Жоба кәсіптік стандартжүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата03.05.2017
өлшемі1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЖОБА 

 

КӘСІПТІК СТАНДАРТ 

кәсіптік  қызметтің  саласы:  Дәрігерлік  практика 

кәсіптік  қызметтің  кіші  саласы:  мамандандырылған дәрігерлік  практикасы  «Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл медициналық көмек

диетология)»  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.  Осы  кәсіптік  стандартта  «денсаулық  сақтау  жүйесі»  саласы  «медициналық қызмет»  кіші  саласы  «дәрігерлік  практика»  қызмет  саласы  «Терапия  (жасөспірім 

терапиясы,  жедел  және  шұғыл  медициналық  көмек,  диетология)»  кіші  қызмет 

саласындағы  қызметтің  біліктілік,  құзыреттілік  деңгейіне,  мазмұнына,  сапасы  мен  еңбек 

жағдайларына қойылатын талаптар айқындалады. 

2.  Кәсіптік  стандарт  ҚР  Ұлттық  біліктілік  жүйесінің  аса  маңызды  бөлігі  болып 

табылады,  оның  негізінде  білім  беру  бағдарламалары,  сертификаттау  жүйесіндегі 

стандарттар,  лауазымдық  нұсқаулықтар,  қызметтің  осы  кіші  саласының  қызметкерлеріне 

арналған көтермелеу  және ынталандыру жүйесі әзірленеді/жетілдіріледі.   

Кәсіптік  стандарт  Ұлттық  біліктілік  шеңберінің  (бұдан  әрі  –  ҰБШ),  Денсаулық 

сақтау  жүйесіндегі  салалық  біліктілік  шеңберінің  (бұдан  әрі  –  СБШ)  талаптары  негізінде 

әзірленген,  медициналық  жаңа  технологиялардың  пайда  болуын,  медициналық 

көрсетілетін  қызметтердің  қауіпсіздігі  мен  сапасының  жетілдірілуін,  медициналық 

көрсетілетін  қызметтер  нарығының  «Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел  және  шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»  мамандығы  шеңберіндегі  жаңа  құзыреттерге 

мұқтаждықтарын ескере отырып ұдайы жаңартып тұру мүмкіндігі  бар. 

Осы кәсіптік  стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 

1)  Ұлттық  біліктілік  шеңбері  –  еңбек  нарығында  танылатын  біліктілік  деңгейлерін  құрылымдық 

жағынан сипаттау

;   

2)  Салалық  біліктілік  негіздемесі  –  салада  танылатын  біліктілік  деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау; 

3)  Кәсіптік  стандарт  –  кәсіптік  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік  деңгейіне 

және  құзыреттілікке,  еңбек  мазмұнына,  сапасына  және  жағдайларына  қойылатын 

талаптарды айқындайтын стандарт; 

4)  Сала  –  шығарылатын  өнімнің,  өндіріс  технологиясының,  негізгі  қорлар  мен 

жұмыс  істейтіндердің  кәсіптік  дағдысының ортақтығы тән кәсіпорындар мен ұйымдардың 

жиынтығы

5)  Кәсіптік  қызмет  саласы  –  біріккен  ортақ  негізі  (ұқсас  немесе  жуық  мақсаты,  объектілері, 

технологиялары,  оның  ішінде  еңбек  құралдары)  бар  және  оларды  орындау  үшін  ұқсас  құзыреттер  жинағы 

бар  сала  қызметі  түрлерінің  жиынтығы  негізгі  және  қосалқы  функцияларды  іске  асыруды  көздейтін  сала 

қызметінің  бір бөлігі

;   


6)  Еңбек  қызметінің  түрі  –  кәсіптік  қызмет  саласының  еңбек  функцияларының 

тұтас 


жинағымен 

және 


оларды 

орындау 


үшін 

қажетті 


құзыреттіліктермен 

қалыптастырылған құрамдас  бөлігі; 

7)  Еңбек  функциясы  –  еңбек  процесінің  бір  немесе  бірнеше  міндеттерін  шешуге 

бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

8)  Міндет  –  нақты  бір  еңбек  мәндері  мен  құралдарын  пайдалана  отырып  еңбек 

функциясын  іске  асырумен байланысты іс-қимыл жиынтығы; 

9)  Еңбек  нысанасы  –  белгілі  бір  еңбек  құралдарының  көмегімен  өнім  жасау 

мақсатында қызметкердің  іс-қимылы бағытталатын нысана; 10)  Еңбек  құралдары  –  қызметкердің  еңбек  нысанасын  бастапқы  күйден  өнімге 

айналдыру үшін  пайдаланатын құралдары; 

11) Құзырет – еңбек қызметінде  білімін,  дағдысы мен тәжірибесін  қолдану  қабілеті; 

12)  Кәсіп  –  арнайы  теориялық  білім  мен  арнайы  даярлықтың,  жұмыс  тәжірибесінің  нәтижесінде 

алынған  практикалық  дағдылар  кешенін  білуді  талап ететін  еңбек қызметінің  түрі

13)  Лауазым – ұйымның ұйымдық-әкімшілік  сатысындағы  функционалдық  орын14)  Функционалдық  карта  –  кәсіптік  қызметтің  белгілі  бір  саласының  шеңберінде 

белгілі  бір  қызмет  қызметкері  орындайтын  еңбек  функциялары    мен  міндеттердің 

құрылымданған сипаттамасы;  

15)  Кәсіптік  стандарт  бірлігі  –  еңбек  қызметінің  осы  түрі  үшін  тұтас,  аяқталған, 

қатысты түрде дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының толық 

сипаттамасынан тұратын кәсіптік  стандарттың құрылымдық элементі; 

16)  Біліктілік  –  қызметкердің  белгілі  бір  қызмет  түрі  шеңберінде  нақты 

функцияларды  сапалы орындауға әзірлігі; 

17)  Біліктілік  деңгейі  –  күрделілігі,  еңбек  әрекетінің  стандарттан  тыс  болуы, 

жауапкершілігі  және  дербестігі  бойынша  сараланатын  қызметкерлер  құзыреттілігіне 

қатысты талаптар жиынтығы; 

18)  Дескриптор  –  СБШ  тиісті  біліктілік  деңгейіндегі  қызметкердің  құзыретіне, 

дағдысы  мен білімінің сипатына қойылатын талаптар жиынтығының қорытылған сипаты. 

Құзыреттілікке  қойылатын  талаптар  параметрлер  бойынша  саралануға  тиіс.  Мысалы, 

кәсіптік  қызметтегі  дербестік,  жауапкершілік  және орындалатын міндеттердің күрделілігі. 

4.  Құзыретке  қойылатын  талап  өлшемдер  бойынша  саралануы  тиіс.  Мысалы, 

дербестік,  жауапкершіліе  және кәсіби  қызметтің  орындалу міндетінің  қиындығы. 

5.  Осы  кәсіптік  стандартты  әзірлеу  мақсаты  еңбек  қызметін  жүйелі  және 

құрылымды  сипаттау,  оларды  жүзеге  асыру  міндеттері,  «мамандандырылған  тәжірибе: 

«Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел  және  шұғыл  медициналық  көмек,  диетология)» 

қызметінің  кіші  саласы  жұмыскерлерінің  біліміне,  шеберлігіне,  дағдылары  мен  құзыретіне  

қойылатын сәйкес талаптар болып табылады. 

6. Осы кәсіптік  стандарт: 

өзінің  кәсіптік  қызметін  таңдауды жүзеге асыратын абитуриенттерге; 

бұдан  әрі  кәсіптік  дамуын  бағдарға  алу  ретінде  «Педиатрия  (жедел  және  шұғыл 

медициналық көмек)»   мамандығы бойынша денсаулық  сақтау  жүйесі жұмыскерлеріне; 

медициналық  білім  аясындағы  жұмыскерлерге  оқыту  бағдарламаларын  жетілдіруі 

үшін  бағдар болуға; 

адам ресурстарын басқаруды  жетілдіру  үшін; 

денсаулық  сақтау  ұйымдарының кадр қызметіне; 

денсаулық  сақтау  ұйымдары  мен  ҚР  Денсаулық  сақтау  министрлігінің 

басшыларына;  

жекелеген  ұйымдардың  және  салада  тұтастай  кадр  саясатын  тиімді  жүзеге  асыру 

және адам ресурсын жоспарлы дамытуға арналған. 

7. Осы кәсіптік  стандартта мынадай қысқарған сөздер пайдаланылады:  

АҚ 

Артериалдық қысым 

ҚР 

Қазақстан Республикасы 

ШӘ 

Шақырылған  әлеует 

АИТВ 

Адам иммунитет тапшылығы вирусы 

ҚР МЖ  


ҚР Мемлекеттік  жіктеуіші 

КТ 


Компьютерлік  томография 

ЕПҰ 


Емдеу-профилактикалық  ұйым 

МВА 


Магистр делового администрирования 

МРТ 


Магнитті-резонансты томография 

МР ангиография   

Тамырлық режімдегі  магнитті-резонансты томография   


НҚА 

Нормативтік  құқықтық  актілер 

ЖКС 

Жіті  коронарлы синдром БСН 

Біліктіліктің  салалық негіздемесі 

ЖИТС 

Жұқтырылған иммунитет тапшылығы синдромы ПТР 

Полимерлі-тізбектік  реакция 

PhD 

докторантура УДДГ 

Ультрадыбыстық допплерография 

УДЗ 

Ультрадыбыстық зерттеу ЖЖЖ 

Жүрек жиырылуының жиілігі 

ТҚЖ 

Тыныс алу қозғалысының жиілігі ЭКГ 

Электрокардиограмма 

ЭНМГ 

Электронейромиография ЭхоКГ 

Эхокардиография 

ЭхоЭГ 

Эхоэнцефалография ЭЭГ 

Электроэнцефалография 

Ф 

Функциялар М 

Міндеттер 

KPI 

Тиімділіктің  басты көрсеткіштері  

2. Кәсіптік стандарт паспорты 

 

8.  Кәсіптік  стандартта ұсынылған экономикалық қызмет түрлері номенклатурасына 

сәйкес экономикалық қызмет түрлері: 

86.10.1  Кең  бейінді  ауруханалар  және  мамандандырылған  ауруханалар  қызметі 

(стационарлы науқастарды емдеу) 86.22.0    Арнайы  дәрігерлік  тәжірибе  (маман  дәрігерлер  ұсынатын  медициналық 

кеңестер мен емдеулер) 

9.  Кәсіптік  қызметтің  негізгі  мақсаты:  «Педиатрия  (жедел  және  шұғыл 

медициналық  көмек)»  мамандығы  бойынша  мамандандырылған  және  жоғары 

мамандандырылған медициналық көмекті  ұсыну. 

10.  Кәсіптік  стандарт  кәсіптік  қызметтің  кіші  саласында  мазмұнына,  сапасына, 

еңбек  шартына,  жұмыскерлердің  біліктілігі  мен  құзыретіне  қойылатын  талаптарды 

белгілейді.  Стандарт  талаптары  қызмет  түрлеріне  және  осы  саланың  мынадай 

мамандықтарына:   

1.  «Педиатрия  (жедел  және  шұғыл  медициналық  көмек)»    мамандығы  бойынша 

ординатор-дәрігер (бейінді  маман),  

2.  «Педиатрия  (жедел  және  шұғыл  медициналық  көмек)»    мамандығы  бойынша 

дәрігер-сарапшы  жатады. 

 

2.1. Қызмет, кәсіп түрлері, біліктілік  деңгейлері 

 

р/с

№  

Қызмет түрінің 

атауы 

Еңбек нарығының 

тенденциясын ескере 

отырып кәсіптердің атауы 

01-2005 ҚР ГК 

сәйкес кәсіптердің 

атауы 

СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Арнайы дәрігерлік практика

 

«Терапия (жасөспірім 

терапиясы, жедел және 

шұғыл  медициналық көмек

диетология)»   мамандығы 

бойынша ординатор-дәрігер 

(бейінді  маман)  

2221 


Дәрігер-маман 

7.1 


7.2 

7.3 


7.4 

Арнайы дәрігерлік 

практика

 

«Терапия (жасөспірім 

терапиясы, жедел және 

шұғыл  медициналық көмек, 

диетология)»   мамандығы 

бойынша сарапшы-дәрігер 

2221 

Дәрігер-маман   7.3 

7.4 
 

3. «Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл медициналық көмек, 

диетология)»  мамандығы бойынша  ординатор-дәрігердің  (бейінді маман) еңбек 

қызметі түрлерінің  карточкасы:  

 

3.1. Кәсіптің атауы «терапевт-дәрігер» 

 

3.1. «Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл медициналық көмек, 

диетология)»  мамандығы бойынша  ординатор-дәрігердің  (бейінді маман) еңбек 

жағдайларына, білімі мен жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 

 

Мамандығы 

бойынша жұмыс 

істеуі мүмкін 

орындар  (кәсіпорын, 

ұйым) 

Амбулаториялық-емханалық 

көмек, 

консультациялық диагностикалық  көмек,  стационарлық  көмек,  стационарды 

алмастыратын  көмек,  жедел  медициналық  көмек,  санитарлық 

авиация,  төтенше  жағдайлар  кезінде  медициналық  көмек, 

қалпына  келтіріп  емдеу  және  медициналық  оңалту,  паллиативті 

көмек  көрсететін  ұйымдар Зиянды және қауіпті 

еңбек жағдайлары  

Науқастармен  және  биологиялық  сұйықтықтармен  байланысқан 

кезде 

жұқтыру 


қаупі. 

Психоэмоциялық 

жүктемелер. 

Медициналық  көмекті  көрсету  кезінде  физикалық  залал  келтіру 

қаупі.   

Жұмысқа жіберудің 

ерекше жағдайлары 

«Терапия 

(жасөспірім 

терапиясы, 

жедел 

және 


шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»    мамандығы  бойынша  маман 

сертификатының, жеке медициналық кітапшасының  болуы. 

СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Кәсіби білім беру және оқыту деңгейі 

Талап етілетін 

еңбек өтілі 

7.1.С 


«Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және 

шұғыл  медициналық көмек,  диетология)»  

мамандығы бойынша жоғары медициналық білім, 

интернатура. 

Еңбек өтілі  талап 

етілмейді 

7.2.С 

«Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл  медициналық көмек,  диетология)»  

мамандығы бойынша жоғары медициналық білім, 

интернатура, соңғы 5 жылда мамандығы 

бойынша кемінде  216 сағат көлемінде  біліктілікті 

арттыру. 

7.1.С біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында еңбек 

өтілінің  болуы 

7.3.С 

«Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл  медициналық көмек,  диетология)»  

мамандығы бойынша жоғары медициналық білім, 

интернатура, соңғы 5 жылда мамандығы 

бойынша кемінде  216 сағат көлемінде  біліктілікті 

арттыру. 

7.2.С біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында еңбек 

өтілінің  болуы 

7.4.С 

«Терапия (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл  медициналық көмек,  диетология)»  

мамандығы бойынша жоғары медициналық білім, 

интернатура, соңғы 5 жылда мамандығы 

7.3.С біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында еңбек 


бойынша кемінде  216 сағат көлемінде  біліктілікті 

арттыру. 

өтілінің  болуы 

 

3.2 «Терапия (жасөспірім терапиясы, жедел және  шұғыл медициналық көмек, 

диетология)»    мамандығы  бойынша сарапшы-дәрігердің еңбек жағдайларына, білімі 

мен жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 

 

Мамандығы бойынша жұмыс 

істеуі мүмкін 

орындар  (кәсіпорын, 

ұйым) 

Аудандық,  қалалық,  облыстық  және  республикалық  деңгейдегі 

денсаулық  сақтау  ұйымдары. 

Медициналық сақтандыру компаниялары. 

Медициналық  және  фармацевтикалық  қызметті  бақылау 

комитеті. 

Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті. 

Денсаулық 

сақтау 

басқармасының уәкілетті  мемлекеттік 

органдары. Зиянды және қауіпті 

еңбек жағдайлары  

Психоэмоционалдық жүктемелер. Жұмысқа жіберудің 

ерекше жағдайлары 

«Терапия 

(жасөспірім 

терапиясы, 

жедел 

және 


шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»    мамандығы бойынша бірінші 

және жоғары біліктілік  санатының,  

Жеке медициналық кітапшаның  болуы СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Кәсіби білім беру және оқыту деңгейі 

Талап етілетін 

еңбек өтілі 

7.3.С 


«Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел және шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»    мамандығы 

бойынша  жоғары  медициналық  білім,  интернатура, 

соңғы  5  жылда  мамандығы  бойынша  кемінде  216 

сағат  көлемінде  біліктілікті  арттыру,  соңғы  5  жылда 

медициналық 

қызметтерді 

сапасын 


сараптау 

бойынша  кемінде  216  сағат  көлемінде  біліктілікті 

арттыру 

7.2.С 


біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында 

еңбек өтілінің 

болуы 


7.4.С 

«Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел және шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»    мамандығы 

бойынша  жоғары  медициналық  білім,  интернатура, 

соңғы  5  жылда  мамандығы  бойынша  кемінде  216 

сағат  көлемінде  біліктілікті  арттыру,  соңғы  5  жылда 

медициналық 

қызметтерді 

сапасын 

сараптау 

бойынша  кемінде  216  сағат  көлемінде  біліктілікті 

арттыру 


7.3С 

біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында 

еңбек өтілінің 

болуы 

8. 


«Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел және шұғыл 

медициналық  көмек,  диетология)»    мамандығы 

бойынша  жоғары  медициналық  білім,  интернатура, 

соңғы  5  жылда  мамандығы  бойынша  кемінде  216 

сағат  көлемінде  біліктілікті  арттыру,  магистратура 

(ғылыми-педагогикалық) 

немесе 

іскери 


әкімшілендіру  магистрі  (МВА)  и  докторантура 

(PhD)  немесе  іскери  әкімшілендіру  докторы  (DВА), 

медицина ғылымының кандидаты немесе докторы 

7.4 С 


біліктілігімен 

кемінде  3 жыл 

терапевт 

лауазымында 

еңбек өтілінің 

болуы 


 

3.3. Ординатор-дәрігердің  (бейінді маманның) еңбек функцияларының тізбесі 

 


Еңбек 

функция

сының  

№ 

Еңбек функцияларының атауы  

Ординатор-дәрігер  (бейінді маманның) 

Ф 1 

Құқықтық  және регламенттеуші  құжаттардың нормаларын сақтау   Ф 2 

Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау   Ф 3 

Денсаулық сақтау  ұйымдарының санитариялық - гигиеналық режимдерінің 

нормаларын сақтауды  қамтамасыз  ету  

Ф 4 

Денсаулық сақтау  ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі  нормаларын қамтамасыз 

ету  

Ф 5 

Өзінің  қызметін  ұйымдастыру, өзін-өзі  бақылау  және үздіксіз  жетілдіру Ф 6 

Алғашқы  көмек  көрсетуді  талап ететін шұғыл  жағдайларды анықтау Ф 7 

Кезек күттірмейтін  жағдайларда бастапқы медициналық көмек  көрсету   Ф 8 

Тәлімгерлік  және пациенттерді және әріптестерді  консультациялық  - 

ақпараттық қолдау 

Ф 9 

Медициналық қызметтер  көрсету  үдерісінде  құжаттауды  (оның ішінде 

электрондық) қамтамасыз  ету  

Ф 10 

Әдістемелік  және зерттеу медициналық қызметі Ф 11 

Кезек күттірмейтін  жағдайлар кезінде  білікті  медициналық көмек көрсету   

«Терапия  (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл медициналық көмек, 

диетология)»  мамандығы бойынша мамандандырылған және жоғары 

мамандандырылған медициналық көмек көрсету.  

Ф 12 

Ішкі  ағзаларының патологиясы бар пациентті бастапқы тексеріп-қарау   Ф 13 

Ішкі  ағзаларының патологиясы бар пациентке диагноз қою Ф 14 

Ішкі  ағзаларының патологиясы бар пациентті динамикада бақылау   Ф 15 

Терапиялық патологиясы бар пациентке медициналық сараптама өткізу Ф 16 

Ішкі  ауруларды  дигностикалау Ф 17 

Ішкі  ауруларды  емдеу Ф 18 

Ішкі  ауруларды  ағымын болжау және олардың асқынуларын профилактикалау   Ф 19 

Терапиялық науқастарды  оңалту Ф 20 

Ішкі  аурулармен  сырқаттануды төмендетуге  бағытталған профилактикалық  іс-

шараларды  ұйымдастыру  

 

3.4.  Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел және шұғыл медициналық  көмек, 

диетология)»  мамандығы  бойынша  сарапшы-дәрігердің  еңбек  функцияларының 

тізбесі 

Еңбек 

функция

сының  

№ 

Еңбек функцияларының атауы 

Сарапшы-дәрігер 

Ф 1 

Құқықтық  және регламенттеуші  құжаттардың нормаларын сақтау   Ф 2 

Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау   Ф 3 

Денсаулық сақтау  ұйымдарының санитариялық - гигиеналық режимдерінің 

нормаларын сақтауды  қамтамасыз  ету  

Ф 4 

Денсаулық сақтау  ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі  нормаларын қамтамасыз  ету   Ф 5 

Өзінің  қызметін  ұйымдастыру, өзін-өзі  бақылау  және үздіксіз  жетілдіру Ф 6 

Алғашқы  көмек  көрсетуді  талап ететін шұғыл  жағдайларды анықтау Ф 7 

Кезек күттірмейтін  жағдайларда бастапқы медициналық көмек  көрсету   Ф 8 

Тәлімгерлік  және пациенттерді және әріптестерді  консультациялық  - 

ақпараттық қолдау 

Ф 9 

Медициналық қызметтер  көрсету  үдерісінде  құжаттауды  (оның ішінде 

электрондық) қамтамасыз  ету  

Ф 10 

Әдістемелік  және зерттеу медициналық қызметі Ф 11 

Кезек күттірмейтін  жағдайлар кезінде  білікті  медициналық көмек көрсету   

«Терапия  (жасөспірім  терапиясы, жедел және шұғыл медициналық көмек, 

диетология)»  мамандығы бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсету. 

Ф 12 

Ішкі  ағзаларының патологиясы бар пациентті бастапқы тексеріп-қарау   Ф 13 

Диагноз қою  Ф 14 

Терапиялық патологиясы бар пациентті динамикада бақылау Ф 15 

Терапиялық патологиясы бар пациентке медициналық сараптама өткізу Ф 16 

Ішкі  ауруларды  дигностикалау Ф 17 

Ішкі  ауруларды  емдеу Ф 18 

Ішкі  ауруларды  ағымын болжау және олардың асқынуларын профилактикалау   Ф 19 

Терапиялық науқастарды  оңалту Ф 20 

Ішкі  аурулармен  сырқаттануды төмендетуге  бағытталған профилактикалық  іс-

шараларды  ұйымдастыру  

Ф 21 

Денсаулық сақтау  ұйымдары бөлімшелерінің  қызметін  талдаумен медициналық 

қызметтердің  көлемі  мен сапасына сыртқы және ішкі  сараптама өткізу 

Ф 22 

«Терапия  (жасөспірім  терапиясы,  жедел  және  шұғыл  медициналық  көмек, 

диетология)»  мамандығы  бойынша  медициналық  көмектің сапасын қамтамасыз 

ету  мәселелері  бойынша  денсаулық  сақтау  ұйымдарының  персоналына 

оқытуды және әдістемелік  көмекті  ұйымдастыру. 


Каталог: uploads -> content -> files
files -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
files -> Қазақстан республикасының басылымдары
files -> Кәсіби стандарт «Әлеуметтік қызметтер»
files -> Кәсібіи стандарт «Арнайы білім беру (педагогикалық және әдістемелік қызмет)»
files -> Кәсіби стандарт «Бастауыш білім педагогикалық және әдістемелік қызмет»
files -> Кәсіби стандарт Техникалық және кәсіби білім
files -> Кадрлар саясаты
files -> Кәсіби стандарт «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

жүктеу 1.15 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет