«ЖҮйелік программалау технологиясы»жүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата25.04.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                                                

 

 

 «Экономика жəне басқару» институты 

«Менеджмент жəне кəсіпкерлік» кафедрасы 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған «ЖҮЙЕЛІК ПРОГРАММАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ» 

(пəннің атауы) ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

Курс –  4 Семестр – 8 

Кредит саны -3  

Дəріс –30 сағат 

Практикалық сабақ  –15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –45 сағат 

СӨЖ – 45 сағат 

Емтихан –   8-ші семестрде 

Барлығы –   135 сағат 

 

  

 

  

 

  

 

  

Орал  2011 ж. 

 

 

 

 

 

 

1. Пəннің оқу əдістемелік кешені «Жүйелік программалау технологиясы» ___пəнінің  оқу 

–жұмыс бағдарламасы _________________________________ 

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) 

 негізінде құрастырылған. 

 

Құрастырушы(лар):  Бекенова  А.С.,  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ,    «Менеджмент  жəне  кəсіпкерлік» 

кафедрасының  оқытушысы,  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығы  бойынша  техника 

ғылымдарының магистрі  

Рамазанова  В.С.  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ,    «Менеджмент  жəне  кəсіпкерлік» 

кафедрасының оқытушысы 

________________________________________ 

                                      (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

 

“____“ _________ 200   ж.   №__  хаттама  

  

 Кафедра меңгерушісі: _________Жумаев Ж.Ж____________

          _________________

 

 

                     (аты-жөні)                                   (қолы ) 

 

                                 

 

Информатика кафедрасының отырысында қарастырылды. 05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика факультетінің 

оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.  «Жүйелік программалау технологиясы» пəнінің оқу жұмыс жоспары 2 ғимарат 301 

кабинет «Менеджмент жəне кəсіпкерлік» кафедрасында сақталған. 2. Пəн бойынша оқыту бағдарламасы– SYLLABUS 

             Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Бекенова  А.С.,  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ,    «Менеджмент  жəне  кəсіпкерлік» 

кафедрасының  оқытушысы,  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығы  бойынша  техника 

ғылымдарының магистрі  

Рамазанова  В.С.  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ,    «Менеджмент  жəне  кəсіпкерлік» 

кафедрасының оқытушысы 

Офис: «Менеджмент жəне кəсіпкерлік» кафедрасы  

Жұмыс мекен-жайы: Достық 218/1 

Пəн туралы мəлімет 

«Жүйелік программалау технологиясы» пəні  

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір аптада үш кредит сағат, əр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дəріс немесе практика) 

жəне  бір  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ), 

студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі Сабақтар 

Өткізу 


уақыты 

Сабақтар 

Өткізу уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 2 

(1дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(1 практика) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин 

 

Кредит саны – 3 Өту орны: № 2 корпус 

Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Курс  Семестр  Кредит 

саны 


Дəрістер 

практика 

ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау  

түрі 
30 

15 


45 

45 


135 

емтихан 


Кіріспе 

           Курстың қысқаша мазмұны. Деректерді өңдеу жүйесінің техникалық негізі 

ретіндегі    компьютердің  мүмкіндігі  программалық    жасақтамаларды  қолданумен 

байланысты.  

Программалау  –  программа  жасаумен  байланысты  теориялық  жəне  практикалық  əрекет. 

Программалау  зерттеуге,  өңдеуге  жəне  программаны  өңдеу  құралдары  мен  əдістерін 

қолдануға  бағытталған  ғылыми  пəндер кешеніне  негізделген.  Программалау    формальды 

грамматикамен  анықталатын  жасанды  программалау  тілі  көмегімен  жүзеге  асады. 

«Жүйелік  программалау  технологиясы»  пəнін  оқыту  студенттерге  программа 

құрастырудың  шынайы  тəжірибесін,  программалық  құжаттар  жəне  программалаудың 

əдемі  стилі  туралы  түсінік  береді.    Берілген  курс  5В070300  «Ақпараттық  жүйелер» 

мамандығы  үшін  басқа  пəндерге  фундаментальды  негіз  беретін  анықталған  жалпы 

ғылыми пəн болып табылады. Курстың мақсаты:   

жобалау жəне программалау технологиялаында қолданылатын 

программаларды жасау методологиясы туралы түсінік ұалыптастыру  

            Курстың міндеттері:  

Си программалау тілін мамандандырылған 

программист деңгейінде үйрену жəне оны тəжірибелік тұрғыда қолдану; 

−  Си  программалау  тілін  жəне  программалау  əдістемесін  үйренуді  күрделі  есептер 

шығару арқылы бекіту. 

−  Есепті шығарудың негізгі кезеңдерімен таныстыру 

−  Алгоритмдеу теориясын терең меңгерту 

−  Программалаудың  негізгі кезеңдерімен таныстыру  

−  Жоғарғы деңгейлі Си программалау тілін меңгерту 

−  Программалау құрылымымен таныстыру. Алдын-ала оқылатын пəндер. Курс  «Информатика»,  «Алгебра жəне геометрия», 

«Алгоритмдік тілде программалау» пəндеріне алған білімдерге негізделеді    Курсты оқу барысында студенттер: 

−  Алгоритмдік  программалау  тілінде  программа  құру  технологиясымен,  күрделі 

алгоритмдермен жəне оларды қолдану аймағымен  танысуы; 

−  программалық  модулдерді  өңдеу  əдістерін,  сонымен  қатар  жоғарғы  деңгейлі  Си 

тілінде күрделі программалық кешендерді құру технологиясын білуі

−  оқу,  анықтамалық  жəне  ғылыми  əдебиеттерді  еркін  қолдануды,  компьютердің  жаңа 

программалық  жабдықтарымен  жəне  Си  интегралды  программалау  ортасымен 

жұмыс істеуді үйренуі қажет. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Сабақ мазмұны мен кестесі 

 Апта 1. 

Кредит сағат 1,2 

Дəріс  1,2 

Кіріспе 

Тақырыбы: « Си программалау тілі жəне оның мүмкіндіктері» 

1.  Си программалау тілі туралы түсінік 

2.  Алфавит, идентификаторлар 

3.  программа құрылымы 

4.  тұрақтылар жəне олардың берілуі 

5.  Типтердің спецификаторлары мен квалификаторлары 

Əдебиеттер: [3]  170-202 

                      [11]  10-15 

                      [9]  15-22 

ОСӨЖ: құрылымдық программалау концепциясы, модульдік  программалау концепциясы,  

Си тілінің даму тарихы, Си тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері 

СӨЖ:  менюмен жұмыс 

 

Кредит сағат 3 Практикалық сабақ  2 

Тақырыбы: Си тілінде программаларды жүзеге асыру 

1.  Таныстыру жұмысы 

2.   Си  тіліндегі программалармен жұмыс істеу кезеңдері 

3.   Си  тіліндегі өрнектер 

4.  практикалық тапсырмалар 

5.  Си тіліндегі өрнектерді қолдану 

6.  Си тіліндегі программа құрылымы: программалар тақырыбы, басты функциялар 

денесі 

ОСӨЖ: Спецификациялар жəне олардың қолданылуы СӨЖ: экрандық  менюмен жұмыс. Программаларды өңдеу технологиялары жəне олардың 

алгоритмдік тілде жүзеге асуы  

Əдебиеттер: [3] 202-207 

                     [11]  10-15 

                      [9]  15-22 

Апта 2. 


 Кредит сағат 1,2 

Дəріс 3,4 Тақырыбы: Тұрақтылар мен айнымалылар 

1.  Си тілінде тұрақтыларды бейнелеу түрі 

2.  программада айнымалылардың берілуі 

ОСӨЖ: программада тұрақтылар мен айнымалылардың берілуі, берілу тəсілдері 

СӨЖ: жеке тапсырмаларбойынша өздік жұмыс 

Əдебиеттер: [11]  20-23 

                      [9]  15-26 

 

Кредит сағат 3 Практикалық сабақ 2 

Тақырыбы: тұрақтыларды практикалық қолдану 

1.  заттық тұрақтылар 

2.  саналатын типтегі тұрақтылар 

3.  Бүтін жəне нақты тұрақтылар 

4.   Препроцессорлық директиваларды заттық тұрақтыларды көрсету үшін қолдану 


 Əдебиеттер: [11]  20-23 

                      [9]  15-26 

Тақырыбы: Сызықтық алгоритмдерді программалау 

1.  Мəліметтерді пернелік енгізу функциясы 

2.  тестілік хабарлама шығару функциясы 

3.  мəліметтерді шығару функциясы 

4.   Си++ тілінде ағымдық енгізу -шығару 

Литература: [11]  25-30 

                      [9]  27-30 

ОСӨЖ: мəліметтердің негізгі базалық типтері, жадыда бейнеленуі, өлшемі, мəндер 

диапазоны 

СӨЖ:жеке тапсырмалар бойынша өзіндік жұмыс 

 

Апта 3. 


Дəріс  5,6 

Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы:  Си тіліндегі операциялар 

1.меншіктеу операциялары 

2. Логикалық операциялар 

3. Шартты операция, үтір операциясы  

4. Типті анық түрлендіру операциясы 

Əдебиеттер: [11]  31-37 

                      [9]  33-43 

ОСӨЖ: Арифметикалық  операциялар жəне оларды қолдану, жақшалар операция ретінде 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс  

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 3 

Тақырыбы:  операцияларды  Си тіліндегі программаларда қолдану 

1.  меншіктеу операциясы 

2.  Декремент жəне инкременттің префиксті жəне постфиксті операциялары  

Тақырыбы: операцияларды  Си тіліндегі программаларда қолдану  

1.  Шартты операция 

2.  Үтір операциясы 

3.  Тапсырмалармен жұмыс 

Əдебиеттер: [11]  31-37 

                      [9]  33-43 

ОСӨЖ:  sizeof операциясы, оның қызметі жəне практикалық қолданылуы. Орындаған 

тапсырмалары бйынша есеп 

СӨЖ: əдебиетпен жұмыс 

Апта 4. 

Дəріс 7,8 Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы: тармақталған алгоритмдерді программалау  

1.  Шартты оператор  

2.  Кірістірілген шартты  операторлар  

3.  Айырып қосқыш 

Əдебиеттер: [11]  78-89 

                      [9]  40-43 

ОСӨЖ: шартты компиляция директивалары 

СӨЖ: жеке тапсырмалармен жұмыс 

 


Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ  4 

Тақырыбы: Шартты оператор жəне оның  Си программалау тілінде қолданылуы 

1.  шартты оператордың толық түрі 

2.  шартты оператордың қысқаша түрі 

3.  Кірістірілген операторлар 

4.  Операторлар блоктары 

Тақырыбы: Айырып қосқыш жəне оның Си программалау тілінде қолданылуы  

1.  Айырып қосқыш, оның блок-схемасы жəне оның қызметі 

2.  Альтернативті айырып қосқыш,  оның қолданылуы 

ОСӨЖ: шартты оператор тақырыбы бойынша жеке тапсырмалармен жұмыс 

     СӨЖ:  Алгоритмдердің графиктік бейнеленуі 

Əдебиеттер:       [11]  78-89 

                      [9]  40-43 

Апта 5. 

Дəріс 9,10  Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы: Си программалау тілінде циклдік алгоритмдерді программалау 

1.  «дейін»  циклы 

2.  «кейін» циклы 

3.  Параметрі бар цикл 

Əдебиеттер:      [11]  90-101 

                      [9]  44-46 

ОСӨЖ: цикл операторын қолдануды практикалық жүзеге асыру. Жеке тапсырма 

бойынша кеңес 

СӨЖ:əдебиеттермен жұмыс  

Кредит сағат  3 

Практикалық сабақ   

Тақырыбы: Си программалау тілінде циклдік алгоритмдерді программалау  

1.   «дейін»  циклы 

2.  «кейін» циклы 

3.  Параметрі бар цикл 

Əдебиеттер:      [11]  90-101 

                      [9]  44-46 

ОСӨЖ: жеке тапсырма бойынша есеп   

СӨЖ:  «Си тіліндегі цикл» курсы бойынша қосымша тапсырмаларды шешу  

Апта 6. 


Дəріс 11,12 

Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы: Массивтер 

1.  Массивтерді сипаттау 

2.  массивтер жəне олардың ерекшеліктерін жүзеге асыру 

3.  Массивтерді енгізу шығару 

4.  Мысалдарды талдау 

5.  Көпөлшемді массивтер 

Əдебиеттер: [4] 217-222 

ОСӨЖ: жеке тапсырмалармен жұмыс 

СӨЖ: математикалық функциялармен программалар құру. Программада айнымалылармен  

сипаттау. 


 

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ  6 

Тақырыбы: бірөлшемді  массивтер 

1.  бірөлшемді массивтерді сипаттау 

2.  Массив жəне оның ерекшеліктерін инициализациялау  

3.  Бір өлшемді массивтерді енгізу жəне шығару 

4.  Мысалдарды талдау 

Тақырыбы: Екіөлшемді массивтер 

1.  массивтерді программада сипаттау ерекшеліктері 

2.  екіөлшемді массивтерді инициализациялау 

3.  Екіөлшемді массивтерді енгізу жəне шығару . 

Əдебиеттер:  [3] 217-222 

ОСӨЖ: Коллоквиум 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс, дəріс материалдарын оқу 

 

Апта 7. Дəріс 13,14 

Кредит сағат 1,2 Тақырыбы:  Си тіліндегі функциялар 

1.  фунция анықтамасы, функцияға хабарлама 

2.  функциялар прототипі 

3.  Кітапханалық функцияларды қолдану 

Əдебиетер: [3] 207-217 

ОСӨЖ: жеке тапсырма бойынша есеп 

СӨЖ: функциялардың рекурсивті анықтамасы 

 

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 7 

 Тақырыбы: Массивтер 

1.  бірөлшемді жəне екіөлшемді массивтермен есептерді шешу үшін массивтерді 

практикалық қолдану 

əдебиет: [3] 217-222 

ОСӨЖ:жеке тапсырмалармен жұмыс 

СӨЖ:  қосымша əдебиеттермен жұмыс 

 

Апта 8. 


Дəріс  15,16  

Кредит сағат  1,2 

Тақырыбы: жады кластары 

1.  Автоматты 

2.  Сыртқы 

3.  Статикалық 

4.  Регистрлік 

Əдебиеттер: [3] 215-217 

ОСӨЖ: жады кластарын практикалық қолдану 

СӨЖ: Глобальды, локальды айнымалылар жəне жіктелуге сəйкес олардың жадыда 

орналасуы. 

 


Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ  8 Тақырыбы функциялар 

1.  Прототипті қолданып программа жасау 

2.  прототипті қолданбай программа жасау  

3.  Функцияны қолданып практикалық есептер шығару 

əдебиет: [3] 217-222 

ОСӨЖ:жеке тапсырмалармен жұмыс 

СӨЖ:  қосымша əдебиеттермен жұмыс 

 

Апта 9. Дəріс 17,18 

Кредит сағат 1,2  

Тақырыбы: символдық жолдарды өңдеу 

1.  жолдарды өңдеуге арналған стандартты функциялар 

2.  символды айнымалыларды сипаттау 

3. функция параметрі ретінде 

Əдебиеттер: [3] 230-234 

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 9 

Тақырыбы: Символдық қатарларды өңдеу 

1.  қатарларды өңдеуге арналған стандартты функциялар. 

2.  Символдық қатарлар үшін сипаттама 

     3.  Символдық қатарлар мен айнымалыларды өңдеуге арналған кітапханалық 

функцияларды қолданып есептер шығару 

Əдебиет: [3] 230-234 

ОСӨЖ: қатарларға шығарылатын есептер мысалдарын талдау 

СӨЖ: теориялық материалдарды меңгеру 

 

Апта 10. Кредит час 1,2 

Дəріс 19,20 Тақырыбы: Құрылымдар мен  бірігулер 

1.   Си тілінде құрылым ұғымы 

2.  Құрылымды қолдану саласы 

3.  Программада құрылымдарды сипаттау форматы 

4.  құрылымдарды қолдану мысалдары 

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 10 

Тақырыбы:  Си тіліндегі құрылым 

1.  Си тіліндегі құрылым ұғымы 

2.  Құрылымдарды қолдану саласы 

3.  Программада құрылымдарды сипаттау форматы 

Тақырыбы: Бірігулер жəне олардың қолданылуы 

1.  Бірігу ұғымы 

     2. Бірігуді қолдану саласы  

Əдебиет: [3] 234-240 

ОСӨЖ: Программада бірігулерді қолдану ерекшеліктері 

СӨЖ: Бірігулерді қолданған мысалдарды талдау 

Əдебиеттер: [3] 234-240 

 

Апта 11. Кредит сағат 1,2 

Дəріс 21,22 

Тақырыбы: Көрсеткіштер 

1.  Көрсеткіштер сипаттамасы 

2.  Көрсеткішке қолданылатын операциялар 

3.  Функция параметрлерін беру үшін көрсеткіштерді қолдану  

Əдебиет: [3] 223-229 

ОСӨЖ:  тапсырмалар бойынша есеп 

СӨЖ: көрсеткіштер жəне массивтер 

 

Кредит сағат 3 Практикалық сабақ 11 

Тақырыбы: СИ тіліндегі көрсеткіштер 

1.  көрсеткіштер көмегімен программа құру 

2.  жеке тапсырмалармен жұмыс 

3.  Си тіліндегі көрсеткіштерді қолдану ерекшеліктері 

4.  Көрсеткіштерді қолданып есептерді практикалық іске асыру 

Əдебиет: [3] 223-229 

ОСӨЖ:  «Динамикалық жады» тақырыбы бойынша мысалдар талдау 

СӨЖ:динамикалық массивтерді қоланыпмысалдарды талдау жəне ЭЕМ де жүзеге асыру 

 

Апта 12. Дəріс 23,24 

Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы: СИ стандартындағы ағындық енгізу -шығару 

1.  Си тіліндегі ағын ұғымы 

2.  Стандартты жəне хабарлаушы ағындар 

Əдебиеттер: [3] 240-249 

ОСӨЖ: жеке тапсырмалар бойынша есеп 

СӨЖ: программада жаңа деректер типін қолдану  

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 12 

Тақырыбы: СИ стандартындағы ағындық енгізу -шығару 

1.  Си тілінде ағынды программада баяндау 

2.  практикалық қолдану 

3.  Дискідегі файлдармен жұмыс 

4.  Символдарды жазу жəне оқу 

əдебиет: [3] 240-249 

ОСӨЖ: Си тілінде ағындарды ұйымдастыру 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс 

 

Апта 13. Кредит сағат 1,2 

Дəріс  25,26 

Тақырыбы: Айнымалылардың əрекет ету облысы  

1.  Айнымалылардың əрекет ету облысы ұғымы 

2.  Программадағы деректер блоктарын хабарлау 

Əдебиет: [3] 129-135 

ОСӨЖ: тапсырмалар бойынша есеп 

СӨЖ:Əдебиеттермен жұмыс 

Кредит сағат 3 


Практикалық сабақ 13 

Тақырыбы: Функциялар жəне айнымалылардың əрекет ету облысы 

1.  Программада сипатталуы 

2.  Практикалық есептер шығару 

Əдебиет: [3] 362-365 

ОСӨЖ: оқылған материалдың теориялық бөлімі бойынша есеп 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс, программаларды талдау  

 

Апта 14. Неделя 14 

Дəріс  27,28 Кредит сағат 1,2 

Тақырыбы: Си++ тіліндегі объектіге – бағытталған программалау   

1.  класс ұғымы, кластарды хабарлау синтаксисі  

2.  класс элементтеріне ену режимдері 

ОСӨЖ: мұрагер, полиморфизм ұғымдары 

СӨЖ: жеке тапсырмалармен жұмыс 

 

Кредит сағат 3 Практикалық сабақ 14 

Тақырыбы: Си++ тіліндегі объектіге – бағытталған программалау   

1.  ОБьектілерді қолданып программаларды практикалық жүзеге асыру 

Əдебиет: [3] 250-261 

ОСӨЖ: Коллоквиум 

СӨЖ: əдебиетпен жұмыс 

 

Апта 15. Кредит сағат 1,2 

Дəріс 29,30  

Тақырыбы: Си тіліндегі графика 

1.  графиктік режимнің іске қосылуы 

2.  графиктік процедуралардың негізгі қызметі жəне оларды қолдану 

Əдебиет: [3] 420-427 

ОСӨЖ: теориялық материалдар бойынша есеп 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс 

Кредит сағат 3 

Практикалық сабақ 15 

Тақырыбы: Си тіліндегі графикалық мүмкіндіктерді практикалық қолдану 

1.  Графиктік обьектілерді салу 

2.  Графиктік обьектілерді жасау 

Əдебиет: [3] 420-427 

 ОСӨЖ: Рейтинг 

СӨЖ: əдебиеттермен жұмыс  

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  Негізгі əдебиеттер: 

1.  "Информатика":  Учебное  пособие  для  студентов  педагогических  ВУЗов  /  А.  В. 

Могилев., Н.И. Пак, Е.К. Ханнер; под редакцией Е.К.Хённера.- . М., 1999 . 816 с. 

2.  Глушаков  С.В. Программирование в среде Windows .M,2000г. 

3.  В.К.  Алиев.  Информатика  в  задачах,  примерах,  алгоритмах.,  Москва:  СОЛОН-Р, 

2001г. 


4.  Никлаус Вирт. Алгоритмы и структуры данных, Санкт-Петербург, 2001г. 

5.  Сэвитч  У.  Курс  программирования.  2-е  и  4-е  издание,  Москва:  Издательский  дом 

"Вильямс", 2002г. 

6.  Себеста  Р.  Языки  программирования.  Основные  концепции.    4-е  издание,  Москва: 

Издательский дом "Вильямс", 2001г 

7.  А.В.Могилев и др. Практикум по информатике – М, 2001 

8.  Культин.  Н. Задач по программированию С/С++. 

9.  Климова    Л.  М.    Практическое    программирование    решение  типовых    задач    С++., 

Москва: 2001г. 

10.  Керниган Б, Ритчи Д. Язык программирования СИ 2-е издание М: 1992г 

11.  Березин А.А. Начальный курс СИ и С++ Питер: 1998г 

12.  Подбельский А.В Язык программирования С++ Питер: 1999г 

13.  Джехани Н. Программирование на языке СИ М:1996г 

14. Х.М. Дейтел.,  Г. Дж. Дейтел.  Как программировать на С, М: Издательство БИНОМ , 

2006г   

15.  Бредли    Л.  Джонс.,    Питер  Эйткен  .  Освой  самостоятельно  С  за  21  день,  Москва   

Санкт- Петербург: Издательский дом   «Вильямс»  ,   Киев 2005г  

16. Тучин  А.Р. Введение в «Borland  С и    С++»                           Тараз  2001г 

17. Михаил Фленов.  Программирование на С++ глазами Хакера, Санкт-Петербург: «БХВ 

– Петербург» ,  2005г 

18. 

Тонго 


К., 

Гимпея 


С. 

«Язык 


Си» 

Книга 


ответов                                     

М.: Финансы и статистика , 1994г 

19.  Касаткин  А.И.  Профессиональное  программирование    на  языке  Си.      Системное 

программирование.  

Минск: Высшая школа, 1993г  

20. Джехание Н. Программирование на языке СиКаталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет