ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналғанжүктеу 141.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі141.26 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ    МИНИСТЕРЛІГІ «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

 

  

 

                                     «Бекітемін» 

 

  АТФ деканы___________ Табултаев С.С.   «_____»__________________2013г.   

 

 

 

 

 

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ  (SYLLABUS) 

 «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 

5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналған 

 

Курс – 2  

Семестр – 4  

Барлығы – 3 кредит  

Жалпы сағат саны – 135 сағат 

Дәрістер – 30 сағат 

Зертханалық сабақ – 30 сағат 

СӨЖ – 75 сағ.  

оның ішінде 

СОӨЖ – 30 сағ.                    

3 ЕГЖ – 4 семестр 

Емтихан – 4 семестр      

                                                                  

 

 

  

 

  

 

   

 

Алматы 2013  

 

Курстық  бағдарламаны  дайындаған    «Операциялық  жүйелер»  пәні  бойынша (SYLLABUS)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға  оқытушысы  техн.ғыл.канд-ы 

Дьячков  В.В.  050602  «Ақпараттану»  мамандығына  сайкес  жұмыс  оқу  жоспары    (ҚР МЖМБС 3.08.317-2006) негізінде дайындалды.  

 

Жұмыс бағдарламасы (Syllabus) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде талқыланды. (Хаттама №11, «03» маусым 2013 ж.) 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Имангалиев Ш.И.  

Жұмыс бағдарламасы (Syllabus)  «Ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу – 

әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды.  (28  маусым 

2013ж. №5-шы хаттама).  

 

Пәннің аты: Операциялық жүйелер 

Оқытушы: Дьячков Владимир Васильевич  

АЭжәнеБУ, техн.ғыл.канд-ы аға оқытушы, Ақпараттық технологиялар факультеті, 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы, каб. Б331, тел. 2925095, auesis_2013@mail.ru  

 

Пән жөніндегі мәліметтер  

Аталуы «Операциялық жүйелер» 

Кредит саны -3  

Сабақ өткізу орыны: Б оқу корпусы , лекциялық сабақ аудиториясы; 

С оқу корпусы, зертханалық жұмыс – С 304 компьютерлік классы.  

 

Оқыу жоспарынан көшірме 

 Кесте 1 

К

урс


 

С

емес

тр

 кре

ди

т Академиялық сағаттардың семестр бойынша  әр жетіге бөлінуі 

Д

әріс 

Зе

ртхан

алық 


жұм

ыс

  

* СӨЖ 


* CОӨЖ  

Барлық 


сағаттар 

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 


 Емтихан 

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сайкес келеді Курстың  Пререквизиттері:  Информатика,  Алгоритімдер  және  мәліметтер 

құрлымы,  Тілдер және бағдарламалау технологиясы. 

 

Постреквизиттері: 

Есептеу 


практикасы, 

тілдер 


және 

бағдарламалау 

технологиясы,  жүйелік  бағдарламалау  және  басқа  кескіндеушілер  және  ұқсас  тәсілдердің, 

сонымен қатар курстық диполомдық жұмыстың орындалуы. 

 

 

 


 

Курстың сипаттамасы 

  Бұл  бағытта  «Операциялық  жүйелер  »  операциялық  жүйе  құрлымының  негізгі 

қағйдаларын,  маңызды  тұжырымдаманың  қолданысының  мүмкіндіктерін  кемел 

технологиялық  деңгейде  және  ерекше  талаппен  нақты  орындау,    бұл  обылыста  олардың 

өзара  байланыстары  әр  түрлі  жаңартулармен,  сонымен  қатар  операциялық  жүйің  дамуы 

қазіргі  бағыттармен  артуда.  Курстан  өткеннен  кейін    студент  операцциялық  жүйенің 

негізгі құрлымдарымен әр түрлі механизімдерін меңгеріп алуы тиіс. 

 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Операциялық  жүйе  құрлымы  негізінде  білімді  үйрету,  DOS,  WINDOWS,  UNIX, 

LINUX қатарлы операциялық жүйенің жұмыс тәсілдерін үйрету. 

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

Операциялық жүйенің құрлымын және құру принциптері туралы білімді үйрету; 

 Ішкі басқару жүйелерің жұмыс істеу үрдістері туралы білімді

 

үйрету;   

Ішкі басқару жүйелерің жұмыс істеу жад туралы білімді үйрету;   

Практикалық жұмыстың дағдылары және конфигурациялаулар ОЖ MS-DOS;  

Құрлымды зерттеу 

және 


жұмыс 

жасау 


механизімдері 

Windows 


95/98/NT/2000/XP.(OЖ  функциясы,  виртуалды  жады  әдірісі,  көп  тапсырмалық, 

басқару процестерімен басымдылықтарды  жоспарлау, файылдық жүйе);  

 

Практикалық жұмыс 

дағдысын 

игеру 

және 


Windows 

95/98 


конфигурациялаулары;  

 Стандартты сервисті бағдарламаларды зерттеу; 

 MS-DOS Операциялық жүйенің құрлымдық және механизімдік жұмыс жасауын 

зерттеу; 

 

ОЖ UNIX\LINUX классикалық файылдық жүйелерді зерттеу;  

ОЖ  UNIX\LINUX  процестер  ішкі  басқару  жүйелернің  жұмыс  істеу принциптерін зерттеу; 

 ОЖ UNIX\LINUX ішкі басқару жүйелернің кіріс/шығыс принциптерін зерттеу. 

 

Пәнді оқыту нәтижесін студент білуі және істей алуы тиіс: 

 

 Операциялық жүйелердің негізгі функциялары;  

 процессордің ішкі басқару жүйелерінің жұмыс жасауы туралы білім.   

 жадның ішкі басқару жүйесі;  

 Сыртқы жадының ішкі басқару жүйесі;  

 практикалық қызымет дағдысы және ОЖ MS-DOS  конфигурациялаулары;   

 Windows 95/98/NT/2000/XP құрлымы және қызымет көрсету механизмы 

 Windows 95/98 конфигурациялаулары және қазымет дағдысы;  

 Стандартты сервисті прогарммалар;  

 MS-DOS операциялық жүйе;  

 Файлдық  жүйе,  басқару  процессоры  және  ОЖ  UNIX\LINUX  ішкі  кіріс/шығыс жүйелері ;  

 

Оқу  графигі:  Оқыудың  негізгі  кезеңі    (15  апта    16.01.2014  -  28.04.2014  дейін) 

студенттің  оқу  үрдісіне  деген  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен 

жүргізіледі. Осы кезде сабақтың сызбасы келесідей: 1 дәріс аптасына – 2 сағ. (әр дәріс 100 

минут),  1  зертханалық  жұмыс  әр  аптада  –  2  сағ.  (әр  сабақ  100  минут),  апта  сайын 

дәрістерге  тәжірибелік  және  зертхаланық  сабақтарға  дайындығы  ретінде  есептік  – 


 

графикалық түрдегі студенттердің өзіндік жұмысы(СӨЖ) – 5сағ., әр аптада СОӨЖ – 2сағ. (кеңес берулер және есептік-графикалық жұмыстарды тапсыру).  

 

Дәрістер (30 сағат)  

Дәріс/ 


апта. 

Күні                                        Тақытып 

Әдебиеттер 

 

1/I  

1. Операциялық жүйе, негізгі атқаратын қызметтері. (2 

сағат) 

Мақсаты және атқаратын қызыметі.  Эволюциянің  дамыуы.  Негізгі  ұғымдары,  ОЖ 

тұжырымдамалары. ОЖ топтастыру. 

 

/1,6 негіз/, /9,12 қос/ 

2/II 


 

2.  Құрлымы.  (2  сағат)  ОЖ  классикалық  және  көп 

қабатты  архитектура.  Негізгі  жағдайлар,  ОЖ 

микроядро  құрлымының  артықшылықтыры  және  

кемшілікітері.  

/1 негіз /  

/11,13/ қос. 

 

3/III  

3.  ОЖ  үйлесімділігі.  (2  сағат)  үйлесімділік  түрлері.  

Үйлесімділікті жүзеге асырудың әдістері.  

/2 негіз / 

/12 қос / 

 

4/IV  

4.  OЖ  процессіне  ұсыныс.  (2  сағат)  Процесс 

түсінігі және күйі.  

/1 негіз / 

/11, 12 қос / 

5/V 


 

5.  үрдістер  операциясы  және  олармен  байланыс 

ұғымдары.    (2  сағат)  Process  Control  Block  

үрлістер  контексті.  Бір  рет  және  көп  рет 

қолданылатын операциялар. Контесті аудару. 

/1,2 негіз / 

/12 қос / 

6/VI 


 

6. 


үрдістерді  жоспарлау.  (2  сағат)  деңгейі, 

өлшемдері,  параметрлер,      ығыстырғыш  және 

ығыстырғыш 

емес 


жоспарлар. 

Алгоритім 

жоспарлары.  First-Come, First-Served (FCFS). Round 

Robin (RR). Shortest-Job-First (SJF).   

/1 негіз / 

/13 қос / 

7/VII 

 

7. кепілді және басым жоспарлар. Көпдеңгейлі кезек (Multilevel  Queue).  Көпдеңгейлі  кезекпен  кері 

байланыс (Multilevel Feedback Queue).  (2 сағат) 

/1 негіз / 

/13 қос / 

8/ VIII 

                                         

 

8.  Компьютер  жадсы.    (2  сағат)  Компьютер жадсының  физикалық  ұйымдастыруы.  Логикалық 

жад. 


Байланыс 

әдірісі. 

Басқару 

жад-сының 

қарапайым 

схемасы. 

Бекітілген 

бөлімдердің 

схемасы.  Бір  үрдісті  жад-да.  Оверле  құрлымы. 

Динамикалық 

тарату. 

Жадыны 


ұйымдастыру 

сегмент және сегмент беті.  

/1,2 негіз./ 

9/ IX 


 

 

9.  Виртуалды  жадны  қолдаудың  архитектуралық  тәсілі.  (2  сағат)    Виртуалды  жад  туралы  түсінік. 

Виртуалды  жадны  қолдаудың  архитектуралық 

тәсілі.  Виртуалды  жадның  аппараттық  тәуелсіз 

деңгейін басқару.  

/1 негіз / 

/13,20 қос / 

10/ X 

 

 10. Алгоритімді ауыстыру бөлімі. (2 сағат) 

FIFO  Алгоритімі.  Бірінші  келген  бөлімін  игеріп 

шығару. Оңтайлы алгоритім (OPT). LRU Алгоритімі. 

/1 негіз / 

/13,20 қос / 


 

Басқару  бөлімнің  саны,  процессор  бөлісі.  Көптеген жұмыс  моделі.  Логикалық  жад.  Жад  менеджернің 

жұмыс істеу аспекттері.  

11/ XI 

 

 11. Басқару файлдыры. (2 сағат) Файылдық жүйенің 

негізгі  ұғымдыры.  Файылдар  алу  амалдары. 

Директорі. Файылдық архивтің логиқалық құрлымы. 

Дискті 


бөлу. 

Файылық 


архивке 

достық 


ұйымдастыру. 

/1 негіз / 

/13,20 қос / 

12/ XII 


 

 

12.  Файылдық жүйе. Жүйені сақтау. (2 сағат) Сыртқы жадны басқару. Байланыс тізім. Файлдарды 

бейнелеу  кестесі.  Индексті  түйіндер.  Еркін  басқару 

және  жұмыс  істейтін  диск  кеңістігі.    Блок  размері. 

Күй  табағындағы  файылдақ  жүйенің  құрлымы. 

Директорды  жүзеге  асыру.  Файылдық  жүйені 

монтаждау.  Байланыс  файлы.  Файылдық  жүйенің 

тұтастығы. Файылдық жүйенің өнімділігі.  

/2,5 негіз / 

/14,18,20 қос / 

13/ XIII 

 

13. кіріс-шығыс басқару жүйесі. (2 сағат) физикалық  кіріс-шығыс  ұйымдастыру  қағйдалары. 

Структуралық контроллер құрылғысы. Құрлым және 

үзу  сұрағы.  Ерекше  жағыдай  және  и  жүйелік 

шақыру.  Жадыға  тікелей  рұқсат.  (Direct  Memory 

Access 

–  DMA).  Ішкі  жүйенің  кіріс-шығыс  атқаратын  қызметтері.  Буферлеу  және  кэштеу  . 

Spooling  және  құрлымн  алу.  Қатені  және  үзуді 

жөндеу. Сұраныс жоспары.  

/1,2 негіз / 

/2 / қос 

14/ XIV 


 

14.  ОЖ  сеті  және  желілері.  (2  сағат)  Желілер  және 

таратылған  ОЖ.  Протокол  ұғымы.  Көп  деңгейлі 

есептеу желі жүйеснің құрлыу моделы.   

/1,4,5,7 негіз / 

15/ XV 


 

15.  Ақпараттық  қауіпсіздіктің  негізгі  ұғымдары.  (2 

сағат) 

Қауып-қатерден сақтандыру. 

Бір 


Криптографиялық 

базалық 


технологиялық 

қауіпсіздік  ОЖ  .  операциялық  жүйе  механизімін 

қорғау. 

/1,5 негіз / 

/11, 13, 20 қос/ 

  

 Зертханалық сабақтар (30 сағат) 

 

Зерт. жұм./ апта.  

Күні 


Тақырып 

Әдебиеттер 

1/ 

I - II 


 

1. №1 Зертханаық жұмыс. UNIX\LINUX System 

операциялық жүйесімен танысу. (4 сағат)  

 

/1,6 негі./ /9, 12 қос / 

2/  


III-IV 

 

2.  №2  Зертханаық  жұмыс.  ed,  sed,  vi  – файылдарның редакциялаулары.   Файлды түзу 

және редакциялау. 

Компиляция

 

және іске қосу. Chmod командасы. (4 сағат) 

 /5 негі./ 

3/ 

V-VI 


 

3.  №  3  Зертханаық  жұмыс.  ОЖ-ің  UNIX 

Процессы.    Жаңа  программа  түзу.  Жаңа 

 /1 негі./ 

/16 қос./ 


 

программаны іске қосу. (4 сағат)   4/ 

VII-VIII 

 

 

 4. №4 Зертханаық жұмыс.  UNIX процессордың 

pipe және  FIFO өзара әрекетін ұйымдастыру. (4 

сағат) 

/11 қос./ 5/ IX-X,  

 

5.  №5  Зертханаық  жұмыс  System  V  IPC  әдісі. UNIX  те  жадны  бөлу  жұмысын  ұйымдастыру. 

(thread'ов)  атқару туралы түсінік. (4 сағат) 

/15 қос./ 

6/ XI-XIII 

 

6.  №6  Зертханаық  жұмыс.  UNIX  файылдық жүйесін ұйымдастыру. 

(4 сағат) 

/16 қос./ 

7/XIV-XV 

 

7.  №7  Зертханаық  жұмыс.  Файылдар  туралы түсінік,  жады  бейнелеуші  (memory  mapped 

файылы). (6 сағат) 

/1 негіз./  

/9, 17 қос./ 

 

Есептеу графикалық жұмысы (ЕГЖ): 

 

ЕГЖ/ 


апта 

Өткізу  


уақыты 

(аптасы.) 

Тақырып 

Әдебиеттер 

1/IV Операциялық жүйеге анализ жасау. (вариант бойынша) /1,2,6 негі./ 

/9,11,12,13 

қос./ 

2/VI 


Windows  файылдық  жүйесінде  жұмыс  жасау.  (вариант 

бойынша) 

/1,2,5 негі./ 

/13,14,18,20 

қос / 


3/IX 

12  


 Басқару ресурыстары. (вариант бойынша) 

/1,2 негі./ 

/11,12 қос./ 

 

Сабақ жоспары бойынша студенттің мұғаліммен өзіндік жұмысы (30 сағ.) 

 

Студенттің мұғаліммен

 

өзіндік жұмысында студент төмендегілермен танысады:  1)

 

Компьютерлік және операциялық жүйеге анализ және шолу жасау.    2)

 

UNIX  файылдық жүйесін ұйымдастыру.        3) System V IPC әдісі. UNIX те жадны бөлу жұмысын ұйымдастыру. 

      


Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (75 сағ.): 

 

№ 

п/п Сабақтың түрі 

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ 

өткізу 


жұсыстары 

Әдебиеттер    

  

 

  

3  


 

 

Дәріс  

 

Зертхана  

 

  

Есеп-


графикалық 

жұмыс 


 

 Өткен 

дәріс 


материалдарымен 

жұмыс 


 

Алдағы 


өтілетін 

зертханалық 

жұмыстарға дайындық 

 

  

Есеп-графикалық  жұмыстарын  оқып 

дайындалу. 

 

Әр апта сайын 

 

Әр апта сайын 

 

  

4,8,13 апта 

Оқу 

әдістемелік кешен 

 

Оқу әдістемелік 

кешен 


 

Аралық Бақылау (АБ): 

 

АБ саны 


Уақыты  

(апта) 


Тақырыбы 

№ 

әдебиеттер Тақырып бойынша тестілеу:  Операциялық жүйе, негізгі  атқаратын  қызыметі.  Құрлымы  .  ОЖ 

үйлесімділігі.  ОЖ  процессін  көрсету.  Операция 

процессормен 

және 


байланыс 

түсінігі.  

Үрдістерді(процестерді)  жоспарлау.  деңгейін, 

өлшемін,  параметірін,      ығыстыратын  және 

ығыстырмайтындығын жоспарлау.  

/1,6 негі./ 

/9,11,12,13 

қос./ 


 

13 Тақырып  бойынша  тестілеу:  компьютер  жадсы. 

Компьютер 

жадсының 

физикалық 

ұйымдастырылуы.  Логикалық  жад.  Виртуалдық 

жадыда 


архитектуралық 

амалды 


қолдау. 

Виртуалды  жад  туралы  түсінік.  Алгоритімі.  

Басқару  файылдары.  Файылдық  жүйе  туралы 

негізгі  түсінік.  Файылдық  жүйе.  кіріс-шығыс 

басқару жүйесі. Сет және желілік ОЖ. 

Ақпараттық қауіпсіздік. 

/1,2,4,5,7 

негі./ 


/11,13,14,18 

қос./ 


 

 

Әдебиеттер 

 

Негізгі:  

 

1.  Вильям  Столлингс.  Операционные  системы.  Четвертое  издание.  Москва,Издательский 

дом «Вильямс»2002.                                                         2. Карпов В.Е., Коньков К.А. 

Основы операционных систем Москва, издательство ИНТУИТ, 2005  

3.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский  дом  Питер, 

2001 


4.  Таненбаум  Э.Современные  операционные  системы.  СПб.:  Издательский  дом  Питер, 

2002 


5. 

Кузнецов 

С.Д. Операционная система 

UNIX 


http://www.citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml 

 

5. Айвенс К. Windows Serwer 2003. Москва, 2002  6. Дейтел Г.Введение в операционные системы.М.: Мир, 2011 

7. Дунаев С.Unix. System V. Release 4.2, М.: Диалог МИФИ, 1996  

8. 

Ив 


Лепаж, 

Поль 


Яррера. 

Unix. 


Библия 

системного 

администратора. 

М.:,Диалектика,2002  

9.  Е.Г.  Сатимова,  Операционные  системы.  LINUX.  Решения  задач  структурной  и 

функциональной организации. Учебное пособие АУЭС. Алматы: 2009  

10.  Сябина  Н.В.,  Ешпанова  М.Д.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных 

работ по дисциплине «Операционные системы» для студентов специальности 5В070200 – 

«Автоматизация и управление». – Алматы: АУЭС, 2009 

11.  Попенкова  Е.А.  Методические  указания  к  лабораторным  работам  по  дисциплине 

«Операционные системы» - Алматы: АУЭС, 2010 

12.  Сябина  Н.В.,  Рудакова  Л.Н.  Операционные  системы.  Методические  указания  к 

расчетно-графическим работам для студентов специальности 5В070200 – «Автоматизация 

и управление». – Алматы: АУЭС, 2010 

 

Қосымша: 

9. С. Ивановский. Операционная система UNIX. Справочное руководство.М.,Плюс,2001 

10. Bach M.J.The design of the UNIX Operating System Prentice-Hall, 1986 

11.  Security  Architecture  for  Open  Systems  Interconnection  for  CCITT  Applications. 

Recommendations X.800. CCITT.Geneva. 1991 

12. Department of Defense. Trusted Computer System Evaluation Criteria. DoD 5200.28, STD. 

1993 i486 Microprocessor Intel Corporation, 1989 

13.  Silberschatz  A.,  P.B.Galvin  Operating  System  Concepts,  6th  edition  John  Willey  &  Sons, 

2002  

14. Курячий Г.В. Операционная система UNIX. Москва 2004 15. Ахо В., Хопкрофт Д., Ульман Д.Структуры данных и алгоритмы М.: Вильямс, 2001 

16. Стивенс У.UNIX: Взаимодействие процессов .СПб: Издательский дом Питер, 2002 

17.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский  дом  Питер, 

2002  


18.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский  дом  Питер, 

2008 


19. Коньков К.А. Устройство и функционирование ОС Windows. Москва, 2008 

20. Peter J. Denning - Before memory was virtual (Draft, June 6th 1996) 

21. http://cne.gmu.edu/pjd/PUBS/bvm.pdf 

22.  Таненбаум  Э.Современные  операционные  системы.  СПб.:  Издательский  дом  Питер, 

2005 

23. Стивенс У.UNIX: Взаимодействие процессов .СПб: Издательский дом Питер, 2003 24. Андреев А. Microsoft Windows XP. СПб: Под. ред., 2006  

                            Бағалау бойынша ақпарат:   

Курс бағдарламасы бойынша сіздің жетістіктеріңіздің  деңгейі  жалпы қорытынды бағалар  

жүйесі негізінде  бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1. 

Әріптік  жүйе 

бойынша 


бағалау 

 Балдар 


Баллы 

  %-дық     мәні  Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау         А 

  4,0 


   9 

        95- 100 

Өте жақсы 


 

        А-   3,67 

   8 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


   7 

           85-89 

Жақсы 

        В 

  3,0 


   6 

           80-84 

Жақсы 

        В- 

  2,67 


   5 

           75-79 

Жақсы 

        С+ 

  2,33 


   4 

           70-74 

Қанағаттанарлық  

        С 

  2,0 


   3 

           65-69 

Қанағаттанарлық  

        С- 

  1,67 


   2 

           60-64 

Қанағаттанарлық  

        Д+ 

  1,33 


   1 

           55-59 

Қанағаттанрлық  

        Д- 

  1,0 


   0 

           50-54 

Қанағаттанарлық   

        F 

  0 


   0 

             0-49 

Қанағаттанарлық емес  

                                                                                                                                Кесте  2. Рұқсат 

рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің  мәнділігі  

 

                      Параметрі   Коэффициенттер 

Зертханалық  жұмысты  орындау  және 

қорғау 

               0,4 Есептік-графикалық жұмыс 

               0,4 

Аралық бақылау (тестілеу) 

               0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысу   

               0,1 

Барлығы рұқсат (РЖ) 

               1,0 

 

Барлық баллдардың қойылуы  

И = 0,6РД+0,4Е, 

 

Е – емтиханнан алған балл.  

Балдарды қою саясаты: 

1.

 

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау (Зерт.). 

Әр бір зертханалық жұмыс 100%-ке бағаланады (9 бал).  

зертханалық  жұмысты  дәлелді  емес  өткізген  себепте  (ЗжС)–  (өткізген  саны  /зерт.жұмыс 

саны)100%  

Әр  бір  Зертханалық  жұмыс  қорғаушы  (ЗжҚ)–  қорғағаннан  кейінгі  бағалау  =  ең  жоғары 

100% (9 бал)  

Әр бір зертханалық жұмысты уақытында қорғалмаса (ЗжУ) –  әр бір күн үшін -1%. 

Сайып келгенде: ЗЖ= 0,3(ЗжБ-ЗжӨ) + 0,7 (ЗжҚ-ЗжУ) 2.

 

Есептеу графикалық жұмысы (ЕГЖ): 

Әр бір ЕГЖ (ЕГЖ Б) -100% бағаланады (9 бал  л) 

уақытында орындалмағаны үшін –  30% қойылады 

 

Әр бір ЕГЖ (ЕГЖҚ) – қорғағаннан кейінгі бағалау = ең жоғары 100% (9 бал)  

Сайып келгенде: ЕГЖ = 0,5(ЕГЖБ- ЕГЖО) + 0,5 (ЕГЖҚ) 

 


10 

 

3. 

Дәріске қатысуы (Дәріс): 

Дәріске қатысуын бағалау (ДәрісБ) – 100% 

Әр бір дәрісті өткізу (ДәрісПр)– 

дәріс

барлық

100


1 дәріске кешігу (ДәрісКеш) – дәріс

барлық

50 

Сайып келгенде: Дәріс= ДәрісБ - ДәрісПр *өткізу саны-ДәрісКеш*кешіккен саны. 

  Өзіндік жұмысты орындау және қорғау 

Әр бір СӨЖ орындалуы (СӨЖО) -100%  (9 бал) 

уақытында орындалмағаны үшін –  30% 

  

Аралық Бақылау (АБ): 

Бір  аралық  бақылауды    өткізу,  келесі  образбен  бағаланады.  аралық  бақылау    –  30 

сұрақты  тестілеуден    тұрады:  кемінде  16  сұраққа  дұрыс  жауап  берген  студент 

аттестацияланған. Бұл аралық бақылау келесі кестемен бағаланады: 

 

Дұрыс жауаптар 

саны 


Баға, % 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Баға, % 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Баға, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

аттестацияланғанбаған  (дұрыс  жауаптар  саны  16  дан  кем  болса)  студент    қайта 

аралық  бақылауды  өткізу  мүнкіндігіне  ие.  Бұл  аралық  бақылау  келесі  кестемен 

бағаланады: 

Дұрыс 

жауаптар саны 

Баға, % 


Дұрыс 

жауаптар 

саны 

Баға, % 


1-5 

10 


21-22 

60 


6-9 

20 


23-24 

65 


10-15 

30 


25-26 

70 


16-18 

40 


27-28 

75 


19-20 

50 


29-30 

80 


 

11 

 

 Бағалау рейтинігінің қортынды шегі: 

∑ шекгі 

Cөж

Ра

Лек

ЕГЖ

Зерт

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91

 Қортынды бағалау келесі схема бойынша жинақталады: 

                                                                                                                                        3 – кесте.  

                      Параметрі 

   %-тік мазмұны 

           Бағасы 

Рейтинг шегі 60 

5,4 

Финалдық емтихан 40 

3,6 

Жиыны: 0,6∑ допуск+0,4экз. 100 

 

Бағаларды қою саясаты: 

Ең  жоғары  бағалау  балдарының  барлығы  2,  3  кестелерде  көрсетілгендей.  Олар 

жұмысты  тыңғылақты  орындау  шартында  және  жұмыстың  жоғары  сапада  орындалуына 

қойылады.  бағалаулар    балы  дәріс  сабақтарына  қатысуыбойынша  өткізіп  алған  дәріс 

сабақтарына байланысты   қойылады .  

Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу  әрі  сабақтарға  кешікпеу;    

-  оқытушымен    берілген    сабақты    жүргізу    сценариін    тыңғылықты  ұстану    әрі 

сабақтағы  тапсырмаларды орындау;  

-  себепті  жағыдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген  рұқсат  қағаз 

бойынша) зертханалық сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық    жобаны  семестірдің  соңғы  аптасынан  бұрын 

тапсырып үлгеру; 

- өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

 

Академиялық этика нормалары: тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- мейірімділік; 

- шынщылдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда өшірілген  ұялы телефонмен жұмыс жасау; 

Келіспеушілікті  жағыдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  клас  жетекшісінің  бар 

кезінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағыдайда  деканат  қызметкерлеріне  жеткізілуі керек. 

 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> is kz
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> Қазақстан республикасы білім жәНЕ

жүктеу 141.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет