Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет27/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44

СиТНик Николай Трофимович, 03.02.1921 ж.т., орыс, Воронеж облысы, Оль-
ховск ауданы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 420 АП, 255 барлау ротасы. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, II дәрежелі Отан соғысы ор-
дені,  «III  дәрежедегі  атақ»  ордені,  «Берлинді  алғаны  үшін»,  «Праганы  азат 


еткені үшін», мерейтойлық медальдар. 07.05.2004 ж. қайтыс болған. Алматы 
облысында жерленген. 
СкОБЕЛЕВ Иван Иванович, 1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Садовка 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. 1271 АП, 387 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1992 ж. қайтыс болған. Садовка 
селосында жерленген. 
СкРиПкО Николай Михайлович, 15.12.1923 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауда-
ны Семиполка селосы. 09.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1948 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Горький қаласы. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1971 ж. 
қайтыс болған. Городецкое селосында жерленген.
СкРиПНикОВ Иван Федорович, 1924 ж.т., орыс, Воронеж облысы Подго-
ренск  ауданы.  01.09.1943  ж.  Подгоренск  АӘК  әскер  қатарына  шақырылған 
және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке түрған. Польшаны, Чехословакияны азат 
еткен. 152 ГП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Германия-
ны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1999 ж. қайтыс болған. 
Сергеевка қаласында жерленген. 
СЛОБОДяНик  Антон  Николаевич,  18.06.1922  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь 
ауданы  Городецкое  селосы.  27.12.1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 
1943 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 187 АП. Қатардағы 
жауынгер. Иықтың жаралануы. Наградалары: «Ленинградты қорғағаны үшін», 
«Ерлігі үшін» медальдар. 19.05.1946 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында 
жерленген.
СмАГиН Иван Андреевич, 1903 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Октябрь 
селосы. 01.01.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.07.1943 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  714  АП,  395  АД.  Сержант.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 06.05.1988 ж. қайтыс болған. 
Октябрь селосында жерленген.
СмАғҰЛОВ Қаппас, 1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан селосы. 
01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Ленинград майданы. 314 АД, 1074 АП. Қатардағы жауынгер. 
Аяқтан жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 19.09.2000 ж. қайтыс болған. Балуан селосында жерленген. 
СмАйЫЛОВ Қалиақпар, 1901 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Ленинград майданы. Қатардағы жауынгер. Аяқтан жараланған. Награ-
далары: «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1969 ж. қайтыс болған. Жаңасу селосында жерлен-
ген.
СмиРНОВ Иван Павлович, 1914 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1941 ж. 
Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  16  автохирургиялық  отря-
ды. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, 


мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жер-
ленген. 
СНЕГОВСкий Петр Васильевич, 05.01.1925 ж.т., орыс, Новосибирск облы-
сы. 01.03.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Закавказ майданы. 44 бөлек АП. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2005 ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
СНиТкО Василий Емельянович, 15.09.1915 ж.т., украин, Омбы облысы Ксе-
невка станциясы. 01.10.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.01.1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Қиыр шығыс. 8 бөлек инженерлік аэродромдық 
батальоны. Лейтенант. Наградалары: «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1999 ж. қайтыс болған. Сухорабовка селосында жерленген.
СНицАРУк  Степан  Сидорович,  25.03.1919  ж.т.,  орыс,  Киев  облысы  Пети-
новск ауданы. 02.09.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 02.06.1942 ж. Пе-
тиновск АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. Сержант. Аяғы жараланған. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  II  дәрежелі  Отан  соғысы 
ордені,  мерейтойлық  медальдар.  25.06.1983  ж.  қайтыс  болған.  Сергеевка 
қаласында жерленген.
СОкОЛОВ Павел Семенович, 15.11.1909 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ко-
новаловка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1948 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Қиыр шығыс майданы. 62 шекара отряды. Қатардағы жа-
уынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, Қызыл жұлдыз ордені. 
1949 ж. қайтыс болған. Коноваловка селосында жерленген.
СОкОЛОВА  Анна  Александровна,  16.02.1922  ж.т.,  орыс,  Горьков  облысы, 
Ветлужин ауданы. 16.08.1942 ж. Калининград АӘК әскер қатарына шақырылған 
және 01.06.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Калининград майданы. 685 
дала  әскери  аурухана.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан 
соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 
Кривощеково селосында жерленген.
СОЛОДкий Виктор Николаевич, 1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Но-
вопокровка селосы. 1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 2 Украина майданы. 44 гв.АД, 15 гв.АД. Қатардағы жауын-
гер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 2001 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
СОЛОДОВНикОВ Сергей Тихонович, 1909 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны  Новопокровка  селосы.  01.06.1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 
01.03.1942 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 1074 АП, 314 
АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «III дәрежедегі атақ» ордені, «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. 
Новопокровка селосында жерленген. 
СОЛОхА Андрей Трофимович, 1906 ж.т., орыс, Волошинка селосы. 1941 ж. 
әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  77 
АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Ерлігі үішн» медалі, I дәрежелі Отан 

215
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1974 ж. қайтыс болған. Афанасьевка 
селосында жерленген.
СОТНикОВ Никифор Егорович, 1920 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1948 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1969 ж. қайтыс болған. 
Городецкое селосында жерленген.
СТЕНиН Тимофей Степанович, 10.01.1910 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Белорусь  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
«Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  21.06.1978  ж. 
қайтыс болған. Ступинка селосында жерленген. 
СТРЕПяТСкий Михаил Григорьевич, 10.03.1927 ж.т., орыс, СҚО Октябрь 
ауданы  Марьевка  селосы.  26.02.1944  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 
11.04.1951 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Кавалериялық полкі. Кіші сержант. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар. 
21.03.1990 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
СТРиГУН Андрей Михайлович, 1927 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 09.08.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 03.09.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 45 автобаза. Кіші сержант. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар. 
Семиполка селосында жерленген. 
СТРОкОВ Федор Григорьевич, 12.02.1924 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 01.10.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1950 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Қиыр шығыс майданы. Старшина. Наградалары: II 
дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. 
Сергеевка қаласында жерленген.
СТРУТиНСкий Вилен Владимирович, 1926 ж.т., орыс, Москва қаласы. 1945 
ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Қара 
теңіз, Балтийск майдандары. Матрос. Наградалары: «Германия жеңгені үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 1990 ж. қайтыс болған. Новопокровка село-
сында жерленген. 
СТУПАк Иван Николаевич, 1907 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. 1074 АП, 314 АД. Қатардағы жауын-
гер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар. 
03.05.1983 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
СТУПАк Михаил Николаевич, 1910 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Украин майданы. Қатардағы жауынгер. Сол иықтан жараланған. 
Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар. 
06.12.1994 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
СУРкОВ Михаил Андреевич, 1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Куприя-
новка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 

216
есепке тұрған. Аға сержант. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 16.08.1998 ж. қайтыс болған. Куприяновка селосында 
жерленген. 
СУРмА Николай Назарович, 1919 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ольгин-
ка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1943 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Аэродромдық қызметтің 27 батальоны. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1976 ж. қайтыс болған. Ольгинка се-
лосында жерленген.
СУхАНОВА Нина Николаевна, 1919 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Коно-
валовка  селосы.  1942 ж. әскер  қатарына шақырылған  және  1945  ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  47  баспаханалық  отряды.  Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1989 
ж. қайтыс болған. Коноваловка селосында жерленген.
СУхОРУкОВ Егор Федорович, 1914 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ново-
покровка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 130 ГАП, 44 АД. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Жауынгерлік еңбегі үшін», 
«Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдары, мерейтойлық медаль-
дар. 1980 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
СУхОРУкОВ Михаил Иванович, 1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Но-
вопокровка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 жылы Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Награда-
лары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1900  ж. 
қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
СУхОРУкОВ  Федор  Иванович,  13.10.1923  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауда-
ны Новопокровка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. 
Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Химик.  Қатардағы  жауын-
гер. Жамбасы жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» 
медалі,  мерейтойлық  медальдар.  25.05.1993  ж.  қайтыс  болған.  Сергеевка 
қаласында жерленген.
СҰЛТАНОВ  Назар  Сұлтанұлы,  13.12.1914  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауда-
ны  Ақан-Барақ  селосы.  14.07.1941  жылы  әскер  қатарына  шақырылған  және 
01.08.1944  жылы  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  1078  АП,  314  АД,  1249  АП. 
Аға сержанты. Оң қолы жараланған. Наградалары: «II дәрежелі Отан соғысы» 
ордені,  «Ерлігі  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  21.03.1989  ж.  қайтыс 
болған. Ақсу селосында жерленген. 
СҰРАғАНОВ Тастан Сұрағанұлы, 1918 ж.т., қазақ, Майбалык селосы. 1939 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Преснов АӘК есепке тұрған. 117 АП, 
31 гв. ТБ. Кіші сержант. Жараланған. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Жауынгер-
лік ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 
1998 ж. қайтыс болған. Ынтымақ селосында жерленген.
СүЛЕймЕНОВ Бейсенбі, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ленино се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған.  125  бөлек  құрылыс  б-н.  Қатардағы  жауынгер.  Жараланған.  Награда-

217
лары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1976  ж. 
қайтыс болған. Ленино селосында жерленген.
СүЛЕймЕНОВ Кәрім, 1917 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 
01.02.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 156 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1994 ж. қайтыс 
болған. Бірлік селосында жерленген. 
СүЛЕймЕНОВ Нәкен Ахметұлы, 02.05.1920 ж.т., қазақ, Көкшетау облысы 
Рузаев ауданы. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 411 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 01.05.1986 ж. қайтыс болған. Жаңажол 
селосында жерленген. 
СЫЗДЫқОВ  Әпенди  Сыздықұлы,  1907  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Жаңажол селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 136 АП, 97 АД. Атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградала-
ры: мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Кеңес селосында жерлен-
ген. 
СЫЗДЫқОВ Елубай Бөлекбайұлы, 15.04.1925 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауда-
ны Кеңес селосы. 13.02.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1944 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Белорусь майданы. 56 АП. Қатардағы жауын-
гер. Бастан ауыр жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. Ақан-Барақ селосында тұрады.
СЫЗДЫқОВ Жараспай, 1916 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 
1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Смоленск майданы. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. 
Бірлік селосында жерленген. 
СЫЗДЫқОВ Қадыр, 1923 ж.т., қазақ, Преснов ауданы. 1942 ж. әскер қатарына 
шақырылған және 1945 ж. Преснов АӘК есепке тұрған. 770 АП, 209 АД. Сер-
жант. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 2003 ж. қайтыс болған. Жаркен селосында жерленген. 
СЫЗДЫқОВ Қази, 01.01.1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ақсу селосы. 
1941 жылы әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 жылы Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Калининский, Прибалтийский майдандар. Қатардағы жауынгер. 
Көкірек куысының жаралануы. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» ме-
далі, мерейтойлық медальдар. 2009 ж. қайтыс болған. Ақсу селосында жерлен-
ген. 
СЫЗДЫқОВ Қайырбай, 1912 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан село-
сы. 15.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 02.09.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 398 ЖД. Ефрейтор. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. 
Балуан селосында жерленген. 
СЫСОЕВ Роман Филиппович, 18.12.1906 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Го-
родецкое селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь 

218
АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
Қызыл жұлдыз ордені, «Жауынгерлік еңбегі үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жер-
ленген. 
СЫчЕВ Федор Степанович, 1914 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Новопок-
ровка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Сталинград  майданы.  299  АП,  29  АД.  Қатардағы  жауынгер. 
Наградалары: «Сталинградты қорғағаны үшін», «Ерлігі үшін», «Германияны 
жеңгені үшін» медальдары, мерейтойлық медальдар. 1997 ж. қайтыс болған. 
Новопокровка селосында жерленген. 
ТАЖЕНЕВ Қабдол Бекболатұлы, 1923 ж.т., қазақ, СҚО. 1942 ж. әскер қатарына 
шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 334 АП, 47 АД, атқыш. 
Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ор-
дені, мерейтойлық медальдар. 1995 ж. қайтыс болған. Степное селосында жер-
ленген. 
ТАСПАЕВ Әйтен, 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңажол селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
18 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
«ҰОС қажырлы еңбегі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1996 ж. қайтыс 
болған. Жаңажол селосында жерленген. 
ТАСЕНОВ Сәкен, 05.07.1916 ж.т., қазақ, Көкшетау облысы Чапаево селосы. 
01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.07.1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 504 АП, 107 АД. Қатардағы жауынгер. На-
градалары:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  мерейтойлық  медальдар.  1990  ж.  қайтыс 
болған. Айыртау ауданы Чапаево селосында жерленген. 
ТАСмАғАмБЕТОВ Ережеп, 1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Алқа-
Ағаш селосы. 01.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1943 ж. 
Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Кіші  сержант.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан 
соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар.  1999  ж.  қайтыс  болған.  Алқа-Ағаш 
селосында жерленген.
ТАСмАғАмБЕТОВ Қашай, 1921 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал 
селосы. 01.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.01.1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 152 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медаль-
дар. 1978 ж. қайтыс болған. Социал селосында жерленген.
ТАСТЕмІРОВ Жаминте, 15.01.1903 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бағанаты 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. 84 АП, 6 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» медалі. 1963 ж. қайтыс 
болған. Бағанаты селосында жерленген.
ТАТАРНикОВ  Василий  Васильевич,  14.03.1924  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь 
ауданы  Марьевка  селосы.  19.08.1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 

219
20.03.1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 407 АП, 108 АД. 
Қатардағы жауынгер. Оң аяғы ауыр жараланған. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2000 ж. қайтыс болған. Серге-
евка қаласында жерленген.
ТАУТЕкЕНОВ Оразалы Баяхметұлы, 1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Бағанаты селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы, 274 АП, 24 АД, атқыш. Қатардағы 
жауынгер. Жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1973 ж. қайтыс болған. 
Бағанаты селосында жерленген. 
ТАцЕНкО Андрей Иванович, 1910 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Әскери қызметті Байкалда атқарған. Қатардағы 
жауынгер. Басынан зақым алған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. 19.07.1970 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында 
жерленген. 
ТӘЖІНОВ  Мұқан,  1903  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Шортай  селосы. 
01.01.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1944 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 650 АП, 200 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1974 ж. қайтыс болған. 
Шортай селосында жерленген.
ТӘУТЕкЕНОВ Арасбай, 10.03.1912 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бағанаты 
селосы. 22.04.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Лейтенант. Аяғы екі рет жараланған. Награ-
далары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 
1980 ж. қайтыс болған. Бағанаты селосында жерленген.
ТЕЛЕПиН  Борис  Яковлевич,  1926  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы  Горо-
децкое селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 03.05.1946 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 112 АП, 49 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жер-
ленген.
ТЕмІРБЕкОВ  Ислям  Шайсұлтанұлы,  1925  ж.т.,  қазақ, 
СҚО  Октябрь  ауданы  Крещенка  селосы.  1944  ж.  әскер 
қатарына шақырылған және 1950 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Қатардағы жауынгер. Наградалары: мерейтойлық 
медальдар. 1971 ж. қайтыс болған. Афанасьевка қаласында 
жерленген.
ТЕПЛякОВ Михаил Григорьевич, 1923 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 533 АП, 108 АД. Қатардағы 

0
жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1995 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
ТЕРЕщЕНкО  Михаил  Егорович,  1924  ж.т.,  украин,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Ольгинка селосы. 01.02.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 127 гв.АП, 42 ГД. Старши-
на. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 
1986 ж. қайтыс болған. Ольгинка селосында жерленген.
ТЕТЕРиН Ефим Александрович, 24.04.1915 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Новопокровка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 129 ТБ. Аға сержант. 3 топтағы 
мүгедек. Наградалары: I дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медаль-
дар. 07.05.1997 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
ТЕТЕРя Константин Яковлевич, 1918 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 19.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1945 
ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  51  АБ.  Қатардағы  жа-
уынгер. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік еңбегі үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жер-
ленген. 

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет