Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет1/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


1941-1945 жж. Ұлы Отан
соғысындағы Жеңістің
65-жылдығына арналады.
Посвящается 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
«Северный Казахстан» баспасы
Издательство «Северный Казахстан»


Олар Жеңіспен оралды
Они вернулись с Победой
Солтүстік Қазақстан облысы
Cеверо-Казахстанская область
Ұлы Отан соғысына қатысып,
соғыс фронттарынан оралғандарға
арналған кітап.
Книга, посвященная участникам
Великой Отечественной войны, 
вернувшимся с фронтов.


ЖЕҢІС
ЖАУЫНГЕРЛЕРІ
СОЛДАТЫ
ПОБЕДЫ
Тимирязев, Шал ақын аудандары
Районы Тимирязевский и Шал акына
Петропавл
00


УДК 355/359 (035)
ББК 68.4 (5каз) я2
С 60
«Жеңіс жауынгерлері»
«Солдаты Победы»
Тимирязев, Шал ақын аудандары
Районы Тимирязевский и Шал акына
Справочно-биографическое издание
Петропавл, 2010. - 352 с. - қазақша, орысша.
В книгу вошли краткие биографические данные о воинах, которые 
вернулись с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Издание посвящено 65-й годовщине Великой Победы.
Издательство не несет ответственности за достоверность сведений об участниках Вели-
кой Отечественной войны, предоставленных рабочей группой районов Тимирязевского 
и Шал акына.
ISBN 978-601-7247-10-2

5
Гноевых._Топ_мүшелері:_Л.А._Абросимова,_Г.Д._Васильев._«ЖЕҢІС_ЖАУЫНГЕРЛЕРІ»_кІТАБЫНЫҢ_РЕДАкцияЛЫқ_кЕҢЕСІНІҢ_қҰРАмЫ:_Біләлов'>ЖҰмЫС ТОБЫ:
Бастығы  П.П. Гноевых.
Топ мүшелері: Л.А. Абросимова, Г.Д. Васильев.
«ЖЕҢІС ЖАУЫНГЕРЛЕРІ» кІТАБЫНЫҢ
РЕДАкцияЛЫқ кЕҢЕСІНІҢ қҰРАмЫ:
Біләлов
Серік Сұлтанғазыұлы  
каскин
Тілеген Төлегенұлы 
Зейнуллин
мұратбек Бағайдарұлы 
Ряжских
Анатолий Егорович 
Гноевых
Петр Петрович 
Дроздецкий
Николай Петрович 
Забиров 
Фарид Абдрахманович 
Зубарев 
иван Архипович
мұсырман 
кәрібай иманжайұлы 
Пресняков 
Сергей михайлович 
Самойленко 
Виктор Владимирович 
Туровский 
Феликс иванович 
Трусов 
Владимир иванович 
Лепехин 
иван Васильевич 
Шәріпов 
Руслан Раульевич 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, төраға.
Әкімнің орынбасары.
Солтүстік Қазақстан облысы (СҚО) бойынша қор-
ғану департаменті ісінің бастығы.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің төрағасы.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің ардагерлермен жұ-
мыс жүргізетің тұрақты комиссияның мүшесі, бас 
редактор.
«Северный Казахстан» газетінің редакторы.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің ардагерлермен жұ-
мыс жүргізетің тұрақты комиссияның мүшесі.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің мүшесі.
«Медиахолдинг Қызылжар - Ақпарат» КГП дирек-
торы.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің мүшесі.
Облыстық  ардагерлер  Кеңесі  төралқасының  мү-
шесі.
Петропавл қалалық ардагерлер Кеңесі төралқасы-
ның мүшесі.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің мүшесі.
Қалалық ардагерлер Кеңесінің төрағасы.
«СКО әкімдігі ақпараттық технологиялар орталы-
ғы» КГП директоры.

6
РАБОчАя ГРУППА
Руководитель П.П. Гноевых. 
Члены группы: Л.А. Абросимова, Г.Д. Васильев.
СОСТАВ РЕДАкциОННОГО СОВЕТА 
кНиГи «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»:
Билялов
Серик Султангазинович 
каскин 
Тлеген Тулегенович 
Зейнуллин
муратбек Багайдарович 
Ряжских 
Анатолий Егорович 
Гноевых
Петр Петрович 
Дроздецкий 
Николай Петрович 
Забиров
Фарид Абдрахманович 
Зубарев
иван Архипович 
мусырман
карибай иманжанович 
Пресняков
Сергей михайлович 
Самойленко
Виктор Владимирович 
Туровский 
Феликс иванович
Трусов
Владимир иванович 
Лепехин
иван Васильевич 
Шарипов
Руслан Раульевич
Аким  Северо-Казахстанской  области,  председа-
тель. 
Заместитель акима области.
 
Начальник  департамента  по  делам  обороны  по 
СКО.  
Председатель областного Совета ветеранов.  
Член постоянной комиссии по работе с ветеранами 
областного Совета ветеранов, главный редактор. 
Редактор газеты «Северный Казахстан».  
Председатель  постоянной  комиссии  по  работе  с 
ветеранами областного Совета ветеранов.                          
Член областного Совета ветеранов. 
Директор  КГП  «Медиахолдинг  Кызылжар-Акпа-
рат». 
Член областного Совета ветеранов. 
Член президиума областного Совета ветеранов. 
Член президиума городского Совета ветеранов 
г. Петропавловска.  
Член областного Совета ветеранов. 
Председатель городского Совета ветеранов.  
Директор КГП «Центр информационных техноло-
гий акимата СКО». 

7
Қымбатты оқырман !
Ұлы  Отан  соғысы  жыл  өткен  сайын 
тарих қойнауына тереңдеп, бізден алыс-
тап  барады.  Ардагерлер  қатары  азайып, 
фашистерге  қарсы  кескілескен  күресте 
ерліктің  үлгісін  көрсетіп,  Отанымызды 
қорғаған  майдангерлер  арамызда  сиреп 
қалды.
Соғыс  және  еңбек  ардагерлеріне 
қамқорлық  жасау,  олардың,  әлеумет-
тік  мәселелерін  шешу  -  Прези-
дент  Н.Ә.Назарбаевтың  мемлекеттік 
саясатының  ең  маңызды  басым  бағыты. 
Бұл  мәселелерді  барлық  билік  орган-
дары,  қоғам  әрдайым  назардан  тыс 
қалдырмайды.
1418  күн  мен  түн  бойы  барша  халық  -  жауынгерлер  майданда, 
жасөспірімдер заводта, партизандар жау тылында, ауылдықтар майдан-
нан алыстағы тылда Жеңіс үшін күресті. Ұлы Жеңісті жақындатуға әрбір 
адам қолдан келгенше, көп жағдайда бар күшін сарқа үлес қосты.
Өз Отанын қорғауға барлық халықпен бірге Солтүстік Қазақстанның 
да ұл-қыздары көтерілді.
Соғыс  жылдары  Қызыл  Армия  қатарына  120  мыңдай  солтүстік 
қазақстандық  шақырылды.  Біздің  жерлестеріміз  барлық  майдандарда 
жауға қарсы күресіп, Брест қорғанын, Ленинградты, Москваны, Минс-
кіні, Киевті, Қырымды, Сталинградты, Кавказды, Кеңестік Заполярьені 
қорғады. Европаны фашизмнен азат етіп, Берлинге дейін жетті.
Фашистердің  апанын  тас-талқан  етіп  қиратқан  сол  бір  тарихи 
күндерде  жауға  қарсы  соңғы  рет  оқ  атқан  жеңімпаз  батырлар  ара-
сында  Солтүстік  Қазақстанның  жаужүрек  ұлдары  да  болды.  Отан 
қорғаушылардың  есімдері  мәңгіге  халық  жадында  қалды.    Олардың 
арасында 52 Кеңес Одағының батыры және 11 Даңқ орденінің толық 
иегері бар. 45 мыңнан астам жерлестеріміз Ұлы Отан соғысының май-
дан далаларынан қайтпай қалды. Олардың есімдерін жүрегімізде сақтай 
отыра, ескерткіштерге гүл қойып, ерліктеріне тағзым етеміз.
Адамзат  тарихындағы  ең  қанқұйлы,  ең  зардапты  соғыс  Кеңес 
Одағының жеңісімен аяқталып, гитлерлік Германия тізе бүкті.
Фашистік басқыншыларды ойсырата жеңген халық бейбіт еңбегіне 
қайта  оралды.  Соғыс  ауыртпашылықтарын  бастан  өткергендер 
елдің  шаруашылық  өміріне  белсене  араласты,  одан  кейін  тәуелсіз 
Қазақстанның  қалыптасуына  қатысты.  Өз  Отанының  қайта  түлеп, 
өркендеуі үшін жауапкершілік жүгін арқалады.
Майдандағы ерліктері үшін өздеріне артықшылық жасауды сұрамай, 
қай жерде керек, қай жерде қиын болса, сол жерде еңбек етті. «Май-
дангер» деген сөз қазір де айрықша марапаттың белгісіндей, бұл сөзде 
халықтың шексіз құрметі мен алғысы бар.

8
Ардагерлер  өткен  жол  -  ерліктің  және  Отанға,  өз  халқына  деген 
шексіз  жанқиярлықтың  үлгісі.  Олар  жастарға  осындай  қасиеттерді 
үйретеді.
Біз аталарымыз бен әкелеріміздің ерліктерін ұмытпай, одан әрі неме-
релеріміз бен шөберелерімізге жеткізуіміз керек. Жадымызда жатталған 
бабалар ерлігі бізге жер бетінде бейбітшілікті сақтап, балаларымызды 
тәуелсіз Қазакстанның патриоттары етіп тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
Соғыс  жылдары  ерлік  пен  қаһармандық  танытқан  солтүстік-
қазақстандық майдангерлер даңқының жадымызда сақталғандығының 
айшықты айғағы - 2008 жылғы 9 мамырда 314-ші Кутузов орденді Кин-
гисепп  атқыштар  дивизиясының  жауынгерлеріне  ескерткіштің  ашы-
луы.
Майдан далаларында қаза тапқан батырларды ұмытпау, қазір ара-
мызда жүрген ардагерлерді барынша құрметтеп, жәрдемдесу - біздің 
касиетті борышымыз.
Біз Отан қорғаушылар алдында мәңгілік борыштармыз.
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
                                                                                            С.Біләлов

9
Дорогой читатель!
С  каждым  годом  все  дальше  в  ис-
торию  уходит  Великая  Отечественная 
война. Редеют ряды ветеранов, все мень-
ше остается тех, кто с оружием в руках 
мужественно  отстаивал  нашу  Родину  в 
смертельной схватке с фашизмом.
Забота  о  ветеранах  войны  и  труда, 
решение  их  социальных  проблем  -  важ-
нейший  приоритет  государственной  по-
литики Президента Н.А.Назарбаева. Эти 
вопросы  постоянно  в  центре  внимания 
всех  органов  власти,  широкой  обще-
ственности.
1418  дней  и  ночей  ковал  наш  народ 
Победу: солдат - на фронте, подросток - 
на заводе, партизан - в тылу врага и сельчанин - в далеком от фронта 
тылу. Каждый как мог, а чаще - сверх всяких сил, приближал Великую 
Победу.
На защиту своей Родины вместе со всем народом встали мужествен-
ные сыны и дочери Северного Казахстана.
За годы войны были призваны в Красную Армию около 120 тыс. 
североказахстанцев.  Наши  земляки  сражались  в  боях  на  всех  фрон-
тах, обороняя Брестскую крепость, Ленинград, Москву, Минск, Киев, 
Крым, Сталинград, Кавказ, Советское Заполярье, освобождали Европу 
от фашистской чумы и взяли Берлин.
В те исторические дни последних залпов по врагу над руинами фа-
шистского логова в числе героев-победителей были и отважные сыны 
североказахстанской земли. Имена наших защитников Родины навсег-
да остались в памяти народа. Среди них 52 Героя Советского Союза и 
11 полных кавалеров ордена Славы. Свыше 45 тысяч наших земляков 
не вернулись с фронтов Великой Отечественной. Вспоминая сердцем 
всех поименно, мы возлагали цветы к памятникам и обелискам.
Закончилась самая кровопролитная, самая разрушительная война в 
мировой истории победой Советского Союза, гитлеровская Германия 
безоговорочно капитулировала.
А  народ,  сокрушив  фашистского  агрессора,  вернулся  к  мирному 
созидательному труду. Пройдя тяжелые пути войны, в послевоенное 
время люди активно включились в хозяйственную жизнь страны, а пос-
ле участвовали в становлении независимого Казахстана, взяли на свои 
плечи ответственность за возрождение своей Родины, за ее процвета-
ние.
Они  не  требовали  себе  привилегий  за  военные  заслуги,  работали 
там, где были нужны, где было труднее. Слово «фронтовик» и теперь 
звучит как награда, в нем беспредельное уважение и благодарность на-
рода.

0
Путь,  пройденный  нашими  ветеранами,  -  это  пример  мужества  и 
безграничной преданности Родине, своему народу. Именно этим ка-
чествам они учат молодежь.
Мы не должны забывать о подвигах наших дедов и отцов, но нам 
нужно передавать эту память внукам и правнукам. Только память поз-
волит нам сохранить мир на нашей земле и воспитать наших детей пат-
риотами суверенного независимого Казахстана.
Выразительным  свидетельством  о  немеркнущей  славе  фронтови-
ков-североказахстанцев, проявивших мужество и героизм в годы вой-
ны, стало открытие 9 Мая 2008 года памятника воинам 314-й Кингисеп-
пской ордена Кутузова стрелковой дивизии.
Наш святой долг - никогда не забывать о героях, погибших на полях 
сражений, всемерно окружать почетом и заботой ветеранов, живущих 
среди нас.
Мы в вечном и неоплатном долгу перед нашими защитниками Ро-
дины.
С. Билялов,
аким Северо-Казахстанской области


ТимиРяЗЕВ 
АУДАНЫ
ТимиРяЗЕВСкий 
РАйОН
АБРАмОВ Василий Яковлевич, 1923 жылы Удмурт АССР-да, Кизнер ауда-
нында  туған.  Орыс.  10.1942  жылы  шақырылған  және  05.1945  жылы  Кизнер 
АӘК-на есепке тұрған. 6-шы ротаның 45 бөлімшесінде взвод командирі болған. 
Сержант.  II  дәрежелі  Отан  соғысы  орденімен,  «Германияны  жеңгені  үшін», 
«Берлинді алғаны үшін», «Ленинградты қорғағаны үшін» медальдарымен, ме-
рекелік  медальдармен  марапатталған.  1995  жылы  қайтыс  болды.  Докучаево 
селосында жерленген.
АкиШкиН  Василий  Петрович,  1919  жылы,  Горький  обл,  Вознесен 
ауданының,  Мотызлей  селосында  туған.  Орыс.  1942  жылы  Вознесен  АӘК 
арқылы  шақырылған  және  1943  жылы  (жаралануына  байланысты)  Вознесен 
АӘК-на есепке тұрған. 603 минометш.полкінде, Калинин майданында қызметін 
атқарған.  Ленинградты  қорғаған.  Бөлімше  командирі.  Сержант.  Жараланған. 
Отан соғысы орденімен, «Германияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған. 
10.08.1989 жылы қайтыс болды. Дружба селосында жерленген.
АЛЕкСАНДРОВА  Таисия  Ивановна,  1921  жылы,  Қорған  обл,  Куртамыш 
ауданының, Закаулово селосында туған. Орыс. 1942 жылы шақырылған және 
1945 жылы Куртамыш АӘК-на есепке тұрған. I әйелдер АД-да қызмет атқарған. 
Атқыш.  Қатардағы  жауынгер.  Мерекелік  медальдармен  марапатталған.  2002 
жылы қайтыс болды. Москворецкое селосында жерленген.
АЛЕкСЕЕНкО  Иван  Никитович,  05.01.1911  жылы,  Октябрь  ауданының, 
Дмитриевка  селосында  туған.  Орыс.  25.07.1941  жылы  шақырылған  және 
09.1945 жылы Октябрь АӘК-на есепке тұрған. 57-ші АП,12-АД-да қызметін 
атқарған.  Взвод  командирі.  Сержант.  II  дәрежелі  «Отан  соғысы»  орденімен, 
«Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған. 03.01.1991 жылы қайтыс 
болды. Степное селосында жерленген.
АЛЕСич Иван Савичевич, 1927 жылы Гомель обл, Туров ауданының, Бухча 
деревнясында туған. Белорус. 1944 жылы шақырылған және 1946 жылы Ту-
ров АӘК-на есепке тұрған. 86 ОБС 70 АД-да бөлімше командирі болған. Аға 
сержант.  «Жапонияны  жеңгені  үшін»  медалімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған. 2004 жылы қайтыс болды. Москворецкое селосында жерлен-
ген.
АЛиСОВ Андрей Алексеевич, 11.09.1926 жылы, СҚО, Ленин ауданының, Со-
ветское селосында туған. Орыс. 21.10.1943 жылы шақырылған және 18.09.1945 
жылы Ленин АӘК-на есепке тұрған. 367 АП, 71 АД-да қызметін атқарған. Ми-
нометшілер взводы командирінің орынбасары болған. Аға сержант. «Германи-
яны  жеңгені  үшін»  медалімен  және  мерекелік  медальдармен  марапатталған. 
24.03.1986 жылы қайтыс болды. Тимирязево селосында жерленген.
АЛСАРАЕВ Федор Алексеевич, 1914 жылы, Октябрь ауданының, Марьевка 
селосында туған. Орыс. 10.1939 жылы шақырылған және 1945 жылы Октябрь 
АӘК-на есепке тұрған. 226 АП, 79 гв.атқ.полкінде, 343 атқ. байл. батареясында, 
185 гв байл. батареясының бөлімшесінде қызметін атқарған. Радист-телегра-
фист, взвод командирі. Аға сержант. «Ерлігі үшін», «Варшаваны азат еткені 
үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдарымен  және  мерекелік  медаль-


дармен  марапатталған.  1985  жылы  қайтыс  болды.  Хмельницкое  селосында 
жерленген.
АЛФимОВ Семен Денесивич, 1911 жылы Свердлов обл, Свердлов қаласында 
туған. Орыс. 06.1943 жылы шақырылған және 05.1945 Свердлов АӘК-на есеп-
ке тұрған.48 арт полкте, 13 гв АД, 295 истреб.автодивизияда қызметін атқарған. 
Бөлімше командирі. Сержант. «Германияны жеңгені үшін» медалімен және ме-
рекелік медальдармен марапатталған. 25.06.1976 жылы қайтыс болды. Мичу-
рино селосында жерленген.
АЛФимОВА Евдокия Дмитриевна, 1920 жылы Свердлов облысында туған. 
Орыс. 11.1942 жылы шақырылған және 05.1945 Свердлов ҚӘК-на есепке тұрған. 
22- ВАК ДКУ-де қызметін атқарған. Медбике. Қатардағы жауынгер. «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалімен және мерекелік медальдармен марапатталған. 
28.04.1978 жылы қайтыс болды. Мичурино селосында жерленген.
АмЕРикОВ Александр Митрофанович, 14.11.1927 жылы Тула обл, Елифан 
ауданының,  Колычево  деревнясында  туған.  Орыс.1944  жылы  шақырылған 
және 05.1945 жылы Елифан АӘК-на есепке тұрған. 25 АП, 44 АД, 222 ОД АД-
да қызметін атқарған. Бөлімше командирі. Сержант. II дәрежелі «Отан соғысы» 
орденімен, «Германияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған. 10.06.2003 
жылы қайтыс болды. Восход селосында жерленген.
АНАНьЕВ Алексей Андреевич, 1908 жылы Октябрь ауда-
нында  туған.  Орыс.  1942  жылы  шақы-рылған  және  1945 
жылы Октябрь АӘК-на есепке тұрған. 430 зенит.див, 112 
зенит.арт бригада да қызметін атқарған. Атқыш. Қатардағы 
жауынгер.  Мерекелік  медальдармен  марапатталған.1984 
жылы қайтыс болды. Дмитриевка селосында жерленген.
АНДАГУЛОВ  Павел  Шаяхметович,  12.07.1926  жылы,  Октябрь  ауданының, 
Белоглинка  селосында  туған.  Қазақ.  26.11.1944  жылы  шақырылған  және 
12.08.1949 жылы Октябрь АӘК-на есепке тұрған. 7-ші танк полкінде бөлімше 
командирі  болған.  Сержант.  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалімен,  мере-
келік медальдармен марапатталған. 10.02.1984 жылы қайтыс болды. Шал ақын 
ауданының, Белоглинка селосында жерленген.
АНикиН Дмитрий Иванович, 13.06.1922 жылы Омбы обл, Назыбай ауданын-
да туған. Орыс. 1941 жылы шақырылған және 1949 жылы Омбы обл. Солдай 
АӘК-на  есепке  тұрған.  263  бөлімшеде,  45  мех.бригадада,  653-ші  автополкте 
қызметін атқарған. Бөлімше командирі. Старшина. «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 1991 жылы қайтыс болды. 
Ақжан селосында жерленген.
АНТОШиН  Иван  Иванович,  17.01.1922  жылы  Чуваш  АССР-ы  Породный 
ауданында туған. Орыс. 1941жылы шақырылған және 1946 жылы Породный 
АӘК-на  есепке  тұрған.  664  оқу-шаттығу  батальонында,  303  АД-да  қызметін 
атқарған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. Қызыл жұлдыз орденімен, «Берлинді 

15
алғаны үшін», «Варшаваны азат еткені үшін» медальдарымен марапатталған. 
01.01.1985 жылы қайтыс болды. Степной селосында жерленген.
АНчУГОВ Александр Яковлевич, 1925 жылы Қорған обл, Шатров ауданының, 
Ленская деревня-сында туған. Орыс. 1943 жылы шақырылған және 1945 жылы 
Мехов  АӘК-на  есепке  тұрған  (жаралануына  байланысты).515  А,  134  АД-да 
қызметін  атқарған.  Атқыш.  Сержант.  2001  жылы  Қорған  облысына  қоныс 
аударған.
АСТАНиН Василий Гордеевич, 1916 жылы, Украинаның Донецк обл, Донецк 
қаласында туған. Орыс.1940 жылы шақырылған және 1946 жылы Донецк ҚӘК-
на есепке тұрған. 2-ші Украин майданында қызметін атқарған. Бөлімше коман-
дирі.  Сержант.  «Берлинді  алғаны  үшін»  медалімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған. 1961 жылы қайтыс болды. Ленинское селосында жерленген.
АСТАНиН Иван Гордеевич, 1913 жылы Донецк обл, Донецк қаласында туған. 
Орыс. 1943 жылы шақырылған және 1946 жылы Донецк ҚӘК-на есепке тұрған. 
337 АП, I-ші гв.дивизияда, 8-ші гв.дивизияда қызметін атқарған. Бөлімше ко-
мандирі. Сержант. «Германияны жеңгені үшін» медалімен, мерекелік медаль-
дармен марапатталған. 1994 жылы қайтыс болды. Ленинское селосында жер-
ленген.
АФАНАСьЕВА  Ольга  Николаевна,  1921  жылы  Москва  қаласында  туған. 
Орыс. 02.1943 жылы шақырылған және 07.1943 жылы (жаралануына байланыс-
ты) Орехово-Зуев АӘК-на есепке тұрған. Москва қаласын қорғауға қатысқан, 
зенитші. Қатардағы жауынгер. Мерекелік медальдармен марапатталған.Тими-
рязево селосының Олимпийский көшесінде тұрады.
АхмЕТОВ Манап Ахметұлы, 1913 жылы Көкшетау обл, Володар ауданының, 
Суаткөл ауылында туған. Қазақ. 1941 жылы шақырылған және 1945 жылы Во-
лодар АӘК-на есепке тұрған. 67 АД-да қызметін атқарған. Атқыш. Қатардағы 
жауынгер.  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған. 1988 жылы қайтыс болды. Көкшетау обл, Володар ауданының, 
Суаткөл ауылында жерленген.
АяЖАНОВ  Ғалымжан,  15.01.1916  жылы  Октябрь  ауданының,  Бағанаты 
ауылында туған. Қазақ. 18.10.1939 жылы шақырылған және 25.11.1945 жылы 
Октябрь АӘК-на есепке тұрған. Украин майданында қызметін атқарған. Рота 
командирі.  Лейтенант.  I-  дәрежелі  «Отан  соғысы»  орденімен,  «Германияны 
жеңгені үшін» медалімен, мерекелік медальдармен марапатталған. 24.05.1993 
жылы қайтыс болды. Бағанат ауылында жерленген.
ӘБДІРАхмАНОВ Емпат, 1911 жылы, Преснов ауданының, Жарқын ауылын-
да  туған.  Қазақ.  1943жылы  шақырылған  және  1945  жылы  Преснов  АӘК-на 
есепке  тұрған.  760  гаубично-  артиллерия  полкінде  қызметін  атқарған,  ныса-
нашы. Қатардағы жауынгер. «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Будапештті алғаны 
үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдармен марапатталған.1979 жылы 
қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген.

16
ӘБДІРАхмАНОВ Ілияс, 1907 жылы, Преснов ауданының, Жарқын ауылында 
туған. Қазақ. 1941 жылы шақырылған және 1942 жылы (жаралануына байланыс-
ты) Преснов АӘК-на есепке тұрған. 5-ші гвардиялық АД-да қызметін атқарған. 
Атқыш.  Қатардағы  жауынгер.  Мерекелік  медальдармен  марапатталған.  1971 
жылы қайтыс болды. Жарқын ауылында жерленген. 
ӘБЕЛДиНОВ Тасемен, 1918 жылы, Совет ауданының, Үшқұдық ауылында 
туған. Қазақ. 1941 жылы шақырылған және 1943 жылы (жаралануына байла-
нысты)  Совет  АӘК-на  есепке  тұрған.  314  АД-да  қызметін  атқарған,  атқыш. 
Қатардағы  жауынгер.  III  дәрежелі  Даңқ  орденімен,  мерекелік  медальдармен 
марапатталған. 1998 жылы қайтыс болды. Ленин селосында жерленген.
ӘБІЛОВ Баймұқан, 10.05.1922 жылы, ШҚО, Қаратөбе ауданында туған. Қазақ. 
1942 жылы шақырылған және 1945 жылы Урицкий АӘК-на есепке тұрған. 164 
арт полкте, 2 АД-да қызметін атқарған. Атқыш. Қатардағы жауынгер. «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған. 27.10.1992 жылы қайтыс бол-
ды. Ленинское селосында жерленген.


жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет