Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.

бет19/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44

ЕВДОкимОВ  Степан  Максимович,  26.12.1918  ж.т.,  орыс,  Қорған  облысы, 
Притобольск ауданы. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. При-
тобольск  АӘК  есепке  тұрған.  Қиыр  шығыс  майданы.  Қатардағы  жауынгер. 
Наградалары: III дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. Сергеевка қаласында тұрады. 
ЕДОмЕНкО  Василий  Дементьевич,  25.07.1925  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь 
ауданы Коноваловка селосы. 10.02.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 
26.09.1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Черноморск флоты. Старшина. На-
градалары: «II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 2007 ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
ЕРЕЖЕПОВ  Тоқтар,  1914  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Чапай  селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Орталық  майданы.  316  Панфилов  АД,  байланысшы.  Сержант.  Наградалары: 
Қызыл жұлдыз ордені, II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Ерлігі үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Чапай селосында жерленген.
ЕРЕмУЖиН Кузьма Леонтьевич, 18.08.1922 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Чапай селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 1 Белорусь, Калининск майдандары. Сержант. 2 топтағы 
мүгедек.  Наградалары:  «I  дәрежедегі  атақ»  ордені,  «II  дәрежедегі  атақ»  ор-
дені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1995 ж. қайтыс болған. Сергеевка 
қаласында жерленген.
ЕРмАк Роман Дмитриевич, 1911 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ольгинка 
селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 23 АП, 51 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1983 ж. қайтыс болған. 
Ольгинка селосында жерленген.
ЕРмАкОВ Николай Никифорович, 10.08.1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Соколовка селосы. 15.10.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 25.02.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 125 АП. Қатардағы жауын-
гер. Наградалары: Жауынгерлік Қызыл ту ордені, I дәрежелі Отан соғысы ор-
дені, «III дәрежедегі атақ» ордені, «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» 
медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  09.04.2008  ж.  қайтыс  болған.  Сергеевка 
қаласында жерленген.
ЕРмАкОВ Прокофий, 1910 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ольгинка село-
сы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.02.1945 ж. Октябрь АӘК 

153
есепке тұрған. 449 АП, 125 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1964 ж. қайтыс болған. 
Ольгинка селосында жерленген. 
ЕРмиЛОВ Яков Александрович, 1911 ж.т., татар, Татар ССР. 1941 ж. әскер 
қатарына шақырылған және 01.01.1944 жылы Октябрь АӘК есепке тұрған. Ле-
нинград майданында атқарған. 673 АП. Лейтенант. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1965 ж. қайтыс болған. Россия 
жерленген. 
ЕРмОЛАЕВ Алексей Сидорович, 1912 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Го-
родецкое селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1948 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 117 АД. Қатардағы жауынгер. Награда-
лары: «Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медальдар, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс болған. Городецкое село-
сында жерленген.
ЕРмОЛЕНкО  Трофим  Семенович,  19.12.1924  ж.т.,  украин,  СҚО  Октябрь 
ауданы Марьевка селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 12.05.1946 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 71 МАП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1989 ж. қайтыс 
болған. Городецкое селосында жерленген.
ЕСАЛиН Байжан, 19.06.1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кеңес село-
сы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1941 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Сталинград майданы. 1074 АП, 314 АД. Қатардағы жауынгер. Сол қолы 
жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 22.06.2002 ж. қайтыс болған. Кеңес селосында жерленген. 
ЕСЕНғАЛиЕВ Сейітағзам Есенғалиұлы, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауда-
ны Балуан селосы. 01.12.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1943 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 3 Украин майданы. 29 АД, 59 АП, 116 АП. Лей-
тенант. Төрт рет ауыр жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Бу-
дапешті алғаны үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. 
Бескөл селосында тұрады. 
ЕСкАНДиРОВ Баязит, 1926 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы. 1944 ж. әскер 
қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: мерейтойлық медальдар. 1990 ж. қайтыс болған. Ми-
чуринск селосында жерленген. 
ЕСІмСЕйІТОВ Айтқожа, 11.12.1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Садов-
ка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  696  АП.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 20.10.2006 ж. қайтыс болған. 
Садовка селосында жерленген. 
ЕФимОВ Федор Петрович, 01.09.1924 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 04.11.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 1992 ЗАП. Сержант. Қолы жараланған. 
Наградалары: «Берлинді алғаны үшін», «Ерлігі үшін», «Кенигсбергті алғаны 
үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1990 ж. қайтыс болған. Сергеевка 
қаласында жерленген.

154
ЕШкІБАқОВ Оразбек, 1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Калининград  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медаль-
дар. 1979 ж. қайтыс болған. Бірлік селосында жерленген.
ЖАғЫПАРОВ Бозжігіт, 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 
01.08.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.06.1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 33 АБ. Лейтенант. Сол қолдан жараланған. 
Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «Германияны  жеңгені  үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Бірлік селосында жер-
ленген. 
ЖАқСЫБАЕВ  Серікпай,  05.01.1914  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Тимирязев  ауданы 
Дмитриевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы, 1074 АП, 314 АД, атьқыш. Қатардағы 
жауынгер. Жараланған. Наградалары: «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Германи-
яны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1990  ж.  қайтыс  болған. 
Ынтымақ селосында жерленген. 
ЖАқСЫЛЫқОВ  Малғаждар,  1910  ж.т.,  қазақ,  СҚО 
Октябрь  ауданы  Балуан  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  1942  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Ленинградты  қорғауға  қатысты,  атқыш.  Қатардағы  жа-
уынгер. Жараланған, зақым. Наградалары: «Тың жерлерін 
игергені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1984  ж. 
қайтыс болған. Балуан селосында жерленген. 
ЖАқЫПОВ Едірес Жақыпұлы, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. 314 АД. Аға лейтенант. Наградалары: II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 19.05.1972 ж. қайтыс болған. Ба-
луан селосында жерленген. 
ЖАқЫПОВ Еренғайып, 16.03.1908 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кеңес 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. 58 КП, 858 АП. Ефрейтор. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ор-
дені, «III дәрежедегі атақ» ордені, «Ленинградты қорғағаны үшін», «Германи-
яны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 29.06.1999 ж. қайтыс 
болған. Кеңес селосында жерленген. 
ЖАқЫПОВ Қошқарбай, 1921 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь 
ауданы Алқа-Ағаш селосы. 01.01.1942 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  01.05.1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған.  Кіші  сержант.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан 
соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар.  2007  ж.  қайтыс 
болған. Алқа-Ағаш селосында жерленген.

155
ЖАқЫПОВ Киналгай., 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан селосы. 
01.10.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Ленинград  майданы.  1074  АП,  314  АД.  Сержант.  Наградала-
ры: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1980 ж. қайтыс 
болған. Семиполка селосында жерленген. 
ЖАмАНБАЕВ  Ақпантай,  12.03.1902  ж.т.,  қазақ,  СҚО 
Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Курск  доғасы.  Қатардағы  жауынгер.  Аяқ  пен  қолынан 
жараланған.  ҰОС  мүгедегі.  Наградалары:  «Жапонияны 
жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1971  ж. 
қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген.
ЖАНғУДиН Жаналы, 28.04.1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал 
селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Сталинград майданы. Қатардағы жауынгер. Аяғы жараланған. Награда-
лары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1979 ж. қайтыс 
болған. Социал селосында жерленген.
ЖАНЖОЛОВ Ержан, 1909 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 
25.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 16.11.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Мәскеу  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Жа-
уынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 08.09.1989 ж. қайтыс 
болған. Жалтыр селосында жерленген. 
ЖАНПЕйІСОВ Зұлқырнай, 22.01.1920 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ле-
нино селосы. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 1, 2 Украин майдандары. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  14.02.2004  ж. 
қайтыс болған. Ыбыраев селосында жерленген.
ЖАНТАЕВ Темірхан, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал селосы. 
01.07.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1942 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ор-
дені, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. Социал селосында жер-
ленген.
ЖАНТІЛЕУОВ Амантай, 1909 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Алқа-Ағаш 
селосы. 01.01.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II 
дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1981 ж. қайтыс болған. 
Алқа-Ағаш селосында жерленген. 
ЖАНУЛиН Уәйіс, 25.02.1925 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бағанаты се-
лосы. 01.01.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1950 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  1006  АП,  745  бөлек  авиациялық  батальоны.  Сержант.  Аяғы 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауынгерлік ер-
лігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2010 ж. қайтыс болған. Баганаты 
селосында жерленген. 

156
ЖАПАРОВ Қабжан, 15.07.1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Шортай се-
лосы. 01.08.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Прибалтикалық майданы. 21 АД. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1994 
ж. қайтыс болған. Шортай селосында жерленген. 
ЖАРқЫмБАЕВ Төлеп, 09.05.1919 ж..т, қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бағанаты 
селосы. 07.12.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1946 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  2  Украин,  Сталинград  майдандары.  86  гв.АП.  Аға  сер-
жант. Сол аяқтан жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, «Берлин алғаны үшін», «Сталинградты қорғағаны үшін», 
«Варшаваны азат еткені үшін», «Тың жерлерді игергені үшін», «Ерлігі үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 24.05.1986 ж. 
қайтыс болған. Бағанаты селосында жерленген. 
ЖАРмАғАНБЕТОВ Сейпілмәлік, 1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.07.1942 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 49 АП. Қатардағы жауынгер. 
Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» ме-
далі, мерейтойлық медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Балуан селосында жер-
ленген. 
ЖӘкЕНОВ  Мәлік,  1908  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Сухорабовка  се-
лосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 589 ГАП. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1971 ж. 
қайтыс болған. Сухорабовка селосында жерленген.
ЖӘмӘЛиЕВ Қабыкен, 1907 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Көктерек се-
лосы. 1942 жылы әскер қатарына шақырылған және 01.05.1942 жылы Октябрь 
АӘК есепке түрған. 1279 АП, 389 АД. Қатардағы жауынгер. Жамбастың жа-
ралануы. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1969 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
ЖӘУкЕНОВ  Ғаббас  Жәукенұлы,  15.05.1918  ж.т., 
қазақ, СҚО Октябрь ауданы Еңбек селосы. 1939 ж. әскер 
қатарына  шақырылған  және  1943  жылы  Октябрь  АӘК 
есепке  тұрған.  Ленинград  майданы.  119  АП.  Қатардағы 
жауынгер. Оң аяқтың жаралануы. Наградалары: «Ленин-
градты  қорғағаны  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін», 
«ҰОС қажырлы еңбегі үшін», «Ерлігі үшін» медальдары, 
мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. Ақсу се-
лосында жерленген. 
ЖЕБкО  Михаил  Михайлович,  12.11.1907  ж.т.,  белорус,  сҚО  Октябрь  ауда-
ны Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1942 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы, атқыш. Қатардағы жауынгер. 
Ауыр жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1986 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жер-
ленген.
ЖЕЛЕЗНяк Николай Тимофеевич, 22.12.1916 ж.т., орыс, Қостанай обласы. 
1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Преснов АӘК есепке тұрған. 

157
1058 АП, 264 АД, атқыш. Қатардағы жауынгер. Жараланған. ҰОС мүгедегі. На-
градалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1987 
ж. қайтыс болған. Москворецк селосында жерленген. 
ЖиВАГА Василий Михайлович, 1926 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 01.11.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 44 АД. Қатардағы жауынгер. Аяқтан 
жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 01.09.2001 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
ЖиВАГО Николай Михайлович, 19.05.1923 ж.т., орыс. 1942 ж. әскер қатарына 
шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 109 АД, 108 бр., атқыш. 
Қатардағы  жауынгер.  Жараланған.  ҰОС  мүгедегі.  Наградалары:  I  дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 2007 ж. қайтыс болған. Семи-
полка селосында жерленген.
ЖиГУЛиН Иван Кириллович, 1907 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1989 
ж. қайтыс болған. Коноваловка селосында жерленген.
ЖиГУЛиН Илья Васильевич, 1910 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Городец-
кое селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Сталинград майданы. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Награ-
далары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1989 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жер-
ленген.
ЖиГУЛиН Павел Алексеевич, 1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 237 КП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. 1984 ж. қайтыс болған. Коноваловка селосында жерленген.
ЖиДкий Иван Павлович, 23.11.1925 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 01.05.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 314 АД. Қатардағы жауынгер. 
2 топтағы мүгедек. Наградалары: «Жауынгерлік еңбегі үшін», «Ерлігі үшін» 
медальдар, мерейтойлық медальдар. 21.08.1986 ж. қайтыс болған. Семиполка 
селосында жерленген. 
ЖиДкий Павел Михайлович, 12.12.1901 ж.т., украиндық, Украина. 1941 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Украин 
майданы, атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: мерейтойлық медальдар. 
1962 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
ЖиЖиРЕЕВ Григорий Моисеевич, 19.08.1913 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Рясинка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 57 АП, 12 АД. Қатардағы жауынгер. 
Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жапонияны жеңгені үшін» ме-
далі, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. Афанасьевка селосында 
жерленген. 

158
ЖмЕНькО Николай Логвинович, 01.05.1918 ж.т., орыс, СҚО Ленинск ауда-
ны Карачек селосы. 1938 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Ленинск 
АӘК есепке тұрған. 146 АП, 50 гв.АП, атқыш. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін», «Кенигсберг алғаны үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1976 ж. қайтыс болған. Карачек селосында жерлен-
ген. 
ЖОЛАмАНОВ Сыздық, 11.06.1906 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Қаратал 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы 
ордені, мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. Қаратал селосында 
ЖОЛДЫғАРиН Тыштықпай, 1908 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы, Жаңасу 
селосы. 01.12.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 732 АП, 235 АД. Қатардағы жауынгер. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар. 
1985 ж. қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 
ЖУк Николай Федорович, 1923 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ольгинка 
селосы. 01.12.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 09.05.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 1223 мерген полкі, 369 АД. Аға лей-
тенант.  Наградалары:  «Берлинді  алғаны  үшін»,  «Ерлігі  үшін»,  «Германияны 
жеңгені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1998  ж.  қайтыс  болған. 
Сергеевка қаласында жерленген.
ЖУкОВА Зинаида Степановна, 11.06.1923 ж.т., орыс, Мәскеу облысы Кун-
цево  селосы.  13.08.1943  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  01.07.1945  ж. 
Кунцев АӘК есепке тұрған. 4 Украин майданы, 1 гв.әскер, 17 бөлек байланыс 
батальоны. Ефрейтор. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауын-
герлік  ерлігі  үшін»,  «Ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдар, 
мерейтойлық медальдар. Сергеевка қаласында тұрады.
ЖҰмАғАЛиЕВ Жұқа, 1913 ж..т, қазақ, СҚО Октябрь ауданы Марьевка се-
лосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. Орталық майданы. 19 гв.АП. Капитан. Наградалары: «Сталинград-
ты  қорғағаны  үшін»,  «Жапонияны  жеңгені  үшін»,  «Ерлігі  үшін»  медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1975 ж. қайтыс болған. Бағанаты селосында жерлен-
ген.
ЖҰмАТАЕВ Өсербай, 1916 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ленино селосы. 
1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
62 теңіз шекара отряды, 84 шекара отряды, бөлімшесінің командирі. Кіші сер-
жант. Наградалары: «Варшаваны алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» 
медальдар, мерейтойлық медальдар. 1991 ж. қайтыс болған. Ленино селосында 
жерленген.
ЖүНІСОВ  Хамит,  1901  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Социал  селосы. 
01.06.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Сержант.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  1988  ж.  қайтыс  болған.  Социал  селосында  жерлен-
ген.

159
ЖүНІСОВ  Ысқақ,  1923  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Жалтыр  селосы. 
1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Орталық  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 16.02.1977 ж. қайтыс болған. Жалтыр 
селосында жерленген.
ЖүСІПОВ  Мұқаш,  14.01.1914  ж.т.,  СҚО  Октябрь  ауданы  Октябрь  селосы. 
05.04.1941 ж. Ново-Заимск АӘК әскер қатарына шақырылған және 20.11.1946 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 52 АП, 26 құрылыс батальоны. Қатардағы жа-
уынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 25.02.1981 ж. қайтыс болған. Ишимск селосында жерленген.
ЖЫЛқАйДАРОВ Қабдош, 1905 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ақсу се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Сталиград майданы. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. 1972 ж. қайтыс болған. Ақсу селосында жерленген.
ЖЫЛқАйДАРОВ Сәлік, 1910 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ақсу селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
314 АП, 8 гв.див., атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Ақсу селосын-
да жерленген. 
ЗАГОРУЛькО Дмитрий Григорьевич, 15.10.1924 ж.т., украиндық, Омбы об-
лысы. 13.08.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Полтав АӘК 
есепке тұрған. Курск-Орлов дөғасы, 17 АП, Батыс майданы, 5 гв.див. Қатардағы 
жауынгер. 2 топтағы мүгедек. Наградалары: III дәрежелі Отан соғысы ордені, 
«Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. Кривощеково селосында тұрады. 
ЗАкиРьяНОВ Тақым, 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу селосы. 
01.03.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 10.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: Қызыл 
жұлдыз ордені, Октябрь революциясының ордені, «Жауынгерлік еңбегі үшін» 
медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1992  ж.  қайтыс  болған.  Жаңасу  селосында 
жерленген. 

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал