Жұмыс бағдарламасы (syllabus) syllabus 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығыжүктеу 322.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі322.73 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

 

 

Ақпараттық жүйелер кафедрасы 

 

  

 

  

TP2313 – Программалау технологиясы 

пәні бойынша

 

 

Жұмыс бағдарламасы (SYLLABUS) 

 

 

SYLLABUS 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 

 

 

  

Кафедра отырысында талқыланған 

Хаттама №12  «03» маусым 2015 ж. 

Кафедра меңгерушісі                               __________ Имангалиев Ш.И. 

 

 

  

 

Құрастырушы:  

                                Аға оқытушы ____________ Адилгажинова А.С. 

 

Алматы 2015 АЛМАТЫ  

ЭНЕРГЕТИКА 

ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС 

УНИВЕРСИТЕТІ  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ААТФ  деканы С.С.Табултаев 

_________________________ 

«_______»_________2015 ж. 

 

 

 

TP2313 – «П

рограммалау технологиясы» пәні  

SYLLABUS 

5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

Курс Семестр 


Барлық кредиттер 

ESTS – гі барлық кредиттер Барлық сағаттар 

135 

Соның ішінде:  

Дәрістер 

30 

Зертханалық сабақтар 30 

СӨЖ 


75 

Соның ішінде СОӨЖ 

30 

ЕГЖ 


Емтихан  

 

 

  

 

Алматы 2015  

Syllabus 5В070300  -  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының 

пәндерінің  типтік  оқу  жоспарының  негізінде  АЖ  кафедрасының  аға 

оқытушысы Адилгажинова С.А құрастырды:  

Syllabus


 

«Ақпараттық  жүйелер»  кафедра  отырысында  қарастырылды 

және мақұлданды №12 хаттама «03»   06  2015 ж. 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И. 

 

 

 Syllabus

 

Аэроғарыштық және 

ақпараттық 

технологиялар 

факультетінің  оқу-әдістемелік  отырысында    қарастырылды  және  бекітілді 

(хаттама №9 25.06. 2015 ж.). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2015   1 Оқытушы 

Адилгажинова  Сайран  Адилгажыкызы  –  аға  оқытушы,  каб.  Б331. 

Байланыс телефоны: 87272925095, 

auesis_2013@mail.ru 

2 Аудиториялық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және 

ақпараттық  технологиялар  факультетінің  деканаты  (Д409)  және  АЖ 

кафедрасының (Б 331) ақпараттық тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1  Пәннің  мақсаты    -  «Программалау  технологиясы»  пәнін 

оқытудың 

негізгі 

мақсаты 


болып 

программалау 

тілдерінің 

классификациясын  оқып  үйрену,  мәліметтер  типтері,  Си  тілінде 

программалау  операторларын,  ішкі  программаларды  қолданып  программа 

құру,  стандартты  модульдерді  пайдалану,  программалау  стилін, 

программаның  көрсеткіштік  сапасын,  программаларды  сынақтан  өткізіп 

тексеру,    нысанды-бағытталған  программалау  негіздері,  адрестеу  мен 

жадыны  ұйымдастыру,  нұсқауыштарды  қолданып  программа  құру,  С++ 

программалау тілінің негіздерін оқып үйрену.   

3.2 Пәннің мәселесі 

 

«Программалау  технологиясы»  пәнін  оқыту  осы  пәнін  оқыған  кезде алған  білімін  программалау  технологиясына  байланысты  пәндердің 

есептерін  шығаруға  мүмкіндік  береді.  Си  тілінде  программалау 

операторларын,  ішкі  программаларды  қолданып  программа  құру, 

стандартты  модульдерді  пайдалану,  программалау  стилін,  программаның 

көрсеткіштік  сапасын,  программаларды  сынақтан  өткізіп  тексеру,  

нысанды-бағытталған  программалау  негіздері,  адрестеу  мен  жадыны 

ұйымдастыру, 

нұсқауыштарды 

қолданып 

программа 

құру, 

С++ 


программалау тілінің негіздерін оқып білу.  

 

3.3 Пәнді сипаттау   

Студенттердің пәнді оқып үйренгендегі нәтижесі: түсінікте болуы: 

тілдер және программалау технологиясы; қолынан келетіні

әртүрлі  алгоритмдердің  құрылымдық  сұлбасын  құру,  талапқа  сай 

қажетті  мәліметтер  құрылымын  ұйымдастыру,  программалау  тілін  таңдау, 

таңдалынған  тілде  программа  құрып,  оны  осы  тілдің  құралдары  арқылы  

жақсы стильде программа жазуда қолдану,  программаны сынақтан өткізіп тексеру, сапалы программалық құжат дайындау.  

 

білетіні: 

программалау  технологиясының  негіздері,  программалау  стилі, 

программаны  сынақтан  өткізіп  тексеру  әдістері,  мәліметтер  типі, 

операциялар,  операторлар,  Си  тілінің  стандартты  функциялары,  адрестеу 

мен 


жадыны 

ұйымдастыру 

әдістері, 

мәліметтерді 

өңдегенде 

нұсқауыштарды  қолданып  программа  құру,  С++  программалау  тілінің 

негіздері.  

 

 дағдылану: 

есептің шешімі үшін С/С++ тілінде программа жазу.  

 

3.4

 

Пәннің 

пререквизиттері: 

математика, 

информатика, 

алгоритмдеу және программалау тілдері.  

 

3.5

 

Пәннің 

постреквизиттері: 

сұлбатехника, 

ақпараттық 

жүйелердің  негіздері,  ақпараттық  қауіпсіздік  және  ақпаратты  қорғау, 

ақпараттық жүйелерді жобалау.  

 

4. Пәннің құрылымы мен мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық 

 

Тақырып 


№ 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиеттер 

тізімі 

1/I 


Дербес  компьютердің  (ДК)  программалық  жабдығы. 

Программалауды  автоматтандырудың  әдістері.  Алгоритмдеу 

тілдері.  Алгоритмдеу  тілдерінің  тағайындалуы  және  оған 

қойылатын талаптары – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 1,2,3,4 

2/II 

Үрдісті-нысандалған тілдер мен нысанды-бағытталған тілдер туралы  ұғым.  ДК-ның  программалық  қамтамасы  туралы 

түсінік.  ДК-мен  пайдаланушылардың  диалогтық  байланыс 

құралдары.  Программалаудың  интегралданған  жүйесі  –  2 

сағат. 


Дәрістер,  

Д. 1,2 


3/III 

Программалау  методолгиясы.  Программаларды  құрудың 

кезеңдері  мен  деңгейі.  Программаны  құруға  техникалық 

тапсырма – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

4/IV 

Программаның  техникалық  жобалау  кезеңі.  Алгоритмдерді құрылымдық  сұлбада  құру.  Мәліметтерді  ұйымдастыру. 

Программаның  құрылымын  және  интерфейстің  ішкі 

программасын құру – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

5/V 


Программалау  технологиясының  негіздері.  Программалық 

қамтаманы  жобалаудың  әдістері.  Төмендетілген  және 

жоғарылатылған  программаларды  жобалау  және  олардың 

Дәрістер,  

Д.  3,4,5,6 


 

сәйкестігі – 2 сағат. 6/VI 

Құрылымдық программалау. Модульдік программалау. 

Программалау тілін таңдау – 2 сағат.  

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

7/VII 


Программалау стилі. Программалау сапасының 

көрсеткіштері – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

8/VIII 

Қателерден  қорғау  арқылы  программалау.  Программаны сынақтан  өткізіп  тексеру.  Программаларды  құжаттау.  ГОСТ 

–  пен  ұсынылған  программалық  құжаттардың  түрі. 

Программалық құжаттың бірыңғай жүйесі (ПҚБЖ) – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

9/IX 


Си тілінде программалау. Си тілінде программалаудың 

жүйесіне кіріспе. Препроцессордың директивасы – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д.  3,4,5,6 

10/X 

Программалау  жүйесінің  құрамы,  тілдің  элементтері. Мәліметтер  типі:  int,  short,  long,  unsigned,  float,  double. 

Оларды хабарлау – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д.  3,4,5,6 

11/XI 

Өрнектер мен 

меншіктеу 

операторы. 

Си 


тілінің 

операциялары. 

Си 

тілінің 


операторлары. 

Циклдік 


операторлар. Енгізу, шығару функциялары – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

12/XII 


Функциялар. 

Функцияны 

сипаттау, 

анықтамасы. 

Фнукцияның  мысалы.  goto,  break,  continue  операторлары. 

Қолдану мысалдары – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

13/XIII 

Жады  кластары.  Автоматты,  статикалық,  ішкі,  регистрлік 

айнымалылар. 

Мысалы. 


Нұсқауыштар 

мен 


адрестік 

арифметика.  Жадыны  және  адрестеуді  ұйымдастыру  –  2 

сағат. 

Конспект, Л. 3,4,5,6 

14/XIV 


Си  тілінде күрделі  типтерді  қолдану.  Бір  өлшемдіжиым  мен 

нұсқауыш.  Сөз  тіркестері.  Сөз  тіркестерін  өңдеу.  Екі 

өлшемді  жиым.  Екі  өлшемді  жиымға  нұсқауыштарды 

қолдану – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д.  3,4,5,6 

15/XV 

Мәліметтер құрылымы. 

Құрылымдарды 

сипаттау. 

Нұсқауыштар мен мәліметтер құрылымы. Файлдар. Файлдар 

құрылымын  сипаттау.  Файлдармен  жұмысты  ұйымдастыру. 

Программаны басқа тілдердегі программамен байланыстыру. 

Программалау  кезінде  функция  кітапханаларын  пайдалану. 

Тереземен жұмыс. Графика – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6  

4.2 Практикалық дайындық 

 

4.2.1  Зертханалық  жұмыстардың  Примерный  перечень  тем 

лабораторных работ 

 

Тақырып  

Тақырыбы  

Пайдаланған 

әдебиеттер тізімі 

1/I 


1.

 

Сызықты алгоритмдерді 

айнымалының 

әртүрлі 

типтерін,  операцияларды,  тұрақтыларды,  Си  тілінің 

стандартты функцияларын қолданып программалау – 4 

сағат.  


Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

2/ II – III  

Тармақталған алгоритмдерді программалау. Си тілінде 

шартты  операторды  қолданып  программа  құру  –  4 

сағат.   

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

3/ IV - V 

Циклдік алгоритмдерді программалау. Шартты алдын-

ала 

тексеретін, шартты 

соңынан 


тексеретін 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 


 

операторлар – 4 сағат. 4/ VI –VIII  

Си  тіліндегі  бір  өлшемді  жиым.  Бір  өлшемді 

жиымдарға нұсқауыштарды қолдану – 4 сағат.   

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

5/ IX - X 

Си  тіліндегі  екі  өлшемді  жиым.  Екі  өлшемді 

жиымдарға нұсқауыштарды қолдану – 4 сағат. 

Дәрістер,  

Д.  3,4,5,6 

6/ XI – XII  

Функцияны  қолданып  программалау.  Рекурсивті 

функция – 4 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

7/ XIII - XIV  Сөз тіркестерін және файлдарды өңдеу – 4 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

8/XV 

Файлдық айнымалыларды қолданып программалау – 2 сағат. 

Дәрістер,  

Д. 3,4,5,6 

 

 

4.3 Есептік – сызба жұмыстары 

 

1.

 Тармақталған 

және 


циклдік 

алгоритмдерді 

қолданып 

программалау. Сөздік алгоритмі мен блок-сұлбасы. 

2.

 

Жиымдарды өңдеу. Жиым элементтерін сұрыптау алгоритмдері. Сөздік алгоритмі мен блок-сұлбасы. 

3.

 Құрылымдарды қолданып мәліметтер қорын құру.  Сөздік 

алгоритмі мен блок-сұлбасы.   

 

4.4 СӨЖ тақырыптары  

Теориялық  материалдарды  өз  бетінше  оқуға  арналған  қосымша 

сұрақтар тізімі: 

1.

 Символдық ақпаратты өңдеу алгоритмі.  

2.

 Экранмен  жұмыс  жасаудың    графикалық  режимі.  Графикалық 

объектілерді сызу. Графикалық объектілерді қозғалту. 

3.

 

Кластарды  қолданып  программаларды  құру.  Программаның мысалы. 

4.

 Графикалық ішкі программаның кітапханасы. 

5.

 Әртүрлі стандартты модульдерді қолданып программа құру.  

6.

 Күрделі  есептерді  шешуде  модлуьдік  программалауды 

қолданып программа құру.  

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

Шектік бақылау семестрдің ішінде екі рет өткізіледі, студенттер тест 

тапсыру арқылы сұралады. (7-ші аптада және 14-ші аптада).  

№1  Шектік  бақылау.  Тест  сұрақтарының  тақырыбы:  Программалау 

технологиясы.  Негізгі  ұғымдар.  Бастапқы  түсініктер  мен  программалау 

терминдері.  Прогамманы  жазу  кезеңдері.  Алгоритмдік  тілдердің  негізгі 

ұғымдары. Алфавит. Программаның құрылымы. Си тілінің берілгендерінің 

бастапқы 

типтері. 

Идентификаторы. 

Тұрақтылар. 

Айнымалылар.  

Программаның  құрылымдық  ортасы:  модульдер,  бөлімдер,  блоктар,  ішкі программалар.  

Си  тіліндегі  сызықытық  алгоритмді  іске  асыру.  Енгзіу-шығару 

функциялары.  Тұрақтылар  мен  айнымалыларды  сипаттау  операторлары. 

Меншіктеу  операторы.  Арифметикалық  операциялар.  Си  тіліндегі 

тармақталған  алгоритмді  іске  асыру.  Логикалық  операциялар.  Өту 

операторлары.  Таңдау  операторы.  Си  тіліндегі  циклдық  құрылымды  іске 

асыру.  Шартты  алдын-ала  қарау  циклдық  операторы.  Шартты  соңынан 

қарау циклдық операторы. Параметрлі циклдық оператор. 

№2  Шектік  бақылау.  Тест  сұрақтарының  тақырыбы:  Символдық 

берілгендерді 

өңдеу. 

Көрсеткіштер. Көрсеткіштерді 

хабарлау. 

Көрсеткіштерге  қолданылатын  амалдар.  Массивтер.  Массивтерді  өңдеу. 

Көрсеткіш және массив. Жолдық берілгендермен жұмыс. Жолдарды өңдеу 

функциясы.  Көрсеткіштер  және  жолдар.  Құрылымдар.  Құрылымдарды 

анықтау.  Құрылым  элементтеріне  қол  жеткізу.  Функциялар  туралы  жалпы 

мағлұмат. Кітапханалық функциялар және қолданушының функциясы. Жад 

классатры.  Көрсеткіштер  және  функциялар.  Динамикалық  жадпен  жұмыс 

жасайтын  функциялар.  Файлдар.  Файлдармен  жұмыс  жасайтын 

функциялар.  Препроцессорлық  командаларды  өңдеу  және  кезеңдері. 

Мәтінде 

ауыстырулар 

жасау. 

Препроцессор құрылғыларының 

макроқойылымдары. Препроцессор директивалары. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

 

6.1 Бағалау жүйесі 

 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында 

қабылданған  курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

Кесте – 1.  

Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

 


 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2  – кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

Кесте - 2. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Есептік-сызбалық жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі 

рет  өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары  

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және 

трансферттің (ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және 

кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады. 

 

Кесте  3  –  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың баллдық- рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 

Бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Баллдық 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі  

10 


А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 


80 

D 

С 

2,0 


65 

Қанағаттанарлық 

E 

1,0 50 

FX, F 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте 4 - Баллды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

Әріптік 


системадағы 

баға 

Балдық 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS  


бойынша 

баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 

80-84 


Жақсы 

С 

В- 2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

D 

1,0 

50-54 


Қанағаттанарлық 

F 0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 


 

Оқып жүргендер пән бойынша Р 50% төмен алғандар, Retake өтулері 

міндетті (қайталап оқу және тапсыру) 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары теориялық және практикалық бөліктеріне қатысты дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарының  қатысынсыз  анықталады,  1:1  тең 

болады. 

 

7 Курс саясаты: 

 

- сабақты жібермеу және кешікпей келу; -  оқытушымен  ұсынылатын  сабақ  сценариін,  оған  белсенді  түрде 

қатыса отырып мұқият қадағалау  

-  себепті  жіберілген  зертханалық  жұмыстарды  орындау  (деканаттан 

рұқсат болған кезде); 

-  курстық  жұмысты  қорғау  үшін  семестрдің  соңғы  аптасының 

алдында ұсыну: 

- кітапханада және үйде өзбетінше дайындалу. 

 

  

11 


8 Академиялық этика нормалары: 

 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелік; 

- мейірімділік; 

- шыншылдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда өшірілген ұялы телефонмен жұмыс жасау. 

Келеңсіз  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  түрде  талқылануы  керек,  шешілмейтін  келеңсіз  жағдай  деканат 

қызметкерлеріне дейін жеткізіледі. 

 

7 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі:  

 

1  Сябина  Н.В.  Технологии  программирования.  Учебное  пособие. АУЭиС, 2012 г. 

2  Сябина  Н.В.  Технологии  программирования.  Конспект  лекции. 

АУЭиС, 2013. 

3 Бөрібаев Б. Программалау технологиялары. Алматы, «Дәуір», 2011 г. 

4  Бөрібаев  Б.Б.  С/C++  тілдерінде  программалау.  Оқу  әдістемелік 

құрал. Алматы, 2013. 

5  Бөрібаев  Б.Б.,  Адилгажинова  С.А.  Программалау:  C++  тілін 

пайдалану қағидалары мен тәжірибесі, 2 том. Оқулық. Алматы, 2014. 

6  Иванова  Г.С.  Технология  программирования.  Изд-во  МГТУ  им. 

Н.Э.Баумана, 2011. 

7  Дейтел  Х.,  Дейтел  П.  Как  программировать  на  С++:  Пер.  с  англ.  – 

М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000.  

8  Паннас  К.,  Мюррей  У.  Программирование  на  Си  и  Си++.  –К.: 

Ирина, BHV, 2000.  

9 Абрамов В.Г. и др. Введение в язык Паскаль: для вузов. М.: Наука, 

1988. -319 с.  

10 Дьюхарст С., Старк К. Программирование на Си++. –Киев, 1993. 

11 


Белецкий 

Я. 


Турбо 

Си++. 


Новая 

разработка. 

–М.: 

Машиностроение, 1994. 12 Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. –М.: Радио и 

связь, 1988. -220 с.  

13  Петров  А.В.  и  др.  Вычислительная  техника  в  инженерных  и 

экономических расчетах: Учебник для вузов. –М.: ВШ, 1984. 

 

Қосымша: 

 

14 Хьюз 

Дж., 


Мичтом 

Дж. 


Структурный 

подход 


к 

программированию. –М.: Мир, 1980. – 280 с. 

15 Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. –М.: Мир, 1988. 


 

12 


16  Гудман  С.,  Хидетниени  С.  Введение  в  разработку  и  анализ 

алгоритмов. –М.: Мир, 1982. 

17  Мейер  Б.,  Бодуэн  К.  Методы  программирования.  Т.1  и  2.  –  М.: 

Мир, 1984. 

18  Зиглер  К.  Методы  проектирования  программных  систем.  –М.: 

Мир, 1985.  

Каталог: student -> sillabus -> is kz
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
is kz -> Opis 3315 «Ақпараттық жүйелерді жобалау негіздері»
is kz -> Akak3305 АҚпараттық Қауіпсіздік және ақпаратты
is kz -> OS2225- «Операциялық жүйелер»

жүктеу 322.73 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет