Жұмыс бағдарламасын бекіту беті Нысан пму ұс н 18. 3/34 бекітемінжүктеу 92.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.05.2017
өлшемі92.31 Kb.
#8244
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Құқықтану» кафедрасы

Әкімшілік юстиция пәні бойынша 

5В030100, 050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың элективті пәндер

 каталогы негізінде әзірленген пән бойынша 

жұмыс бағдарламасын бекіту беті

Нысан


 ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

                           

                      БЕКІТЕМІН

                      ОІ жөніндегі проректор

                      ___________  Н.Э. 

Пфейфер


                     2012ж. 

«___»_____________

Құрастырушы:

_________   с.ғ.к., доцент Бегимтаев А.И.

«  Құқықтану

 

 »   кафедрасы«Әкімшілік юстиция» пәні бойынша 5В030100, 050301 «Құқықтану»

мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы  жұмыс   оқу  жоспарлары  және   мамандықтың  элективті   пәндер  каталогы

негізінде   әзірленді   және   С.Торайғыров  атындағы  ПМУ Ғылыми  Кеңесі   отырысында20__ ж.  «___»   «

______»  № ___ хаттамамен бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылған 2012ж. «13» 11 №4 Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ___________Г.Б. Ахмеджанова  2012ж. «13» 11

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 

2012 ж. «16» 11 №4 Хаттама 

ОӘК төрағасы  ________________      Ш.К. Сулейменова  

2012 ж. «16» 11

КЕЛІСІЛДІ 

Тарих және құқық факультетінің  деканы  ________ А.А. Ақышев   

2012 ж. «16» 11

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________        Е.Н. Жуманкулова 

2012 ж. «19» 11

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

2012 ж. «19» 11  №3  хаттама 


1 Пәнді оқу мақсаттары:

1)   студенттерге   әкімшілік   жауапкершілік   түрлері   және   әкімшілік

заңнамасының табиғаты мен негізі туралы терең жан-жақты түсінік алуға жету;

2) студенттерге әкімшілік процессті терең оқыту;

3)   әкімшілік   заңнамасының   даулы   сұрақтарын   және   әкімшілік

жауапкершілік институтының маңызды мәселелерін талдауды қарастыру;

4)   тәжірибелік   қызметке   кәсіби   жоғары   мамандарды   дайындау,   болашақ

заңгерлердің  шығармашылық тұлғалық қабілетін қалыптастыру.Пәнді оқу бойынша негізгі міндеттер:

1) оқытылып отырған пән бойынша студенттерге бастапқы білім беру;

2)  студенттерді   әкімшілік   құқық   бойынша   ғылыми-шығармашылық

жұмыстарға үйрету;

3) студенттерді нормативтік-құқықтық актілердің мағынасын түсінуге  және

өмірдегі жағдайларға әкімшілік нормаларды қолдануды үйрету.Студенттің курсты оқу бойынша алынатын минимум білімі, біліктігі

және тәжірибесі. 

Пәнді оқу бойынша сіз:

бұл пән бойынша негізгі теориялық ережелерін  білетін боласыз:

- әкімшілік жауапкершілік бойынша істерді қарастыратын органдар түрлері

және олардың қызметтері;

- әкімшілік   жауапкершілік   бойынша   істерді   қарастыратын   органдардың

қызметін реттейтін заңнаманың теориялық ережелері;

- әкімшілік   құқық   бұзушылық   істер   бойынша   өндірісті   қамтамасыз   ету

шаралары;

тәжірибе жинайсыз:

- нормативтік-құқықтық материалмен жұмыс істеу;

- жағдайлы тапсырмаларды шешуде теориялық білімді қолдану;

- процессуалды құжаттар толтыру (әкімшілік құқық бұзушылық бойынша

хаттама, әкімшілік құқық бұзушылықты істеу фактісі бойынша түсіндірме және

т.б.)


білетін боласыз:

1) әкімшілік заңнамасының актілерін дұрыс талдау;

2) оқу есептерін шешу.

2 Пререквизиттер:

-   «Конституциялық   құқық»   (адам   мен   азаматтың   құқықтары   мен

бостандықтары);

-   «Әкімшілік   құқық»   (әкімшілік   процесс   сатыларын   қарау,   әкімшілік

заңнамасын терең оқыту және  әкімшілік жауапкершілік институтының маңызды

мәселелерін талдауды қарастыру);3 Постреквизиттер: 

Берілген   пән   бойынша   алынған     білім,   біліктілік   және   тәжірибе     келесі

пәндерді оқуға қажет: Мемлекеттік басқару және қызмет, ҚР азаматтық іс жүргізу

құқығы және т.б.4 Пәннің мазмұны

4.1 «Әкімшілік юстиция» пәнінің тақырыптық жоспары Жалпы орта

білім базасындағы  күндізгі 5В030100 Құқықтану   Тақырыптыңаталуы

Сабақтардың түрлері бойынша

сағаттар саны

дәріс

тәж.

СӨЖ

1

Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу мемлекеттік 

мәжбүрлеудің бір түрі ретінде

4

2

92

Әкімшілік құқық бұзушылық

4

2

93

Әкімшілік процесс 

2

2

94

Әкімшілік жауапкершілік

3

1

95

Әкімшілік өндіріп алу

4

1

96

Әкімшілік құқық бұзушылық 

істер бойынша өндіріс

3

29

7

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірістің 

сатылары


3

2

98

 Кәмелетке толмағандардың 

құқықтарына қол сұғатын және

кәмелетке толмағандармен 

жасалатын әкімшілік құқық 

бұзушылықтар

2

1

99

Әкімшілік құқық бұзушылық 

бойынша істерді шешуге 

уәкілетті мемлекеттік органдар

мен лауазымды тұлғалар

2

19

10 Атқару саласында адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың 

әкімшілік-құқықтық нысаны

3

19

ВСЕГО

30

15

90

135

«Әкімшілік юстиция» пәнінің тақырыптық жоспары Жалпы орта білім

базасындағы  сырттай 5В030100, 050301 Құқықтану

№    Тақырыптыңаталуы

Сабақтардың түрлері бойынша

сағаттар саны

       дәріс

тәж.

СӨЖ

1 Әкімшілік-құқықтық   мәжбүрлеу

мемлекеттік   мәжбүрлеудің   бір

түрі ретінде

2

1

122 Әкімшілік құқық бұзушылық

2

112

3 Әкімшілік процесс 

1

0,5


12

4 Әкімшілік жауапкершілік

1

0,5


12

5 Әкімшілік өндіріп алу

1

0,5


12

6 Әкімшілік құқық бұзушылық 

істер бойынша өндіріс

1

0,512

7 Әкімшілік   құқық   бұзушылық

істер   бойынша   өндірістің

сатылары


1

0,5


12

8 Кәмелетке

 

толмағандардыңқұқықтарына   қол   сұғатын   және

кәмелетке

 

толмағандарменжасалатын   әкімшілік   құқық

бұзушылықтар

1

0,5


11

9 Әкімшілік   құқық   бұзушылық

бойынша   істерді   шешуге

уәкілетті   мемлекеттік   органдар

мен лауазымды тұлғалар

1

0,511

10 Атқару   саласында   адам   мен

азаматтың   құқықтары   мен

бостандықтарын

 

қорғаудыңәкімшілік-құқықтық нысаны

1

0,511

ВСЕГО

12

6

117

135

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1-тақырып. Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу мемлекеттік 

мәжбүрлеудің бір түрі ретінде.

Құқықтық мәжбүрлеудің түсінігі.

Құқықтық мәжбүрлеудің түрлері және оның сипаттамасы.


Әкімшілік мәжбүрлеудің ерекшеліктері.

2-тақырып. Әкімшілік құқық бұзушылық.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі және белгілері.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы.

3-тақырып.Әкімшілік процесс

Әкімшілік процесс: негізі мен түрлері.Әкімшілік -процессуалды қызметтің 

нормативтік-құқықтық негізі.

Әкімшілік –іс жүргізушілік өндіріс: негізгі белгілері, қағидалары

құрылымы.

Әкімшілік-юрисдикциялық өндіріс: негізгі белгілері, қағидалары, 

құрылымы.

4-тақырып.Әкімшілік жауапкершілік

     Құқықтық жауапкершіліктің түсінігі мен белгілері. 

Әкімшілік жауапкершіліктің айрықша белгілері. 

Әкімшілік жауапкершіліктің құқықтық негізі.5-тақырып.Әкімшілік өндіріп алу

Әкімшілік өндіріп алудың түсінігі мен мақсаттары.

Әкімшілік өндіріп алу жүйесі.

Әкімшілік өндіріп алуды тағайындаудағы жалпы қағидалар.6-тақырып.Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндіріс

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірістің түсінігі, міндеттері 

және қағидалары.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірістегі дәлелдемелер.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірісті болдырмайтын 

жағдайлар.7-тақырып. Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірістің 

сатылары.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндіріс сатыларының жүйесі.

Әкімшілік құқық бұзушылық істерді қозғау және қарау.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша қаулыларды қайта қарау.

Әкімшілік өндіріп алуды тағайындау туралы қаулыны орындау.

8-тақырып.  Кәмелетке толмағандардың құқықтарына қол сұғатын 

және кәмелетке толмағандармен жасалатын әкімшілік құқық 

бұзушылықтар.

Кәмелетке толмағандармен жасалатын әкімшілік құқық бұзушылықтардың 

түрлері.

Кәмелетке толмағандардың құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық 

бұзушылықтар.

9-тақырып.Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді шешуге 

уәкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар.

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді шешуге уәкілетті  

органдардың түрлері.

Лауазымды тұлғалардың әкімшілік өндіріп алуды қолданудағы құзыреті.10-тақырып. Атқару саласында адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың әкімшілік-құқықтық нысаны.

Атқару саласында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғаудың әкімшілік-құқықтық нысанының негізі.

Атқару саласында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғаудың заңнамалық кепілдіктер.

Атқарушылық биліктегі заңдылықты және тәртіпті қамтамасыз ету.4.3Практикалық  сабақтардың мазмұны және тізімі 

1-тақырып. Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу мемлекеттік 

мәжбүрлеудің бір түрі ретінде.

Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары және оның айрықша белгілері.

Кәмелетке   толмағандарға   қатысты   қолданылатын   әкімшілік-құқықтық

мәжбүрлеу.2-тақырып. Әкімшілік құқық бұзушылық.

«Жазаланушылық және кінәлілік» белгілерінің әкімшілік құқық бұзушылық

сипаттағы мағынасы.

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамындағы элементтердің сипаттамасы.3-тақырып.Әкімшілік процесс

Әкімшілік процесстің түсінігі мен негізгі белгілері.

Азаматтардың үндеулерін қарау ерекшеліктері.

4-тақырып.Әкімшілік жауапкершілік

Әкімшілік жауапкершіліктен босату негіздері

ҚР   ӘҚБтК   35-бабы   бойынша   жекелеген   санаттағы   тұлғаларды   әкімшілік

жауапкершілікке тарту ерекшеліктері.5-тақырып.Әкімшілік өндіріп алу

Әкімшілік өндіріп алудың негізі.

Әкімшілік өндіріп алу түрлерінің сипаттамасы.

Әкімшілік жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын жағдайлар.6-тақырып.Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндіріс

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндіріске қатысушы тұлғалар.

7-тақырып.  Әкімшілік   құқық   бұзушылық   істер   бойынша   өндірістің

сатылары.

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс қозғау негіздері.

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарау мерзімі.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша     қабылданатын шешімдердің

түрлері.

8-тақырып.     Кәмелетке   толмағандардың   құқықтарына   қол   сұғатын

және   кәмелетке   толмағандармен   жасалатын   әкімшілік   құқық

бұзушылықтар.

Қоғамдық тәртіпті қорғау саласында кәмелетке толмағандармен жасалатын

әкімшілік құқық бұзушылықтар.

Көліктегі   кәмелетке   толмағандармен   жасалатын   әкімшілік   құқық

бұзушылықтар.


9-тақырып.Әкімшілік   құқық   бұзушылық   бойынша   істерді   шешуге

уәкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар.

Әкімшілік істерді территориалдық  белгі бойынша қарастыру.

Әкімшілік істерді қараудың түрлік белгілері.

10-тақырып. Атқару саласында адам мен азаматтың құқықтары мен

бостандықтарын қорғаудың әкімшілік-құқықтық нысаны.

Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың әкімшілік-

құқықтық нысанының даму жолдары.

Адам   мен   азаматтың   заңнамалық   құқықтары   мен   бостандықтарының

сипаттамасы. 

Жастардың құқықтарын қорғау әдістері.4.4Студенттің өзіндік жұмыстарының мазмұны

4.4.1СӨЖ тізімі күндізгі базасындағыСӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау түрі

Сағаттағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Дәріс


конспектісі

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері Сабаққа қатысу

3

3

Студенттердің өз бетінше 

дайындалатын 

жоспарда 

көрсетілмеген 

тақырыптар тізімі

Конспект


Конспектілерді 

тексеру


34

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат


С/т қорғау

18

5Бақылау шараларына 

дайындық


1 МБ, 2 МБ

20

                                                                                 Барлығы:            90СӨЖ тізімі сырттай базасындағыСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағаттағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Дәріс конспектісі

Сабаққа қатысу

15

2Тәжірибе сабақтарына

дайындық


Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

Студенттердің өз бетінше 

дайындалатын 

жоспарда 

көрсетілмеген 

тақырыптар тізімі

Конспект


Конспектілерді

тексеру


35

4

Семестрлік тапсырмаларды 

орындау


Конспект

С/т қорғау

27

5

Бақылау шараларына 1 МБ, 2 МБ

25


дайындық

                                                                                 Барлығы:            117

4.4.2 Студенттерге өздігінен оқуға арналған сұрақтар тізімі

1-тақырып.   Әкімшілік-құқықтық   мәжбүрлеу   мемлекеттік

мәжбүрлеудің бір түрі ретінде.

1. Әкімшілік қалпына келтіруші шаралар және оның түрлері.

2. Психикалық,   материалдық   және   күш   көрсету   мәжбүрлеу   шараларының

айрықша белгілері.2-тақырып. Әкімшілік құқық бұзушылық.

1. ҚР ӘҚБтК  330, 332 - баптарымен  көзделген  құқық бұзушылықтардың

құрамы бойынша талдау.

           2. ҚР ӘҚБтК 333, 336 - баптарымен көзделген құқық бұзушылықтардың

құрамы бойынша талдау.

3-тақырып.Әкімшілік процесс

1. Азаматтардың үндеулерін қарау мерзімі.

2. Азаматтардың үндеулерін қарауды жүзеге асыратын органдар.

4-тақырып.Әкімшілік жауапкершілік

1. Әкімшілік жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеудің бір түрі ретінде және

оның сипаттамасы. 

2. Әкімшілік жауапкершіліктің ерекше және арнайы субъектілері. 5-тақырып.Әкімшілік өндіріп алу

1. Әкімшілік өндіріп алуды тағайындауда мерзімдерді есептеу тәртібі.

2. Мүліктік зиянның орнын толтыру тәртібі.

3. Шетел және азаматтғы жоқ азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке тарту

тәртібі.

6-тақырып.Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндіріс

1. Әкімшілік құқық бұзушылық  туралы заңнамасының сипаттамасы.

2. Әкімшілік   құқық   бұзушылық   істер   бойынша   өндірістің   заңдылығы

бойынша прокурорлық қадағалау.7-тақырып.  Әкімшілік   құқық   бұзушылық   істер   бойынша   өндірістің

сатылары.

1. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарау орны.

2. Әкімшілік   құқық   бұзушылық   істер   бойынша   қаулыларды   орындауға

жіберу.


  8-тақырып.    Кәмелетке  толмағандардың  құқықтарына  қол  сұғатын

және   кәмелетке   толмағандармен   жасалатын   әкімшілік   құқық

бұзушылықтар.

1. Кәмелетке   толмағандарға   қатысты   әкімшілік   өндіріп   алуды   тағайындау

ерекшеліктері.

2. Кәмелетке   толмағандарға   қатысты   қолданылатын   тәрбиелеу

шараларының түрлері мен мазмұны.

  9-тақырып.Әкімшілік   құқық   бұзушылық   бойынша   істерді   шешуге

уәкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар.

1. Әкімшілік   құқық   бұзушылық   бойынша   істерді   шешуге   уәкілетті

органдарды саралау.


2. Әкімшілік   құқық   бұзушылық   бойынша   істердің   ведомстволық

бағыныстылығы.10-тақырып. Атқару саласында адам мен азаматтың құқықтары мен

бостандықтарын қорғаудың әкімшілік-құқықтық нысаны.

1. Атқарушылық биліктегі «заңдылық және тәртіп» түсініктері. 

2. Мемлекеттік бақылау және қадағалау заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз

ету тәсілі  ретіндегі түсінігі.5 Әдебиеттер тізімі

                                                     Негізгі әдебиеттер

1 Бахрах Д. Административное право : учебник для  студ. вузов, обучающихся по

спец. 021100 «Юриспруденция» / Бахрах, Д., Россинский, Б. В., Старилов, Ю. Н. -

3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2007. - 815 с.

2  Григорьев В. И.  Административное право Республики Казахстан. Общая

часть : альбом схем и толковый словарь : учебно-наглядное пособие / Григорьев,

В. И. - Алматы : Юрист, 2009. - 102 с

3   Административное   право   РК:   Часть   Особенная:   Учебник   /   Отв.   ред.

А.А.Таранов/ Алматы: Жетi Жарғы, 2009. - 272с.

4 Комментарий к КоАП РК под ред. А.А. Таранова. В двух книгах. Алматы:

Изд-во Норма - К., 2008 г.

Қосымша әдебиеттер

5 Григорьев В. И. Административное право Республики Казахстан: Общая 

часть: альбом схем и толковый словарь : учебно-наглядное пособие / Григорьев, В.

И. - Алматы : ЮРИСТ, 2003. - 104 с

6  Пралиева Г. К. Административное право Республики Казахстан : учеб.-

практ. пособие / Пралиева, Г. К. - Алматы : Жетi жарғы, 2006. - 74 с

7   Кодекс   Республики   Казахстан   об   административных   правонарушениях.

Учебно-методическое пособие /В. Н. Лапшин, М. А. Кызылов.- Караганда, 2004.-

282 с.

8   Кодекс   Республики   Казахстан   об   административных   правонарушениях(Общая часть): Альбом  схем /Сост. В. Н. Лапшин, М. А. Кызылов. – Караганда,

2004. - 111 с.Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан

көшірме


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В030100, 050301 – Құқықтану мамандығы бойынша

жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы «Әкімшілік юстиция»

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет

етуі


Семестр бойынша

бақылау нысандары Семес

тр

Семестр бойынша студенттердің жұмыскөлемі

кре


дит

тер


Академиялық

сағаттар


кре

диттер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)барлы

ғы

ауд СӨЖ емт. сын.КЖ

а

КЖс

барлы


ғы

дәр тәж. зерт

барлы

ғы

ОСӨЖЖОБ база 

сындағы 


күндізгі

3

13545

90

88

3

4530

15

9022,5

ЖОБ база


сындағы

сырттай


3

135


18

117


8

7

36

6

812

6

6117

9

Кафедра меңгерушісі________Г.Б. Ахмеджанова  «13» 11. 2012 ж.Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛДІ
  • 4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 92.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет