К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет16/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Модуль коды мен атауы 
 Ветбақылау 
нысандарындағы 
ветеинариялық 
санитария  (Veterinary  sanitary  facilities  for  veterinary 
supervision) 
Модульдің  фаси-литаторы 
/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.д., проф. Мырзабеков Ж.Б.,  
Тьютор: в.ғ.к., Токаева М.О 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
5  
Модульдің пререквизиттері   Өмір 
қауіпсіздігі 
негіздері. 
Аналитикалық 
және 
физколойдтық химия. Биологиялық  физика. Информатика. 
Жануарлар 
биохимиясы. 
Экология. 
Жануарлар 
физиологиясы.  Жануарлар  патологиясы.  Микробиология 
және  вирусология.  Ветеринариялық  гигиена  және 
санитария.  Фармакология  және  токсикологиялық  бақылау. 
Клиникалық және қолданбалы диагностикасы. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Санитариялық 
паразитология. 
Эпизоотология 
ветеринариялық  санитариясымен.  Ветеринариялық  істі 
ұйымдастыру. 
Модуль мазмұны 
 
 
Мал  шаруашылығы  объектілеріндегі  ветеринариялық-
санитариялық 
шаралар. 
Мал 
шаруашылығы 
нысандарындағы  дезинфекцияның  ерекшеліктері.  Ет-сүт 

 
 
өндіру  орындарындағы  лас  суларды  тазалау  және 
залалсыздандыру  әдістері.  Биоқалдықтар  мінездемесі. 
Биологиялық  қалдықтарды  өтелдеу  әдістері.  Ет  және  сүт 
өндіру объектілерінің санитариясы және гигиенасы. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мақсаты: 
Ветбақылу 
нысандарындағы 
жүргізілетін 
ветеринариялық-санитариялық 
шаралардың 
негіздерін 
меңгеру.  
 Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  
 Әртүрлі 
ветбақылау  нысандарындағы  жануарлардың 
инфекциялық  және  инвазиялық  қоздырғыштарын  жоюға 
арналған  ветеринариялық-санитариялық  профилактикалық 
шаралардың жүргізу ерекшеліктерін; 
      Қабілетті  болуы керек:  
 Ветеринариялық 
-санитариялық 
шаралардың  тиімді 
әдістерін қолдануда; 
       Құзыретті болуы керек:  
Ветбақылау  нысандарындағы  шығарылған  өнімдердің 
сапасын қамтамасыз ететін залалсыздандырудың заманауи 
профилактикалық әдістерінде 
Қорытынды 
бақы-лау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялықкезең(15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.  Сидорчук  А.А.,  Глушков  А.А.,и  др.  Ветеринарная 
санитария. Ленинград, Изд. "Лань", 2011г. 
2.  Тагаев  О.О.  Ветеринарная  санитария  на  объектах 
животноводства. Учебное пособие. Алматы, 2010г. 
3.  Бочаров  Д.А.  Ветеринарная  санитария  и  гигиена 
производства в мясной промышленности. М: Колос, 1979. 
4.  Митанин  Ю.Ф.  Практическая  ветеринария.  Ростов-  на-
Дану, 2002 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
ВДВ-3219  Биопрепараттар 
өндірісіне 
қойылатын 
ветеринариялық санитариялық талаптар 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор:  в.ғ.д.,  профессор  Бияшев  Б.Қ.,  в.ғ.к.,  доцент 
Арзымбетов Д.Е.  
Тьютор: т.ғ.м., ассистент Омарова А.Б. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптік пән) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық 
5В120200-Ветеринариялық санитария 
Кредит/ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  Микроорганизмдер 
биотехнологиясы,биопрепараттар 
өндіру биотехнологиясы 
Модуль мазмұны 
 
Модульде 
келесідей 
мәселелер 
қарастырылады: 
Биопрепараттар 
өндірісіне 
қойылатын 
жалпы 
ветеринарлық-санитарлық 
талаптар. 
Қазақстандағы 
биологиялық 
өнеркәсіптіліктің 
дамуы. 
Өндірістік 
құрылғыларға  және  қондырғыларға  қойылатын  талаптар. 
Өндірістік  және  бақылау  штамдарына  қойылатын 
ветеринариялық-санитариялық талаптар. Бактериялық және 

 
 
вирустық  вакциналар  өндіретін  өндіріске  қойылатын 
ветеринариялық-санитариялық талаптар.   
Модульдің құзіреттілігі /  
Модульді меңгергенннен кейін студент: 
-білуге 
тиіс:  Биопрепараттар  өндірісіне  қойылатын 
ветерианриялық 
және 
санитариялық 
талаптардың 
теориялық және тәжірибелік курсын оқып білу нәтижесінде 
оның заңдылығын өндірісте дұрыс қолдануды үйренеді. 
-меңгеруі  керек:  өздігінен  ғылыми  әдебиеттермен  жұмыс 
істеуді,  медицинада  және  ветеринарияда  қолданылатын 
биопрепараттардың 
түрлері, 
олардың 
қолдану 
перспективасы.  Биопрепараттар  өндірісіне  қойылатын 
ветеринариялық-санитариялық 
талаптарды 
қолданып, 
микроорганизмдермен жүмыс жасау.  
-құзіретті 
болуы 
керек: 
биопрепараттарды 
өндіру 
аспектілігін 
меңгеруде, 
биопрепараттардың 
өндіру 
принциптері.  Өндірістік  және  бақылау  штамдарына 
қойылатын 
жалпы 
ветерианриялық-санитариялық 
талаптарды, дұрыс жұмыс істеу ережелерін сақтау.   
Қорытынды бақылау 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15апта) 
Әдебиеттер тізімі 
 
1.  Основы  биотехнологии.  Егорова  Г.А.,  Клунова  С.М.  и 
др. «ACADEMA» 2003 г. 
2.  Сельскохозяйственная  биотехнология  под  редакцией 
академ. Шевелух В.С. М.: «Высшая школа» 2003 г. 
3.  Сосан  А.  «Биотехнология»  перевод  с  английского. 
М.:Мир 1982 г. 
4. 
Булашев 
А.К., 
Кухар 
Е.В. 
«Ветеринарная 
биотехнология». Астана, КАУ им. Сейфулина, 2009 г. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
VK 4350 Ветеринариялық кәсіпкерлік 
  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы: б.ғ.к., доцент Бабалиев С.У. 
Тьюторы  б.ғ.к., доцент Бабалиев С.У 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5B120200-Ветеринариялық санитария 
Кредит ECTS/ саны 
3/ 5 (1 кредит=2,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің пререквизиттер   Орта мектептің биология бағдарламасы бойынша 
Модульдің 
постреквизиттер 
Мал  патологиясы  Мал  құс  өнімдерін  ветсан  сараптау, 
Өсімдік,  балық  шаруашылығы  өнімерін  ветеринарлық  
санитариялық сараптау,  
Модуль мазмұны 
Ветеринариядағы  кәсіпкерлік  экономикалық  кеңістігінің 
бірлігіне, 
тауарлардың, 
қызметтердің, 
қаржы 
құралдарының  еркін  қозғалуына  және  экономикалық  ісіне 
еркіндігіне кепіл береді. Азаматтар және заңды тұлғалар өз 
құқықтарын өз еркімен және өзінің мұдесі үшін алады және 
жүзеге  асырады.  ҚР  Азаматтық  кодексіне  сәйкес 
кәсіпкерлікпен  айналысатын  ветеринарлық  мамандардың 
азаматтық құқықтары мен міндеттері мыналардан шығады: 
мал дәрігері-кәсіпкерлер мен заңды және жеке тұлғалардың 

 
 
арасында,  ветеринарлық  қызметті  және  тауарларды 
пайдаланушы,  шарттардан  және  басқа  келісімдерден; 
заңнаманың  азаматтық-құқықтық  ие  болатын  атқарушы 
органдардың, 
сондай-ақ, 
мемлекеттік 
органдардың 
кәсіпкерлікке  байланысты  шығарған  әкімшілік  актілерінен 
құралады.  ҚР  азматтық  кодексіне  сәйкес  мемлекет  еркін 
ветеринарлық  кәсіпкерлікке  кепілдік  береді  және  оны 
қорғауд және қолдауды қамтамасыз етеді. 
Модульдің құзіретттілігі 
Студент  пәнді  оқу  нетижесінде:      білу  қажет:  Қазақстан 
Республикасының 
кәсіпкерлік 
қызметтері 
туралы 
заңнамаларын;    Қазақстан  Республикасының  ветеринария 
туралы  заңын;  Қазақстан  Республикасының  лицензиялау 
сұрақтары  бойынша  заңнамаларын;    ветеринариялық 
кәсіпкердің 
жекеменшікке 
құқығы; 
Қазақстан 
Республикасында  кәсіпкерлік  қызметтердің  түрлерін 
ұйымдастыру; 
ветеринариялық 
кәсіпкерлікпен 
айналысатындардың 
ғимаратына, 
өндірістік 
құрал-
жабдықтарына  қойылатын  талаптарды;    ветеринариялық 
кәсіпкерліктегі  маркетинг;  ветеринариялық  кәсіпкерліктегі 
менеджмент;  Ветеринариялық  кәсіпкерлікті  несиелеу; 
ветеринариялық  кәсіпкерлікке  салық  салу.    атқара  білу 
керек:  ветеринариялық кәсіпкерлік қызметке лицензия алу 
үшін  құжаттарды  құрастыру  және  біліктілік  талаптарын 
орындау;  жеке  ветеринариялық  кәсіпкерлік  қызметтік 
ұйымдастыруға  құжаттарды  құрастыру;  ветеринариялық 
шаруашылық  субъектісіне  құрылтайшы  құжаттарын 
құрастыру;  ветеринариялық  шаруашылық  субъектісіннің 
жұмысын  ұйымдастыру  және  жүргізу;    ветеринариялық 
шаруашылық 
субъектісінің 
 
ұйымдастыру-бөлу 
жұмыстарының  құжаттарын  жүргізу;    ветеринариялық 
шаруашылық 
субъектісінің 
ақпараттық-анықтама 
құжаттарын 
жүргізу; 
ветеринариялық 
шаруашылық 
субъектісінің  еңбек  қатынастарын  реттейтін  құжаттарын 
жүргізу; 
ветеринариялық-санитариялық 
кәсіпкерліктің 
түрлеріне  келісім  шарттар  мен  мәмілелер  құрастыру; 
ветеринариялық-санитариялық 
кәсіпкерліктің 
бизнес-
жоспарын  құрастыру;    санмитариялық  қызмет  көрсетуге 
қажетті  қаржыны  есептеу;  ветеринариялық  қызмет  пен 
көрсететін  қызметтің  бағасын  анықтау;    ветеринариялық 
шаруашылық  субъектісінің  кірісін  құрастыру  және  бөлу; 
ветеринариялық- санитариялық дәрігер-кәсіпкердің кірісіне 
декларация  құрастыру;  ветеринариялық  есеп  және  есеп 
құжаттарын жүргізу.  
Қорытынды бақылау  
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Бабалиев  С.У.  Ахметсадыков  Н.Н.  Шабдарбаева  Г.С. 
Бабалиев Х.С. Ветеринарное предпринимательство Алматы 
2011  г  460  с    Колесникова  Л.А.  Предпринимательство  и 
малый  бизнес  в  современном  государстве:  управление 
развитием/ М.: Новый Логос, 2000. - 290 с. 
2.Василевский 
Н.М. 
«Ветеринарное 
предпринимательство». М., «Колос», 2001. 

 
 
 
 
Модульдің  атауы  және 
коды 
Ауланатын  жануарларының  жұқпалы  ауруларының 
ветеринариялық санитариясы 
Veterinary sanitation of infectious diseases of trade animals 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторлар: профессор Ильгекбаева Г.Д. 
Тьюторлар:  профессор Сайдулдин Т. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (КП) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   инфекциялық  аурулар,  инвазиялық  аурулар,  экология, 
микробиология, 
вирусология, 
иммунология, 
ветеринариялық  істі  ұйымдастыру  және  экономиказы,  а/ш 
малдардың  ішкі  жұқпалы  емес  аурулары,  ветеринарлық 
санитария, ветеринарлық гигиена. 
Модульдің 
постреквизиттері 
індеттану  және  инфекциялық  аурулар,  эпидемиология, 
балық және ара аурулары. 
Модульдің  мазмұны 
Ауланатын жануарларының жұқпалы ауруларының  
динамикасы 
және 
оның 
негізгі 
сатыларының 
сипаттамалары.  Індет  процесінің  қарқыны  және  оның 
статистикалық  көрсеткіштеріне  (жұғымталдық,  шалдығу, 
таралу,  басымдылық,  өлім  көрсеткіштері,  ошақтану 
коэффициенті)  табиғи-географиялық  және  әлеуметтік-
экономикалық  факторлардың  әсері.  Індет  ошағының 
таралуына және пайда болу уақытына байланысты түрлері. 
Құрғақтағы  және  су  жануарларының  инфекциялық 
ауруларының  індеттанулық  мониторингісі  және  оларды 
болжау.  Індеттанулық  талдау.  Індеттенудің  қарқыны  мен 
статистикалық  көрсеткіштерін  жеке  инфекциялық  аурулар 
кезінде нақтылау. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін бакалавр: 
 -  білуге  тиіс:  індеттану  динамикасы  және  оның  негізгі 
сатылатың сипаттамаларын 
-        қабілетті  болуы  керек:  індет  процесінің  қорғанысына 
және оның статистикалық көрсеткіштеріне 
-      меңгеруі  керек:  індеттанулық  ошақтарының  таралуына 
және пайда болу уақытына байланысты түрлерін 
 -    құзіретті  болуы  керек:  табиғи-географиялық  және 
әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсерін білуге 
Қорытынды бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.  Сайдулдин  Т.,  Кисиков  Т.К.  Рекомендации  по 
проведению 
эпизоотологического 
мониторинга 
при 
бруцеллезе. Астана, 2009. – 80 с. 
2.  Сайдулдин  Т.  Жануарлардың  жұқпалы  және  аса  қауіпті 
аурулары.  Оқулық,  4-басылым.  /Алматы:  “Полиграфия-
сервис К”, 2013. – 520 б. 
 
 

 
 
 
 
Модульдің  атауы  және 
коды 
VSSKKA 
3329 
Ветеринариялық 
санитариялық 
сараптаудың кәзіргі кезендегі әдістері 
(Modern 
methods 
investigation 
veterinary-sanitary 
expertis) 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: д.в.н., профессор Сарсембаева Н.Б.,  
Тьюторы: Аға оқытушы Шалхарова  Д.Ж. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (КП) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   инфекциялық  аурулар,  инвазиялық  аурулар,  экология, 
микробиология, 
вирусология, 
иммунология, 
ветеринариялық  істі  ұйымдастыру  және  экономиказы,  а/ш 
малдардың  ішкі  жұқпалы  емес  аурулары,  ветеринарлық 
санитария, ветеринарлық гигиена. 
Модульдің 
постреквизиттері 
індеттану  және  инфекциялық  аурулар,  Мал  және  құс 
өнімдерін  ветеринариялық  санитариялық  сараптау,  Ет  сүт 
өнімдерінің технологиясы, гигиенасы және ветсансараптау 
Модульдің мазмұны 
Болашақ  мамандарды  қоршаған  ортаны,  адам  қоғамын 
және  жануарларды  қорғау  ереже  тәртіптерін,  жолдарын 
үйретіп,  мал  өнімдерін  ветсансараптаудың  қазіргі  кезде 
заманауи  әдістерін  меңгеріп,  жоғары  білікті  маман  болып 
қалыптасуына    алған  білімдерін  орынды  да  тиімді 
пайдаланып,  іске  асыра  алуға  машықтандыру.  Өндірістік 
кәсіпорындары  мен  адам  қоғамын  сапалы  өндірістік 
шикізаттар  және  тағамдық    өнімдермен  қамтамасыз  етуді 
дұрыс ұйымдастыру. 
 
Модульдің құзіреттілігі 
     Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  
-Ветеринариялық  санитариялық  қадағалау  нысандарынан 
санитариялық  өңдеудің  нәтижесін    бақылауға  сынама  алу 
тәртібін;     Іске асыра алатындай болуы керек: 
-жұмыс  орнын,  зертханалық  ыдыстарды  құрал-жабдықтар 
мен құрылғы-қондырғыларды  зерттеуге дайындауды; 
-өз  беттерімен  қажетті  сандық  және  сапалық  зерттеу-
талдау-ларды,  күрделі  замануи  құрылым-қондырғыларды 
талап  етпейтін  әдістермен  жүргізуге  және  ғылыми-зерттеу 
институттары  салаларында  жұмыс  істей  алатын  болуы 
керек.      Қабілетті  болуы керек: -қазіргі заманғы әдістерге 
сай тағамдық өнімдер мен шикізаттарға талдау жасай білу; 
       Құзыретті 
болуы 
керек: 
-Өз 
бетінше 
мал 
шаруашылығы  өнімдеріне  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау жүргізуі тиіс. 
Қорытынды бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Шуклин    Н.Ф  Ветеринарно-санитарная  экспертиза 
продуктов  животноводства  Алматы  2010  1-3  том.                                                     
2.Шуклин    Н.Ф  Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

 
 
продуктов животноводства Алматы 2012  
 
 
Модуль коды мен атауы 
 Үй 
және 
кәсіби 
ауланатын 
жануарлардың 
зооантропонозды ауруларының потоморфологиясы  
Модульдің  фасилитаторы 
/тьюторы 
Фасилитатор: к.б.н., доцент Мауланов А.З. 
Тьютор. к.в.н., доцент Мауланов А.З. 
 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,34 (1кредит = 1,67ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі ішкі  
Семестр 
6 семестр  
Модульдің пререквизиттері   Қазақстан  тарихы,  Қазақ  тілі,  Орыс  тілі,  Информатика, 
Кәсіби  бағытталған  қазақ  және  орыс  тілі,  экология, 
жануарлар  морфологиясы,    жануарлардың  физиологиясы 
мен  биохимиясы,  мал  өнімдерін  ветсансараптау,  мал 
патологиясы.  
Модульдің 
постреквизиттері 
Формакология,  токсикология  және  токсикологиялық 
талдау, мал және құс өнімдерін ветсансараптау т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 
Патоморфологияның ерекшелігі   
Үй  жануарларының  антропонозоонозды  аурулары  :  сібір 
жарасы, 
туберкулез, 
лептоспироз, 
пастереллез, 
сальмонеллез,  листериоз,  мелойдоз,  некробактериоз, 
құтырық, токсоплазмоз. 
Кәсіби  жануарлардың  адамға  берілетін  ауруларының 
патоморфологиялық  ерекшелігі    описторхоз,  моногенидоз, 
метагонимоз, 
псевдамфистомоз, 
диоктифимоз, 
дефиллоботриоз 
Модульдің құзыреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  
-сойыс  малдарын  тасымалдаудың,  қабылдаудың  және 
өңдеу  кәсіпорындарында  малды  күтіп  бағудың,  союға 
дайындаудың ветеринариялық ережелерін; 
   -мал  өнімдері  мен  шикізаттарын,  малды  сойғаннан 
кейінгі  ветсансараптау  тәсілдерін  және  санитариялық 
бақылауды; 
 -тағамдық  аурулардың  алдын  алу  шараларын,  лажсыздан 
сойылған мал етін, дұрыс сақтамаудан болатын өзгерістері 
бар етті пайдалану, зарарсыздандыру жолдарын; 
     Іске асыра алатындай болуы керек: 
-жұмыс  орнын,  зертханалық  ыдыстарды  құрал-жабдықтар 
мен құрылғы-қондырғыларды  зерттеуге дайындауды; 
-өз  беттерімен  қажетті  сандық  және  сапалық  зерттеу-
талдау-ларды,  күрделі  замануи  құрылым-қондырғыларды 
талап  етпейтін  әдістермен  жүргізуге  және  ғылыми-зерттеу 
институттары  салаларында  жұмыс  істей  алатын  болуы 
керек.. 
      Қабілетті  болуы керек:  
 -Патанатомиялық  және  зертханалық  зерттеулер  жүргізуге, 
мал ауруларын бір-бірінен ажыратып балауға. 
       Құзыретті болуы керек:  
-Жұқпалы аурулардың  патологиялық морфологиясын білу 

 
 
Қорытынды 
бақы-лау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Урбан  В.П.,  Найманов  И.Л.  Болезни  молодняка  в 
промышленном животноводстве. – М.: Колос, 2004. С. 136  
2.Инфекционные болезни животных/ Под ред. Осидзе Д.Ф. 
–М.: Колосу 1987. С. 222.  
3.Жаров  А.В.  Патологическая  анатомия  с/х  животных.  – 
М.: 1995.  
 
 
 «Шекара және көліктегі ветеринариялық - санитариялық бақылау» мамандандырудың 
негізгі  мақсаты-ветеринариялық    санитария  дәрігерін  мемлекеттік  шекара  мен  көліктегі 
ветеринариялық  қызметте  және  ветеринариялық    санитария  кәсіпкерлікте  терең  білім  беру 
болып табылады. 
 
Мамандандыру  пәндерін  оқу  барысында  студенттер  мал  өнімдерін  соттық 
ветеринариялық    сараптауда,  кәсіби  ауланатын  жануарлар  өнімін  санитарлық  сараптауда 
тағамдық  өнімдер    мен  мал  шикізатын  ҚР  шекарасынан  өткізуде  радиациялық  сараптау 
жүргуді  білу  және  жұмыс  атқара  алуы  керек.  Сонымен  қатар,  студенттер  ветеринариялық 
кәсіпкерлік,тағамдық өнімдер қауіпсіздігі, ет, сүт өнімдерін өңдеу орындарының гигиенасы 
мен санитариясын білуі керек. 
 «Тағам  қауіпсіздігі  және  ветеринариялық  санитария»    мамандандыруының    мақсаты  - 
ветеринариялық  санитария  дәрiгерiн  тағамдық    өнiмдердi  өндiру,  өндеу,  және  сату 
орындарында,  базарлардың  ветеринариялық-  санитариялық  сараптау  зертханасында  жұмыс 
iстеуге,  үретіп  бiлiм  беру  болып  табылады.  Мамандандыру  пәндерiн  оқу  барысында 
студенттер  табиғи  ошақты    және  антропозоонозды  инвазиялық  ауруларды,  базарда 
ветсансараптауды  ұйымдастыру,  ет-сүт  өнiмдерiн  өндiру  орындарында  ветеринариялық-
санитариялық    шараларды  жүргiзуде  терең  бiлiм  алады.  Сонымен  қатар  iндеттi,  инвазиялы 
ауруларға  мониторинг  болжау  жүргiзу,  базар  зертханасында  сараптау  жүргiзу,  тағамды 
өндiру,  өндеу  орындарында  радиациялық    сараптау,  тағамдық  өнiмдердi  ветеринариялық-
санитариялық  бағалау,  оның  сапасын,  қауiпсiздiгiн  анықтау,  мал  өнiмдерiн  соттық  
ветсансараптау, кәсiби ауланатын жануарлар өнiмдерiн сараптауға машықтандырылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2015-2016 оқу жылының кәсіптік оқу бағдарламасы 
(2 кредит) 
 
Тағам қауіпсіздігі және ветеринариялық 
санитария 
Шекара  және  көліктегі  ветеринариялық 
- санитариялық бақылау 
цик
л 
код 
пәндер 
кр  сем 
цик
л 
Код 
пәндер 
кр 
се
м 
ПД  TZhKO
ShVSS5
302  
 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде 
өнімдер  мен 
шикізаттарды 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 
 


ПД 
TZhKO
ShVSS
5302  
 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде  өнімдер 
мен 
шикізаттарды 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 
 жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет