К а т а л о г ы ветеринария


Бағдарлама жетекшілері: Бжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет12/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Бағдарлама жетекшілері: Б.ғ.д., профессор Г.С.Шабдарбаева; б.ғ.к., аға оқытушы Ахметова 
Г.Д. 
Кафедра коды – 08. 
 
Құстардың жұқпайтын ішкі аурулары (Internalnon contaqious diseases birds) 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  бағыты:  Өнеркәсіптік  құс  шаруашылығындағы  ішкі 
ауруларының  этиологиялық  сипаттамасы.  Құстар  ішкі  ауруларының  клиникалық  және 
патогенетикалық  ерекшеліктері.  Құстың  ішкі  аурулары:  тыныс  жолдарының,  ас  қорыту 
жүйесі  және  зат  алмасу  аурулары.  Стресс  факторлардың  әсерелерін  анықтау;  құстарды 
тексеру  ерекшелiктерін  меңгеру;  диспансеризациядан  өткiзуiн  игеру,  құстардың  ішкі 
ауруларының 
синдромын 
анықтау, 
азықтандыру 
жағдайы, 
сүйек 
жүйесін 
рентгенофотометрикалық  бақылау,  жұмыртқаны  морфологиялық  және  химиялық  зерттеу, 
қанның 
биохимиялық 
зерттеулерi, 
құстың 
нәжісін 
химиялық 
талдау. 
Құс 
шаруашылығындағы iшкi ауруларды емдеу және алдын алу шараларын ұйымдастыру.  
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.к., доценттер Молдағұлов М.А, Есқожаев Ө.К.,  
Кафедра коды – 09. 
 
Құс, балық және бал арасы ауруларының патоморфологиясы  
Pathomorphology of diseases of birds 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Құс  және  балықтың  топографиялық  анатомиясының 
ерекшеліктері.  Вирус  тудыратын  аурулар.  Құс  тұмауы.  Инфекциялық  бронхит.  Қаздың 
вирустық  энтериті.  Құстардың  энцефаломиелиті.  Инфекциялық  бурсит.  Құс  орнитозы. 
Құстардың  хламидиозы.  Марек  ауруы.  Лимфоидтық  лейкоз.  Бактерия  тудыратын  аурулар. 
Пастереллез.  Сальмонеллез.  Пуллороз.  Гемофилез.  Қарапайымдылар  тудыратын  аурулар. 
Эймериоз.  Гистомоноз.  Микоздар.  Кандидамикоз.  Жұқпайтын  аурулар.  Несепқышқылды 
диатез. А гипо- және авитаминозы. В гипо- және авитаминозы. Құс өлексесін сойып зерттеу 
реті және әдісі. Адамға жұғатын балық аурулары. Адамға жұқпайтын балық аурулары. Балық 
токсикоздары. Балықтың жұқпайтын аурулары. Этиологиясы анықталмаған балық аурулары. 
Балық  өлексесін  сойып-зерттеу  реті  мен  әдісі.  Гистологиялық,  бактериологиялық, 
вирусологиялық,  токсикологиялық  зерттеулерге  патматериал  алудың  ерекшеліктері. 
Патологиялық анатомиялық сойып-зерттеу құжаттарын рәсімдеу. 

 
 
 Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.к., доценттер Нұрғазы Б.Ө., Мауланов А.З., Әмірғалиева С.С., 
в.ғ.к., аға оқытушылар Кенжебекова Ж.Ж., Ибажанова А.С. 
Кафедра коды – 08. 
 
Құс және балық шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау 
Veterinary sanitary expertise of poultry and fish products 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Ауылшаруашылық  салаларының  -    балық  және  құс 
шаруашылылықтарының  ерекшеліктері,  алынатын  өнім  және  шикізаттар  түрлері,  оларды 
өңдеу  технологиясы,  гигиенасы,  санитариясы,  тасымалдау,  сақтау,  сату  –жарату  шарттары. 
Аталған шаруашылықтар өнімдерінің  адам қоғамына зиян  келтірмеу жолдарын қарастыру, 
ұйымдастыру.  Ол  үшін  кешенді  зерттеулерден  өткізу  әдіс-тәсілдері,  яғни  ветеринариялы-
санитариялық  сараптау  әдістерін  пайдалана  отырып  тағамдық  өнімдердің  жарамды  – 
жарамсыздығын  сезімдік  және  зертханалық зерттеулермен    анықтап,  санитариялық  бағалау 
арқылы  шешімдер  қабылдау.  Құс,  балық  ауруларынан  қысқаша  мәліметтер  мен  осы 
ауруларға  байланысты  ветсансараптау  зерттеулері  нәтижесіне  қарай  шешімдер  – 
қорытындылар жасау, оларды іске асыру іс-әрекеттері мен ауралардың алдын алу және  жою 
шаралары қарастырылады. 
Бағдарламаның жетекшілері:  в.ғ.д., профессор Сарсембаева Н.Б., аға оқытушы Шалхарова 
Д.Ж. 
 
Өндірістік құс шаруашылығының гигиенасы және ветеринарлық санитариясы  
Hygiene and veterinary sanitation in the poultry industry 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Ветеринариялық  –  санитарияның  құс  ауруларының 
алдын  алудағы  рөлі.  Сыртқы  ортаның  зардапты  микроорганизмдермен  ластануы.  Құс 
шаруашылығы  объектілерінде  микробқа  қарсы  режимді  сақтау  негізі.  Дезинфекция, 
дезинсекция,  дератизация  және  дезодарация  жүргізуге  қойылатын  қазіргі  кездегі  талаптар. 
Композициялық,  дезинфекциялық  заттар  және  оларды  өндіру  жолдары.  Кешенді 
дератизациялық  препараттарды  қолдану  әдістері.  Құстардың  жұқпалы  және  құрт 
ауруларының  алдын  алудағы  тиімді  ветеринариялық-санитариялық  әдістер.  Өлекселерді 
жинауды  және  өтелдеуді  ұйымдастыру.  Сумен  қамтамасыз  ету  көздерінің  гигиенасы  мен 
санитариясы. Өтелдеу орындарын пайдалану және оларды бақылау тәртіптері. Құс азығының 
ветеринариялық санитариясы. 
Бағдарламаның  жетекшілері:    в.ғ.д.,  профессор  Мырзабеков  Ж.Б.,  в.ғ.д.,  доцент  Тағаев 
О.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5В120200 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ 
 
Академиялық дәрежесі: – 5В120200 - "Ветеринариялық санитария" 
мамандығы бойынша ветеринария маманы 
Біліктілік: Ветеринариялық санитария дәргері 
 
1 КУРС 
 
1 семестр – 18кр 
цикл  код 
пәндер 
кр  цикл 
код 
пәндер 
кр 
Міндетті  компонент – 14кр. 
Таңдау компоненті  – 4 кр.  
ЖБП 
K(R)Ya 
1102 
Қазақ (орыс) тілі 

БП 
LT 
1215 
 
Латын 
ветеринарлық 
терминологиясы 

ЖБП 
Iya 2103 
Шет тілі 

БП 
LD 
1217 
Зертханалық іс 


БП 
VG, 
1200 
Ветеринарлық 
генетика 

ЖБП 
Eco 1105 
Экология 
және 
тұрақты даму  
БП 
Bot 
1213 
Ботаника,  дәрілік 
және  улы,  зиянды 
өсімдіктер 

ЖБП 
Soc 1108 
Социология 

ЖБП 
 
Тіршілік 
қауіпсіздігі 
негіздері  

БП 
IYa 
3103 
Шет 
тіліндегі 
ветеринарлық-
санитарлық 
терминология 
жүйесі 
(Ағылшын,  неміс, 
француз) 

БП 
MZhLVT 
1204 
Жануарлар 
морфологиясы   

2 семестр – 18 кр. 
Міндетті  компонент – 14кр. 
Таңдау компоненті  – БД - 4 кр. 
ЖБП 
IK 1101 
Қазақстан тарихы 

БП 
АFКH
MA 
3204 
Бейорганикалық 
және  органикалық 
химия 

ЖБП 
K(R)Ya 
1102 
Қазақ (орыс) тілі 

БП 
BF 
1214 
Биофизика 

БП 
ZhG 
1219 
Жалпы 
гистология 
(микроскопиялық 
анатомия 
жеке 
эмбриологиямен) 

ЖБП 
Iya 2103 
Шет тілі 

ЖБП 
INF 1104  Информатика 
 

БП 
MZhLVT 
1204 
Жануарлар 
морфологиясы   

БП 
Zoo 
1222 
Зоология 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
LVT1210  Латын  ветеринариялық  терминологиясы  
Latin veterinary  terminology 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
В.ғ.д, профессор Заманбеков Н.А. 
В.ғ.к.,  қауым  профессор  Саттарова  Р.С.,  аға  оқытушы 
Қамбарбеков А.Т., ассистент Туржигитова Ш. 
Модуль типі 
базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринарная санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
1  
Модульдің пререквизиттері  Биологиялық бағытта орта мектеп бағдарламасы бойынша 
оқылатын пәндер 
Модульдің 
постреквизиттері 
Жануарлар 
физиологиясы 
және 
биохимиясы, 
ветеринариялық 
фармакология 
және 
токсикология, 
ветеринариялық микробиология және вирусология  
Модульдің мзмұны 
Латын  терминдерінің  және  сөз  құрылымдарының 
ветеринариялық  ісінде  қолданылуы.  Дәрілік  заттардың 
латын  тілінде  аталуы.  Латын  афоризмдері    мен  нақтылы 
сөздері.  Ботаникалық  номенклатурадағы  сын  есімдер. 
Латын  тіліндегі  химиялық  номенклатуралар.  Клиникалық 
терминологиялар.  Латын-грек  атауларымен  аталынатын 
мал аурулары мен дәрілік өсімдіктер. 
Модульдің құзыреттілігі 
Модульді игеру барысында студент  
білуі  тиіс:  латын  тіліндегі  дәрілік  заттардың  тізбесін; 
латын  афоризмдері  мен  арнайы  сөз  тіркестерін;    латын 
терминологиясын; 
грек-латын 
эквиваленттерді, 
суффикстерді, 
жалғауларды; 
дәрілік 
заттар 
мен 
пішіндердің номенклатурасын; 
білігі  болуы  тиіс:  латын  терминдерінің,  терминдік 
элементтерінің ветеринариялық ісінде қолдана білуінен;    
дағдысы  болуы  тиіс:  латын  терминдері  мен  терминдік 
элементтерінен;  латын  тіліндегі  жануарлар  аурулары  мен 
дәрілік  өсімдіктерден;  ветеринариялық  процедуралардың 
латын тіліндегі атауларынан; 
   Құзыретті  болуы  керек:  латын  тілінде  оқып  және 
жазуды,  қазақ  тілінен  латын  тіліне  және  латын  тілінен 
қазақ  тіліне  ветеринарлық    терминдерді  аударуды, 
терминдік-элементтердің  тиімді  модельдері  бойынша 
клиникалық  терминдерді  құрастыруды,  жануарлар  мен 
шипалы өсімдіктердің, дәрілік препараттардың, жануарлар 
ауруларының  атауларын  білуге  және  ветеринария 
саласындағы  терминдер  мен  терминоэлементтер  өзара 
сабақтас болуынан. 
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
  Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Заманбеков Н.А., Саттарова Р.С. Латын ветеринариялық 
терминологиясы/ Оқу құралы.-Алматы, 2012. 

 
 
2.  Заманбеков  Н.А.,  Саттарова  Р.С.  и  др.  Латинская 
ветеринарная  терминология, Алматы, 2012. 
2.  Федоров  Н.А.,  Мирошенкова  В.И.  Учебник  латинского 
языка.-М.: Высшая школа, 1997. 
3.  Вульф  В.Д.    Латинский  язык  и  основы  ветеринарной 
терминологии. М.: Агропромиздат.- 1988.Латинский язык.-
М.: Высшая школа, 1986. 
 
 
Модуль коды мен атауы 
 Зертханалық іс  
Laboratory  work  and  of  main  methods  of  sanita-rians 
research 
Модульдің  фасилитаторы 
/тьюторы 
Фасилитаторлары: б.ғ.к., проф. Садуов М.С., в.ғ.к.,  
Тьюторы: аға оқытушы  Барахов Б.Б.: в.ғ.д.,  
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
1 семестр  
Модульдің пререквизиттері   Мектептің  химия,  биология,  физика  курстары,  алғашқы 
медициналық  көмек,  ветеринариялық  санитария  негіздері 
және т.б.  
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 
   Ветеринариялы-санитариялық 
зертханалар. 
Техника 
қауіпсіздігі. Зертханалық ыдыстар мен техника. Химиялық 
реактивтер.  Бактериологиялық  қоректік  орталар  мен 
бояулар.  Зертханалық  жануарлар,  т.б.  ветеринариялы-
санитариялық зерттеулерге байланысты мәліметтер. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  
 -  әр  түрлі  типтегі  зертханалар  құрылысын,  зертханалық 
ыдыстарды, 
құрал, 
аппарат, 
құрылғылар 
мен 
қондырғыларды,  зертханалық  жануарларды,  түрлері  мен 
ерекшеліктерін, пайдалану себептерін

қойылған  мақсат  пен  міндеттерге  байланысты 
ветеринариялы-санитариялық  зерттеулер  жүргізу  үшін 
зертханалық  ыдыстарды,  құ-ралдарды,  аппараттар  мен 
қондырғыларды  күту,  дайындау  және    олар-ды  пайдалану 
техникасы ережелері мен тәртіптерін.  
     Іске асыра алатындай болуы керек: 
-
 
жұмыс  орнын,  зертханалық  ыдыстарды  құрал-
жабдықтар  мен  құрылғы-қондырғыларды    зерттеулерге 
дайындауды; 
-
 
өз  беттерімен  қажетті  ертінділер,  бактериологиялық 
қоректік орталар мен бояуларды дайындауды, сандық және 
сапалық  зерттеу-талдау-ларды,  ауруларды  зертханалық 
балау,  қоршаған  орта  факторларын  зерттеулерді  күрделі 
замануи 
құрылым-қондырғыларды 
талап 
етпейтін 
әдістермен  жүргізуге  және  ғылыми-зерттеу  институттары 
салаларында жұмыс істей алатын болуы керек.. 

 
 
      Қабілетті  болуы керек:  
 - қызмет бабымен кез-келген зерттеу жұмыстарын ұтымды 
да  тиімді  ұйымдастыруға  және  өз  беттерімен  жүргізе 
алуға; 
 -  зерттеу  нәтижелеріне  байланысты  тұжырымдар  мен 
қортындылар жасап, оптимальді шешімдер қабылдауға. 
       Құзыретті болуы керек:  
  - зертханалық зерттеу әдістерінің заманауи талаптарға сай 
жүргі-зілуін  қадағалап-бақылап,  шешімдер  қабылдауға, 
тиімді ұсыныстар жасауға. 
Қорытынды 
бақы-лау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Қырықбайұлы  С.,  Садуов  М.С.,  Жумагелдиев  А.А.,  т.б. 
Лабораторное дело. Алматы, 2005, 
2.Қырықбайұлы  С.,  Садуов  М.С.,  Жумагелдиев  А.А.,  т.б. 
Лабораторное дело. Алматы,2009гг. 
3.Гавриш В.Г., Калюжный И.И. Справочник ветеринарного 
врача. Ростов на Дону, 2001г. 
4.Кырыкбайұлы  С.,  Телеугали  Т.М.,  Садуов  М.С.,  т.б. 
«Ветеринариялық-санитариялық  практикум».  Оқулық. 
Алматы, «Агроуниверситет», 2013ж. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
VG 1200 Ветеринариялық генетика, Veterinary genetics 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.к., доцент Бегімқұлов Б.К. 
Тьютор: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Койшибаев А.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,34 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
1  
Модульдің пререквизиттері 
 
зоология; жануарлар морфолигиясы латын ветеринариялық 
терминологиясы, жануарлар физиологиясы. 
Модульдің 
постреквизиттері 
зертханалық  іс,  микробиология  және  вирусология, 
ветеринариялық 
істі 
ұйымдастыру, 
ветеринариялық 
гигиена. 
Модуль мазмұны 
 
Генетика 
пәні, 
әдістері 
және 
маңызы. 
Тұқым-
қуалаушылықтың  цитогенетикалық  негіздері.  Белгілердің 
тұқым  қуалау  заңдылықтары.  Жыныс  гене-тикасы.  
Жануар  жынысының  дамуында  хромосомалық  ауытқулар. 
Жыныспен 
тіркескен 
мал 
аурулары.  
Тұқымқуалаушылықтың  молекулалық  негіздері.    Ген 
инженериясы.  Мал  аурулары  үшін  генинженерлік 
вакциналар  және  диагностикумдар.  Бактерия,  вирус  және 
эукариот геномы. Генетикалық полиморфизм.  Иммунитет 
генетикасы.  Жануарлар-дың  ауруларға  генетикалық 
төзімділігі. 
    Жануарлардың  генетикалық  ауруларының  жіктелуі. 
Хромосомалық  аурулар.  Гендік  аурулар.    Жануарлардың 
доминантты  және  рецессивті  гендік  аномалиялары  және 

 
 
аурулары.  Леталь,  жартылый  леталь  және  субвиталь 
гендер. Ветеринариялық  генетиканың зерттеу әдістері.  
   Биометрия  әдістерінің  ветеринарияда  қолданы-луы. 
Вариациялық 
қатардың 
көрсеткіштері. 
Тәжіри-бе 
мәліметтерін  бақылау  тобымен  салыстыру  тәсілдері. 
Ветеринариялық  көрсеткіштердің  өзгеру  сипаттары  және 
олардың  коррелялық байланысы. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
Мақсаты:  студенттерге  ветеринарлық  генетика  бойынша 
қажетті білім беру. Білуі керек: ветеринарлық генетиканың 
қазіргі  кездегі  әдістерін,  жануарлардың  генетикалық 
ауруларын  ажырата  алуы,  олардың  тұқым  қуалайтын 
түрлері  және  олардың  алдын  алу,  сондай  ақ  ветеринария 
тәжірибесінде биометрия әдітерін қолдануды білуі тиіс. 
  Тұқым-қуалаушылықтың 
цитогенетикалық 
негіздері, 
белгілердің  тұқым  қуалау  заңдылықтары,  жануар 
жынысының 
дамуында 
хромосомалық 
ауытқулар, 
жыныспен 
тіркескен 
мал 
аурулары, 
тұқымқуалаушылықтың  молекулалық  негіздері  жайында 
жалпы  ұғымы  болуы  керек.  Игеру  керек:  ветеринариялық 
генетика  саласында  зерттеу  жүргізуді,  жауарлардың 
аурулары  мен  гендік  және  храмасомалық  аномалияларды 
талдауды, жануарлар популяциясына биометриялық талдау 
жасауды  игеруі  тиіс.  Меңгеруі  тиіс:  Ветеринария 
саласында  биометриялық  әдістерді  қолдануды  меңгеруі 
тиіс.  Құзреттілігі: Жануарлардың ауруларға генетикалық 
төзімділігі,  генетикалық  иммунитет,  гендік  инженерия 
сұрақтарына жауап бере алуы тиіс. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Бегiмқұл Б.К. Генетика –А.: 2002. 
2.Бегiмқұлов 
Б.К. 
Молекулалық 
генетика 
және 
биотехнология негiздерi. –А. Бiлiм, 1996. 
3.Бегiмқұлов Б.К., т.б. Генетика. – А.:  1992. 
4.Айала  Ф.,  Кайгер  Д.Ж.  Современная  генетика,  Т.,  1-3.-
М., Мир., 1987. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
Ботаника, дәрілік және улы, зиянды өсімдіктер 
Botany,medicinal and poisonous, harmful plants 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторлар: аға оқыт Иманғазиева Б.С., Асылова Р.Н. 
Тьюторлар:  Иманғазиева Б.С., Асылова Р.Н. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (БП) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   Орта  білім  базасында  берілетін  жалпы  биологиялық 
пәндер. 
Модульдің 
Мал  шаруашылығы  және  мал  азықтандыру,  физиология, 

 
 
постреквизиттері 
биохимия, 
микробиология 
және 
вирусология, 
фармакология және токсикология. 
Модульдің  мазмұны 
Ботаникаға 
кіріспе: 
ботаника 
бөлімдері; 
өсімдік 
организмдерінің  даму  деңгейі;  өсімдіктің  биосферадағы 
және  адам  өміріндегі  ролі.  Өсімдік  цитологиясы  мен 
гистологиясы  негіздері.  Өсімдіктің  веге-тативтік  және 
генеративтік  мүшелерінің  морфологиялық,  анатомиялық 
құрылысы. Өсімдіктің көбеюі. Төменгі сатыдағы және жо-
ғары  сатыдағы  өсімдіктер  систематикасы,  балдырлар, 
саңырау-құлақтар,  қыналар;  жоғары  сатыдағы  споралы 
өсімдіктер;  жалаңаш-тұқымды  және  гүлді  өсімдіктер. 
Даражарнақты  және  қосжарнақты  өсімдіктер,  олардың 
негізгі тұқымдастары. Дәрілік, улы және мал -дарға зиянды 
өсімдіктердің  негізгі  өкілдерін  оқып  біліп,  арнаулы 
пәндерді  оқытудың негізі болып саналады. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді  меңгергеннен  кейін  білімгер:    -  білуге  тиіс: 
өсімдіктер морфологиясы және анатомиясы, өсімдіктердің 
көбеюі, 
өсімдіктер 
флорографиясы 
негіздері 
мен 
геоботаникасы,  систематикасы,  экологиясы,  өсімдіктер 
географиясы  саласының  негіздерін  -        қабілетті  болуы 
керек:      өсімдіктердің  әртүрлі  тіршілік  форма  -ларын 
ажыратуға,  өсімдік  мүшелеріне  морфологиялық  талдау 
жасауға,  микроскоппен  жұмыс  істеуге,  анатомиялық 
препарат дайындауға, өсімдіктер түрлерін анықтайтын оқу 
құралдарын  пайдалануды  -      меңгеруі  керек:    өсімдіктің 
әртүрлі  систематикалық  топтарын,  олардың  филогенезі 
мен  эволюциясын.  -    құзіретті  болуы  керек:  әртүрлі 
систематикалық  топтарға  жататын  өсімдіктерді  анықтай 
білуге 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. 
Еленевский  А.Г.,  Соловьева  М.П.,  Тихомиров  В.Н.  —  М: 
Академия, 2006. — 464 с.  
2.Ботаника:  В  4  т.  Зитте  П.,  Вайлер  Э.В.,  Кадерайт  Й.В.  и 
др.  /  под  ред.  А.К.  Тимонина,  И.И.Сидоровой  —  М: 
Академия, 2007. — 576 с.  
3.Руководство  к  лабораторным  занятиям:  Практикум  по 
систематике  растений  и  грибов  Еленевский  А.Г., 
Соловьева  М.П.,  Ключникова  Н.А.  и  др.  /  под  ред.  А.Г. 
Еленевский. — М: Академия, 2004. — 160 с. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
IYa  3103  Шет  тіліндегі  ветеринарлық-санитарлық 
терминология жүйесі (Ағылшын, неміс, француз) 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: аға оқытушы Досыбекова Г.А., аға оқытушы 
Мырзалиева С.Е., аға оқытушы Шаяхмет Ж.Ж. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,34 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  

 
 
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   Орта білім базасында берілетін шет тілі 
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
Ғылыми  және  кәсіби  бағыттағы  қарым-қатынас  әдебі. 
Ауызша  және  жазбаша  ғылыми,  кәсіби,  қарым-қатынас 
аясында  қолданылатын  грамматика.  Модаль  етістіктері, 
бұрыс етістіктер, ырықты/ырықсыз етіс шақтары, етістіктің 
өткен  шақ  тобының  шақтары,  Шартты  рай,  Бағыныңқы  
сөйлемдер,  тұйық  рай,  Есімше  I,  II  т.б.  грамматикалық 
тақырыптар.  Салалық  сөздіктер  мен  анықтамалармен 
таныстыру,  аударма  біліктіліктерімен  таныстыру.  Хат 
жазысу (бейресми (жеке) хат, электрондық, ресми хат).  
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді  меңгергеннен  кейін  студент:  білуге  тиіс: 
жазбаша  ғылыми  тіл  грамматикасын,  ауылшаруашылық 
және  ветеринарлықсанитарлық  салалардағы  арнайы 
лексиканы  шетел  тіліндегі  ғылыми  мақалалардың 
стилистикалық ерекшеліктері мен құрылымдарын; ғылыми 
конференцияларда  қалай  баяндама  жасау  керектігін. 
қабілетті    болуы  керек:  мамандық  бойынша  ғылыми 
әдебиеттерді  сөздікпен  оқуға  және  түсіне  білуге 
(зерделей  оқу)  және  сөздіксіз  оқуға  (танысу,  іздеу); 
ғылыми  әдебиеттердегі  маңызды  ақпараттарды  өзінің 
кәсіби іс-әрекетінде тиімді пайдалана алуға: диалог және 
талқылауларға  қатысып,  сұрақтар  қоя  білуге,  ғылыми-
техникалық  профилдағы  мәтіндерді  шет  тілінен  ана 
тіліне  аударуға;  өз  мамандығы  бойынша  ана  тілінде 
берілген  кәсіби  мәтіндер  мазмұнын  шет  тілінде 
баяндауға.  меңгеруі  керек:  сөйлеу  қарым-қатынас 
дағдыларын  жалпы  ғылыми,  оқу,  кәсіби  қарым-қатынаста 
кеңінен  қолдануды;  негізгі  грамматика  ережелері  мен 
жалпы ғылыми, оқу, кәсіби дискурсқа тән грамматиканың 
негізгі 
құбылыстарын; 
ғылыми 
конференцияларда 
баяндама  жасауды,  кәсіби  және  ғылыми  мақсатта 
жүргізілетін  хат  алысуға  қажет  жазбаша  қарым-қатынас 
дағдыларын; ғылыми бағыттағы және мамандық бойынша 
әдебиеттерді  дұрыс  аударма,  аннотация,  түйіндеме 
жасауды. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Немировская,  Э.  А.  We  study  law  /  Э.  А.  Немировская.  - 
М.: Омега-Л, 2008. - 373 с. 
 2.Степанова, С. Н. Английский язык для студентов высш. 
пед.  учеб.  заведений  /  С.  Н.  Степанова.  -  М.  :  Академия, 
2008. - 224 с. 
3.Федорова.  -  СПб.  :  Экзамен,  2004.  -  558  с.  
Энциклопедия  Британика  [Электронный  ресурс].  -  Режим 
доступа : http://www.britannica.com, свободный.  
4.Качалова,  К.  Н.  Практическая  грамматика  английского 
языка / К. Н. Качалова. - М. : Юнвес, 1996. 17 с. 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет