К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Постреквизиттер:  клиникалық  фармакология  және  токсикология,  ,  эпизоотология  және 
індеттік аурулар, ветеринариялық санитариялық сараптау 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Мал  шаруашылығы  мен  ветеринарияны  таза  сапалы 
биопрепараттармен  қамтамасыз  ету.  Ветеринарияда  қолданылатын  ветеринариялық 
биопрепараттардың  шығарылуы,  стандарттау  және  бақылау  әдісімен  халықаралық 
талаптарға сәйкестігі. 
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.д., профессор Бияшев К.Б., в.ғ.к., доцент Арзымбетов Д.Е. 
Кафедра коды: 08  
 
Тағамдық  өнімдер  мен  шикізаттың  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық 
санитариялық бағасы  
Safety, quality and veterinary – sanitary evaluation productis and raw materials. 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы  ветеринарлық  латын  терминологиясымен, 
жануарлар  физиологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  микробиология  және  вирусология, 
фармакология токсикологиясымен 
Постреквизиттер:  клиникалық  фармакология  және  токсикология,  ,  эпизоотология  және 
індеттік аурулар, ветеринариялық санитариялық сараптау 
Бағдарламаның  қысқа  курсы:  Тағамдық өнімдер мен шикізатттың қауіпсіздігі, тағамдық 
бағасы  және  ветсанбағалау.  Тағамдық  өнімдер  мен  мал  шикізатының  және  өсімдік 
өнімдерінің  қауіпсіздігі,  тағамдық  бағасы,  сапасы  жөніндегі  нормативті  құжаттар  және 
оларды  халықаралық  ветеринариялық  санитариялық  талаптарға  сәйкестігі.  Тағамдық 
өнімдерді  ветеринариялық  санитариялық  бағалаудағы  жаңа  экспресс  әдістері,  ондағы 
ксенобиотиктерді 
(токсикалық 
элементтер, 
пестицидтер, 
стероидтар, 
гормондар, 
тиростатиктер  ж.б.)  анықтау  жолдары.  Генетикалық  өзгертілген  өнімдерді  мемлекеттік 
тіркеу  және  ветеринариялық  санитариялық  сараптау.  Мал  өнімдегі  генетикалық 
модификацияланған нысандарды анықтау тәсілдері.  
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.д.,  профессор  Сарсембаева  Н.Б.,  аға  оқытушы  Ерғұмарова 
М.О. 
Кафедра коды:   10 

 
 
 
Ветеринария саласындағы паразитологиялық зерттеулер. 
Parasitologic
 
reseаrch. 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 
Постреквизиттер:эпизоотология  және  індеттік  аурулар,  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Паразитарлық  аурулар  жайлы  түсінік,  паразиттердің 
келтіретін  зияны  және  олардан  келетін  экономикалық  шығын.  «Паразиталогиялық 
зерттеулер»  пәні  туралы  түсінік.  Паразитологиялық  зерттеулердің  жалпы  әдістемелері. 
Паразитологиялық  балаулық  зерттеулер  үшін  (реактивтер,  бояулар)  сынама  алудың 
тәсілдері.Гельминтологиялық  зерттеулер.  Гельминтоздарды  малдың  тірі  кезінде  балау.  
Гельминтоздарды  малдың  өлгеннен  кейінгі  балау.  Сыртқы  орта  обьектілерін  аралық  және 
қосымша  иелеріне  гельминтологиялық  зерттеу.  Гельминтоздарды  зерттеудің  биофизикалық 
әдістері.  Зерттеудің  люминесценттік  әдістері.  Ультрадыбысты  қолдану.  Электр  алаңын 
қолдану.  Радиоактивті  изотоптарды  қолдану.  Протозоологиялық  зерттеулер.  Қан 
паразиттеріне  зерттеу(пироплазмидоздар,  тейлериоздар,  анаплазмоздар).  Токсоплазмозға 
зерттеу. 
Микроскопиялық, 
серологиялық 
и 
аллергиялық 
әдістер. 
Биосынама.Трипаносомоздарға  зерттеу.  Жыныс  мүшелері  мен  ісіктердің  кілегейлі 
қабықтарының қырындыларын зерттеу. Киеңкі ауруын серологиялық әдістермен балау. Су-
ауру  қоздырушысын  анықтау  үшін  қанды  зерттеу.  Байыту  әдістері.  Серологиялық  әдістер. 
Биосынама.Трихомоноз  бен  гистомонозға  зерттеу.  Лейшманиозға  зерттеу.  Зерттеу  үшін 
қырындылар  мен  пунктаттарды  дайындау.  Қоректік  орталарда  лейшманияларды 
өсіру.Кокцидиидоздарға зерттеу (эймериоздар). Жануарлар мен құстарды эймериозға зерттеу 
үшін сынама алу. Эймерияларды қоректік орталарда өсіру. 
Арахно-энтомологиялық зерттеулер. 
Бағдарлама  жетекшілері:  б.ғ.д.,  профессор    Г.С.Шабдарбаева;  б.ғ.к.,  аға  оқытушы 
Ахметова Г.Д; в.ғ.к., аға оқытушы Тұрғанбаева Г.Е. 
Кафедра коды – 08. 
 
5В120100-Ветеринариялық медицина мамандығының 
«Мемлекеттік ветеринариялық қызмет» мамандандыруына арналған 
ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ 
Мамандандыру «Мемлекеттік ветеринариялық қызмет» 
ци
кл 
Код 
пәндер 
кр  сем 
КП  VKI3129 
Ветеринариядағы кедендік іс 


КП  VKANAZ3130  Ветеринария  қызметіне  арналған  нормативтік  актлер 
мен заңдар 


КП  SPMBP3146 
Ветеринариялық препараттар өндіру технологиясы мен 
сапалық  көрсеткіштеріне  қойылатын  халықаралық 
талаптар 


КП  VR3147 
Ветеринариялық радиобиология 

 
КП  IMZHIAB4158  Індет  танулық  мониториг  және  жануарлардың 
инфекциялық ауруларын болжау 


КП  IZhTBK4159 
Импортталатын 
жануарлар 
мен 
тауарлардың 
биологиялық қауіпсіздігі 
3-2  9-10 
КП  VK4173 
Ветеринариялық кәсіпкерлік  

 
10 
КП  FT4174 
Фармацевтикалық тауарлар 

 
10 
 
 
Барлығы: 
22 
 

 
 
 
 
Ветеринарлық кедендік іс  
Veterinary control goods 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Қазақстан  Республикасының  кеден  кодексі.  Кедендік 
аладын ала операциялар, кедендік бақылау және ҚР-ның кеден шекарасы арқылы өткізілетін 
мемлекеттік 
ветерианриялық-санитариялық 
қадағалауындағы 
тауарларды 
бақылау. 
Қазақстан  Республикасының  кедендік  шекарасы  арқылы  жылқыларды  және  көлік 
құралдарын  өткізу  тәртібі.  Сыртқы  экономикалық  операцияларға  келісім  шарт  дайындау 
реті.  Тауарладың    шығарылған  елін  анықтау.  Сыртқы  экономикалық  қызметтің  тауар 
номенклатурасы. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу 
кезіндегі  алдын  ала  операцияларды  қолдану  тәртібі.  Ішкі  кедендік  транзит  процедурасы. 
Кедендік ілесіп алып жүру. Тауарларды  уақытша сақтау. Тауарлардың кедендік режимдері.  
Уақытша сақтау қоймасы. Мал өзөнімдері мен жануарлардың шикіза өнімдерін тасымалдау 
кезіндегі  кедендік  бақылау  және  мемлекеттік  ветеринариялық-санитариялық  бақылау. 
Тауарлардың кедендік бағасын анықтау.  
Бағдарламаның жетекшілері: доценты Омарбекова У.Ж., Хусаинов Д.М. 
 Кафедра коды - 08 
 
 
Мемлекеттік ветеринариялық қызмет жөніндегі заңдар және нормативтік актілер  
Laws and regulations on the State Veterinary Service 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  «Ветеринария  туралы» 
Заңы.  ҚР  АШМ  Мемлекеттік  ветеринариялық  қадағалау  туралы  ережелер.  Мемлекеттік 
ветеринариялық  инспкеторлар  туралы  ережелер.  Ветеринарияны  мемлекеттік  органдары 
туралы  ереже.  Шекара  мен  көліктегі  ветеринариялық  басқармалар  туралы  ережелер. 
Ветеринариялық  құжаттарды  беру  туралы  Ережелер.  Ветеринариялық  инспекторлардың 
нұсқамаларды құрастыру және беру Ережелері. Ветеринариялық есепке алу және есеп беру. 
Мемлекеттік  ветеринариялық  қадағалау  бақылауына  жататын  жүктерге  ветеринариялық 
ілестіру  құжаттарын  беру  тәртібі  туралы  нұсқаулар.  Қазақстан  Республикасының 
мемлекеттік шекарасы арқылы мемлекеттік ветеринариялық қадағалау бақылауына жататын 
жүктерге тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалау жүргізу Ережелері. Мал 
тегі  өнімдерін  және  шикізаттарын  өндіруші,  дайындаушы  (ет  өндіруші)  сақтаушы,  қайта 
өңдеуші  және  сатушы  ұйымдарда  мемлекеттік  ветеринариялық  қадағалаудың  Ережелері. 
Малдарды,  олардың  өнімдерін  және  шикізаттарын  алып  қою  мен  жоюдың  нәтижесінде 
болған шығындарды орнына келтірудің ережелері мен шарттары. 
Бағдарламаның  жетекшілері:  профессор  Ахметсадыков  Н.Н.  доцент    Хусаинов  Д.М., 
доцент Әбеуов Х.Б., аға оқытушы Батанова Ж.М. 
Кафедра коды – 08 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Індеттанулық мониторинг және жануарлардың инфекциялық ауруларын болжау
Epizootical monitoring and forecasting of the infectious diseases of animals. 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Індет  процесінің  динамикасы  және  оның  негізгі 
сатыларының  сипаттамалары.  Індет  процесінің  қарқыны  және  оның  статистикалық 
көрсеткіштеріне  (жұғымталдық,  шалдығу,  таралу,  басымдылық,  өлім  көрсеткіштері, 
ошақтану 
коэффициенті) 
табиғи-географиялық 
және 
әлеуметтік-экономикалық 
факторлардың  әсері.  Індет  ошағының  таралуына  және  пайда  болу  уақытына  байланысты 
түрлері. 
Құрғақтағы  және  су  жануарларының  инфекциялық  ауруларының  індеттанулық 
мониторингісі  және  оларды  болжау.  Індеттанулық  талдау.  Індеттенудің  қарқыны  мен 
статистикалық көрсеткіштерін жеке инфекциялық аурулар кезінде нақтылау. 
Бағдарламаның  жетекшісі:  академик  Т.Сайдулдин,  профессор  Е.И.Қасымов,  доцент 
Г.Д.Ильгекбаева 
Кафедра коды – 08 
 
Ветеринариялық  препараттарды  өндіру  технологиясына  және  сапасын  бағалауға 
қойылатын халықаралық талаптар 
Bases to biological safety in veternary medicines 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  GMP,  GLP,  биологиялық  қауіпсіздік  туралы  түсінік. 
GMP,  GLP,  биологиялық  қауіпсіздік  бойынша  халықаралық  және  қазақстандық  Ережелер. 
Зертханалық  биоқауіпсіздіктің  қағидаттары  және  тәжірибесі.  Биологиялық  қауіпті 
қалдықтар. Биоқауіпсіздік шкафтарын қолдану Ережелері, деконтаминация. Зертханалардағы 
қауіпсіздік  техникасы.  Оқыту  бағдарламалары.  Нормативтік-техникалық  құжаттарды 
келісімдемеге  ұсыну.  Втеринариялық  препараттарды  зертханалық  сынау  жүргізуге 
мемлекеттік  бақылау.  Ветеринариялық  препараттар  топтамасының  ветеринариялық 
нормативтерге  сәйкестігін  анықтаудың  Ережелері.  Ветеринариялық  препараттарды 
мемлекеттік тіркеуге алудың Ережелері.  
Бағдарламаның  жетекшілері:  профессор  Ахметсадыков  Н.Н.  доценттер    Хусаинов  Д.М., 
Омарбекова У.Ж., Әбеуов Х.Б., аға оқытушы Батанова Ж.М.
 
Кафедра коды – 08. 
 
Импортталатын жануарлар мен тауарлардың биологиялық қауіпсіздігі 
Biological safety of imported animals and goods 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Сертификаттау  бойынша  жалпы  міндеттер. 
Сертификаттау  процедурасы.  Дүниежүзілік  сауда  ұжымының  санитарлық  және 
фитосанитарлық  шараларын  қолдану  туралы  Келісім  бойынша  ХІБ  ішкі  процедуралары. 
Жіберерге  дейінгі  және  жіберген  кездегі  зоосанитарлық  шаралар.  Экспорттаушы 
мемлекеттің  жіберетін  орнынан  импорттаушы  мемлекеттің  қабылдау  орнына  дейін 
тасымалдау кезінде қабылданған зоосанитарлық шаралар. 
Жануарлардың  жұқпалы  ауруларының  қатері  туралы  жалпы  түсінік  және  оның  құрамдас 
бөліктері. Індетке қарсы шаралар кешеніндегі қатерді анықтаудың, талдаудың, алдын алудың 
маңызы.  Инфекцияны  сырттан  әкелу,  індеттену  қарқынының  өршуі,  жаңа  індет  ошағының 
пайда болуы қатарлы қауіп-қатерлер. 

 
 
Жұқпалы  аурулардың  шығу  қатерінің  себептері.  Жануарлар  мен  мал  өнімдерін  импорттау 
кезінде қатерді талдау. 
Импорттаушы  мемлекеттегі  шекаралық  және  карантиндік  пункттер.  Келген  кездегі 
зоосанитарлық  шаралар.  Халықаралық  тасымалдау  және  жануарлардың  ауруларының 
патогенді қоздырушыларымен зертханада жұмыс істеу ережелері.  
Тірі  жануарларға,  инкубациялық  жұмыртқаға  және  мал  өнімдеріне  халықаралық 
ветеринариялық куәліктің үлгілері. Құтырықпен зарарланған елден шығатын ит пен мысыққа 
халықаралық  ветеринариялық  куәліктің  үлгісі.  Шабыс  жылқыларын  халықаралық 
тасымалдағандағы паспорт үлгісі. 
Бағдарламаның  жетекшілері:  академик  Т.Сайдулдин,  профессор  Е.И.Қасымов,  доцент 
Г.Д.Ильгекбаева, аға оқытушы Б.К.Отарбаев 
Кафедра коды – 08. 
 
Ветеринариялық кәсіпкерлік  
Veterinary enterprise 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Ветеринариялық  кәсіпкерлік  негіздері  және 
құқықтары.  Шаруашылық  субъектілерінің  құрылтайшы  құжаттарын  дайындау  реті. 
Ветеринариялық жұмыстар мен қызмет көрсетуге келісім шарттар дайындау. Ветеринарлық 
жұмыстар мен қызметтердің бағасын анықтау. Шаруашылық субъектілерінің табысын бөлу. 
Ветеринариялық  кәсіпкер  декларациясы.  Ветеринариялық  кәсіпкерліктегі  маркетинг  және 
менеджмент.  
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.к., доценттер Омарбекова У.Ж., Хусаинов Д.М.   
Кафедра коды – 08. 
 
Мал  шаруашылығы  орындарының  ветеринариялық санитариясы (Veterinary sanitary 
on objects of animal industries)  
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның қысқаша мазмұны:  Ветеринариялық – санитариялық шаралардың ішінде 
дезинфекцияның  орны.  Ірі  қара  шаруашылығы  нысаналарындағы  дезинфекция.  Шошқа  
шаруашылығы  нысаналарындағы  дезинфекция.  Құс  қара  шаруашылығы  нысаналарындағы 
дезинфекция.  Дезинсекция.  Инсектицидтер.  Дезодорация.  Дезинвазия.  Дегельминтизация. 
Девастация. Дератизация. 
Қоршаған  ортаның  ластану  көздері.  Биологиялық  қалдықтардың  жіктелуі.  Биологиялық 
қалдықтармен айналысу аймағындағы есеп және бақылау. Инфекцияның таралуында ауаның 
маңызы.  Ауа  ортасын  жақсарту  шаралалы.  Топырақтың  ветеринариялық  санитариясы. 
Топырақ  инфекциялары  және  оларды  алдын  алу.  Топырақты  зарасыздандыру.  Суару 
көздерінің ветеринариялық санитариясы.  
Сүтті  өндіруге  бағытталған  ветеринариялық  –  санитариялық  шаралар.  Етті  өндіруге 
бағытталған  ветеринариялық  –  санитариялық  шаралар.  Жұмыртқа  өндіруге  бағытталған 
ветеринариялық – санитариялық шаралар. 
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.д., профессор Мырзабеков Ж.Б., в.ғ.д., доцент Тағаев О.О. 
Кафедраның коды: 19 
 
 
 
 
 

 
 
 
                               5В120100-Ветеринариялық медицина мамандығының    
«Өнеркәсіптік құс, балық және ара шаруашылығындағы ветеринария дәрігері»  
мамандандыруына арналған 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
«Өнеркәсіптік құс, балық және ара шаруашылығындағы ветеринария дәрігері»  
 
цикл  Код 
пәндер 
кр  сем 
КП 
PhBP 
3132 
Құс 
шаруашылығындағы 
фармпрепараттар 
мен 
биоқоспалар 


КП 
KAKKIA 
3133 
Құстың  аса  қауіпті  және  карантиндік  инфекциялық 
аурулары 


 
 
 
 
 
КП 
KBBPA 
3148 
Құс, балық пен бал арасының паразитарлық аурулары 


КП 
KZhIA3149  Құстардың жұқпайтын ішкі  аурулары 

8-9 
КП 
BBAIA 
4161 
Балық және бал арасының инфекциялық аурулары 


КП 
KBBAAP 
4175 
Құс,  балық  және  бал  арасы  инфекциялық  ауруларының 
патоморфологиясы  

10 
КП 
KBShOVSS 
4176 
Құс 
және 
балық 
шаруашылығы 
өнімдерін 
ветеринариялық-санитариялық сараптау
 
 

 
10 
КП 
MSHNVS 
4177 
Өндірістік  құс  шаруашылығының  гигиенасы  және 
ветеринарлық санитариясы
 

10 
 
 
Барлығы: 
22   
 
Пәннің аты: Құстың аса қауіпті және карантиндік инфекциялық аурулары 
Extremely dangerous and quarantine infektsionnnye poultry diseases 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның қысқаша курсы: Инфекциялық ауруларды эпизоотологиялық тұрғыдан 
Аса қауіпті және карантинді аурулар топтарына бөлудің шарттары және оның анықтамасы. 
Құстардың  аса  қауіпті  инфекциялық  хағындағы  дүние  жүзі  елдеріндегі  індеттік  ақуал. 
Құстардың аса қауіпті және карантинді инфекцияның нозологиялық құрылымы.  Құстардың 
аса қауіпті инфекциясына балау қоюдың мерзімі және ерекшеліктері.  Құстардың аса қауіпті 
инфекцияларынан  сау  емес  мекенді  тазартудың  талаптары.  Құстардың  аса  қауіпті 
инфекцияларын таратуда жабайы құстардың алатын орны және маңызы.  
Бағдарламаның  жетекшілері:  профессор  Н.Г.Асанов,  профессор  Қасымов  Е.И.,  доцент 
Ілгекбаева Г.Д. 
Кафедра коды – 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Құс шаруашылығындағы фармпрепараттар және биоқоспалар (Medical preparation) 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның қысқаша бағыты: Құстарды емдейтін негізгі дәрілік препараттар. Құс- 
тарды емдейтін дәрілік заттардың ағзадағы фармакодинамикасы мен биотрансформация- 
сы. Әр түрлі концентрациядағы дәрілік заттардың әсер ету ерекшеліктері. Құстарға арналған 
дәрілік  пішіндерді  дайындау.  Рецептер  жазу.  Дәрілерді  мөлшерлеу  және  қолдану 
принциптері.  Дәрілердің  қолданылуы  және  қолдануға  қарсы  кездері,  жағымсыз  әсерлері. 
Дәрілік кереғарлықтар. Құс шаруашылықтарында қолданылатын биологиялық қоспалар және 
олардың фармакологиялық әсер ету ерекшеліктері. 
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.д.,  профессор  Заманбеков  Н.А.,  доцент  Көбдікова  Н.К., 
Қорабаев Е.М.  
Кафедра коды – 09. 
 
Балық және бал арасының инфекциялық аурулары 
Infectious diseases of fish and bees 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Экзотикалық  балық  топтары  жайлы  мәліметтер.  Балық 
шаруашылығының  негіздері.  Бал  арасы  шаруашылығының  негіздері.  Балықтың 
инфекциялық аурулары. Балықтың инфекциялық ауруларының індеттік ерекшеліктері. Індет 
процесінің  әр  түрлі  су  көздеріндегі  (өзен,  көл,  тоған,  теңіз,  мұхит)  инфекция 
қоздырушысының бастауы мен берілу тетіктеріне байланысты ерекшеліктері. Бал арасының 
инфекциялық ауруларының індеттік ерекшеліктері. Балық және бал арасының инфекциялық 
ауруларына қарсы жүргізілетін дауалау және сауақтыру  шараларын жүргізу ерекшеліктері. 
Балықтың инфекциялық ауруларының алдын алу. Бал арасының инфекциялық ауруларымен 
күресу  шаралары. Бал арасы ауруларының алдын алу.   
Бағдарламаның жетекшілері: профессор Н.Г.Асанов, доцент Омарбекова Ү.Ж. 
Кафедра коды – 08. 
 
Құс, балық пен бал арасының паразитарлық аурулары. 
Parasitic disease of the birds, fish and bees. 
Пререквизиттер: микробиология және вирусология, фармакология токсикологиямен. 
Постреквизиттер:  ветеринарлық  хирургия,  эпизоотология  және  инфекциялық  аурулар, 
паразитология және инвазиялық аурулар, ветеринарлық-санитарлық сараптау. 
Бағдарламаның қысқаша курсы: 
«Құстардың паразитарлық аурулары» пәні туралы түсінік.Паразиттердің зияндылығы туралы 
түсінік.  Құстардың  паразитарлық  ауруларын  балаудың  негізгі  әдістері.Құс  паразитоздарын 
анықтау  үшін  сынама  алу,  оын  сақтау  және  тасымалдау.  Құс  паразитарлық  ауруларының 
ағымы.  Әртүрлі  құс  шаруашылығында  гельминтологиялық  жағдайдың  өтуін  меңгеру.Үй 
құстарының гельминтоздары: простогонимоз, эхиностоматидоз, дрепанидотениоз, давениоз, 
райллиетиноз,  гименолепидоз,  гетеракидоз,  гангулетарикиоз,  аскаридиоз,  амидостомоз, 
сингамоз,  тетрамироз,  стрептокароз,  эхинуриоз,  томинксозы,  капиляриоз,  полиморфоз, 
филиколлез.    Құс  протозооздары:  эймериоз,  гистомоноз,  боррелиоз,  эгиптианеллез.  Құс 
акароздары: кнемидокоптоз, эпидермоптоз, сирингофилез, аргас кенелері. Құс энтомоздары: 
маллофагоз.  Өнеркәсіптік  құс  шаруашылықтарында  паразитарлық  ауруларға  қарсы  алдын 
алу шараларын ұйымдастырудың ерекшеліктері. 
 
«Балықтардың  паразитарлық  аурулары»  пәні  туралы  түсінік.  Балық  паразиттерінің 
зияндылығы мен олардан келетін экономикалық шығын туралы түсінік. Балық паразитарлық 
ауруларын зерттеу нәтижелерін тіркеу және есеп беру. Балық ауруларын зертханалық балау. 

 
 
Сынаманы  алу  және  тасымалдау.  Балықты  паразитологиялық  зерттеу:  зерттеудің  жүргізілу 
реті және оған қойылатын талаптар. Балықтың паразитарлық ауруларының жіктелуі.  Балық 
гельминтоздары:  моногеноидоз,  трематодоз,  цестодоз,  нематодоз,  акантоцефалез, 
гельминтозооноздары.  Балық  моногеноидозы:    дактилогироз,  дискокотилез,  тетраонхоз, 
диплозооноз, гиродактилез, нитцишоз. Балық трематодоздары: сангвиниколез, диплостомоз, 
церкариозы,  тетракотилез,  постдиплостомоз,  аллогреадиумоз,  бунодероз,  азигиаоз.  Балық 
цестодоздары: 
кариофиллез, 
кавиоз, 
ботриоцефалез, 
лигулидозы, 
диагнраммоз, 
шистоцефалез,  дипелидоз,  циатоцефалез,  эвботриоз,  триенофороз,  протеоцефалез, 
амфилиноз.  Балық  нематодоздары:  рафидаскаридоз,  филометроидоз,  гепатиколез, 
цистопсиоз,  камалланоз,  скрябилланоз,  цистидиколез.  Балық  акантоцефолездары: 
неоэхиноринхоз, 
помфоринхоз, 
эхиноринхоз, 
метэхиноринхоз. 
Гельминтозооноз-
трематодоздары:  описторхоз,  клонорхоз,  метагонимоз,  нанофиетоз,  псевдоамфистомоз, 
меторхоз, 
парагонимоз. 
Гельминтозооноз-цестодоздары: 
дифиллоботриозы. 
Гельминтозоонозы-нематодоздары: диоктофимоз, гнатостомоз.  

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет