ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналғанжүктеу 153.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі153.54 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ  

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ  

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

  

 

                                                                    «Бекітемін» 

                                             АТФ деканы _____________Табултаев С.С. 

                                         «____»________________2014 г. 

 

  

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

«Операциялық жүйелер» пәні  бойынша 

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған 

 

 

 

 

 

Курс-2 


Семестр-4 

Барлығы-3 кредит 

Барлық ECTS-6 кредит 

Жалпы сағат саны-135 сағат 

Дәрістер-30 сағат 

Зертханалық сабақ-30 сағат 

СӨЖ-75 сағ 

Оның ішінде 

СОӨЖ-30 сағ. 

Қ.ж. - 4 семестр 

Емтихан -4 семестр 

 

  

Алматы 2014  

Курстық  бағдарламаны  дайындаған  «Операциялық  жүйелер»  пәні бойынша  (SYLLABUS)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға 

оқытушысы    Абсатарова  Б.Р.    05070300  -  «Ақпараттық  жүйелер» 

мамандығына сәйкес жұмыстық оқу жоспары негізінде дайындалды. 

 

Жұмыс бағдарламасы 

(SYLLABUS) 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасының мәжілісінде талқыланды. (Хаттама №11, «23» мамыр 2014 ж) 

 

Кафедра меңгерушісі ________________ Имангалиев Ш.И.  

Жұмыс  бағдарламасы  (SYLLABUS)  «Ақпараттық  технологиялар» 

факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды 

және қабылданды. (30 мамыр 2014 ж. №6-шы хаттама) 

 

 

Пәннің аты: Операциялық жүйелер Оқытушы: Абсатарова Бибигуль Рыскуловна 

АЭжәнеБУ,  аға  оқытушы,  Ақпараттық  технологиялар  факультеті, 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасы, 

каб. 


Б331, 

тел. 


2925095, 

auesis_2013@mail.ru

 

 

Пән жөніндегі мәліметтер Аталуы «Операциялық жүйелер» 

Кредит саны-3 

Сабақ өткізу орыны-Б оқу корпусы, лекциялық сабақ аудиториясы;  

С оқу корпусы, зертханалық жұмыс- С 304 компьютерлік классы. 

 

Оқу жоспарынан көшірме 

Кесте 1 

ку

рс 

семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша әр жетіге бөлінуі 

дә

ріс 

Зер


тх

ан

алық 

жұ

мы

с 

*СӨЖ  *СОӨЖ  Барлық сағаттар 

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 


емтихан  

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді.  

 

 

Курстың Пререквизиттері: 

Бұл пәнді үйрену үшін келесілерді оқу керек: 

-

 Информатика, 

-

 Алгоритмдер  және  мәліметтер  құрлымы,  Тілдер  және  бағдарламалау 

технологиясы. Постреквизиттері: 

Бұл пәнді қолдануда келесі пәндерді білуі керек: 

-ЭЕМ және торап, 

Компьютерлік торап. Курстың сипаттамасы 

Бұл бағытта «Операциялық жүйелер» операциялық жүйе құрылымының 

негізгі 

қағидаларын, 

маңызды 

тұжырымдаманың 

қолданысының 

мүмкіндіктерін кемел технологиялық деңгейде және ерекше талаппен нақты 

орындау, бұл облыста олардың өзара байланыстары әр түрлі жаңартулармен, 

сонымен  қатар  операциялық  жүйенің  дамуы  қазіргі  бағыттармен  артуда. 

Курстан 

өткеннен 

кейін 

студент 


операциялық 

жүйенің 


негізгі 

құрылымдарымен әр түрлі механизмдерін меңгеріп алуы тиіс. 

 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Операциялық жүйе құрлымы негізінде білімді үйрету, DOS, WINDOWS, 

UNIX, LINUX қатарлы операциялық жүйенің жұмыс тәсілдерін үйрету.  

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

Операциялық жүйенің құрлымын және құру принциптері туралы білімді 

үйрету; 


-

 

Ішкі басқару жүйелерің жұмыс істеу үрдістері туралы білімді үйрету; -

 

Ішкі басқару жүйелерің жұмыс істеу жад туралы білімді үйрету; -

 

Практикалық  жұмыстың  дағдылары  және  конфигурациялаулар  ОЖ MS-DOS; 

-

 Құрлымды  зерттеу  және  жұмыс  жасау  механизмдері  Windows 

95/98/NT/2000/XP.  (ОЖ  функциясы,  виртуалды  жады  әдірісі,  көп 

тапсырмалық,  басқару  процестерімен  басымдылықтарды  жоспарлау, 

файлдық жүйе); 

-

 

Практикалық  жұмыс  дағдысын  игеру  және  Windows  95/98 конфигурациялаулары; 

-

 Стандартты сервисті бағдарламаларды зерттеу; 

-

 MS-DOS  Операциялық  жүйенің  құрлымдық  және  механизмдік  жұмыс 

жасауын зерттеу; 

-

 

ОЖ UNIX/ LINUX классикалық файлдық жүйелерді зерттеу; -

 

ОЖ  UNIX/  LINUX  процестер  ішкі  басқару  жүйелерінің  жұмыс  істеу принциптерін зерттеу; 

-

 ОЖ UNIX/ LINUX ішкі басқару жүйелерінің кіріс/шығыс прициптерін 

зерттеу.  

Пәнді оқыту нәтижесін студент білуі және істей алуы тиіс: 

-

 

Операциялық жүйелердің негізгі функциялары; -

 

Процессордың ішкі басқару жүйелерінің жұмыс жасауы туралы білім. -

 

Жадның ішкі басқару жүйесі; -

 

Сыртқы жадының ішкі басқару жүйесі; -

 

Практикалық қызмет 

жағдысы 


және 

ОЖ 


MS-DOS 

конфигурациялаулары; 

-

 

Windows 95/98/NT/2000/XP құрлымы және қызмет дағдысы-

 

Стандартты сервисті программалар; -

 

MS-DOS операциялық жүйе; -

 

Файлдық жүйе, басқару процессоры және ОЖ UNIX/ LINUX ішкі кіріс-шығыс жүйелері; 

 

Оқу графигі: Оқытудың негізгі кезеңі (15 апта) студенттің оқу үрдісіне 

деген  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі. 

Осы кезде сабақтың сызбасы келесідей: 1 дәріс аптасына -2 сағ. (әр дәріс 100 

минут),  1  зертханалық  жұмыс  әр  аптада  -2  сағ.  (әр  сабақ  100  минут),  апта 

сайын  дәрістерге  тәжірибелік  және  зертханалық  сабақтарға  дайындығы 

ретінде есептік-графикалық түрдегі студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) -5 

сағ.,  әр  аптада  СОӨЖ-2  сағ.  (кеңес  берулер  және  есептік-графикалық 

жұмыстарды тапсыру). 

 

Дәрістер (30 сағат)  

Дәріс/ 


апта. 

Күні   Тақырып  

Әдебиеттер  

1/І 


 

1.  Операциялық  жүйе,  негізгі  атқаратын 

қызметтері. (2 сағат) 

Мақсаты 


және 

атқаратын 

қызметі. 

Эволюцияның  дамуы.  Негізгі  ұғымдары, 

ОЖ тұжырымдамалары. ОЖ топтастыру. 

/1,6 негіз/,  

/9,12 қос/ 

2/ІІ 


 

2.Құрлымы. (2сағат) ОЖ классикалық және 

көп 

қабатты 


архитектура. 

Негізгі 


жағдайлар,  ОЖ  микроядро  құрлымының 

артықшылықтары және кемшіліктері. 

/ негіз/ 

/11,13/ қос 

3/ІІІ 

 

3.ОЖ  үйлесімділігі.  (2  сағат)  үйлесімділік түрлері.  Үйлесімділікті  жүзеге  асырудың 

әдістері. 

/2 негіз/ 

/12 қос/ 

4/IV 

 

4.ОЖ процессіне ұсыныс. (2 сағат) Процесс түсінігі және күйі. 

/ 1негіз/ 

/11,12 қос/ 

5/V 


 

5.Үрдістер  операциясы  және  олармен 

байланыс  ұғымдары.  (2  сағат)  Process 

Controln  Block  үрдістер  контексті.  Бір  рет 

/1,2 негіз/ 

/12 қос/  

және  көп  рет  қолданылатын  операциялар. Контесті аудару. 

6/VI 


 

6.Үрдістерді  жоспарлау.  (2  сағат)  деңгейі, 

өлшемдері, 

параметрлер, 

ығыстырғыш 

және 


ығыстырғыш 

емес 


жоспарлар. 

Алгоритм  жоспарлары.  First-Come,  First-

Served  (FCFS).  Round  Robin  (RR).  Shortest-

Job-First (SJF).  

/ 1 негіз/ 

/13 қос/ 

7/VII 

 

7.Кепілді және 

басым 


жоспарлар. 

Көпдеңгейлі 

кезек 

(Multilevel Queue).Көпдеңгейлі кезекпен кері байланыс  

(Multilevel Feedback Queue). (2 сағат)  

/ 1 негіз/ 

/13 қос/ 

8/VIII 

 

8.Компьютер жадысы. (2 сағат) Компьютер жадсының  физикалық  ұйымдастырулы. 

Логикалық жады. Байланыс әдірісі. Басқару 

жадысының  қарапайым  схемасы.  Бір 

үрдісті 


жадыда. 

Оверле 


құрлымы. 

Динамикалық 

тарату. 

Жадыны 


ұйымдастыру сегмент және сегмент беті.  

/1,2 негіз/ 

9/IX 

 

9.Виртуалды жадыны 

қолдаудың 

архитектуралық тәсілі. (2 сағат) Виртуалды 

жады  туралы  түсінік.  Виртуалды  жадыны 

қолдаудың 

архитектуралық 

тәсілі. 

Виртуалды  жадының  аппараттық  тәуелсіз 

деңгейін басқару.  

/ 1 негіз/ 

/13,20 қос/ 

 

10/X  

10.Алгоритмді  ауыстыру  бөлімі.  (2  сағат) 

FIFO  Алгоритмі.  Бірінші  келген  бөлімін 

игеріп  шығару.  Оңтайлы  алгоритм  (ОРТ). 

LRU  Алгоритімі.  Басқару  бөлімінің  саны, 

процессор  бөлісі.  Көптеген  жұмыс  моделі. 

Логикалық  жады.  Жады  менеджерінің 

жұмыс істеу аспекттері. 

/ 1 негіз/ 

/13,20 қос/ 

11/XI 

 

11.Басқару  файлдары  (2  сағат)  Файлдық жүйенің  негізгі  ұғымдары.    Файлдар  алу 

амалдары.  Директорі.  Файлдық  архивтің 

логикалық құрлымы. Дискті бөлу. Файлдық 

архивке достық ұйымдастыру. 

/ 1 негіз/ 

/13,20 қос/ 

12/XII 

 

12.Файлдық жүйе. Жүйені сақтау  (2 сағат). Сыртқы  жадны  басқару.  Байланыс  тізім. 

Файлдарды  бейнелеу  кестесі.  Индексті 

түйіндер.  Еркін  басқару  және  жұмыс 

істейтін  диск  кеңістігі.  Блок  размері.  Күй 

табағындағы  файлдық  жүйенің  құрлымы. 

/2,5 негіз/ 

/14,18,20 қос/ 


 

Директорды жүзеге асыру. Файлдық жүйені монтаждау.  Байланыс  файлы.  Файлдық 

жүйенің  тұтастығы.  Файлдық  жүйенің 

өнімділігі.  

13/XIII   

13.Енгізудің-шығарудың басқару жүйесі. (2 

сағат) 


физикалық 

енгізу-шығаруды 

ұйымдастыру  қағидалары.  Структуралық 

контроллер  құрылғысы.  Құрлым  және  үзу 

сұрағы.  Ерекше    жағдай  және  жүйелік 

шықару.  Жадыға  тікелей  рұқсат.  (Direct 

Memory  Access-DMA).  Ішкі  жүйенің  кіріс-

шығыс  атқаратын  қызметтері.  Буферлеу 

және кэштеу. Spooling және құрлымын алу. 

Қатені  және  үзуді  жөндеу.  Сұраныс 

жоспары.  

/1,2 негіз/ 

/2/ қос 

14/XIV   

14.ОЖ сеті және желілері. (2 сағат) Желілер 

және  таратылған  ОЖ.  хаттама  ұғымы.  Көп 

деңгейлі  есептеу  желі  жүйесінің  құрылу 

моделі.   

/1,4,5,7 негіз/ 

15/XV 


 

15.Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 

негізгі 


ұғымдары.  (2  сағат) 

Қауып-қатерден 

сақтандыру.  Бір  Криптографиялық  базалық 

технологиялық 

қауіпсіздік 

ОЖ 


операциялық жүйе механизімін қорғау.  

/1,5 негіз/ 

/11, 13,20 қос/ 

 

     Зертханалық сабақтар (30 сағат)  

зерт. 


жұм./апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиеттер 

1/ I-II 

 

1.№1  Зертханалық  жұмыс. UNIX/LINUX 

System 


операциялық 

жүйесімен 

танысу. (4 сағат)  

/1.6 негізі/ 

/9,12 қос./ 

2/III-IV 

 

2.№2  Зертханалық  жұмыс ed,sed,vi-    файлдарының 

редакциялаулары.  Файлды 

түзу және іске қосу. Chmod 

командасы ( 4 сағат ) 

/5негізгі/ 

3/V-VI 


 

3.№3  Зертханалық  жұмыс. 

ОЖ-ің  UNIX  процессы. 

Жаңа  бағдарлама  түзу. 

Жаңа  программаны  іске 

қосу (4 сағат) 

/1 негізі/  

/16 қосымша/  

4/VII-VIII  

4.№4  Зертханалық  жұмыс.  

FIFO-ның  UNIX-ке  PIPE 

үрдісі 


арқылы 

өзара 


ұйымдастыру.(4 сағат) 

/11 қосымша/ 

5/IX-X 

 

5.  Зертханалық  жұмыс System    V  IPC  құралы.  

UNIX  те  жадымен  бөлу  

жұмысын 

ұйымдастыру. 

(thread’ов)  атқару  туралы  

түсінік.  

(4 сағат) 

/15 қосымша/ 

6/XI-XII 

 

6.№6  Зертханалық  жұмыс. UNIX  файлдық  жүйесін 

ұйымдастыру (4 сағат) 

/16 қосымша/ 

7/XIV-XV 

 

7.№7  Зертханалық  жұмыс. Файлдар 

туралы 


түсінік,жады    бейнелеуші 

(memory mapped файлы).  

(6 сағат) 

/1 негізгі/, 

/9,17 қосымша/ 

  

Сабақ жоспары бойынша студенттің мұғалімімен  өзіндік жұмысы  (30 сағат) 

Студенттің  мұғалімімен  өзіндік    жұмысында    студент  төмендегілермен 

танысады: 

1)

 Компьютерлік  және операциялық жүйеге анализ  және шолу жасау. 

2)

  UNIX файлдық  жүйесін ұйымдастыру. 

3)

 System  V IPC әдісі. UNIX те жадыны бөлу жұмысын  ұйымдастыру.  

 

Студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  графигі (75 сағат) 

 

№   Сабақтың түрі 

 СӨЖ  тақырыптары 

СӨЖ өткізу 

жұмыстары 

Әдебиеттер 

1. 

Дәріс 


Өткен дәріс 

материалдарымен  

жұмыс 

Әр апта 


сайын 

Оқу 


әдістемелік 

кешен  


2. 

Зертхана 

Алдағы өтілетін 

зертханалық 

жұмыстарға  

дайындық 

Әр апта 

сайын  


Оқу 

әдістемелік 

кешен 

3.  Курстық жұмыс  Курстық жұмыс 

тақырыбы 

бойынша 

бөлімдерді 

орындау 

4,8,12 


апталар 

Әдістемелік 

нұсқаулықтар 


 

әдістері мен 

теориясын 

оқып 

үйрену 


 

    Курстық жұмыс: 

К.ж/ 


апта 

Өткізу уақыты 

(аптасы) 

Тақырыбы 

    Әдебиеттер 

II 


XIII 

NET 


платформа 

ішіндегі 

процессімен    қарым-қатынастық 

әсері 


/1,2,6,негізгі/ 

/9,11,12,13/ қос. 

II 

XIII 


Windows  өшірілген  файлдардың 

қалпына  келтіру 

/1,2,5, негізгі/, 

/13,14,18,20/ 

II 

XIII 


Windows 

NT/2000/XP 

операциялық жүйесі 

/1,2 негізгі/, 

/11,12 қосымша/ 

II 


XIII 

OC Novell Netware 

 

II 


XIII 

Операциялық  жүйенің  құрылу 

принциптері 

 

II XIII 

Unix-ті ОЖ процессінде  жүйелік 

басқару 

 

II XIII 

 

CMD интерпретаторымен жұмыс   II 

XIII 


 

Windows  Vista  көп  тапсырмалы 

реализациясы 

 

II XIII 

 

Linux операциялық 

жүйесін 


Knoppix- пен салыстыру 

 

II XIII 

 

Операциялық  жүйенің    және оның даму тарихы 

 

II XIII 

 

WinAPI-дің криптограммалық 

дамуы 


 

 

 

 Түсіндірмелік курстық жұмыс келесі бөлімдермен тұруы керек: 

1.

 Мазмұны. 

2.

 Кіріспе. 

3.

 Операциялық жүйесі архитектурасы және оның  функционалдық 

мүмкіндіктері. 

4.

 

Операциялық жүйесі механизмінің  түрлері  және құрылымы. 5.

 

Қорытынды. 6.

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі. 7.

 

Қосымша.             

 

Ақпараттану сапасының көзі студент кітабы, оқу құралын, компьютер  бойынша  периодты  баспаны    және    компьютерлік  технология  әдістемелік  

өңдеулерді    бағдарламалық  түрлері  бойынша  әдебиеттерді,әр  бағдарлама 

бойынша  интернет    жүйесі  бойынша  және  компьютерлік    жады  бар 

бағдарламалар  бойынша  анықтамаларды қолданылуы  керек. 

  

   Аралық бақылау (АБ)  

АБ саны 


Уақыты 

(апта) 


Тақырыбы 

  №  әдебиттер Тақырып бойынша тестілеу: Операциялық  жүйе,  негізгі 

атқаратын 

 

қызметі. Құрылымы.  ОЖ  үйлесімділігі. 

ОЖ    процессін  көрсету. 

Операция 

процессорымен 

және    байланыс    түсінігі. 

Үрдістерді    (  процестерді) 

жоспарлау  деңгейін,  өлшемін, 

параметірін  ,  ығыстыратын  

және 

ығыстырмайтындығын жоспарлау. 

/1,6 негізгі/, 

/9,11,12,13 

қосымша/ 

13 


Тақырып бойынша тестілеу: 

Компьютер 

жадысы. 

Компьютер 

 

жадысының  физикалық    ұйымдастырылуы. 

Логикалық  жады.  Виртуалды 

жады 

туралы 


түсінік. 

Алгоритмі.  Басқару  файлдары. 

Файлдық  жүйе туралы  негізгі 

түсінік.  Файлдық  жүйе  кіріс-

шығыс  басқару    жүйесі. 

Байланыс  және  желі  аралық  

ОЖ 

басқару 


жүйесі. 

Ақпараттық қауіпсіздік 

/1,2,4,5,7 негізгі/, 

/11,12,13,14,18 

қосымша 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 

 

Әдебиттер Негізгі: 

1. Вильям Столлингс. Операционные системы. Четвертое издание. 

Москва,Издательский дом «Вильямс»2002.                                                         

2. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных систем Москва, 

издательство ИНТУИТ, 2005  

3.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский 

дом Питер, 2001 

4.  Таненбаум  Э.Современные  операционные  системы.  СПб.:  Издательский 

дом  Питер,  2002  5.  Кузнецов  С.Д.  -  Операционная  система  UNIX 

http://www.citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml

 

5. Айвенс К. Windows Serwer 2003. Москва, 2002 6. Дейтел Г.Введение в операционные системы.М.: Мир, 2011 

7. Дунаев С.Unix. System V. Release 4.2, М.: Диалог МИФИ, 1996  

8.  Ив  Лепаж,  Поль  Яррера.  Unix.  Библия  системного  администратора. 

М.:,Диалектика,2002  

9.  Е.Г.  Сатимова,  Операционные  системы.  LINUX.  Решения  задач 

структурной  и  функциональной  организации.  Учебное  пособие  АУЭС. 

Алматы: 2009  

10.  Сябина  Н.В.,  Ешпанова  М.Д.  Методические  указания  к  выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы» для студентов 

специальности  5В070200  –  «Автоматизация  и  управление».  –  Алматы: 

АУЭС, 2009 

11.  Попенкова  Е.А.  Методические  указания  к  лабораторным  работам  по 

дисциплине «Операционные системы» - Алматы: АУЭС, 2010 

12.  Сябина  Н.В.,  Рудакова  Л.Н.  Операционные  системы.  Методические 

указания  к  расчетно-графическим  работам  для  студентов  специальности 

5В070200 – «Автоматизация и управление». – Алматы: АУЭС, 2010 Қосымша: 

13.


 

С. 


Ивановский. 

Операционная 

система 

UNIX. 


Справочное 

руководство.М.,Плюс,2001. 

14. Bach M.J.The design of the UNIX Operating System Prentice-Hall, 1986 

15.  Security  Architecture  for  Open  Systems  Interconnection  for  CCITT 

Applications. Recommendations X.800. CCITT.Geneva. 1991 

16.  Department  of  Defense.  Trusted  Computer  System  Evaluation  Criteria.  DoD 

5200.28, STD. 1993 i486 Microprocessor Intel Corporation, 1989 

17.  Silberschatz  A.,  P.B.Galvin  Operating  System  Concepts,  6th  edition  John 

Willey & Sons, 2002  

18. Курячий Г.В. Операционная система UNIX. Москва 2004 

19.  Ахо  В.,  Хопкрофт  Д.,  Ульман  Д.Структуры  данных  и  алгоритмы  М.: 

Вильямс, 2001 

20.  Стивенс  У.UNIX:  Взаимодействие  процессов  .СПб:  Издательский  дом 

Питер, 2002 11 

 

21.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский дом Питер, 2002  

22.  Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Операционные  системы.  Спб.:  Издательский 

дом Питер, 2008 

23.  Коньков  К.А.  Устройство  и  функционирование  ОС  Windows.  Москва, 

2008 

24. Peter J. Denning - Before memory was virtual (Draft, June 6th 1996) 25. 

http://cne.gmu.edu/pjd/PUBS/bvm.pdf

 

26.  Таненбаум  Э.Современные  операционные  системы.  СПб.:  Издательский дом Питер, 2005 

27.  Стивенс  У.UNIX:  Взаимодействие  процессов  .СПб:  Издательский  дом 

Питер, 2003 

28. Андреев А. Microsoft Windows XP. СПб: Под. ред., 2006   

Бағалау бойынша  ақпарат: 

Курс  бағдарламасы  бойынша  сіздің    жетістіктеріңіздің  деңгейі    жалпы  

қорытынды  бағалар  жүйесі негізінде  бағаланады  (кесте 1) 

 

Әріптік  жүйе 

бойынша 

бағалау 


Балдар 

Балдар 


%- дық мәні 

 Дәстүрлік 

жүйе 


бойынша  бағалау 

А 

4,0 95-100 


Өте жақсы 

А- 


3,67 

90-94 Өте жақсы 

В+ 


3,33 

85-89 Жақсы 

В 

3,0 80-84 


Жақсы 

В- 


2,67 

75-79 Жақсы 

С+ 


2,33 

7,74 Қанағаттанарлық 

С 

2,0 65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 Қанағаттанарлық 

Д+ 


1,33 

55-59 Қанағаттанарлық 

Д- 


1,0 

50-54 Қанағаттанарлық 

Ғ 0-49 


Қанағаттанарлық 

емес 


 

Кесте 2. Рұқсат рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің мәнділігі 

Параметрі 

Коэффициенттері 

Зертханалық жұмысты орындау  және 

қорғау 

0,4 


Курстық жұмыс (Есептік- 

графикалық жұмыс) 

0,4 

Аралық бақылау ( тестілеу) 0,1 

Дәрістік сабақтарға  қатысу 

0,1 


12 

 

барлығы рұқсат 1,0 

 

Барлық баллдардың қойылуы: 

И =0,6 РД+0,4 Е 

Е- емтихан алған балл 

 

Әр-бір жұмыстың тапсырылуы мен орындалуы (Зж). 

Орындалған зертханалық жұмыстың бағалануы (ЗжБ) -100%  (9 балл) 

Зертханалық  жұмысты  тапсыру  (ЗжТ)  –  Қорғау  бағасы  =  жоғары  100%  (9 

балл) 


Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжК) –  1% күнделікті уақытында 

Есептік-графикалық жұмыс (ЕГЖ): 

Есептік-графикалық жұмыс жұмысының бағалануы  (ЕГЖБ):-100%  (9 балл) 

Есеп-графикалық  жұмыс  жұмысының  бағалануы    (ЕГЖБ):-  жұмысты 

қорғау= жоғары 100% (9 балл) Дәріс сабақтарына қатысу (Дәр): 

Дәріс сабақтарына қатысуды бағалау  (ДәрБ) – 100% 

Дәріс сабақтарына қатыспаған жағдайда  (ДәрҚ)– 100/барлығы * % 

1дәріске кешігу (ДәрК) – 100/барлығы * % 

Сонымен: Дәр=ДәрБ-ДәрҚ*сабаққа қатыспаған белгі саны (ж)-ДәрК* сабаққа 

кешіккен белгі саны. Студенттердің өзіндік жұмысының  бағалануы 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

 

Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы      3 –кесте  

Параметрі 

%-тік үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 


Курстық  жұмыс 

35 


Студенттердің өзіндік жұмысы 

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

  

    Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

    Студенттердің өзіндік жұмысының  бағалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

 

 Аралық бақылау (аттестация) (АБ):       Аралық  бақылауға  тест  бойынша  –30  сурақ  берілген:  16  сураққа  жауап 

берген  студент  аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мұндай  жағдайда 

аралық бакылаудың бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

 


13 

 

Емтиханға жіберу рейтингі. Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу 4-кесте 

 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар  

сан 


Балл, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан    өтпей  қалған  жағдайда  (дұрыс  жауабы  16 аз  болса)  студент аралық  бақылауды  екінші  рет    кайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда  аралық 

бақылаудын бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген 

 

Дурыс жауаптар саны Балл, % 

Дурыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

1-5 


10 

21-22 


60 

6-9 


20 

23-24 


65 

10-15 


30 

25-26 


70 

16-18 


40 

27-28 


75 

19-20 


50 

29-30 


80 

 

Семестрдегі қорытынды баға:   

                  ∑емт.жіберуCPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91

                                                                           5 – кесте. 

                      Параметрі 

   %-тік үлесі  

           Баллдар  

Емтиханға жіберу рейтингі  

60 


5,4 

Финалдық емтихан  

40 

3,6 


Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑ 

емтихан 


100    Баллдарды қою саясаты 

            Ең  жоғары  бағалау  балдардарының    барлығы    2,3  кестелерде 

көрсетілгендей.  Олар    жұмысты    тыңғылықты    орындау    шартында    және  

жұмыстың жоғары  сапада  орындалуына  қойылады. Бағалаулар балы дәріс 14 

 

сабақтарына    қатысуы  бойынша    өткізіп    алған    дәріс  сабақтарына  байланысты  қойылады.  

 

Курс политикасы  

-

 

сабақтардлы жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; -

 

оқытушымен  берілген сабақты жүргізу сценариін тыңғылықты  ұстану  әрі сабақтағы  тапсырмаларды  орындау; 

-

 себепті    жағдайларға    байланысты    жіберілген    (деканаттан  берілген  

рұқсат  қағаз бойынша) зертханалық  сабақтарға  қайта тапсыру

-

 

 қорғау    үшін    берілген    курстық    жобаны    семестрдің    соңғы  аптасынан бұрын  тпсырып үлгеру; 

-

 өз бетінше үйде және курстық кітапханада  дайындалу. 

  

Академиялық этика нормалары:  

-

 

Тәртіптілігі; -

 

Тәрбиеліліг; -

 

Мейірімділігі; -

 

Шыңшылдық; -

 

Жауапкершілігі; -

 

Аудиторияда ұялы телефон өшірулі болуы тиіс; Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен    класс 

жетекшісінің бар кезінде шешілу керек. Ал тіпті болмаған  жағдайда  деканат 

қызметкерлеріне  жеткізілу керек. 

 

  

 

 

  

 

 Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 153.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет