Келісілді Бекітемінжүктеу 131.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі131.03 Kb.

 

 

 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Көпсалалы гуманитарлы- техникалық колледжі 

 

         Келісілді                                                                                                                                                                                            Бекітемін  

Директордың оқу ісіжөніндегі орынбасары                                                    

 

                                                 Колледж директоры   _________________ Садык Ж.Т.                                                                                                                                         _____________ Смагулов С.Г. 

«__ » _____________ 20___ж.                                                                                                                                                   «____ » ________  20___ж.   

 

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 Пән: «Еңбек құқығы және Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы» 

Оқытушы Амантаева Динара Алдажановна 

 

Техникалық және кәсіптік білім беру  үлгілік бағдарламасы  негізінде   жасалынған Тіркеу   № 1850  «23» 01.2012ж. 

Мамандық    0201000 «Құқықтану»  

    №___  «____»______________20___ж. оқу жоспарына сәйкес 

 

  

Оқу уақытының бөлінуі 

 

курс  Барлық    

сағаттар 

 

Теор.сағ 

Зертханалық     

жұмыстары 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

Курстық 

жұмыстары 

Бақылау жұмысы, 

Сынақ 

 

 Емтихандар 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

5с 

6с 

128   

47 


63 

 

  

   


 

 

  

Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

 

Оқу жылы    Учебный год Топтар    Группы 

2016-2017 

3П-1к 

 

  

 

  «Экономикалық – құқықтық   және гуманитарлық» бөлімінің   отырысында қаралды және құпталды. 

   Бөлім меңгерушісі ________________  Оразгалиева Г.З. 

   Хаттама  №  __________ 

    «___» ____________ 2016 жыл 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

 Мазмұны 

 

 1.

 

Түсіндірме жазба 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.

 

Пәннің тақырыптық жоспары 3.2.

 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1. 

Түсіндірме жазба 

 

Бүгінде Қазақстан Республикасындағы көптеген құқықтық қатыныстардың ішінен айрықша қарқынмен дамып жатқан еңбек жүйесінің негізі қоғамдық, мемлекеттік, халықаралық тиісті талаптарға айтарлықтай бейімделген құқық саласы ретінде   еңбек 

құқығы ерекшеленуде. 

        Бүгінде еңбек қатынастарды құқықтық  реттеу мәселелері еліміздің әлеуметтік –экономикалық өмірінен өте маңызды және 

елеулі орын алуда. Сондықтан еңбек құқығы пәнінің қалыптасуы, салықтық қызметті жүзеге асыруы барысында мемлекеттің 

қызметінің процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы болып табылады. 

Еңбек  құқығы  курсын  оқытудың  міндеті  студенттердің  заң  жөнінен  ойлау  қабілетің  дамыту,  еңбек    түрлерін  саралау 

мәселелерінде оны дұрыс қолдануға машықтандырып үйрету, жинақталған білімді басшылыққа ала отырып және өзінің қоғамға 

пайдалы  қызметінің  тиісті  салаларында  оны  дұрыс  пайдаланып,  заңдылықты  жүзеге  асырылуын  қамтамасыз  ету  болып 

табылады. 

«Еңбек құқығы және Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы» курсын оқытудың мақсаты – студенттерге  еңбек  жүйесі, еңбекті 

қорғау,  еңбек  дауларымен,  белгілерімен  таныстыру.  Еңбек  құқығы  –құқық  саласы  ретінде  қаржылық  құқық,банк  құқығы, 

әкімшілік құқық пәндерімен тығыз байланысты. 

Еңбек  құқығы –оқу пәні ретінде жалпы және ерекше бөлімнен тұрады. 

Студенттің пәнді қаншалықты игергенін, меңгергенің тексеру мақсатында тексерудің мына түрлері қолданылады. 

- Кестелер 

- Тесттер 

- Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

 

 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Білім  алушылар  келесі  құзыреттіліктерге  ие  болулары 

керек: 

-

 Базалық: 

БҚ 1 еңбек  қатынастарын құқықтық  реттеу мәселелері 

еліміздің  әлеуметтік  –экономикалық  өмірінен  өте 

маңызды және елеулі орын алуда. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: Біледі:  Еңбек  құқығы  туралы,  еңбек  түрлері  түсінік 

беру. 


Меңгерді: Жұмыс уақыты, еңбек жемалыстары туралы. 

Дағдыланды: Еңбек құқықтарын  дұрыс ажырата білуге 

үйрету. 

Құзыретті: Еңбек кодексімен дұрыс жұмыс істей білуге 

дағдыландыру. 

-

 Кәсіби: 

ҚҚ  1    Еңбек  құқығы    обьектілері,  субьектілерін,  еңбек 

жасын ажырата білуге үйрету. 

 

Біледі: Еңбек құқығы түсінігі және құрлысы. Меңгерді:  Еңбек  құқығы  және    түсінігі  туралы  түсінік 

беру. 


Дағдыланды:  Еңбек  құқығы,  оның  құрылымы  туралы 

білім қалыптастыру. 

Құзыретті:  Еңбек  құқығы  түсінігін,жүйесін,құқықтық 

реттеу әдісін дұрыс ажырата білуге үйрету. 

-

 

Арнайы: АҚ  1  Еңбек  міндеттемелер        мерзімін  анықтау  мен 

орындау негізін дұрыс ажырата  білуге дағдыландыру. 

 

Біледі:  Еңбек  жүйесі  және  оның  құрылымы  туралы түсінік беру. 

Меңгерді:  Еңбек    жүйесі  ұғымы,оның  құрамы,түрлері 

туралы білім қалыптастыру. 

Дағдыланды:  Еңбек  жүйесі,  салықтүрлерін  ажырата 

білуге дағдыландыру. 

Құзыретті: Еңбек міндеттемелері мерзімін анықтау  

 

 

 

 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.

 

Пәннің тақырыптық жоспар 

 

№ 

Бөлім мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспарлан

ған деңгей 

Жоғары 

деңгей 

Орта буын 

маманы 

Бөлім №1  Жалпы бөлім  

 

 

 1.

 

 Тақырып №1.1. Еңбек құқығының жүйесі және қызметі 

  

2.

  

Тәжірибелік сабақ №1 Еңбек құқығының қайнар көздері. 

  3.

 

 Тәжірибелік сабақ №2 Еңбек құқығының қайнар көздері. 

  

4.

  

Тәжірибелік сабақ №3. Еңбек құқығының субьектілері. 

  5.

 

 Тәжірибелік сабақ №4 Еңбек құқығының субьектілері. 

  

6.

  

Тақырып №1.2. Кәсіподақтар 

  7.

 

 Тәжірибелік сабақ №5 Кәсіподақтар 

  

8.

  

Тәжірибелік  сабақ  №6  Еңбек  құқығы  қатынастары  айналасындағы 

әлеуметтік әріптестік. Ұжым шарты. 

  

9.

  

Тәжірибелік  сабақ  №7  Еңбекке  орналастыру  және  қамтамасыз  етуді 

реттеу құқығы. 

  

10.


 

 

Тәжірибелік сабақ №8 Жеке еңбек шарты  

 11.

 

 Тәжірибелік сабақ №9 Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. 

  

Бөлім №2  Ерекше бөлім. 

 

 

 12.

 

 Тақырып №2.1. Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. 

  

13.


 

 

Тәжірибелік сабақ №10 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік.  

  

 

14. 

 

Тәжірибелік сабақ №11 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік.  

 15.

 

 Тәжірибелік сабақ №12 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. 

  

16.


 

 

Тәжірибелік сабақ №13 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік.  

 17.

 

 Тақырып №2.2. Еңбек тәртібі. 

  

18.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.1 Еңбек тәртібі.  

 19.

 

 Тақырып №2.4.Материалдық жауаптылық. 

  

20.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.2. Материалдық жауаптылық.  

 21.

 

 Тәжірибелік сабақ №2.3 Материалдық жауаптылық. 

  

22.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.4 Материалдық жауаптылық.  

 23.

 

 Тәжірибелік сабақ №2.5. Еңбекті қорғау. 

  

24.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.6. Еңбекті қорғау.  

 25.

 

 Тәжірибелік сабақ №2.7. Еңбек даулары. 

  

26.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.8.Еңбек даулары.  

 27.

 

 Тәжірибелік сабақ №2.9. Еңбек даулары. 

  

28.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.10. Еңбек даулары.  

 29.

 

 Тақырып №2.3. Еңбек даулары. 

  

30.


 

 

Тәжірибелік сабақ №2.11. Еңбек даулары.  

 Бөлім №3  Қазақстан Республикасының  тұрғындарын қорғау құқығы  

 

  

31.


 

 

Тақырып  №3.1.  Қазақстан  Республикасының  тұрғындарын  қорғау құқының жүйесі мен әдісі, пән түсінігі. 

  

32.


 

 

Тәжірибелік  сабақ  №3.1  Қазақстан  Республикасының  тұрғындарын қорғау құқының жүйесі мен әдісі, пән түсінігі. 

  

 

 

33. 

 

Тәжірибелік  сабақ  №3.2.  Орталықтан  зейнетақы  тағайындаудағы  еңбек өтімі. 

  

34.


 

 

Тақырып №3.2. Орталықтан зейнетақы тағайындаудағы еңбек өтімі.  

 35.

 

 Тәжірибелік сабақ №3.3.Орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету. 

  

36.


 

 

Тәжірибелік сабақ №3.4. Орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету.  

 

 37.

 

 Тәжірибелік  сабақ  №3.5.    Жинақтаушы  зейнетақы  қорларынан 

зейнетақымен қамтамасыз ету. 

  38.

 

 Тақырып №3.3. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы. 

  

39.


 

 

Тәжірибелік сабақ №3.6. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы.  

 40.

 

 Тәжірибелік сабақ №3.7..  Балалары бар отбасы әлеуметтік көмек беру. 

  

 

Пән бойынша барлығы  

128 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.

 

Пәннің негізгі мазмұны 

 

Тақырып №1.1. Еңбек құқығының жүйесі және қызметі. Еңбек құқығы ұғымы, қызметі, мақсаты. . Еңбек құқығы пәні 

 Еңбек құқығының жүйесі Еңбек құқығының қайнар көздерінің ұғымы.Еңбек құқығының қайнар көздерінің түрлері. 

Тақырып №1.2. Еңбек құқығының қайнар көздері. Еңбек құқығының принциптері,қайнар көзі. 

Тәжірибелік  сабақ  №1  Еңбек  құқығының  қайнар  көздері.  Еңбек  құқығының  қайнар  көзі.  Азаматтар    еңбек  құқығының 

субъектілері  ретінде.  Жұмыс  берушілер  еңбек  құқығының  субъектілері  ретінде.  Еңбек  ұжымдары  еңбек  құқығының 

субъектілері ретінде 

4. Кәсіптік одақтар. 

Тақырып №1.3. Еңбек құқығының субьектілері. Еңбек құқығының субьектілер ұғымы және түрлері. Еңбек қатынастарының 

ұғымы. Еңбек қатынастарының тараптары.  Еңбек қатынастарының бөлу негізі өзгеруі мен тоқталу негіздері 11 11 19 ом 

Еңбек қатынастарымен байланысты туындайтын қатынастар. 

Тәжірибелік сабақ №2 Еңбек құқығының субьектілері. Еңбек құқығының субьектілер түрлері. 

Тақырып №1.4. Кәсіподақтар. Кәсіподақ туралы түсінік.  

Тәжірибелік сабақ №3 Кәсіподақтар. Кәсіподақ туралы түсінік, жүйесі. 

Тәжірибелік  сабақ  №4  Еңбек  құқығы  қатынастары  айналасындағы  әлеуметтік  әріптестік.  Ұжым  шарты.  Ұжымдық 

шартының мағынасы және түсінігі. 

Тәжірибелік  сабақ  №5  Еңбекке  орналастыру  және  қамтамасыз  етуді  реттеу  құқығы.  Еңбек  құқығы  қатынастары 

айналасындағы әлеуметтік әріптестік институтының міндеті мен мақсатының түсінігі, принциптері. 

Тәжірибелік сабақ №6 Жеке еңбек шарты. Жеке еңбек шартының ұғымы. .Еңбек құқығы туралы Қазақстан Республикасы 

Конституциясы  және  жеке      еңбек  шарты.Жеке  еңбек  шартында  тараптардың  реквизиттері.  .Жеке  еңбек  шартының 

мазмұны, мерзімі, формасы. Жұмысқа қабылдауда қызметін растайтын құжаттар.Қызметкердің еңбек қызметін растайтын 

құжаттар.Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ және сынақ нәтижесі. 

Тәжірибелік сабақ №7 Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Жұмыс уақыты түсінігі және оның сатылары. 


 

 

Тақырып №2.1. Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. Еңбек жалақысы түсінігі  Тәжірибелік сабақ №8 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. Еңбек жалақысының сатылары.  

Тәжірибелік сабақ №9 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. Еңбек жалақысын реттеудің құқықтық  әдістері. 

Тәжірибелік  сабақ  №10  Еңбек  жалақысы.  Өтемақы  және  кепілдік.  Еңбек  жалақысын  реттеудің  құқықтық    әдістері, 

қағидалары. 

Тәжірибелік сабақ №11 Еңбек жалақысы. Өтемақы және кепілдік. Әлеуметтік демалыстың берілу тәртібі, олардың түрлері. 

Тақырып №2.2. Еңбек тәртібі. Еңбек тәртібінің түсінігі, мәні. 

Тақырып №2.3. Еңбек тәртібі. Технологиялық, өндірістік тәртіп. 

Тақырып №2.4.Материалдық жауаптылық. Материалдық жауаптылық ұғымы. 

Тәжірибелік сабақ №12 Материалдық жауаптылық. Жаупкершіліктің түрлері. 

Тәжірибелік  сабақ  №13  Материалдық  жауаптылық.  Жұмыс  берушінің  қызметкердің  алдындағы  материалдық 

жауапкершілігі. 

Тәжірибелік  сабақ  №14  Материалдық  жауаптылық.  Жұмыс  берушінің  материалдық  жауапкершілігінің  туындау 

жағдайлары. 

Тақырып №2.5. Еңбекті қорғау. Еңбек қорғау түсінігі. Ұжымдық шарттың ұғымы және маңызы.Ұжымдық шартты 

жасаушылар (тараптар).Ұжымдық шартты жасау тәртібі.Ұжымдық шарттың мазмұны.Ұжымдық шарттың мерзімі. 

Тәжірибелік сабақ №15 Еңбекті қорғау. Еңбекті қорғау принциптері.   

Тақырып №2.6. Еңбек даулары. Еңбек дауларының түсінігі. 

Тәжірибелік сабақ №16 Еңбек даулары. Еңбек дауларының себептері. 

Тақырып №2.7. Еңбек даулары. Еңбек дауларын қарастыратын органдар. 

Тәжірибелік сабақ №17 Еңбек даулары. Олардың құзыреті және ведомстволығы. 

Тақырып №2.8. Еңбек даулары. Еңбек ұжым даулар ұғымы.Еңбек ұжымы дауларын  шешу тәртібі. 

Тәжірибелік сабақ №18 Еңбек даулары. Сот тәртібімен қарастыратын еңбек ұжым даулары. 

      Тақырып №3.1. Қазақстан Республикасының тұрғындарын қорғау құқының  

       жүйесі мен әдісі, пән түсінігі. Шетелге жұмысқа жіберуді ресімдеу.  

 

Тақырып №3.2. Қазақстан Республикасының тұрғындарын қорғау құқының жүйесі мен әдісі, пән түсінігі.  Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты. 

Тақырып  №3.3.  Орталықтан  зейнетақы  тағайындаудағы  еңбек  өтімі.  Еңбек  стажы  тусінігі,  орталықтанған  зейнетакы 

тағайындау үшін еңбек стажын есептеу, енбек стажына еңгізілетін кезеңдер, оларды жеңілдікпен есептеу. 

Тақырып №3.4. Орталықтан зейнетақы тағайындаудағы еңбек өтімі. Еңбек стажын есептеудін жаллы Ережесі, растайтьш 

негізгі құжат — еңбек кітапшасы, архивтік анықгама. куәлар арқылы растау. 

Тақырып  №3.4.  Орталықтан  зейнетақымен  қамтамасыз  ету.  Төлемдерін  тағайындауға  өтініш  беру  тәртібі,  ұсынылатын 

құжаттар. 

Тәжірибелік  сабақ  №19  Орталықтан  зейнетақымен  қамтамасыз  ету.  Зейнетақы  тагайындайтын  құрылым  (орган), 

құжаттардын құрылу тәртібі, тағайындалу мерзімі. 

Тәжірибелік  сабақ  №20    Жинақтаушы  зейнетақы  қорларынан  зейнетақымен  қамтамасыз  ету.  Салымшының  жинақтаушы 

зейнетақы корларынан жасалатын зейнетақы шарты. Зейнетақы шарты тараптарының жауапкершілігі. 

Тақырып №3.5. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы. Мүгедектігі, асыраушысынан айрылған жағдайы үшін, жер асты кен 

жұмыстарында  ауыр  еңбек  жағдайлары,  ерекше  зиянды  жұмыста  істегендерге  берілетін  жәрдемақылар,  тұрғын  үй 

жәрдемақысы. 

Тақырып №3.6.  Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар түрлері, тағайындау тәртібі. 

Тақырып №3.7.  Балалары бар отбасы әлеуметтік көмек беру. Жәрдемақы тағайындау үшін отбасы құрамын айқындау және 

оның ерекшеліктері. Отбасы кірісін анықтау, есептеу тәртібі. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

«Еңбек және әлеуметтік қорғау құқық» пәнінен студенттер ауызша және жазбаша түрде емтихан тапсырады. Емтихан билет 

түрінде өтеді, бір билетте үш сұрақтан болады.  

 

1. 

Еңбек құқығының пәні, әдісі және жүйесі. 

2.

 

Еңбек құқығының қағидаттары. 3.

 

Еңбек құқығының қайнар көздері. 4.

 

Жұмыспен қамтылу ұғымы және халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары. 5.

 

Жұмыспен қамту саясатын іске асыру. 6.

 

Жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік қорғау. 7.

 

Жұмыссыздарды тіркеу мен есепке алу тәртібі. 8.

 

Жұмыссыздарды кәсіби даярлау, олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау. 9.

 

Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру. 10.

 

Еңбек шартына түсінік, оның маңызы. 11.

 

Еңбек шартының тараптары. 12.

 

Жеке еңбек шартының мерзімі. 13.

 

Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ, оның нәтижесі. 14.

 

Еңбек шартының мазмұны. 15.

 

Жеке еңбек шартын жасасу тәртібі. 16.

 

Басқа жұмысқа ауыстыру, оның түрлері. 17.

 

Жеке еңбек шартын тоқтату. 18.

 

Жеке еңбек  шартын қызметкердің бастамасы бойынша бұзу. 19.

 

Жеке еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу. 20.

 

Жұмыстан шығару тәртібі. 21.

 

Жұмыстан шеттету. 22.

 

Ұжымдық шартқа түсінік, оның қағидаттары. 23.

 

Ұжымдық шарттың тараптары. 24.

 

Ұжымдық шарттың мазмұны.  

 

25. 

Ұжымдық шартты жасасу тәртібі. 

26.

 

Жұмыс уақытының ұғымы және оның түрлері. 27.

 

Жұмыс уақытының режимі. 28.

 

Жұмыс уақытының есебі, оның түрлері. 29.

 

Демалыс уақытының ұғымы және түрлері. 30.

 

Жалақы ұғымы және оны реттеудің әдістері. 31.

 

Еңбек ақы төлеу жүйесі. 32.

 

Қалыпты еңбек жағдайларынан ауытқу болған реттерде еңбекке ақы төлеу. 33.

 

Жалақы төлеу тәртібі. 34.

 

Қызметкерлердің орташа жалақысын есептеу тәртібі. 35.

 

Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу тәртібі. 36.

 

Материалдық жауапкершілік ұғымы және оған тартудың шарттары. 37.

 

Қызметкерге жарақаттанудың немесе өзге де денсаулығы зақымдалуынан келтірілген зиянды өтеу. 38.

 

Қызметкерлердің толық материалдық жауапты жағдайлары. 39.

 

Келтірілген зиян мөлшерін анықтау және оның орнын толтыру тәртібі. 40.

 

Еңбек тәртібіне түсінік. 41.

 

Ішкі еңбек тәртібі. 42.

 

Еңбектегі табыстар үшін көтермелеу. 43.

 

Тәртіптік жазалар қолдану мен оған шағым жасау тәртібі. 44.

 

Еңбек дауларына түсінік, оның түрлері. 45.

 

Жеке еңбек дауларын келісім комиссиясында қарау тәртібі. 46.

 

Еңбек дауларын соттарда қарау. 47.

 

Еңбек дауларын ерекше тәртіппен қарау. 48.

 

Ұжымдық даулар, оларды қарау тәртібі. 49.

 

Еңбекті қорғау ұғымы және оны ұйымдастыру қағидаттары. 50.

 

Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару.  

 

  

 

 5.

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

1.

 Кодекс, кітаптар 

2.

  Электрондық оқу құралдары  

3.

 Әдістемелік көмекші құралдары (кестелер, сызбалар) 

4.

 Әр түрлі деңгейге арналган тест тапсырмалары 

 

5.1. Негізгі әдебиет 

1.

 Конституция Республики Казахстан . – Алматы: “Жеті жарғы”,1995 г. өзгертулерімен толықтырулары .  

2.

 Қазақстан  Республикасының  Заңы  «  Қазақстан  Республикасының  Конституциясына  толықтырулар  мен  өзгертулер  еңгізу 

туралы», Егнменді Қазақстан,8 қазан, 1998ж 

3.

 

«Қаз.ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация» ,Қаз. ССР-нің Жоғарлы Қенес Ведомостволары,1990ж. 4.

 

Қазақстан Республикасының Заңы « Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемедіқ туралы»,16.12.1991ж. 5.

 

Конституциялық заң, «Қазақстан Республикасының түңғыш Президенті туралы» Егеменді Қазақстан,28.12.1995ж. 6.

 

Қонституциялық  заң  ,Қазақстан  Республикасының  Парламенті  және  оның  депутатарының  статусы  туралы»,  Егеменді Қазақстан,18.12.1995ж. 

7.

 Қонституциялық заң , «Қазақстан Республикасының  үкіметі туралы»,18.12.1995ж. 

8.

 Қазақстан  Республикасы  Президенті  жарлығы,  Егеменді  Қазақстан  републикасының  конституциялық  кенесі 

туралы,29.12.1995ж. 

9.

 

Қазақстан Республикасының Заңы,»Сот жүйесі мен Қазақстан Республикасындағы соттандың статусы туралы»,01.12.2000ж.“ 10.

 

 Сапаргалиев Т. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқық, Алматы,1996ж.  

5.2

 

Қосымша әдебиет 

1.

 Конституциялық заң, «Қазақстан Республикасының түңғыш      Президенті туралы» Егеменді Қазақстан,28.12.1995ж. 

2.

 Қонституциялық  заң  ,Қазақстан  Республикасының  Парламенті  және  оның  депутатарының  статусы  туралы»,  Егеменді 

Қазақстан,18.12.1995ж. 

3.

 

Қонституциялық заң, «Қазақстан Республикасының  үкіметі туралы»,18.12.1995ж. 4.

 

Конституция Республики Казахстан . – Алматы: “Жеті жарғы”,1995 г. өзгертулерімен толықтырулары .   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
dist obych -> Қарағанды облысының білім басқармасы

жүктеу 131.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет