ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Оқу пәнінің паспортыжүктеу 163.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата05.05.2017
өлшемі163.73 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология  кафедрасы

Сәндік бау-бақша шаруашылығы

 

пәнінен


5В080100 Агрономия

мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 1.Оқу пәнінің паспорты.

          Пәннің аты: Қорғалған топырақта көкөністерді өндіру технологиясы

          Элективті компонент пәні

          Кредиттер саны және оқыту мерзімі.

Барлығы –  3 кредит

          Курс: 3

          Семестр: 6

          Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

     Дәрістер – 15 сағат

                        Тәжірибелік/семинарлық  сабақтар- 15 сағат

                        Зертхана – 15 сабақ

                        СӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 6 семестрдеПререквизиттер:  жидек шаруашылығы, жеміс дақылдары   отырғызу

материалдарын өндіруПостреквизиттер:    Егіншілік,   өсімдік   шаруашылығы,   мал   азығын

өндіру


2. Пән, мақсаты мен міндеті

            Пән –Қорғалған топырақта көкөністерді өндіру технологиясы курсын

оқыту  арқылы пәннің бөлімдерімен танысу, онда әртүрлі типті мәдениленген

нысандар және онда өсетін дақылдар.

Пәнді   оқыту   мақсаты–Қорғалған   топырақта   көкөніс   өндіру

технологиясын   оқу   арқылы   өсімдіктердің   химиялық   құрамын,   негізгі

класстарын,   нысанар   құрылысын,   қызметтерін   және   олардың   өсіру

технологиясын меңгеру..       Пәнді оқыту міндеттері: 

                 –  қорғалған топырақтағы нысандарды жүйелеу және жылыжайларға

қойылатын агротехникалық талаптармен танысу

                 - жабық топырақтағы негізгі технологиялық жүйелер және көкөніс

өсіруді реттеу шаралары

                 -   қорғалған   топырақ   жағдайында   көкөніс   дақылдарын   өсіру

технологиялары 

3. Сабаққа, білімге, тәжірибеге мен тиянақтылыққа деген талап 

Пәнді   оқу  нәтижесінде   студенттер   хабардар   болуы   керек:     қоршаған

ортаның көкөніс дақылдары өнімділігіне агротехникалық шаралардың әсері.

Білу керек:


Көкөніс   шаруашылығы   ғылым   ретінде   жабық   топырақта   көкөніс

дақылдарын өсірудің негізгі шараларын;дағды   қалыптастыру,   көкөніс   шаруашылығындағы   пайдаланылып

жүрген   негізгі   терминдер   мен   түсініктер,   қорғалған   топырақта

көкөніс дақылдарын өсіру технологиялары:

Жасай білу керек : 

қорғалған   топырақта   өсірілетін   көкөніс   дақылдарының

технологиялық карталарын.- Тәжірибелік дағдылану: 

Тыңайтқыштардың   және   басқа   химиялық   заттарды   пайдаланудың

экологиялық зардаптарын, пестицидтерді пайдаланудың санитарлық

норма қауіпсіздігін меңгеру. 

         Компонентті   болу:  әртүрлі   аймақтарда   көкөніс   дақылдарының

жабық   топырақтағы   өсіру   технологиясы   және   аудандастырылған

сорттарын өсіруге.

4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

             Сабақтың түріне байланысты академиялық сағаттарды бөлуп/п

Тақырыптың атауы

Сабақтың

 

түріне

байланысты

аудиториялық

сағаттардың саны

СӨЖ

Дәріст

ер

Тәжіри-

белік

(семина

рлық

Зертха

налық

Барлы

ғы

Соның

ішінде

СӨЖМ

1

Қорғалған топырақта көкөніс 

өсірудің мақсаты мен міндеттері. 

Жабық топырақта көкөніс 

өсірудің бүгінгі ағдайы мен 

болашағы


1

1

102

Бужайладры  жүйелеужәне 

пайдалану. Кіші габоритті 

пленкалық жаппаларға сипаттама

және пайдалану

1

15

5

3

Жылыжай конструкция 

элементтері, түрлері, типтік 

жылыжай жобаларына сипаттама

1

12

10

54

Қорғалған топырақ нысандары 

энергетикасы

1

110

5

Қорғалған топырақтағы 

субстраттар мен қоспалар 

түрлері


1

1

25

5

6

Гидропоника және оның әдістері

1

12

5

7

Жылыжайлардағы негізгі 

технологиялық жүйелер және 

қорғалған топырақта өсіруді 

1

12

5

5реттеу

8

Дақылдар айналымы және 

қорғалған топырақта 

көкөністерді өсірудің тізбектік 

жүйесі

1

15

9

Қорғалған топырақта 

пайдаланатын тұқымдық және 

отырғызу материалдары

1

1

210

2,5


10

Қорғалған топырақта қияр өсіру 

технологиясы

2

12

10

11

Қорғалған топырақта қызанақ 

өсіру тезнологиясы

2

1

25

12

Қорғалған топырақта бұрыш, 

баклажан өсіру технологиясы

1

25

13

Қорғалған топырақта жасыл 

өсімдіктер өсіру технологиясы

1

21

5

Барлығы 135 (3кредит)

15

15

1590

22,5


Әдебиеттер: 

            Негізгі

1.  Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. БондаренкоГ.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай, 

1978


     5. Турбекова А.С. Көкөніс шаруашылығы, Алматы, 2013, 150 бет

Қосымша


1. ТаракановА. И. Овощеводство защищенного грунта М, 2005

2. Чернышева Н.Н. Практикум по овощеводству, Барнаул, 2007, 232 с.      

Дәрістік сабақтардың мазмұны:

1 дәріс. Қорғалған топырақта көкөніс өсірудің мақсаты мен міндеттері.

Қорғалған топырақта көкөніс өсірудің даму тарихы мен жіктелуі.

Жоспар


1. Қорғалған топырақта көкөніс өсірудің мақсаттары мен міндеттері

2. Қорғалған топырақтар типтері, оларға сипаттама, нысандарға 

қойылатын талаптар

3. Қорғалған топырақта көкөніс өсірудің даму тарихы

Әдебиеттер:

5. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

6. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

7. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.8. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


2 дәріс. Халықты жыл бойы жас көкөніспен қамтамасыз етуде

қорғалған топырақтың маңызы

Жоспар:


1. Қорғалған топырақтағы көкөкніс шаруашылығы саласы жайындағы 

түсінік


2. Қорғалған топырақтағы көкөніс шаруашылығын өндірістік негізге 

ауыстыру шаралары

3. Қорғалған топырақта көкөкніс шаруашылығының бүгінгі жайы мен 

болашағы


Әдебиеттер

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


3-4 дәріс. «Мәдениленген құрылыстарда микроклимат жасау және

реттеу әдістері»

Жоспар:


1. Өнім қалыптастырудағы микроклиматтың рөлі

2. жарық режимі

3. Жылу режимі

4. Топырақ және ауаның ылғалдылығ режимдері

5. Ауа-газ режимі 

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

5-6 дәріс. Қорғалған топырақтың мәдениленген құрылыстары

Жоспар:


1. Мәдениленген құрылыстарға агро пайдалану талаптары

2. Мәдениленген құрылыстар беттерін оқшаулауға арналған жарық 

өткізгіш материалдар

3.  Жылыжайлар

4. Бужайлар

5. Жылытылған топырақ нысандарыӘдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


7 дәріс. Қорғалған топырақты тиімді пайдалануды ұйымдастыру

Жоспар:


1. Қорғалған топырақты тиімді пайдалану және мәдени айналымдар 

маңызы


2. Жылыжай топырақтары және олардың құнарлығын ұстау

3.   Жылыжай машиналары мен құралдары

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


8-9 дәріс. Гидропоника және оныі түрлері

Жоспар:


1. Гидропоника дамуының тарихы

2. Агрегаттық поника

3. Агрегаттық поникада пайдаланылаиын субстраттар сиапттамасы

4. Хемодақыл

5. Ионитопоника 

6. Аэропоника 

7. Гидропониканың одан әрі даму мүмкіндігі

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

10-11 дәріс Қорғалған топырақ құрылыстарында қияр өсіру

Жоспар:


1. Қысқы жылыжайлардың қыс-көктем кезеңдерінде қияр өсіру 

технологиясы

2. Қиярды жаз-күз кезеңдерінде өсіру технологиясы

3. Қиярды ауыспалы айналымда өсіру технологиясы

4. Агрегатопоника әдісімен қияр өсіру

5. Көктемдік мәдениленген құрылыстарда қияр өсіру

Әдебиеттер:

1.  Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


12-13 дәріс. Қорғалған топырақ құрылыстарында қызанақ өсіру

Жоспар:


1. Қысқы жылыжайларда қысқы-көктемгі дақыл ретінде қызанаөты өсіру 

технологиясы

2. Жазғы-күзгі дақыл ретінде қызанақты өсіру технологиясы

3. Ауыспалы айналымда қызанақты өсріу технологиясы

4. Көшетті консервациялау әдісімен қызанақ өсіру

5. Гидропонды жылыжайларда қызанақ өсіру

6. Көкөтемгі мәдениленген құрылыстарда қызанақ өсіру

Әдебиеттер:

1.  Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

14 дәріс. Қорғалған топырақта саңырауқұлақтар түрлерін өсіру

Жоспар:


1. Саңырауқұлақ өндірісі тарихы және қазіргі жағдайы

2. Шампионның ботаникалық сипаттамасы

3. Сыртқы орта жағдайына саңырауқұлақтар талабы

4. Өсірудің жүйесі және тәсілдері

5. Субстрат және оны дайындау технологиясы

6. Отырғызу материалдары және дақыл күтімі

Әдебиеттер:

1.  Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.


7. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


8. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

9. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

15 дәріс. Қорғалған топырақта жасыл өсімдіктер өсіру технологиясы

Жоспар:


1. Жасыл өсімдіктер түрлері және маңызы

2. Өсімдіктердің ботаникалық сиапттамасы және сорттары

3. Өсіру технологиясы және элементтері

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

             Тәжірибелік сабақтардың мазмұны.1 тәжірбие. Көкөніс дақылдарының ботаникалық

өндірістік сипаттамалары

Қарастырылатын  сұрақтар

4. Көкөніс өсімдіктерінің ботаникалық және шаруашылықтық жіктелуі

5. Көкөніс дақылдарын тағамға пайдаланылатын органдары бойынша 

топтастыру

6. Көкөніс өсімдіктерін тіршілік ұзақтығы бойынша жіктеу

Бақылау сұрақтары

9. ҚР шаруашылықтарында қанша түрл көкөніс өсмдіктері өсіріледі.

10.Олардың ботаникалық тұқымдастықтары және жіктелуі

11.Көкөніс дақылдары тіршілік ұзақтығы бойынша бөлінуі

12.Көкөніс дақылдарын тағамға пайдалану тәілдері бойынша бөлінуі

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


           2 тәжірбие. Көкөніс дақылдары тұқымдары және оларды себу

алдында дайындау тәсілдері

Қарастырылатын  сұрақтар

1.  Көкөніс дақылдарын тұқыдарының сыртқы белгілері бойынша анықтау

5. Тұқымдардың сорттық және тұқымдық қасиеттері

6. Тұқымдарды себуге дайындау

Бақылау сұрақтары

6. Көкөніс дақылдары тұқымдарының морфологиялық сипаттамасы

7. Көкөніс дақылдары тұқымын мөлшерімен 1 г саны бойынша қанша 

топқа бөледі

8. Тұқымдар түстері мен айдарлары пішіні 

9. Тұқымдардың иісі бойынша айырмашылықтар

Әдебиеттер:

1.  Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

                   3-4 тәжірбие.Қорғалған топырақ түрлері,олардың құрылысы

мен жылыту тәсілдері

Қарастырылатын  сұрақтар

1. Қорғалған топырақта көкөніс дақылдарын өсірудің мақсаты мен 

міндеттері 

2. Қорғалған топырақ нысандары құрылыстары және түрлері

3. Оларды жылыту тәсілдері

4. Жарық өткізетін полимерлі материалдар

Бақылау сұрақтары

1. Қорғалған топырақ құрылыс типтері

2. Жылыту тәсілдері

3. Полимерлі материалдар созымдылық белгілері бойынша топтастыру 

және оларға қойылатын талаптар4. Қыздырылатын жылытылған топырақ түрлері және олардың жұмыс 

істеу принциптері

5. Қорғалған топырақ құрылыстарын жылытудың ең экономикалық тиімді

тәсілін атаңыз 

6. Ауа арқылы жылыту тәсілі қайда қолданылады және оның 

артықшылығы мен ерекшеліктері

7. Полиэтиленді жабындыларға сипаттама берініз

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

      5 тәжірбие сабағы. Көшеттік әдіс және оның агротехникасы

Қарастырылатын  сұрақтар

6. Көкөніс шаруашылығында тұқымды көшетпен өсіру

7. Көшет өсіру тәсілдеріне сипаттама

8. Көшет қажеттілігі және оны өсіруге арналған ауданды есептеу

Бақылау сұрақтары

1.  Көшет түрлері және оның техникасы

5. Көшеттерді шынықтыру дегеніміз не?

6. Көшет дайындаудағы талаптар

7. Көшеттерді далаға отырғызу және агротехникасы

8. Көшет қажеттілігіне қарай оның өсіру ауданын есептеу

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


6 тәжірбие. Көкөніс дақылдарын қорғалған топырақта өсіру

ерекшеліктері

Қарастырылатын  сұрақтар

4. Қорғалған топырақтар нысандары типтерінде өсірілетін дақылдар 

түрлері


5. Қорғалған топырақта көкөніс өсіру ерекшеліктері

6. Қорғалған топырақ нысандарында көкөністерді күтіп-баптау және   

өнімдерін жинау

Бақылау сұрақтары

5. Көктемгі пленкалы жылыжайда қандай дақылдар өсіріледі

6. Қысқы әйнектелген жылыжайларда қандай дақылдар өсіріледі

7. Пленкалы бужайлар немесе жылы бужайларда қиярдың қанша күндік 

құмыралы көшетін өсіруге болады

8. Қорғалған топырақта өсірілген көкөніс дақылдары өнімділігі

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

7 тәжірбие. Көктетілетін және паналық дақылдар. Оларды өсіп

жетілдіру

Қарастырылатын  сұрақтар

8. Көктетілетін және паналық дақылдар өсірудің маңызы

9. Паналық дақылдар түрлері және оларды өсіру

10.Көктетілетін дақылдар және оларды өсіріп жетілдіру

Бақылау сұрақтары:

1. Көктетілетін дақылдар және түрлері

5. Паналық дақылдарға анықтама 6. Өсіріп жетілдіретін дақылдар түрлері

7. Пісіп жетілдіретін дақылдарға сипаттама 

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


8 тәжірбие. “Көкөністерді гидропондық әдіспен өсіру”

Қарастырылатын  сұрақтар

5. Өсімдіктерді гидропондық әдіспен өсіру түрлері

6. Көкөніс дақылдарын жасанды топырақта өсіру ерекшеліктері

7. Агрегатопоникада субстраттар

Бақылау сұрақтары

     1. Көкөністерді гидропондық әдіспен өсіру

     2. Судағы дақыл және оған сипаттама

     3. Аэропондық дақылдар

     4. Агрегатопониканың ерекшеліктері

     5. Аэросулардағы тәсілдер ерекшеліктері

     6. Субстраттарға қойылатын талаптар

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


                9 тәжірбие.   Қазақстанның түрлі аймақтарының қорғаулы

топырақ  құрылыстары үшін дақыл айналымдарын негіздеу және

құрастыру

Қарастырылатын  сұрақтар

7. Қазақстанның түрлі аймақтары үшін бужайлар мен жылыжайлар үшін 

дақыл айналымдарын құрастыру

8. Дақыл айналымдарға талдау жасау

Бақылау сұрақтары

1. Дақыл айналым дегеніміз не?

2. Дақыл айналым құрастырғанда нені ескеру керек

3. Қазақстанның бужайларына арналған жақтау айналым үлгілерін 

көрсетіңіз

4. Қазақстанның жылыжайларына арналған дақыл айналым үлгілері

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

           10 тәжірбие . Көкөніс дақылдары егістіктері күйіне диагностика

жасау

Қарастырылатын  сұрақтар

1. Негізгі көкөніс дақылдарына фенологиялық бақылау жасау

2. Қазақстанның түрлі аймақтарында дақылдар  сатыаралық кезеңдеріне  

баға беру

3. Өсімдіктер жиілігі мен егістіктердің аурулар мен зиянкестермен 

бағалануына әдістемелерін меңгеру

Бақылау сұрақтары

1. Гүлдеу сатысын қалай анықтайды

2. Қазақстанның көкөніс дақылдарының ең көп тараған түрлері3. Топырақ өңдеу сапасы көкөніс дақылдарының  өңгіштігіне қалай әсер 

етеді


4. Өсімдіктердің күтіп-баптау шараларының өнім мөлшеріне және 

сапасына әсері

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983

3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.4. Бонадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


11 тәжірбие. Көкөністің ауыспалы егістерін құру және оларды

агротехникалық негіздеу

Қарастырылатын  сұрақтар

10.Қазақстанның түрлі аймақтарының нақтылы шаруашылықтары үшін 

көкөніс ауыспалы егісін құру

11.Ауыспалы егісте дақылдардың кезектесу сұлбасын құрастыру

12.Дақылдар бойынша аудандастырған сорттарды белгілеу

13.Ауыспалы егіс танаптарындағы дақылдардың кезектесуіне 

агротехникалық негіздеу

Бақылау сұрақтары

1. Не себептен бір танапта бір дақылды басқа дақылдармен ауыстырмай 

өсіруге болмайды

2. Асты көкөніс дақылынан тұратын ауыспалы егіс жаса

3. Көп жылдық шөптерден тұратын ауыспалы егістікке мысал келтіру

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978


12 тәжірбие. Көкөніс дақылдарын өсірудің  агротехникалық

жоспарын құру

Қарастырылатын  сұрақтар

4. Көкөніс дақылдары бойынша агротехникалық шаралардың жоспарын 

құрастыру әдістемесін меңгеру

5. Негізгі көкөніс дақылдары бойынша агротехникалық жоспар құрастыру

Бақылау сұрақтары

1. Дақылды өсірудің агрожоспары не үшін жасалады

2. Агрожоспарды кімдер жасайды және нені ескеру керек

3. Қызанақты өсірудің агрожоспарын құру және оны іске асыру

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.

2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

13-15 тәжірбие. Қырыққабат,қияр және қызанақ дақылдарының өсіру

технологиялары

Қарастырылатын  сұрақтар

1. Қырыққабаттың өсіру технологиясы

2. Қиярдың өсіру технологиясы

3. Қызанақтың өсіру технологиясы

Бақылау сұрақтары

1. Дақылдардың аудандастырылған сорттарын ата

2. Қорғалған топырақта өсіру ерекшеліктері

3. Өнімді жинау және сақтау

Әдебиеттер:

1. Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» дәрістер жинағы, 

Алматы 2010 ж.2. Брызгалов В.А. жән т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983


3. Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго грунта», М. Колос 1974.

4. Банадаренко Г.Л. «Овощеводство защищенного грунта», Киев : Урожай,

1978

Зертханалық сабақтар мазмұны

1 такырып: Көкөніс өсімдіктері тұқымдары сапасы.

Қарастырылатын сұрақтар

1. Көкөніс дақылдары тұқымдарының шаруашылықтық бағасы

2. Сорттың сапа көрсеткіштері

3. Тұқымның себуге жарамдылығы

Бақылау сұрақтары

1. Егістік материалдарының сапа көрсеткіштері

2. Тазалықты анықтау әдістері

3. Зертханалық өнгіштік қалай анықталады?

4. Тұқымдарды сақтауға және өнуіне қажетті талаптар

5. Себуге жарамдылықты қандай формуламен есептейді?

Әдебиеттер:

1. Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 

ж.

2. Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.2 тақырып. Тұқымды себер алдында дайындау тәсілі

Қарастырылатын сұрақтар

1. Көкөніс шаруашылығындағы себер алдындағы дайындау тәсілдері

2. Зарарсыздандыру мақсаты мен әдістері

3. Тұқымды термиялық әдіспен өңдеу түрлері

Бақылау сұрақтары

1. Тұқымды зарарсыздандыруға қолданылатын техникалар 

2. Тұқымды өндеу үшін қандай физикалық факторлар қолданылады

3. Барботирлеу және дрожирлеу қандай схемамен жүргізіледі?

4. Тұқымды кешенді өңдеу дегеніміз не?

5. Көкөніс дақылдары тұқымдарын қандай температурада сақтайды?

Әдебиеттер:

      1.Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 ж.

2.Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.3 тақырып. Көкөніс өсімдіктерінің өскіндері

Қарастырылатын сұрақтар

1. Көкөніс өсімдіктері өскіндерінің морфологиялық сипаттамасы

2. Көкөніс өсімдіктері өскіндерін қандай белгілері бойынша ажыратады3. Тұқым жарнақтар мен алғашқы жапырақтар пішіні бойынша көкөніс 

дақылдарын тұқымдастықтарға бөлу.

Бақылау сұрақтары:

1. Көкөніс дақылдарының өскіндері қандай белгілері бойынша 

ажыратылады?

2.  Көкөніс өсімдіктері өскіндерінің тұқымжарнағы бойынша қалай 

анықтайды?

3. Алғашқы жапырақтар пішіні бойынша ажырату

4. Көкөніс өскіндеріне морфологиялық сипаттама беру

Әдебиеттер:

      1.Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 ж.

2.Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.4 тақырып. Көшетханаға топырақ субстратын жаярлау және

тыңайтқыштар

Қарастырылатын сұрақтар

1. Көшетхана топырағына қойылатын талаптар

2. Субстраттар дайындау және олардың ара қатынасы

3. Тұқымды себуге даярлау

Бақылау сұрақтары

1. Көшет өсіруге арналған тұқым себу тәсілдері

2. Екпе көшеттерді қайта отырғызу тәсілдеріне сипаттама

3. Көшетханадағы топырақ субстраттар түрлері және олардың құрамдық 

қатынасы


4.  Көшет өсіруді жоспарлау

5. Көшеттің қажеттілігін есептеу жолдары

6. Көшет өсіру тәсілдері. Олардың артықшылығы мен кемшіліктері

Әдебиеттер:

     1.Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 ж.

     2.Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.5-6 зертхана. Негізгі көкөніс дақылдарының сорттық сипаттамасы

Қарастырылатын сұрақтар

1. Көкөніс дақылдарын табиғи белгілері бойынша анықтау

2. Көкөніс дақылдарының сорттық белгілерін сипаттау

3. Көкөніс дақылдарының аудандастырылған сорттары және оларға 

сипаттама

4. Көкөніс дақылдароының өнеркәсіптік агротехникасы

Бақылау сұрақтары

1. Қырыққабат түрлерінің сорт айыпмашылық белгілері

2. Қызанақ, бұрыш және баклажанның сорт айырмащылық белгілері3. Қияр, шалқан, пияз және сарымсақтың сортайырмашылық белгілері

4. Тамыржемістілердің сортайырмашылық белгілері

Әдебиеттер:

    1.Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 ж.

    2.Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.

7-8 зертхана «Көкөніс өсімдіктерін отырғызу материалдарының

анықтағыштары»

Қарастырылатын сұрақтар

1. Анықтағыш кілттерімен танысу

2. Тұқым өнгіштігін анықтау және оның техникалық жағдайы

3. Көкөніс тұқымдары тұқымының өнуінің морфологиялық ерекшеліктері

Бақылау сұрақтары

1. Көкөністерді әртүрлі аймақтарда отырғызу мерзімдері

2. Тұқымды өсіру әдістері 

3. Тұқым көгін анықтауға арналған кілтті пайдалану

Әдебиеттер:

       1.Турбекова А.С. «Көкөніс шаруашылығы» практикумы, Алматы, 2013 ж.

       2.Андреев В.М., Марков В.М., «Практикум по овощеводстве»: М., 1981.

             Өздігінен   орындалатын   сабақтар   тақырыптары

(СӨЖ-90 сағат) 

№ Тақырыптар

Сағаттар 

саны


Әдебиеттер

1

Көкөніс дақылдарының ботаникалық

өндірістік сипаттамалары

10

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

2

Көкөніс дақылдары тұқымдары және оларды себу      

алдында дайындау тәсілдері

10

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

3

Қорғалған топырақ түрлері,олардың құрылысы мен 

жылыту тәсілдері

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

4

Көшеттік әдіс және оның агротехникасы

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

5

Көкөніс дақылдарын қорғалған топырақта өсіру ерекшеліктері

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән


т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

6

Көктетілетін және паналық дақылдар. Оларды өсіп жетілдіру

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

7

Көкөністерді гидропондық әдіспен өсіру

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

8

Қазақстанның түрлі аймақтарының қорғаулы              

топырақ  құрылыстары үшін 

дақыл айналымдарын негіздеу 

және құрастыру

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

9

Көкөніс дақылдары егістіктері күйіне диагностика жасау

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

10

Көкөністің ауыспалы егістерін құру және оларды 

агротехникалық негіздеу

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

11

Көкөніс дақылдарын өсірудің  агротехникалық жоспарын құру

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 


1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

12

Қырыққабат,қияр және қызанақ дақылдарының өсіру 

технологиялары

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

13

Негізгі көкөніс дақылдарының сорттық сипаттамасы

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

14

Көшетханаға топырақ субстратынжаярлау және тыңайтқыштар

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. «Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

15

Көкөніс өсімдіктерінің өскіндері5

Е.П. Петров «Қорғалған 

топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978

16

Тұқымды себер алдында дайындау тәсілі

5

Е.П. Петров «Қорғалған топырақта көкөніс өсіру» 

дәрістер жинағы, Алматы 

2010 ж., Брызгалов В.А. жән

т.б. «Овощеводство 

закрытого грунта» Л.Колос 

1983, Ващенко С.Ф. 

«Овощеводство защищеннго

грунта», М. Колос 1974. , 

Бонадаренко Г.Л. 

«Овощеводство 

защищенного грунта», 

Киев : Урожай, 1978 

10.Әдебиеттер тізімі 

        Негізгі:

1.

Голощапов Г.В., Байзаков С.Б., Бессчетнов П.П. Озеленение 

жилой застройки. Алматы, 2010.

2.

Титчмарш А. Технология садоводства. М.: Мир, 2008.3.

Үкібаев О.А. «Сәндік бау-бақша шаруашылығы», пәнінен 

дәрәстер жинағы. Алматы, 2008


4.

Үкібаев О.А., Жумадилова Г.Б. «Сәндік бау-бақша 

шаруашылығы» пәнінен зертханалық және тәжирибе сабақтарды өткізуге 

арналған оқу құралы. Алматы, 2012, 82 б.Қосымша :

5.

Базилевская Н.А. и др. Многолетние цветы открытого грунта. М., 

МКХ РСФСР, 1963.

6.

Вакуленко В.В. и др. Семеноводство однолетних и двулетних 

цветочных растений. М.: МКХ РСФСР, 1963.

7.

Голощапов Г.В., Бесчетнов П.П. Садово-парковое строительство 

Казахстана.- Алматы. Каунар, 1988.

8.

Журнал «Приусадебное хозяйство», Агропромиздат. 2005 9.

Коваль А.А. Розы. М.: МКХ РСФСР, 2003.10.

Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест.- М.: Высшее образование «Агропромиздат», 1990.

11. Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство.- М.: Стройиздат, 2004

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 163.73 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет