Казахский национальный медицинскийжүктеу 16.35 Kb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата16.04.2017
өлшемі16.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
УНИВЕРСИТЕТТІҢ ДАМУ  ИНСТИТУТЫ                                            ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
  122 беттің 2 беті 
 
МАЗМҰНЫ 
 
 
1.
 
Жоспардың орындалу көрсеткішінің қорытынды  
мониторингінің сандық мәліметтері ..................................................................................5 
 
2.
 
Стратегиялық менеджментпен корпоративтік басқарудың  
қағидаттарын енгізу…………………………………………………………………………9 
 
3.
 
Барлық деңгейде медициналық және фармациялық білім берудің  
сапасын қамтамасыз ету........................................................................................................27 
 
4.
 
Денсаулық сақтау секторымен әлеуметтік жауапкершілікпен  
тиімді қарым қатынас  орнату..............................................................................................44  
 
5.
 
Халықаралық ынтымақтастық/ серіктестік  арқылы  
білім беру интернационализациясын және интеграциясын   
халықаралық кеңістікке шығару.........................................................................................72 
 
6.
 
Білім беруді, ғылыммен тәжірибені біріктіру  
және инновациялық технологиялармен  
ақпаратттық байланысты енгізу..........................................................................................82 
 
7.
 
Университеттің ПОҚ-мен қызметкерлерінің әлеуетін көтеру,  
оқытушылардың құзыретін дамыту..................................................................................100 
 
8.
 
Халықаралық студенттік қауымдастыққа, ұйымдарға  
және қоғамдарға студенттік өкілдерді тарту.....................................................................120 
 
 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
УНИВЕРСИТЕТТІҢ ДАМУ  ИНСТИТУТЫ                                            ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
  122 беттің 4 беті 
 
ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТПАЛАР ТІЗІМІ 
 
 
QS 
 
Quality system 
QSWUR 
Quality system 
World University Rankings
 
АМДБЖИ 
Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты 
АМСК 
Алғашқы медико-санитарлық кӛмек 
АРДБ 
Адамдар ресурстарын дамыту басқармасы 
АРТА 
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 
АТД 
Ақпараттық технологиялар департаменті 
ӘБҚ 
Әкімшілік-басқарушылық қызметкер 
ӘК 
Әдістемелік Кеңес 
ӘТЖбБ 
Әлеуметтік тәрбиелік жұмыстар бойынша басқарма  
ББК 
Білім беру бағдарламасының комитеті 
БЖОБжЖҚБ 
Бітірушілерді жұмыс орындарына бӛлу және жұмыспен қамту бӛлімі 
БСЗБА орталығы  Білім сапасын зерттеу, бақылау және аккредитация орталығы 
БСҚА 
Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі 
БУК 
Бірлескен университеттік клиника 
ҒЗЖ 
Ғылыми-зерттеу жұмысы 
ҒК 
Ғылыми Кеңес 
ҒТЖ 
Ғылыми-техникалық жоба 
ДкББИ 
Дипломнан кейін білім беру институты 
ДСДРО 
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы 
ЕПМ 
Емдік-профилактикалық мекеме 
ЖМ 
Жалпы медицина 
ЖОО 
Жоғары оқу орны 
КЖД 
Клиникалық жұмыс бойынша департамент 
КТД 
Кәсіби тілдерді дамыту  
КФИ 
Клиникалық фармакология институты 
ҚДС 
Қоғамдық денсаулық сақтау  
ҚДСМ 
Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі 
ҚжКЖбД 
Құрылыс және күрделі  жӛндеу бойынша департамент  
ҚОТДОД 
Қашықтықтан оқыту технологияларын дамыту оқу департаменті 
ҚР ДСжӘДМ 
Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  даму 
Министрлігі 
ҚР БжҒМ 
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі 
ҚЭД 
Қаржы және экономика департаменті 
МПІ 
Медико-профилактикалық іс 
МІ 
Мейірбике ісі 
ОӘЖД 
Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша департамент 
ОД 
Оқу  департаменттері 
ПОҚ 
Профессорлық-оқытушылық құрам 
ПШМ 
Х.С.Насыбуллина атындағы  педагогикалық шеберлік мектебі 
СӘМҚДД 
Студенттердің әлеуметтік –мәдени құзіретін  дамыту департаменті 
СҒЗЖ 
Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы 
СжН 
Сапа жӛніндегі нұсқау 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
УНИВЕРСИТЕТТІҢ ДАМУ  ИНСТИТУТЫ                                            ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
  122 беттің 4 беті 
 
СҚП 
Сапаның құжатталған процессі 
СМЖБ 
Сапа менеджмент жүйесі бӛлімі 
СӚБжШДБ 
Студенттердің ӛзін-ӛзі басқару және шығармашылығын дамыту бӛлімі 
СҰ 
Студенттік ұйым 
ТВҒЗИ 
Тері-венерологиялық ғылыми зерттеу институты 
ТДО 
Тілдік даярлық орталығы 
ТПҰО 
Туберкулез проблемаларының ұлттық орталығы 
УДИ 
Университеттің дамыту Институты 
УСӚ 
 Университет студенттер ӛкілі 
ФОД 
Фармация оқу департаменті 
ФӚТ 
Фармацевтикалық ӛндіріс технологиясы 
ХЫБ 
Халықаралық ынтымақтастық бӛлімі 
ІжҚМҒЗИ 
Іргелі және қолданбалы медицина ғылыми-зерттеу институты 
ЭҚЖ 
Электронды құжатайналым жүйесі 
ЭПК 
Элективті пәндер каталогы 
 
 
 
 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 5 беті 
 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ даму стратегиясын іске асыру бойынша негізгі іс-шаралардың кешенді жоспарының 
2014-2015 оқу жылының орындалу көрсеткіш мониторингінің сандық мәліметтері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қорытынды: 
№ 
 
Бағыттар 
Көрсеткіштер саны 
Орындалу % 
Жоспар  Орындалғаны 

Стратегиялық менеджментпен корпоративтік басқарудың қағидаттарын енгізу 
33 
31 
94 

Барлық деңгейде медициналық және фармациялық білім берудің сапасын қамтамасыз 
ету 
23 
21 
 
91,3 

Денсаулық  сақтау  секторымен  әлеуметтік  жауапкершілікпен  тиімді  қарымқатынас  
орнату 
36 
33,5 
92 

Халықаралық 
ынтымақтастық/ 
серіктестік 
 
арқылы 
білім 
беру 
интернационализациясын және интеграциясын  халықаралық кеңістікке шығару 
11 

82 

Білім  беруді,  ғылыммен  тәжірибені  біріктіру  және  инновациялық  технологиялармен 
ақпаратттық байланысты енгізу 
21 
19 
90,5 

Университеттің  ПОҚ-мен  қызметкерлерінің  әлеуетін  кӛтеру,  оқытушылардың 
құзыретін дамыту 
15 
14,5 
97 

Халықаралық  студенттік  қауымдастыққа,  ұйымдарға  және  қоғамдарға  студенттік 
ӛкілдерді тарту 


100 
 
Барлығы: 
141 
130 
92,2 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 6 беті 
 
1.
 
Жоспардың  міндеті  және  мақсатын  жүзеге  асыру  талдауы,  жоспарланған  жылдық  іс-шаралар  92,2  %  орындалғаны,  университеттің 
барлық  құрылымдық  бӛлімдерінің  тиімді  жұмысының  кӛрсеткіші  болып  табылатынын  кӛрсетті.  Сонымен  бірге  «Стратегиялық 
менеджментпен  корпоративтік  басқарудың  қағидаттарын  енгізу»,  «Барлық  деңгейде  медициналық  және  фармациялық  білім  берудің 
сапасын  қамтамасыз  ету»  және  «Университеттің  ПОҚ-мен  қызметкерлерінің  әлеуетін  кӛтеру,  оқытушылардың  құзыретін  дамыту» 
сияқты маңызды бағыттар, жоспарланған мағынаға жетті. (94%, 91,3% және 97%, сәйкес). 
2.
 
Барлығы 141 іс-шара  жоспарланды, оның ішінде  орындалғаны  – 124, 2015-2016 оқу жылына ауыстырылғаны  –  16 ( олардан, жүзеге 
асырылуда -10, орындалмады – 6), жоспардан шығарылды – 1. 
3.
 
Жауапты бӛлімнің жетекшілерімен іс-шараларды келесі оқу жылына  ауыстыруға және жоспардан алып тастауға себебін негіздеумен 
Анықтама және Баянат берілді: 
Бағыт 1. Стратегиялық менеджментпен корпоративтік басқарудың қағидаттарын енгізу 
-
 
п. 1.1.18 «ТОП-500 қатарына кіретін университеттермен бенчмаркинг ӛткізу» (Жауапты БСЗБА орталығы, УДИ) QSIntelligenceUnit 
сыртқы мекемесімен қызметті қаржыландыру мүмкіндігі болмағандықтан жоспардан  алынды. Бенчмаркингті Орталықтың ішкі 
ресурстар есебінен ӛткізу жоспарлануда.
 
Бағыт 2.Барлық деңгейде медициналық және фармациялық білім берудің сапасын қамтамасыз ету
 
-
 
п.  2.1.23  «Бітірушілерді  жұмысқа  орналастыруға  жәрдемдесу  үшін  автоматтандырылған  ақпараттық  жүйесін  (ЖОААЖ)  енгізу 
бойынша  іс-шараларды  жүзеге  асыру»  (жауапты  Кәсіби  даярлық    деканаты,  түлектерді  жұмыспен  қамтамасыз  ету  бӛлімі)  техни-
калық қолдауды ӛңдеумен, веб-сайтты  жылжыту және қолдауға байланысты, 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. 
 
Бағыт 3.Денсаулық сақтау секторымен әлеуметтік жауапкершілікпен тиімді қарымқатынас  орнату 
-
 
п. 3.1.1 «Қашықтықтан оқыту арқылы біліктілігін кӛтерген дәрігерлер, мамандар  саны» тәжірибиелі денсаулық сақтау мамандары 
жағынан қашықтықтан оқыту сұранысы болмаған себеппен келесі оқу жылына ауыстырылды. Қашықтықтан оқытудан 35 дәрігер 
ӛтті, оның ішінде қайта даярлаудан - 5 және  біліктілігін арттырудан – 30. 
-
 
п.3.3.1 «Студенттерге әлеуметтік демеу кӛрсету бойынша  жаңа бағдарламаны даярлау» (жауапты СӘМҚДД,  Этикалық сұрақтар 
бойынша ректор кеңесшісі) бағдарлама келісу кезеңінде болғандықтан, 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды.  
Бағыт  4.  Халықаралық  ынтымақтастық/  серіктестік    арқылы  білім  беру  интернационализациясын  және  интеграциясын  
халықаралық кеңістікке шығару 
-
 
п.4.1.8 «ҚР ӘД ДСМ, ҚазҰМУ үш жақты келісім шарт шеңберінде ынтымақтастық бойынша іс шараны жүзеге асыру» ҚазҰМУ мен 
Данди Университетінің (Ұлыбритания) арасындағы ынтымақтастықтың Жол картасына сәйкес ұзақ мерзімді 5 жылға  арналған іс-
шара болып есептелетіндіктен, 2016 жылға ауыстырылды. 
-
 
п.  4.1.11  «Білім  беру  саласын  Данди  Университетімен  халықаралық  ынтымақтастық  шеңберінде  бірлескен  жобалы  қызметті 
дамыту»  (жауапты:  УДИ,  ОӘЖД,    ДКББИ  ,  интернатуражәне  резидентурадеканаты)  ҚР  ӘД  ДСМ    мен  Данди  Университетінің 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 7 беті 
 
(Ұлыбритания)  арасындағы  ынтымақтастықтың  Жол  картасына  сәйкес  ұзақ  мерзімді  5  жылға    арналған  іс-шара  болып 
есептелетіндіктен, 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. 
Бағыт 5.Білім беруді, ғылыммен тәжірибені біріктіру және инновациялық технологиялармен ақпаратттық байланысты енгізу 
-
 
п.  5.1.13  «Б.Атчабаров  атындағы  ІҚМҒЗИ  құрылымдық  бӛлімдерін  оңтайландыру  бойынша  іс-шараларды  жүзеге  асыру,  сонымен 
қатар  инновациялық  құрылым,  ғылыми  зертханалар,  технологиялық  парк,  орталықтар  құру  бойынша  іс-шараларды  жүзеге 
асыру»(5.1.16) (жауапты ІҚМ ҒЗИ) Б.Атчабаров ат. ІҚМ ҒЗИ штаттық құрылымының қайта құрылуына байланысты, 2015-2016 оқу 
жылына ауыстырылды. 
Бағыт 6.Университеттің ПОҚ-мен қызметкерлерінің әлеуетін көтеру, оқытушылардың құзыретін дамыту 
-
 
п. 6.1.2 «ПОҚ біліктілігін кӛтеру бағдарламасын даярлау және ПШМ бюджеттін ақылдасу» (жауапты ПШМ)  Ғылыми Кеңестің 
шешіміне (20.02.2015 ж. №7 хаттама) байланысты, келесі 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. 
-
 
6.1.12 пункттегі бӛлімнің бірі «Қазақ тілінен оқудан ӛткен қызметкерлер саны (Казтест-тің орташа деңгейі)» (жауапты ТДО) Тілдік 
даярлау орталығының таратылуына байланысты орындалмады. 
 
Келесі іс-шаралар жүзеге асырылуда:  
 
Бағыт 1.Стратегиялық менеджментпен корпоративтік басқарудың қағидаттарын енгізу 
-
 
п.1.1.13  «Университетте  жүзеге  асатын  әртүрлі  деңгейдегі    дайындықтардың  мамандықтар  тобын  «Жаратылыстану  ғылымы», 
«Қызмет кӛрсету», «Әлеуметтік ғылым, экономика, бизнес», «Техникалық ғылым және технологиялар» тізімін кеңейту» (жауапты 
ОӘЖД, ОД) қойылған міндеттің ұзақ мерзімді екенін ескере отырып,  ҚазҰМУ-де дайындау бағыты талданғандықтан, 2015-2016 
оқу жылына ауыстырылды.   университеттердің әлемдік рейтингіне қатысу үшін қажетті, 3 бағыт анықталды: (1) денсаулық сақтау 
және  әлеуметтік  қамтамасыз  ету  (медицина);  (2)  техникалық  ғылым  және  технологиялар;  (3)  Әлеуметтік  ғылым  және  бизнес. 
Осылайша,  университетте  «Әлеуметтік  ғылым,  экономика,  бизнес»  бағыты  бойынша  оқыту  жүзеге  асырылуда.  Дегенмен, 
университеттердің әлемдік деңгейіне сәйкес оқыту саласын қамту бойынша, ҚазҰМУ тек қана «биомедициналық ғылым» бағыты 
бойынша дайындау жүргізілуде. Осыған байланысты оқыту  саласын кеңейту қажеттілігі  негізделді.  Білім беру  бағдарламаларын 
дайындау  бойынша  және  «Психология»  және  «Әлеуметтік  жұмыс»  мамандықтары  бойынша  лицензия  алу  үшін,    ҚР  БжҒМ 
порталында сауалнаманы он-лайн форматында толтыру, дайындық жұмыстары жүргізілді. 
-
 
п.1.1.30 «512 орынға жатақхана құру», п.1.1.31  «Қазан құрылысы және «Аксай» университет клиникасы  жылумен қамтамасыз ету  
жүйесін жүзеге асыру» (жауапты ҚжКЖД) тоқтату актісіне негізделе отырып, тоқтата тұру себебіне байланысты 2016 жылға дейін 
қалдырылды. 
-
 
п.1.1.32  «Мейіргерлер  ассоциациясын  құру  және  оны  халықаралық  ассоциацияларға  қосу»  (жауапты  Мейірбике  ісі  Институты) 
Данди  және  Сутгемптон  Университеттерімен  ынтымақтасу  жұмыстары  жалғасуға  байланысты,  2015-2016  оқу  жылына 
ауыстырылды. ҚазҰМУ мен Саутгемптон университеті арасында ӛзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды. 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 8 беті 
 
Бағыт 2. Барлық деңгейде медициналық және фармациялық білім берудің сапасын қамтамасыз ету 
-
 
п.2.1.11, п.2.1.12 15 Бағдарлама бойынша мамандандырылған аккредитация сертификатын алу (жауапты БСЗБА орталығы) БСҚА 
агенттігі ұтып алған (19.05.2015 ж.  №452), 2015 ж. сәуір  маманданд.аккредитацияны ӛткізуге, тендердің нәтижесіне байланысты, 
2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. Бастапқыдан 2014 ж. сәірде БСҚА-мен келісім-шарт жасалған. (16.04.2014ж. 110/9-СА); 
Бағыт 3. Денсаулық сақтау секторымен әлеуметтік жауапкершілікпен тиімді қарым қатынас  орнату 
-
 
п.3.2.11 «Телемедицинаны енгізу және оның мүмкіншілігін белсенді қолдану» кеңесшілердің тізімі дайындалған (жауапты ДкББИ, 
КЖД), бірақ қаржыландырудың қысқаруына байланысты, 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. 
-
 
п.3.2.12  «ҚР  ДС  ДСДРО  аккредитация  орталығында  БУК  аккредиттеу  бойынша  дайындық  іс-шаралары»  (жауапты  БУК).  Қазіргі 
кезеңде БУК аккредитацияға дайындалу бағдарламасын жасау қажет болды. 
Бағыт  4.  Халықаралық  ынтымақтастық/  серіктестік    арқылы  білім  беру  интернационализациясын  және  интеграциясын  
халықаралық кеңістікке шығару 
-
 
п.4.1.6 «ЖОО серіктестерімен бірлескен білім беру бағдарламасын даярлау және енгізу» (жауапты ОӘЖД, ОД) "С.Ж.Асфендияров 
ат. ҚазҰМУ" РМК-да бірлесіп және біріктірілген білім беру бағдарламаларын жасау және жүзеге асыру бойынша Ереже" жасалған  
болғандықтан (08.09.2015ж. №786 бұйрық), 2015-2016 оқу жылына ауыстырылды. ҚР медициналық білім беру және Болон үдерісін 
қағидатын  толық  жүзеге  асыратын  елмен    жүйені  үйлестіру  жеткіліксіздігінен  бұл  іс-шараны  жүзеге  асыру  қиындау  болып  тұр. 
2015ж.  «5В110300  –  Фармация»,  «6М110400-Фармация»  ,  «6М074800  –  Фармацевтикалық  ӛндіріс  технологиясы»,  «6D110400  - 
Фармация»  және  «6D074800  –  Фармацевтикалық  ӛндіріс  технологиясы»  мамандықтары  үшін  27  пән  бойынша  біріктірілген  білім 
беру  бағдарламалары  жасалды.  GSM  Barcelona-мен  бірге  5  магистратура  мамандықтары  бойынша:  6М110200М-ОЗ,  6М114100-
Фармация, 6М074800-Фармацевтикалық ӛндіріс технологиясы, 6М110300-Мейіргерлік іс, 6М110100-Медицина үшін екідипломдық 
білім беру бағдарламалары жасалды. 
Осылайша,  2014-2015  оқу  жылына  арналған  кешенді  жоспардың  іс-шараларын  орындалуының  талдауында  анықталды, 
орындалмаған міндеттер, келесі жаңа оқу жылына ауыстырылды,  ішкі қаржыландыруға байланысты, жоғарғы орган жағынан білім 
беру бағдарламаларын үйлестіру,  ҚР ДСжӘД жағынан меморандум бойынша міндеттерді орындау, аккредиттеу процедурасы және  
лицензияланған жаңа білім беру бағдарламалары, кӛбісі объективтік себептермен байланысты болды (п.1.1.18,  п.3.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 
4.1.11, 5.1.13, 1.1.13, 1.1.30, 1.1.31, 2.1.11. 2.1.12).  Орындалмаған іс-шаралар, жауапты бӛлімдердің себептері негізделген анықтама 
және  баянаттарына  сәйкес    субъективтік  фактор  үшін  жүзеге  асырылмады  деп  бағалауға  болады,  атап  айтқанда  дұрыс 
жоспарланбағанда, орындалмағанда, қажетті  ақпараттың толық жиналмағанынан, міндеттерді  орындау мониторингі  (2.1.23,  3.3.1, 
6.1.12, 1.1.32, 3.2.11, 3.2.12).
 
 
 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 9 беті 
 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ 
БОЙЫНША НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
№ 
 
Іс-шаралар 
Орындалу 
мерзімі 
Жоспарланған 
көрсеткіштер 
Қол жеткізген көрсеткіштер 
Жауапты 
бөлімшелер 
Орындалмаған 
себебі 
2014 ж.  2015 ж. 

тқ


тқ. 

қ. 

қ. 
1.
 
Стратегиялық менеджментпен корпоративтік басқарудың қағидаттарын енгізу 
 
Мақсат 1.1. Стратегиялық жоспарлау жүйесі негізінде Университетті басқарудың жаңа қағидаттарын енгізу  ЖОО-ның 
автономдығын көтеру 
 
1.1.1 
ҚазҰМУ 
құндылығымен 
дәстүрлерін дамыту  
 
 
 
 
 
 
100%  ӘБҚ  Ар-
намыс  кодексіне 
және 
оқыту-
шылар  ар-намыс 
кодексіне 
қол 
қойған 
оқыту-
шылар  
Орындалды 
ӘБҚ  және  оқытушылардың 
ар-намыс 
кодексіне 
қол 
қойғаны 100 % 
ОД, СӘМҚДД,  
ОӘЖД, барлық 
құрылымдық 
бӛлімдері 
 
1.1.2 
Жемқорлыққа  қарсы  іс-
шаралар жүргізу  
 
 
 
 
 
100%  Сауалнама 
нәтижесі  бойын-
ша жемқорлық  
фактілерінің 
жоқтығы,  сауал-
наманы 
ӛткен 
қызметкерлер  
 
Орындалды 
2015  жылдың  ақпан  айында 
жемқорлықтың  орын  алуын 
анықтау  мақсатында  1,  2,  3, 
курс  студенттері  арасында 
сауалнама жүргізілді.  
Барлығы  –  4900  студент 
қамтылды.  (олардың  ішінде 
қазақ  тілінде  –  3132,  орыс 
тілінде – 1768) 
Университет 
әкімшілігі, 
Этикалық Кеңес, 
ОӘЖД, 
СӘМҚДД,  
деканаттар,  
департаменттер, 
кафедрлар, УСӚ, 
барлық 
құрылымдық 
бӛлімдері 
 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 
НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕСЕБІ 
 
 
 
 
 
122 беттің 10 беті 
 
1.1.3 
Соңғы  қорытындыға  байла-
нысты, 
ПОҚ 
еңбекақы 
тӛлеуінің  дифференциалды 
жүйесін жетілдіру  
 
 
 
 
 
КРI  жүйесіне  қа-
тысушы  қызмет-
керлерді 
90-
100%қамту 
Орындалды 
Университеттің  1200  қызмет-
керлері 
ПОҚ-ның 
негізгі 
қызметінің  белсенді  кӛрсет-
кіштерінің 
автоматтанды-
рылған  жүйесін  толтыруға 
қатысады. 
2014-2015  ж.  1,2-кезеңіне  КРI 
қорытындысы 
Университет 
сайтында жарияланды. 
Қамту – 90 %. 
АРДБ, ОӘЖД,  
ОД, 
КАфедралар/ 
модульдер 
 
 
 


жүктеу 16.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет