Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 278.72 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата22.02.2017
өлшемі278.72 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

  

 

  

Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген  

Кеңес төрайымы  

 

____________ Н.Дүйсенғұлова « ___ »  __________ 20__ ж.,  № __ 

 

  

 

 

 

 

Білім беру бағдарламасы бакалавриат 

5В050700-Менеджмент мамандығы 

 

  

 

 

Жұмыс бағдарламасы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы  

Құрастырғандар:  Қазақ және орыс тілдері кафедрасы ф.ғ.к., доцент  Г.Садыр 

Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы э.ғ.к., доцент С. Қарғабаева 

 

  

 

  

Жұмыс бағдарламасы 5В050700-Менеджмент мамандығының студенттеріне арналған. 

 

 

 Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған 

«____»_______________ 20___ж.  № ____  хаттама 

 

 

Кафедра меңгерушісі  _______________    Г. Садыр   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы  

1  Алғы   сөз 

 

Кәсіби қазақ тілін  оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу 

нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы)  арқылы  жүзеге 

асырылады.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:  коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны 

қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік 

маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық  жеткізуі  үшін 

тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:  

 

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен 

мәдениетінің деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша 

түрде дамыту.  

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу 

жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын 

білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді 

беруге дайындығы болуы керек. 

 

Кейінгі деректемелер:  оқудың басты  стратегиясын пайдалану;  мәтіннің негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми 

баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра 

білу,  таңдаған  кәсібі  бойынша  баяндама  жасай  білу.  оқу-кәсіби  сала  бойынша 

сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. 

білуі тиіс. 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  бакалаврдың  біліктілік  моделіне  сәйкес 

төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек: 

 

Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын 

нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан 

орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді 

таңдап алуға дағдыландырады.   

Пәндік мамандандырылған: 

Тыңдалым бойынша:    

 

берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

 түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы 

ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері 

бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат 

мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы  

оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; 

 мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы 

тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

 мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

 хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс; 

Жазылым бойынша: 

 

мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, 

толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 

ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

 нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары 

жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) 

құрады. 


 

берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі; 

 баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;  

 айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар 

қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 

мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі; 

 естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс; 

 қазақ  тілінің  қоғамдық-әлеуметтік  қызметтері  мен  оған  қажетті  тілдік  сөз 

орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

 

сөз  мәдениетінің  негізін  ұлттық  әдеп  пен  тілдік  этикетті  білдіретін  шаблондар арқылы игерту; 

  кәсіби  тілде  сөйлеу  мен  жазу  үлгілерін  ресми  кездесулерде,  келіссөздерде, 

пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

 

іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағдыларын қалыптастыру.  Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

      Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде 

сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.  

     Осымен  қатар,  кез  келген  ресми  және  бейресми  жағдайларда  қарым-қатынас  жүргізе 

алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

      Ресми  тілде  меңгерген  материалдарды  сөз  әдебі  тұрғысынан  орнымен  қолдануға, 

орнықты  жауап  беруге,  сөйлеуде,  жазуда,  ойды  жеткізуде  сыпайы  сөздерді  таңдап  алуға 

дағдыландырады.   

 

 

  

 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары   

 

р/с 


Тақырып атаулары 

Барлығы 


Байланыс сағаттары 

Практикалық 

сабақтар 

ОБСӨЖ 


СӨЖ 1. 


Басқару 2. Менеджмент дегеніміз не? 3. Менеджмент эволюциясы 4. Басқарушы және басқару 

жүйесі 
5. 


Менеджменттің сыртқы ортасы 6. Менеджерлер деген кімдер? 7. Жұмыс уақыты және жеке 

еңбегін жоспарлау 1 Аралық бақылау 

8.  


Әдеп және басқару 9.  Ұйымның сипаттамасы 10.  Ұйымдағы байланыстың маңызы 11.  Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты 12.  Басқарушының стилі 

13 


Шешімдержәнеолардыңтүрлері 14.  Стратегиялық жоспарлау 

15.  Бизнес-жоспар 

 

Барлығы: 90 

45 


15 

30 


2 Аралық бақылау 

Емтихан  

 

3 Пән  мазмұны 

 

1-тақырып. Басқару. 

1. Басқару. 

2. Менеджмент тарихынан: Әбу насыр Әл-фараби.  

3. Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. Ана, Жер-ана.   2-тақырып. Менеджмент дегеніміз не? 

1. Менеджмент дегеніміз не? 

2. Менеджмент тарихынан: Төле би Әлібекұлы. 

3. Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар. 3-тақырыпМенеджмент эволюциясы. 

1.Менеджмент эволюциясы. 

2. Менеджмент тарихынан: Әйтеке би. 

3. Сөйлесім: Базар тынысы. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші. 4-тақырып. Басқарушы және басқару жүйесі . 

1. Басқарушы және басқару жүйесі 

2. Менеджмент тарихынан: Қазыбек би Қелдібекұлы. 

3. Сөйлесім: Көк базар. Ғылым күмбезі. 5-тақырып. Менеджменттің сыртқы ортасы.  

1. Менеджменттің сыртқы ортасы 

2. Менеджмент тарихынан: Жеті жарғы. 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. Ғарыштан естілген қазақ тілі. 

 

6-тақырып. Менеджерлер деген кімдер? 

1. Менеджерлер деген кімдер? 

2. Менеджмент тарихынан: Әбілқайыр хан. 

3. Сөйлесім: Суды үнемдеу. «Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз...» 

7-тақырып. Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау. 

1. Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау 

2. Менеджмент тарихынан: Анри  Файоль. 

3. Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары. «Болашақ» бағдарламасы. 8-тақырып.Әдеп және басқару.  

1. Әдеп және басқару  

2. Менеджмент тарихынан: Абай Құнанбаев. 

3. Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер. 9-тақырып.Ұйымның сипаттамасы.  

1. Ұйымның сипаттамасы 

2. Менеджмент тарихынан: Гаррингтон Эмерсон. 

3. Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері. 10-тақырып. Ұйымдағы байланыстың маңызы.  

1. Ұйымдағы байланыстың маңызы 

2. Менеджмент тарихынан: Фредерик Уинслоу Тейлор. 

3. Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы... 11-тақырып. Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты.  

1. Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты.  

Менеджмент тарихынан: Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. 

2. Сөз әдебі. 

3. Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы. Суретші әлемінде. 

12-тақырып. Басқарушының стилі. 

1.  Басқарушының стилі. Менеджмент тарихынан: Элтон Мейо. 

2. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар. 

3. Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды. Қазақтың тұңғыш операсы. 13-тақырып. Шешімдер және олардың түрлері. 

1. Шешімдер және олардың түрлері. Менеджмент тарихынан: Тұрар Рысқұлов. 

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі. 

3. Сөйлесім: Үй салу оңай? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді. 14-тақырып. Стратегиялық жоспарлау 

1. Стратегиялық жоспарлау. Менеджмент тарихынан: Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. 

2. Пікірталас (көшбасшының пікірталас мәдениеті) 

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат. 

 

15-тақырып.Бизнес-жоспар  

1. Бизнес-жоспар. Менеджмент тарихынан: Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы. 

2. Келліссөз (келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар) 

3. Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? Астана – елімнің алтын ордасы.  

 

 

 

 

 

 

 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 5 Тақырыптар, СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары  

 

р/с  Тақырыптар- дың атауы 

СӨЖ  

тапсырмалары 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Бақылау 

түрі 

СӨЖ-

ді 

өткізу 

мерзімі 

Максим

алды 

ұпай 

Басқару тәсілдері мен 

функциясы 

Реферат 

жазу 


 

 

  

Ғаламтор  

материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша  

реферат 

жазу 


1-апта 

 100 


Қазіргі 


заманғы 

менеджер 

қандай болу 

керек? 


Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

жинап,  эссе 

жазу 

2-апта 


 100 

Ғылыми менеджмент 

мектептері 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша  

реферат 

жазу 


3-апта 

 100 


Менеджердің 

түрлері 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша  

реферат 

жазу 


4-апта 

 100 


Кәсіпорынның 

ішкі және 

сыртқы 


ортасы 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша  

реферат 

жазу 


5-апта 

  100 


Уақытты 


тиімді 

пайдалану 

Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

жинап,  эссе 

жазу 

6-апта 


  100 

Жоспар қажет пе? 

Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

жинап,  эссе 

жазу  

7-апта 


100 

1 Аралық бақылау 

Мәдени мінез-құлық 

ережелері   

Реферат 

жазу 


 

Ғаламтор  

материалдары,  

энциклопедия 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

8-апта 


100 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы  

жинақтары, 

мерзімді  баспасөз 

басылымдар 

реферат 

жазу 


Бос уақыт 

және 

қызығушылық Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді  баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 


ақпараттар 

жинап,  эссе 

жазу 

9-апта 


100 

10  Басқару әдебi 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

реферат 


жазу 

10-апта  100 

11  Адамдарды 

басқара білу 

де - өнер  

 

Эссе жазу  

Ғаламтор  

материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

жинап,  эссе 

жазу 


11-апта  100 

12  Басқару 

шешімдерін 

қабылдау 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

реферат 


жазу 

12-апта  100 

13  Дұрыс шешім 

қабылдай 

білесіз бе? 

Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

эссе жазу 

13-апта  100 

14  Қазақ 

билерінің ел 

басқаруы 

Реферат жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

реферат 


жазу 

14-апта  100 

 

15  Жақсы басшы қандай болу 

керек? 


Эссе жазу 

 

Ғаламтор  материалдары,  

энциклопедия 

жинақтары, 

мерзімді 

баспасөз 

басылымдар 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша  

эссе жазу 

15-апта  100 

2 Аралық бақылау 

 

  

 

 

 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар В1-В2 

 

№ 

Тақырыптар 

Сөйлесім тапсырмалары 

Пайдаланылған 

әдебиеттер 

Көшеде жүру тәртібі. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Микродиалогті толықтыру. 

Сұхбатты рөлдерге бөліп оқу. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.  

Бағдаршамның шығу тарихы.  

Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Суретке қарап әңгіме құрау. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 7-10 беттер. 

Базар тынысы. Базарда сауда жүргізу. 

Жағдаяттық тапсырма бойынша 

жұмыс.  

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 11-14 беттер. 

Көк базар тарихынан. Диалогтен базардағы саудаға 

қатысты сөздер мен сөз 

тіркестрімен жұмыс. Дөңгелек 

үстел. 


Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер. 

Электр қуатын үнемдеу. Тақырыпқа қатысты сөздермен 

жұмыс. Диалогті монологке 

айналдыру. Арнайы сұхбат 

жүргізу. Аудио материалмен 

жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 14-17 беттер. 

Суды үнемдеу Тірек сөздермен жұмыс. Берілген 

сұрақтармен жұмыс. Пікірталас. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 22-24 беттер. __/__ бет 

10 


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

Бұқаралық ақпарат құралдары. 

Диалогпен жұмыс. 

Микродиалогті толықтыру. 

Мақала, публицистикалық 

очерк,сыни мақала, Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-

әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу 

құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –

Астана, 2010 жыл. 25-28 беттер. Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 278.72 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет