Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТӨТЕНШЕ Ж

АҒДАЙ

Төтенше жағдай 19 сәуір күні Ресей Феде ра ци я сы-мен шекаралас Құрманғазы ауданының Балқұдық 

ауы лында орын алған. Алдын ала таратылған мә лі-

метке қарағанда, әскери мақсатта ұшатын аппарат Қа-

зақстан шекарасынан бірнеше шақырымда ор 

на-

ласқан Ресейдің Астрахан облысындағы Ашулук әс-кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы 

ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлаған. Көп ұза-

май бұл фактіні облыстық төтенше жағдайлар де пар-

та менті, әскери прокуратура қызметкерлері де рас-

тады. Олардың мәліметінше, Ресейдің ұшқышсыз 

ұша ғы құлаған сәтте үш бөлікке бөлініп қалған. Оның 

ұзын дығы 12 метр болса, ал қанаты 2,5 метрді құрап 

отыр. Құлаған аппараттың сынығында қызыл жұлдыз 

бей неленген және орысша жазулар бар. Қазір ұшақ 

құла ған аймақтың радиациялық қауіпсіздігі тек се-

рілуде. Бүгінде оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. 

Айта кетейік, әзірге бұл жарылыстан адамдар да, жан-

уар лар да ешқандай зардап шеккен жоқ. Алдағы уа-

қытта ұшақ сынықтары ресейлік әріптестерге берілуі 

мүмкін.  

Мансұр ҚУАНЫШӘЛИЕВ, 

Құрманғазы аудандық мәслихатының депутаты:

– Ұшақ тектес ұшу аппараты өткен жұма күні 

кешкісін құлады. Оны осы ауылдың айналасында 

қой бағып жүрген менің балам көрген. Негізі, 

мұндай оқиға біздің ауданда жиі болып тұрады. 

Бұл бізге таңсық емес. Ауылға құлаған ұшаққа 

ұқсас аппараттың соңынан Ресейдегі Ашулук 

әскери полигоны жағынан тікұшақ ұшып келді. Ол 

жерге қонбай, құлаған аппараттың үстінен біраз 

айналып жүріп, қайта ұшып кетті.

Серік ЖҰМАБАЕВ

Ресейдің ұшқышсыз 

ұшағы Атырау 

облысына құлады

ОЙ-КӨКПАРРесейдегідей ескі автокөліктерді утилизациялау жобасы тиімді ме?

Тал-дарақты кестік, қыр мен тауды тестік. Егісті шаптық, сек-

се уіл біткенді саттық. Құстарды аттық, сөйтіп, пайдаға баттық. 

Құн  ды отынды құрттық, аңдарды шекарадан асырып тықтық. 

Ен ді, мі не, дәрілік шөптің тамырына шықтық. Сатпағанымыз 

қал мады. Ақбөкеннің мүйізін алады екен дедік. Қыруар ақшаға. 

Та биғатқа зиян келеді дегенді ойламағандар қынадай қырып 

бер ді деңіз. Тек мүйізін ғана алатын болғандықтан атқанын атып, 

сатқанын сатып, мүйізін ғана кесіп әкеткендер де болды. Нә ти-

же сінде теңкиіп-теңкиіп тау болып үйілген өлекселері қал ды. 

Бү гінде ақбөкеннің санаулы ғана үрім-бұтағы қалды әу пі рім-

деп. Одан қара темір қабылдайды екен қытай десті. Ал ды мен 

мыстан бастап, артынан қара темірімізге дейін Қытай асырып 

тындық. Енді қытайлықтар қызылмия деген дәрілік шөптің та-

мырын сатып алады екен дегенді естіп дала кезіп кеткендер көп. 

Тіпті жұмысшы жалдап, жердің астын үстіне келтіріп қопарып, 

тонналап өткізіп жатқандар баршылық.  Қазып, құртқан оңай, 

әрине. Ал тамырымен жұлынған соң оның орнына келмесі кәдік.

Астананың дамуы Президенттің үнемі 

бақылауында болатыны рас. Тұрғын үйлердің 

тығыз салынуы, автотұрақтардың аздығы, 

қала аймағындағы жердің заңсыз сауда-

саттығы, күл-қоқыстың тау болып жатуы 

– осының барлығын Н.Назарбаев елорданы 

одан әрі дамыту жөніндегі кешегі кеңесте қала 

әкімі Иманғали Тасмағамбетов пен жауапты 

мекеме басшыларының бетіне басты. Ал 

түсініктеме беруге келгенде, олардың 

барлығы бірауыздан «Құп болады, жасаймыз, 

істейміз!» деп бастарын изей бергеннен 

басқа, тұшымды жауап та бере алмады. 

Астананың бүгінгі мәселелерін шешпей 

тұрып, баз біреулер EXPO - 2017-ден қомақты 

пайда көргісі келіп отыр. Олар «Астана EXPO 

- 2017» ұлттық компаниясы жанынан сан 

алуан құрылымдарды ашып, ұйымдастыру 

жұмыстарымен айналыспақшы.

ОЙТҮР


ТКІ

Жалғасы 4-бетте 

АСТАНАНЫҢ СОЛ ЖАҒАЛАУЫ ӨСЕДІ

Астананы дамытудың бүгінгі негізгі мақ-

саты, ол – EXPO-2017-ні абыроймен өт кізу. 

Сол себепті елорданы дамыту жөніндегі ке-

шегі кеңесте қаланың қазіргі жай-күйі және 

атал ған халықаралық көрмеге дайындық мә-

селесі жан-жақты қаралды. Осы орайда Ас-

та на әкімі Иманғали Тасмағамбетов ең ал ды-

мен құрылыс нысандарын көптеп салуды 

көз деп отыр. Ол үшін ескі және апаттық ны-

сан дарды сүріп тастап, жаңа тұрғын үйлерді 

салу жұмыстары да атқарылады. «Бұл – 

қанатқақты  жоба», – дейді И.Тасмағамбетов. 

Қазіргі кезде оның аясында алты тұрғын үйдің 

құрылысы жүргізіліп жатыр. Онда 1655 пәтер 

болады. 2013 жылдың желтоқсан айында 

ескі және апаттық жағдайдағы 11 көпқабатты 

үй бұзылады. 2014 жылы – 52, ал 2015 

жылы 89 үй  сүріледі. Жалпы, Астананың сол 

жа ға ла уы  Мыңжылдық  аллеясы,  Орынбор 

көшесі және Тұран даңғылы бойымен ары 

қарай кеңейетін болады. Бүгінде ол жерде 

салынбақ 40-қа жуық құрылыс жобасы ма-

құл дан ды. Оның барлығы іске асатын болса, 

8,5 млн шаршы метр баспана пайдалануға 

берілмек. Ал ол жақтың ауасын бұзатын 

«Талдыкөл» кәріз суларын жинақтау жүйесін 

жою жұмыстары екі жылдың ішінде аяқталып 

қалуы әбден мүмкін. «Негізі, Талдыкөлді жою 

жұмыстары 2011–2015 жылдардың ішінде 

атқарылуы тиіс. Қазір барлық шара тиісті 

кестеге сәй кес жүргізіліп келеді. Инф ра құ-

рылым бойын ша бүкіл мәсе ле шешіліп, қал-

дықтарды геотекстильді контейнерлерде сақ-

тау стансы сы үшін арнайы аймақтар бө лінді», 

– дейді қа ла басшысы. 

Алматы

+26.. +28о

+22..  +24

о

+8 ..+10


о

+10..  +12

о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Жоқ, мен оны тиімді дей ал-

май мын. Біріншіден, шетелден әке-

лінген автокөлікті қаншама ескірген 

де сек те, көпшіліктің дәл соларды 

ар тық көретіні жасырын емес. Тіпті 

осы дан екі жыл бұрын кедендік ба-

жын көбейту арқылы қанша шектеу 

қой ғанымен, жұрт тегіс отандық не-

ме се ресейлік өндірістен шыққан 

кө лікке ауысып мінді деп айта ал-

маймыз. Ал ескі көлікті жаңасына 

ал мастыру үшін автонесие беру жө-

ніндегі ұсыныстың өз түйткілі бар. 

Бұл – қарапайым халықты тағы да 

қа рызға батыру.  Қарап отырсақ, 

ресейліктер де өздерінде шығып 

жатқан «Ладасына» үздігіп тұрған 

жоқ. 

– Бүгінгі күні елімізде үш мил-лион нан астам жеңіл автокөлік тір-

келген. Оның 12 пайызы ғана – жеті 

жыл  бұрын  шық қандар.  Қал ға ны 

тым көне. Еуропамен са лыс тырсақ, 

он  да автомобильдің орташа жасы 

се гіз жылдан аспайды. 10 жылдан 

ас  қан мәшинелер 35 пайыздан аз. 

Біз де 20 жылдық автокөліктің жүруі 

үйреншікті құбылысқа ай налған. Ес-

кі және моральдық жа ғы нан тоз  ған 

автокөліктердің  кө бе юі  эко ло  гия лық 

ахуалға  және  жол  қа уіп сіз ді гі не  зор 

қауіп  төн ді ре тіні  сөз сіз.  Ал  елі мізде 

жұмыс іс теп тұрған автоқұ рас тыру 

кә сіп орын дарының  авто мо биль-

дерді кә 

деге жаратуға арналған 

жеке бағ дарламасы жоқ.  Біздің жолдарда  жүйткіп жүрген жеңіл көліктің көбі көне екені 

– бұ рыннан айтылып келе жатқан әңгіме. Индустрия және жаңа 

технологиялар вице-министрі Альберт Раудың мәлім де уін ше, 

еліміздегі автокөліктердің орташа «жасы» 18 жыл.  Сон-

дықтан ескі көліктерден арылатын кездің жеткені дау  

тудырмайды.  Бірақ ол қалайша жүзеге асырылмақ? 

Ай талық, келесі жылдан бастап мемлекеттік техни ка лық 

талаптарға жауап бермейтін автокөліктер қол да ныс-

тан шығарылуы мүмкін. Бұл орайда автоөндіріс 

саласындағы мамандар терістік көршіміздің үлгісін 

ұсы нып отыр. Мәселен, Ресейде ескі мәшинені 

жа ңаға айырбастау отандық автоөнеркәсіп 

шең бе рінде жүзеге асуда. Отандық өндірістен 

шық қан автокөлікті сатып алушыға мемлекет-

тік субсидия немесе жеңілдетілген несие бе ру 

–  Ресей, Еуропа және Азия елдері ав то өнер-

кә сібін дамытуда қолданған клас си калық 

ше шімнің бірі. Ал біз үшін осын  дай 

ути лизациялау жобасы тиімді ме?

Билік бензин 

бағасына таласып 

жатыр


Элеватордағы 

астықтың есебін 

ешкім білмейді

Қазақтың 

қас батыры

-бетте

-бетте

-бетте

2

35

Мария ОМАРОВА:

ДАТ!

Бүгінгі күні вакцинология 

саласындағы ең күрделі мәселе 

кейбір ата-аналардың вакцинаға 

деген теріс көзқарасының 

қалыптасуы болып отыр151,09

197,73

24,46

14547,51

952,11

1395,30

4,80

1,30

1336,78

100,40

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Павел ЛОБКОВ, ресейлік тележурналист:

– Путин өзін дұрыс мақсатта пай-

да ланбайтын әйелдерді жек көреді.

(slon.ru сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

EXPO Астанаға 

соны серпін бермек

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, 

ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты:

Азат ҚОНЫСБЕК, 

кәсіпкер:

бетте

6

Атырау облысы Құрманғазы ауданының аумағына Ресейдің ұшқышсыз басқарылатын 

әскери ұшағы құлады. Бұл туралы ҚР Төтенше 

жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәлім 

етті.

№66 (977) 

23 сәуір, сейсенбі

2013 жыл


Гүлжан КӨШЕРОВА

Арман АСҚАР

Қызылмияны «Қызыл кітапқа» енгізбей тыныштық жоқ

Биологиялық тұрғыдан алып қа ра-

ғанда, ол өсімдіктің қайта өсіп шығуы 

үшін жүздеген жыл қажет болуы да 

мүм кін. Қолмен қазбай-ақ, алып трак-

торлармен жердің астын үстіне келтіріп 

қо парып жатыр. Яғни тамырынан түк 

қал маған соң ол қайта өсіп шық пай ты-

ны айқын. Шекарадан шелектеп емес, 

тонналап өткізіп жатқан дәрілік шөпке 

де ген қызығушылық оны тамырымен 

құртуға құмбылдардың көбеюіне әкеп 

соқтырып отыр. Тіпті осы шөп өсетін 

ай мақта қос тігіп, қожайын болып, із-

деуі жоқ, сұрауы жоқ болған соң бей-

марал жинап жатыр. Әрине, сұраныс 

жо ғары. Сатып алушы болмаса, дала 

кезіп, үйден безіп кеткендер болмасы 

анық. Демек, мұнда сатушы, сатып алу-

шы лық жүйе жақсы жолға қойылған 

де ген сөз. Дала шөбінің тамырына аң-

сардың аууы тектен-текке емес. Қы зыл-

мия ең алдымен иммунитетті көтеруге 

ар 


налған дәрілерге таптырмайтын 

қоспа болады екен. Оның тамыры ағ-

за ға өте қажетті дәрумендерге толы. 

Ба ғасы да аспанға атылып тұр. Тон на-

сын қос басынан 450-500 мың теңгеге 

са тып алып кететін көрінеді. Далада 

жайқалып өсіп тұрған шөптің тамырын 

жинау қиынға соқпасы анық. 

Мансұр ХАМИТ (фото)

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

e

--

-

-

-

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

i

i

i

i

l:

:::

:

:

 

 

i

i

i

i

i

i

n

nn

n

n

n

ff

f

f

ff

o

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

а

а

а

а

аа

l

l

l

l

l

a

a

a

a

aa

s

s

s

ss

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТӨТЕ


Ш

Ш

НШШШ

Е

ЖАҒДАЙ

Төтенше жағдай 19 сәуір күні Ресей Феде ра ци я сы-

ме

ме

мме

ме

н н 

н 

шекаралас Құрманғазы аа

а

ауд

уд

удуд

уд

удан

н

нн

н

нын

ын

ыын

ың

ыңың

ың

ыңң

Б

ББ

Б

алал

ал

ақұ

құ

құқұ

қ

қды

ды

дыд

д

дық 

қ 

қ қ

қ

қау

ау

ауау

а

ы ы

ы

ыы

л

ллында орын алған. Алды

ы

нн

н 

нн

н

алал

ал

алал

л

аа

а

аа

та

тата

а

аа

ра

рара

р

рты

ты

тыты

ты

тылғлғ

лғ

лғлғ

ан

анн

н

нм

м

мм

м

әә 

әлі


лі

і

ілі

--

--

метке қарағанда, әскери мақсатта ұшатын аппарат Қа-

зақстан шекарасынан бірнеше шақырымда ор 

на-


ласқан Ресейдің Астрахан облысындағы Ашулук әс-

кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы

ең бір

ір

ірір

р

рін

і

іі

і

шіш

ш

шш

 жер


р

р

рр

гілікті тұ

тұ

тұ

ұтұ

тұ

рғр

р

рында

д

др

р

рхабарлаған. Көп ұза-

ма

аа

а

аа

й 

й й 

й 

йй 

бұ

бұбұ

бұ

бұбұ

л

лл

л

лл

фа

фафа

фа

фафа

кт

кткт

кт

тін

ін

інін

ін

іні 

об

обоб

б

блы

лы

лылы

лы

стст

ст

стст

ық

ықық

ық

қық

т

тт

т

тт

өт

өтөт

өт

өтт

ен

енен

ен

еен

ше

шш

ш

ш жағдайлар де пар-

та менті, әскери прокуратура қызметкерлері де рас-

тады. Олардың мәліметінше, Ресейдің  ұшқышсыз 

ұша ғы  құлаған сәтте үш бөлікке бөлініп қалған. Оның 

ұзын дығы 12 метр болса, ал қанаты 2,5 метрді құрап 

отыр. Құлаған аппараттың сынығ

ығ

ығ

ғғын

ын

ынын

да

дд

д

 қызыл жұлл

л

дыд

д

дд

з 

бебе

бе

бебе

е

йй

й 

йй

й

ннеленген және орысша ж

ж

жж

ж

жаз

аз

азаз

аз

аул

ул

улул

ул

улар

ар

арар

ар

рб

б

бб

ар

арар

ар

арр

..

.Қа

Қа

ҚаҚа

Қ

зззі

р 

рр 

р 

рр

ұш

ұшұш

ұш

ұшақ

ақ

ақақ

қ

ақ  құла ған  аймақтың радиациялық қауіпсіздігі тек се-

рілуде. Бүгінде оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. 

Айта кетейік, әзірге бұл жарылыстан адамдар да, жан-

уар лар  да  ешқандай зардап шеккен жоқ. Алдағы уа-

қытта ұш

ұ

ақ сынықтары ресейлік әріптестерге берілуі мүү

ү

үү

ү

мкмк

мк

мкмк

мк

інін

ін

інін

ін 

Ма

а

а

а

нс

н

ұр

ұ

Қ

Қ

Қ

Қ

УА

УА

У

УА

УА

НЫ

НЫ

НЫ

Н

Н

ШӘ

Ш

ШӘ

ШӘ

ШӘ

Ә

ЛИ

ЛИ

ЛИ

Л

Л

Л

ЕВ

ЕВ

ЕВ

В

В

,

Құрманғазы аудандық мәслихатының депутаты:

– Ұшақ тектес ұшу аппараты өткен жұма күні 

кешкісін құлады. Оны осы ауылдың айналасында 

қой  бағып жүрген менің балам көрген. Негізі, 

мұндай оқиға біздің ауданда жиі болып тұрады. 

Бұ

Б

Б

Б

л  бізге таңсық емес. А

А

уы

уы

уы

уы

уы

уы

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

а

а

а

а

а

құ

құ

құ

құ

қ

ла

ла

ла

ла

ла

а

ға

ға

ға

ға

ғ

ғ

н 

н 

н 

н

ұш

ұш

ұш

ұш

ұш

ұш

ақ

ақ

ақ

ақ

а

қа

қа

қа

қа

а

қа 

 

ұұ

ұқсас аппараттың соңын

н

н

н

н

ан

ан

ан

ан

ан

Р

Р

Р

ес

ес

ес

с

с

с

ей

ей

ей

ей

ейде

д

де

де

д

де

гі

і

гіі

і

А

А

А

А

А

шу

шу

шу

ш

шу

ш

лу

лу

лу

ук

к

к 

к

к

әскери полигоны жағынан тікұшақ ұшып келді. Ол 

жерге қонбай, құлаған аппараттың  үстінен  біраз 

айналып жүріп, қайта ұшып кетті.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет