Кафедра меңгерушісі Жолымбаев О. Мжүктеу 225.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі225.44 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

 

3 деңгейлі СМК құжаты ПОӘК 

ПОӘК 


042-18-37.1.301 /01-

2015 


Оқытушыларға арналған 

«Математиканы оқыту теориясы» 

пәні бойынша оқу бағдарламасы 

02.09.2015 ж.  

№1 басылым 

 

  

 

  

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

«Математиканы оқыту теориясы» 

 

5B010900 «Математика»   мамандығына  арналған  

 

ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Семей 


2015ж. 

ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

2 беті 10 –шы беттің 

 

 

Алғы сөз 

ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ 

Құрастырған:  

Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының  аға оқытушысы  

Сагитова Ш.Г. _______ «___»__________ 2015ж 

 

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ 2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Математика және 

математикан оқыту әдістемесі кафедрасының отырысында талқыланды 

Хаттама № ______ “____” _____________ 2015 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі _________________ Жолымбаев О.М.  

2.2. Физика-математика факультетінің   әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды 

Хаттама  №____  «____»  __________  2015ж.  

 

Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Абдишева З.В.  

3. БЕКІТІЛДІ 

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды     

Хаттама  №____  «____»  __________  2015ж.  

 

Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы__________   

 

 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

3 беті 10 –шы беттің 

 

 

МАЗМҰНЫ  

1. Қолданылу аймағы 

2. Нормативті сілтемелер 

3. Жалпы мағлұмат 

4. Оқу пәнінің  мазмұны    

5. СӨЖ тақырыптары  

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы   

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылу картасы    

8. Әдебиеттер   

 


ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

4 беті 10 –шы беттің 

 

 

1 ПАЙДАЛАНУ ОБЛЫСЫ  

«Математиканы  оқыту  теориясы» 

 

    пәні  бойынша  оқу  бағдарламасының  оқу  әдістемелік кешенінің  құрамына  кіретін    оқытушыға  арналған  пәннің  оқу  бағдарламасы  5В010900 

"Математика" мамандығындағы студенттерге арналған. Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, 

курстың  актуалдығы  мен  қажеттілігімен,  курс  саясатымен,  оқу  процесінде  алатын  білімі  және  

дағдыларымен таныстырады.  2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР 

«Математиканы  оқыту  теориясы»  пәнінің  оқытушыларына  арналған  осы  пәндердің  оқу 

бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу 

үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді: 

-

 

Оқудың сәйкес деңгейі бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты -

 

Сәйкес білім деңгейіндегі мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты-

 

СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты; 

-

 ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» 

құжаттандырылған процедурасы. 3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР 

3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы  

Математиканы  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесін  үйрену  арқылы  орта  мектептегі 

математиканы  оқытудың  әдіс-тәсілдері  мен  білік,  дағдыларын  меңгереді.  Математиканы  оқыту 

теориясы мен әдістемесі бағдарламасының маңызды міндеті – болашақ математик мұғалімдердің 

кәсіптік-педагогикалық дайындығын беріктеп, олардың алған теориялық білімінің қолдану аясын 

кеңейту,  бұл  білімдердің  мектеп  оқушыларының  жас  және  дара  ерекшеліктеріне  сай  баяндалуы 

мен  қалыптасуының  тәсілдерін  қазіргі  студентке  меңгерту  болып  табылады.  Ол  үшін  орта 

мектепте  математиканы  оқытудың  ғылыми  негіздерін  жан-жақты  құрап,  математикалық 

ұғымдарды  қалыптастыру  мен  математикадағы  жалпы  заңдардың  мазмұнын  ашып,  оны 

практикалық есептер шеше білуге қолдану қажет.    

3.2. " Математиканы оқыту теориясы " курсының мақсаты  

орта арнаулы оқу орындары мен гимназия, физика-математикалық мектептерде, 12-жылдық 

мектептерде  математиканы  оқыту  әдісі  мен  ұйымдастыру  ерекшеліктерін  оқыту,  жоғары  оқу 

орындарындағы  математикалық  пәндерді  оқыту  әдістерінің  ерекшеліктерімен  студенттерді 

таныстыру.  Бұл  педагогикамен,  психологиямен,  философиямен,  математикамен  және  т.б. 

байланыстарды үйрету мақсатын көздейді. 

3.3. Курсты оқытудың негізгі міндеті 

сабақ  өткізудің  практикалық  дағдысына  ие  болу,  үй  тапсырмасын  тексеру  әдістемесі, 

өзбетіндік жұмыс, жаңа материалды үйрену әдістемесі, өтілген сабаққа талдау жасаудың түрі және 

сабақтың  барысын  жазу  т.б.  Өтілетін  сабақты  жоспарлай  білу,  оған  сабақ  мазмұнына  қарай 

оқытудың  техникалық  құралдарын  қолдана  білу.  Стандартты  және  стандартты  емес  есептерді 

шеше  білу.  Орта  және  жоғары  оқу  орындарында  сабақтан  тыс  жұмыстар:  үйірме,  олимпиада, 

математикалық  кештер,  жарыстар,  ғылыми  қоғамдардың  жұмысын  пәрменді  түрде  жүргізу  және 

т.б. 

3.4. 


 Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы: 

- математикалық білімнің кез келген жас кезеңдеріндегі мақсаттарын білу;  

- мектеп математика курсының мазмұны мен құрылымын білу;  

-Мемлекеттік стандарт бағдарламасын білу; 

Курсты меңгеру нәтижесінде студен білуі керек: 

- өздік жұмыс жасау кезінде әртүрлі әдістерді қолдана білу; 

- математикалық есептерді шығару кезінде оны талапқа сай жазу; 

- есептерді типтеріне сәйкес жүйелей білу; 

3.5. Курстың пререквизиті:  

мектеп  математика  курсы  және  математикалық  анализ,  алгебра  және  сандар  теориясы, 

аналитикалық геометрия пәндері  

3.6.  Курстың постреквизиті:  ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

5 беті 10 –шы беттің 

 

Педагогикалық практика Дипломдық жұмыс 

3.7 Оқу жұмысының жоспарынан көшірме 

Кесте-1. Оқу жұмысының жоспарынан көшірме 

Курс 


Семестр 

Кредиты 


ЛК 

(час.) 


СПЗ 

(час.) 


ЛЗ 

(час.) 


СРСП 

(час.) 


СРС 

(час.) 


Всего 

(час.) 


Форма 

итогового 

контроля 10 
30 

15 


 

22,5 


67,5 

135 


Емтихан 

 

4  ПӘН  МАЗМҰНЫ  ЖӘНЕ  САБАҚ  ТҮРЛЕРІ  БОЙЫНША  САҒАТТАРДЫ 

БӨЛУ 

Кесте-2. Сабақтардың түрлеріне байланысты сағаттардың бөлінуі 

Тақырыптың атауы 

Дәріс 


Прак. 

сабақ 


Сандық тізбектер. Шек  ұғымы және функцияның үзіліссіздігі.  

Тарихқа  шолу.  Тақырыптың  мектеп  математика  курсындағы  орны  мен 

ролі.  Мектепте  арифметикалық  және  геометриялық  прогрессияларды 

оқыту.  Ақырсыз  тізбектер.  Шектер  теориясы  мен  функцияның 

үзіліссіздігін оқытудың әртүрлі бағыттары.  Орта мектепте туынды және оның қолданысын оқыту әдістемесі.  

Туынды  ұғымын  енгізудің  әртүрлі  жолдары.  Туынды  ұғымын  енгізу 

әдістемесі,  оның  механикалық  және  геометриялық  мағынасы.  Пәнаралық 

байланыс және практикалық қосымшалар. Функцияны зерттеу.  Мектеп математика курсындағы алғашқы функция мен интеграл. Математика  курсындағы  алғашқы  функцияның  ролі.  Интегралды  енгізу 

әдістемесі. Интегралдың қолданысы. Жай дифференциалдық теңдеулер. Мектеп геометрия курсын құру принциптері Геометриялық түрлендірулер Мектеп геометрия курсындағы векторлар Координаталық және векторлық әдістерді теоремаларды дәлелдеуде және есептер шығаруда қолдану Ұзындықтыр мен аудандарды оқыту әдістемесі Стереометрияның жүйелі курсын оқыту әдістемесі Мектеп математика курсында көлемдерді оқыту әдістемесі  

30 


15 

 

5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ 

1.

 Сандық тізбек. Функцияның үзіліссіздігі және шек ұғымы. 

2.

 Орта мектепте туындыны оқыту әдістемесі және оның қолданысы. Мектеп математика 

курсындағы алғашқы функция және интеграл. 

3.

 

Геометриядан  7-8  сыныпқа  арналған  бағдарламамен,  оқулықпен  және  көмекші құралмен танысу. 7-8 сынып оқулығының әдістемелік ерекшеліктерін көрсетіңдер. Әр 

тақырыпты жоспарла. 

4.

 

Геометриядан 9 сыныпқа арналған бағдарламамен, оқулықпен және көмекші құралмен танысу. 9 сынып оқулығының әдістемелік ерекшеліктерін көрсетіңдер. Әр тақырыпты 

жоспарла. 

5.

 

Геометриядан 10 сыныпқа арналған бағдарламамен, оқулықпен және көмекші құралмен танысу. 10сы нып оқулығының әдістемелік ерекшеліктерін көрсетіңдер. Әр тақырыпты 

жоспарла. 

6.

 

Геометриядан 11 сыныпқа арналған бағдарламамен, оқулықпен және көмекші құралмен ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

6 беті 10 –шы беттің 

 

танысу. 11 сынып оқулығының әдістемелік ерекшеліктерін көрсетіңдер. Әр тақырыпты жоспарла. 

7.

 Мектеп геометрия курсындағы векторлар тақырыбына берілген есептерге талқылама. 

8.

 Мектеп  геометрия  курсындағы  геометриялық  түрлендіру  тақырыбына  берілген 

есептерге талқылама. 

9.

 

Мектеп  геометрия  курсындағы  ұзындық,  аудан  тақырыбына  берілген  есептерге талқылама. 

10.


 

Мектеп геометрия курсындағы көлем тақырыбына берілген есептерге талқылама. 

11.

 

Мектеп  геометрия  курсындағы  ықтималдықтар  теориясы  тақырыбына  берілген есептерге талқылама. 

12.


 

Геометрия сабағында көрнекілік құралдар қолдану, маңызы және оларды дайындау. 

13.

 

Мектептегі  педагогикалық  практика  кезінде  математикадан  әртүрлі  сыныптан  тыс жұмыстар  өткізуге  арналған  материалдарды  жасап  дайында  және  математика 

апталығын өткізуге арналған бағдарламаның нұсқасын әзірле. СӨЖ 

1.

 Алгебра және анализ бастамалары 9 сынып. Оқулыққа талдау жасау. 

2.

 Алгебра және анализ бастамалары 10 сынып. Оқулыққа талдау жасау.  

3.

 Алгебра және анализ бастамалары 11 сынып. Оқулыққа талдау жасау. 

4.

 Мұғалімнің сабаққа даярлануы. Геомтериядан сабақ жоспарын дайындау және оны талдау. 

5.

 7-сынып.  Планиметрия.  Қарапайым  геометриялық  фигуралардың  қасиеттері.  Сыбайлас 

және вертикаль бұрыштар. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. 

6.

 

7-сынып. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы. Геометриялық салулар. 7.

 

8-сынып. Төртбұрыштар. Пифагор теоремасы. Жазықтықтағы декарттық координаттар. 8.

 

8-сынып. Қозғалыс. Векторлар. 9.

 

9-сынып. Фигуралардың ұқсастығы. Үшбұрыштарды шешу. 10.

 

9-сынып. Көпбұрыштар. Фигуралардың аудандары. 11.

 

10-сынып.  Стереометрия.  Стереометрия  аксиомалары  және  олардың  қарапайым салдарлары. Түзулер мен жазықтықтардың парраллельдігі. 

12.


 

10-сынып.  Түзулер  мен  жазықтықтардың  перпендикулярлығы.  Кеңістіктегі  декарттық 

координаттар және векторлар. 

13.


 

11-сынып. Көпжақтар. Айналу денелері. 

14.

 

11-сынып. Көпжақтардың көлемдері. Айналу денелерінің беті және көлемі.  

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ 

 

Кесте 3 –Пәннің оқу әдістемелік картасы Тақырыбы  

Көрнекі


ліктер 

Өзіндік меңгеру 

сұрақтары 

 

Бақылау түрі 

 

Дәріс  Практикалық 

сабақтар 

тақырыптары 

Зертха


налық 

сабақт


ардың  

Сандық тізбектер. Шек  ұғымы 

және функцияның үзіліссіздігі.  

Сандық тізбектер.    

 

Тақырыптың  мектеп математика 

курсындағы орны мен 

ролі.  

Мектепте 

арифметикалық  және 

геометриялық 

прогрессияларды 

оқыту.  


Ақырсыз тізбектер.  

Шектер теориясы мен 

функцияның 

үзіліссіздігін 

оқытудың 

әртүрлі 


бағыттары. 

 

 Шек    ұғымы  және   

 

 Жазбаша  

ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

7 беті 10 –шы беттің 

 

функцияның үзіліссіздігі.  

Ауызша 


Орта  мектепте  туынды  және 

оның 


қолданысын 

оқыту 


әдістемесі.  

 

Орта мектепте 

туынды 


және 

оның  қолданысын 

оқыту әдістемесі.  

 

  

Туынды 


ұғымын 

енгізудің 

әртүрлі 

жолдары.  

Туынды 

ұғымын 


енгізу 

әдістемесі, 

оның 

механикалық және 

геометриялық 

мағынасы.  

Пәнаралық  байланыс 

және 

практикалық қосымшалар.  

Функцияны зерттеу. 

Жазбаша  

Ауызша 


Мектеп 

математика 

курсындағы  алғашқы  функция 

мен интеграл. 

 

Мектеп 


математика 

курсындағы 

алғашқы  функция 

мен интеграл. 

 

 

 Математика 

курсындағы  алғашқы 

функцияның ролі.  

Интегралды 

енгізу 

әдістемесі.  Интегралдың 

қолданысы.  

Жай 

дифференциалдық теңдеулер. 

Жазбаша  

Ауызша 

Мектеп геометрия курсын құру принциптері 

 

Мектеп  геометрия курсын 

құру 


принциптері 

 

  

Мектеп 


геометрия 

курсында 

базаланатын 

негізгі 


идеялар. 

Мектеп  курсындағы 

алғашқы 

теоремаларды 

дәлелдеу әдістемесі. 

Мектеп 


геометрия 

курсындағы  метрлік 

теоремалар 

Жазбаша  

Ауызша 

Геометриялық түрлендірулер  

Геометриялық 

түрлендірулер 

 

 Интерак

тивті 


тақта 

Тақырыптың 

білімділік 

және 


тәрбиелік 

функциялары. 

Мектеп 

геометрия курсындағы  қозғалыс 

ұғымының  қалыптасу 

әдістемесі. 

Қозғалыстардың 

қасиеттері. 

Гомотетия 

мен 

ұқсастықты оқыту 

әдістемесі. 

Теоремаларды 

дәлелдеуге 

және 

есептерді шешуге 

геометриялық 

түрлендірулерді 

қолдану әдістемесі. 

Геометриялық 

түрлендірулердің 

алгебра 

курсында 

қолданылуы. 

Көрнекті 

құралдар 

мен ОТҚ-ны қолдану. 

Жазбаша  

Ауызша 


Мектеп  геометрия  курсындағы 

векторлар 

Мектеп  геометрия 

курсындағы 

 

 

Вектор ұғымын 

енгізудің 

әртүрлі 

Жазбаша  

Ауызша 


ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

8 беті 10 –шы беттің 

 

 

векторлар  

әдістемелік жолдары. 

Векторларды 

санға 


қосу, 

алу 


және 

көбейту. 

Векторлардың  скаляр 

көбейтіндісін  оқыту 

әдістемесі. 

Координаталық 

және 

векторлық әдістерді 

теоремаларды дәлелдеуде  

және 

есептер 


шығаруда 

қолдану 


 

Координаталық 

және 

векторлық әдістерді 

теоремаларды 

дәлелдеуде  және 

есептер  шығаруда 

қолдану 

 

  

Мектеп 


оқулықтарындағы 

тақырыптың 

баяндалуын 

дидактикалық талдау. 

жазықтық 

пен 


кеңістікте 

координаталар 

жүйесін енгізу. 

Координаталық  және 

векторлық  аппаратты 

есеп  шығаруда  және 

теорема 

дәлелдеуде 

қолдану.  Пәнаралық 

байланыс. 

Жазбаша  

Ауызша 


Ұзындықтыр  мен  аудандарды 

оқыту әдістемесі 

 

Ұзындықтыр  мен аудандарды  оқыту 

әдістемесі 

 

 

 Мектеп  курсындағы 

өлшемнің 

жалпы 

ұғымы. 


Кесінді  ұзындығын, 

бұрыш, 


аудан 

өлшемдерін 

оқыту 

әдістемесі. Шеңбердің 

ұзындығы. 

Тіктөртбұрыш, 

паралеллограмм, 

үшбұрыш  аудандары, 

көпбұрыштар 

аудандары. 

Дөңгелектің ауданы. 

Шектер теориясы мен 

интегралды 

фигуралар 

ауданын 


табуда қолдану. 

Жазбаша  

Ауызша 

Стереометрияның жүйелі 

курсын оқыту әдістемесі 

 

Стереометрияның жүйелі 

курсын 


оқыту әдістемесі 

 

 Интерак

тивті 


тақта 

Мектеп  стереометрия 

курсы  құрылымының 

принциптері. 

Мектеп  стереометрия 

курсының 

аксиоматикасы. 

Стереометрия  жүйелі 

курсының 

алғашқы 


сабақтары. 

Тақырыпты 

оқыту 

тәртібі. «Түзулер 

мен 


жазықтықтардың 

парраллельдігі», 

«Түзу 

мен 


жазықтықтың 

перпендикулярлығы, 

жазықтықтардың 

перпендикулярлығы» 

тақырыптарын  оқыту 

әдістемесі. 

Стереометриядағы 

чертеж. 


Көрнекті 

құралдар 

мен 

ОТҚ-ны 


Жазбаша  

Ауызша 


ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

9 беті 10 –шы беттің 

 

пайдалану әдістемесі. Мектеп  математика  курсында 

көлемдерді оқыту әдістемесі 

 

Мектеп 


математика 

курсында 

көлемдерді  оқыту 

әдістемесі 

 

 

Интерактивті 

тақта 


Көлем  ұғымын  енгізу 

әдістемесі.  Көлемнің 

қасиеттері. 

Параллелепипедтің 

көлемі. 

Пирамида  көлемінің 

формулаларын 

қорыту әдістері: 

А) 

шекке 


көшуді 

қолдану арқылы; 

Б) 

Симпсон 


формуласын  қолдану 

арқылы; 


В) 

анықталған 

интегралды  қолдану 

арқылы; 


Г) 

Кавальери 

принципін 

қолдану 


арқылы. 

Айналу  денелерінің 

көлемі. 

Денелердің 

көлемдерін  есептеуге 

берілген 

есептерді 

шешу әдістемесі. 

Жазбаша  

Ауызша 


 

 

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік 

құралдардың атауы  

Даналардың 

саны  

Студенттердің саны  

Қамтамасыз 

ету пайызы  А.Е.Әбілқасымова,  А.К. Көбесов, Д.Рахымбек, Ә.С.Кенеш. 

Математиканы оқытудың теориясы 

мен әдістемесі. Алматы, «Білім», 1998. 

14 


26 

53 


Қ.И.Қаңлыбаев, О.С.Сатыбалдиев, 

С.А.Джанабердиева. «Математикадан 

оқыту әдістемесі» курсынан лекциялар 

жинағы. А.:Республикалық балалар 

кітапханасы, 2010.-265 бет. 

15 


26 

58 


Практикум  по  методике  преподавания 

математики  в  средней  школе:  учебное 

пособие / под ред. В.И.Мишина. -1993 

49 


26 

100 


В.А.Оганесян,  Ю.М.Колягин  и  др. 

Методика  преподавания  математики  в 

средней  школе:  Общая  методика.  -

1980 


93 

26 


100 

 

ПОӘК 042-18-37.1.301/01-2014  2.09.2015ж.  № 1 басылым  

10 беті 10 –шы беттің 

 

8 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Қ.И.Қаңлыбаев, О.С.Сатыбалдиев, С.А.Джанабердиева. «Математикадан оқыту әдістемесі» 

курсынан лекциялар жинағы. А.:Республикалық балалар кітапханасы, 2010.-265 бет. 

2.

 

Д.Рахымбек, Ж. Бейсеков, Т.Шарипов. Математиканы оқыту әдістемесі. Шымкент, 2006. 3.

 

А.А.Темербекова Методика преподавания математики. Москва, «Владос», 2003. 4.

 

Г.И. Саранцев Методика обучения математике в средней школе. М. «Просвещение», 2002. 5.

 

Л.М.Фридман Теоретические основы методики обучения математике. М. изд-во «Флинта», 1998. 

Қосымша әдебиеттер: 

6.

 А.Е.Әбілқасымова,  А.К.Көбесов,  Д.Рахымбек,  Ә.С.Кенеш.  Математиканы  оқытудың 

теориясы мен әдістемесі. Алматы, «Білім», 1998. 

7.

 

Ю.М.Колягин и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика М. «Просвещение», 1975.  

8.

 Колягин  Ю.М.и  др.  Методика  преподавания  математики  в  средней  школе.  Частные 

методики, М. «Просвещение», 1977. 

9.

 

Методика  преподавания  математики  в  средней  школе.  (Составили  Р.С.Черкасов, А.А.Столяр.) М. «Просвещение», 1987. 

10.


 

Методика  преподавания  математики  в  средней  школе.  (составитель    В.И.Мишин)  М. 

«Просвещение», 1987. 

11.


 

Д.Пойа Математика и правдоподобные рассуждения. М. «Просвещение», 1987. 

12.

 

Современные  проблемы  методики  преподавания  математики.  (составили  И.С.Антонов, В.А.Гусев) М. «Просвещение», 1985. 

13.


 

А.А.Столяр Методика обучения математике. Минск,  «Высш. Школа»,1966. 

14.

 

Учебники  для  школ  по  алгебре,  геометрии,  алгебре  и  началах  анализа,  дидактичекие материалы к ним и пособия для учителей. 

15.


 

Лабораторные  и  практические  работы  по  методике  преподавания  математики»  под 

редакцией Е.И.Лященко, М. Просвещение, 1988. 

16.


 

А.А.Столяр и др. «Практикум по педагогике математики. Минск, 1980. 

17.

 

Повышение  эффективности  обучения  математике  в  школе.  (составитель  Г.Д.  Глейзер)  М. «Просвещение», 1989. 

18.


 

Н.В. Мешельский Дидактика математики. Минск, 1978 

19.

 

Ә.Бидосов  Орта  мектепте  математиканы  оқыту  методикасы.  (Жалпы  методика).  Алматы, «Мектеп», 1989. 

20.


 

Ә.С.Кенеш  Математикалық  ұғымдарды  оқыту  негіздері  (оқу  құралы).  Алматы, 

Ы.Алтынсарин атындағы Қаз.білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999. 

21.


 

Т.Қ.Оспанов, Ш.Х. Құрманалина., С.Х. Құрманалина Бастауыш сыныптарда математиканы 

оқыту әдістемесі. 

22.


 

З.И.Слепкань.  Психолого-педагогические  основы  обучения  математике.  Киев,  «Радьянска 

школа», 1983г., -192 стр. 

23.


 

И.В.Метельский.  Психолого-педагогические  основы  дидактики  математики.  Минск, 

«Вышэйшая школа», 1977г. 

24.


 

Практикум по педагогике математики. Под ред. А.А.Столяра. Минск, «Вышэйшая школа», 

1978г., -192 стр. 

25.


 

 «Республика  ұстаздары»,  «Қазақстан  мектебі»,  «Бастауыш  мектеп»,  «Начальная  школа 

Казахстана»,  «Народное  образование»,  «Оқыту  технологиясы»,  т.с.с.  мерзімдік 

басылымдар. 26.

 

А.В.Погорелов. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқулық. А.: Рауан, 1997. – 384 б. 

 

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым

жүктеу 225.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет