Жол картасыжүктеу 125.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.04.2017
өлшемі125.94 Kb.
#7059

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университет  

 

 

 

 

 

 

2015-2017 ж. ж. үштілділікке көшу 

жағдайындағы ПОҚ және кадрларды даярлау 

бойынша 

ЖОЛ КАРТАСЫ 

 

  

 

 

 

Қостанай қаласы, 2015

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ахмет Байтұрсынов атындағы Костанай мемлекеттік университеті 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 ж. ж. үштілділікке көшу 

жағдайындағы ПОҚ және кадрларды даярлау 

бойынша 

ЖОЛ КАРТАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай қаласы, 2015 

 

 

«2015-2017 ж. ж. үштілділікке көшу жағдайындағы ПОҚ және 

кадрларды даярлау бойынша жол картасы»  бағдарламасы

 

 

1. Жол картасының паспорты 

 

Атауы: 


2015-2017  ж.  ж.  үштілділікке  кӛшу  жағдайындағы  ПОҚ  және  кадрларды 

даярлау бойынша жол картасы 

Әзірлеу үшін 

негіздеме:  

 «Қазақстанжолы– 

2050»: 


бірмақсат, 

бірмүдде, 

бірболашақ». 

-

  ҚазақстанРеспубликасының  Президенті                Н.Ә.Назарбаевтың Қаааазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 2014 жылғы 17 қантар;  

ҚР  Президентінің  2012  жылғы  7  желтоқсандағы  №1118  Жарлығымен 

бекітілген 

Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы

 «Үштілдік»  мәдиниеттік бағдарламасы - 24.07.2007 ж.; 

ҚР  Президентінің  2011  жылғы  29  маусымдағы  №110  Жарлығымен 

бекітілген 

Қазақстан  Республикасында  тілдерді  дамыту  мен  қолданудың    2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

2012-2016  жылдарына  арналған 

кӛптілді білім беру 

(31.08.2012  ж.№  7 

хаттама


)

А.Байтұрсынов атындағы 

ҚМУ 


2015-2020 

жылдарына 

арналған 

Стратегиялық жоспары; 

 

Әзірлеуші А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университетінің  білім 

менеджменті мен мониторинг басқармасы 

 

Мақсат: 


Кәсіби  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерін  меңгерген  бәсекеге  қабілетті 

мамандарды  дайындау 

 

Бағдарламалық мақсаттар: 

1.

 А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ кӛптілді ортаны құру 

2.

 Кӛптілді оқыту жоғары білім беру  сапасын қамтамасыз ету міндеттеріне 

сәйкес 


3.

 

100%  оқу-ету  -  оқу-әдістемелікматериалдарды, 

оныңішіндеэлектрондықжеткізгіштердегідайындаужәнебасыпшығару; 

4.

 

ПОҚ  және білімалушылар үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) іскерлік пен дағдыларды меңгеру және жетілдіруі.  

 

Міндеттері:  1.  Тілдік    ортаны    дамыту    үшін  қосымша  жағдай  жасауы,(тереңдетіп 

тілдерді және арнайы терминологияларды оқыту) 

2.  Пәндерді  игеру  және  тілдік  дайындығын  жетілдіру,  ПОҚ  және 

білімалушылардың академиялық ұтқырлығың дамытуы 

3.  оn-line  дәрістер  жүргізу,  семинарлық  сабақ,  іскерлік  класс  пен  дӛңгелек 

үстелдер  ӛткізу  үшін  және    ағылшын  тілінде  пәндерді  оқыту  үшін  

қазақстандық және шетелдік гылымдарды шақырту керек 

4.  ҚМУ  лингвистикалық    ғылыми-зерттеу  зертханасының  базасында  

ағылшын  тілде  пәндерді оқыту  үшін    оқу  үрдісіне      тиімді  әдістерді енгізу 

керек 


5.  Үш  тілде  қазақстандық  және  шетелдікоқу-әдістемелік  құралдарды  ӛз 

күшімен  жасап немесе сатып алу керек. 

 

Іскеасырумерзімдері: 2015 –  2017жылдар 

 

Мақсатты индикаторлар:  

1. Кӛптілдібілім беру бағдарламаларының саны 

2. Шет тілде сабақ жүргізетін оқытушылардың саны 

3. Арнайы бӛлімдердегі білімалушылардың контингенті 4. 

Шетел  университетінде  біліктілікті  артыру  және  халықаралық 

стажировканы ӛткен  ПОҚ саны  

Қаржыландырукӛздері:  ЖОО ӛз  ақшалай қаражаты немесе  Республикалық бюджеттің қаражаттары. 

 

 

2. Кіріспе 

 

Мемлекет  басшысы  ―Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан‖  атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында: ―Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: 

қазақ  тілі  –  мемлекеттік  тіл,  орыс  тілі  —  ұлтаралық  қатынас  тілі  және  ағылшын  тілі  —жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кіру тілі‖, — деген болатын.  

Барша  қазақстандықтардың  басын  біріктіретін  мемлекеттік  тілдің  қоғам  ӛмірінің  барлық 

салаларында  қолданысын  қамтамасыз  ету  –  ең  басты  міндетіміз.  Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың 

2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасын  жүзеге  асыру  мақсатында  әлі  де  талай  іс-

шаралар  жоспарланған,  аталған  бағыттағы  жұмыстар  ӛз  жалғасын  таба  бермек.  Ағылшын    тілін  

қазаққа  орысша  түсіндіру  арқылы  үйрету  дұрыс  емес.  Бұл  жерде  ағылшын  тілінің  қазақ  тілін  жетік 

білетін  маманын  даярлауды  күшейту  керек.  Қазақ  тілін  оқытқан  кезде,  оның  қоғамдағы  жеке 

қолданылуын есте ұстаған жӛн. Екіншісі – оны үштілділіктің  бір сыңары ретінде қолдану. Осы жерде 

бізге  біртілділік,  қостілділік  пен  үштілділіктің  қайсысы  тиімді  дейтін  болсақ,  әрине,  біртілділікке 

жететін ештеңе жоқ.  

Қорыта келгенде, ―Тілдердің үш тұғырлылығы‖ бағдарламасының негізгі мақсаты мемлекеттік 

тіл – қазақ тілін орыс және ағылшын тілдерінің деңгейіне дейін кӛтеріп, бәсекелестігін арттыру болып 

табылады. Ӛскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі 

және  ағылшын  тілін  халықаралық  тіл  ретінде  оқып  үйренуге  ұмтылыс  жасауы  —  замана  талабы, 

болашақ  ұрпаққа  қажеттіліктен  туындап  отыр.  Сондықтан  да,  елімізде  ―Үш  тұғырлы  тіл‖  мәдени 

бағдарламасы жасалып, жүзеге асырылатын болады.  

Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатты іске асыру және әрі қарай жылжыту мақсатында  

халықаралық-стандарттық талаптарға сәйкес жоғары білікті кадрлар даярлауға қамтамасыз ететін  2012 

– 2016 жылдарға арналған А.Байтұрсынов атындағы  ҚМУ кӛптілді білім беру  бағдарламасы енгізілді.   

Осы  бағдарлама  бойынша    және  стратегиялық  жоспарына  сәйкес    А.Байтұрсынов  атындағы    ҚМУ 

«2015-2017  ж.  ж.  үштілділікке  кӛшу  жағдайындағы  ПОҚ  және  кадрларды  даярлау  бойынша  жол 

картасы» бағдарламасын құрастырған. 

Полилингвалдық  -  уақыт  талабына  қажетті  кӛптілді  білім  беру  тиімді  ететін  моделін  құру, 

бәсекеге қабілетті маманына қалыптастыруға бейімделген инновациялық технологияларды пайдалану, 

тиімді және эффективті кӛпұлтты, кӛп мәдениетті ортада ӛмір сүру  қабілеттілігі  бар  коммуникативтік 

жағымды тұлға.  

Жол  картасы 

жоғары  оқу  орнында  әртүрлі  процестер  қамтитын,  ӛзара  байланыстты шараларының кешенің білдіреді.

 

 3. Ағымдағы жағдайды талдау 

 

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай мемлекеттік университетінде  кӛптілді білім беруді енгізу бойынша  алғашқы  қадамдары    қазіргі  кезде  жасалды.  2012-13  оқу  жылдарында  5В070400  Есептеу

 

техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету,  5В050500-Аймақтану,  5В071300-Кӛлік,кӛліктік  техника  және  технологиялар,6М091100-Геоэкология  және  табиғатты 

пайдалануды басқару мамандық бойынша оқыту басталды.

 

3 жылдың арасында 147 студенттер мен магистрантар (2012 ж. – 23, 2013 ж. – 35, 2014 ж. – 89) шетел жоғары оқу орындарында  оқытудан  және 19 астам ПОҚ пен АБП (2012 ж. – 3, 

2013 ж. – 7, 2014 ж. – 9)стажировкадан ӛтті. 

Университетте  әлемдік  жоғары  оқу  орындарыныңжетекші  ғалымдарын  тарту  үшіноқу 

үрдісіне жағдай жасалады,  

Сондай-ақ,  2013  –  2014  оқу  жылында  шетелден  8  ғалым    ӛзекті  ғылыми  зерттеулер 

бойынша дәрістер оқыды, ал 2014 – 2015 оқу жылында - 6 ғалым. 

2009  жылы  университет  оқытушыларына  ағылшын  тілінен  курстар  ашылды  осыған 

байланысты ағылшын тілі пәндерінің жоспарлауына мүмкіндік беріледі. 

Кӛптілді  білім  беру  оқу    бағдарламалары  бойынша  мамандарды  дайындайтын 

кафедраларағылшын тілі пәндерінің жоспарлауы бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Бұл  үшін  бірнеше  жыл  бойы  кӛптілдік  білім  берудегі  базалық  және  кәсіптік  пәндерінің 

анықталуы  және    оқу  жоспарының  құрастыруына  байланысты  оқытушылар  тіл  дайындық 

жұмыстары  жүргізіледі. 

Әрине,  тілдік  дайындығы    оқыту  процесінде басты  құрамы  болып  табылады,  сондықтан 

тӛрт оқу жылы бойы академиялық және коммуникативтік дағдыларды  жетілдіреді. 

 

Тілдік  дайындығы  тӛменгі  курстарда  жоспарланады,  ол  үшін  оқу  жоспарында  ағылшын тілін оқуға  10 кредит жоспарланады (6 кредит міндетті компонент және 4 кредит  тандаулы  

компонент), ал 3 курста – 2 кредит (Кәсіптік бағытталған шет тілі). 

Кӛптілідік  топтарда  тілдік  пәндерінің  практикалық  сабақтарың  тіл  дайындық  орталығы  

мен шет филология кафедрасының оқытушылары жүргізеді. 

Қазіргі оқу құралды және аутенттік құралдары ғана емес ролдік ойындар, дискуссиялар, 

топтық  жұмыс,  жобалар,  интернет  ресурстар,  компьтерлік  технологиялар  сияқты 

интерактивтік оқу әдістемелері  тілді жоғары деңгейде  меңгеруіне ықпал етеді. 

Лингвистикалық  зертхана  және  инновациялық  білім  беру  технологиялар  зертханасының 

базасында  үнемі  ӛткізілетін  семинарлар  мен    мастер  –  класстар  кӛптілдік  топтарға  кадрлар 

дайындау жұмысының методологиялық базасы болып табылады. 

Жоғары  оқу  орнының  халықаралық  ынтымақтастықты  тереңдетуімен  кәсіби  және 

академиялық  алмастыруы  сапасы    мен    санының  ӛсуі,  халықаралық  талаптарға  сәйкес 

келетінкӛптілді оқытудеңгейіне қол жеткізу,құзыретті, жоғары білімді, бәсекеге қабілетті жаңа 

буын мамандарды дайындауына Жол картасының жүзеге асыруы  қамтамасыз етеді. 

Сондықтан,  бұл  бағдарлама  университеттін  білім  беру  жүйесін  одан  әрі  жаңғыртуға 

және келешекте оның жоғары деңгейге шығуын  кӛздейді.  

4.  Мақсаттар,  нысаналы  индикаторлар,  міндетер  және  бағдарламаны  іске  асыру 

нәтижелерінің көрсеткіштері 

 

Басты мақсаты:  

Кәсіби  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерін  меңгерген,  бәсекеге  қабілетті  мамандарын 

дайындауына бағытталған кӛптілдік оқытуды  жүзеге асыру. 

 

Бағдарламалық мақсаттар: 

1.

 А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-де кӛптілдік орта құруы 

2.

 Кӛптілдік оқыту мақсаттарына сәйкес білім берудіңжоғары сапасын қамтамасыз ету  

3.

 100%    оқу  -  әдістемеліксүйемелдеуі 

  оқу-әдістемелік  құралдарың,  оның  ішінде электрондық тасығыштардың дайындауы және басылуы 

4.

 ПОҚ  және  білімалушылардың    үш  тілді(қазақ,  орыс,ағылшын) 

 

дағды-шеберліктерін иеленуі және іскерліктерің жетілдіруі. 

 

Нысаналы индикаторлар*: 

 

Индикатор 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

Кӛптілдік оқытуы бойынша мамандықтардың жалпы саны 

10 

     Ағылшын тілінен курстарын ӛткен және кӛптілдік топтарда сабақ              

беруге дайын  ПОҚ жалпы саны 

15 


17 

24 


30 

Білімалушылардың саны, оның ішінде  академиялық мобильді 

бойынша  бір жыл ішінде шетелде оқыған: 

87 


40 

52 


70 

ИИДМБ  ішінде   (жыл сайын) 

 

11 

Шетелдік жоғары оқу орындарында жыл бойы стажировка ӛткен 

ПОҚ және ӘБП саны 

19 


10 

10 


10 

Шетел ғалымдардың және консультанттардың, оның ішінде оқу 

үрдісіне (жыл сайын)  шақырылған халықаралық жоғары оқу орындар – 

серіктестерінің  саны: 

ИИДМБ  ішінде    

Мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік әдебиетті дайындауы және 

басылуы(басылымның жалпы санынаң  %) 

20 


25 

30 


30 

Жалпы кітапхана қорындағы  мемлекеттік тілде оқулықтар, оқу-

12 

20 


21 

22 


әдістемелік және ғылыми әдебиеттер үлесі.  

Жалпы кітапхана қорындағы  ағылшын тілде оқулықтар, оқу-

әдістемелік және ғылыми әдебиеттер үлесі.  

0,9 
 

 

  

*- А.Байтұрсынов атындағы  ҚМУ 2015-2020 жж. арналған стратегиялық жоспарынан алынған 

мақсатты индикаторлар. 

Алға қойылған мақсатқа қол жеткізуі

келесі міндеттерді 

іске асырылғаннан кейін  мүмкін:

 

-

 тіл  ортасын  дамыту  үшін  қосымша  жағдайлар  жасау

(тілдерді  терең  оқу  және  таңдаулы 

пәндер ішінде арнайы терминологиясы);  

  

пәндерді  игеру  және  тілдік  дайындығын  жетілдіру  үшін  білімалушылар  мен  ПОҚ 

арасында академиялық мобильді  дамыту;  

 оn-line дәрістер жүргізу, семинарлық сабақ, іскерлік класс пен дӛңгелек үстелдер ӛткізу үшін және  

ағылшын тілінде пәндерді оқыту үшін  қазақстандық және шетелдік гылымдарды шақырту керек ҚМУ лингвистік ғылыми-зерттеу зертханасының базасында  ағылшын тілде пәндерді оқыту үшін  

оқу үрдісіне   тиімді әдістерді енгізу керек үш тілде қазақстандық және шетелдікоқу-әдістемелік құралдарды ӛз күшімен  жасап немесе сатып 

алу керек.

 

 

5.

 

Тиісті шаралар мен қойылған мақсаттарға жету жолдар  бағдарламалары,  

негізгі бағыттары. 

 

А.  Байтурсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университет  мамандықтарының пәндерді    оқытудың  жалпы  бағдарламасы    қабылданған  Жол  картасы  негізінде 

құрастырылады. 

Кафедралар университет болашақ мамандарына кӛптілдік дайындауының академиялық 

пен    кәсіптік  ерекшеліктерін    қарастыражәне    осы  Жол  картасының  негізгі  ережелерін 

ескерете отырып  әр мамандықтарға және курстарға ӛз  жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлейді. 

Бұл  Бағдарлама  жаңа  оқу  құралдар,  оқытуда  жаңа  технологияларды  және 

мамандықтардыңтиісті 

бӛлімдері 

мен 

бағыттарына сәйкес 

аутенттік 

материалдардыпайдалануыныңталап етеді. 

Оқу-әдістемелік  әдебиеттердің  таңдауы  ұсынылған  академиялық  дағдылар  дәрежесін 

пысықтауы мен тілді меңгеру деңгейінін сәйкестігінен  анықталады.Оn-line және аралас оқыту 

әдістері кеңінен пайдалануға мүмкіндігі бар. 

Кӛптілді  білім  беру  кезінде,  құзыреттілік  тәсілпозициясымен 

әзірленген,  университет 

оқытушылардың авторлық  жұмыстарының 

қажеттігі болады. 

Бағдарламаның негізгі ережелерін жүзеге асыру үшін қажетті: 

1.

 Лингвистикалық  гылыми  –  зерттеу  зертханасының  базасында  қазақ  және  ағылшын 

тілдерінде базалық пен кәсіптік пәндерініңоқыту әдісін, кәсіби қазақ және ағылшын тілдерінен 

ПОҚ-на  дайындық жүргізу. 

2.

 Оn-line  дәрістер,  семинарлар,  іскерлік  класс  және  т.б.  ӛткізу  үшін  және    ағылшын  тілінде 

пәндерді оқыту үшін  шетелдік гылымдарды шақырту керек. 

3.

 

ПОҚ  ынталандыруын  жүзеге  асыруы  (оқу  жүктемесінің  тӛмендеуі,  рейтинг  бағалау аясында 

және т.б


.)  

 

4. 

Оқу-әдістемелік құралдарың және материалдық базасын дайындауы

:

 

а)  Қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  оқу-әдістемелік  кешеңдерінін  әзірлеуін

сынақтан 

ӛткізіп,  о

қу-әдістемелік 

құралдарының 

әзірлеуін

лингвистикалық  гылыми  –  зерттеу 

зертханасының базасындажүзеге асыру; 

б)  сертификат  бере  отырып  ПОҚ  білім  деңгейін  және  оқыту  сапасын  бағалауын 

анықтауы; 

в)  ауызша  сӛйлеубілуін  жәнеIELTS  типі  бойынша  оқу  жетістіктерін  бағалай  отырып 

студенттердің сараланған тілдік оқыту жүйесін жетілдіруы; 

г)  ERASMUSMUNDUSекі  бағдарламасы  және  TEMPUS    тӛрт  бағдарламасы  бойынша 

еуропалық  серіктестерінің  элктрондық  кітапханаларының,  Ельсивер    элктрондық 

кітапханасының,  Еуропалық  бұрышы  элктрондық  кітапханасының  аясында  кітапхана 

ресурсын белсенді пайдалануы; е)  арнайы  бӛлімдердің  білім  беру  бағдарламаларынәзірлеуне  жұмыс  берушілерді 

тұрақты тартуы. 

Жол  картасын  жүзеге  асыруыА.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік 

университетіне  Болон процесінің параметрлеріне тиістіуниверситет мәртебесі береді. 

Кӛптілді  білім  беру  бағдарламасында  қатысушы  мамандықтар  бойынша,білім  беру 

қызметін ұйымдастыруы үш тілде жүргізіледі: оқыту тілде, екінші тілде, ағылшын тілде. 

Бұл ретте 50 %  оқу пәндерін оқыту тіліде (қазақжәнеорыс), 20 %  оқу пәндерін – екінші 

тілде (орысжәнеқазақ тиісінше),30 % оқу пәндерін ағылшын тілде  қарастырылады. 

 

 

 Жол картасын іске асыру жөніндегі іс-шаралары 

 

№ Іс-шаралары 

Аяқтау нысаны 

Мерзімдері 

Жауаптылар 

1.

 

Көптілідк оқу  бағдарламасына қатысушы  

                                          мамандықтардың  санын  кеңейту 

 Жаңа мамандықтар енгізу 

5B030100-Юриспруденция 

5B050600-Экономика 

5B050900-Қаржы 

5В071800 Электроэнергетика 

5В050700-Маркетинг 

ИИДМБ 


кадрлар 

даярлау 


ретіндегі 

кәсіптік 

магистратураның 

оқу бағдарламасы  

 

МОӘК 2016-17 

оқу 


жылы 

 

  

 

  

 

2017-18 оқу 

жылы 


ТжҚФ, ЭФ, ИТФ, 

АТФ, ФИТ, АБФ, 

ВжМТФ 

декандары 2.

 

ПОҚ біліктілігін арттыруы 

ПОҚ-на ағылшын тілі курстарың ұйымдастыру  

бұйрық 


жыл сайын 

Ұмбетова С.С. 

Әубакірова З.Б. 

Сабақ  жүргізу,  оқу  үрдісін ұйымдастыру  бойынша  шеберлік 

класстар, 

дӛңгелек 

үстелдер 

ӛткізу 

 

бағдарламалар, сертификаттар 

жыл сайын 

Әубакірова  З.Б., 

Айтқұжинова 

С.Н., 

Тричик М.В. 

Шетелдік жоғары 

оқу 


орындарында  және  мекемелерде 

ӘБП  мен  ПОҚ  тағылымдама

 

ұйымдастыру сертификаттар 

жыл сайын 

Үмбетова С.С. 

Кандалина Е.М. 

Ньютон-аль-Фараби    серіктістік бағдарламасыынң  (семинарлар-

тренингтер) 

ӛзара 

қарымқатынасы    және  кәсіби даму 

орталығының 

жұмысы 

аясында ӛткізілетін іс-шаралар сертификаттар 

орталықтың 

кестесі 

бойынша  

Тричик М.В. 

3.

 

Білімалушыларға арналған іс - шаралар 

Тілдік олимпиада ӛткізу ведомостар 

жыл сайын 

Жабаева С.С. 

Румянцева М.В. 

«Шет  тілі  арқылы  әлемді  тану: мәдениет, тарих, ел» атты  

Аймақтық  ғылыми-тәжірибелік 

студенттік 

конференциясын 

ӛткізу 

студенттер жұмыстарының 

жиынтығы 

 

ақпан 


ежегодно 

Румянцева М.В. 

Тоталдық диктантқа қатысу ведомостар 

жыл сайын 

Тричик М.В., 

Ахметова Б.З. Білімалушылардың 

сыртқы 

академиялық ұтқырлыққа 

қатысуы 


 

транскрипттер 

жыл сайын 

Кандалина Е.М. 4.

 

Оқу-әдістемелік құралдамен қамтамасыз ету, жақсарту 

10 


Кӛптілідк  оқыту  мамандықтары 

бойынша  оқу  жоспарларының 

әзірлеуі 

бекітілген 

оқу 

жоспарлар жыл сайын 

наурызға дейін 

ОЖжБ  бойынша 

комитеттері 

11 


Жаңа ПОӘК әзірлеуі және бұрын 

әзірленгендерді жетілдіруі  

бекітілген ПОӘК   жыл сайын     1 

шілдеге дейін 

ПОҚ 

12 


Оқу-әдістемелік  материалдарды 

әзірлеуі 

шығарылған 

және 


электрондық 

кітапханада 

орналастырылған 

жұмыстар 

жыл сайын 

ПОҚ 


13 

Университеттің 

базалық 

оқулықтармен, 

оның 

ішінде  


мемлекеттік  тілде  және  шетелдік 

оқулықтармен қамтамасыз ету 

сатып алынған 

оқулықтар 

жыл сайын 

Ержанова Ж.С. 

14 

Әлемдік ақпараттық және ғылыми-білім беру кеңістігіне 

енгізуі(АБО):   

- «АҒТМО»АҚ- мен келісім шарт 

«Томsон reuters», «Эльзевир»ДБ 

қол жеткізу ретінде,  

- ресей «ЭБНИТ» кітапхана 

ассоциациясында жұмыс жасау, 

-  электрондықресурстардыақылы 

контент 

«Лань» 


баспасының  

(Мәскеу қ.) сатып алу 

келісім шарттар 

 

  

 

  

 

  

 

жыл сайын Ержанова Ж.С. 

15 


Moodle ҚББТБ-не мамандық 

бойынша оқу –әдістемелік 

материалдарды енгізу 

5В071800-Электроэнергетика 

5В060400-Физика 

5B030100-Юриспруденция 

5В050700-Маркетинг 

5B050900-Қаржы 

5B051000-МжЖБ 

5В050300-Психология 

5В050400-Журналистика 

Moodle 


ДБО-ғында 

орналастырылған 

материалдар, 

анықтамалар 

 

 

 2016 ж. 

 

  

2017 ж. 


2018 ж. 

 

2019 ж. ПОҚ,  

Божевольная 

Н.В. 

5.

 

Ұйымдастыру іс-шаралар 

16 


Дәріс  оқу  үшін  шет  елден 

ғалымдарды шақыру 

ведомостар, 

ОӘПК  арналған 

материалдар  

жыл сайын 

Кандалина Е.М., 

кафедра 


меңгерушілері 

17 


Оқу-әдістемелік 

материалдар 

және  ПОӘК сараптамасы 

сараптамалық 

қорытынды 

жыл сайын 

ОӘК 

сараптамалық тобы 

18 


Кӛптілдік топтарда сабақ жүргізу  

сапасын тексеру мониторингі  

аңықтама 

жыл сайын 

Әубакірова З.Б. 

19 


(ИИДМБ-2)  кәсіптік  магистратураға 

түсу  үшін  талапкерлерге  ағылшын 

тілінен  курстар ұйымдастыру 

 

 Магистратураға 

түсушілердің 

саны  

жыл сайын Үмбетова С.С. 

 

 

  

 

6. 

Кері байланыстың жетілдіруі 

20 


Студенттердің  алаған білім сапасын 

анықтау  үшін,  олардың  пікірін  білу 

мақсатында  сауалнама    дайындап 

ӛткізу 


Анкеталар  және 

олардың 


сараптамасы 

(аңықтама) 

2015 ж. 

1  желтоқсанға 

дейінжыл 

сайын 


Әубакірова З.Б. 

 

7. 

Материалдық-техникалық базаны дамыту 

21 


Лингафон 

жабдықтарымен 

тілдерді 

үйрену 


үшін 

мамандандырылған 

кабинеттер 

ұйымдастыру  

Жеткізуге  және 

тӛленген 

шот 

бойынша 


келісім-шарт  

 

 2016 жыл 

Жүрсіналина Г.К. 

Жабаева С.С. 

Шағаева Г.А.  

Күтілетін нәтижелер: 

А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университетінің  оқытуы  2020  жылға 

қарай  халықаралық  индикаторлармен  расталатын,  түлектердің  потенциалды  даму  деңгейін 

мен жоғары білім сапасы түрінде нәтижесін кӛрсетеді.  

5.

 

Бағдарламаны  іске асыру ресурстық қамтамасыз етуі 

Ресурстық қамтамасыз  етуінде студенттердің, академиялық ұтқырлық, ПОҚ және жоо 

қызметкерлерін  біліктілігін  арттыруға,  шетелдік  ғалымдар  мен  консультанттарды  тартуына 

арналған шығындар іске асыруы басымды болып кӛрінеді. 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  тиісті  қаржы  жылына  арналған,  

республикалық бюджет және А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 

бюджеті  бекітілгенде іс-шараларды қаржыландыру кӛлемі нақтыланатын болады. 

 

 ӘЗІРЛЕУШІЛЕР: 

 

Оқу  және  тәрбие  жұмысы  жӛніндегі 

проректоры 

 

  

 

А.А.Абсадықов  

Білім  менеджменті  және    мониторинг 

басқаруының бастығы 

 

 

 Т.И. Чехова 

 

Білім менеджменті және  мониторинг басқаруының  бас  маманы 

 

 

 

 З.Б.Әубакірова 

 

 

 
жүктеу 125.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет