Жұмыс оқу бағдарламасының титул парағыжүктеу 37.83 Kb.

Дата04.06.2017
өлшемі37.83 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Орындаушылық өнер кафедрасы

Камералық ансамбль

пәні бойынша

5В040200  «Аспаптық орындаушылық» 

 мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойБЕКІТЕМІН

    ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

  20__ ж  «___»_________ 

Құрастырушы: доцент ПГУ____________ Р.А. Сабекова 

Орындаушылық өнер кафедрасы

«Камералық ансамбль» пәні бойынша

5В040200  Аспаптық орындаушылық  мамандығының

студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу   жұмыс   бағдарламасы  

5В040200     Аспаптық   орындаушылық

мамандығы ҚР Білім және ғылым министрлігінің № 158   10.04.12 бұйрығы

бойынша бекітілген типтік оқу  жоспары  және ҚР Мемлекеттік жалпы білім

беру стандарты негізінде әзірленді 

.

Кафедра меңгерушісі _______  Д.М.  Мергалиев 2013 ж. «___»»__________Гуманитарлық   -   педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесінде

мақұлданды “___” _________ 20   ж.  № ____ Хаттама 

ОӘК Төрайымы  ____________    С. К. Ксембаева

ОӘБ бастығы ________________ Е.Н. Жуманкулова “____”________20   ж. 

Жұмыс оқу бағдарламасын

 бекіту парағы 

Нысан

ПМУ  ППМУ ҰС Н 7.18.4/17Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

20__ж. «____»__________________№___ Хаттама1.Оқу пәнінің төлқұжаты 

Камералық ансамбль пәні

Міндетті компонент пәні 

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы  – . кредит

Курс: 1,2,3,4

Семестр: 2,3,4,5,6,7,8

Барлық аудиториялық сағат саны – 105 сағат       

Практикалық сабақ – 105 сағат                                    

           СӨЖ – 210 сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 52,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 315  сағат

Бақылау түрі:

Емтихан – 2,3,4,5,6,7,8 семестр2 Пререквизиттер: Қазақ музыкасы тарихы, Шығыс музыкасының тарихы, Қазақ 

музыкасының фольклоры, Музыкалық шығармаларды талдау3 Постреквизиттер: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икімділік және дағды-

машықтар келесі пәндерді үшін қажет.4 Нысан, мақсат пен міндет

Пән нысаны: Домбырадағы «Камералық ансамбль» пәні домбыра аспабындағы күйшілік

өнерді  кәсіби  меңгеретін  болашақ  мамандарға  арнайы  оқылатын.  Пән мазмұны  тарихи

хронологиялық   негізде   құрылған.   Пәнде   негізінен   күй   өнерінің   тарихи   жолы,   аңыз-

әңгімелері,тарихи   оқиғаларға   құрылған   музыкалық   суреттемелердің   көркем-рухани

маңызы ұлттық көркем өнер ретінде қаралып, оларға арнайы лекциялар бөлінген.

Пәннің   мақсаты:  жан-жақты   білімі   әрі   кәсіби   білім   жоғары   орындаушы-музыкант

тәрбиелеу,   оның   теориялық   және   тәжірибелік   дайындығы   тереңдетіп,   қоғамдық

санаткерлік ойлау жүйесі қалыптасқан маман боларлықтай бағдар беру.

Міндеттері:

  

студенттерге камералық ансамбль заңдылықтары жөнінде түсінік беру;

- тарихы мен теориясы мәселелері бойынша нақтылы білім бағдарын алу ;

- халық аспаптары мен олардағы орындаушылардың жалпы ұлттық мәдениет жүйесіндегі 

тарихи орнын дұрыс түсіну;

- күйшілік өнерді оқып үйрену;

- дайындауға көптеген мағлуматтарды меңгеру ;

– кәсіби компетенцияларын нақтылау

.

5 Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар

Берілген пәнді үйрену барысында студенттер мыналарды білуі қажет  : камералық

ансамбль   мәселелері   бойынша   нақтылы   білім   бағдарын   алу,халық   аспаптары   мен

олардағы  орындаушылардың жалпы ұлттық мәдениет жүйесіндегі тарихи орнын дұрыс

түсіну,   күйшілік   өнерді   оқып   үйрену.   Аспаптық   орындаушылық   мамандарын   сапалы

дайындауға көптеген мағлуматтар меңгеріледі.6  Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу р/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны

СӨЖ

Дәрістер

Практи

калық

Зертханалы

қ,

студиялық,

жеке

Барлы

ғы

соның

ішінде

СОӨЖ

2 семестр

1

Ансамбльмен орындайтын музыкалық шығармалардың 

ерекшеліктері

-

5

-10

4

2Орындаушылардың 

шығармашылық қабілеттері

-

5

-10

4

3Есту қабілеттерін анықтау

-

5-

10

44

Фактура туралы түсінік

-

5

-10

4

3 семестр

5

Домбыраның бұраулары-

5

-10

4

6Позиялар

-

5-

10

47

Аппликатура

-

5

-10

4

4 семестр

8

 Штрих туралы мәліметтер-

5

-10

4

9Дәстүрлі күй өнерін үйретудің 

негізгі ерешеліктері

-

5

-10

4

10Динамикалық белгілері

-

5-

10

411

Музыкалық термин сөздері

-

5

--10

4

5 семестр

12

Пьеса


-

5

-

10

4

13Күй (күрделі қағыстар 

кездесетін, жылдам темпте)

-

5

-10

4

14Күй (жай темпте)

-

510

4

6 семестр

15

Еуропа сазгерлердің туындылары

-

5-

10

416

Күрделі формалардағы шығарма

-

5

-10

4


17

Қазақ композиторларының 

шығармалары

5

-

10

4

7 семестр18

Әр түрлі дәстүрде төрт күй

-

5

-10

4

19Күрделі формалы пьеса

-

5-

10

48 семестр

20

Мектеп репертуарынан бір ән-

5

-

10

4

21Мемлекеттік емтиханға 

дайындық


5

10

2,5Барлығы:

-

105-

210

52,5

7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1) Ахмедияров Қ. Күй-ұран. – Алматы, 2007.

2) Ахмедияров Қ. Табыну. – Алматы, 2007.

3) Сейдімбек А. Қазақтың күй өнері. – Астана, 2005.

4)Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. – Алматы, 2005.

Қосымша:

1) Қазақтың көне тарихы. – Алматы, 2005.2) Жүсіпов Б. Жиделі-байсын күйлері.-Алматы,2000.

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал