Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет7/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44

СкОБА Лука Корнеевич 23.02.1925 жылы Октябрь ауд. Дмитревка сеосында 
туған. Орыс. 15.07.1941 жылы шақырылған және 1946 жылы Октябрь АӘК на 
есепке тұрған.1074 жылы АП, 314 — ші АД- да қызметін атқарған. Бөлімше 
командиры . Кіші сержант. «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Ле-

55
нинградты қорғағаны үшін » медальдармен марапатталған. 17.11.2002 жылы 
қайтыс болды.Дмитриевка селосында жерленген.
СмиРНОВ  Петр  Елисеевич  08.01.1915  жылы  Беларуссий  ССР,  Могилев 
қаласында  туған.  Украин  1942  жылы  Сталинград  ҚЕҚ  арқылы  шақырылған 
және 1945 жылы Октябрь АӘК- ға есепке тұрған, 41 -ші гв миномент брига-
да, 1-ші дивизия, 2 батарея құрамында қызметерін атқарған. 06.05.1984 жылы 
қайтыс болды.Целинное селосында жерленген.
СмиРяГиН Леонид Васильевич 06.03.1927 жылы Қорған облысы, Мостов 
ауданында туған.Орыс. 18.10.1944 жылы шақырылған және 1949 жылы Қорған 
облысы,Белозер  АӘК  -ға  есепке  тұрған.  65  атк.Кавен  копусында  қызметін 
атқарған, атқыш, катардағы жауынгер.Мерекелік медальдармен марапатталған. 
2002 жылы қайтыс болды. Хмельникое селосында жерленген.
СОВЕТОВ  Аркадий  Павлович  1915  жылдың  5  мау-
сымында  Иркутск  обл,  Ирктск  қаласында  туған.  Орыс. 
07.1941  жылы  шақырылған  және  1946  жылы  Иркутск 
АӘК  —  ға  есмепке  тұрды.  2  —  ші  Украин  майданынан 
53 арм 264 зенит арт.дивизиясы органы барлануға қарсы 
НКО «Смерш» забайқал майданы «Смерш» барлауа қарсы 
бөлімнің бөтенше уәкілі болған. Лейтенант. Қызыл жұлдыз 
орденімен  «Германияны  жеңгені  үшін  »,  «Жапонияны 
жеңгені  үшін»  медальдармен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған.2.05.1965 жылы қайтыс болды.Тимирязево 
селосында жерленген.
СОкОЛ Максим Трофимович 1922 жылы Украина, Высокопол ауданы, Шев-
ченко атындағы ұшымтамарда туған. Украин. 1941 жылы шақырылған және 
1945 жылы Высокопол АӘК-ға есепке тұрған.2 — ші әуе армиясында моторист 
болған.  Катардағы  жауынгер.Мерекелік  медальдармен  марапатталған.  1991 
жылы қайтыс боолды. Ленинское селосында жерленген.
СОЛОВьЕВ  Степан  Егорович  06.08.1906  жылы  Қорған  обл,  Лебянжье  ауд, 
Калашино селосында туғаг.Орыс. 1941 жылы шақырылған және 04.1957 жылы 
Лебяжье  АӘК-ға  есепке  тұрған.  Байланыс  батальонында  қызметін  атқарған. 
Байланысшы. Катардағы жауынгер. «Германияны жеңгені үшін» медальмен, 
мерекелік  медальмен  марапатталған.  1989  жылы  қайтыс  болды.  Тимирязево 
селосында жерленген.
СОЛОДУхиН  Михаил  Афанасьевич  2.04.1926  жылы  Курск  обл,  Мухабаев 
ауданында туған. Орыс. 1944 жылы шақырылған және 1945 жылы Мухабаев 
АӘК- ға есепке тұрған. 3 АБ.5 бригада қызметін атқарған.Атқыш, катардағы 
жауынгер.  Зақымдалған.  «Ерлігі  үшін»,  «Будапешті  алғаны  үшін»,  «Венаны 
алғаны үшін», «Праганы азат еткені үшін» медальдармен мерекелік медальдар-
мен марапатталған.10.2003 жылы қайтыс болды. Тимирязево селосында жер-
ленген.
СОРОкО Григорьий Петрович 1919 жылы Ульянов обл, Николаев ауд, Ни-
колаевка  селосында  туған.Украин.1938  жылы  шақырылған  және  1945  жылы 
Ульянов АӘК -ға есепке тұрған.35 дивизия,ПВО 1940 авиополкте жүргізуші 
болған.Ефрейтор Қызыл жұлдыз орднімен, «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ста-

56
линградты қорғағаны үшін», «Вершаваны азат етккені үшін», «Берлинді алғаны 
үшін» медальдармен, мерекелік медальдармен марапатталған.10.06.1994 жылы 
қайтыс болды. Москворенкое селосында жерленген.
СТАцЕНкО Георгий Павловч 17.04.1925 жылы Краснодар өлкесі, Веселый 
хубарында туған.Орыс. 14.06.1949 жылы Краснодар ОЭК- арқылы шақырылған 
және  10.11.1950  жылы  октябрь  АӘК-  ға  есепке  тұрған.757  —  ші  байланыс 
батальонында,301  АД  қызметін  атқарған.  Бөлімше  командирі.Байланысшы.
Лейтенант.  2  дәрежелі  Отан  соғысы  орденімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған.06.1992 жылы қайтыс болды,Ақшан селосында жерленген.
СТЕПАНОВ  Иван  Андреевич  09,03,1914  жылы  Татар 
АССР,  Кукмор  ауд,  Кукмор  селосында  туған.  10.1941 
жылы  шақырылған  және  1942  жылы  (жаралануына  бай-
ланысты) Кукмор АӘК-ға есепке тұрған. 114 АД , Волхов 
майданында қызметін атқарған. Атқыш, катардағы жауын-
гер.1 дәрежелі Отан соғысы орденімен, мерекелік медаль-
дармен  марапатталған.07.01.1992  жылы  қайтыс  болды. 
Ақсуат селосында жерленген.
СУкАчЕВ Арсентий 1909 жылы Октябрь ауд, Дмитревка селосында туған. 
Орыс.  1941  жылы  шақырылған  және  1946  жылы  Октябрь  АӘК-  ға  есепке 
тұрған. Орлов беделінде қызметін атқарған,танкист,Катардағы жауынгер. Ме-
рекелік медальдармен марапатталған. 1981 жылы қайтыс болды. Степное село-
сында жерленген.
СҰРАғАНОВ Мұқан 1925 жылы Преснов ауд, Жарқын ауылында туған.Қазақ.. 
1943  жылы  шақырылған  1948  жылы  Преснов  АӘК-ға  есепке  тұрған.  Қиыр 
Шығыс  майданында  қызметін  атқарған.  Атқыш.  Катардағы  жауынгер.  «Жа-
понияны жеңгенні үшін» медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 
1971 жылы қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген.
СүГІРОВ Шүкен 1910 жылы Октябрь ауд, Ынтымақ ауылында туған. Қазақ. 
1941  жылы  шақырылған  және  1944  жылы  (жаралануына  байланысты)  Ок-
тябрь АӘК — ға есепке тұрған. Ұлы Отан соғысына қатысушы. «Ерлігі үшін» 
медальмен,мерекелік медальдармен марапаталған. 1977 жылы қайтыс болды. 
Ынтымақ ауылында жерленген.
СЫЗДЫқОВ Әбушахман 1905 жылы Киев обл, Киев қаласында туған. Қазақ. 
1941 жылыКиев АӘКарқылы шақырылған және 1945 жылы Октябрь АӘК- ға 
есепке тұрған.Украина майданында 2- ші мотомех, бригада жүргізуші болған.
Катардағы  жауынгер.  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальмен,мерекелік  ме-
дальдарммен марапатталған. 1992 жылы қайтыс болды. Ленинское селосында 
жерленген. 
СЫЗДЫқОВ  Қазір  1923  жылы  Преснов  ауд,  Жарқын  ауылында  туған. 
1942  жылы  шақырылған  және  1946  жылы  Преснов  АӘК-ға  есепке  тұрған.
Қиыр  Шығыс  майданы,  атқыш,Катардағы  жауынгер.Мерекелік  медльдармен 
марапатталған. 2003 жылы қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген.

57
СЫЗДЫқОВ Хамза Сыздықұлы 1907 жылы Октябрь ауд, Ынтымақ ауылын-
да туған. Қазақ. 1941 жылы шақырылған және 1943 жылы (жаралануына бай-
ланысты) Октябрь АӘК — ға есепке тұрған. Калинин майданында қызметін 
атқарған.Атқыш,Катардағы  жауынгер.  «Ерлігі  үшін»  медальмен,  мерекелік 
медальдармен марапатталған. 28.05.1979 жылы қайтыс болды.Ынтымақ ауы-
лында жерленген.
СЫСОЕВ Проконий Григорьевич 14.07.1914 жылыУдмурт АССР Ярсик ауда-
нында  туған.  Орыс.  23.06.1942  жылы  шақырылған  және  1945  жылы  Пермь 
облысы  ,  Малоб  ҚЭҚ-  на  есепке  тұрған.  345  саперл.батальонында  қызметін 
атқарған,сапер, Кіші сержант.Октябрь ревалюциясы орденімен , «Ерлігі үшін» 
медальмен, мерекелік медальдармен марапатталған. 1990 жылы қайтыс болды. 
Тимирязев селосында жерленген.
СІмБАЕВ  Мұқаш  Бекеұлы,  10.05.1926  жылы  Преснов 
ауд,  Қарғамыс  селосында  туған.  Қазақ.  02.10.1944  жылы 
шақырылған және 05.1945 жылы Преснов АӘК-на есепке 
тұрған. 189 АД-да 238 АП-да қызметін атқарған. Атқыш. 
Қатардағы жауынгер. II дәрежелі Отан соғысы орденімен, 
«Кенингсбергті  алғаны  үшін»  ,«Варшаваны  азат  еткені 
үшін»,  мерекелік  медальдармен  марапатталған.  10.2000 
жылы қайтыс болды. Целинное селосында жерленген.
ТАЖЕНЕВ Қабдол 20.03.1923 жылы Преснов ауд, Киров 
ауылында туған. Қазақ. 28.05.1942 жылы шақырылған және 
11.11.1945 жылы Октябрь АӘК — ға есепке тұрған . 31- ші 
ЕАР, 37- ші ЗАП, 334- ші АП,47АП,101 ЕАБ -да қызметін 
атқарған.Атқыш кабардағы жауынгер. 1-2 дәрежелі Отан 
соғысы  орденімен,  «Германияны  жеңгені  үшін  »,  «Ерен 
еңбегі  үшін»  медальдармен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған.09.01.1995  жылы  қайтыс  болды.Степной 
селосында жерленге.
ТАйЖАНОВ Сейдахмет 1915 жылы Преснов ауд, Есперлы ауылында туған. 
Қазақ. 1941 жылы шақырылған және 1945 жылы Преснов АӘК- ға есепке тұрған. 
859  линей  эксплуатациялық  байланыс  батальонында,  2  байланыстың  жеке 
бригадасында, 3 беларус майданында қызметтерін атқарған. Сержант. «Ерлігі 
үшін», « Германияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін»медальдармен 
марапатталған. 1981 жылы қайтыс болды. Тимирязев селосында жерленген.
ТАРАСОВ  Иван  Пименович  25.04.1922  жылы  Воловск  обл,  Верховск 
қаласында  туған.  Орыс.  30.06.1941  жылы  шақырылған  және  06.1948  жылы 
Челябі қаласында Корлин АӘК -ға есепке тұрған. Батыс, Ленинград және Ук-
райн майданында қызметін атқарған. Взвод командирі. Майор. Қызыл жұлдыз 
орденімен «Германияны жеңгені үшін», медальмен мерекелік медальдаррмен 

58
марапатталған. 17.04.2009 жылы қайтыс болды. Тимирязев селосында жерлен-
ген.
ТАРДАСОВ  Иван  Петрович  23.01.1916  жылы  Москва  қаласының  Киев 
ауданында туған. Орыс. 15.11.1936 жылы шақырылған және 1945 жылы Ок-
тябрь АӘК- ға есепке тұрған. 331 АД құрамында Курск шайқасына қатысқан. 
Қатардағы жауынгер. 2 ждәрежелі. Отан соғысы орденімен, мерекелік медаль-
дармен  марапатталған.  09.07.1984  жылы  қайтыс  болды.  Степное  селосында 
жерленген.
ТАСБАЕВ Елубай 1924 жылы Преснов ауданының Жарқын ауылында туған. 
1942 жылы шақырылған.1949 жылы Преснов АӘК — ны есепке тұрған. Қазақ. 
1942 жылы шақырылды және 1949 жылы Преснов АӘК- ға есепке тұрды. 101 
шекара  покінде,  87  шекара  отрядында  қызметтерін  атқарған.  Атқыш,  Шека-
ра отрядының командирі, Сержант,. «Варшаваны азат еткені үшін», «Советік 
Запольярияны  қорғағаны  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдармен, 
мерекелік медальдармен марапатталған.1986 жыл қайтыс болды. Жарқын ауы-
лында жерленген.
ТАСПАЕВ Масағұт 1911 жылы Преснов ауд, Жарқын ауылында туған.Қазақ. 
1943 жылы шақырылған , 1945 жылы Преснов АӘК — ға есепке тұрған. 760 
гауб.  Артполкте  қызметін  атқарған.  «Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «Будапешті 
алғаны  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдармен  марапатталған. 
17.12.1959 жылы қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген.
ТимОШЕНкО Василий Иванович 1917 жылы Винин обл, Винина қаласына 
туған. Украин. 1941 жылы шақырылған және 1945 жылы Вининск ҚӘҚ — ға 
есепке тұрды.2-ші Украин майданында қызметтерін атқарған.Сержант. Мере-
келік медальдармен марапатталған.1989 жылы қайтыс болды.Ленинское село-
сында жерленген.
ТиТАРЕНкО Григорий Давыдович 01.05.1925 жылы Украина, Доминск ауда-
нында туған. Украин. 15.03.1944 жылы шақырылған және 08,1948 жылы До-
минск АӘК- ға есепке тұрған. 153- ші барлау ротасында қызмекетін атқарған. 
Рота командирі,Сержант, 1 — ші дәрежелі Отан соғысы орденімен, «Германия-
ны жеңгені үшін» медальдарымен, мерекелік медальдармен марапатталған.2004 
жылдан бастап Қарағанды қаласында тұрады.
ТиТОВ Василий Иванович 17.01.1916 жылы Қорған облысы, Усть- Уйск ауд, 
Матвеское селосында туған. Орыс. 1941 жылы шақырылған және 16.04.1947 
жылы Қорған обл, Усть- Уйск АӘК-ға есепке тұрған. 209 — шы корпусты арт-
полкте , Забайкөл майданында қызметін атқарған.Лейтененант. «Ерлігі үшін», 
«Жапонияны жеңгені үшін» медальдармен марапатталған. 1970 жылы қайтыс 
олды. Дружба селосывнда жерленген.
ТиТОВА Клавдия Михаиловна 20.11.1924 жылы Қорған обл, Усть- Уйка се-
лосында туған. Орыс. 09.1942 жылы шақырылған.1945 жылы мамырда Қорған 
ҚӘҚ  есепке  тұрған.  Смоленск  майданында  қызметін  атқарған.Сержант,  2 
дәрежесі Отан соғысы орденімен, мерекелік медальдармен марапатталған.1995 
жылы қайтыс болды. Нефтеюганск қаласында жерленген.
ТЛЕмүСОВ  Шоқай,  1906  жылы  Октябрь  ауд,  Ынтымақ,селосында  туған. 
Қазақ.  01.07.1941  жылы  шақырылған  және  09.05.1945  жылы  Октябрь  АӘК-

59
на  есепке  тұрған.  146-шы  ә/б  қызметін  атқарған.  Атқыш.  Қатардағы  жауын-
гер.  «Берлинді  алғаны  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»,  медальдармен 
марапатталған. 01.04.1989 жылы қайтыс болды. Ишим селосында жерленген.
ТОцкий  Василий  Андреевич  1923жылы  СҚО  Октябрь  ауд,  Ступинка  се-
лосында  туған.  Орыс.1941ж  шақырылған  және1945  жылы  Октябрь  АӘК 
—  ға  есепке  тұрған.2-ші  Украин  майданында  235  АП,81  гв,  дивизиясында 
қызметтерін атқарды. Бөлімше командирі. Сержант, 1 дәрежелі Отан соғысы 
орденімен, мерекелік медальдармен марапаталған. 1993 жылы қайтыс болды. 
Ленинское селосында жерленген.
ТөЛЕБАЕВ  Жұмағали  1923  ж  Преснов  ауд,  Пресновка  селосында  туған. 
Қазақ. 1941 ж шақырылған және 1945 ж Возвышен АЕК — ға есепке тұрған. 
146 АП, 44АД қызметін атқарған. Катардағы жауынгер. Мерекелік медальдар-
мен марапаталған. 1974 ж қайтыс болды. Степное селосында жерленген.
ТөЛЕБАЕВ Мұхаметқали 1926 ж Преснов ауд, Жарқын 
ауылында  туған.  Қазақ.  1944  ж  шақырылған  және  1945 
жылы Преснов АӘК — ға есепке тұрған. Взвод команди-
рі  кіші  лейтенант,  Қиыр  Шығыс  Майданында  қызметін 
атқарған.  «Жапонияны  жеңгені  үшін»  медальмен  мере-
келік медальдармен марапатадған. 1984 ж қайтыс болды. 
Жарқын ауылында жерленген.
ТөЛЕБАЕВ Сұлтан 1924 жылы Октябрь ауд,Ынтымақ ауылында туған. Қазақ. 
1942 жылы шақырылған, және 1944 жылы (жаралануына байланысты) Преснов 
АӘК- ға есепке тұрған. 116- шы АД- да қызметін атқарған. Атқыш.Катардағы 
жауынгер.  «Ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»,  медальдармен,  мере-
келк медальдармен марапаталған. 2002 жылы қайтыс болды. Жарқын ауылын-
да жерленген.
ТРУБициН Михайл Николаевич 1920 ж Воронеж обл ,Воронеж қаласында 
туған.  Орыс.  1940  ж  шақырылған  және  1945  жылы  Челябі  ҚӘҚ-ға  есепке 
тұрған. Тынық мұхит орталығында қызметін атқарған.2 сб старшина «Германи-
яны жеңгені үшін» медальмен марапатталған. 20.08.1977 жылы қайтыс болды. 
Ленинское селосында жерленген.
ТУмУРЗиН 
Төлеген 1915 жылы Преснов ауд, Жарқын ауылында туған.
Қазақ. 1940 жылы шақырылған және 1943 жылы (жаралануына байланысты) 
Преснов АӘК-ға есепке тұрған. 391 — АП -де қызметін атқарған. Атқыш, Еф-
рейтор,  Қызыл  Ту  ,  1  дәрежелі  Отан  соғысы  орденімен  марапатталған.  2000 
жылы қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген.
ТУРУНцЕВ  Филипп  Сидорович  1905  ж  Ленин  ауд,  Явленка  селосында 
туған.  Орыс  ,  1941  ж  шақырылған  және  02.1943  ж  (жаралануына  байланыс-
ты)  Ленин  АӘК  -ға  есепке  тұрған.  Ленинград  майданында,55  дивизиясы 
қызметін атқарған. Ктбардағы жауынгер. 1 дәрежелі Отан соғысы орденімен 
марапатталған.06.03.1991 ж қайтыс болды. Дружба селосында жерленген.

60
ТІЛЕГЕНОВ Бегалы 1909жылы Сергеев ауд, Балуан ауылында туған. Қазақ. 
05.1942  жылы  шақырылған  және  12.1943  жылы  Октябрь  АӘК  —  ға  есепке 
тұрған.  Ұлы  Отан  соғысына  қатысушы,  атқаш.  Қатардағы  жауынгер.  Мере-
келік медальдармен марапатталған.1984жылы қайтыс болды.СҚО Шал Ақын 
ауданы Балуан ауылында жерленген.
ТюкАНькО  Кузьма  Александрович  1926ж  Возвышен  ауд,  Қарағанды  се-
лосында туған. Украин.1941 ж шақырылған және 1945 ж Возвышен АӘК -ға 
есепке  тұрған.  Ұлы  Отан  соғысына  қатысушы,  атқаш.  Қатардағы  жауынгер. 
Мерекелік медальдармен марапатталған. 1992 ж қайтыс болды. Степное село-
сында жерленген.
УДОД Александр Тихонович 1922 ж Краснодар өлкесі Крыловскя селосында 
туған. Орыс. 1942 ж шақырылған және 1948 ж Крылов АӘК- ға есепке тұрған.49-
шы жаттығу полкінде қызметін атқарған. Бөлімше командирі,сержант, «Герма-
нияны жеңгені үшін медальмен» мерекелік медальдармен марапатталған. 1985 
жылы қайтыс болды. Москворецкое селосында жерленген.
УСиНОВ  Өміртас  Сералыұлы  28.12.1924  ж  Октябрь  ауд,  Соцал  ауылында 
туған. Қазақ. 1942 ж шақырылған және 1947 ж Октябрь АӘК -ға есепке тұрған. 
1212 АП , 364 дивизиясында қызмет атқарған. Атқыш,майор, Қызыл жұлдыз, 2 
дәрежелі «Отан соғыс орденімен мерекелік медальдар мен марапатталған. 2004 
ж қайтыс болды. Шал ақын ауд, Соцал ауылында жерленген.
УхНАЛЕВ Аркадий Степаович 1927 жылы Могилев обл, Шклов ауд туған. 
Беларус. 1944 ж шақырылған және 1946 ж Шклов АӘК ға есепке тұрған. 172 — 
ші АД, гв сапер батальонда қызметін атқарған. Катардағы жауынгер. «Жауын-
герлік ерлігі үшін» медальмен, мерекелік медальдармен марапатталған.1986 ж 
Беларусияға қоныс аударған.
үСЕНОВ Борис Үсенұлы 24.08.1903 ж Қорған обл, Қорған қаласында туған. 
07.1994 ж шақырылған және 05.1945 ж Октябрь АӘК- ға есепке тұрған. 77- ші 
запастағы  полк  74-ші  саперлық  батальонда  қызметін  атқарған.  Батальон  ко-
мандирі,  Сержант.  мерекелік  медальдармен  марапатталған.  30.03.1980  жылы 
қайтыс болды. Мичурино селосында жерленген.
ФАДЕЕВ Сергей Алексеевич 1926 ж Октябрь ауданында туған. Орыс. 1943 ж 
шақырылған және 1950 ж Октябрь АӘК -ға есепке тұрған. 37 зейн пулемент 
полк  1926  ЗП,132  миномист  атк  полкта  қызметін  атқарған  Атқыш  ефрейтор 
ІІ  дәрежелі  Отан  соғысы  орденімен  мерекелік  медальдармен  марапатталған. 
22.06.1982г. қайтыс болды. Хмельницкое селосында жерленген.
ФЕДОСкиН Захар Максимович 30.09.1909 жылы Пенза обл., Пенза қаласында 
туған. Орыс. 1941 жылы шақырылған және 1946 жылы Пенза АӘК-на есепке 
тұрған. Ұлы Отан соғасына қатысушы. Мерекелік медальдармен марапатталған 
1989 жылы қайтыс болды. Хмельницкое селосында жерленген.

61
ФиЛькиН Михаил Сергеевич 15.10.1924 жылы Пенза обл., Каменск ауда-
нында туған. Орыс. 11.07.1943 жылы шақырылған және 1950 жылы Каменск 
АӘК-на есепке тұрған. 294 АП, 184 АД, 11М 331 АП-де қызметін атқарған, 
атқыш. Сержант. «Ергілі үшін», «Кавказды қорғағаны үшін» медальдарымен 
марапатталған. 15.06.1988 жылы қайтыс болды. Хмельницкое селосында жер-
ленген. 
ФОмиН Семен Яковлевич 13.09.1913 жылы Пенза обл., Бедно-Демьянский 
ауданында,  Свищево  селосында  туған.  Орыс.  20.05.1941  жылы  шақырылған 
және 13.10.1945 жылы Бедно-Демьянский АӘК-на есепке тұрған. 55-ші ЛАП, 
61  АД,  210  АП,  82  АД-да  қызметін  атқарған.  Атқыш.  Қатардағы  жауынгер. 
Жараланған.  «Германия  женгені  үшін»  медалімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған. 06.07.1996 жылы қайтыс болды. Ақжан селосында жерленген.
ФОмиН Федор Яковлевич 2508.1925 жылы Қорған обл., Демьянов ауданында 
туған. Орыс. 01.12.1944 жылы шақырылған және 1945 жылы Демьянов АӘК-на 
есепке тұрған (жаралануына байланысты). 30-гв.див., 4-ші Украин майданында 
қызмет атқарған. Взвод командирі. Лейтенант. Жараланған. Кызыл Жұлдыз, I 
дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, «Ергілі үшін» медалімен, мерекелік ме-
дальдармен марапатталған. 22.11.2005 жылы қайтыс болды. Степное селосын-
да жерленген.
хАйЛиН Андрей Яковлевич 1913 жылы Удмурт АССР, Ярск ауд., Фокино 
селосында туған. Орыс. 06.1941 жылы шақырылған және 05.1945 жылы Ярск 
АӘК-на есепке тұрған. 287-ші АП-де қызмет атқарған, атқыш. Қатардағы жа-
уынгер. «Германия женгені үшін», «Берлинді алғаны үшін» медальдарымен, 
мерекелік медальдармен марапатталған. 1981 жылы қайтыс болды. Докучаево 
селосында жерленген.
хАмЗиН Қабдолла 1921 жылы Тимирязев ауд., Ынтымақ 
ауылында туған. Қазақ. 01.1942 жылы шақырылған және 
1943  жылы  Октябрь  АӘК-на  есепке  тұрған.  Ұлы  Отан 
соғасына  қатысушы,  атқыш.  Қатардағы  жауынгер.  II 
дәрежелі Отан соғысы орденімен, «Ергілі үшін», «Жауын-
герлік  ергілі  үшін»  медальдарымен  марапатталған.  1993 
жылы қайтыс болды. Тимирязево селосында жерленген.
хиЛьчЕНкО  Иван  Семенович  1923  жылы  Соколовка  селосында  туған. 
Орыс.  02.04.1942  жылы  шақырылған  және  14.06.1946  жылы  Соколов  АӘК-
на есепке тұрған. 81 АД щаттағу ротасы, 81 АД пулемет. ротасында қызмет 
атқарған. Бөлімше командирі. Майор. Қызыл жұлдыз 2 рет Даңқ ордендерімен, 
«Жауынгерлік ергілі үшін» медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 
1995 жылы қайтыс болды. Тимирязево селосында жерленген.
хЛЕБОВич  Иван  Станиславович  24.08.1919  жылы  Минск  обл.,  Дзержин 
ауд., Старинки селосында туған. Украин. 06.1941 жылы Дзержин АӘК арқылы 
шақырылған  және  05.1945  жылы  Октябрь  АӘК-на  есепке  тұрған.  742-ші 

62
АП, Кутузов атындағы (Баранов обкомы ВКПБ) партизан отрядында қызмет 
атқарған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. «Жауынгерлік ергілі үшін» медалімен, 
мерекелік медальдармен марапатталған. 03.12.1993 жылы қайтыс болды. Ми-
чурино селосында жерленген.
хОмчЕНОВСкий Николай Александрович 25.05.1915 жылы Витебск обл., 
Россон ауд., Синск селосында туған. Белорус. 1941 жылы шақырылған және 
05.1945 жылы Октябрь АӘК-на есепке тұрған. 21-ші артил. полк, 2-ші Бело-
рус  майданында  қызмет  атқарған.  Атқыш.  Қатардағы  жауынгер.  «Германия 
женгені үшін» медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 01.05.1993 
жылы қайтыс болды. Мичурино селосында жерленген.
цимБАЛОВ Павел Кондратович 1926 жылы Октябрь ауд., Марьевка село-
сында туған. Орыс. 1943 жылы шақырылған және 1946 жылы Октябрь АӘК-на 
есепке тұрған. I-ші Украин майданында қызмет атқарған. Атқыш. Қатардағы 
жауынгер. Мерекелік медальдармен марапатталған. 2005 жылы қайтыс болды. 
Степное селосында жерленген.
циОмАШкО  Алексей  Артемович  1921  жылы  Запорож  обл.,  Ленинтилов 
ауд.,  Дубовка  селосында  туған.  Украин.  1941  жылы  шақырылған  және  1945 
жылы Ленинтилов АӘК-на есепке тұрған. 2-ші жекелеген батальонда, 69127 
ә/б қызмет атқарған. Атқыш. Қатардағы жауынгер «Севастопольды қорғағаны 
үшін», «Кавказды қорғағаны үшін», «Ергілі үшін», «Германияны женгені үшін» 
медальдарымен,  мерекелік  медальдармен  марапатталған.  1987  жылы  қайтыс 
болды. Ленинское селосында жерленген.
чАЛЫх Александр Климентьевич 1924 жылы Октябрь ауданында туған. Ук-
раин. 1942 жылы шақырылған және 1945 жылы Октябрь АӘК-на есепке тұрған. 
773 акт.покінде қызмет атқарған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. «Германияны 
женгені үшін» медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 2000 жылы 
қайтыс болды. Тимирязево селосында жерленген.
чЕБОВСких Анатолий Владимирович 11.05.1926 жылы Қорған обл., Горше-
синск ауд., Новомеловое селосында туған. Орыс. 10.03.1943 жылы шақырылған 
және 06.1955 жылы Горшесинск АӘК-на есепке тұрған. 245 арт.полк, 10 арт.
дивизияда қызмет атқарған. Артиллерист. Сержант. II дәрежелі Отан соғысы 
орденімен, «Жауынгерлік ергілі үшін», «Кенигсбергті алғаны үшін», «Герма-
нияны женгені үшін» медальдарымен, мерекелік медальдармен марапатталған. 
1992 жылы қайтыс болды. Хмельницкое селосында жерленген.
чЕкРЫГиН Сергей Ильич 1926 жылы Брянск обл., Комаричев ауд., Лагерев-
ка селосында туған. Орыс. 1944 жылы шақырылған және 1946 жылы Комари-
чев АӘК-на есепке тұрған. 166 гв. АП., 55 АД-да қызмет атқарған. Бөлімше ко-
мандирі. Сержант. Мерекелік медальдармен марапатталған. 2002 жылы қайтыс 
болды. Степное селосында жерленген.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет