Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011жүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата12.01.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 Педагогикалық институт

 

«Педагогика жəне психология»  кафедрасы 

 

050102 «Бастауышта оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» мамандығы бойынша  

кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

 

Саз құралдары        

                 

(пəннің атауы) 

 

Пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

 

 Курс – 3 

Семестр – 6 

Кредит саны -  2 

Дəріс-15 

Практикалық сабақ – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ)  -  30 сағат 

СӨЖ – 30сағат 

Емтихан –  6 ші семестрде 

Барлығы –90 сағат 

 

  

 

  

 

  

Орал 2011ж. 

 


   Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  Педагогика  жəне  психология 

кафедрасының  отырысы  шешімімен  бекітілген.  Педагогикалық  жоғары  оқу 

орындарының студенттеріне  арналған. Орал,  2011.  оқу  бағдарлама  негізінде 

құрастырылған. 

 

 

Құрастырушы (лар): оқытушы   ___Мұсағалиева Гүлнұр Бақтығалиқызы 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

 

«Педагогика жəне психология» кафедрасының отырысында қарастырылды. 29.08.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2009 жылдың 12 қыркүйегінде енгізілген № 013-375 бұйрыққа сəйкес    

 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖƏНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР  

 

1.  №15-30 ОЖСӨЖ тақырыптары СӨЖ тақырыптарына көшіріледі.  

№15 ОЖСӨЖ- мазмұны: Динаның «Бұлбұл», «Науай» күйлері. 

№16 ОЖСӨЖ- мазмұны: Күйдегі ұзақтықтар 

№17 ОЖСӨЖ- мазмұны: Қазанғаптың «Құс қайтару», «Домалатпай» күйлерінің 

шығу тарихы. №18 ОЖСӨЖ- мазмұны: Күйдегі ұзақтықтар.  

№19 ОЖСӨЖ- мазмұны: Аспап басқыштары. 

№20 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əнді екі қолмен сүйемелдеп ойнау. 

№21 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əндегі жай екпін. 

№22 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əнді оң қолмен ойнап үйрену. 

№23ОЖСӨЖ- мазмұны: Бақытжан Байқадамов əндерін орындау. 

№24 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əнді оң қолмен ойнап үйрену. 

№25 ОЖСӨЖ- мазмұны: Ө.Байділдаев əнін ойнап үйрену. 

№26 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əн екпініне ойнау. 

№27 ОЖСӨЖ- мазмұны  «Етікші», «Апам үшін» əндерімен танысу. 

 

№28 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əн екпініне ойнау. №29 ОЖСӨЖ- мазмұны: «Апам үшін» əндерімен танысу. 

 

№30 ОЖСӨЖ- мазмұны: Əн екпініне ойнау. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1

. Пəннің типтік оқу бағдарламасы (егер пəн міндетті компоненттен болса) 

немесе  жұмыс  оқу  бағдарламасы,  жоғары  оқу  орны  бекіткен  (егер  таңдау 

компоненттен болса). 

ПОƏК-де  бағдарлама  туралы  мəлеметтер  (атауы,  авторы,  қай  жерде,  жылы 

басылған/ бекітілген); орналасқан жері – кітапхана, кафедра, т.б. көрсетіледі 

 

2.Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

Оқытушы туралы мəлімет 

 Мұсағалиева  Гүлнұр  Бақтығалиқызы.  “Педагогика  жəне  психология” 

кафедрасы, педагогикалық институт оқытушысы. 

Тұрғылықты жері: Орал қ. Ғ.Тоқай, 64-2 

Жұмыс орны: Студенттер к., 2-этаж, 212 каб. телефон (жұмыс) 50-43-11. 

Жұмыс уақыты: сабақ кестесіне сай  (516 каб.)  Пəн туралы мəлімет 

Сабақ кестесі:  

15 оқу аптасынан жəне 2 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 2 кредит-

сағат  өткізілді  деп  болжанады,  əрбір  кредит-сағат  1  байланыс  сағатынан 

(дəріс,  практикалық)  жəне  1  сағат  оқытушының  жетекшілігі  мен 

студенттердің  өздік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),  Студенттің  өздік  жұмысынан 

(СӨЖ) тұрады.   

Сабақт

ар 

Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Сабақт

ар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Сабақт

ар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Байланы


с  сағаты 

1  (дəріс 

1) 

50 мин. 


Практикал

ық  сабақ  1 

сағат 

50  мин.  СМЖӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 


мин. 

 

Оқу жоспарынан көшірме:  

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дəрістер  Семинарлар  ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау түрі15 


15 

30 


30 

90 


емтихан

 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Саз құралдары пəні IIІ курс студенттеріне оқылады.  

Курс мақсаты

Аспапта  ойнап  үйрену    арқылы  студенттердің  музыка-педагогикалық 

мəдениетінің  негізін  қалыптастыру  жəне  болашақ  мұғалімдерді  музыка 

өнеріне тəрбиелеу. 

Бастауыш сынып мамандарына аспабын үйретудiң негiзгi мақсаттары: 

-   Аспапта ойнау дағдыларын қалыптастыру. 

-  Студенттердiң музыкалық шығарманы эмоциялық жан-күйiмен сезiнiп, 

дұрыс түсiнiп, музыкаға деген қызығушылығын ояту. -  Студенттердi мектеп репертуарларын талдап, нотамен тартуға үйрету. 

-   1-4 сыныптарға арналған мектеп репертуарларын, туған ел, ұстаз, ана 

жəне  табиғат  тақырыптарындағы  əн-күйлердi  өз  бетiнше  түрлі 

аспаптарда  (домбыра,  баян,  фортепиано)  аспаптарда  еркiн  ойнап, 

сүйемелдеуде сапалы да, саналы түрде меңгерту. 

 

Курс міндеті: 1.  Бастауыш  мектептің  болашақ  ұстаздарына  музыкаға  жəне  мектептегі 

музыка-педагогикалық жұмысына сүйіспеншілігін қалыптастыру. 

2.  Студенттерге музыканың мəні мен ерекшеліктерін, оның адам өмірінде 

əлеуметтік ролін ашып көрсету, олардың бойында музыка өнері туралы 

білім  жүйесін,  музыканы  дұрыс  қабылдау  дағдыларын,  музыкадағы 

өмір мазмұнын білу қабілеттерін қалыптастыру жолдарын көрсету. 

3.  Бастауыш 

білімнің 

мемлекеттік 

стандартқа 

сəйкестігі 

бағдарламасының мазмұны жəне онымен өткізілетін жұмыстың негізгі 

принциптері мен əдістерін толық игерту. 

4.  Сыныптан  тыс  музыкалық  жиындарды  өткізудегі  өз  бетінше  жұмыс 

жасау дағдыларын тəрбиелеу. 

 

Пəннің қысқаша мазмұны Аспап  туралы  түсінік.  Аспапта  дұрыс  отыру,  оң  жəне  сол  қолдың 

қойылымын дұрыс меңгеру. Дыбыс қатары. Музыкалық дыбыстардың аспап 

бойына орналасуы мен олардың нота желісінде жазылуы. Балалар əндері мен 

жеңіл  шығармаларды  меңгерту.  Музыкалық  ырғақтың  ерекше  түрлері. 

Октава.  Гамма.  Нотаны  бірден  оқып  ойнау.  Аспаптағы  шартты  белгілер. 

Аспаппен  қосылып  əн  салу.  Сазгерлер.  Балалар  сазгерлері:  И.Нүсіпбаев, 

Ə.Еспаев, Б.Байқадамов, Ө.Байділдаев, К.Дүйсекеев т.б. 

Пəнді  оқыту  барысында    күтілетін  нəтижелер  құзырлылық 

түрінде: 

Коммуникативтік құзыреттілік

   Музыка сабағын ұйымдастыра білу қабілеті; 

  балалармен  жақсы  қарым-  қатынасты  орнату  үшін  қажетті  жəне  іс- 

əрекеттік формаларды табу. 

  оқушылар 

ұжымы 


тəрбиесінің 

жəне 


жеке 

тұлғаларының 

шығармашылық дамуына əсер ететін арнайы жағдаяттарды болжау. 

   оқушылармен,  ата-  аналармен,  қоғамдық  жұмысты  атқарушылармен 

жəне  əріптестермен  дұрыс  педагогикалық  мақстаттарға  жету  үшін 

өзара қарым-қатынасты орнату; 

  мектепте,  сыныпта  ұжымаралық  жəне  ұжым  ішіндегі  қарым- 

қатынасты реттеу жəне дұрыс жолға қою; 

  Ұжыммен, жұппен, хормен əн сала білуі. 

  Хорды дирижерлай білуі. 

  сынып  репертуарындағы  əндердің  əуенін  таза  айту,    əндерді  əсерлі, 

мəнерлі, əсем сазды орындай білуі жəне əнді бірге бастап-аяқтай алуы; 

  əнді хормен айтқанда қасындағы жолдасымен бірге ансамбльде айтуы; 


  оқушылардың  музыкалық  сауаттылығы:  шығармалар  сипатын  – 

шығарманың  көңіл-күйін  (нəзік,  көңілді,  мұңлы  т.б.),  дыбыс  күшін 

(ақырын, қатты т.б.) ажырата алуы; 

  оқушыларға  тыңдайтын  музыканың  мазмұнын  айтып  бере  отырып, 

оқушылар бойына əсер қалдыра білуі. 

Проблемаларды шешу құзыреттілігімен өзіндік менеджмент. 

  

  Музыка сабағын жоспарлай алуы;   музыка  материалын  іріктеу  (сабақ  барысын  алдын-ала  жоспарлау, 

материалды меңгерудегі кездесетін қиыншылықтар); 

  Пəнді дифференциялау; 

  оқушыларды жете білу жəне жеке даралық əдісті жүзеге асыру; 

  сабақтағы іс- əрекетті педагогикалық белсенділікпен ойластыру; 

  өзінің 

педагогикалық  тəжірибесін  жəне  басқа  мұғалімдердің 

тəжірибелерін қорытындылау; 

   əн салу (таза айту, дикция, дауыс тембрі жəне т.б.); 

   билеу  (əр  түрлі  қозғалыстардың  элементтерін-  вальс,  полька,  халық 

билерін көрсету); 

   сурет  салу  (музыкалық  белгілерді  бейнелеу-  нота,  скрипкалық  жəне 

бас кілттері, мелизмдер, көрнекі құралдар жəне т.б.); 

  музыкалық  аспаптарды  ойнау  (фортепиано,  баян,  домбыра,  шулы 

аспаптар жəне т.б.); 

   іс- əрекеттің əртістілігі (музыкалық шығарманың характерін көрсету); 

   əр түрлі музыкалық ойындарды өткізу («Əуенді тап» жəне т.б). 

  мектеп репертуарларын аспап сүйемелдеуімен орындай алуы. Ақпараттық құзыреттілік:  

  Музыкалық  шығармаларды  қабылдай,  түсіне,  сезіне  алуы,  салыстыра 

білуі; 

  Музыка теориясын жетік біліп, нота сауаттылығының болуы,  дыбысты ажырата білуі, есту, есте сақтау қабілеттерінің болуы; 

  үйренген  жəне  тыңдаған  музыканы  өзін  қоршаған  ортамен 

байланыстыра білуі; 

  əн  əуеніне  сəйкес  орта,  ана,  мектеп,  отан,  достар,жыл  мезгілдері, 

тұрмыс-салт, төрт түлік т.б. (шығармаларды) туралы білуі; 

  балалар  аспаптарында  еркін  ойнай  алуы  жəне  олардың  түрлерін 

ажырата алуы жəне дирижер-мұғалімнің қол қимылын түсінуі; 

  əн»-«əнші»,  «хор»-«өлшем»,  «ансамбль»,  «дирижерр»,  «орындаушы», 

«унисон», «акапелла» т.б. ұғымдарын ажырата алуы; 

 

Жалпымəдени құзыретілігі:

 

  мəдениеттілік,  ұстамдылық, балаларға деген сүйіспеншілік, адамгершілік жəне оқушыларға ерекше əсер ете білуі; 

  мұғалімнің  ұқыптылығы,  адалдығы,  оқушыларға  деген  мейірбандығы, 

еңбекқорлығы, қарапайымдылығы; 

  мұғалім тəртібінің болуы (сыртқы көрінісі, таза, ұқыпты киімі),  Музыка мұғалімінің  кəсіптік құзыреттілігі түрінде: 

  Мұғалімнің жеке əн салу құзыреттілігі.   Музыкалық аспапта ойнау құзыреттілігі. 

  Дирижерлық ету құзыреттілігі 

  Əртістік шеберлік құзыреттілігі. Зерттеушілік құзыреттілігі. 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі 

1 апта 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Дəріс тақырыбы: Кіріспе. Саз құралдары пəні.  

Дəріс мазмұны: 1. Аспаптарға сипаттама. 

                             2. Аспап пернелерінің орналасуы. Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

ОЖСӨЖ-  мазмұны:   1. Аспапшы отырысы. 

                                         2Оң жəне сол қолға арналған жаттығулар. Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

СӨЖ – мазмұны:  Аспап пернелерін қарап келу.  

Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

2 кредит сағат 

№2 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Аспапта ойнап үйрену 

Практикалық сабақ мазмұны:  1. Оң жəне сол қолға арналған жаттығулар. 

                                                    2. Пернелерге дыбыстардың  орналасу қатары 

                                                    3. Атауы жəне белгіленуі Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

ОЖСӨЖ-  мазмұны: 1. Домбыра аспабының құрылысы. 

                                       2. Аспап қағыстары. Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

СӨЖ-  мазмұны: Төмен, жоғары т.б. қағыстарды ойнау. 

Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; [3;- ]; 

 

2 апта 

№ 2 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып:  Музыка сабағында балалар аспаптарын қолдану. 

Дəріс мазмұны: 1. Балалар аспаптары. Түрлері. Атауы. 

                              2. Аспаптарды пайдалану. Əдебиеттер: [8- ], [4- ]. 

 Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 1-2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Аспап негізін салушы күйші жəне сазгерлер. 

Əдебиеттер: [8- ], [4- ]. 

СӨЖ- мазмұны: 1. Қазақтың ұлттық жəне балалар аспаптары /Альбом  

                                    жасау/. 

                               2. Күйшілер портреттері жинау. 

Əдебиеттер: [8- ], [4- ]. 


2 кредит сағат 

№2 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Нота ұзақтығы. 

Дəріс мазмұны:  1. Нота ұзақтығының түрлері. 

                              2. Халық əні туралы түсінік.  Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; 

ОЖСӨЖ – мазмұны: 1. Халық əні «Еркем-ай». 

                                        2. Ұзақтыққа санап, нотамен ойнау. 

                              2. Халық əні туралы түсінік.  

Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; 

СӨЖ-  мазмұны: Музыкалық шығарманы өлшем бойынша нота 

ұзақтығымен санап. «Еркем-ай» əнінің алғашқы 4 тактісін жатқа ойнап келу. 

                              2. Халық əні туралы түсінік.  

Əдебиеттер: [1; -беттер ]; [2;- ]; 

 

3 апта 

№ 3 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Күй табиғаты.    

Дəріс мазмұны: 1. Төкпе күйлер. 

                             2. Шертпе күйлер. Əдебиеттер: [4 ]; [5 ]; [6 ]. 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Дыбыс құдіреті.  

Əдебиеттер: [4 ]; [22 ]; [6 ]. 

СӨЖ- мазмұны:Төкпе жəне шертпе күй ерекшеліктері /Реферат/ 

Əдебиеттер: [4 ]; [5 ]; [6 ]; [21 ]; [22 ]; [23]. кредит сағат 

№3 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Халық əні «Еркем-ай» 

Дəріс мазмұны:  1. «Еркем-ай» əніндегі динамикалық белгілер.   

                               2. Əн екпіні. Əдебиеттер: [6- ];[8 ] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Əн сипаты. 

Əдебиеттер: [6- ];[8 ] 

СӨЖ- мазмұны:  Əнді мəнерін келтіріп ойнап келу. 

Əдебиеттер: [6- ];[8 ] 

 

4 апта № 4 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Аңыз күйлер. 

Дəріс мазмұны: 1. Аңыз күйлерге сипаттама. 

Əдебиеттер: [5 ]; [8 ] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: «Ақсақ құлан», «Жетім бала», «Нар идірген» т.б. аңыз 

күйлері. күйлерді талдау. Əдебиеттер: [5 ]; [8 ] 

СӨЖ- мазмұны: Аңыз күйлерді талдау жəне оларды үнтаспаға жазу. 

Əдебиеттер: [5 ]; [8 ] 

2 кредит сағат 

№4 Практикалық сабақ

 

Практикалық сабақ тақырыбы: И.Нүсіпбаев «Қызыл жалау» əні 

Дəріс мазмұны:  1. Сазгер əні. 

                               2. Əнге сипаттама. Əдебиеттер: [9 ]; [ 1]. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны:  И.Нүсіпбаевтың  «Қызыл  жалау»  əнін  нотамен, 

өлшеммен санап ойнау. Əдебиеттер: [9 ]; [ 1]. 

СӨЖ-  мазмұны:  Əндегі  төрттік  жəне  сегіздік  ұзақтықтарды  санап, 

қағыстарға  қол жаттықтыру. «И.Нүсіпбаев-балалар сазгері» /Реферат/. Əдебиеттер: [9 ]; [ 1]. 

 

5 апта № 5 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Тарихи күйлер. 

Дəріс мазмұны: 1. Тарихи күйлерге сипаттама. 

                             2. Тарихи күйлерге тоқталу.  Əдебиеттер: [6 ]; [8 ]. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны:  Құрманғазының  «Кішкентай»  күйін  тыңдау  жəне 

мазмұнын əңгімелеу. Əдебиеттер: [6 ]; [8 ]. 

СӨЖ- мазмұны: «Ел айрылған», «Адай» күйлерін үнтаспаға жаздыру. 

Əдебиеттер: [6 ]; [8 ]. 

2 кредит сағат 

№5 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Халық күйі «Келіншек. 

Дəріс мазмұны:  1. Күй туралы əңгіме. 

                               2. Күйді талдау. Əдебиеттер: [1 ]; [21 ]; 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Бас буында «Келіншек күйін талдап,ойнап үйрену. 

[1 ]; [21 ]; СӨЖ- мазмұны: Күй өлшеміне қол жаттықтыру. 

[1 ]; [2 ]; 

 

6 апта 

№ 6 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Төкпе күй жəне күйшілер. 

Дəріс мазмұны: 1. Төкпе күйлерге сипаттама. 

                             2. Төкпе күйшілерге тоқталу. Əдебиеттер: [8 ]; [9 ]; [22 ]; [23]  

ОЖСӨЖ- мазмұны: Құрманғазы «Төремұрат», «Адай», т.б. күйлерді талдау 

жəне тыңдау. Əдебиеттер: [8 ]; [9 ]; [22 ]; [23]  

СӨЖ-  мазмұны:  Құрманғазы  «Төремұрат»,  «Адай»,  т.б.  күйлерді  талдау 

жəне үнтаспаға жаздыру. Əдебиеттер: [20 ]; [21 ]; [22 ]; [23] 

2 кредит сағат 

№6 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Халық күйі «Келіншек. 

Дəріс мазмұны: 1. Күйді орта буында талдау. 

                             2. Күй қағыстары. Əдебиеттер: [1 ] [8 ]; [10] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Күйде кездесетін динамикалық белгілер. 

                                     Күйдегі үзілістерге (пауза) қол жаттықтыру. Əдебиеттер: [1 ] [8 ]; [10] 

СӨЖ- мазмұны: Күйге қол жаттықтыру. 

Əдебиеттер: [1 ] [8 ]; [10] 

 

7 апта № 7 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Түркеш Қалқаұлы. 

Дəріс мазмұны: 1. Күйші өмір жолы. 

                             2. Түркеш күйлері. Əдебиеттер: [4 ] [6] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Түркештің «Көңіл ашар», «Қарабас»т.б. күйлеріне 

тоқталу. Əдебиеттер: [21 ] [6] 

СӨЖ- мазмұны: Түркеш күйлерін үнтаспаға түсіру. 

Əдебиеттер: [23 ] [24] 

2 кредит сағат 

№7 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Дəулеткерейдің «Қос алқа» күйі 

Дəріс мазмұны: 1. Күйді талдау. 

                             2. Күй қағыстары. Əдебиеттер: [1 ]; [6 ];[8 ] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Күйдегі ұзақтықтар. 

Əдебиеттер: [1 ]; [6 ];[8 ] 

СӨЖ- мазмұны: Дəулеткерей - лирик күйші /Реферат/ 

Əдебиеттер: [1 ]; [6 ];[8 ] 

 

8 апта № 8 дəріс 

1 кредит сағат 

Тақырып: Дина Нүрпейісова. 

Дəріс мазмұны: 1. Күйші өмір жолы. 

                             2. Дина күйлері. Əдебиеттер: [6 ]; [20]; [21 ]; 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Динаның «Бұлбұл», «Науай» күйлері. 

Əдебиеттер: [6 ]; [20]; [21 ]; 

СӨЖ-  мазмұны:  Динаның  «Той  бастар»  күйін  тыңдау  жəне  үнтаспаға 

түсіру. 


Əдебиеттер: [6 ]; [20]; [21 ]; 

2 кредит сағат 

№8 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Дəулеткерейдің «Қос алқа» күйі 

Дəріс мазмұны: 1. Күйді талдау. 

                             2. Күй қағыстары. Əдебиеттер: [2 ] [3 ] 

ОЖСӨЖ- мазмұны: Күйдегі ұзақтықтар 

Əдебиеттер: [2 ] [3 ] 

СӨЖ- мазмұны: Күйге қол жаттықтыру. 

Əдебиеттер: [2 ] [3 ] 

 жүктеу 0.52 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет