Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет17/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44

БЕЛОЗЕРцЕВ Владимир Сергеевич, 1912 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Новопокровка селосы. 01.11.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 147 КП. Қатардағы жауын-
гер.  Басына  зақым  алған.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1986 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жер-
ленген. 

137
БЕЛяЕВ Степан Петрович, 1905 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Семиполка 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1942 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. Белорус майданы, атқыш. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Зақым. 
Наградалары:  мерейтойлық  медальдар.  1962  ж.  қайтыс  болған.  Семиполка 
қаласында жерленген.
БЕНДЕЛЕВ Петр Борисович, 1919 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марьевка 
селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 616 АП, 194 АД. Лейтенант. Награда-
лары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1999  ж. 
қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БЕРЕГОВОй  Петр  Трофимович,  02.12.1926  ж.т.,  украин,  СҚО  Октябрь 
ауданы Сухорабовка селосы. 01.11.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 
01.02.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 47 АП. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Ерлігі үшін», «Кенигсбергті алғаны үшін», «Германияны жеңгені 
үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін» медальдар, I дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. Басынан зақым алған. 1994 ж. қайтыс болған. Сухора-
бовка селосында жерленген.
БЕРЕСТНЕВ  Дмитрий  Филиппович,  22.10.1908  ж.т.,  орыс,  СҚО  Ленинск 
ауданы Явленка селосы. 15.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Волховск майданы. Қатардағы жауынгер. Бас-
тан жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауынгерлік 
еңбегі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 04.01.1979 ж. қайтыс болған. По-
возочное селосында жерленген. 
БЕССОНОВ  Павел  Васильевич,  1926  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы  Но-
вопокровка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Қиыр шығыс майданы. 103 АП, 1136 АП, 338 АД. 
Аға сержант. Наградалары: «Кенигсбергті алғаны үшін», «Ерлігі үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін», «Жапония жеңгені үшін» медальдары, мерейтойлық 
медальдар. 1998 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
БиғОЖиН Қабиболла, 01.04.1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кеңес се-
лосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 28.11.1946 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  152  АБ.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Тың  жерлерді 
игергені үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. 1984 ж. қайтыс болған. Кеңес селосында жерленген. 
БиЖІГІТОВ Сәбит, 1926 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Қаратал селосы. 
1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1950 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Әскери  қызметін  Тула  қаласында  өтті.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
«Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  27.03.1988  ж. 
қайтыс болған. Қаратал селосында жерленген.
БимУСиН Арғын, 1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Еңбек селосы. 1942 
ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
1013 АП, 285 АД, атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Берлин алғаны 
үшін», «Праганы азат еткені үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Еңбек селосында жерленген.

138
БиРкО Иосиф Степанович, 1914 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Кривоще-
ково селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1990 ж. қайтыс болған. Кривощеково 
селосында жерленген.
БОГДАН Григорий Захарович, 1919 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 858 ГАП, 314 АД. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, Қызыл жұлдыз ордені, 
«Германияны жеңгені үшін», «Берлинді алғаны үшін» медальдар, мерейтойлық 
медальдар. 05.11.2004 ж. қайтыс болған. Октябрьское селосында жерленген. 
БОГДАН Роман Андреевич, 1914 ж.т., украиндық, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 314 АД. Сержант. Жараланған. Наградалары: мерейтойлық 
медальдар. 2002 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген.
БОГДАНОВ  Николай  Афанасьевич,  1926  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Семиполка  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Ок-
тябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Аяқтан 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 2001 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
БОДРОВ Василий Алексеевич, 1922 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 1148 АП, 342 АД. Капитан. На-
градалары: «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1990 
ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БОЖЕНкО Иван Андреевич, 03.07.1904 ж.т., украин, Украина. 1941 ж. әскер 
қатарына шақырылған және 1948 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық май-
даны. 299 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Жауынгерлік еңбегі үшін», 
«Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс болған. Ко-
новаловка селосында жерленген. 
БОНДАРЕНкО Григорий Ефимович, 1908 ж.т., белорус, СҚО Октябрь ауда-
ны Марьевка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 619 АП. Қатардағы жауын-
гер. Наградалары: «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 31.05.1984 ж. 
қайтыс болған. Городецкое селосында жерленген.
БОНДАРЕНкО  Иван  Афанасьевич,  украин.  1942  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  353  АП.  Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1986 ж. қайтыс болған. Украина, Полтава қаласында жерленген.
БОНДАРЕНкО Иван Тимофеевич, 1925 ж.т., орыс, СҚО Есіл ауданы Ивано-
Петровка селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Белорус  майданы.  Бөлімшесінің  командирі.  Сержант. 
Жараланған.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. Сергеевка қаласында тұрады.

139
БОНДАРЕНкО Петр Ефимович, 28.01.1921 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы 
Городецкое селосы. 18.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 15.05.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Германияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» медаль-
дар, мерейтойлық медальдар. 1956 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында 
жерленген.
БОРиСЕНкО Семен Емельянович, 1925 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 01.03.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 259 ауыр танк полкі. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Жауынгерлік еңбегі үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 2000 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жерленген. 
БОРиСОВ Василий Григорьевич, 1925 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Степ-
ное селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Белорус майданы, бөлімшесінің командирі. Сержант. Награда-
лары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 2002 ж. қайтыс 
болған. Степное селосында жерленген.
БОРОДихиН Дмитрий Павлович, 09.10.1919 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
Қызыл жұлдыз ордені, «Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, 
мерейтойлық медальдар. 1996 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жер-
ленген.
БОСкЕЕВ  Қали,  1917  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Социал  селосы. 
01.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Кіші  сержант.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені, 
мерейтойлық  медальдар.  1984  ж.  қайтыс  болған.  Социал  селосында  жерлен-
ген.
БОСкЕЕВ Құрманғали, 26.05.1909 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Қатардағы жауынгер. Сол қолы жараланған. Наградалары: «Германи-
яны жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 1999 ж. қайтыс болған. Социал селосында жерленген.
БОчАРОВ Александр Иосифович, 05.04.1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Новопокровка селосы. 01.08.1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 3 Украина майданы. 209 жеке ТБ. Аға сержанты. 
Наградалары: «Ерлігі үшін», «Вена алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» 
медальдар, мерейтойлық медальдар. 1986 ж. қайтыс болған. Новопокровка се-
лосында жерленген. 
БРАТАШ Митрофан Иванович, 03.06.1910 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Семиполка селосы. 25.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 10.10.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 2 Белорусь майданы. 218 ТБ. Қатардағы жауын-
гер. Екі рет жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін», 
«Жауынгерлік еңбегі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 04.01.1997 ж. қайтыс болған. Повозочное селосында жерленген. 

0
БРАТУСь  Александр  Фомич,  1911  ж.т.,  украиндық,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Дмитриевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 314 АД, атқыш. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Награ-
далары: Жауынгерлік Қызыл ту ордені, «Сталинградты қорғағаны үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1992 ж. қайтыс 
болған. Дмитриевка селосында жерленген. 
БРЫкСиН Михаил Васильевич, 03.11.1926 ж.т., орыс, СҚО Николаевка село-
сы. 10.10.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 13.11.1950 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 21 ГД, 52 АП. Кіші сержант. Жараланған. На-
градалары: «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, III дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. Повозочное селосында тұрады. 
БРЫкСиН  Павел  Васильевич,  10.10.1918  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Приишим селосы. 01.09.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.06.1946 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 2 ТБ. Қатардағы жауын-
гер. Оң жақтан жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Жауынгер-
лік еңбегі үшін», «Ерлігі үшін», мерейтойлық медальдар. 16.01.2003 ж. қайтыс 
болған. Ресей Бердск қаласында жерленген. 
БУГАЕВСкий  Алексей  Михайлович,  09.03.1925  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь 
ауданы Кривощеково селосы. 01.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 
01.05.1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Қатардағы жауынгер. Наградала-
ры:  «Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдар,  III 
дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. Кривощеково селосын-
да түрады.
БУДкО Николай Порфирьевич, 17.05.1922 ж.т., орыс, Преснов ауданы Тро-
ицк селосы. 01.02.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы, 106 АП, 29 АД, 64 әскер. Қатардағы 
жауынгер.  Аяғы  жараланған.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені, 
мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерлен-
ген.
БУДНикОВ Егор Николаевич, 06.08.1923 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Белоградовка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградала-
ры: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 10.10.1997 ж. 
қайтыс болған. Белоградовка селосында жерленген. 
БУРАчкОВА Ираида Константиновна, 1914 ж.т., орыс, Ленинград облысы. 
1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Ленинград  ҚӘК  есепке 
тұрған. 212 мед.сан.б-н. Лейтенант. Наградалары: «Ленинград қорғағаны үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 2001 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында 
жерленген.
БУТРик Николай Степанович, 18.11.1922 ж..т, орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 1934 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 1, 2 Белорусь, Оңтүстік, Оңтүстік батыс, Орталық майдан-
дары. Қатардағы жауынгер. Бес рет жараланған. Оң қолының кесілуі. Награ-
далары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 
1976 ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жерленген.


БЫчкАРь  Петр  Филиппович,  21.08.1922  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Ақан-Барақ селосы. 10.09.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 07.12.1942 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы. Сержант. Наградалары: 
Жауынгерлік Қызыл ту ордені, «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 30.08.2005 ж. қайтыс болған. Ақан-Барақ селосында жерленген.
БІРЖАНОВ  Есентемір,  1911  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Жаңаталап 
селосы. 10.07.1941 ж. Октябрь АӘК әскер қатарына шақырылған. Ленинград 
майданы. Қатардағы жауынгер. 1941 ж. қараша айы қайтыс болған. Ленинград 
түбінде жерленген.
БІРІмЖАНОВ Әлен, 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Чапай селосы. 
1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Преснов АӘК есепке тұрған. 
112  АП,  атқыш.  Сержант.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені, 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1998 ж. қайтыс 
болған. Чапай селосында жерленген.
БІРІмЖАНОВ Қазымбет, 01.03.1907 ж.т., қазақ, Қостанай облысы Пресно-
горьков ауданы. 01.06.1943 ж. Көкшету АӘК әскер қатарына шақырылған және 
01.03.1946  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  1  Белорусь  майданы.  Взводтың 
командирі.  Лейтенант.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  26.05.1979  ж.  қайтыс  болған.  Жамбыл  ауданында 
жерленген.
ВАЛиЕВ Курбан Азис Али Оглы, 1922 ж.т., түрік, СҚО Октябрь ауданы Семи-
полка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 239 АП, атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1994 ж. қайтыс болған. Семипол-
ка селосында жерленген.
ВАСиЛЕНкО Николай Ефимович, 1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Кри-
вощеково селосы. 01.08.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.01.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1999 ж. қайтыс болған. Криво-
щеково селосында жерленген.
ВАСькОВ Павел Никифорович, 1927 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Дмит-
риевка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Аға  сержант.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, «III дәрежедегі атақ» ордені, мерейтойлық медальдар. 
15.02.2001 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген. 
ВДОВиН Анатолий Яковлевич, 1913 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Рясин-
ка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке  тұрған.  Сталинград  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Басынан  зақым 
алған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Будапешті алғаны үшін» медалі, 
мерейтойлық медальдар. 2001 ж. қайтыс болған. Афанасьевка селосында жер-
ленген.


ВДОВиН Андрей Иванович, 09.09.1925 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 2 Белорусь майданы. Минометтік батальоны. Аға лейтенант. На-
градалары: Қызыл жұлдыз ордені, «Берлинді алғаны үшін», «Варшаваны азат 
еткені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 18.10.2003 ж. қайтыс болған. 
Сергеевка қаласында жерленген.
ВДОВиН Иван Андреевич, 12.09.1925 д.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 01.06.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 1 Белорусь майданы. Аға лейтенант. Наградала-
ры: Қызыл жұлдыз ордені, I дәрежелі Отан соғысы ордені, «Берлинді алғаны 
үшін»,  «Варшаваны  азат  еткені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар. 
1989 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
ВДОВиН  Михаил  Андреевич,  14.10.1923  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауда-
ны Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Ок-
тябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық,  Воронеж  майдандары.  Кіші  сержант. 
Қолдан жараланған, мүгедек. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. 2009 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерлен-
ген.
ВЕЛичкО Василий Павлович, 1907 ж.т., украиндық, СҚО Октябрь ауданы 
Семиполка  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Ок-
тябрь  АӘК  есепке  тұрған.  1074  АП,  314  АД,  атқыш.  Қатардағы  жауынгер. 
Жараланған.  Наградалары:  мерейтойлық  медальдар.  1982  ж.  қайтыс  болған. 
Семиполка селосында жерленген. 
ВЕЛичкО Николай Трифонович, 19.05.1919 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауда-
ны Семиполка селосы. 01.09.1939 ж. Төнкерей АӘК әскер қатарына шақырылған 
және 01.05.1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. 124 АП. 
Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2003 ж. қайтыс болған. 
Семиполка селосында жерленген. 
ВЕРНиГОРОВ  Иван  Константинович, 1917 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны  Садовка  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1945  ж.  Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 725 ГАП. Аға сержант. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2004 ж. қайтыс болған. Садовка 
селосында жерленген. 
ВЕРхОТУРОВ Степан Алексеевич, 1924 ж.т., орыс, Чита обл. 1942 ж. әскер 
қатарына шақырылған және 1945 ж. Кумарск АӘК есепке тұрған. 300 АП. Аға 
сержанты. Жараланған, зақым. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
«Кенигсберг алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медальдары, мерейтойлық медальдар. 2002 ж. қайтыс болған. Сергеевка 
қаласында жерленген. 
ВЕРШиНиН Сергей Гаврилович, 22.10.1923 ж.т. орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Новопокровка селосы. 05.08.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 1 Украина майданы. Кіші сержанты. Сол жақ 
жауырынының жаралануы. Наградалары: «Берлинді алғаны үшін», «Праганы 
азат еткені үшін» медальдары, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. 
Новопокровка селосында жерленген. 


ВЕРяСкиН Георгий Емельянович, 19.12.1912 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауда-
ны Марьевка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Әскери қызметті 1941-1943 жж. атқарған. Ленин-
град  майданы.  314  АД.  Лейтенант.  Жараланған.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 18.02.1986 ж. қайтыс болған. 
Октябрьское селосында жерленген.
ВЕРяСОВ Иван Андреевич, 1907 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Повозочное 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Жауынгерлік 
ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1970 ж. қайтыс болған. Повозоч-
ное селосында жерленген. 
ВикТОРЕНкО Антон Антонович, 1914 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Оль-
гинка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 1074 АП, 314 АД. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1968 ж. 
қайтыс болған. Ольгинка селосында жерленген.
ВикТОРЕНкО Иван Антонович, 1909 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Оль-
гинка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1944 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 182 авиациялық полкі. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1966 
ж. қайтыс болған. Ольгинка селосында жерленген.
ВЛАСОВ Александр Павлович, 15.05.1918 ж.т., орыс, Қорған облысы Пету-
ховск ауданы. 01.03.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  Кіші  сержант.  Қолынан  жараланған. 
Наградалары:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  «Жауынгерлік  еңбегі  үшін»,  «Кенигс-
бергті алғаны үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 23.12.1993 ж. қайтыс 
болған. Повозочное селосында жерленген. 
ВОЛкОВ Владимир Сидорович, 1924 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1994 
ж. қайтыс болған. Городецкое селосында жерленген.
ВОЛкОВ Федор Ионович, 1908 ж.т., орыс, Качиковка селосы. 01.08.1945 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Қиыр шығыс майданы. 12 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Жапония-
ны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1964 ж. қайтыс болған. Но-
вопокровка селосында жерленген. 
ВОЛчЕНкО Андрей Симонович, 20.12.1906 ж.т., украин, Украина Киев об-
лысы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. Рясинка 
селосында жерленген. 


ГАБДУЛхАкОВ Аталхак Ханнанович, 1909 ж.т., татар, 
Копей  селосы  Башкир  АССР.  1936  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  1946  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Қиыр  шығыс  майданы,  40  АП,  317  АД.  Кіші  лейте-
нант.  Ауыр  жараланған.  Наградалары:  «Жауынгерлік 
ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдар, 
мерейтойлық  медальдар.  1981  ж.  қайтыс  болған.  Ақан-
Барақ селосында жерленген. 
ГАЛАТА Иван Андриянович, 1924 ж.т., украиндық, СҚО Октябрь ауданы Кре-
щенка селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 168 АП, 24 АД, бөлімшесінің командирі. Сержант. Жараланған. 
Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар. 
1984 ж. қайтыс болған. Крещенка селосында жерленген. 

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет