Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет26/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
#139
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44

ПУч Мария Иосифовна, 19.12.1919 ж.т., белорус, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 01.06.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1946 ж. 
Крупский АӘК есепке тұрған. Санитарлық поезының жол басшысы. Қатардағы 
жауынгер.  Наградалары:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  «Кенигсбергі  алғаны  үшін», 
«Германияны  жеңгені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1985  ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген. 
ПІШЕмБАЕВ Қойшы, 1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Еңбек селосы. 
01.01.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Орталық,  Қиыр  шығыс  майдандары,  49  жеке  ЗБ.  Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жапония жеңгені 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1998 ж. Қайтыс болған. Еңбек селосын-
да жерленген. 
РАйЫмқҰЛОВ Молдаш, 05.01.1920 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр 
селосы. 01.06.1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 03.09.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Хабаровск өлкесі. 342 АП. Кіші сержант. Наградалары: II 
дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 1996 ж. қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген. 
РАқЫмЖАНОВ Жапар, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Шортай село-
сы. 01.11.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 27 КП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1995 ж. қайтыс 
болған. Шортай селосында жерленген. 
РАқЫмОВ Жарман, 1911 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кривощеково се-
лосы. 01.10.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.07.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Капитан. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. 1997 ж. қайтыс болған. Көкшетау облысында жерлен-
ген.

206
РАқЫмОВ  Сембі,  1921  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Бірлік  селосы. 
01.01.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  8  гв.АП,  4  гв.АД.  Қатардағы  жауынгер. 
Жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 21.05.1987 ж. қайтыс болған. Бірлік селосында жерленген. 
РАқЫШЕВ Мәжікен, 1906 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу селосы. 
01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 417 АП, 156 АД. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «II дәрежедегі атақ» ордені, «III дәрежедегі атақ» ордені, «Ерлігі 
үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1990 
ж. қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 
РАмАЗАНОВ Абылай, 05.02.1907 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы. 1941 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1942 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 46 АП. 
Қатардағы жауынгер. Наградалары: «III дәрежедегі атақ» ордені, «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс болған. Дмит-
риевка селосында жерленген.
РАмАЗАНОВ Мағзұм, 1906 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Рясинка селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
457 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» ме-
далі, мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. Рясинка селосында жер-
ленген.
РАхмЕТОВ  Қасым,  1908  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Семиполка  се-
лосы. 16.10.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.07.1944 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 12 шаңғы бригадасы, 342 АП, 136 АД. 
Сержант. Наградалары: «III дәрежедегі атақ» ордені, «Ерлігі үшін», «Германи-
яны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. 
Балуан селосында тұрады. 
РГиБАЕВ Бейсенбі Ералыұлы, 09.05.1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Бірлік селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 20.03.1946 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Курск доғасы. Кіші сержант. Басына зақым алған. Награ-
далары: Қызыл жұлдыз ордені, «Берлинді алғаны үшін», «Ерлігі үшін» медаль-
дар, мерейтойлық медальдар. 15.07.1993 ж. қайтыс болған. Бірлік селосында 
жерленген.
РЕЗНикОВ Иван Николаевич, 1923 ж.т., орыс, Краснодар өлкесі. 01.03.1942 
ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Орталық  майданы.  88  гв.АП,  33  гв.АД.  Қатардағы  жауынгер.  Басына  зақым 
алған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 1982 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
РЕЗНичЕНкО  Прасковья  Алексеевна,  23.02.1922  ж.т.,  орыс,  Алексеевск 
ауданы  Белгород  обл.  05.11.1943  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945 
ж.  Красногвардейск  АӘК  есепке  тұрған.  Санитарка.  Қатардағы  жауынгер. 
Жараланған. Наградалары: Ленин ордені, мерейтойлық медальдар. 01.1995 ж. 
қайтыс болған. Докучаево селосында жерленген. 
РЕШЕТНяк Федор Иванович, 1911 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ступин-
ка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 03.09.1945 ж. Ок-

207
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 76 бөлек ПБ. Қатардағы жауын-
гер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар. 
10.12.1989 ж. қайтыс болған. Ступинка селосында жерленген.
РОГАчЕВ Иван Ефимович, 01.01.1916 ж.т., орыс, СҚО Ленинск ауданы Нико-
лаевка селосы. 12.11.1941 ж. Преснов АӘК әскер қатарына шақырылған және 
1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы. 299 АП. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медаль-
дар. Ступинка селосында тұрады.
РОГОВОй  Яков  Захарович,  1925  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы  Белог-
линка селосы. 01.12.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 372 АП, 218 АД. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медаль-
дар, мерейтойлық медальдар. 1992 ж. қайтыс болған. Свердловск облысында 
жерленген. 
РОДиН Степан Никитович, 11.08.1924 ж.т., орыс, Қорған 
облысы Звериноголовск ауданы Прорыв станциясы. 1942 
ж. Звериноголовск АӘК әскер қатарына шақырылған және 
1947 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 1, 2 Белорусь май-
дандары. Қатардағы жауынгер. Үш рет жараланған. Зақым. 
Наградалары: «Кенигсбергті алғаны үшін», «Жауынгерлік 
ерлігі үшін», «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» 
медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  2001  ж.  қайтыс 
болған. Городецкое селосында жерленген.
РОмАДАНСкий Юрий Михайлович, 07.11.1925 ж.т., орыс, Усольск ауда-
ны  Иркутск  обласы.  1943  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж. 
Усольск АӘК есепке тұрған. 61 ТД, 61 мед.сан.б-н. Аға сержант. Наградалары: 
мерейтойлық медальдар. 08.03.1983 ж. қайтыс болған. Москворецк селосында 
жерленген. 
РОмАНЕНкО  Михаил  Кузьмич,  15.05.1918  ж.т.,  орыс,  Кыштовск  ауданы, 
Новосибирск  обл.  01.09.1940  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж. 
Кыштовск АӘК есепке тұрған. Батыс Сталинград майдандар, 217 АП, 239 АД. 
Лейтенант. Наградалары: мерейтойлық медальдар. Ст.Сулы Тимирязев ауда-
нында тұрады.
РОмАНЕНкО Сергей Иванович, 05.09.1923 ж.т., украиндық, Дробовск ауда-
ны,  Черкесск  обл.  08.08.1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж. 
Гельмязовск АӘК есепке тұрған. Капитан. Жараланған. Наградалары: Қызыл 
жұлдыз ордені, мерейтойлық медальдар. 11.09.1984 ж. қайтыс болған. Хмель-
ницкое селосында жерленген. 
РУДЫч Павел Филиппович, 1913 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Семипол-
ка селосы. 07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 314 АД, 1078 АП. Ефрейтор. Жараланған. Наградалары: 
мерейтойлық медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жер-
ленген. 

208
РУхмАНкОВ Михаил Васильевич, 29.02.1920 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Белоградовка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 687 АП, 141 АД. Қатардағы жауынгер. Наградала-
ры: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 29.08.1992 ж. 
қайтыс болған. Белоградовка селосында жерленген. 
РяЗАНцЕВ Николай Степанович, 03.12.1918 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  1  Украин  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
I  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «Германияны 
жеңгені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1988  ж.  қайтыс  болған. 
Сергеевка қаласында жерленген. 
САВчЕНкО  Иван  Петрович,  20.03.1907  ж.т.,  орыс, 
СҚО  Қостанай  облысы  Лесное  селосы.  09.1941  ж.  әскер 
қатарына шақырылған және 11.1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. Батыс, 2 Украин майдандар. Старшина. Награ-
далары:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  II  дәрежелі  Отан  соғысы 
ордені,  «Ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  ме-
дальдар,  мерейтойлық  медальдар.  08.09.1990  ж.  қайтыс 
болған. Ступинка селосында жерленген. 
САВчЕНкО  Николай  Иванович,  09.05.1905  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауда-
ны  Семиполка  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  08.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Белорус майданы, 1080 СБ, 136 АП, 97 АД. 
Қатардағы жауынгер. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 06.05.1987 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
САДЕНОВ Қажрахім Қабдоллаұлы, 1905 ж.т., қазақ, СҚО Бишкуль облысы 
Қаратал селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Сталинград  майданы,  атқыш.  Қатардағы  жауынгер. 
Жараланған.  Наградалары:  мерейтойлық  медальдар.  1998  ж.  қайтыс  болған. 
Қаратал селосында жерленген. 
САйДАШ  Шариф,  1916  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Ленино  селосы. 
15.08.1937 ж. әскер қатарына шақырылған және 11.1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Украин майданы, 91 АП, 117 КП. Аға сержант. Жараланған. Наградала-
ры: I дәрежелі Отан соғысы ордені, «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін», 
«Вена алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық ме-
дальдар. 18.06.1989 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген. 
САқАШЕВ Башпан, 17.10.1925 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңаталап 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. Сталинград майданы. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Награда-
лары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Тың жерлерді игергені үшін» медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  2000  ж.  қайтыс  болған.  Жаңаталап  селосында  жер-
ленген. 

209
САЛОмАШОВ  Илья  Семенович,  01.08.1912  ж.т.,  орыс,  Киров  облысы  Ур-
жумск ауданы. 19.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Ур-
жумск АӘК есепке тұрған. 3 Украин, Сталинград майдандары. Сержант. На-
градалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Берлинді алғаны үшін», «Варшаваны азат 
еткені үшін», «Ерлігі үшін», медальдар, мерейтойлық медальдар. 25.05.2002 ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
САмБУк Иван Яковлевич, 1922 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Октябрь се-
лосы. 01.09.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 160 бөлек АБ. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Гер-
манияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 28.05.1993 ж. қайтыс 
болған. Октябрь селосында жерленген.
САмОйЛЕНкО  Василий  Афанасьевич,  1918  ж.т.,  украин,  СҚО  Тимиря-
зев  ауданы  Дмитриевка  селосы.  1940  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 
1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 314 АД, 1034 АП. Қатардағы жауынгер. 
Ауыр жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1998 ж. қайтыс болған. Дмитриевка селосында жер-
ленген.
САмОйЛОВ Александр Михайлович, 22.04.1926 ж.т., орыс, Қорған облысы. 
1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 1950 ж. Қорған АӘК есепке тұрған. 
Орталық  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Аяғы  жараланған,  басына  зақым 
алған.  Наградалары:  «Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «Берлинді  алғаны  үшін», 
«Варшаваны азат еткені үшін», «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында 
жерленген.
САмОйЛОВ Михаил Ануфриевич, 21.10.1913 ж.т., орыс, СҚО Ленинск ауда-
ны Николаевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 2 Белорусь, Карело-Финск, Ленинград майдандары. 
Капитан. Төрт рет жараланған, 2 рет басына зақым алған, 2 топтағы мүгедек. 
Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Германияны жеңгені үшін», «Жапони-
яны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 28.07.2006 ж. қайтыс 
болған. Ступинка селосында жерленген.
САмСОНОВ  Георгий  Трофимович,  23.02.1920  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь 
ауданы Марьевка селосы. 1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық, 3 Украин майдандары. Аға лейтенант. 
Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
САПОЖНикОВ Иван Павлович, 1902 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ново-
покровка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1942 жылы 
Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы,  Курск  дөғасы.  74  АП,  321 
АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1975 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жер-
ленген. 
САПРЫкиН Виктор Яковлевич, 1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Кри-
вощеково селосы. 08.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 09.1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Сержант. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ор-
дені, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс болған. Кривощеково селосында 
жерленген. 

0
САРАЕВ  Илья  Федорович,  31.07.1923  ж.т.,  орыс,  Қорған  облысы.  1941  ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Қорған АӘК есепке тұрған. Орталық 
майданы. Бөлек АБ. Қатардағы жауынгер. 2 топтағы мүгедек. Сол шынтағы 
жараланған.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «ҰОС  қажырлы 
еңбегі  үшін»,  «Тың  жерлерді  игергені  үшін»,  «Ерлігі  үшін»,  медальдар, 
мерейтойлық  медальдар.  25.07.2002  ж.  қайтыс  болған.  Сергеевка  қаласында 
жерленген.
САФРОНОВ  Леонтий  Степанович,  1913  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Новопокровка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 1 Украин майданы. 123 су-десантық бригада-
сы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі 
үшін» медальдары, мерейтойлық медальдар. 1998 ж. қайтыс болған. Новопок-
ровка селосында жерленген. 
СӘДУАқАСОВ Гәкку, 03.02.1903 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. 1 Украин майданы. Қатардағы жауынгер. ҰОС мүгедегі. Наградалары: 
«Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «Ерлігі  үішн»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1983 ж. қайтыс болған. Социал селосында 
жерленген.
СӘЛмЕНОВ Алтай Сәлменұлы, 01.05.1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Крещенка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Курск дөғасы. Қатардағы жауынгер. 25 топтағы мүгедек. 
Наградалары:  мерейтойлық  медальдар.  25.09.1993  қайтыс  болған.  Крещенка 
селосында жерленген. 
СӘРСЕкЕЕВ Меңдібай, 01.03.1908 ж.т., СҚО Октябрь ауданы Кеңес селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1942 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
9 АП. Ефрейтор. Аяқтарынан, оң қолдан ауыр жараланған. ҰОС мүгедек. На-
градалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 27.01.2002 ж. қайтыс болған. Кеңес с. жерленген. 
СӘРСЕНБАЕВ Теміртас Сәрсенбайұлы, 09.05.1904 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь 
ауданы Социал селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орловск дивизиясы. Қатардағы жауынгер. 1 топтағы 
мүгедек. Наградалары: Жауынгерлік Қызыл ту ордені, II дәрежелі Отан соғысы 
ордені,  мерейтойлық  медальдар.  1976  ж.  қайтыс  болған.  Социал  селосында 
жерленген. 
СВЕТЛичНЫй  Александр  Алексеевич,  1907  ж.т.,  украин,  СҚО  Октябрь 
ауданы  Семиполка  селосы.  01.12.1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және 
01.09.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 5 ТБ, 6 гвардия. 
Сержант.  Кеудеден  жараланған.  Наградалары:  «Ерлігі  үшін»,  «Жауынгерлік 
еңбегі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»,  «Жапонияны  жеңгені  үшін»  ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1986 ж. қайтыс болған. Семиполка селосын-
да жерленген. 
СВиНУхОВ Иван Митрофанович, 1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Оль-
гинка селосы. 01.12.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 20 гв.ТБ. Аға сержант. Наградалары: II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 1975 ж. қайтыс болған. Ольгинка селосында жерленген.


СЕДАНОВ  Иван  Михайлович,  13.04.1925  ж.т.,  орыс,  01.11.1944  ж.  әскер 
қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 2 Ук-
раин  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы 
ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2009 ж. 
Ресей, Ишим қаласында тұрады. 
СЕйДАхмЕТОВ Зұлқарнай, 1906 ж.т., қазақ, СҚО Ок-
тябрь  ауданы  Жаңажол  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  1942  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Ленинград  майданы.  112  АП,  3  батальоны.  Қатардағы 
жауынгер. Ауыр жараланған. Наградалары: Жауынгерлік 
Қызыл ту ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі. 1953 
ж. қайтыс болған. Жаңажол селосында жерленген. 
СЕйТқУЖиН Қамежан, 15.04.1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңажол 
селосы. 11.10.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 601 инженерлік ротаның бөлімшесі, 159 АД. 
Қатардағы жауынгер. Наградалары: III дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жапо-
нияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. Сту-
пинка селосында тұрады.
СЕЛиВЕРСТОВ Иван Михайлович, 21.07.1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Марьевка селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград, Карельск майдандары. Ефрейтор. Награ-
далары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 06.11.2004 ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
СЕРАЖим Иван Филиппович, 1926 ж.т., орыс, Омск облысы. 01.01.1945 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 09.05.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Орталық майданы. 100 гв.АП, 35 гв.АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2000 ж. қайтыс 
болған. Новопокровка селосында жерленген. 
СЕРВЕНТОВич  Каземир  Зофьевич,  1907  ж.т.,  СҚО  Октябрь  ауданы  Куп-
рияновка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 1 Украин майданы. Қатардағы жауынгер. Иық пен аяғынан 
жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медаль-
дар, мерейтойлық медальдар. 1972 ж. қайтыс болған. Куприяновка селосында 
жерленген.
СЕРГЕЕВ Григорий Петрович, 18.01.1918 ж.т., орыс, Киров облысы Болучево 
селосы. 09.01.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 26.10.1946 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Курск доғасы. Қатардағы жауынгер. Басынан зақым алған. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар. 
21.03.1980 ж. қайтыс болған. Повозочное селосында жерленген. 
СЕРГиЕНкО Петр Степанович, 1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1943 ж. Воронеж АӘК әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 3 ТП, бөлімшесінің командирі. Сержант. Награ-
далары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, 


мерейтойлық  медальдар.  07.12.2008  ж.  қайтыс  болған.  Сергеевка  қаласында 
жерленген. 
СЕРғАЛиЕВ Фазыл, 02.01.1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Көктерек 
селосы. 07.01.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 18.02.1965 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 106 АП, 29 АД. Сержант. Наградалары: 
II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» 
медальдар, мерейтойлық медальдар. 25.04.2007 ж. қайтыс болған. Көктерек се-
лосында жерленген.
СЕРДАЛиН Қазкен, 1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу селосы. 
01.11.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1947 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 176 жеке ЗА. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. 
қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 
СЕРкОВ Иван Дмитриевич, 1922 ж.т., орыс, Омск облысы, Москалинск ауда-
ны Крафты селосы. 1941 ж. Москалинск АӘК әскер қатарына шақырылған және 
1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 225 АБ. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Афанасьевка селосында жерленген. 
СиГАЛАЕВ Павел Федорович, 1917 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Чапай 
селосы. 01.03.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 2331 ГАП. Қатардағы жауынгер. Сол 
қолдан жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 2000 ж. қайтыс болған. Чапай селосында жерленген.
СиДОРич Василий Панкратьевич, 1910 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Кре-
щенка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 1078 АП, 314 АД. Кіші лейтенант. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Афана-
сьевка селосында жерленген.
СиНЕНкО Алексей Тарасович, 16.03.1914 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауда-
ны Белоградовка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Прибалтикалық майданы. 334 АД. Аға сержанты. 
Сол қол мен кеудеден жараланған. Наградалары: «Жауынгерлік еңбегі үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 15.01.1998 ж. 
қайтыс болған. Крещенка селосында жерленген. 
СиНькОВ Андрей Иванович, 1925 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ольгин-
ка селосы. 01.02.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 196 АП, 35 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1976 ж. қайтыс 
болған. Ольгинка селосында жерленген. 

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет