұйымд. 

сем., ауд.310-А, аға оқыт.Шалгинбаев Д.

Өндір.негізгі техн.ж/е көліктік техн.жөн., 

дәр., КазНИИМЭСХ, т.ғ.к.Карманов Д.

Электржетегін автоматты басқару сем., 

ауд.301-А, аға оқыт.Кыдырбаева Н.

14.30-15.20

Автокөлікте жолау.тасым.техн.мен ұйымд. 

сем., ауд.310-А, аға оқыт.Шалгинбаев Д.

Өндір.негізгі техн.ж/е көліктік техн.жөн., 

сем, КазНИИМЭСХ, т.ғ.к.Карманов Д.

Сапа менеджмент жүйесі дәр., ауд.05-А,  

аға оқыт.Азимова С.

Электрот.сүлбелер мен сызбалар сем., 

ауд.301-А, аға оқыт.Абулханова М.

15.30-16.20

16.30-17.20

17.30-18.20

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

Өндірісті метрол.қамтамасыздандыру сем., 

ауд.05-А, оқыт. Баймаханова М.

11.30-12.20

12.30-13.20

Графикалық сурет сем., ауд.208-А, 

ст.пр.Джексембаева М.

Электрмен қамтам.жүйесін жобалау сем., 

ауд.301-А, аға оқыт.Кыдырбаева Н.

13.30-14.20

14.30-15.20

Автом.пайдалану қасиет.теориясы  зерт., 

ауд.523, корп.-5, Абылкайыр Ж.

15.30-16.20

Автом.пайдалану қасиет.теориясы  зерт., 

ауд.523, корп.-5, Абылкайыр Ж.

16.30-17.20

17.30-18.20

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20

Сейсенбі

Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I сем., 

ауд.210-А, оқыт.Джексембаева М.  

Графикалық сурет сем., ауд.208-А, 

ст.пр.Джексембаева М.

Қайта өңдеу өндірісі салалары бойынша 

қайта өңдеу процестерін және өнімдерін 

стандарттау дәр., ауд.05-А, 

т.ғ.к.Туракбаев Ш.

Электротехникалық сүлбелер мен сызбалар 

дәр., ауд.203-А, аға оқыт.Абулханова М.

Сенбі

Қайта өңдеу өндірісі салалары бойынша 

қайта өңдеу процестерін және өнімдерін 

стандарттау, сем., ауд.05-А, т.ғ.к.Туракбаев 

Ш.

Өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру дәр., ауд.05-А, 

т.ғ.к.ассоц.проф. Жуматай Г.

 2016-2017 оқу жылының 7 семестрі

4 курс күндізгі бөлім студенттеріне арналған сабақ кестесі   Сәр

сенбі

Дизайн нысаны І сем., КазЛекПРОМ  аға 

оқыт.Набиева Б.

Бейсенбі

 

Дүйсенбі

 

Электржетегін автоматты басқару дәр., 

ауд.301-А, аға оқыт.Кыдырбаева Н.

Сапа басқару жүйесіндегі метрологиялық 

қамтамасыздандыру , сем., ауд.103-А, 

т.ғ.к.Акишев К.У.

Басқарудағы автоматтық жүйелері (көлікте)  

дәр.,ауд.524, корпус-5, аға оқыт.Алданазаров 

К.

Көліктік техниканың сенімділігі дәр., ауд.526, корпус-5,Каржаубаев А.

Электрмен қамтамасыздандыру жүйесін 

жобалау дәр., ауд.302-А, аға 

оқыт.Кыдырбаева Н.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі сем., ауд.05-

А, аға оқыт.Азимова С.

Электржабдықтарын жөндеу және 

қалыптау, дәр., ауд.301-А, аға 

оқыт.Кыдырбаева Н.

Халықаралық тасымалдар дәр., ауд.524, 

корпус-5, т.ғ.к.Касымова А.

Өндірістің негізгі технологиялары және 

көліктік техниканы жөндеу, зерт., 

КазНИИМЭСХ, 

т.ғ.к.Карманов Д.

Ғылыми зерттеу негіздері  сем., 

КазНИИМЭСХ, т.ғ.к.Карманов Д.

Патенттану дәр., КазНИИМЭСХ, 

т.ғ.к.Карманов Д.

Жұма

Сапа басқару жүйесіндегі метрологиялық 

қамтамасыздандыру, дәр., ауд.103-А, 

т.ғ.к.Акишев К.У.

Электржабдықтарын жөндеу және 

қалыптау, сем., ауд.202-А, аға 

оқыт.Кыдырбаева Н.

Еңбекті қорғау дәр., ауд.202-А,                  

аға оқыт.Кыдырбаева Н.

Компьютерлік модельдеу сем., ауд.531, корп.-

5, т.ғ.к.и.о.ассоц.проф.Калиев Е.Б.

Көліктегі лицензиялау және сертиф.негіздері 

дәр., ауд.521, корпус-5, Акишев К.У.

Компьютерлік модельдеу сем., ауд.529, 

корпус-5,  т.ғ.к.ассоц.проф.Калиев Е.Б.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі дәр., ауд.103-

А,  аға оқыт.Азимова С.

Ф ЕТУ 704‐03‐14 Расписание учебных занятий


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал