Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет16/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44

ӘБДЕНкиН Рамазан, 1901 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кеңес селосы. 
1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық медальдар. 1953 ж. қайтыс болған. Кеңес селосында жерленген. 
ӘБДІРАхмАНОВ  Бәри,  1910  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Ленино 
селосы.  15.05.1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  25.09.1945  ж.  Ок-
тябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Орталық  майданы.  66  гв.АП,  23  гв.АД,  1234  АП. 
Қатардағы жауынгер. Көкірек куысынан ауыр жараланған, сол білектен ауыр 
жараланған. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медаль-
дар, мерейтойлық медальдар. 10.05.1995 ж. қайтыс болған. Ыбыраев селосында 
жерленген.
ӘБДІРАхмАНОВ Жұмай, 23.12.1923 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ле-
нино селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 128 АП. Тұтқында болған. Қатардағы жауын-
гер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 1970 ж. қайтыс болған. Ленино селосында жерленген. 
ӘБДІРАхмАНОВ Шүкен, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Қаратал се-
лосы. 29.09.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Автомоб. б-н, минометн. полкі. Қатардағы жауынгер. Награда-
лары: Қызыл жұлдыз ордені, «Ерлігі үшін», «Кавказды қорғағаны үшін», «Ке-
нигсберг алғаны үшін», «Тың жерлерін игергені үшін», «Германияны жеңгені 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1977 ж. қайтыс болған. Қаратал село-
сында жерленген.

129
ӘБІЛкиН Қуан, 1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан селосы. 1941 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Украин 
майданы. 876 АП. Қатардағы жауынгер. Кеуде мен сол қолынан жараланған. 
Наградалары: I дәрежелі Отан соғысы ордені, «Тың жерлерді игергені үшін», 
«Германияны жеңгені үшін», «ҰОС қажырлы еңбегі үшін», «Ерлігі үшін» ме-
дальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1993  ж.  қайтыс  болған.  Балуан  селосында 
жерленген.
ӘБІЛқАйЫРОВ Серғали Әбілқайырұлы, 15.06.1906 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь 
ауданы Социал селосы. 28.01.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1981 
ж. қайтыс болған. Социал селосында жерленген.
ӘБІЛмӘЖІНОВ Қожақан, 1909 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал се-
лосы. 01.02.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.04.1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1983 ж. қайтыс болған. Социал село-
сында жерленген.
ӘБІЛмӘЖІНОВ Ықылас, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Ленинград майданы. 314 АД, 1276 АП. Қатардағы жауынгер. 
Аяғынан жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауын-
герлік  ерлігі  үшін»  медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1989  ж.  қайтыс  болған. 
Жалтыр селосында жерленген. 
ӘБІЛОВ  Рақымжан,  19.01.1918  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Ок-
тябрь  ауданы  Ыбыраев  селосы.  1940  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  1941  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
54 МАП, атқыш. Қатардағы жауынгер. Оң қолынан ауыр 
жараланған.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін» 
медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1979  ж.  қайтыс  болған. 
Ленино селосында жерленген.
ӘБІЛТАЕВ  Қоспан  Әбілтайұлы,  1903  ж.т.,  қазақ,  СҚО 
Оуктябрь  ауданы  Бағанаты  селосы.  03.01.1942  ж.  әскер 
қатарына шақырылған және 1942 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке  тұрған.  1233  АД.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
мерейтойлық медальдар. 1981 ж. қайтыс болған. Бағанаты 
селосында жерленген. 
ӘБІЛхАяТОВ  Аманжол,  01.11.1924  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Бағанаты селосы. 01.02.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.04.1947 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 2 Украин майданы. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық 
медальдар. Петропавл қаласында түрады.

0
ӘЛЖАНОВ Қазыкен, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 
14.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.02.1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Сталинград майданы. 72 ГД. Қатардағы жауынгер. Наградала-
ры: I дәрежелі Отан соғысы ордені, «Сталинградты қорғағаны үшін», «Ерлігі 
үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 01.01.1997 ж. қайтыс болған. Жал-
тыр селосында жерленген. 
ӘЛІмЖАНОВ Жылман, 1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ақсу селосы. 
1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.02.1943 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Волхов, Ленинград майдандары. Қатардағы жауынгер. Оң шынтақтан 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 2008 ж. қайтыс болған. Ақсу селосында жерленген.
ӘЛІмЖАНОВ Шұғай, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. 314 АД, 1074 АП. Сержант. Кеудеден жараланған. Наградалары: II 
дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген. 
ӘЛІШЕВ Мақым, 1905 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Чапай селосы. 1942 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Калинин 
майданы. 1074 АП, 314 АД. Қатардағы жауынгер. Оң қолдан жараланған. На-
градалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 1991 ж. қайтыс болған. Чапай селосында жерленген.
ӘмРЕНОВ Ботай, 1900 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Еңбек селосы. 12.09.1942 ж. әскер қатарына шақырылған 
және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград май-
даны.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Ленинградты 
қорғағаны үшін», «Жапонияны жеңгені үшін», «Германи-
яны  жеңгені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар. 
18.12.1993 ж. қайтыс болған. Еңбек селосында жерленген.
ӘНиЕВ Құдайберген, 1907 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Социал селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық  медальдар.  1985  ж.  қайтыс  болған.  Социал  селосында  жерлен-
ген.
ӘУБӘкІРОВ  Ахметжан,  1907  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Ок-
тябрь ауданы Алқа-Ағаш селосы. 1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  01.04.1942  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі 
Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  2000  ж.  қайтыс  болған.  Алқа-
Ағаш селосында жерленген.


ӘУБӘкІРОВ  Әуіпжан,  1923  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь 
ауданы Бірлік селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған 
және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград май-
даны.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Ерлігі  үшін» 
медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1997  ж.  қайтыс  болған. 
Бірлік селосында жерленген. 
ӘУБӘкІРОВ Молғаждар, 1921 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік село-
сы. 01.01.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1942 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 106 АП, 29 АД. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1978 ж. 
қайтыс болған. Бірлік селосында жерленген. 
ӘУБӘкІРОВ Нұрмағамбет,1901 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған.  787  АП,  бөлімшесінің  командирі.  Кіші  сержант.  Жараланған.  Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық 
медальдар. 1975 ж. қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген.
ӘУБӘкІРОВ  Шәріп,  1911  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь 
ауданы Алқа-Ағаш селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  01.04.1942  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған.  Қатардағы  жауынгер.  Жараланған.  Наградалары: 
II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 
1994 ж. қайтыс болған. Алқа-Ағаш селосында жерленген.
БАРАмОВ Сағындық, 1926 ж.т., қазақ, СҚО Преснов ауданы Жаркен селосы. 
26.11.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 20.04.1950 ж. Преснов АӘК 
есепке тұрған. Белорусь майданы. 265 АД, 263 гв.АП, 263 гв.АД. Қатардағы жа-
уынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. Повозочное селосында тұрады.
БАЗАРБАЕВ  Баймұқамбет,  1917  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Қарачек 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. Орталық майданы. 219 АД, 396 АД. Аға лейтенант. Наградалары: 
Жауынгерлік Қызыл ту ордені, II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БАЗАРБЕкОВ Дүйсенбі Базарбекұлы, 1921 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауда-
ны Кеңес селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 52 АБ. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: II 


дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. Кеңес селосында жер-
ленген. 
БАЗАРБЕкОВ Қамалей, 06.04.1910 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ортакөл 
селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Ерлігі үшін» 
медалі,  мерейтойлық  медальдар.  1986  ж.  қайтыс  болған.  Ортакөл  селосында 
жерленген. 
БАЗАРБЕкОВ Моржан Базарбекұлы, 1908 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Кеңес селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Украин майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. Кеңес селосында жер-
ленген. 
БАйБОСЫНОВ Сақтаған, 1903 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ортакөл се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 2 Прибалт майданы. Сержант. Оң аяғынан жараланған. Награда-
лары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс 
болған. Муромское селосында жерленген.
БАйБУСиНОВ Дүйсембі, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ортакөл се-
лосы. 01.03.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1943 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 96 АП, 123 АД. Ефрейтор. Награда-
лары: «Ерлігі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. 
Ортакөл селосында жерленген. 
БАйқАДАмОВ Сұлтан, 15.02.1922 ж.т., қазақ, СҚО Ок-
тябрь ауданы Балуан селосы. 15.07.1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  22.10.1946  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған. 39 ТП, 53 ТП, 1048 АП. Аға сержант. Наградала-
ры:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  «Кенигсбергті  алғаны  үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық ме-
дальдар.  19.12.1972  ж.  қайтыс  болған.  Балуан  селосында 
жерленген.
БАйқАСОВ Жағыпар, 1920 ж.т., қазақ, СҚО Преснов ауданы Ортакол село-
сы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Преснов АӘК есепке 
тұрған. Украин, Солтүстік Батыс, Оңтүстік Батыс майдандары, 274 АП, 187 АД, 
бөлімшесінің клмандирі. Сержант. Наградалары: «III дәрежедегі атақ» ордені, 
«Будапешт алғаны үшін», «Вена алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», 
«Тың  жерлерін  игергені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1966  ж. 
қайтыс болған. Ортакөл селосында жерленген.
БАймҰқАНОВ Абылай, 1917 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік село-
сы. 26.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 09.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 48 ТБ. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1977 ж. қайтыс 
болған. Бірлік селосында жерленген. 


БАйСАЛДиН  Сәруар  Жүсіпұлы,  1926  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Преснов  ауданы 
Қарақамыс селосы. 01.05.1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.01.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 513 АП, 487 АП, 145 АД. 
Капитан. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1999 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БАйСЕйІТОВ  Қайыржан,  1916  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Ок-
тябрь ауданы Ақсу селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Орталық  майданы.  9  Д.  Қатардағы  жауынгер.  Награда-
лары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі,  мерейтойлық 
медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Ақсу селосында жер-
ленген. 
БАйТУкиН Дүйсенбай Қайсинұлы, 1929 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ба-
луан селосы. 01.07.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1947 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Смоленск майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар. 1964 ж. 
қайтыс болған. Балуан селосында жерленген.
БАкАЕНкО Гавриил Алексеевич, 17.04.1896 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауда-
ны Крещенка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 2 Украин майданы. Старшина. Аяқтан жараланған, 
басынан  зақым  алған.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  13.09.1984  ж.  қайтыс  болған.  Крещенка  селосында 
жерленген. 
БАкЛАНОВ Федор Николаевич, 1919 ж.т., орыс, Алтай өлкесі, Селезнева се-
лосы. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Хабаров АӘК есеп-
ке  тұрған.  423  АП,  6  гв.  әскер.  Кіші  лейтенант.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1994 ж. қайтыс болған. Серге-
евка қаласында жерленген. 
БАқТЫБАЕВ  Амантай  Бақтыбайұлы,  1910  ж.т.,  қазақ, 
СҚО Октябрь ауданы Кенес селосы. 1941 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Атқыш. Қатардағы жауынгер. Жараланған. ҰОС мүгедегі. 
Наградалары:  мерейтойлық  медальдар.  1962  ж.  қайтыс 
болған. Кеңес селосында жерленген. 
БАЛАБАТЫРОВ Райхан, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Балуан се-
лосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 212 АП, 3 АП. Қатардағы жауынгер. 
Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1999 
ж. қайтыс болған. Балуан селосында жерленген. 


БАЛАШОВ Семен Корнеевич, 1903 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Белог-
линка селосы. 01.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 жылы Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. 1 Украин майданында атқарған. 314 АД. Сержант. 
Наградалары:  «Ерлігі  үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»,  «ҰОС  қажырлы 
еңбегі  үшін»  медальдары,  мерейтойлық  медальдар.  11.12.1977  ж.  қайтыс 
болған. Белоглинка селосында жерленген. 
БАЛғОЖЕНОВ Жантас, 1910 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 
01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 498 жеке байланыс рота, 656 байланыс пол-
кі.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық медальдар. 17.03.1987 ж. қайтыс болған. Бірлік селосында жер-
ленген. 
БАЛСЕйІТОВ  Сейтқожа,  1907  ж.т.,  қазақ,  Сергеев  ауданы.  1941  ж.  әскер 
қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград 
майданы. Атқыш. Қатардағы жауынгер. Жараланған. 1948 ж. қайтыс болған. 
Жаңалық селосында жерленген.
БАНиН Иосиф Федорович, 1902 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марьевка 
селосы. 22.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 15.09.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 666 бөлек сапер батальоны. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Берлин алғаны үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 1988 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БАРЖАқСЫН Темірғали, 1904 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Көктерек 
селосы. 1943 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. 1 ТД, 17 ТП, 14 ТП. Қатардағы жауынгер. Награ-
далары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерлігі 
үшін», «Берлинді алғаны үшін», «Кенигсбергті алғаны үшін», «Праганы азат 
еткені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. Ле-
нино селосында жерленген.
БАРСУк Федор Федорович, 1910 ж.т., украиндық, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 314 АД. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: 
мерейтойлық медальдар. 1983 ж. қайтыс болған. Семиполка селосында жер-
ленген.
БАРСУкОВ Павел Петрович, 10.05.1910 ж.т., белорус, Белоруссия. 1941 ж. 
Донбасс ҚӘК әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Украин майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: II дәрежелі Отан 
соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 04.12.1994 ж. қайтыс болған. Семи-
полка селосында жерленген.
БАУЛькиН Алексей Васильевич, 02.05.1914 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы 
Марьевка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  2  Украин  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
«Жауынгерлік  еңбегі  үшін»,  «Жапонияны  жеңгені  үшін»,  «Ерлігі  үшін»  ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1989 ж. қайтыс болған. Городецкое селосын-
да жерленген.

135
БАхАРЕВ Николай Дмитриевич, 1918 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Сту-
пинка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 92 бөлек АБ. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 24.10.2003 ж. қайтыс болған. 
Ступинка селосында жерленген.
БАхТий Михаил Иванович, 1924 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Куприя-
новка селосы. 01.04.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 09.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 111 гв.полкі, 65 АД. Қатардағы 
жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық ме-
дальдар. 1987 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
БАчУРиН  Николай  Иванович,  1920  ж.т.,  орыс,  СҚО  Октябрь  ауданы  Оль-
гинка селосы. 01.09.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.12.1941 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. 64 АБ. Кіші сержант. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1977 ж. қайтыс болған. Ольгин-
ка селосында жерленген.
БӘйкЕНОВ  Ғалым  Бәйкенұлы,  05.05.1915  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Ленин  ауда-
ны Мектеп селосы. 07.09.1937 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. 
Октябрь  АӘК  есепке тұрған. Ленинград  майданы.  Аға лейтенант.  3  топтағы 
мүгедек.  Наградалары:  Қызыл  жұлдыз  ордені,  «Москваны  қорғағаны  үшін», 
«Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. Сер-
геевка қаласында жерленген.
БЕБкО Иван Трофимович, 1925 ж.т., украин, СҚО Октябрь ауданы Сухора-
бовка селосы. 01.05.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 5 жеке МАП. Сержант. Награ-
далары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан соғысы ордені, 
мерейтойлық медальдар. 1976 ж. қайтыс болған. Сухорабовка селосында жер-
ленген. 
БЕГАйДАРОВ Жәкен, 15.01.1909 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр 
селосы. 01.03.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1946 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  Украин  майданы.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
Қызыл жұлдыз ордені, II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Кавказды қорғағаны 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 04.08.1979 ж. қайтыс болған. Жалтыр 
селосында жерленген.
БЕГиШЕВ  Зейнел-Габиден  Мухамедхафизович,  1913 
ж..т.,  татар,  Петропавл  қаласы.  1941  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  01.05.1945  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған. 3 Украин майданы. 662 АП. Сержант. Наградалары: 
«Белградты азат еткені үшін», «Сталинградты қорғағаны 
үшін», «Жауынгерлік еңбегі үшін», «Германияны жеңгені 
үшін»,  «Ерлігі  үшін»  медальдар,  Қызыл  жұлдыз  ордені, 
мерейтойлық медальдар. 2006 ж. қайтыс болған. Сухора-
бовка селосында жерленген. 
БЕкЕНОВ Нұрғазы, 1919 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу селосы. 
01.10.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. 245 АП, 43 АП, 69 АД, 106 АД. Қатардағы жауын-

136
гер. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 2001 ж. қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 
БЕкқОЖиН Рақым, 1905 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауда-
ны Жаңажол селосы. 1944 ж. әскер қатарына шақырылған 
және 1947 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 314 АД, атқыш. 
Қатардағы жауынгер. Наградалары: мерейтойлық медаль-
дар. 1947 ж. қайтыс болған. Жаңажол селосында жерлен-
ген.
БЕкСҰЛТАНОВ Қабдош, 1913 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Шортай се-
лосы. 01.08.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Қиыр шығыс майданы. 546 АБ. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Жапония жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. 
қайтыс болған. Көктерек селосында жерленген. 
БЕкТЕмІРОВ  Таутықан,  07.03.1906  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Жаңажол селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  37  АП.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  II  дәрежелі 
Отан  соғысы  ордені,  мерейтойлық  медальдар.  30.08.1976  ж.  қайтыс  болған. 
Жаңажол селосында жерленген. 
БЕкТҰРОВ Темірғали, 1926 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ленино селосы. 
1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 1950 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Взводтың  командирі.  Аға  лейтенант.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы 
ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1991 ж. 
қайтыс болған. Ленино селосында жерленген.
БЕЛЕТчЕНкО Павел Петрович, 1912 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Құртай 
селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 20.08.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 501 АП, 162 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Гер-
манияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 09.07.1981 ж. қайтыс 
болған. Құртай селосында жерленген. 
БЕЛОЗЕРцЕВ Алексей Петрович, 1922 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Но-
вопокровка селосы. 01.03.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.09.1945 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 44 АП, 42 АД. Қатардағы 
жауынгер. Қолдың жаралануы. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» ме-
далі, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында 
жерленген. 

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет