К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет14/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Модульдің 
коды 
мен 
атауы (Қаз., ағыл.) 
Krvn1216 Өлкетану        Study of local lore     
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилисатор: Иманбаева С.С. к.и.н.,  доцент  
 Тютор: Баймуратова Г.Ш.  
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 

 
 
Мамандық  (мамандықтар 
тобы) 
5В120200- Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2 /3,34 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   Социология 
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
Пәннің  негізгі  мақсатымен  қоғамдық  дамудың  жарық-
жақтары болып табылады, тағайынды аймақтың тарихтары, 
бірақта  Қазақстанның  тарихи  өлкетануының  дамуы  арада 
бүтіндікте,  қоғамның  және  географиялық  ортаның  қарым-
қатынасында, 
экологиялық 
және 
демографиялық 
факторлармен байланысты. Пәнің негізгі мақсаты тарихтың 
өлкетанудың  негізгі  бағыттары  арқылы  рөлдің  және  түрлі 
бастаудың  мағынасы  болып  табылады.  Тарихи  ғылымның 
дамуы оның ықпалын байланыстыра студенттің білімдерін 
күнделікті  ақиқаттықпен  және  тәжірибемен  негіздей,  оны 
ғылыми-зерттеу жұмысына және отанын сүйуге үйрету. 
Модульдің құзіреттілігі 
     Студент модульді меңгергеннен кейін білуі тиіс: 
Студент пәнді оқу нәтижесінде қолданбалы ғылыми білімді 
меңгеру  керек.  Ортақ  құзіреттілігі:  археологиялық  және 
этнологиялық 
білімді 
концептуалдық 
ұйымдастыру 
ынталандыра білу, ғылымда проблемалық гуманитариялық 
сұрақтарды  шеше  білу  керек.  Мамандардан    құралған 
ғылыми  ұжымда  тиімді  жұмысқа  ғылыми  зерттеуге 
ынталандыру . 
 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
 Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Строев  К.Ф.  Краеведение.  М.:  Просвещение.  1974.                  
Вопросы  географического  краеведения.  Сб.  Новгород, 
1978.   
2.Использование краеведческого принципа в преподавании 
географии 
в 
шкале. 
Сб. 
Новгород, 
1986.                             
Организация  внеклассного  географического  краеведения  . 
Новгород. 2003 г 120 с. 
3.Никоиоеа 
М.А. 
Практикум 
по 
географическому 
краеведению. М.: Просвещение. 2005 180 с. 
 4.Дик 
Н.Е.географическая 
экспозиция 
школьного 
краеведческого музея. М.: Просвещение, 2009г., 60 с 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы  
ЕЕОВ 3203 Ет және сүт өнімдерінің биохимиясы  
Biochemistry of meat and milk productions 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: т.ғ.м., аға оқытушы Сәрімбекова С.Н.  
Тьютор: Тасмағамбет А.Т. 
Модуль типі  
Базалық таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200-Ветеринарлық санитария 

 
 
Кредит/ECTS саны 
3/5,01 (1 кредит 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің пререквизиттері  Биоорганикалық  химия,  тағам  химиясы,  физикалық  және 
коллоидтық химия, жануарлар биохимиясы  
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
Ауыл  шаруашылық  малдары  еттерінің  және  сүттерінің 
химиялық  кұрамы.  Белоктар.  Белоктық  емес  азотты 
қосылыстар.  Ауылшаруашылық  малдары  еттерінің  және 
сүттерінің  ферменттері.  Липидтер  (қарапайым  және  
күрделі). Минералды заттар.  Витаминдер.  Етті  және  сүтті 
сақтау  және  тасымалдау.  Етті  механикалық  өндеу.  Етті 
және сүтті жылумен өңдеу. Қайта өңдеу процесі кезіндегі 
ет  және  сүт  кұрамындағы  заттардың  биохимиялык 
өзгеруі.  Етті  және  сүтті  қайта  өңдеу  процесі  кезіндегі 
липидтердің  гидролизі  және  тотығуы.  Еттің  және  сүттің 
сақталу  кезіндегі  биохимиялық  өзгеруі  (белоктардың 
және  амин  қышқылдарының  ыдырауы).  Консервілеу 
процесіндегі  еттің  және  сүттің  табиғи  құрамына  әсер 
ететін факторлар. Болашақ мамандар ретінде қазіргі заманғы 
ауыл  шаруашылық  малдары  еттерінің  және  сүттерінің 
химиялық  кұрамын  зерттейді  және  өңдеу  процесі 
кезіндегі  олардың  кұрамындағы  заттардың  биохимиялық 
өзгеруін  анықтайды,  басқа  да  пәндердi  меңгеруге  қажет 
бiлiм мен бiлiк қалыптасады. 
Модульдің құзіреттілігі 
Мақсаты: Студенттерге ет және сүттің энергиялық қасиеті 
мен  химиялық  құрамын  терең  білдіру,  болашақ  мамандар 
ретінде  қазіргі  заманғы  ауылшаруашылық  малдары 
еттерінің  және  сүттерінің  химиялық  кұрамын,  өңдеу 
процесі  кезіндегі  ет  және  сүт  кұрамындағы  заттардың 
биохимиялық  өзгеруін,  консервілеу  процесіндегі  еттің 
және  сүттің  табиғи  құрамына  әсер  ететін  факторларды  
зерттеу  жұмыстарын  жүргізуге  үйрету  және  басқа  да 
пәндердi  меңгеруге қажет бiлiм мен бiлiк қалыптастыру 
Білуге тиіс: витаминдердің, ферменттердің, гормондардың, 
көмірсулардың, 
липидтердің, 
белоктардың, 
нуклеин 
қышқылдарының 
химиялық 
және 
биологиялық  
қасиеттерін  меңгере  отырып  биотехнологияда  пайдалана 
білу.  
Мағұлмат болу керек: Ет және сүт құрамындағы белоктар, 
нуклеин  қышқылдары,  көмірсулар,  липидтер  және  зат 
алмасуға  қатысатын  кейбір  биологиялық  қосылыстарды 
химиялық идентификациялау.  
Қабылетті  болуы  керек:  Ет  және  сүт  биохимиясын 
меңгеруде  зейінділік  пен  қабылеттілікті  арттыра  отырып 
биохимиялық  зерттеулер  арқылы  малшаруашылығының 
өнімділігін арттыруға пайдалану. 
Меңгеру  керек:  лабораториялық  жағдайда  көмірсуларды, 
липидтерді  және кейбір  витаминдерді,  ферменттерді  бөліп 
алу және зерттеу жолдарын меңгеру.  

 
 
Құзретті  болуы  керек:  Ет  және  сүт  өнімдерінің 
биохимиясын білу үлкен құзреттілікті талап етеді. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
 1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет тізімі 
1.Горбатова 
К.К.  Биохимия  молока  и  молочных 
продуктов.- М.: Легкая и пищевая промышленность. 1984.- 
344с. 
2.Алимжанова Л.В. Сүт өнімі., Алматы, 1998 
3.Мұстафин  О.Ж  Барақбаев  Б.Б.,  Мал  өнімдерінің 
технологиясы, 1993  
4.Төлеуов  Е.Т.,  Әмірханов  Қ.Ж.  Хаймулдинова  А.Қ.  Ет 
және ет өнімдерінің технологиясы. Алматы, 1998 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
TN 2210 Терапия негіздері 
               Bases therapia 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
В.ғ.к., профессор Есходжаев У.К. 
аға оқытушылар Қамбарбеков А.Т., Туруспаева Ш.Ж.  
Модуль типі 
базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринарная санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
4  
Модульдің пререквизиттері  Биоорганикалық  химия,  тағам  химиясы,  физикалық  және 
коллоидтық химия, жануарлар биохимиясы  
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Мазмұны 
Ауру  малға  алғашқы    терапевтік  көмек  көрсету  үшін 
болашақ 
ветеринариялық-санитариялық 
дәрігерлеріне 
қажетті  жануарлардың  ішкі  аурулар  туралы  жалпы 
мағлұмат.  Ішкі  аурулардың    түрлері  және  олардың  пайда 
болу  себептері.  Ағзалардың,  жүйелердің  ішкі  аурулары 
және  оларға  қысқаша  сипаттама.  Ішкі  аурулардың  даму 
процестері, оларды балаудың теориялық және практикалық 
негіздері.  Ауруды  анықтау  үшін  қолданылатын  құрал-
жабдықтар  мен  аспаптар.    Ішкі  аурулардың  негізгі 
клиникалық  белгілері,  оларды  індетті  және  инвазиялық 
аурулардан ажырату  жолдары. Ауру малға   қолданылатын 
емдік-алдын алу  іс-шаралардын жүргізу жолдары 
Модульдің құзыреттілігі 
Студент модульді игеру барысында: 
  -білуі тиіс: жануарлардың ішкі жұқпалы емес аурулардың 
жіктелуін,  олардың  этиологиясын,  патогенезін,  белгілерін 
және алдын алу шараларын. 
   -білігі болуы тиіс: алғашқы терапевтік көмек көрсетуінен; 
балау  жасауынан;  ветеринариялық  диагностикалық  құрал-
жабдықтармен жұмыс істеуінен; 
  -дағдысы  болуы  тиіс:  жұқпалы  емес  этиологиясымен 
ауырған  жануарларды  клиникалық-терапевтік  тексеруден; 
емдік-профилактикалық шараларға жоспар жасауынан; 

 
 
   -құзыреттілігі: 
ауылшаруашылығы 
жануарларында 
кездесетін  жұқпайтын  ішкі  ауруларына  қарсы  алғашқы 
терапевтік көмек көрсету. 
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
 Емтихан 
Модульдің мерзімі 
 1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Молдағұлов  М.А.,  Есқожаев  Ө.К.,  Заманбеков  Н.А.  ж.б. 
Жануарлар  ішкі  аурулары.  Оқулық.  1-ші  кітап.  Алматы, 
2009. 
2.Молдағұлов  М.А.,  Есқожаев  Ө.К.,  Заманбеков  Н.А 
Жануарлар  ішкі  аурулары.  Оқулық.  2-ші  кітап.  Алматы, 
2011. 
3.Сиябеков С.Т., Заманбеков Н.А. Жануарлар ауруларының 
клиникалық диагностикасы. Оқулық. Алматы, 2011. 
4.Жануарлар  ішкі  аурулары.  Оқу-әдістемелік  нұсқау. 
Алматы, 2006. 
5.Данилевский  В.М.  Внутренние  незаразные  болезни  с.-х. 
животных. Учебник. М., 2004. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
BH 1204 Биоорганикалық химия Bioorganic chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: аға оқытушы Салханова С.Н. 
Тютор: Салханова С.Н. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық 
5В120200-Ветеринарлық санитария  
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  Биоорганикалық  химия,  тағам  химиясы,  физикалық  және 
коллоидтық химия, жануарлар биохимиясы  
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Мазмұны 
Өсімдіктер 
мен 
жануарлар 
клеткасын 
құрайтын 
биологиялық  активті  заттар  -  карбон  қышқылдары, 
көмірсулар, 
липидтер, 
белоктар 
және 
нуклеин 
қышқылдарының  химиялық  құрылысы  мен  қасиеттері, 
олардың 
арасындағы 
генетикалық 
байланыс. 
Биоорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластарын  табиғи 
көздерден  бөліп  алу  және  оны  синтездеу  жолдары.  Тірі 
организмде  жүретін  құбылыстардың  молекулалық  деңгейі 
және  биохимиялық  процестердегі  химиялық  реакциялар. 
Биореттегіштер  -  витаминдер,  гормондар.  Олардың 
химиялық құрылысы және қасиеттері. 
Білім  беру  мақсаты  мен 
құзыреттігі 
Биоорганикалық  химия  пәнінің  ветеринарияда  және  мал 
шаруашылығындағы 
маңызын, 
биоорганикалық 
қосылыстар  кластары,  олардың  құрылысы,  физикалық 
және  химиялық  қасиеттерін  және  олардың  құрылымын 
анықтау  әдістері  арқылы  студенттердің  білімін  және 
тәжірбиелік  біліктілігін  артыру;  белоктар,  нуклеин 

 
 
қышқылдары,  көмірсулар,  липидтер  және  зат  алмасуға 
қатысатын 
кейбір 
биоорганикалық 
қосылыстарды 
химиялық  идентификациялау,  лабораториялық  жағдайда 
көмірсуларды,  липидтерді,  және  кейбір  витаминдерді, 
ферменттерді бөліп алу және зерттеу 
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
 1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.СтепаненкоБ.Н. Курс органической химии. – М. «Высшая 
школа», 1997. 
2.Грандберг  И.И.  Органическая  химия.  –  М.    «Высшая 
школа», 1987. 
3.Сейітқалиев Қ.С. Органикалық химия. – Алматы, 1993. 
4.Сейітқалиев 
Қ.С.,  Сеитов  З.С.,  Жұмашев  Ж.Ж.. 
Биоорганикалық химия практикумы. –Алматы, 1999.   
5.Тюкавкина  Н.А.,  Бауков  Ю.А.  Биоорганическая  химия.- 
М.: Медицина, 2005. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы  
ЕК 2210  Еңбек қорғау. Protection of work   
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: аға оқытушы Қасымова Р.М. 
Тьютор: ассистент Каримова Г.К. 
Модуль типі  
Базалық таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200-Ветеринарлық санитария 
Кредит/ECTS саны 
2/3,3 (1 кредит 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің пререквизиттері  Өміртіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Экология, Химия    
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
Мал  шаруашылығындағы  еңбек  қауіпсіздігі.  Еңбек 
қорғаудың 
ұйымдастырушылық-құқықтық 
негіздері.  
Жарақаттанушылық,  кәсіби  ауруларды  талдау,  олардың 
алдын-алу  жолдары.  Мал  дәрігерлік  жұмыстарын  жүргізу 
кезіндегі 
еңбекті 
қорғау 
бойынша 
нұсқаулықтар.   
Ветеринарлық  зертханалардың  микроклиматы.  Өндірістік 
санитария.  Өндірістік  жарықтандыру.    Электрқауіпсіздік. 
Өрт 
қауіпсіздігі. 
Ветеринарлық-санитариялық 
зертханаларындағы техника қауіпсіздігі. 
Модульдің құзіреттілігі 
Модульді меңгергеннен кейін студент: 
–  ҚР  еңбек  қорғау  саласындағы  нормативтік  актілерді, 
өндірісте  еңбек  қорғауды  басқару  жүйесін,  еңбек 
қауіпсіздігі  талаптарының  бұзылуына  негіз  болатын 
өндірістік  процестер  және  адамның  көпфункционалды 
қызметі туралы, қауіпсіздік мәселелерін білуге тиіс; 
– өндірістік жарақаттанушылықты ескерту бойынша нақты 
инженерлік  міндеттерді  шешуді,  қауіпті  және  зиянды 
факторлардан қорғау тәсілдері мен кұралдарын қолдануды, 
өндірісте 
мүмкін 
болатын 
қауіптіліктер 
мен 

 
 
зияндылықтарды  алдын  ала  көру  және  дер  кезінде 
ескертуді қабілетті болу керек;  
–  еңбек  қорғау  саласында  білімі  мен  ептіліктерін  тиімді 
пайдалану,  ойлау  мәдениеті  мен  өзінің  кәсіби  қызметінің 
нәтижелерін қолдану алу дағдыларын меңгеруі керек;  
–    еңбек  қорғау  саласының  заңды  және  нормативтік-
құқықтық  база  мәселелерінде;  еңбек  қорғау  саласының 
техникалық  және  жобалық  құжаттамасын  жасау  мен  түзу 
мәселелерінде құзіретті болуы керек.  
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
 1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет тізімі 
1. Әбдіров А.М. Қауіпсіздік техникасы. –Астана: Фолиант, 
2010. 
2.  Байтоқаев  Ө.Б.  Еңбек  қорғау  бойынша  практикум.  –
Алматы: Агроуниверситет, 2006. 
3. Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Алматы: Эверо, 2008. 
 
 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
HIM 2209 Токсикологиялық химия негіздері 
Base of toxicological chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: х.ғ.к., асс.проф.    Маденова П.С.  
Тьютор:  х.ғ.к., асс.проф.   Ахатова З.С.  
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   Ветеринариялық  генетика,  информатика,    жануарлар 
морфологиясы, мал шаруашылығы. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Ветеринариялық  радиобиология,  ветеринариялық  гигиена, 
Құс және малшаруашылығы өнімдерін ветсан. сараптау. 
Модуль мазмұны 
 
Химиялық  улы заттар.  Обьектілерден  улы заттарды бөлу , 
анықтау   және сандық талдау. Химика - токсикологиялық 
талдау, 
улану 
және 
улы 
заттардың  
токсикокинетикасы.Токсикологиялық 
химиядағы 
қолданылатын  әдістер:  экстракция,  микрокристалдық 
талдау  және  микродиффузия  әдістері.  Улы  заттарды 
биологиялық материалдардан алу әдістері. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Мақсаты–кәсіптік және арнайы пәндерді игеруге мүмкіндік 
беретін токсикологиялық химия пәнінен білім беру. Негізгі 
теориялармен  таныстыру  және  практикалық  дағдылануы. 
Химиялық  улы  заттар.  Обьектілерден  улы  заттарды  бөлу, 
анықтау   және сандық талдау. Химика - токсикологиялық 
талдау,  улану  және  улы  заттардың    токсикокинетикасы. 
Токсикологиялық  химиядағы  қолданылатын  әдістер: 
экстракция, микрокристалдық талдау және микродиффузия 
әдістері.  Улы  заттарды  биологиялық  материалдардан  алу 
әдістері  туралы  түсініктері  болуы  тиіс.  Химиялық  улы 
заттарды ажырата білу керек. Обьектілерден улы заттарды 

 
 
бөлу,  анықтау      және  сандық  талдау.  Химика  - 
токсикологиялық  талдау,  улану  және  улы  заттардың  
токсикокинетикасы. 
Улы 
заттарды 
биологиялық 
материалдардан  алу  әдістерін    білуі  тиіс.Теориялық 
білімдерін практикалық тапсырмаларды шешуде қолданып, 
орындай  білу  керек.Практикалық  мәселелерді  шешуге, 
ғылыми  зерттеулер  жүргізу  үшін  білімдерін  ұштастыруға 
қабілетті болуы керек. 
Токсикологиялық  химияның  жалпы  теориялық  және 
тәжірибелік  принциптері  мен  әдістерінде  құзыретті  болуы 
керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Жуленко  В.Н.,  Рабинович  М.И.,  Таланов  Г.А. 
Ветеринарная токсикология. –М.:Колос,2004.-383с. 
2.Луис  Дж.  Линг,  Ричард  Ф.  Кларк  и  др.  Филадельфия. 
Секреты  токсикологии.  Перевод  с  англ.под  общей 
ред.акад.РАМН Е.А.Лужникова. М.-С-П. 2006г. 
3. С.А.Куцунко. основы токсикологии. С.-П. 2002г. 
4.  Ахатова  З.С.  Химия  и  микробиология  воды.  Алматы. 
2013г. 
5.  Маденова  П.С.,  Ахатова  З.С.  Аналитическая  химия. 
Учебное пособие. Алматы 2012г. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы  
Apid 2000 Апидология, Apidologiya 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор:  а.ш.ғ.к.,аға оқытушы  Нұралиева Ұ.Ә. 
Тьютор:  PhD, ассистент Құсаинова Ж.А.  
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
3/5 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
4  
Модульдің пререквизиттері  
 
зоология; жануарлар морфолигиясы латын ветеринариялық 
терминологиясы, 
жануарлар 
физиологиясы, 
ветеринариялық генетика. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Ветеринариялық  радиобиология,  ветеринариялық  гигиена, 
Құс және малшаруашылығы өнімдерін ветсан. сараптау. 
Модуль мазмұны 
 Ара  туралы  ғылым.  Ара  отбасының  биологиялық 
ерекшеліктері. Ара тұқымдары және оларды аудандастыру. 
Ауылшаруашылық  дақылдарын  аралармен  тозаңдандыру. 
Аралардың  ауруларымен  зиянкестері.  Бал  арасынан 
алынатын өнімдерді өндіру және өңдеу.   
Модульдің құзіреттілігі 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  Аналық  ара,  жұмысшы  ара  және  аталық 
аралардың  негiзгi  даму  кезеңдері.  Қазақстан  аудандары 
бойынша 
бал 
аралардың 
ұсынылған 
тұқымдары. 
Омарталардың  жабдықтарын  орналастыру  және  дамыту. 
Ауылшаруашылық 
өсiмдiктер 
үшiн 
араны 

 
 
тозаңдандырудың  мәні  және  оны  қолдану.  Күзде  және 
қыста омарталармен жұмыс істеу. Ара шаруашылығындағы 
стандартизация.  Нормативтiк  құжаттарға,  МЕМСТқа 
табиғи  сiлтемесi  бар  ара  шаруашылығының  өнiмдерiнiң 
қауiпсiздiгi. сапасын бағалау белгiлерi және тағы басқалар. 
-  қабілетті    болуы  керек:  Мал  дәрiгерлiк  санитариялық 
тұрғысынан  тазалық  сақтаудың  ара  шаруашылығының 
өнiмдерiн өңдеуді және өңдіруді, қабылдауды бағалау. Бал, 
прополис,  гүлтозаң,  пергалар,  аналық  сүтке  сараптама 
жүргізу.  Балдың  жалғандылығын  және  балдың  басқа 
өнімдерін анықтау. 
-  меңгеруі  керек:  :  Мал  және  адам  ауруларын  емдеу  және 
алдын 
алу 
аумағындағы 
апитерапия 
қолдану. 
Ветеринариялық  санитариялық  сараптау  әдістері  және  ара 
шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау. 
құзретті  болуы  керек:  Табиғаттағы  бал  аралардың 
маңызын,  ауылшаруашылық  дақылдардың  тозаңдануы 
және  биологиялық  түрленуі.  Балды  аралардың  негiзгi 
ауруларының  белгiлері  және  себептерi,  табиғи  балдың 
сапасы 
және 
ара 
шаруашылығының 
өнiмдерiнiң 
қауiпсiздігін. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.  Авитисян  Г.А.,  Черевко  Ю.А.  Пчеловодство.  Москва, 
2001. 
2.Әкімбеков 
Б.Р. 
Ара 
шаруашылығы. 
Алматы: 
Агроуниверситет, 2007, 350 бет. 
3.Әкімбеков 
Б.Р., 
Жүнісов 
А.М. 
Ара 
шаруашылығы.Әдістемелік нұсқауы. Алматы. 2005, 64 бет. 
4. Риб А.Д. Ара шаруашылығы. Өскемен. «Медиа-Альянс», 
2006, 374 бет.  
5. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Тулинов Г.М. Пчеловодство 
М., «Колос» 2000 г. 
6.  Макарова  В.Т.,  Кривцов  Н.И.,  Лебедев  В.И.,  Узбекова 
Д.Г.,  Якушева  Е.Н.,  Савилов  И.В.,  Основы  апитерапии. 
Рязань, 2004, 243 стр. 
7.Махатов  Б.М.,  Әкімбеков  Б.Р.,Нұралиева  Ұ.    Ара 
шаруашылығы: Нұр принт,2013 ж. 
 
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет