ЖҰмыс бағдарламасы мамандыққа кіріспе 050704 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналғанжүктеу 57.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі57.55 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандыққа кіріспе

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз

ету мамандығының студентеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы

 

ПМУ ҰСН 7.18.2/07Павлодар

                                                   БЕКІТЕМІН

                       ОІЖ проректор

_______________Н.Э.Пфейфе

р

“___”_____________200_ж.Құрастырған: аға оқытушы__________ Исабеков Жанат

Бейсембаевич  

                                                 

(қолы)


Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы

«Мамандыққа кіріспе»  пәні бойынша

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама

білім беру мамандықтары студенттеріне арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   жұмыстын   оқу   жоспары   және

мамандықтың элективті  пәндер каталогы негізінде әзірленген

050704   «Есептеу   техникасы   және   бағдарламалық   қамтама»

мамандығы   бойынша   жұмыс  оку   жоспары   негізінде   өнделген

және   С.Торайгыров   ат.   ПМУ   ғылыми   кенісінің   отырысында

бекітілген «__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасы.

Кафедра  мәжілісінде  ұсынылған   «___»   _______200_   ж     №   __

хаттамасы

Кафедра меңгерушісі

______________ О. Г. Потапенко

                                                  

(қолы)

“Физика,   математика   және   ақпараттық   технологиялар”факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

«__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасы

ӘК төрағасы  _______________________ А.Т. Кишубаева

                                               

(қолы)

КЕЛІСІЛДІ

ФМ және АТ факультет деканы _____________________ С. К. 

Тлеукенов

                                                                

(қолы)

ПМУ ҰСН 7.18.1/08Мамандық бойынша элективтіқ 

пәндер катологы негізінде 

әзірленген пәннің жұмыс 

бағдарламасын бекіту парағы«__» _________ 200_ ж.

ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚб бастығы

 

________________________А.А. Варакута 

                                               

(қолы)

«___» _______200_ ж.1 ПӘННІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ, МАҚСАТЫ МЕН

МІНДЕТТЕРІ

1.1 Пәннің мақсаты: 

Тәлімгерлерді   қазіргі   компьютерлік   технологиялардың

бағдарламалық   құралдары   мен   пайдалануға   үйрету   –

құжаттармен, кесте түрінде берілген мәтін мен деректер.1.2 Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті: 

Ақпарат   және   ақпараттану,   компьютердің   құрылғылары,

дербес   компьютерді   іске   қосу   және   өшіру,   бағдарламалық

құралдар,   компьютерлік   вирустар,   архивтеу   бағдарламалары,

компьютерлік желілер, Интернет желісі, электрондық пошта.

1.3 Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:

Тәлімгерлер  дербес   компьютерлермен   жұмыс   жасау   білу

керек,   олар   әртүрлі   архивтеу   бағдарламалармен,

антивирустық   бағдарламалармен   компьютерлік   желісінде,

интернет   желісінде   және   электрондық   поштасында   хатты

дайындауға жұмыс істеуді білу керек.1.4 Пререквизиттер:

“Мамандыққа   кіріспе”  пәнін   оқу   орта     мектепте

ақпараттану,   математика   және   математикалық   логика

элементтері   сабақтары     бойынша   алынған   білімдерге

негізделеді.


                                                                                  

  

2.САҒАТТАРДЫҢ   ТАРАТУЫ   СӘЙКЕСТІКТЕ   БАҒЫТ

ТАҚЫРЫПТАРЫМЕН МАМАНДЫҚ ОҚУЛЫҚ  ЖОСПАРЫ

Күндізгі оқу формасы,  жалпы орта білім негізінде оқитын

050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»

мамандығының  студенттер үшінПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТАР ЖОСПАРЫр/с 

Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Д

ә

р

іс

Т

Ө

Ж

1

23

4

1Ақпарат және Ақпараттану. 

1

2Компьютерлердің құрылғылары.

1

33

Дербес компьютерлерді іске қосу және өшіру. 

2

4

4Бағдарламалық құралдар.

2

5Компьютерлік вирустар.

2

106

Архивтеу бағдарламалары.

2

7

Компьютерлік желілер. 2

10

8Интернет желісі.  

2

109

Электрондық пошта.

1

Барлығы

15

30

Пәннің тақырыптық 

жоспары

Нысан


ПМУ ҰСН 

3   ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ

3.1  ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1 Тақырып. Ақпарат және ақпараттану

Ақпарат.   Ақпараттану.   Ақпарат   және   есептеу

машиналары. Жаңа ақпараттық технологиялар. 

2 Тақырып.

 

Компьютердің құрылғылары

Тарихи   деректер.   Компьютерлік   жүйелер.   Компьютерлік

жүйелдерді пайдалану. Аппараттық жабдықтар. Дербес ЭЕМ.  

3 Тақырып. Дербес компьютерді іске қосу және өшіру

Дербес   компьютерді   іске   қосу   және   өшіру.   Дербес

компьютердің пернетақтасы. Командалық меню.  

4 Тақырып. Бағдарламалық құралдар

Бағдарлама.   Интерфейс

.   Бағдарламалық   жасақтама.

Операциялық   жүйелер.   Сервистік   бағдарламалар.   Ойын

бағдарламалары.  Оқыту бағдарламалары. Аспаптық құралдар.

5 Тақырып. Компьютерлік вирустар

Вирустар   және   олардың   түрлері.   Бүлінген   вирус   жұққан

файлдар.   Компьютерлік   вирустардан   сақтанудың   негізгі

тәсілдері. Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі.  6Тақырып. Архивтеу бағдарламалары

Файлдарды   архивтеудің   қажеттілігі.   Архивтік   файл.

Файлдарды архивке енгізу. Архивті бүлінуден сақтау. 

7 Тақырып. Компьютерлік желілер

Компьютерлерді   желілерге   біріктіру.   Принтерлер.

Мәліметтер базасы. Жергілікті желі. Ауқымдық желілер. 

8 Тақырып. Интернет желісі

Аздаған   тарихи   дерктер   мен   статистикалық   мәліметтер.

Интернетпен қатынас құру. 

 9 Тақырып. Электрондық пошта

Хатты

 

дайындау. Файлдық

 

серверлер.Телеконференциялар. Кодтау туралы. 

3.2  

  ТӘЛІМГЕРЛЕРДІҢ   ӨЗДІК   ЖҰМЫСЫНЫҢ

МАЗМҰНЫ

Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде оқитын

050704   «Есептеу   техника   және   бағдарламалық   қамтама»

мамандығының 

 студенттер үшін

ТӨЖ түріЕсеп түрі

Бақылау түрі Сағат 

көле


мі

1 Дәріс сабақтарға дайындалу

Сабаққа қатысу

8

2 Аудиторлық 

сабақтың


мазмұндамасына   кірмеген

тақырыпты оқу 

Конспект

Жеке сұраныс

12

3 Семестрлік   тапсырмалардыорындау

Конспект


Жеке сұраныс 

5

4 Бақылау түрлеріне дайындалу1МБ,2МБ

(тестілеу)

5

Барлығы


30

4 Өзіндік жұмыстың  тақырып тізімі

5 Тақырып. Компьютерлік вирустар

Вирустар   және   олардың   түрлері.   Бүлінген   вирус   жұққан

файлдар.   Компьютерлік   вирустардан   сақтанудың   негізгі

тәсілдері. Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі.  7 Тақырып. Компьютерлік желілер

Компьютерлерді   желілерге   біріктіру.   Принтерлер.

Мәліметтер базасы. Жергілікті желі. Ауқымдық желілер. 

8 Тақырып. Интернет желісі

Аздаған   тарихи   дерктер   мен   статистикалық   мәліметтер.

Интернетпен қатынас құру. 


                                                                              

 

                            “Мамандыққа кіріспе” пәні бойынша

050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»

мамандықтың жұмыс оқу жоспарының көшірмесі

Оқуформасы

Бақылау түрлері

Тәлім.

жұмыс


көлемі, сағ

Курс және семестр

бойынша 

сағаттарды бөлу (сағ)

Е

м

т.

С

ын

а

қК

об

а

Кұ

мЕ

Г

ЖБ

ұм

барлығы


Д

ә

ріс

С

ар

а

мЗ

е

рт

.

    

  

ТӨ

Ж

Дә

р

ісС

а

ра

м

Зе

р

т.

Т

ӨЖ

Бар


л

Ауд


ТӨ

Ж

1. Күнд. оқуформасы,

жалпы


орта

білім 


1

45 15 30


1семестр

2 семестр

15 -

- 3


0

-

--

-

Мамандықтың жұмысмамындығы оқу жоспарынан

үзінді


 

көшірме


ПМУ ҰСН 

7.18.1/105 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1  Аладьев   В.З.   и   др.   Основы   информатики:Учеб.пособие   для   вуз-

ов/Аладьев     В.   З.   ,Хунт   Ю.Я.,Шишаков   М.Л.-2-е   изд.,перераб.и   доп.-

М.:Филинъ,1999.

2  Балапанов Е.Ә., Бөрiбаев Б. Жаңа информациялы· технологиялар ин-

форматикадан  30  сабақ Тәжiрбиелiк оқулық.-Алматы,2001. 

Информатика: Практикум  по технологии работы на компьютере:Учеб.

пособие для   вузов/Под ред. Н.В. Макаровой.-М.:Финансы истатистика,1997.-

384с.:ил.

4

 

Камардинов,   О.   Информатика:жоғары   және   орта   оқу   орындарында

арналған   оқу   құралы/О.   Камардинов.-2-шi   басылымы.-Алматы:Қарасай,2006.-

360 б.


5  Шәрiпбаев   А.   Информатика:Жоғары   оқу  орындарының   студенттерiне

арналған оқу құралы.-Алматы,1992.Қосымша әдебиет

  6  Кушниренко     А.   Г.   и   др.   Основы   информатики   и   вычислительной

техники: Проб. учеб. для сред. Уч-еб. ведений/Кушниренко А.Г.,Ле-бедев Г.В.,

Сворень Р.А.-3-е изд.-М.:Просвещение,1993.

7  Симонович   С.В.   и   др.   Специальная   информатика:Учебн.пособ./Симонович С.В., Евсеев Г. А., Алексеев А.Г.-М.:Аст-пресс, 2000.-480с.

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  • ӘК төрағасы _______________________ А.Т. Кишубаева
    • КЕЛІСІЛДІ
    • ФМ және АТ факультет деканы _____________________ С. К. Тлеукенов
      • ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ
  • ЖжӘҚб бастығы ________________________А.А. Варакута

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 57.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет