Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бетжүктеу 306.46 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата09.01.2017
өлшемі306.46 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

 

 

 

Алматы, 2014 

_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

   

 

Құрастырғандар:   

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, ф.ғ.к., ҚР БжҒМ доценті М.Д. Мұсабаева                               

___________ 

Бағалау, есеп және аудит кафедрасы э.ғ.к.,доцент Ғ.С. Досманбетова                                                             

___________ 

 

  

 

 Жұмыс  бағдарламасы  5В050800  Есеп  және  Аудит  мамандығының  студенттеріне 

арналған. 

 

 

  

Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған 

«____»_______________ 20___ж.  № ____  хаттама 

 

 Кафедра меңгерушісі  _______________    Г. Садыр  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

 

 

 

1  Алғы   сөз 

 

Кәсіби қазақ тілін  оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу 

нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы)  арқылы  жүзеге 

асырылады.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:  коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны 

қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік 

маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық  жеткізуі  үшін 

тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:  

 

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен 

мәдениетінің деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша 

түрде дамыту.  

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу 

жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын 

білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді 

беруге дайындығы болуы керек. 

 

Кейінгі деректемелер:  оқудың басты  стратегиясын пайдалану;  мәтіннің негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми 

баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра 

білу,  таңдаған  кәсібі  бойынша  баяндама  жасай  білу.  оқу-кәсіби  сала  бойынша 

сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. 

білуі тиіс. 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  бакалаврдың  біліктілік  моделіне  сәйкес 

төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек: 

 

Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын 

нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан 

орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді 

таңдап алуға дағдыландырады.   

Пәндік мамандандырылған: 

Тыңдалым бойынша:    

-

 

берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

-

 түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы 

ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері 

бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 


_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 -

 

іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

-

 

оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; 

-

 мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы 

тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

-

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

-

 мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала 

білуі; 


-

 

хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс; 

Жазылым бойынша: 

-

 

мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, 

толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

-

 

ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

-

 нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары 

жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

-

 өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) 

құрады. 


-

 

берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі; 

-

 баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;  

-

 айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар 

қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

-

 

мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі; 

-

 естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс; 

-

 қазақ  тілінің  қоғамдық-әлеуметтік  қызметтері  мен  оған  қажетті  тілдік  сөз 

орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

-

 

сөз  мәдениетінің  негізін  ұлттық  әдеп  пен  тілдік  этикетті  білдіретін  шаблондар арқылы игерту; 

-

  кәсіби  тілде  сөйлеу  мен  жазу  үлгілерін  ресми  кездесулерде,  келіссөздерде, 

пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

-

 

іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағдыларын қалыптастыру.  Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

      Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде 

сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.  

     Осымен  қатар,  кез  келген  ресми  және  бейресми  жағдайларда  қарым-қатынас  жүргізе 

алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

      Ресми  тілде  меңгерген  материалдарды  сөз  әдебі  тұрғысынан  орнымен  қолдануға, 

орнықты  жауап  беруге,  сөйлеуде,  жазуда,  ойды  жеткізуде  сыпайы  сөздерді  таңдап  алуға 

дағдыландырады.    

_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

 

 

 

2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары   

 

р/с 


Тақырыптардың  атауы 

Барлығы 


Байланыс сағаттары 

Оның ішінде   ОБСӨЖ 

СӨЖ 

Практика- лық сабақтар  1. 


Ғылым мен техника 2. Экономика 3. Мамандық тілі 4. Есепші маман 5. Бухгалтерлік 

есептің 


принциптері мен әдістері 6. Кәсіби аудит 7. Кәсіпорынның бас есепшісі 

                   I  Аралық бақылау 

8.  


Қазақстандағы  аудиторлық 

компаниялар 

9.  


Әлемдік 

аудиторлық 

компаниялар 10.  Бухгалтерлік құжаттар 

11.  Аудиторлық істі 

ұйымдастыру 12.  Аудиторлардың кәсіби 

этикасы 
13 


Жеке кәсіпкерлік 14.  Бәсекеге қабілетті білікті маман қалыптастыру . 15.  Ел болашағы-білікті маман қолында      2-аралық бақылау 

 

  

 

 Барлығы: 

90 


45 

15 


30 

 

Емтихан  

 

 

 3 Пән  мазмұны 

 

1-тақырып. Ғылым мен техника. 

1. Ғылым – инновациялық  экономиканың  негізі. 

2. Қазақстандықтардың  ғылыми жаңалықтары. 

3. Сөйлесім; Көшеде жүру тәртібі.  Ана, Жер – ана. 

 

2-тақырып. Экономика 

1. Экономика дегеніміз  не? 

2. Экономикалық жүйе және оның түрлері. 

3.Сөйлесім; Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар. _/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

  

 

  

3-тақырып. Мамандық тілі 

1

. Кәсіби  лексика 2. Арнаулы кәсіби тіл 

3. Сөйлесім:  Базар тынысы.  «Әнші құм» - табиғат ескерткіші. 

 

4- тақырып. Есепші маман  

1

.Есепші маман. 2.Бухгалтерлік есеп.   

Сөйлесім: Көк базар. Ғылым күмбезі  

 

 5-тақырып. Бухгалтерлік есептің принциптері мен 

 әдістері. 

1.Бухгалтерлік есептің әдістері. 

2.Бухгалтерлік есептің принциптері. 

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. Ғарыштан естілген  қазақ тілі. 

   

6-тақырып. Кәсіби аудит   

 1. Аудиттің мәні   

2. Аудиттің қажеттілігі                       

3. Сөйлесім; Суды үнемдеу.«Желкілдеп өскен жас құрақ,, біз болмасақ, сіз барсыз...» 

 

7-апта. Кәсіпорынның бас есепшісі 

1. Кәсіпорынның бас есепшісі кім бола алады? 

2. Бухгалтерияның негізгі міндеті не? 

3.Сөйлесім; Бұқаралық ақпарат құралдары.«Болашақ» бағдарламасы. 

                            1-аралық бақылау 

8- апта. Қазақстандағы аудиторлық компаниялар 

1. Қазақстандағы аудит компаниялар 

2. Еңбекақының түрлері мен нысандары 

3. Сөйлесім; Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер. 

 

9-тақырып. Әлемдік аудиторлық компаниялар 

1. Әлемдік аудиторлық компаниялар 

2. Аудиторлардың жауапкершіліктері мен міндеттері. 

3  Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері. 

 

 10-тақырып. Бухгалтерлік құжаттар 

1. Бухгалтерлік құжаттардың түрлері. 

2  Құжат айналымы. 

3. Сөйлесім; Тойыңыз тойға ұлассын. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы. 

 

11-тақырып

Аудиторлық істі ұйымдастыру 

1. Аудиторлық істі ұйымдастыру 

 

2. Сөз әдебі 3. Сөйлесім; Қазақтардың жиі тойлайтын тойы.Суретші әлемінде. 

 

12-тақырып. Аудиторлардың кәсіби этикасы 

 

_/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 1.  Аудиторлардың кәсіби этикасы 

  

2.  Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар 3. Сөйлесім: ;Әрүйге шаттық орнайды Қазақтың тұңғыш операсы. 

 

13-тақырып. Жеке кәсіпкерлік 

1. Кәсіпкер дегеніміз кім?  

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі. 

3. Сөйлесім: Үй салу оңай ма? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізіледі. 

 

14-тақырып.  Бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру  

1. Бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру       

2  Пікірталас.(Көшбасшының пікірталас мәдениеті) 

3. Сөйлесім; Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат.  

 

15-тақырып. Ел болашағы білікті маман қолында 

1. Ел болашағы білікті маман қолында  

2. Келіссөз (Келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар)  

Сөйлесім; Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба?Астана – елімнің алтын ордасы. 2-аралық бақылау 

 

  

 

4 СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары  

 

1-тақырып: «Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс (1-7 апта аралығында) 

2-тақырып. 

«EXPO-2017: 

Қазақстанның 

инновациялық 

дамуының 

жаңа 

мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс (8-14 апта аралығында) 

 

СӨЖ жұмысының әдістемелік нұсқауы 

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс. 

2.  Журналға  атау,  таңба  ойластырып,  оған  журналдың  бірініші  бетіне  бас  редактордың 

мақаласы ретінде негіздеме жасау. Журналдың атауы, таңбасы мамандыққа қатысты қазақ 

тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек. 

3.  Журналдың  ішінде  редакциялық  алқаның  құрамы  көрсетілуі  керек.  Редакция 

мүшелерінің  суреттері  (редактор,  журналистер,  фототілші,  корректор  т.б),  лауазымдары, 

атақ дәрежесі, журналдың нөмірі, мазмұны, бағасы, таралымы, шыққан баспасы, қаласы, 

байланыс мәліметтері салынуы керек.    

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек. 

5.  Журналдың  әрбір  беті  қызықты,  мазмұнды,  кәсіби-танымдық  материалдардан, 

ақпараттардан,  сұхбаттардан,  студенттік  өмір  оқиғаларын  баяндайтын  мәліметтерден, 

суреттерден, жарнамалардан құралады.  

6.  Мақалалар  топ  мүшелерінің  атынан  дайындалып,  ұсынылады.  Таңдап  алған 

проблемаларға  қатысты  бірнеше  мақалаларды  оқып,  өзіндік  көзқарасты,  пікірді  өз 

мәтініңе айналдыру қажет. 

7.  Әрбір  мақала  өте  ұзақ  емес,  өзекті,  тың,  болашақ  мамандар  үшін  пайдалы,  бүгінгі 

таңдағы күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс. 

8.  Журнал  бетінде  қолданылған  кәсіби  сөздер  мен  терминдердің,  сөз  орамдарының 

глоссарийі берілсе. 

9.  Сондай-ақ  жалпы  қаржы  саласына  қатысты  қазақы  ұғымдардың  түсініктемесі,  мақал-

мәтел, нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.  

10. Журнал бетінде қазақ тіліндегі жарнамалар, бос жұмыс орындарына хабарландырулар 

беруге болады. _/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 11. Журналдың бір беті студент  шығармашылығына берілсе,  мүмкіндігінше  университет 

«жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс. 

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс. 

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс. 

14.  Университет  өміріндегі  жаңалықтар,  шешімі  табылмай  отырған  мейлінше  күрделі 

мәселе бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады. 

15.

 

Жұмыс  істеп  жүрген  университет  түлегінен  сұхбат  алып,  болашақ  мамандарға кеңестер беруге болады. 

 

   

Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар В1-В2 

 

№ 

Тақырыптар 

Сөйлесім тапсырмалары 

Пайдаланылған 

әдебиеттер 

Көшеде жүру тәртібі. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Микродиалогті толықтыру. 

Сұхбатты рөлдерге бөліп оқу. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 4-7 беттер.  

Бағдаршамның шығу тарихы.  

Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Суретке қарап әңгіме құрау. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 7-10 беттер. 

Базар тынысы. Базарда сауда жүргізу. 

Жағдаяттық тапсырма бойынша 

жұмыс.  

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 11-14 беттер. 

Көк базар тарихынан. Диалогтен базардағы саудаға 

қатысты сөздер мен сөз 

тіркестрімен жұмыс. Дөңгелек 

үстел. 


Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 4-7 беттер. 

Электр қуатын үнемдеу. Тақырыпқа қатысты сөздермен 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, _/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 жұмыс. Диалогті монологке 

айналдыру. Арнайы сұхбат 

жүргізу. Аудио материалмен 

жұмыс. 


Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 14-17 беттер. 

Суды үнемдеу Тірек сөздермен жұмыс. Берілген 

сұрақтармен жұмыс. Пікірталас. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 22-24 беттер. 

Бұқаралық ақпарат құралдары. 

Диалогпен жұмыс. 

Микродиалогті толықтыру. 

Мақала, публицистикалық 

очерк,сыни мақала, Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 25-28 беттер. 

Қазақ тіліндегі сайттар Аудио материалмен жұмыс. 

Диалог бойынша сұрақтармен 

жұмыс. Бейнематериал  

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 28-31 беттер. 

Сүйікті ісіңіз Диалогті монологке 

айналдырыңыз. Диалогті 

рөлдерге бөліп оқу.  Аудио,  

материалмен, радио 

бағдарламасымен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 39-45 беттер. 

10 

Тойыңыз тойға ұлассын Диалогті рөлдерге бөліп оқу. 

Микродиалогті сұрақтармен 

толықтыру. Диалогті толықтыру. 

Сурет, фотосурет, пейзаж, 

портрет. Аудио материалмен 

жұмыс. 


Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, _/_ бет

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 2010 жыл. 53-55 беттер. 

11 


Қазақтардың жиі 

тойлайтын тойы  

Тақырып бойынша сөздер мен 

сөз тіркестерімен жұмыс. 

Сұрақтарды мәтін мазмұнына 

сәйкес орналастыру. Аудио 

материалмен жұмыс. Сауалнама.  

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 56-58 беттер. 

12 

Әр үйге шаттық орнайды   Полилогті рөлдерге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға 

жауап беру. Микродиалогті 

сұрақтармен толықтыру. Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 59-58 беттер. 

13 


Үй салу оңай? 

Полилог бойынша сұрақтарға 

жауап беру. Берілген сөздер мен 

сөз тіркестерімен жұмыс. 

Сауалнама. Аудио материалмен 

жұмыс. 


Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 64-67 беттер. 

14 


Адам, сен алдымен, 

өзіңді таны 

Диалогті рөлдерге бөліп оқу. 

Диалог бойынша сұрақтарға 

жауап беру. Полилогті рөлдерге 

бөліп оқу. Аудио материалмен 

жұмыс. 

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 68-72 беттер. 

15 

Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? 

Полилог бойынша сұрақтарға 

жауап беру. Диалогті рөлдерге 

бөліп оқу. Микродиалогті 

сұрақтармен толықтыру. 

Мақаладан проблеманы анықтау. 

Аудио материалмен жұмыс.  

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, К.Көпеш, 

Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік 

жүйемен үйренуге арналған 

оқу-әдістемелік кешен. 2-

негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 

2010 жыл. 72-74 беттер. Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 306.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет