Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет30/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44

ЫБЫРАЕВ  Қайыр,  1912  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Қаратал  селосы. 
01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 279 АБ. Ефрейтор. Наградалары: «Жауын-
герлік  еңбегі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдары,  мерейтойлық 
медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Қаратал селосында жерленген. 
ЫБЫРАЕВ Қамза, 1915 ж.т., қазақ. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 
1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 2 Украин майданы. 89 гв.див., 27 корпус. 
Старшина. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Жауынгерлік ерлігі үшін», 
«Сталинградты  қорғағаны  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдары, 
мерейтойлық медальдар. 1965 ж. қайтыс болған. Ынтымақ селосында жерлен-
ген. 
ЫБЫРАЕВ Рүстем, 1905 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауда-
ны  Алатай  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған 
және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Жаяу  әскер, 
атқыш.  Қатардағы  жауынгер.  Жараланған.  Наградалары: 
II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «Ерлігі  үшін»  медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1990 ж. қайтыс болған. Жаңажол 
селосында жерленген.

236
ЫБЫРАЕВ  Ысқақ  Ыбырайұлы,  10.05.1911  ж.т.,  қазақ, 
СҚО Ленинск ауданы Қаратал селосы. 15.05.1942 ж. әскер 
қатарына  шақырылған  және  21.11.1945  ж.  (жаралануы 
бойынша) Октябрь АӘК есепке тұрған. 1 Белорусь майда-
ны. 50 АП, 15 АБ, 177 АП, 60 АД. Артдайындық уақытында 
взводты миналық алаңдарға алға шығарды, ротаның алға 
жүруін қамтамасыз етті, взводты Палица өзеніне шығарды. 
Ауыр жараланған. СССР Жоғарғы Кеңес Президиумының 
1945 жылғы 27 ақпанындағы Жарлығымен Совет Одағының 
Батыры  атағы  берілді.  Гвардия  лейтенанты.  Жараланған. 
Наградалары: Ленин Ордені, Қызыл жұлдыз ордені, «Гер-
манияны жеңгені үшін» медалі, «Құрмет белгісі» ордені, мерейтойлық медаль-
дар. 01.07.1965 ж. қайтыс болған. Тереңсай селосында жерленген.
ЫБЫШЕВ Сансызбай Ыбышұлы, 1904 ж.т., қазақ, Преснов ауданы Жарқын 
аулы. Преснов АӘК15.03.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Сержант.  Наградалары:  Қызыл  жұлдыз  ордені, 
«III дәрежедегі атақ» ордені, Жауынгерлік Қызыл ту ордені, «Будапешті алғаны 
үшін», «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдары, мерейтойлық 
медальдар. 1977 ж. қайтыс болған. Жалтыр аулында жерленген. 
ЫСқАқОВ Қазжан, 15.03.1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік село-
сы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «III дәрежедегі 
атақ» ордені, мерейтойлық медальдар. 01.12.1979 ж. қайтыс болған. Бірлік се-
лосында жерленген. 
ІЛияСОВ Қамбар Ілиясұлы, 28.02.1905 ж.т., қазақ, Жамбыл ауданы. 1941 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Жамбыл АӘК есепке тұрған. Че-
хословакияда әскери қызмет көрсеткен. Капитан. Басынан зақым алған. Награ-
далары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. Балуан селосында жерленген. 
юНДиН Андрей Григорьевич, 20.08.1900 ж.т., орыс, СҚО 
Октябрь ауданы Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Старшина. Жараланған. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Жа-
уынгерлік ерлігі үшін», «Сталинградты қорғағаны үшін», 
«Будапешт алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1977 ж. қайтыс болған. 
Сергеевка қаласында жерленген. 
юРШЕВ Александр Николаевич, 05.12.1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Белоградовка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 1 Украин майданы. 128 АП, 29 АД. Қатардағы 

237
жауынгер. Наградалары: «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 12.01.1998 ж. қайтыс болған. Белоградовка селосында жерленген. 
яРОВОй  Александр  Максимович,  1926  ж.т.,  украин,  Кокшетау  облысы. 
01.04.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1950 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  2204  АД.  Сержант.  Наградалары:  «Ер-
лігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 
Мәскеу қаласында тұрады.
яРОСЛАВцЕВ  Иван  Дмитриевич,  30.10.1924  ж.т.,  орыс,  СҚО  Пресновск 
ауданы Троицкое селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Сержант. Наградалары: «Жа-
уынгерлік еңбегі үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық 
медальдар. 07.03.2001 ж. қайтыс болған. Повозочное селосында жерленген. 
яРОШ Михаил Григорьевич, 1908 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Куприя-
новка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  1  Украин  майданы.  Ефрейтор.  Зақым.  Наградалары:  «Герма-
нияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  05.06.1980  ж.  қайтыс 
болған. Куприяновка селосында жерленген. 
яШиН Василий Сидорович, 21.08.1921 ж.т., орыс, Смоленск облысы Вязи-
но селосы. 1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Манжурияны азат еткен. Ефрейтор. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. 21.01.2003 ж. қайтыс болған. Повозочное селосында жерленген. 

238
АБАкАЕВ Шаяхмет, 1901 г.р., казах, с. Жанаталап Сергеевского р-на СКО. 
Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 264 СП, 241 СД. Рядовой. Награды: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные медали. Умер в 1982 г. Похоронен в с.Жанаталап.
АБДЕНкиН Рамазан, 1901 г.р., казах, с. Кенес Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1943 г. и встал на учет в 1946 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой. Награды: медаль «За побе-
ду над Германией», юбилейные медали. Умер в 1953 г. Похоронен в с. Кенес.
АБДРАхмАНОВ Бари, 1910 г., казах, с. Ленино Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Прохо-
дил службу: 44 СП, 234 СП, стрелок. Рядовой. Тяжело ранен. Награды: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1995 г. 
Похоронен в с. Ленино.
АБиЛОВ Ракимжан, 1918 г., казах, с. Ибраево Сергеевс-
кого р-на СКО. Призван в 1940 г. и встал на учет в 1945 г. 
(по ранению) в Октябрьском РВК. Проходил службу: 54 
мото. стр. полк, стрелок. Рядовой. Награды: медаль «За по-
беду над Германией», юбилейные медали. Умер в 1979 г. 
Похоронен в с. Ленино.
АБиЛхАяТОВ Аманжол, 1924 г.р., казах, с. Баганаты Сергеевского р-на СКО. 
Призван в 1942 г. и встал на учет в 1941 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 2 Украинский фронт, стрелок. Рядовой. Награды: орден Оте-
чественной войны I ст., юбилейные медали. Проживает в г.Петропавловске.
АБиЛькиН Куан, 1924 г.р., казах, с. Балуан Сергеевского р-на СКО. Призван 
в 1941 г. и встал на учет в 1944 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: 876 СП, стрелок. Рядовой. Ранен. Награды: орден Отечественной вой-
ны I ст., медали «За победу над Германией», «За освоение целинных земель», 
юбилейные медали. Умер в 1993 г. Похоронен в с. Балуан.
АБиЛьмАЖиНОВ  Иклас,  1915  г.р.,  казах,  с.  Жалтыр  Сергеевского  р-на 
СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: Ленинградский фронт, 1276 СП, 314 СД, стрелок. Ря-
довой. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I ст., юбилейные медали. 
Умер в 1989 г. Похоронен в с. Жалтыр.
АБиЛьмАЖиНОВ Кожакан, 1909 г.р., казах, с. Социал Сергеевского р-на 
СКО. Призван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: Участник Великой Отечественной войны, стрелок. Рядовой. Награды: 
орден Отечественной войны I ст., юбилейные медали. Умер в 1983 г. Похоро-
нен в с. Социал.

239
АБиЛьТАЕВ  Коспан  Абильтаевич,  1903  г.р.,  казах,  с. 
Баганаты, Сергеевского р-на СКО. Призван 03.01.1942 г. 
и встал на учет в 1942 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: 1233 СД, минометчик. Рядовой. Награды: юбилей-
ные медали. Умер в 1981 г. Похоронен в с. Баганаты.
АБРАмОВ Прокофий, 01.03.1921 г.р., русский, с.Марьевка Сергеевского р-на 
СКО. Призван в 1940 г. и встал на учет 01.05.1945 г. (по ранению) в Октябрь-
ском РВК. Проходил службу: Белорусский фронт, 3 СБ. Рядовой. Был в плену. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германи-
ей», юбилейные медали. Умер в 2004 г. Похоронен в с.Акан-Барак.
АБРАхмАНОВ Джума, 23.12.1923 г.р., казах, с. Ленино Сергеевского р-на 
СКО. Призван в 1942 г. и встал на учет в 1944 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: Центральный фронт, 128 СП. Рядовой. Был в плену. Награды: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1970 г. 
Похоронен в с. Ленино. 
АБРАхмАНОВ Шукен, 1915 г.р., казах, с.Каратал Октябрьский район СКО. 
Призван 29.09.1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: автомоб. б-н, минометн. полк. Рядовой. Награды: Орден Красной звез-
ды, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За 
освоение целинных земель», «За победу над Германией», юбилейные медали. 
Умер в 1977 г. Похоронен в с. Каратал. 
АБУЛькАиРОВ Сергали Абулькаирович, 1906 г.р., казах, с. Социал Сергеев-
ского р-на СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1947 г. в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: Участник Великой Отечественной войны, стрелок. Рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1981 г. 
Похоронен в с. Социал.
АГАЖАНОВ Курмантай, 1902 г.р., казах, с. Кунак Сергеевского р-на СКО. 
Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил служ-
бу: Центральный фронт, стрелок. Рядовой. Награды: орден Отечественной вой-
ны I ст., медали «За победу над Германией», «За доблестный труд», юбилейные 
медали. Умер 27.05.1967 г.р. Похоронен в с. Акан -Барак
АГАФОНОВ Всеволод Андреевич, 1925 г., казах, с. Марьевка Сергеевского 
р-на  СКО.  Призван  в  08.1945  г.  и  встал  на  учет  в  09.1950  г.  в  Октябрьском 
РВК. Проходил службу: 560 отд. б-н связи, связист. Ефрейтор. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1988 г. Похоронен в г. 
Сергеевке.
АГАФОНОВ  Николай  Андреевич,  19.12  1919  г.р.,  рус-
ский, ст. Пресногорьковская. Призван в 1942 г. и встал на 
учет в 1945 г. (по ранению) в Пресновском РВК. Проходил 
службу: 879 СП, 194 СП, ком. отделения. Сержант. Тяжело 
ранен. Награды: медаль «За победу над Германией», юби-
лейные медали. Умер в 1974 г. Похоронен в с. Ступинке.

0
АДЫРБАЕВ Шабак Адырбаевич, 1924 г. р., казах, с. Кенес Сергеевского р-на 
СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: Участник Великой Отечественной войны, ком. отделения. Сержант. 
Награды: юбилейные медали. Умер в 1974 г. Похоронен в с. Кенес.
АйБАСОВ Кабдулла Кафизович, 1913 г.р., казах, с. Каратал Сергеевского р-на 
СКО. Призван в 1937 г. и встал на учет в 1944 г. в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: 45 СД, стрелок. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны I ст., 
медаль «За победу над Германией», «За освоение целинных земель», юбилей-
ные медали. Умер в 1996 г. Похоронен в с. Каратал.
АйГОЖиН Зами, 1915 г.р., казах, с. Берлик Сергеевского р-на СКО. Призван 
в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: Ленинград, стрелок. Рядовой. Ранен. Награды: орден Отечественной 
войны I ст., юбилейные медали. Умер в 1993 г. Похоронен в с. Берлик.
АйТмАГАмЕТОВ  Кази,  1908  г.,  казах,  с.  Енбек  Сергеевского  р-на  СКО. 
Призван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил служ-
бу: 37 СП, ком. стр. отд. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны II ст., 
медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1983 г. Похо-
ронен в с. Енбек.
АйТхОЖиН  Сейтжан  Жылкайдарович,  11.05.1925  г.р.,  казах,  с.  Жанажол 
Сергеевского р-на СКО. Призван в 1943 г. и встал на учет в 1948 г. (по ране-
нию) в Сергеевском РВК. Проходил службу: 579 СП, стрелок. Сержант. Ранен. 
Награды: орден Отечественной войны II ст. и юбилейные медали. Умер в 1995 
г. Похоронен в с. Жанажол.
АкАНОВ  Галимжан,  1907  г.р.,  казах,  с.  Ряснинка  Сергеевского  р-на  СКО. 
Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 858 гаубич. арт. полк, артиллерист. Рядовой. Ранен. Конту-
жен. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За взятие Берлина», 
юбилейные медали. Умер в 1985 г. Похоронен в с. Рясинке.
АкБАСОВ  Букан  Нургалиевич,  1916  г.,  казах,  с.  Балуан  Сергеевского  р-на 
СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1943 г. (по ранению) в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: 413 СД, стрелок. Рядовой. Награды: орден Отечествен-
ной войны II ст., медаль «Маршала Советского союза Жукова Г.К.», юбилей-
ные медали. Умер в 1979 г. Похоронен в с. Балуан.
АкиШЕВ Кабдрашит, 1914 г.р., казах, с.Ленино Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1939 г. и встал на учет в 1946 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
участник Финской войны. Рядовой. Награды: медаль «За победу над Германи-
ей.», юбилейные медали. Умер 20.03.1979 г. Похоронен в с. Ленино.
АккУШкАРОВ Мамке, 1921 г., казах, с. Аксу Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1941 г. и встал на учет в 1946 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
303 СД, 283 мин. бр., 503 арт. полк, 1269 гаубич. полк, ком. отделения. Сер-
жант. Награды: медали «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейные медали. Умер в 1984 г. Похоронен в с. 
Аксу.


АЛГАЗиН Мурзаш, 1923 г., казах, с. Балуан Сергеевского р-на СКО. Призван 
в апреле 1943 г. и встал на учет в августе 1943 г. (по ранению) в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: 960 СП, 299 СД, артиллерист- наводчик. Рядовой. Ра-
нен. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юби-
лейные медали. Умер в 2007 г. Похоронен в с. Балуан.
АЛДАБЕРГЕНОВ  Кажыгали,  1917  г.,  казах,  с.  Жалтыр  Сергеевского  р-на 
СКО. Призван в 1939 г. и встал на учет в 1946 г. (по ранению) в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: Участник Великой Отечественной войны, ком. отделе-
ния. Сержант. Ранен. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные медали. Умер в 1979 г. Похоронен в с. Жалтыр.
АЛЕкСЕЕНкО Петр Трофимович, 1904 г.р., русский, с. Марьевка Сергеев-
ского р-на СКО. Призван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в 
Октябрьском РВК. Проходил службу: 1 Украинский фронт, стрелок. Рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1992 г. 
Похоронен в г. Сергеевке.
АЛЖАНОВ Казыкен, 1922 г.р., казах, с. Жалтыр Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1941 г. и встал на учет в 1943 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
Сталинградский фронт, 64 армия 72 гв. СД, стрелок. Гв. рядовой. Награды: ор-
ден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1997 г. Похоронен 
в с. Жалтыр.
АЛимЖАНОВ  Жылман,  1918  г.р.,  казах,  с.  Аксу,  Сергеевского  р-на  СКО. 
Призван в 1942 г. и встал на учет в 1943 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: Ленинградский фронт, минометчик. Рядовой. Ранен. Награ-
ды: орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 2008 г. По-
хоронен в с. Аксу.
АЛимЖАНОВ Шугай, 1915 г.р., казах, с. Жалтыр Сергеевского р-на СКО. 
Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 1074 СП, 314 СД, ком. отделения. Сержант. Ранен. Награды: 
ордена Отечественной войны II ст., Кутузова III ст., юбилейные медали. Умер в 
1987 г. Похоронен в с. Жалтыр.
АЛиШЕВ Макым, 1905 г.р., казах, с. Чапаево Октябрьского р-на СКО. При-
зван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Про-
ходил службу: Калининский фронт, 1074 СП, 314 СД, стрелок. Рядовой. Ранен. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За отвагу», юбилейные 
медали. Умер в 1991 г. Похоронен в с. Чапаево.
АЛПЫСБАЕВ Багит, 1917 г.р., казах, с. Шортай Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1944 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
25  отд.  минометно-стрелковая  рота.  Рядовой.  Награды:  юбилейные  медали. 
Умер в 1978 г. Похоронен в с. Шортай.
АЛПЫСБАЕВ  Рушан,  1908  г.р.,  казах,  с.  Садовка  Сергеевского  р-на  СКО. 
Призван в 01.1942 г. и встал на учет в 03.1942 г. (по ранению) в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: 508 СП 20 гв. СД, стрелок. Гв. рядовой. Ранен. Награ-
ды: юбилейные медали. Умер в 1991 г. Похоронен в с. Садовке.


АмРЕНОВ Ботай, 1900 г., казах, с. Енбек Сергеевского 
р-на СКО. Призван в 1942 г. и встал на учет в 1945 г. в 
Октябрьском РВК. Проходил службу: Участвовал в Блока-
де Ленинграда, стрелок. Рядовой. Награды: орден Отечес-
твенной войны II ст., медаль «За победу над Германией», 
юбилейные медали. Умер в 1993 г. Похоронен в с. Енбек.
АНДАГУЛОВ Павел Шаяхметович, 1926 г., казах, с. Белоглинка Сергеевско-
го р-на СКО. Призван в 1944 г. и встал на учет в 1951 г. в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 7-ой танк. полк, ком. отд. Сержант. Награды: медаль «За 
победу  над  Германией»,  юбилейные  медали.  Умер  в  1984  г.  Похоронен  в  с. 
Белоглинке.
АНДРияНОВ Иван Тимофеевич, 1926 г., русский, г. Сергеевка СКО. Призван 
в 1944 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 30-ый 
отд. б-н, стрелок. Рядовой. Награды: юбилейные медали. Умер в 2005 г. Похо-
ронен в г. Сергеевке.
АНиЕВ Кудайберген, 1907 г., казах, с. Социал Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1941 г. и встал на учет в 1944 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
Участник  Великой  Отечественной  войны,  стрелок.  Рядовой.  Награды:  орден 
Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1985 г. Похоронен в 
с. Социал.
АННЕНкОВ Петр Михайлович, 1902 г., русский, с. Марьевка Сергеевского 
р-на СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1943 г.(по ранению) в Октябрь-
ском РВК. Проходил службу: 204 СД, стрелок. Рядовой. Ранен. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1985 г. Похоронен в г. 
Сергеевке.
АНТОНЕНкО Абрам Тарасович, 1912 г., русский, с. Семиполка Сергеевского 
р-на СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1944 г. (по ранению) в Октябрь-
ском РВК. Проходил службу: 314 СД, 1074 СП, ком отд. Сержант. Ранен. На-
грады: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1980 г. 
Похоронен в с. Семиполке.
АНТОНОВ Михаил Федорович, 27.09.1919 г.р., русский, с. Архангелка Прес-
новского р-на СКО. Призван в 1939 г. и встал на учет в 1946 г. в Октябрьском 
РВК. Проходил службу: Участник Великой Отечественной войны, ком. отде-
ления. Ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II ст., юбилейные 
медали. Проживает в Сергеевке.
АРБАГУЛОВ Ахметгали, 1916 г.р., казах, с. Жалтыр Октябрьского р-на СКО. 
Призван в 01.1941 г. и встал на учет в 07.1941 г. в Октябрьском РВК. Про-
ходил службу: Ленинградский фронт, 314 МСП, ком. отделения. Ст. сержант. 
Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1988 
г. Похоронен в г. Атырау. 


АРБАГУЛОВ Хамит, 1900 г., казах, с. Жалтыр Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
участник Великой Отечественной войны, стрелок. Рядовой. Награды: юбилей-
ные медали. Умер в 1976 г. Похоронен в с. Жалтыр.
АРБУЗОВА  Вера  Степановна,  25.09.1924  г.р.,  русская, 
РФ. Призван в 1942 г. и встала на учет в 1945 г. Проходила 
службу: 2-ой Украинский фронт, 36 отд. СП, 173 СП, ком. 
взвода. Мл. сержант. Награды: медаль «За победу над Гер-
манией», юбилейные медали. Умерла в 1984 г. Похоронена 
в г. Аркалыке.
АРкАЕВ Жаркен, 1915 г.р., казах, с. Шортай Сергеевского р-на СКО. Призван 
07.08.1941 г. и встал на учет 01.11.1941 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 1074 СП, 314 СД, стрелок. Рядовой. Ранен. Награды: юби-
лейные медали. Умер в 1984 г. Похоронен в с. Шортай.
АРСЕНьЕВ Михаил Иванович, 02.12.1924 г.р., русский, Калининская область. 
Призван в 1942 г. и встал на учет в 1946 г. (по ранению) в Торопецком РВК. 
Проходил  службу:  Калининский,  Юго-Западный,  Украинский  фронты,  ком. 
взвода  разведки.  Старший  лейтенант.  Ранен.  Награды:  юбилейные  медали. 
Умер в 2002 г. Похоронен в с. Ибраево.
АРТЕмОВ Дмитрий Васильевич, 1920 г., русский, РФ. Призван в 1941 г. и 
встал на учет в 1944 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Проходил службу: 130 
отд. авто. б-н, водитель. Рядовой. Ранен. Награды: орден Отечественной войны 
II ст., медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1994 г. 
Похоронен в с. Новопокровке.
АРЫкОВ Малгаждар, 1904 г., казах, с. Жалтыр Сергеевского р-на СКО. При-
зван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. Проходил службу: 
Ленинградский фронт, ком. отделения. Сержант. Награжден медалями. Умер в 
1960 г. Похоронен в с. Жалтыр.
АСАНОВ Газиз, 1917 г., казах, с. Ленино Сергеевского р-на СКО. Призван в 
1941 г. и встал на учет в 1944 г. (по ранению) в Октябрьском РВК. Проходил 
службу: Белорусский фронт, стрелок. Рядовой. Тяжело ранен. Награжден меда-
лями. Умер в 1952 г. Похоронен в с. Берлик.
АСЛЕЗОВ Михаил Трофимович, 1917 г.р., русский, с. Двойники Сергеевско-
го р-на СКО. Призван в 1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 62-я армия генерала Чуйкова, стрелок. Рядовой. Награды: 
два ордена Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Умер в 1971 г. По-
хоронен в с. Городецкое.
АСТАНиН Федор Григорьевич, 1904 г.р., русский, с. Марьевка Сергеевского 
р-на СКО. Призван 17.07.1941 г. и встал на учет в 1945 г. в Октябрьском РВК. 
Проходил службу: 314 СД, 858 СП. Рядовой. Был в плену. Награды: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1971 г. Похоронен в 
г. Кургане.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет