К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет6/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Модульдің  коды  мен 
атауы  
МАКВ3119 
«Мал 
акушерлігі 
және 
көбею 
биотехнологиясы» 
OBR3119-Obstetrics and biotechnology of reproduction 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
Фасилитатор: в.ғ.к. доцент Қойбағаров Қ.У.   
Тьютор: Алимбекова М. Е. – в.ғ.к., қауым.профессор м.а.   
Модуль типі 
Міндетті, кәсіби 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В 120100 – «Ветеринарная медицина» 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1 кредит-1,5 ЕSТС) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Жануарлар морфологиясы және физиологиясы 
 
Модульдің 
постреквизиттері 
Зоогигиена  және  мал  обьектілерін  жобалау  негіздері,  мал 
өсіру селекциясы, 
Модуль мазмұны 
Мал акушерлігінің және көбею биотехнологиясының қазіргі 
жағдайы және болашағы, ұрғашы және еркек малдың жыныс 
аппаратының  физиологиясы,  буаздық,  туу  және  туғаннан 
кейінгі  кезең  физиологиясы  мен  патологиялары.  Шәуеттің 
физиологиясы және биохимиясы, шәуетті алу және сапасын 
бағалау,  сұйылту,  сақтау  және  тасымалдау,  қолдан 
ұрықтандыру, ұрықтану, эмбриондарды көшіріп-қондыру. 
Модульдің құзіреттілігі 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-ұрғашы  және  еркек  малдың  жыныстық  аппаратының 
құрылымдық 
және 
физиологиялық 
ерекшеліктерін, 
ұрықтандырудың  уақыты  мен  ретін,  буаздық,  туу  және 
туғаннан  кейінгі  кезеңнің  өтуін,  бедеуліктің  себептерін, 
қолдан  ұрықтандыру  және  эмбрионды  көшіріп-қондыру 
технологиясын; 

шәуеттің 
сапасын 
анықтауды, 
малды 
қолдан 
ұрықтандыруды,  эмбрионды  көшіріп-қондыруды,  буаздық 
пен бедеулікті анықтауды, акушерлік және гинекологиялық 
ауруларды  дауалауды,  акушерлік  көмек  көрсетуді,  малды 
көбейту  жөніндегі  көптеген  сұрақтарды  өз  бетімен  шешуді 
және ұйымдастыруды білуі қажет. 
-малды  қолдан  ұрықтандыру  және  эмбриондарды  көшіріп 
қондыру  техникасын,  буаздықты  анықтауды,  тууға 
көмектесуді және т.б. игеруі тиіс. 
-мал  басын  көбейту  жұмыстарын  жақсарту,  қарқындату 
және  бедеулікті  жоюдың  және  оны  болдырмау  мәселелері 
жөнінде құзіретті болуы керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер 
Негізгі: 
1.
 
Джуланов  М.Н.  Ш.Қ.  Қалтаев,  Б.Д.  Жукин,  Қ.У. 
Қойбағаров  ветеринариялық  акушерлік,  гинекология  және 
көбею биотехникасы. Оқулық. «Дәуір». 2012 

 
 
2.
 
О.Т.  Төребеков.  Сиырдың  акушерлі-гинекологиялық 
аурулары. «Айтұмар» 2013 
3.
 
М.Н.  Жоланов,  Қ.У.  Қойбағаров,  О.Т.  Төребеков.  Мал 
көбеюі  биотехнологиясы.  Оқу  құралы.  «Агроуниверситет» 
2009 
4.
 
М.Н.  Жоланов,  Қ.У.  Қойбағаров,  О.Т.  Төребеков.  Мал 
акушерлігі 
және 
гинекологиясы. 
Оқу 
құралы. 
Агроуниверситет 2005  
5.
 
М.Н.Жоланов, 
О.Т.Туребеков, 
Қ.У 
Қойбагаров. 
"Асылдандыру  орталығы  жағдайында  аушылшаруашылық 
малының  ұрығын  алуға,  мұздатып-қатыруға,  сақтауға  және 
бағалауға арналған нұсқау". изд. "Астана" 2003г. 
Қосымша: 
1.
 
М.Н.  Джуланов,  О.Т.  Туребеков,  Е.С.  Усенбеков,  К.У. 
Койбагаров,  Р.М.  Жумаханова.  Практическое  акушерство  и 
гинекология «Айтұмар» 2012 
2.
 
Некрасов Г.Д., Суманова И.А. Акушерство, гинекология 
и биотехника воспроизводства животных: Учебное пособие
Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. -  
 
 
Модульдің  коды  және  
аты 
Cod and namt module 
EZHAM  3120  Экзотикалық  және  жабайы  жануарлар 
ауруларының патоморфологиясы 
EZHAM  3120  Patomorfologi  diagnostics  of  the  diseases 
exotic and wild animals 
Фасилитатор/модульдің 
тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Нұрғазы Б.Ө. 
Тьютор:  в.ғ.к.,  профессор  м.а.Мауланов  А.З.,  в.ғ.к.,  доцент 
Әмірғалиева  С.С.,  в.ғ.к.,  қауімд.профессор  м.а.Кенжебекова 
Ж.Ж., Ибажанова А.С. 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі) 
Оқыту деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит саны / ESTS 
2/3,0 (1кредит=1,5 ESTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері 
жануарлар  патологиясы  (функционалдық  патология), 
жануарлар 
патологиясы 
(морфологиялық 
патология), 
індеттану,  паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  ішкі 
жұқпайтын 
аурулар, 
клиндиагностика 
және 
рентгенологиямен,  ветеринарлық  акушерлік,  хирургия
ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Мамандық бойынша пәндер 
Мазмұны 
Экзотикалық  және  жабайы  жануарлар  мүшелерінің 
патологиясы.  Экзотикалық  және  жабайы  жануарлардың 
вирустық  ауруларының  патоморфологиясы.  Экзотикалық 
және  жабайы  жануарлардың  бактериялық  ауруларының 
патоморфологиясы.  Экзотикалық  және  жабайы  жануарлар 
микоздарының  патоморфологиясы.  Экзотикалық  және 
жабайы 
жануарлардың 
протозооздары 
мен 
гельминтоздарының  патоморфологиясы.  Экзотикалық  және 
жабайы жануарлар өлексесін сойып зерттеу реті және әдісі.  

 
 
Гистологиялық, 
бактериологиялық, 
вирусологиялық, 
токсикологиялық 
зерттеулерге 
патматериал 
алудың 
ерекшеліктері. 
Модуль компетенциясы 
-
 
Модульді игергеннен кейін студент 
-білуі  қажет:  экзотикалық  және  жабайы  жануарлар 
ауруларының 
этиологиясын, 
патогенезін 
және 
патоморфологиясын  
-істей  білуі:  экзотикалық  және  жабайы  жануарлардың 
анатомиялық-физиологиялық 
ерекшеліктерін 
ескере 
отырып, 
патологиялық 
анатомиялық 
сойып-зерттеу 
жұмысын  ұйымдастырып,  жүргізуді,  оның  нәтижесі 
бойынша  тиісті  құжаттарды  рәсімдеу,  экзотикалық  және 
жабайы  жануарлар  өлімінің  себебі  жөнінде  нозологиялық 
қорытындыны  құрастыруды,  экзотикалық  және  жабайы 
жануарлар өлекселерін утильдеуді. 
-құзіреттілігі:  экзотикалық  және  жабайы  жануарлар 
ауруларының патоморфологиялық диагностика-сында. 
Қорытынды бақылау түрі 
Емтихан (ауызша) 
Модульдің ұзақтығы 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет көздері 
Негізгі: 
1.Гильмутдинов  Р.Я.  Инфекционные  болезни  экзотических 
и диких животных. М., 2010 
2.Ығылманов 
Ө.Ы. 
Ветеринариялық 
патологиялық 
анатомия., Алматы 2010. 
3.Нұрғазы Б.Ө. Соттық ветеринария. Алматы, Дәуір, 2013. 
4.Жаров  А.В.,  И.В.Иванов,  А.П.Стрельников.  Вскрытие  и 
патологоанатомическая 
диагностика 
болезней 
сельскохозяйственных. животных– М., К, 2003. 
5.Жаров 
А.В. 
Патологическая 
анатомия 
сельскохозяйственных животных. М., Колос, 2003. 
Қосымша: 
1.  Сюрин  В.Н.,  Самойленко  А.Я.  Вирусные  болезни 
животных. М.,1998.  
2.Rubin  E.,  Farber  J.L.  Pathology.  –Philadelphia:  Lippincott.- 
Raven Publ., 1998. 
3. Damjanov I., McCue P.A/ Histopathology. A Color Atlas and 
Textbook.- Baltimore, Philadelphia, London, Paris ets.: Williams 
and Wilkins, A Waverly Co., 1996. 
 
 
Модульдің  коды  және 
аты 
PG 
PZ3139 
Өнімді 
жануарлардың 
тәжрибелік 
гинекологиясы 
PG PZ3139 Praktical  Gynikology  productive animals 
Фасцилятор/модульдің 
тьюторы  
Фасциляторы в.ғ.к., доценті  Койбағаров Канат Уканович 
Тьюторы    :б.ғ.к  доценті    Туребеков  Орынбасар  Тиштибай 
ұлы 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі ) 
Оқыту денгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – «Ветеринарлық медицина» 
Кредит саны  / ECTS 
KZC -2 кредит /ECTS-1,5 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 


 
 
Модульдің  
пререквизиттері 
ветеринарлық 
санитарлық 
сараптау, 
паразитология, 
эпиззотология, ветеринария ісін ұйымдастыру ветеринарлық  
акушерлік және  гинекология. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Дипломдық жоба 
Модульдің мазмұны 
.  Өнімді  жануарлардың  гинекологиялық  патологияларының 
таралуы,  себептері,  балау  және  заманауи  емдеу,  алдыналу 
әдістерімен кестелері  
Модуль компитенциясы  
Компетенциялары: Жалпымәдени  
Ойлау  мәдениетін  игеру,  талдау,  мақсат  қоя  біліп,  соны 
орындау. Отандық және шет  ел ғалымдарының еңбектеріне 
т шет тілін білгенің пайдалана отырып, мәлімет жинау және 
нормативтік-кұқылық құжаттарды өз ісінде пайдалана білу. 
Тәжрибе  алмасу  және  кәсіби  денгейін  көтеру  үшін 
халықаралық байланыстар орнату.  
Кәсіби Білуі керек: 
-  Гинекологиялық  патологияларды  балау  теориясымен 
практикасын ұйыдастыру іс-шараларын  
-  Өніді  жануарлардың    гинекологиялық  ауруларын  емдеу 
және алдыналу іс-шараларын. 
Икемділігі: 
-
 
Өнімді  жануарлардың  ауруларын  анықтау  үшін  
гинекологиялық зерттеулер жүргізуге.  
-
 
Өнімді  жануарлардың  бедеулігін  алдын  алу  іс-
шараларын өткізуге.  
-
 
Өнімді жануарлардаң тұқым алу іс-шараларын өткізуге.; 
-
 
Өнімді жануарлардың гинекологиялық ауруларын емдеу 
әдістеріне. 
Құзреттілігі Өнімді жануарлардаң тұқым алу іс-шараларын 
өткізу  және  өніді  жануарлардың    гинекологиялық 
ауруларын емдеуде заманауи әдістерді пайдаланау. 
Қорытынды бақлау түрі 
Емтихан 
Модульдің ұзақтылығы 
1  академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер  
Негізгі 
1.Студенцов 
А.П., 
Шипилов 
В.С., 
Никитин 
В.Я. 
«Ветеринарная  акушерство,  гинекология  и  биотехника 
размножения» Колос, 2000 
2.Завертяев  Б.П.  Биотехнология  в  воспроизводстве  и 
селекции 
крупного 
рогатого 
скота. 
Ленинград 
«Агропромиздат», 1989. 
3.Шипилов В.С., Зверева Г.М., Никитин В.Я. «Ветеринарное 
акушерство  и  искусственное  осеменение  с/х  животных» 
Агропромиздат 1988. 
4. Сиырдың акушерлікгинекологиялық аурулары «Атамұра» 
2013ж Туребеков О.Т. 
Қосымша 
5.Студенцов  А.П.,  Шипилов  В.С.,  Субботина  Л.Г.  и  др. 
«Ветеринарное акушерство и гинекология»  Агропромиздат, 
1986. 
6.Гончаров  В.Н.  «Профилактика  бесплодия  животных» 
Колос-1985г.    
 

 
 
 
 
 
 
Модульдің  коды  және  
аты 
Cod and namt module 
AShMAS  Р3124  Өнімді  жануарлардың  ауруларының 
салыстырмалы патоморфологиясы 
AShMAS Р3124 КП Comparative patomorfology of diseases 
of productive animals 
Фасилитатор/модульдің 
тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Нұрғазы Б.Ө. 
Тьютор:  в.ғ.к.,  профессор  м.а.Мауланов  А.З.,  в.ғ.к.,  доцент 
Әмірғалиева  С.С.,  в.ғ.к.,  қауімд.профессор  м.а.Кенжебекова 
Ж.Ж., Ибажанова А.С. 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі) 
Оқыту деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит саны / ESTS 
2/3,0 (1кредит=1,5 ESTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері 
жануарлар  патологиясы  (функционалдық  патология), 
жануарлар 
патологиясы 
(морфологиялық 
патология), 
індеттану,  паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  ішкі 
жұқпайтын 
аурулар, 
клиндиагностика 
және 
рентгенологиямен,  ветеринарлық  акушерлік,  хирургия, 
ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Дипломдық жоба 
Мазмұны 
Өнімді  мал  мүшелерінің  патологиясы.  Өнімді  малдың 
вирустық  ауруларының  салыстырмалы  патоморфологиясы. 
Өнімді  малдың  бактериялық  ауруларының  салыстырмалы 
патоморфологиясы. 
Өнімді 
мал 
микоздарының 
салыстырмалы 
патоморфологиясы. 
Өнімді 
мал 
протозооздары  мен  гельминтоздарының  салыстырмалы 
патоморфоло-гиясы.  Күйістілердің  прионды  ауруларының 
патоморфологиясы. Өнімді мал өлексесін сойып зерттеу реті 
және 
әдісі. 
Гистологиялық, 
гистохимиялық, 
токсикологиялық 
зерттеулерге 
патматериал 
алудың 
ерекшеліктері.  Патологиялық  анатомиялық  сойып-зерттеу 
құжаттарын рәсімдеу. 
Модуль компетенциясы 
Модульді игергеннен кейін студент 
-білуі  қажет:  өнімді  жануарлардың  ауруларында  болатын 
патоморфологиялық 
өзгерістерді, 
өнімді 
жануарлар 
ауруларының дифференциалды диагностикасын. 
-істей  білуі:  өнімді  жануарлар  өлекселерін  әдістемелік 
тұрғыда  дұрыс  сойып-зерттеуді,  хаттама  толтыруды, 
экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, өнімді жануарлар 
өлекселерін утильдеуді. 
-құзіреттілігі: 
өнімді 
жануарлар 
ауруларының 
патоморфологиялық диагностикасында. 
Қорытынды бақылау түрі 
Емтихан (ауызша) 
Модульдің ұзақтығы 
2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет көздері 
Негізгі: 
1.Ығылманов 
Ө.Ы. 
Ветеринариялық 
патологиялық 

 
 
анатомия., Алматы 2010. 
2.Нұрғазы Б.Ө. Соттық ветеринария. Алматы, Дәуір, 2013. 
3.Жаров  А.В.,  И.В.Иванов,  А.П.Стрельников.  Вскрытие  и 
патологоанатомическая 
диагностика 
болезней  
сельскохозяйственных. животных– М., К, 2003. 
4.Жаров 
А.В. 
Патологическая 
анатомия 
сельскохозяйственных животных. М., Колос, 2003. 
Қосымша: 
1.  Акулов  А.В.  и  др.  Патологоанатомическая  диагностика 
болезней крупного рогатого скота. М., Агропромиздат, 1987 
2.  Юров  К.П.  Инфекционные  болезни  лошадей.М.,  Колос, 
1981. 
3. Сюрин В.Н., Самойленко А.Я. Вирусные болезни 
животных. М.,1998.  
4.П.И. 
Кокуричев.  Атлас  патологической  анатомии 
сельскохозяйственных животных. – Л.: Колос, 1973. 
1.
 
Rubin  E.,  Farber  J.L.  Pathology.  –Philadelphia:  Lippincott.- 
Raven Publ., 1998. 
2.
 
Damjanov  I.,  McCue  P.A/  Histopathology.  A  Color  Atlas 
and  Textbook.-  Baltimore,  Philadelphia,  London,  Paris  ets.: 
Williams and Wilkins, A Waverly Co., 1996. 
3.
 
B. Rush and T. Mair Equine Respiratory Diseases.-2012 
 
 
Модульдің  коды  және  
аты 
Cod and namt module 
UZhASP 
3125 
Өнімсіз 
жануарлар 
ауруларының 
салыстырмалы патоморфологиясы  
UZhASP  3125  Comparative  patomorfology  of  diseases  of 
unproductive  animals 
Фасилитатор/модульдің 
тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Нұрғазы Б.Ө. 
Тьютор:  в.ғ.к.,  профессор  м.а.Мауланов  А.З.,  в.ғ.к.,  доцент 
Амірғалиева С.С., в.ғ.к., қауімд.профессор м.а.Кенжебекова 
Ж.Ж., Ибажанова А.С. 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі) 
Оқыту деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит саны / ESTS 
2/3,0 (1кредит=1,5 ESTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр/триместр 

Модульдің 
пререквизиттері 
жануарлар  патологиясы  (функционалдық  патология), 
жануарлар  патологиясы  (морфологиялық 
патология), 
індеттану,  паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  ішкі 
жұқпайтын 
аурулар, 
клиндиагностика 
және 
рентгенологиямен,  ветеринарлық  акушерлік,  хирургия, 
ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Дипломдық жоба 
Мазмұны 
Өнімсіз  жануарлардың  (ит  пен  мысық)  топографиялық 
анатомиясының  ерекшеліктері.  Өнімсіз  жануарлардың  (ит 
пен 
мысық) 
мүшелерінің 
патологиясы. 
Өнімсіз 
жануарлардың  (ит  пен  мысық)  вирустық  ауруларының 
патоморфологиялық  диагностикасы.  Өнімсіз  жануарлардың 
(ит 
пен 
мысық) 
бактериялық 
ауруларының 

 
 
патоморфологиялық  диагностикасы.  Өнімсіз  жануарлардың 
(ит  пен  мысық)  микоздарының  патоморфологиялық 
диагностикасы.  Өнімсіз  жануарлардың  (ит  пен  мысық) 
протозооздары 
мен 
гельминтоздарының 
патоморфологиялық диагности-касы. Өнімсіз жануарлардың 
(ит  пен  мысық)  өлексесін  сойып  зерттеу  реті  және  әдісі.  
Гистологиялық, 
бактериологиялық, 
вирусология-лық, 
токсикологиялық 
зерттеулерге 
патматериал 
алудың 
ерекшеліктері.  Патологиялық  анатомиялық  сойып-зерттеу 
құжаттарын рәсімдеу. 
 
Модуль компетенциясы 
-
 
Модульді игергеннен кейін студент 
-білуі  қажет:  өнімсіз  жануарлардың  (ит  пен  мысық) 
ауруларында  болатын  патоморфологиялық  өзгеріс-терді, 
өнімсіз  жануарлар  (ит  пен  мысық)  ауруларының 
дифференциалды диагностикасын. 
-істей білуі:  өнімсіз жануарлар (ит пен мысық) өлекселерін 
әдістемелік  тұрғыда  дұрыс  сойып-зерттеуді,  хаттама 
толтыруды,  экологиялық  қауіпсіздікті  ескере  отырып, 
өнімсіз жануарлар (ит пен мысық) өлекселерін утильдеуді. 
-құзіреттілігі: 
өнімсіз  жануарлар  (ит  пен  мысық) 
ауруларының патоморфологиялық  диагностикасын-да. 
Қорытынды бақылау түрі 
Емтихан (ауызша) 
Модульдің ұзақтығы 
2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет көздері 
Негізгі: 
1.
 
Ығылманов 
Ө.Ы. 
Ветеринариялық 
патологиялық 
анатомия., Алматы 2010. 
2.
 
А.В.Жаров,  И.В.Иванов,  А.П.Стрельников.  Вскрытие  и 
патологоанатомическая 
диагностика 
болезней  
сельскохозяйственных. животных– М., К, 2003. 
3.
 
Жаров 
А.В. 
Патологическая 
анатомия 
сельскохозяйственных животных. М., Колос, 2003. 
4.
 
Старченков С.В. Болезни собак и кошек.С-П., 2001. 
5.
 
Нұрғазы Б.Ө. Соттық ветеринария. Алматы, Дәуір, 2013. 
Қосымша: 
1.Кокуричев  П.И.  Атлас  патологической  анатомии  с/х 
животных. Л.,Колос, 1973. 
2.Кудряшов  А.А.  Патологическая  анатомия  и  патогенез 
инфекционных болезней собак и кошек. С-П., 2004. 
3.Зелютков  Ю.Г.  Инфекционные  болезни  кошек.  Витебск, 
2003 
4.
Stephen  J.  Ettinger,  Edward  C.  Feldman  Textbook  of 
veterinary  internal  medicine:  diseases  of  the  dog  and  the  cat, 
Том 1, Elsevier Saunders, 2010. 
5.By  Craig  E.  Greene  Infectious  Diseases  of  the  Dog  and  Cat, 
4th Edition, University of Georgia, Athens, GA, US, 2012. 
 
 
 
Модульдің  коды  және  
аты 
Cod and namt module 
ZhAPВ 
3145 
Жануарлар 
ауруларын  
патоморфологиялық балау  
ZhAPВ 3145 Pathological diagnosis diseases of   animals 

 
 
Фасилитатор/модульдің 
тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Нұрғазы Б.Ө. 
Тьютор:  в.ғ.к.,  профессор  м.а.Мауланов  А.З.,  в.ғ.к.,  доцент 
Амірғалиева  С.С.,  в.ғ.к.,  қауімд.профессор  м.а.Кенжебекова 
Ж.Ж., Ибажанова А.С. 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі) 
Оқыту деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит саны / ESTS 
5/7,5 (1кредит=1,5 ESTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр/триместр 
8-9 
Модульдің 
пререквизиттері 
жануарлар 
патологиясы 
(функционалдық 
патология), 
жануарлар 
патологиясы 
(морфологиялық 
патология), 
паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  ішкі  жұқпайтын 
аурулар 
клиндиагностика 
және 
рентгенологиямен, 
ветеринарлық акушерлік, хирургия,  
Модульдің 
постреквизиттері 
індеттану, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Мазмұны 
Патматериалды 
алу 
техникасы. 
Гистологиялық, 
бактериологиялық, 
вирусологиялық, 
токсикологиялық 
зерттеулерге  патматериал  алу  ерекшеліктері.  Патологиялық 
материалды  бекітуге  арналған  ерітінділерді  дайындау. 
Материалды  сусыздандыру  және  нығыздау.  Гистологиялық 
тілінділерді  дайындау  техникасы.  Гистологиялық  зерттеуге 
арналған  бояйтын  ерітінділерді  дайындау.  Гистологиялық 
тілінділерді  бояу  техникасы.  Дайындалған  гистологиялық 
препараттарды шолып зерттеу. Патоморфологиялық зерттеу 
нәтижесі  бойынша  қажетті  құжаттарды  құрастырып 
рәсімдеу. Жануарлардың өлім себебі жөнінде нозологиялық 
және танатологиялық қорытынды құрастыру. Жануарлардың 
негізгі 
ауруларының 
диагностикалық 
патогномдық 
критерийлері. 
Модуль компетенциясы 
-
 
Модульді игергеннен кейін студент 
-білуі  қажет:  гистотехника  негіздерін,  жануарлардың 
негізгі ауруларының патоморфологиялық көрінісін; 
-істей 
білуі: 
гистологиялық, 
бактериологиялық, 
вирусологиялық,  токсикологиялық  зерттеулерге  зерттеуге 
патматериал 
алуды, 
оны 
зертханаға 
жөнелтуді, 
патоморфологиялық  зерттеу  нәтижелері  негізінде  қажетті 
құжаттарды рәсімдеуді.   
-құзіреттілігі: 
жануарлардың 
негізгі 
ауруларының 
диагностикалық патогномдық критерийлерінде. 
Қорытынды бақылау түрі 
Емтихан (ауызша) 
Модульдің ұзақтығы 
2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет көздері 
Негізгі: 
1.Меркулов  Г.А.  Курс  гистотехники.  Л.:  Агропром-издат, 
1980. – 339 с 
2.Волкова  О.В.,  Елецкий  Ю.К.  Основы  гистологии  с 
гистотехникой. М.,Медицина, 1982. 304 с.  
3.Ығылманов 
Ө.Ы. 
Ветеринариялық 
патологиялық 
анатомия., Алматы, 2010. 
4.А.В.Жаров,  И.В.Иванов,  А.П.Стрельников.  Вскрытие  и 
патологоанатомическая 
диагностика 
болезней 

 
 
сельскохозяйственных. животных– М., К, 2003. 
5.Нұрғазы Б.Ө. Соттық ветеринария. Алматы, Дәуір, 2013. 
Қосымша: 
1.
 
Нұрғазы  Б.Ө.,  Әмірғалиева  С.С.,  Мауланов  А.З., 
Ибажанова  А.С.,  Кенжебекова  Ж.Ж.  Түрлі-түсті  атлас 
«Жануарлар 
патологиясы» 
(патологиялық 
анатомия 
суреттерде). Алматы, Мастер-Принт, 2013, с.160. 
2.
 
Салимов 
В.А. 
Атлас 
Патологоанатомическая 
и 
дифференциальная  диагностика  факторных  заболеваний 
молодняка с/х животных. –М., Колос, 2001, с.76. 
3.  Кокуричев  П.И.  Атлас  патологической  анатомии  с/х 
животных. Л.,Колос, 1973. 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет