Келісілді Бекітемінжүктеу 152.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі152.66 Kb.

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Көпсалалы гуманитарлы- техникалық колледжі 

 

         Келісілді                                                                                                                                                                                            Бекітемін  

Директордың оқу ісіжөніндегі орынбасары                                                    

 

                                                 Колледж директоры   _________________ Садык Ж.Т.                                                                                                                                         _____________ Смагулов С.Г. 

«__ » _____________ 20___ж.                                                                                                                                                   «____ » ________  20___ж.   

 

  

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 Пән: «Қылмыстық  құқық» 

Оқытушы Амантаева Динара Алдажановна 

 

Техникалық және кәсіптік білім беру  үлгілік бағдарламасы  негізінде   жасалынған Тіркеу   № 093  «10» 06. 2006 ж. 

Мамандық    0201000 «Құқықтану»  

    №___  «____»______________20___ж. оқу жоспарына сәйкес 

 

  

Оқу уақытының бөлінуі 

 

курс 

  Барлық   

сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыстары 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

 

Емтихандар 

 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

72   

34 


22 

 

  

  

 

 

  

 

 Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

Оқу жылы    Учебный год Топтар    Группы 

2015-2016 

3П-1к 

 

  

 

  «Экономикалық – құқықтық   және гуманитарлық» бөлімінің   отырысында қаралды және құпталды. 

   Бөлім меңгерушісі ________________  Оразгалиева Г.З. 

   Хаттама  №  __________ 

    «___» ____________ 2015 г. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 Мазмұны 

 

1. 

Түсіндірме жазба 

2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.

 

Пәннің тақырыптық жоспары 3.2.

 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

1. 

Түсіндірме жазба 

 

 «Қылмыстық құқық» пәнінің осы оқу жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға  міндетті техникалық және 

кәсіптік білім беру стандартына сәйкес «Құқықтану» мамандығына «Кеңесі заңгер» біліктілігі бойынша орта буын маманы үшін әзірленген. 

 

Пәнді оқытудағы мақсаты қылмыстық құқытың субъектілерін мен объектілерін, белгілерін, қылмыс істеу сатыларын, қылмыс және жаза түрлерін құқықтық сала ретінде оқыту. 

Пәннің  бәсекеге  қабілетті  кадрларды  дайындаудағы  ролі  мен  маңызы-қылмыстық  құқықтағы  қылмыс  белгілері,  қылмыс  істеу  сатыларын, 

тәсілдерімен әдістерін білімдер рет інде қабылдап, меңгеруін жүзеге асыруда бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау. 

Осы  оқу  жұмыс  бағдарламада  «Қылмыстық  құқық»  пәнін  жүзеге  асыру  барысында  оқытудыңикелесі  түрлері  ұсынылады:  дәрістер, 

семинарлар, саяхаттар, практикалық сабақтар. 

Оқу  материалдарының  мазмұнының  қиындығы  мен  ерекшелігін  ескере  отырып,  келесі  оқыту  әдістері  ұсынылады:  әңгімелесу,  пікірсайыс, 

жағдаяттық есептер шешу, өндірістік жағдаяттарды талдау, рөлдік және іскерлік ойындар,  материалдарды таныстыру, шағын топтармен жұмыс 

істеу. 


Танымдық әрекетті ұйымдастыру нысаны ұсыныс сипатында көрсетілген. 

Осы оқу-жұмыс бағдарламасы қылмыстың түрлерін, қылмыс істеу сатыларын, жаза түрлерін оқытуды қарастырады. 

Оқу-жұмыс бағдарламасы келесі пәндер бойынша білім алушылардың білімдеріне негізделеді: конституциялық құқық; мемлекет пен-құқық 

теориясының негіздері; мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу; құқық қорғау органдары; құқықтық ақпаратты автоматты өңдеу. 

Курста  алынған  білім,  келесі  пәндерде  қолданады:  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы;  азаматтық  құқық;  кәсіпкерлік  құқықғы;  бантік  құқық; 

каржы және салық құқығы көздейді. 

Осы  оқу-жұмыс  бағдарлама  оқу  материалдарын  табыстырақ  меңгеру  мақсатында,  қылмыстық  іс  жұргізу  құқығындағы  практикалық 

мәселелерді шешуде дағдыны игеруге ықпал ететін практикалық  сабақтарды жүзеге асыруды көздейді. 

Сонымен бұл сабақтар студенттерге хабарламалар беріп қана қоймай, 

олардың ғылыми ойлауын дамытуға, ғылыми әдебиет пен хабарламаларды аийыра білуге, олардан қажеттісін игеруіне, өз беттерімен 

тақырыптарды кенейтіп қорытындылай білуіне, дамытып, оларды отансүйгіштік сезімге, туған жердің байлығын, табиғатын қастерлеуге 

тәрбиелейді 

     Бағдарлама бойынша бақылау жұмыстары мен және сынақпен аяқталады. 

 

  

 

 

 

 

 

2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандартта  және  білім  бағдарламасында  жоспарланған  оқу 

нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

-

 Базалық: 

 

 БҚ  1  Кәсіппорынның  құқықтық  қызметінде  нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

Қазақстан  Республикасының  Конституциясын  және  кәсіпорын  қызметідегі 

қолданыс заңдарын; 

Меңгерді: 

Нормативтік  құқықтық  актілерді  заңдарға  және  заңға  тәуелді  актілерге 

жіктеуді; 

Дағдыланды: 

Нормативиік құқықтық актілермен жұмыс 

Құзыретті: 

Қолданыстағы құқықтық заңдарды қолдануға 

-

 

Кәсіби: ҚҚ 1Қоғамдық үйымдарға және құрылымдық бөлімшелеріне 

әртүрлі  құқықтық  құжаттарды  ресімдеуге  құқықтық  көмек 

көрсету; 

КҚ  2  Кәсіпкерлердің  мүддесін  және  олардың  мүліктік 

құқығын қорғауға көмек көрсету 

 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар Біледі: 

Қылмыс элементері мен оларды жіктеуін; 

Кәсіпорын қызметіндегі қылмыстық құқықтың ролі 

Қылмыстық жазаның және жауаптылықтың түрлерін 

Меңгерді: 

Қылмыстың және жазаның әртүрлі түрлерін сипаттауды және зерттеуді

Қылмыс құрамының элементерін ажыратуды; 

Қылмыс құрамын саралауды 

Дағдыланды: 

Қылмыстық құқығының негізгі түсініктерін жалпы сипаттамасында 

Құзыретті: 

Қылмыс құрамын және қылмыстық жауаптылықты анықтауға 

 

 

  

 

  

3. Пәннің мазмұны мен  тақырыптық жоспары 

3.1 Тақырыптық жоспар 

№ 

Модуль мен тақырып атауы Сағат саны 

Жоспарланған 

деңгей 

Жоғары 


деңгей 

Орта буын 

маманы Жалпы бөлім 1 бөлім Қылмыстық заң. 

 

  

1.

  

Тақырып № 1.1 Қылмыстық құқықтың ұғымы, пәні, міндеттері, принциптері 

және жүйесі 

  

2.

  

Тақырып № 1.2 Қылмыстық құқықтың ұғымы, пәні, міндеттері, принциптері 

және жүйесі 

  

3.

  

Тақырып № 1.3 Тәжірибелік сабақ № 1 Қылмыстық заңның түсінігі, құрылымы 

және маңызы.   

  

4.

  

Тақырып № 1.4 Тәжірибелік сабақ № 1 Қылмыстық заңның түсінігі, құрылымы 

және маңызы.   

  

2 бөлім Қылмыс 

 

 

 

5. 

 

Тақырып № 2.1 Қылмыстың түсінігі және белгілері. Қылмыстардың жіктелуі.    

 6.

 

 Тақырып № 2.2 Қылмыстың түсінігі және белгілері. Қылмыстардың жіктелуі.   

  

7.

  

Тақырып № 2.3 Қылмыс құрамы 

  8.

 

 Тақырып № 2.4 Қылмыс құрамы 

  

9.

  

Тақырып № 2.5 Қылмыстық жауаптылық және оның негіздері.  

  10.

 

 Тақырып № 2.6 Қылмыстық жауаптылық және оның негіздері. 

  

11.


 

 

Тақырып № 2.7  Қылмыс істеу сатылары  

 12.

 

 Тақырып № 2.8  Қылмыс істеу сатылары 

  

13.


 

 

Тақырып № 2.9  Қылмысқа қатысу. Қылмыстың көптігі.   

 3 бөлім Жаза. Жаза тағайындау 

 

 

 

14.


 

 

Тақырып № 3.1  Жаза ұғымы және белгілері. Жаза жүйесінің ұғымы.  

 15.

 

 Тақырып № 3.2  Жаза ұғымы және белгілері. Жаза жүйесінің ұғымы. 

  

16.


 

 

Тақырып № 3.3 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.    

 17.

 

  Тақырып № 3.4 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.   

  

4 бөлім Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату 

 

 

 

18. 

 

Тақырып № 4.1 Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату.  

 19.

 

 Тақырып № 4.2 Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату.  

  

5 бөлім Қәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы. Медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шаралары. 

 

 

 

20. 

 

Тақырып № 5.1 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы    

 21.

 

 Тақырып № 5.2 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы   

  

22.


 

 

Тақырып № 5.3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары    

 23.

 

 Тақырып № 5.4 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары   

  

6. бөлім Ерекше бөлім. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің түсінігі және маңызы 

 

 

 

24. 

 

Тақырып № 6.1 ҚР-ның қылмыстық құқығының ерекше бөлімінің жүйесі    

 25.

 

 Тақырып № 6.2 ҚР-ның қылмыстық құқығының ерекше бөлімінің жүйесі   

  

26.


 

 

Тақырып № 6.3  Жеке адамдарға қарсы қылмыстар.  

 27.

 

 Тақырып № 6.4  Жеке адамдарға қарсы қылмыстар.  

  

28.


 

 

Тақырып № 6.5  Меншікке қарсы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар 

  

29.


 

 

Тақырып № 6.6  Меншікке қарсы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар 

  

30.


 

 

Тақырып № 6.7 Коммерциялық және өзге ұйымдардағы тәртіпке қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар 

  

31.


 

 

Тақырып № 6.8  Коммерциялық және өзге ұйымдардағы тәртіпке қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар 

  

32.


 

 

Тақырып № 6.9  Коммерциялық және өзге ұйымдардағы тәртіпке қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар 

  

33.


 

 

Тақырып № 6.10 Көліктегі қылмыстар. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар.  

  

34.


 

 

Тақырып № 6.12 Көліктегі қылмыстар. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар.  

  

35.


 

  Тақырып № 6.13 Көліктегі қылмыстар. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстар.  

  

 

Барлығы  

72 


 

 

  

 

  

 


 

 

3.2 

Білім берудің мазмұны 

1.1.тақырып Қылмыстық құқықтың ұғымы, пәні, міндеттері, принциптері және жүйесі. 

Қылмыстық  құқықтың  түсінігі.  Қылмыстық  құқықтың  міндеттері  мен  функциялары.  Қылмыстық  жауаптылықтың  түсінігі  мен  негізі. 

Қылмыстық құқықтың қайнар көздері. Қылмыстық құқықтың жүйесі. 

1.2 тақырып Тәжірибелік сабақ № 1 Қылмыстық заңның түсінігі, құрылымы және маңызы 

Қылмыстық заңның түсінігі және маңызы. Қылмыстық заңның жалпы және ерекше бөлімінің жалпы ережелері. Қылмыстық заңның қеңістегі 

және мерзімдегі күші. Қылмыстық заңның заңды күшіне енуі, Қылмыстық заңның кері күші, оның шегі. Қылмыстық занды түсіндіру. 

-«Қылмыстық заң» тақырыбы бойынша есеп шығару

-Қылмыстық кодекстен   4-7 баптарды саралау 

2.1тақырып Қылмыстық түсінігі және белгілері.  Қылмыстардың жіктелуі 

Қылмыстың жіктелуі.  

Қылмыстың категориялары. Қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесі мен сипатына байланысты жіктелуі. Қылмыстың құқық 

бұзушылықтан айырмашылығы. Қылмыстың тусінігі мен белгілері. 

-9-10 баптарды оқып конспектеу; 

-қылмыс белгілерін анықтау; 

-қылмыс категорияларын зерделеу. 

2.2 тақырып Қылмыс құрамы. 

Қылмыс құрамының түсінігі. Қылмыстың факультативтік белгілері. 

Қылмыс құрамының түсінігі 

- қылмыстың объектісі 

- қылмыстың объективтік және субъективтік жағы; 

- қылмыстың субъектісі. 

Қылмыс құрамының белгілерінің түсінігі. Қылмыс құрамының түрлері. 

Қылмыстың сыныпталуының түсінігі. Дұрыс сыныпталудың маңызы. 

қылмыс түлері бойынша кесте құрастыру; 

- баптарға түсініктеме беру; 

-терминдермен жұмыс; 

-есеп шығару; 

-«Қылмыстың объективтік жағы» тақырыбыңа сызба құрастыру; 

-«Қылмыстың субъектісі» тақырыбы бойынша кесте құрастыру. 

2.3 тақырып  Тәжірибелік сабақ № 2 Қылмыстық жауаптылық және оның негіздері.  

Құқықтық  қатынастағы  қылмыстық  түсінігі.  Зандылық  жауаптылық.  Құқықтық  қатынастағы  қылмыстық  жауаптылықтың  заңдылық 

жауаптылық ретінде. Қылмыс құқықтық қатынастар. Қылмыстық жауаптылықтың пайда болуы, орындалуы және тоқтатылуы. 

- карточкалармене жұмыс; -жағдаяттық есептер шығару; 

-«Қылмыстық құқықтық-қатынастар» тақырыбына есеп шығару. 

2.4 тақырып Қылмыс істеу сатылары. 

Қасақана қылмыс істеу сатыларының түсінігі және түрлері. Қылмысқа дайындалудың түсінігі мен белгілері.  Қылмысқа оқталудың түсінігі. 

Оқталудың  объективтік  және  субъективтік  белгілері.  Оқталудың  түрлері.  Қылмыстың  аяқталуы.  Қылмыс  істеуден  өз  еркімен  бас  тартудың 

түсінігі.Қылмыс істеуден өз еркімен бас тартуда және шын жүректен өкінуне байланысты жауаптылықтан босатудың негізі мен шарттары. 

- жағдаяттық есептер шығару; 

-консектілер мен 24, 25, 26 баптармен жұмыс

2.5 тақырып Тәжірибелік сабақ № 3 Қылмысқа қатысу. Қылмыстың көптігі.  

Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысудың түсінігі мен маңызы, оның объективтік және субъективтік белгілері. Қылмысқа қатысушылар. 

Орындаушының,  ұйымдастырушының,  айдап  салушының  және  көмектесушінің  түсінігі.  Олардың  іс-әрекеттерін  сипаттайтын  объективтік  және 

субъективтік  белгілері.  Қылмыстық  құқықтағы  қылмысқа  қатысудың  нысандары.  Арнаулы  субъектілердің  қылмысқа  қатысуы.  Қылмысқа 

қатысушының экцессі. Қылмысқа қатысушылардың қылмыс істеуден өз еркімен бас тарту ерекшеліктері. 

Қылмыстардың көптігінің түсінігі мен сиаты. Қылмыстардың көптігінің түрлері. жағдаятты есептер шығару; 

- 27-31 батарды конспектілеу; 

-мәселе жағдайларды қарастыру; 

-сызбалар құрастыру. 

3 бөлім Жаза. Жаза тағайындау. 

3.1 тақырып Жаза ұғымы және белгілері. Жаза жүйесінің ұғымы. 

 

Жазаның  түсінігі  және  белгілері.  Қылмыстық  жауаптылықпен  жазаның  байланысы.  Заң  жүзінде  жаза  жүйесін  қолдану.  Жазаның мақсаттары. 

Жазаның түрлері. Негізгі және қосымша жазаның түрлері. Құқық қорғау органдарының жазалау мақсаттары. Жазалардың кейбір түрлерінің 

ролімен маңызы. 

жағдаятты есептер шығару; 

- нормативтік құжаттармен жұмыс; 

-тірек конспект құрастыру; 

-сызбалар құрастыру. 

3.2 тақырып Тәжірибелік сабақ № 4 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.  

 

Жаза  тағайындаудың  жалпы  негіздері.  Жауаптылықты  жеңілдететін  және  ауырлататын  мән-жайлар.  Аяқталған  қылмыс  үшін  жаза тағайындау.  Қылмыстардың  жиынтығы  және  қайталануы  бойынша  жаза  тағайындау.  Үкімдердің  жиынтығы  бойынша  жаза  тағайындау. 

Мерзімдері қосу кезіңде оларды белгілеу тәртібі. Шартты түрде соттауды жою және шарты мерзімін ұзарту. 

- 52-54, 63 батарды конспектілеу және зерделеу; 

-сызбалар құрастыру. 

4 бөлім Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату 

4.1 тақырып Тәжірибелік сабақ № 5 Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату.   

Қылмыстық жауаптылықтан босатудың түсінігі. Қылмыстық құқықтағы бұл институттың мағынасы. Босатудың түрлері. Ескіру мерімінің 

өтуіне  байланысты  қылмыстық  жауаптылық  босату.  Қылмыстық  жазадан  босатудың  түсінігі.  Адамды  жазадан  босату  түрлері  және  негіздері. 

Жазадан шартты түрде босату. Сотталғандықтан арылу және жою. Рақымшылық немесе кешірім жасау актісі негізінде қылмыстық жауаптылықтан 

босату. 

жеке карточкалармен жұмыс; 

- кесте құрастыру. 

5 бөлім Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. 

5.1  тақырып  Қәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы. 

 

Кәмелетке  толмағандардың  қылмыстық  жауаптылығының  ерекшелектері,  оларға  тағайындалатын  жазаның  түрлері.  Кәмелетке толмағандарға жаза тағайындау. Кәмелетке толмағандарды жазадан босату. Тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шаралары. Кәмелетке толмағандарды 

шартты түрде жазадан босату. жағдаяттық есептер шығару; 

- баптармен жұмыс. 

 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының мақсаттары. Медициналық сипаттағы  мәжбүрлеу  шараларының  түрлері.  Емханалық  мәжбүрлеп  қадағалау  және  психиатрда  емделу.  Медициналық  сипаттағы  мәжбүрлеу 

шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату. Жазаны жүзеге асыру. Қылмыстық кодекспен жұмыс; 

- жағдаятты есептерді шығыру

6 бөлім Ерекше бөлім Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің түсінігі және маңызы. 

6.1 тақырып  ҚР-ның қылмыстық құқығығының ерекше бөлімінің жүйесі. 

Ерекше бөлімінің жүйесі. Объективтік өлшем құқықтық норманың объектісі ретіңде. Қылмыстық құқықтық ерекше бөлімі норма жүйесінің 

жалпы принциптері. Қылмыстық құқықтық ерекше бөлімінің құрылымы. 

6.2 тақырып Тәжірибелік сабақ № 6 Жеке адамдарға қарсы қылмыстар.  

 

Жеке  адамдарға  қарсы  қылмыстардың  сипаттамасы.  Өмірге  және  денсаулыққа  қарсы  қылмыстардың  сипаттамасы.  Жеке  адамның  ар  –намысына және қадір қасиетіне қарсы қылмыстар. 

Қылмыстық кодекспен жұмыс; 

- сызбалар  құрастыру; 

- қылмыс құрамын саралау. 

6.3 тақырып Меншікке қарсы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. 

Экономикалық  қызмет  саласындағы  қылмыстар.  Коммерциялық  және  өзге  ұйымдардағы  тәртіпке  қарсы  қылмыстар.  Тұтынушыларды 

қызығушылығы қарсы қылмыстар. 

Бөтеннің  мүлкін  талан-тараж  жасаудың  түсінігі  мен  белгілері.  Талан-тараждың  нысандары.  Талан-тараждың  түрлері.  Талан-тараждың 

белгілері жоқ, меншікке қарсы пайдакүнемдіқ қылмыстар. Қылмыстық кодекспен жұмыс; 

- сызбалар  құрастыру; 

- қылмыс құрамын анықтау. 


6.4 тақырып Мемлекеттің конституциялық құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар. 

Мемлекеттің  конституциялық  құрылысы  мен  қауіпсіздігіне  қарсы  қылмыстардың  түрлері.  Қазақстан  Республикасының  сыртқы 

қауіпсіздігіне. Саяси жүйесіне қарсы қылмыстар. 

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстар. Ерекше табиғи-биологиялық түрдегі дүниелерді қорғау ережелеріне қарсы қылмыстар. Қылмыстық кодекспен жұмыс; 

- сызбалар  құрастыру; 

- қылмыс құрамын анықтау. 

6.5 тақырып Көліктегі қылмыстар Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар.  

Көліктегі қылмыстардың нақты түрлері. Темір жол, әуе немесе су көлігі қозғалысы мен оларды пайдаланк қауіпсіздігінің ережелерін бұзу. 

Көлік құралдарын жүргізуші адамдардың жол қозғалысы және көлік құралдарын пайдалу ережелерін бұзуы. 

Мемлекеттік 

қызмет 


мүддесі 

қарсы 


қылмыстардың 

жекеленген 

құрамдары.  

Қызметтік өкілеттікті теріс пайдалану. Қылмыстық кодекспен жұмыс; 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3. 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау. Білім тексеру нәтижесі сынақпен аяқталады.  

Сынақ ауызша, түрде жүргізіледі. 

1.

 Қылмыстық құқық түсінігі, пәні, әдісі. 

2.

 Қылмыстық құқық жүйесі. 

3.

 ҚР қылмыстық құқығының міндеттері. ҚР қылмыстық саясатының негізгі бағыттары. 

4.

 Қылмыстық құқық қағидалары. 

5.

 Қылмыстық құқық ғылымы. 

6.

 Қылмыстық заң түсінігі және оның айрықшалық белгілері. 

7.

 Қылмыстық құқықтық норма құрылымы. 

8.

 Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші. 

9.

 Қылмыстық заңның адамдар арасындағы күші. 

10.


 

Қылмыстық заңның уақыттағы күші. 

11.

 

Қылмыстық заңның кері күші. 12.

 

Қылмыстық заңды талқылау, оның түрлері. 13.

 

ҚР қылмыстық құқығындағы қылмыс түсінігі, оның басқа құқық бұзушылықтардан айырмашылығы. 14.

 

Қылмыс белгілері. 15.

 

Қылмыс санаттары және олардың маңызы. 16.

 

Жазықсыз зиян келтіру. 17.

 

Қылмыс құрамының түсінігі мен маңызы. 18.

 

Қылмыс құрамының белгілері мен элементтері. 19.

 

Қылмыс құрамының түрлері. 20.

 

Қылмыстарды саралау және оның маңызы. 21.

 

Қылмыс объектісінің түсінігі мен маңызы. 22.

 

Қылмыс объектісінің түрлері, көп объектілі қылмыстар. 23.

 

Қылмыс заты, қылмыс жәбірленушісі және қылмыс объектісі. 24.

 

Қылмысқа қатысушылардың жауапкершіліктерінің негіздері мен шектері. 25.

 

Қылмыс құрамының объективтік жағының түсінігі мен маңызы. 26.

 

Қылмыс құрамының объективтік жағының міндетті және факультативтік белгілері. 27.

 

Қоғамға қауіпті іс-әрекет және оның нысандары. 28.

 

Қылмыстық құқықтағы себептік байланыс және оның критерийлері. 29.

 

Қоғамға қауіпті зардаптар және олардың түрлері. 30.

 

Объективтік жақтың факультативтік белгілерінің сипаттамасы және олардың маңызы. 31.

 

Қылмыс құрамының субъективтік жағының түсінігі, маңызы. 32.

 

Кінә түсінігі, маңызы, мазмұны. 33.

 

Кінә нысандары, кінәнің екі нысанымен жасалатын қылмыстар. 34.

 

Қасақаналылық және оның түрлері. 35.

 

Абайсыздық және оның түрлері. 36.

 

Қылмыстың ниеті мен мақсаты. Олардың маңызы. 37.

 

Қылмыстық құқықтағы жаңылысу және оның қылмыстық жауапкершілікке әсері. 38.

 

Қылмыс субъектісінің түсінігі мен оның белгілері.  39.

 

Жас – қылмыс субъектісінің белгісі ретінде. 40.

 

Қылмыстық құқықтағы есі дұрыстылық пен есі дұрыс еместілік түсініктері. 41.

 

Қылмыстың арнайы субъектісі. 42.

 

Қылмыстық жауапкершілік түсінігі мен маңызы. 43.

 

Қылмыстық жауапкершілік негізі. 44.

 

Қылмыстық жауапкершілікті іске асыру сатылары. 45.

 

Қылмыстың жасалу сатыларының түсінігі мен маңызы. 46.

 

Қылмысқа дайындалу. 47.

 

Қылмысқа оқталу және оның түрлері. 48.

 

Қылмыс жасаудан өз еркімен бас тарту. 49.

 

Аяқталмаған қылмыс үшін жауапкершілік негізі мен шектері. 50.

 

Қылмысқа қатысу түсінігі. 51.

 

Қылмысқа қатысудың объективтік және субъективтік белгілері. 52.

 

Қылмысқа қатысушылардың түрлері. 53.

 

Қылмысқа қатысу нысандары. 54.

 

Қылмыстардың көптігінің түсінігі мен түрлері. 55.

 

Қылмыстарды бірнеше рет жасау. 56.

 

Қылмыстардың жиынтығы және олардың түрлері. 57.

 

Қылмыстардың қайталануы және олардың түрлері. 58.

 

Іс-әрекеттің қылмыстылығын жоққа шығаратын мән-жайлар. 59.

 

Қажетті қорғану. 60.

 

Аса қажеттілік. 61.

 

Қылмыскерді ұстау. 62.

 

Орынды тәуекел. 63.

 

Жедел-іздестіру шараларын жүргізу. 64.

 

Күштеу немесе психикалық мәжбүрлеу. 65.

 

Бұйрықты немесе өкімді орындау. 66.

 

Жаза түсінігі мен белгілері. 67.

 

Жаза мақсаттары. 68.

 

Жаза жүйесі, негізгі және қосымша жазалар. 69.

 

Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазалардың сипаттамасы. 70.

 

Қоғамнан оқшаулауға байланысты жазалар. 71.

 

Өлім жазасы. 72.

 

Жаза тағайындаудың жалпы негіздері. 73.

 

Жауапкершілікті жеңілдететін мән-жайлар. 74.

 

Жауапкершілікті ауырлататын мән-жайлар. 75.

 

Шартты соттау түсінігі мен заңдық тегі. 76.

 

Қылмыстық жауапкершіліктен босату түсінігі мен түрлері. 77.

 

Жазадан босату түсінігі мен түрлері. 78.

 

Рақымшылық және кешірім беру түсінігі, маңызы, арақатынастары. 79.

 

Соттылық түсінігі, құқықтық салдарлары.  80.

 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің түсінігі мен шектері. 81.

 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі, мақсаттары. 82.

 

Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау. 83.

 

Үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау. 84.

 

Қылмыс үшін заңда қарастырылған жазадан жеңіл жаза тағайындау.   

 

  

 

  

 

  

 

5 Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі 

 

 Пән бойынша бағдарлама материалын қорытындылауға, қажетті дағдыларын қалыптастыруға. 

 Бақылау жұмысы 

 Сынақтар 

 Тесттік тапсырмалары 

 Рефераттар және оқушылардың басқа шығармашылық жұмыстары 

5.1.Негізгі оқу әдебиеттер 

1.

 Қылмыстық құқық принциптері Авт Кудрявцев В.Н. Кешман С.Т. 

2.

 Бостандық алу М.,1992ж.А.В.Наумов. 

3.

 Қылмыстық заң және оны қолдану . М.,1967ж. Я.М.Брейнин. 

4.

 Қылмыстық заң Шаргородский М.Д.1960ж. 

5.

 Қылмыстық заңның кері күші .М.,1954ж. Бнум М.Н., Тилле.А.А. 

6.

 «Қылмыс ұғымы»М.., 1954ж А.А.Гернезон. 

7.

 Қылмыстын сыныпталуы Харьков, 1979ж. КривоченкоЛ.Н. 

8.

 Кенес қылмыстық құқығындағы .Қылмыстық жауаптылық және оның негіздері. 

9.

 Қылмыс және жауаптылық А..,1984ж.ПрохоровВ.С. 

10.


 

Жауаптылықтың ұғымы және мақсаттары Кросноярск Тарбағаев А.Н. 

11.

 

Кенес қылмыстық құқығындағы қылмыс обектісі туралы жалпы оқудын кейбір сұрақтары.М.А.Гельфер, 1959ж. 12.

 

Қылмыстық обьектік жағы.АкоевК.Л.,Кауфман М.А. 13.

 

Қылмыскердің жеке тұлғасы М.,1975Ж. 5.2 Қосымша оқу әдебиеттер 

 

1. 

Қылмыстын арнайы субектісі Алмата, 1977ж. 

2.

 

Қылмыстын субьектілік жағының проблемалары.РоговА.И. 3.

 

Іс әрекеттің қылмыс екенің жалпы мән жайларЮ.В.Баулин. 4.

 

Қажетті қорғау және аса қажеттілік.М..,1962ж.Тани-озерский. 5.

 

Кеңес қылмыстық  құқығындағы қылмыс істеу сатылары.Д.Н.Дурлаев. 6.

 

Қылмыс істеу сатылары. М.., 1982ж.КарауловВ.Ф. 7.

 

Қылмысты бір топ адамдар болып істеу. Галиакбаров. 8.

 

Кеңес қылмыстық құқығы бойынша қылмысқа жанасу Л..,1957ж.Смирнов В.Т.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
dist obych -> Қарағанды облысының білім басқармасы

жүктеу 152.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет