Жұмыс оқу бағдарламасыныңжүктеу 50.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.05.2017
өлшемі50.45 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының 

титулдық парағы 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология  кафедрасы

 

Жалпы фитопатология  пәнінен5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандық студенттеріне арналған

       

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар Мамандықтың элективті пәндер 

каталогының негізінде әзірленген пәннің 

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

                         

ПМУ ҰС Н 

7.18.3/34БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________  Пфейфер Н.Э.          

20     ж. «___»____________   

Құрастырушы:

    экология магистрі, аға оқытушы Касанова Ж.Б.

            

Агротехнология   кафедрасы  

Жалпы фитопатология пәні бойынша

5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығының  студенттеріне 

арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

___________________________        бекітілген  жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының

және 

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген. 20      ж. «___»____________  кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ____________    Альмишев У.Х.   20__ж. «____» ________

Агротехнология факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20

ж. «_____»____________№____ хаттамаОӘК төрағасы   _____________    Жагипарова М.Е.   20  _ж. «_____»________

КЕЛІСІЛГЕН 

 АТФ   деканы   ________________       Бексеитов Т.К.     20  _ж. «_____»________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________    Варакута А.А. 20  _ж. «_____»_______              

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20__ж. «___»______________  №____ хаттама 1 Пәннің мақсаты:

 

Жалпы   фитопатологияда   өсімдік   ауруларының   себебін,   ауру   қоздырғышыныңара-қатынасын,   қоршаған   орта,   өсімдіктердің   ауруға     қарсы   тұруы   және   тағы   басқа

күрес жолдарын жүргізу болып саналады.Пәннің міндеті: 

- Өсімдіктердің ауруы және олармен күресу жолдары;

- өсімдіктер және оларды қоршаған орта арасындағы байланысты зерттеу;

- кең таралған өсімдіктердің ауруларына төтеп беру;

-өсімдіктерді зерттеуде салыстырмалы-морфологиялық тәсілді қолдана отырып 

өсімдіктердің онтогенезі мен филогенезін зерттеу;

- мектептерде және кәдімгі фитоценоздарды өсімдіктерді зерттеу әдістерін 

меңгеру. 

- лекциялык курспен лабораториялық сабақтардың жөне дала практикасының арасында 

қалыптасқан жүйедегі бір үндестік болуға тиісті. Сонда ғана студенттер өсімдіктерді 

табиғи жағдайда өз бетімен зерттеуге дағдыланады

2 Пререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,

икемділік және машықтар қажет: 

-

орман ботаникасы-

өсімдіктер физиологиясы

-

экология


3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді

меңгеру үшін қажет: 

- орман қорғау

- гүл шаруашылығы

4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ 

п/пТақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынастық сағаттар саны

Дәріс


Тәж 

СӨЖ


1

Кіріспе.


 Орман   фитопатологиясының   шығу

тарихы.  Аурулар   мен   зақымдаушылардың   пайда

болуын қадағалау. 

2

25

2

Өсімдіктердің   аурулары   мен   олардың   себебітуралы   жалпы   мәліметтер.   Шаруашылықтардан

шығатын қалдықтардың кері әсері.

1

1

53

Өсімдіктің   ауруларының   симптомдары   немесе

алғашқы   белгілері.   Ағаш   –бұта   өсімдіктерінде

кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.

1

1

54

Өсімдіктің ауруларының типтері. Миксомицеттер 

немесе кілегей саңырауқұлақтар.

1

15

5

Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын 

саңырауқұлақ аурулары. Ағаш тектес 

өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.

2

1

56

Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын

талаптары.   Өсімдіктердің   аурулары   мен   олардың

себебі туралы жалпы мәліметтер

2

2

57

Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . Қалталы

саңырауқұлақтар. 

2

25

8

Орман   ағаштары   ауруларымен   күрес   жолдары.Өсімдіктің   ауруларының   симптомдары   немесе

алғашқы белгілері.

1

1

59

Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер. 

1

1

1010

Аурудың дамуына болжау жасау. Өсімдіктің 

биологиялық иммунизациясы . 

2

210

Қортынды


15

15

60

Барлығы


90

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны 

Тақырып  1.  Орман   фитопатологиясының   шығу   тарихы.  Аурулар   мен

зақымдаушылардың пайда болуын қадағалау. Тақырып 2. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер.

Шаруашылықтардан шығатын қалдықтардың кері әсері.Тақырып 3. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері. Ағаш

–бұта өсімдіктерінде кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.Тақырып  4.  Өсімдіктің   ауруларының   типтері.   Миксомицеттер   немесе   кілегей

саңырауқұлақтар.Тақырып  5.  Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары. Ағаш

тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.Тақырып   6.

 

Саңырауқұлақтардың   қоршаған   ортаға   қойылатын   талаптары.Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер 

Тақырып   7.  Өсімдіктің   биологиялық   иммунизациясы  .  Қалталы   саңырауқұлақтар.

Тақырып 8. Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары. Өсімдіктің ауруларының

симптомдары немесе алғашқы белгілері.Тақырып 9. Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер. 

Тақырып   10.  Аурудың   дамуына   болжау   жасау.   Өсімдіктің   биологиялық

иммунизациясы .4.3  Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі 

 Тақырып 1. Тәжірибелік жұмыс № 1.Орман фитопатологиясының шығу тарихы.( 2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып   2.   Тәжірибелік   жұмыс   №2.Өсімдіктердің   аурулары   мен   олардың   себебі

туралы жалпы мәліметтер(2с)Әдебиеттер: [1-3, 4, 6].

Тақырып 3. Тәжірибелік жұмыс №3.Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе 

алғашқы белгілері (2с)Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 4. Тәжірибелік жұмыс №4.Өсімдіктің ауруларының типтері.(1с)

Әдебиеттер: [1-4, 3, 6].

Тақырып 5. Тәжірибелік жұмыс №5.Өсімдітерді, ағаштарды зақымдайтын 

саңырауқұлақ аурулары.(2с)Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып   6.   Тәжірибелік   жұмыс   №6.  Саңырауқұлақтардың   қоршаған   ортаға

қойылатын талаптары. (2с)Әдебиеттер: [1-2, 3, 6].

Тақырып 7. Тәжірибелік жұмыс №7.Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . (2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 8. Тәжірибелік жұмыс №8.Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары.

(2с)Әдебиеттер: [1-5, 8, 11].

Тақырып 9.Тәжірибелік жұмыс №9.Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының 

диагностикалық әдісі.(2с)Әдебиеттер: [1-10, 12, 13].

Тақырып 10. 

Тәжірибелік жұмыс №10.Аурудың дамуына болжау жасау. (2с)

Әдебиеттер: [1-15, 16].

4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

№      СӨЖ- дің түрі

Есеп беру

формасы


Бақылау

түрі


Сағат саны

1

23

4

61

Дәріс


сабағына

дайындық


Сабаққа

қатысу


 7,5 (0.5*15)

2

Практикалықсабаққа

дайындық


           Жұмыс

дәптерін


тексеру

Сабаққа


қатысу

7,5 (0.5*15)

3

Қосымша


материалдарғ

а дайындық

Жұмыс дәптерін

тексеру


37

4

Бақылаушараларына

дайындық


Р1,Р2

8

Барлығы60

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.Азбукина З.М.б Каратыгин И.В. Определитель грибов России. Пор .Головневые.-СПб,.

: Наука, 2005.-Вып 2.-262.с

2.Биологический энциклопедический словарь.М.: Сов.Энциклопедия, 1986.-811с.

3.ДементьеваМ.И.Фитопатология .-М.:Колос, 2000.-367с.

4.Дьяков Ю.Т.,Семенкова И.Г., Успенская Г.Д. Общая фитопоология с основами 

иммунитета.-м.:Колос, 2002-256.с.

5.Журавлев и.И.,Крангауз Р.А., Яковлев В.Г. Болезни леных культур и кустарников.-М.: 

Лесная промышленность., 2004- 160с.

Қосымша:

6. Казенас Л.Д. Болезни сельскохозяйственных растений Казахстана.-Алматы :2002.-

171с.

7..Наумов Н.А. Методы микологических и фитопотологических исследований.-Л., 2001-270с.

8. Новотельнова н.с.Фитофторовые грибы.-Л.:Наука , 2004-207с.

9.Словарь –справочник фитопатолога.2изд. –М.:Колос,2000.-384с

 

Мамандық жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Фитопатология 

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау нысандары  

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. САғат)

Бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын КЖ-а

КЖ-с

бар-


лығы

дәр


пр.

бар


лығы

ОСӨЖ


ЖОБ

базасында

ғы  

2

9030

60

33

2

3015

15

6060

Кафедра меңгерушісі ______  Альмишев У.Х. 2011ж. «___» ________Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛГЕН
  • 4 Пәннің мазмұны
  • 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
  • 4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 50.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет