Келісілді Бекітемінжүктеу 103.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі103.66 Kb.

        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Көпсалалы гуманитарлы- техникалық колледжі 

 

          Келісілді                                                                                                                                                                                          Бекітемін  

Директордың оқу ісіжөніндегі орынбасары             

                                      

 

                                                 Колледж директоры   _________________ Садык Ж.Т.                                                                                                                                         _____________ Смагулов С.Г. 

«__ » _____________ 20___ж.                                                                                                                                                   «____ » ________  20___ж.   

Оқу жұмыс бағдарламасы   

 

Оқытушы: Амантаева Динара Алдажановна  

Пән: Кәсіпкерлік құқық 

Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған  

Тіркеу  №1856 от  «23» 01. 2012г. 

Мамандығы : 0201000  «Правоведение» 

Біліктілігі: 0201023 Кеңесші-заңгер  

Оқу жұмыс жоспары негізінде  №  _____ж.  

 

Оқу уақытын үлестіру   

 

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

Теор.сағ 

Зертханалық 

жұмыстары 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

Курстық 

жұмыстары 

Бақылау жұмысы, 

Сынақ 

 

Емтихандар 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

74   

33 


27 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

Оқу жылы    Учебный год Топтар    Группы 

2015-2016 

3П-1к 

 

  

 

  «Экономикалық - құқытық   және гуманитарлық» бөлімінің   отырысында қаралды және құпталды. 

   Бөлім меңгерушісі ________________  Оразгалиева Г.З. 

   Хаттама  №  __________ 

    «___» ____________ 2016 жыл  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мазмұны 


 

1.

 Түсіндірме жазба 

2.

 Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

3.

 Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.


 

Пәннің тақырыптық жоспары 

3.2.

 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

1.

 Түсіндірме жазба 

 

                   Бүгінде  Қазақстан  Республикасындағы  көптеген  экономикалық–қаржылық  құқықтық  қатыныстардың  ішінен айрықша қарқынмен дамып жатқан кәсіпкерлік жүйесінің негізгі кәсіпкерлік құқығы қоғамдық, мемлекеттік, халықаралық 

тиісті талаптарға айтарлықтай бейімделген құқық саласы ретінде ерекшеленуде. 

                    Бүгінде кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық  реттеу мәселелері еліміздің әлеуметтік –экономикалық өмірінен 

өте  маңызды  және  елеулі  орын  алуда.  Сондықтан  кәсіпкерлік  құқық  пәнінің  қалыптасуы,  кәсіпкерлік  қызметті  жүзеге 

асыруы  барысында  мемлекеттің  қызметінің  процесінде  туындайтын  қоғамдық  қатынастарды  реттейтін  құқықтық 

нормалар жиынтығы болып табылады. 

                Кәсіпкерлік  құқық  курсын  оқытудың  міндеті  студенттердің  заң  жөнінен  ойлау  қабілетің  дамыту,  кәсіпкерлік  

салу жүйесінде кәсіпкерлік түрлерін саралау мәселелерінде оны дұрыс қолдануға машықтандырып үйрету, жинақталған 

білімді  басшылыққа  ала  отырып  және  өзінің  қоғамға  пайдалы  қызметінің  тиісті  салаларында  оны  дұрыс  пайдаланып, 

заңдылықты жүзеге асырылуын қамтамасыз ету болып табылады. 

             Кәсіпкерлік  құқығы  курсын  оқытудың  мақсаты  –  студенттерге    кәсіпкерлік  түрлері,  кәсіпкерлік  құқық 

механизмдері,  принциптері,  инвестицияларды  реттеу  қабілеті,  экономикалық–қаржылық  мүдделер  балансы,  негізгі 

ұғымдары  мен  институттарын  түсіндіру,  кәсіпкерлік  түрлерінің  белгілерімен  таныстыру.  Кәсіпкерлік  құқығы  –құқық 

саласы ретінде қаржылық құқық,банк құқығы, әкімшілік құқық пәндерімен тығыз байланысты. 

         Студенттің пәнді қаншалықты игергенін, меңгергенің тексеру мақсатында тексерудің мына түрлері қолданылады. 

- Кестелер 

- Тесттер 

- Бақылау жұмысы 

- Емтихан 

 

  

 


2.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

Оқытудың  жоспарланған  нәтижесін  бақылау  бөлімінде  стандарт  бойынша  базалық,  жеке  басты,  мамандық құзыреттілікпен иемделуін көрсету қажет. 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім  алушылар  келесі  құзыреттіліктерге  ие  болулары 

керек: 


-

 

Базалық: БҚ  1  кәсіпкерлік  қатынастарды  құқықтық    реттеу 

мәселелері  еліміздің  әлеуметтік  –экономикалық 

өмірінен өте маңызды және елеулі орын алуда. 

БҚ2  Қазақстан  Республикасындағы  алымдарды 

жинау мен төлеу реті туралы білім қалыптастыру 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі:  мемлекеттік  кәсіпкерлік,  кәсіпкерліктің  экономикалық 

белгілері, кәсіпкерлік элементтері туралы түсінік беру.. 

Меңгерді:  кәсіпкерлік,оның  белгілері,  кәсіпкерлік  бойынша 

жеңілдіктер туралы білім қалыптастыру. 

Дағдыланды:  кәсіпкерлік  түрлерін  дұрыс  ажырата  білуге 

үйрету. 


Құзыретті:  Кәсіпкерлік  заңымен  дұрыс  жұмыс  істей  білуге 

дағдыландыру. 

-

 

Кәсіби: ҚҚ  1    кәсіпкерлік  міндеттемелер  обьектілері  дұрыс 

ажырата білуге үйрету. 

 

Біледі: кәсіпкерлік құқығы түсінігі және құрлысы. Меңгерді:  кәсіпкерлік  құқығы  және    түсінігі  туралы  түсінік 

беру. 


Дағдыланды:  кәсіпкерлік  құқығы,  оның  құрылымы  туралы 

білім қалыптастыру. 

Құзыретті:  кәсіпкерлік  құқығы  түсінігін,жүйесін,құқықтық 

реттеу әдісін дұрыс ажырата білуге үйрету. 

-

 

Арнайы: АҚ 1 кәсіпкерлік міндеттемелер    мерзімін анықтау 

мен  орындау  негізін  дұрыс  ажырата  білуге 

дағдыландыру. 

 

Біледі:  кәсіпкерлік  жүйесі  және  оның  құрылымытуралы түсінік беру. 

Меңгерді:  кәсіпкерлік  жүйесі  ұғымы,оның  құрамы,түрлері 

туралы білім қалыптастыру. 

Дағдыланды:  кәсіпкерлік  жүйесі,  кәсіпкерлік  түрлерін 

ажырата білуге дағдыландыру. 

Құзыретті: кәсіпкерлік міндеттемелер мерзімін анықтау  

 

3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.

 

Тақырыптық жоспар 

 

№ 

 

Бөлім  мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспар- 

ланған деңгей 

Жоғары 

деңгей 

Орта буын 

маманы 

1.

   Тақырып №1  Кәсіпкерлік құқыққа кіріспе. 

  

2.

   Тәжірибелік сабақ № 1 Кәсіпкерлік құқыққа кіріспе. 

  

3.

   Тақырып №2  Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар 

  

4.

   Тәжірибелік сабақ № 2 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар 

  

5.

   Тәжірибелік сабақ № 3 Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. 

  

6.

   Тәжірибелік сабақ №4 .Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. 

  

7.

   Тәжірибелік сабақ № 5 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың  

обьектілері. 

  8.

 

  Тәжірибелік сабақ № 6 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың  обьектілері. 

  

9.

   Тақырып №3  Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. 

  

10.


 

  Тәжірибелік сабақ № 7 Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. 

  11.

 

  Тәжірибелік сабақ № 8 Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар.  

 12.

 

  Тақырып №4 Кәсіпкерлердің бонкроттығы.  

 13.

 

  Тәжірибелік сабақ № 9 Кәсіпкерлердің бонкроттығы.  

 14.

 

  Тәжірибелік сабақ № 10  Кәсіпкерлердің бонкроттығы.  

 15.

 

  Тақырып №5  . Мемлекеттік меншікті жекешелендіру.  

 16.

 

  Тәжірибелік сабақ № 11. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру.  

 17.

 

  Тәжірибелік сабақ № 12. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу.  

 18.

 

  Тәжірибелік сабақ № 13. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу.  

 19.

 

  Тақырып №6  . Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін заң алдындағы жауаптылық. 

  

20.


 

  Тәжірибелік сабақ № 14 Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін 

заң алдындағы жауаптылық. 

  

21.


 

  Тәжірибелік сабақ № 15  Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін 

заң алдындағы жауаптылық. 

  

22.


 

  Тәжірибелік сабақ № 16  Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін 

заң алдындағы жауаптылық. 

  

23.


 

  Тәжірибелік сабақ № 17. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың 

заңдылығы  мен құқықтық тәртібі. 

  

24.


 

  Тәжірибелік сабақ № 18 . Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың 

заңдылығы  мен құқықтық тәртібі. 

  

25.

 

  Тәжірибелік сабақ № 19. Кәсіпкерлік мүліктік құқықтыры мен заңды мүдделерін қорғау. 

  

26.


 

  Тәжірибелік сабақ № 20. Кәсіпкерлік мүліктік құқықтыры мен заңды 

мүдделерін қорғау. 

  

27.


 

  Тәжірибелік сабақ № 21. Баға мен тарифті құқықтық реттеу. 

  28.

 

  Тәжірибелік сабақ № 22  Баға мен тарифті құқықтық реттеу.  

 29.

 

  Тақырып №7  Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу.  

 30.

 

  Тәжірибелік сабақ № 23  Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу.    

31. 

  Тәжірибелік сабақ № 24 Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. 

  32.

 

  Тәжірибелік сабақ № 25 Есептесу мен несие беруді құқықтық реттеу.    

33. 

  Тәжірибелік сабақ № 26 Есептесу мен несие беруді құқықтық реттеу.   

 

34. 

  Тәжірибелік сабақ №27  Есепті, есеп беруді және аудитті құқықтық 

реттеу. 

  

35.


 

  Тәжірибелік сабақ №28  Есепті, есеп беруді және аудитті құқықтық 

реттеу. 

  

36.


 

  Тәжірибелік сабақ № 29Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық 

реттеу. 

  

37.


 

  Тәжірибелік сабақ №30 Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық 

реттеу. 

  

  Пән бойынша барлығы 

 

32  

 

3.2.

 

Пәннің негізгі мазмұны 

 

Тақырып №1  Кәсіпкерлік құқыққа кіріспе. Кәсіпкерлік құқыққа кіріспе. Кәсіпкерлік құқық ғылымның, құқықтың және 

оқу пәнінің саласы ретінде. Кәсіпкерлік құқыққа кіріспе. Кәсіпкерлік құқықтың пәні, оның ерекшеліктері. Кәсіпкерлік 

қызмет түсінігі, ұғымы. 

Тәжірибелік сабақ № 1 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастарКәсіпкерлік құқықтық қатынастар. Кәсіпкерлік құқықтық 

қатынастар ұғымы, оның мазмұны. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар  мазмұны. 

Тақырып №2.Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың 

субьектілерінің ұғымы. 

Тәжірибелік сабақ № 2 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың  обьектілері. Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. Кәсіпкерлік 

құқықтық қатынастардың субьектілерінің жіктелуі. 

Тәжірибелік сабақ № 3Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. Кәсіпкерлік құқықтық субьектілер. Азаматтар кәсіпкерлік 

құқықтың субьектілері ретінде 

Тақырып №3.  Кәсіпкерлердің бонкроттығы. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың  обьектілері. Кәсіпкерлік құқықтық 

қатынастар обьектілері ұғымы және жіктелуі. 

Тақырып №4. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың  обьектілері. Заттардың заңды 

және экономикалық жіктелуі. 

Тақырып №5. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. Кәсіпкерлік құқықтық заңды 

фактілері ұғымы, олардың түрлері.  

Тәжірибелік сабақ №4  Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін заң алдындағы жауаптылық. Кәсіпкерлік мәселелер және 

шарттар. Шарт – мәміленің негізгі түрлері ретінде. 

Тақырып №6. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың заңдылығы  мен құқықтық тәртібі. Кәсіпкерлік мәселелер және 

шарттар. Кәсіпкерлік мәмілелер ұғымы, олардың түрлері. 

Тақырып №7. Кәсіпкерлік мүліктік құқықтыры мен заңды мүдделерін қорғау. Кәсіпкерлердің бонкроттығы. Тұрлаусыздық 

институтының ұғымы және мағынасы Кәсіпкерлердің бонкроттығы.Банкроттық жағдайдағы заңсыз әрекеттер 

Тақырып №.8. Баға мен тарифті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. Кәсіпкерлік шарттарды жасау 

кезеңі. 


Тәжірибелік сабақ №5 Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. Кәсіпкерлік 

шарттар жүйесі, олардың ерекшеліктері. 

Тақырып №9. Есептесу мен несие беруді құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік мәселелер және шарттар. Кәсіпкерлік шарттарды 

жасау тәртібі. 

Тәжірибелік сабақ №6 Есепті, есеп беруді және аудитті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік құқықтарын бұзғандық үшін заң 

алдындағы жауаптылық. Инвестициялық туралы заңдармен жұмыс 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Экономикалық қызметтің кезеңдері және оларға қойылатын талаптар. 

Тақырып №10 Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік реттеу әдістері мен тәсілдері. Мемлекеттің экономикалық ролі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

«Кәсіпкерлік  құқық»  пәні    сынақ  арқылы  қорытындыланады.  Сынақ  аузыша  және  жазбаша  түрде,    билет 

арқылы тапсырады.  

1.

 Кәсіпкерлік құқық ғылымның, құқықтың және оқу пәнінің саласы ретінде. 

2.

 Кәсіпкерлік құқықтың пәні, оның ерекшеліктері.  

3.

 Кәсіпкерлік қызмет түсінігі, ұғымы. 

4.

 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар ұғымы, оның мазмұны. 

5.

 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың субьектілерінің ұғымы, жіктелуі. 

6.

 Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар обьектілері ұғымы және жіктелуі. 

7.

 Заттардың заңды және экономикалық жіктелуі. 

8.

 Кәсіпкерлік құқықтық заңды фактілері ұғымы, олардың түрлері. 

9.

 Кәсіпкерлік мәмілелер ұғымы, олардың түрлері. 

10.


 

Шарт – мәміленің негізгі түрлері ретінде. 

11.

 

Кәсіпкерлік шарттар жүйесі, олардың ерекшеліктері. Кәсіпкерлік шарттарды жасау тәртібі, кезеңі, өзгерту және бұзу тәртібі. 

12.


 

Кәсіпкерлік құқықтың жүйесі, қайнар көздері. 

13.

 

Кәсіпкерлік құқықтың принциптері. 14.

 

Кәсіпкерлік заңның құрылымы және азаматтық  15.

 

заңдармен өзара байланысы мен айырмашылығы. 16.

 

Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың түрлері. 17.

 

Кәсіпкерлердің өзара және басқару органдарымен байланысы. 18.

 

Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың құрылымдық ерекшеліктері. 19.

 

Заңды тұлға ұғымы және олардың түрлері. 20.

 

Заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттілігі. Заңды тұлғалардың құрылу тәртібі және тәсілдері. 21.

 

Заңды тұлғалардың қайта құру тәртібі және нысандары. 22.

 

Заңды тұлғалардың тарату негіздері және түрлері, тәртібі. 23.

 

Меншік шаруашылық негізі ретінде. 24.

 

Кәсіпкер мүлігінің құрылымы.Өз мүлігіне иелік етудегі кәсіпкерлердің құқықтары. Өнеркәсіп меншік құқығының және патент ұғымы.  

25.


 

Қаражат және борыштық міндеттер ұғымы. Бағалы қағаздар акциялар, облигациялар, жинақ сертификаты, 

коносомент ұғымы, оның түрлері. 

26.


 

Мүлікті меншікке беру бойынша міндеттемелер. 

27.

 

Мүлікті пайдалануға беру бойынша міндеттемелер. 28.

 

Жұмыс істеу бойынша міндеттемелер. 29.

 

Қызмет көрсету бойынша міндеттемелер. 30.

 

Фактілі және заңды қызмет көрсету бойынша міндеттемелер.  

 

  

 

  

 

  

 


 

5.

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

Оқу құралдар тізімі: 

 

1. Кодекс, кітаптар 

 

 

2. Видео материалдар   3. Электрондық оқу құралдары  

 4. Әдістемелік   көмекші құралдары (кестелер, сызбалар) 

 5. Әр түрлі деңгейге арналган тест тапсырмалары 

5.1.

 

Негізгі оқу әдебиеттері. 

1.

 ҚР Конституциясы,1995 ж.толықтырулар. 

2.

 ҚР АК (жалпы және ерекше бөлімі) 

3.

 «Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралың ҚР Заңы 4.07.1992ж.«Бәсекелістікті дамыту және монополиялық 

қызметті шектеу туралың КазССР Заңы 11.06.1991ж. 

4.

 

«Заңды тұлға мемлекеттік тіркеу туралың ҚР Президентінің Заң күші бар Жарлығы, 17.04.95ж. 5.

 

«Шетел инвестициясы туралың ҚР Заңы, 27.12.94ж. 6.

 

«Банкроттық  туралың, ҚР Заңы  21.01.97ж. 7.

 

«Жеке кәсіпкерлік туралың ҚР Заңы 19.06.97ж.. 8.

 

«Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қорғау туралың ҚР Заңы 19.06.97ж.. 9.

 

Кәсіпкерлік құқық Ершова И.В. – М..: Юриспрудентция , 19.06.97 ж. 10.

 

Кәсіпкерлік құқық Клейн Н.Н.- Москва , 1993ж. 11.

 

Кәсіпкерлік құқық  Дайников  Н.В.Оқу құралы .Москва,1993ж. 12.

 

Шаруашылық құқық Мартемьянов В.С. 1ТОМ. Жалпы бөлім , ерекше.Дәрістер курсы., Москва, 1994ж. 13.

 

Кәсіпкерлік және құқық.Норматифтік құқық актілер жинағы.Алматы, 1999ж. 5.2.

 

Қосымша оқу әдебиттер. 

1.

 Бухгалтер мен аудиторға көмек .Боранников Н.Б. Анықтамалық-әдістемелік жинақ 1-2 бөлім.Москва 1997ж. 

2.

 Кеден құқығы. Сарсенбаева М..Алматы, 1997ж. 

3.

 Азаматтық құқық Авторлық ұжымы.Оқу құралы .Жалпы бөлім . Алматы 1998ж. 

4.

 Мемлекет және құқық теориясы. Храпанюк В.Н.Оқу құралы .Москва, 1993ж. 

5.

 Азаматтық құқық .Басин Ю.Г.Оқулық 2 бөлім.Алматы,1982 ж. 

 


 

 

Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 103.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет