Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасыжүктеу 413.83 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата30.01.2017
өлшемі413.83 Kb.
  1   2   3   4

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

 

Алматы, 2014 

 

 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

аға оқытушысы К.К. Турарова___________________  

д.п.н., профессор С.Иманбердиева_______________  

ф.ғ.к., доцент Г.Ж. Өтемісова____________________ 

 

Жұмыс  бағдарламасы  қазақ  тілін  оқытудың  талаптарын  анықтайтын  Қазақстан Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  14.02.2011  жылғы  №14  бұйрығымен 

бекітілген  және  қолданысқа  енгізілген.Типтік  оқу  бағдарламасы  «Жоғары  білім  беру. 

Негізгі  ережелер»  6.08.085-2010  ҚР  МЖМБС-на  сәйкес  әзірленген.  2010  жылдың  «14» 

қазанында Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мәжілісінде қарастырылған.Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес қазақ тілін оқытуға арналған типтік 

бағдарлама  негізінде  5В050600  –  Экономика,  5В050700  –  Менеджмент,  5В051100  – 

Маркетинг, 5В050800 – Есеп және аудит, 5В050900 – Қаржы,  5В091200 – Мейрамхана ісі 

және қонақ үй бизнесі,  5В090900 – Логистика, 5В070400 – Ақпараттық технологиялар,  

5В 030100 – Құқықтану, 5В 050500 – Аймақтану,5В051000- Мемлекеттік және жергілікті 

басқару мамандықтары үшін құрастырылған.  

 

 

  

Жұмыс бағдарламасы кафедрасының отырысында талқыланған. 

№ «_____» хаттама «______ »__________________2014 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі_______________________ Г.Садыр  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

1-семестр          1 Алғы сөз 

Тәуелсіз  Қазақ  елініңсоңғы  он  жылдағы  қарқынды  даму  үрдісі  мен  әлеуметтік 

жағдайы,  шетелдермен  халықаралық  байланысының  нығаюы,  әлемдік  қауымдастықтағы 

беделінің  артуы,  біліктілік  деңгейі  әлемдік  стандарттарға  сәйкес  келетін,  бәсекеге 

қабілетті  жоғары  білімді  сапалы  мамандарды  даярлаудың  қажеттігін  туғызып  отыр. 

Мамандардың  бәсекеге  қабілеттілігінің  негізгі  көрсеткіштерінің  бірі  -  олардың 

мемлекеттік  тілді  толық  меңгеруі  мен  оны  тәжірибе  жүзінде  қолдана  алуы.  Қазақ  тілі 

курсын типтік бағдарламада көрсетілген талаптарға сай жүргізу мақсатында оның мақсат, 

міндеті айқындалып, осы жұмыс бағдарламасы дайындалды. Бұл жұмыс бағдарламасы В2 

– негізгі стандартты деңгейге арналған. 

Қазақ  тілі  пәнін  оқыту  практикалық  сабақтар,  «Сөйлесім»,    СӨЖ  (Студенттің 

өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.  

Мемлекеттік  тілді  жоғары  оқу  орнында  оқытуға  байланысты  ұсынылып  отырған 

бұл бағдарламаның  құрамына төмендегідей элементтер кіреді: 

 

оқытылатын пәннің өзектілігі;  

оқытудың мақсаты мен міндеті;  

пән бойынша алдыңғы және кейінгі деректемелер;  

студентте дамытылатын білім, білік, дағдылар, құзіреттіліктер. Қазақ  тілі  пәнін  оқытудың  мақсаты–  қазақ  тілін  меңгерудің  әрбір  деңгейіндегі 

негізгі  міндеттерді  сөйлеу  түрлеріндегі  модельдер  мен  қатысым  түрлері  арқылы  жүзеге 

асыру. 

Оқытудың  міндеттері: 

 студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу-кәсіби салалар 

бойынша сөздік қорларын байытып, қатысымдық құзіреттіліктерін көтеру; 

 

курс бойынша 

грамматикалық 

құзіреттіліктерін 

дамыту, 


яғни 

грамматикалық бірліктерді дұрыс пайдалана білуге үйрету; 

 

қызмет  бабында  қарым-қатынасқа  қажетті  тілдік  құралдарды,  сөйлеу үлгілерін қолдануға дағдыландыру. 

Алдыңғы  деректемелер:  Студенттер  «Қазақ  тілі»  курсы  бойынша  белгілі  бір 

көлемде  лексикалық  қор  жинақтаған,  қатысымдық,  грамматикалық  құзіреттіліктері 

дамытылған  болуы керек. 

Кейінгі  деректемелер:    Курсты  аяқтаған  студенттер  ресми  ортада  ауызша  және 

жазбаша  қарым-қатынасқа  түсе  алатын  болып,  білімін  «Мемлекеттік  тілде  іс қағаздарын жүргізу» курсында жалғастыра алады.  

Деңгейлік дескрипторлар: 

1.

 тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени-танымдық  қатысымдық  әрекеттер 

арқылы меңгерту

2.

 

дайын  күйіндегі  сөйлесім  мен  қатысымды  төмендегідей  әрекеттер  арқылы жүзеге асыру: 

-  өнер  мен  мәдениет  (театр,  фильм,  кітап,  музыка  және  т.б.)  мәселелеріне 

байланысты өтілген тақырыптарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге өз көзқарасын 

білдіру, дәлелдеу; 

-  белгілі  бір  тақырыпты  (әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  сала) 

талқылауға өз қабылдауы бойынша баға беру;  

-  күнделікті  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылау 

(нақты,  өзіне  таныс  жағдаяттарға  дайындықсыз  араласып,  әңгімені  қолдау,  қажет 

жағдайда қайта сұрау, өз көңіл күйін білдіру (өкіну, мұңаю, қызығушылық таныту немесе 


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

танытпау).                                                                                                                                                                 3. Ауызша және жазбаша қатысым түрлерінде: 

    - мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттілігі, әңгімелесушіге жеткізе алуы; 

қызығушылық  танытуы,  мәліметтерді  сұрау,  қайталап  сұрау;  кеңес  беру,  нұсқау  беру; 

нандыру, 

байқампаздық 

таныту; 


көңілі 

толуын-толмауын, 

қызығушылығын, 

немқұрайлылығын білдіру.  

3.1.1

 

Сұхбат кезінде әріптесінің әңгімесіне көңіл аудару; қызығушылық таныту. 3.2.1.

 

Айтылым. Монолог түрінде: 

әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  және  кәсіби  оқу  саласында жағдаяттарды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау; 

-  кітап  немесе  фильм  сюжетін  мазмұндау  және  дәлелдер  арқылы    өз  көзқарасын 

білдіру; 

-  берілген  тақырып  бойынша  алдын  ала  дайындалған,  аса  күрделі  емес  баяндама 

жасау.  

3.3. Жазбаша түрде: 

 - қарапайым өзара байланысты мәтіндерді: 

-  тақырыптар  мен  тақырыпшалар  аясындағы  нақты  жағдайларды  немесе  таныс 

заттар/объектілерді сипаттау; 

- белгілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын емес эссе жазу; 

-  күнделікті  өмірдегі  фактіге  құрылған  мәліметтер  мен  оны  түсіндіруге  қажетті 

әрекеттерге қысқаша баяндама жасау; 

3.4. Тыңдалым дағдыларын түсінуі керек: 

- кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарламаларды; 

- өтілген тақырыптағы әңгімені анық айыра білуді

-  әңгімелесушінің сөзін аңдай алу; 

- дыбысталуы нақты жүйеленген радио және телебағдарламалардағы мәліметтерді; 

-  радиодан  берілген  жаңалықтардың  негізгі  хабары  мен  таныс  тақырыптағы 

қарапайым баяу берілген мәтіндерді (интервью, қысқа дәрістер, репортаждар); 

3.5. Оқылым дағдылары: 

- электронды және қағаз түріндегі мәтіндерді қарап, қажетті мәліметті ала білу; 

-  күнделікті  материалдардан  (хат,  қысқа  ресми  құжаттар)  қажетті  ақпараттарды 

табу және түсіну; 

- мәтін тақырыбындағы негізгі идеяны табу; 

- газет материалындағы таныс тақырып бойынша негізгі ережелерді көрсете білу; 

-  қызығушылық  танытқан  тақырыбы  бойынша  қарапайым  мәтіндегі  нақты 

ақпараттарды оқу және түсіну; 

қарапайым тілде 

жазылған 

техникалық 

ережелердің 

(қауіпсіздік 

техникасы)мазмұнын түсіну; 

-  буклет,  каталог,  даңғыл,  ас  мәзіріндегі,  кестедегі  қажетті  мәліметтерді  оқи  алу 

және оны қолдана алу. 

Студенттерге  қоғамымыздағы  экономикалық  өзгерістерді  ескере  отырып,  «Қазақ 

тілі»  курсы  бойынша  алған  білімдерін  жалғастырып,  қатысымдық  құзіреттіліктерін 

қалыптастыру.  

Бағдарламада  берілген  тақырыптар  деңгей  бойынша  сұрыпталып,  тілдік 

әрекеттердің  барлық  түрлерін  қамти  отырып  құрастырылған.  Бағдарламада  әлеуметтік-


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени,  оқу-кәсіби  салалар  бойынша  тақырыптар,  арнайы терминдер меңгертіледі. 

 

2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

 

  

3 

Пән мазмұны 

1-тақырып.  Отан  отбасынан  басталады.  Грамматикалық  тақырып:  Зат 

есімнің лексико-грамматикалық топтары. 

1. Отбасы – шағын мемлекет 

2. Сәлем сөздің анасы 

3. Отбасы және ұлттық дәстүрлер 

4. Көшеде жүру тәртібі 

 

2-тақырып. 

Қазақстанның  демографиялық  мәселелері.  Грамматикалық 

тақырып: Атау септігі.  

1. Қазақстандағы некеге тұру жүйесіндегі ұлттық салт-дәстүрлер  

2. Қазақстан республикасындағы демографиялық мәселелер 

3. Қазақстанда жас отбасыларын қолдау 

4. Бағдаршамның шығу тарихы 

 

3-тақырып. Жас отбасы және дәстүр Грамматикалық тақырып: Ілік септігі. 

 

№ 

 Тақырыптардың атауы 

 

 Барлығы 

Байланыс 

сағаттары 

 

 ОБСӨЖ 

 

 СӨЖ 

 

Оның ішінде Практика- 

лық сабақтар 

 Отан отбасынан басталады 

Қазақстанның демографиялық 

мәселелері 

 Жас отбасы және дәстүр 

Адам және қоғам 

Қазіргі тұрғын үй 

Мінез және келбет 

Уақыт және адам 

               1-аралық бақылау 

Денсаулық – зор байлық 

Салауатты өмір салты 

10 


Менің отаным - Қазақстан 11 Қазақ халқының дәстүрлі өнері 12 Тәуелсіз  Қазақстанның  жарқын 

бейнесі 
13 


Қазақ елінің ұлттық байлығы 14 Ұлттық салт-дәстүр және ұлттық 

мерекелер 

15 


Ұлттық мәдениет тамыры 

 

                 2-аралық бақылау 

          Барлығы  

135 


60 

15 


60 

                     Емтихан 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

1. Жас отбасының бюджеті 2. Жас отбасының негізгі шығындары 

3. ҚР отбасы әлеуметтік қорғау жүйесі 

4. Базар тынысы 

 

4-тақырып. Адам және қоғам. Грамматикалық тақырып: Барыс септігі. 

1. Отбасындағы әйел мен ер адамның рөлі 

2. Неке және отбасы ұғымы 

3. Отбасы жауапкершілігі 

4. Көк базар тарихынан 

 

5-тақырып. Қазіргі тұрғын үй. Грамматикалық тақырып: Жатыс септігі. 

1. Тұрғын үй түрлері 

2. Қаладағы және ауылдағы тұрғын үй құрылысы 

3. Тұрғын үй дизайны 

4. Электр қуатын үнемдеу 

 

6-тақырып. Мінез  және келбет. Грамматикалық тақырып: Табыс септігі. 

1. Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті 

2.Адам сәні 

3. Замандас келбеті 

4. Суды үнемдеу 

 

7-тақырып. Уақыт және адам. Грамматикалық тақырып:Шығыс септігі. 

1. Уақыт алтыннан қымбат 

2. Студенттің бос уақыты 

3. 50 минуттық дәріс және студент 

4. Бұқаралық ақпарат құралдары 

   


1-аралық бақылау 

8-тақырып.  Денсаулық  –  зор  байлық.  Грамматикалық  тақырып:  Көмектес 

септігі. 

1. Елдегі денсаулық сақтау жүйесі 

2. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы 

3. Өмір жасын ұзартудың сыры 

4. Қазақ тіліндегі сайттар 

 

9-тақырып. Салауатты өмір салты. Грамматикалық тақырып: Сан есімдердің түрлері, олардың қолданылуы. 

1. Дені саудың - жаны сау 

2. Ауру – астан 

3. Тазалық – денсаулық кепілі 

4. Сүйікті ісіңіз 

 

10-тақырып. 

Менің  отаным  -  Қазақстан.  Грамматикалық  тақырып: 

Есімдіктердің септелуі. 

1. Менің елім – тәуелсіз Қазақстан 

2. Қазақстан - көп ұлтты  мемлекет 

3. Қазақ елі – бай елі 

4. Тойыңыз тойға ұлассын 

 

11-тақырып.  Қазақ  халқының  дәстүрлі  өнері.  Грамматикалық  тақырып: Көмекші есімдер. 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

1. Халықтық өнер 2. Қазақ театр және кино өнері 

3. Өнер жұлдыздары 4. Қазақтардың жиі тойлайтын тойы 

 

12-тақырып Тәуелсіз Қазақстан. Грамматикалық тақырып: Жедел өткен шақ. 

1. Тәуелсіз Отан және жастар 

2. Қазақстанның табиғат байлықтары 

3. Тәуелсіз елдің өнерпаздары 4. Әр үйге шаттық орнайды 

 

13-тақырып. Қазақ елінің ұлттық байлығы. Грамматикалық тақырып: Нақ осы 

шақ 

1. Ұлттық байлық 

2. Ұлттық құндылықтардың маңызы 

3. Қазақстанның даму перспективалары 

4. Үй салу оңай ма? 

 

14-тақырып.  Ұлттық  салт-дәстүр  және  ұлттық  мерекелер.Грамматикалық тақырып: Бұрынғы өткен шақ. 

1. Ұлттық салт-дәстүрлердің маңызы 

2. Қазақстандағы ұлттық мерекелер 

3. Ұлттық мүдде 

4. Адам, сен алдымен, өзіңді таны 

 

15-тақырып.  Ұлттық  мәдениет  тамыры.  Грамматикалық  тақырып:Ауыспалы осы шақ және келер шақ. 

1. Айтыс өнері 

2. Күй атасы – Құрманғазы 

3. Ұлттық байлық пен ұлттық құндылықтар 

 

4. Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? 2-аралық бақылау 

 

4 СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары  

1-тақырып:

  Жобалық  әдіс  негізінде  «Адам  және  қоғам»  тақырыбында  топтық  жұмыс         

(1-7 апта аралығында) 2-тақырып.

 Жобалық әдіс негізінде «Тәуелсіз ел – Қазақстан» тақырыбында топтық жұмыс 

(8-14 апта аралығында)  

СӨЖ жұмысының жобалық әдістеме нұсқауы 

СӨЖ-де студенттер жобалық әдіс негізінде топпен жұмыс жасап журнал шығарады. 

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс. 

2.  Журналға  атау,  таңба  ойластырып,  оған  журналдың  бірініші  бетіне  бас  редактордың 

мақаласы ретінде негіздеме жасау. Журналдың атауы, таңбасы мамандыққа қатысты қазақ 

тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек. 

3.  Журналдың  ішінде  редакциялық  алқаның  құрамы  көрсетілуі  керек.  Редакция 

мүшелерінің  суреттері  (редактор,  журналистер,  фототілші,  корректор  т.б),  лауазымдары, 

атақ дәрежесі, журналдың нөмірі, мазмұны, бағасы, таралымы, шыққан баспасы, қаласы, 

байланыс мәліметтері салынуы керек.    

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек. 

5.  Журналдың  әрбір  беті  қызықты,  мазмұнды,  кәсіби-танымдық  материалдардан, 

ақпараттардан,  сұхбаттардан,  студенттік  өмір  оқиғаларын  баяндайтын  мәліметтерден, 

суреттерден, жарнамалардан құралады.  


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

6.  Мақалалар  топ  мүшелерінің  атынан  дайындалып,  ұсынылады.  Таңдап  алған проблемаларға  қатысты  бірнеше  мақалаларды  оқып,  өзіндік  көзқарасты,  пікірді  өз 

мәтініне айналдыру қажет. 

7.  Әрбір  мақала  өте  ұзақ  емес,  өзекті,  тың,  болашақ  мамандар  үшін  пайдалы,  бүгінгі 

таңдағы күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс. 

8.  Журнал  бетінде  қолданылған  кәсіби  сөздер  мен  терминдердің,  сөз  орамдарының 

глоссарийі берілсе. 

9.  Сондай-ақ  жалпы  қаржы  саласына  қатысты  қазақы  ұғымдардың  түсініктемесі,  мақал-

мәтел, нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.  

10. Журнал бетінде қазақ тіліндегі жарнамалар, бос жұмыс орындарына хабарландырулар 

беруге болады. 

11. Журналдың бір беті студент  шығармашылығына берілсе,  мүмкіндігінше  университет 

«жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс. 

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс. 

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс. 

14.  Университет  өміріндегі  жаңалықтар,  шешімі  табылмай  отырған  мейлінше  күрделі 

мәселе бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады. 

15.  Жұмыс  істеп  жүрген  университет  түлегінен  сұхбат  алып,  болашақ  мамандарға 

кеңестер беруге болады.  

5 Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар  

№ 

Тақырыптар   

Сөйлесім тапсырмалары 

Пайдаланылған  

әдебиеттер  

1.

  

Көшеде 


жүру 

тәртібі. 

Сұрақтарға 

жауап 


беріңіз. 

Микродиалогті 

толықтыру. 

Сұхбатты  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 4-7 беттер.  

2.

  

Бағдаршамның 

шығу тарихы.  

Сұрақтарға 

жауап 

беріңіз. Суретке  қарап  әңгіме  құрау. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 7-10 беттер. 

3.

 

 Базар тынысы. 

Базарда 


сауда 

жүргізу. 

Жағдаяттық  тапсырма  бойынша 

жұмыс.  


Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 2010 жыл. 11-14 беттер. 

4.

  

Көк 


базар 

тарихынан. 

Диалогтен  базардағы  саудаға 

қатысты 


сөздер 

мен 


сөз 

тіркестрімен  жұмыс.  Дөңгелек 

үстел. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 4-7 беттер. 

5.

  

Электр 


қуатын 

үнемдеу. 

Тақырыпқа  қатысты  сөздермен 

жұмыс.  Диалогті  монологке 

айналдыру. 

Арнайы 


сұхбат 

жүргізу.  Аудио  материалмен 

жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 14-17 беттер. 

6.

  

Суды үнемдеу 

Тірек 

сөздермен жұмыс. 

Берілген  сұрақтармен  жұмыс. 

Пікірталас. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 22-24 беттер. 

7.

  

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдары. 

Диалогпен 

жұмыс. 


Микродиалогті 

толықтыру. 

Мақала, 

публицистикалық 

очерк,сыни 

мақала, 


Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 25-28 беттер. 

8.

 

 Қазақ 

тіліндегі 

сайттар 

Аудио  материалмен  жұмыс. 

Диалог  бойынша  сұрақтармен 

жұмыс. Бейнематериал 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

2010 жыл. 28-31 беттер. 9.

 

 Сүйікті ісіңіз 

Диалогті 

монологке 

айналдырыңыз. 

Диалогті 

рөлдерге  бөліп  оқу.    Аудио,  

материалмен, 

радио 


бағдарламасымен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 39-45 беттер. 

10.


 

 

Тойыңыз  тойға ұлассын 

Диалогті  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Микродиалогті 

сұрақтармен 

толықтыру. 

Диалогті 

толықтыру.  Сурет,  фотосурет, 

пейзаж, 


портрет. 

Аудио 


материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 53-55 беттер. 

11.


 

 

Қазақтардың  жиі тойлайтын тойы  

Тақырып  бойынша  сөздер  мен 

сөз 

тіркестерімен жұмыс. 

Сұрақтарды  мәтін  мазмұнына 

сәйкес 

орналастыру. Аудио 

материалмен жұмыс. Сауалнама.  

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 56-58 беттер. 

12.

 

 Әр  үйге  шаттық 

орнайды  

Полилогті  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Диалог  бойынша  сұрақтарға 

жауап 

беру. 


Микродиалогті 

сұрақтармен  толықтыру.  Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 59-58 беттер. 

13.


 

 

Үй салу оңай ма?  Полилог  бойынша  сұрақтарға жауап беру. Берілген сөздер мен 

сөз 


тіркестерімен 

жұмыс. 


Сауалнама.  Аудио  материалмен 

жұмыс. 


Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 64-67 беттер. Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

14. 

 

Адам, сен 

алдымен,  өзіңді 

таны 

Диалогті  рөлдерге  бөліп  оқу. Диалог  бойынша  сұрақтарға 

жауап  беру.  Полилогті  рөлдерге 

бөліп  оқу.  Аудио  материалмен 

жұмыс. 


Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 68-72 беттер. 

15.

 

 Компьютерсіз 

өмірді  елестете 

аласыз ба? 

Полилог  бойынша  сұрақтарға 

жауап  беру.  Диалогті  рөлдерге 

бөліп 


оқу. 

Микродиалогті 

сұрақтармен 

толықтыру.Мақаладан 

проблеманы  анықтау.  Аудио 

материалмен жұмыс.  

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен  үйренуге  арналған 

оқу-әдістемелік  кешен.  2-

негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана, 

2010 жыл. 72-74 беттер. 

 


Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 413.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет