Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстіндежүктеу 0.9 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата09.01.2017
өлшемі0.9 Mb.
#317
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Іқыркүйек- 

Білім күніБиылғы  жаңа 2015-2016 оқужылында даУниверситет 

студөнттөрінө  қүшағын  айқара  ашты.  Таңғы  8-ден 

жиналған  студенттер  қауымы  ерекше  толқу  үстінде, 

өйткөні  тағы  да  бір жаңа  оқу жылы  басталмақшы.

Ал  БҚМУ-дың  табалдырығын  алғаш  аттағалы  тұрған

1-курс студенттері  үшін  бұл  күннің  тағылымы  мол.  Жиынды 

университет 

ректоры, 

академик 

Иманғалиев 

Асхат 


Сәлімұлы  ашып,  республикамыздың түкпір-түкпірінен  білім 

қуып  келген  жастарды  шын  жүректен  құттықтап,  болашақ 

мамандықтарын 

таңдауда 

БҚМУ-ды 

қалағандарына 

ризашылығын  білдірсе,  университетте  еңбек  етіп  жүрген 

жүздеген 

ұстаздардың 

атынан 


2014 

жылдың 


үздік 

оқытушысы  атанған  Татьяна Александровна Терещенко сез 

алды.Современная экономика 

является 

экономикой 

знаний 


и 

предъявляет 

высокие 

требования 

к 

интеллектуальному потенциалу. 

Задачи 


в 

области 


образования, 

сформулированные 

Президентом 

нашей 


страны 

в 

программе “Нурлы 

Жол”, 


заключаются 

в 

формировании  функциональной  грамотности,  повышении конкурентоспособности 

выпускаемых 

кадров 

и 

рост экспортного  потенциала  образовательного  сектора.  Наш 

университет  уже  в  течение  восьми  десятилетий  готовит

высококвалифицированные 

кадры 


для 

многих 


отраслей 

экономики

региона,  формируя  таким 

образом  интеллектуальный 

потенциал 

страны.


Дорогие 

первокурсники!

Вы 

и 

ваши родители 

сделали 


правильный

выбор 


в 

получении 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

образования 

в 

нашем 


г о с у д а р с т в е н н о м  

университете, 

который

является  лидером  на  рынке  образовательных  услуг. По  результатам  рейтинга  наш  университет  входит  в

10  ведущих  вузов  страны,  а  по  некоторым 

учебным 

образовательным 

программам 

занимает 

ведущие 

позиции.  Наш  коллектив  преподавателей  и  студентов  готов 

помочь  вам  в  преодолении  любых  возможных  трудностей 

у  первокурсников.  Впереди  у  вас  интересные  насыщенные 

событиями  4  года  учебы  в  нашем  университете  и  диплом 

ЗКГУ.


Егемен 

еліміздің 

кек 

байрағын көтеруге 

¥ОС


ардагерлері  Букаткин  Павел  Романович  пен  Сүйіншалиев 

Қалам  Жұмашевич,  озат  студенттерден  Темірлан  Құлбай 

мөн  Раушан  Сарбалиөва  иө  болды.  Салтанатты  жиынды 

өнерлі  студенттер  жалғаса,  биылғы  «Серпіндіктер»  атынан 

сөз  алған  Нұржан  Мұзаппар  білім  ордасының  қалыптасқан 

дәстүрлерін  жалғастырып,  саналы  тәртібімен,  сапалы 

білімімен  үлөс  қосатындықтарына  сөндірді.

Керсем,  білсем,  түйсем деп  келген жас өркеннің бойына 

нәр,  жүзінө  әр  бөргөн  Білім  күні  құтты  болсын!

М.ӨтемІсов  атындағы  Батыс  Қазақстан 

мемлекеттік  университеті 

ректоратының 

қолдауымен 

жаратылыстану-география 

факультетінің  базасында  2015  жылдың

25  қыркүйек  күні  көрнекті  ғапым,  б.ғл., 

профессор  В.В.Ивановтың  туғанына  110 

жыл 

толуына 

орай 

дәстүрлі 

«Иванов 

оқулар-2015» 

атты 

облыстық 

ғылыми- 

тәжірибелік конференциясы еткізілді.

« И в а н о в   о қ у л а р ы   -   3 0 1 5 »

Конференция  жұмысына  универсиетіміэдің 

ардагер  ұстаэдары,  Жөңгір  хан  атындағы 

Батыс 

Қазақстан аграрлық-техникалық 

университегінің, 

Батыс 

Қазақстанинновациялық-технологиялық  университетінің, 

обпыстық тарих және археология ортапығының 

ғалымдары, 

обпыстық 

экологиялық- 

биологиялық 

орталығының 

әдіскерлері, 

магистранттар  мен студенттер қатысты.

Конференцияның 

пленарлық 

мөжілісін 

факул ьтет декан ы, х.ғ.к. ,доцентА.Б.Н иязбеко ва 

ашты. Кейін мінберге профессор В.В.Ивановтың 

шәкірті,  б.ғ.к.,  профессор  М.М.Фартушина 

кетеріліп,  ғалымның  өмір  жолына,  атқарған 

еңбектеріне, 

ғылым 


жолындағы 

жегкен 


жетістікгеріне кеңінен тоқгапып өтті.

Пленарлық  мәжілісте  б.ғ.д.,  профессор 

Т.Е.Дарбаөва, а/ш.ғ.д., профессор А.РРүстенов, 

г.ғ.к., 


қауымдастырылған 

профессор 

К.М.Ахмеденов  рКеңгір  хан  атындағы  Батыс 

Қазақстан  аграрлық-техникалық  университеті), 

а/ш.ғ.к., доцент С.Г.Чекалин ез баяндамаларын 

оқыды.  Сондай-ақ негізгі  баяндамапар оқылып 

болған  соң  шақырылған  қонақтар  тарапынан 

профессор  В.В.Ивановгың  шөкірттері  ардагер 

ұстаз 

Г.М.Мулдашева, облыстық 

тарих 


жөне  археология  ортапығы  директорының 

орынбасары,  г.ғ.к.  С.К.Рамазанов  сөз  алып, 

ғалым-ұстаз турапы өз пікірлерін білдірді.

Түскі  үзілістен  соң  конференция  жұмысы 

секциялық  отырыстармен  жалғасын  тапты. 

Конференция  шеңберінде  үш  секция  отырысы 

жоспарланған болатын:

1. 


Солтүстік  Каспий  маңы  флорасы  мен

фаунасының биологиялық алуантүрлілігі;

2. 

Табиғат 


пайдаланудың 

қазіргі 


экологиялық меселепері;

3. 


Жаратылыстану-геофафия  пәндерін 

оқытудың қазіргі әдістемелікаспектілері.

Секциялық 

мөжіліс 


отырыстарында 

Солтүстік  Каспий  маңы  аймағының  өсімдіктер 

өлемі 

мен 


жануарлар 

дүниесінің 

қазіргі 

экологияпық 

мәселелері, 

есімдіктөрді 

биотехнологиялық 

кебейту, 

қорғандар 

меселепері, 

ауылшаруашылық  дақылдарын 

өсіру технологияпары,  топырақ жамылғысының 

экологиялық 

пробпемалары, 

жайылма 

ормандар  мен  су  айдындарының  экологиясы, 

жаратылыстану 

цикпі 


пәндерін 

оқытудың 

едістемелік  аспектілері  кеңінен  қарастырылып, 

қызу тапқыға сапынды.

Конференция  соңында  «Иванов оқуларын» 

дәстүрлі 

түрде  жыл 

сайын 


өткізіп  тұру, 

конференцияны  хапықарапық  деңгейде  өткізу, 

географиялық 

қамтылу 


аумағын 

кеңейту, 

кешенді  ғылыми  экспедициялар  ұйымдастыру 

турапы  қарар қабылданды.

С.А.Кажиахмөтов,  биология  және  экология 

кафедрасының аға оқытушысыі з і Ш Ш

N98  (9 1 * )  к ы р к уй ек   2 0 1 $   ж ы л

Веяикий Шеяковыйпугь-путьединения

В  рамках  XIX  Сианьской  торгово-инвестиционной  ярмарки  сотрудничества  между 

восточными  и  западными  регионами  Китая  и  Международной  выставки  ЭКСПО  Великого 

Шелкового  пути  был  организован  форум  международного  образования  и  научно- 

технического  сотрудничества,  где  была  представлена  большая  программа,  вкпючающая 

ознакомление с учебными заведениями Сианя.

современными  городами  Таразом  и  Шымкентом. 

Именно  из  далекого  детства  остались  в  памяти 

яркие  китайские  фонарики, 

пестрые  веера, 

шепковые  ленты  и  шарфики,  которые  можно 

было  не  только  купитъ  у  торговцев,  хрдивших 

и  преялагавших  свой  товар  по  домам,  но  и 

обменять  на  продукгы  питания.  Такая  палитра 

красок  формировала  представпения  о  далекой, 

красивой, сказочной стране -  Китае и естественную 

мечту  посетить  её.  Эта  мечта  сбылась  спустя 

более  попусотни  лет  бпагодаря  гранту  «Лучший 

преподаватель вуза 2014 гвда» и  испопнительному 

директору  ТОО  образовательный  центр  «Азия» 

Гульмире Калимогщаевой.

22 

мая в Международном выставочном центре состоялось  открытие  университетов  Апьянса 

Нового  Шелкового  пуш  (иАЕЫЗР).  На  открытии 

выступали  руководитепи  и  представитепи  вузов, 

когорые  вошли  в  состав  данного  Альянса.  В 

своих  докладах  они  раскрывали  возможности 

интернационализации образования, демонстрируя 

перспективы образоватепьной подготовки в высших

Вепикий  Шепковый  путь...  Это  красивое 

название  нам  знакомо  с  детства.  Мое  детство 

прошло  в  регионе,  где  проходила  одна  из  ветвей 

этого  исторического  пути  -  селе  Т.Рыскулова 

(бывшая 


Ванновка), 

расположенном 

между

Ана тілі  -  хапықгың өткен  ұрпағын,  қазіргі 

және  келешек  үрпағын  мәңгілік  бірікгіретін 

ең  сенімщі  құрал.  Адамзаттың  адамзат  болып 

қалуына  барлық  халықтың,  олардың  тілдері 

мен  мәдениеттерінің  бәрі  қажет.  Ал  мадениет 

пен тіл тек белгілі бір ортада ғана өркен жайып, 

көсегесін көгерте алады.

Туған  тіл  тағдырына  енжар  қарамайтын,  тіл 

тағдырын  еп  тағдыры  деп  танитын  филология 

факупьтетінің  шет тілі:екі  шет тілі»  мамандьнының

1-курс  ШТ-12,  ШТ-13  тобының 

студенттері 

арасыңца 

Қазақстан 

халықгарының 

тіпдері 


мерекесіне  орай  «Улылар  үндестігі:  Пушкин, 

Лермонтов,  Абай,  Байрон»  тақырыбына 

саэды 

әдеби  кеш  ұйымдастырылды.  Кеш  жүргізушілері ұпы  аі$>індардың  өмірі  мен  шығармашыльнына,

В  работе 

круппого  сгопа  приняли  учасше 

заместитепь  акима 

обпасти 

Бадашев  А.Б., 

прорекгор  по  научной  работе  и  международным 

связям  ЗКГУ  Имашев  Г.И.,  руководитепь  проекта 

докгор  химических  наук,  профессор  Меңдалиева 

Д.К.,  менеджер  Экоцентра  АВащук,  гпавный 

специалист  С.Э.  Жуковский,  научные  сотрудники 

университета, 

руководитепи 

посударственных 

учреждений, 

бизнес-структур, 

упопномоченные 

лица  и  специалисты  Карачаганак  Петропеум 

Оперейтинг б.в.

Крутый  сгоп  огкрыл  заместитепь  акима 

Западно-Казахстанской  обпасти  Бадашев  А.Б. 

Проректор  по  научной  работе  и  международным 

связям ЗКГУ Имашев Г.И. рассказал о разработках 

ученых  университета,  о  совместных  опытно- 

промышленных работах с дорожно-строитепьными 

компаниями,  с  государственными  учреждениями 

по  автомобильным  дорогам,  Уральского  лесного

учебных заведениях Англии и Пакистана, Германии и 

Индии,  Италии и Китая,  Казахстана,  Ғоссии и других 

стран.


Особенности  и  перспективы  образования  в 

Казахстане  были  представлены  в  докпаде  реюора 

Казахского  Национапьного  университета  имени 

аль  Фараби  докгора  технических  наук,  академика 

Г.М.  Мутанова.  Следует  ашетмть,  что  особенно 

представитепьной  была  депегация  Российской 

Федерации, 

в 

которой кроме 

руководителей 

крупнейших вузов страны  были также  руководитепи 

комитетов Государственной Думы.

Образованию в Китае удепяется очень бопьшое 

внимание.  В  стране  функционирует  2246  вузов,  в 

которыхучится 2,4 млн. студентов. В настоящее время 

здесь обучаются  290 тысяч  иностранных студентов, 

больше всего из Кореи - 62442, США - 23292 и Японии

-  17961  чеповек.  Из  Казахстана  -  8287  чеповек, 

когорые  попучаюг  образование  по  спедующим 

специальностям: нефтяные технологии и технопогии 

нефгепазовогохранения, транспорта, международная 

экономика  и  торговпя,  международные  отношения, 

іеология, китайский язык и литература.

По  итогам  первого  дня  работы  между  вузами, 

входившими  в  альянс,  был  подписан  договор  о 

сотрудничестве.

23 

мая в Сианьском транспортном университете проходил 

культурный 

фесшваль 

иностранных 

студентов  из  стран  Шелкового  пути.  Там  были 

представпены  стенды  33  стран  и  в  том  чиспе

стенд  студентов  из  Казахстана,  ще  я  встретмла 

выпускника  казахско-турецкого  лицея  горсда 

Уральска Апибека Рамазанова.

Культурная профамма проходила24 мая и была 

представпена  посещением  музея  терракотовых 

воинов  и  Шэньсийского  исторического  музея. 

Интересна  история  «Терракотовой  Армии»  -  так 

называется захоронение около 8090 терракотовых 

статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея 

императора  Цинь  Шихуанди.  Первый  император 

династии  Цинь  вошеп  в  историю  тем,  что 

обьединил  Китай  и соединил  все звенья  Вепикой 

Китайской  стены.  Он  стал  императором  в  13 лет 

и  через  год  после  восхождения  на  престол  стал 

строитъ  свою  гробницу.  По  его  замыслу,  статуи 

должны  были сопровождать его в  потустороннем 

мире.  Терракотовые  статуи  были  захоронены 

вместе с императором и были обнаружены в 1974 

прду  местными  крестъянами  во  время  бурения 

артезианской скважины у подножья  горы Лишань. 

В  настоящее  время  здесь  идет  третий  этап 

раскопок.

Мои  представпения  о  Китае  оправдались: 

страна древней  истории  и  культуры  в  настоящее 

время 

динамично  развивается,  не  отверпая прошлое, а гармонично совмещая его с настоящим.

Т.А.Терещенко, 

доцент кафедры географии, 

обпадатепь звания 

«Лучший преподаватель ВУЗа-2014года»

Үш  ш іл д іц   ж а у һ а р ы н   т е р г е н  

ү л ы л а р   ү н д е с т іг і

мәдени  мұрасына 

қатысты  моп 

мағлұматпен  таныстырса,  студенттер 

олардың  өлеңцерін  үш  тітще  жатқа 

оқыды,  әндерін  орындады.  Әлемдік 

классикада 

теңцесі 


жоқ 

ұлылар 


шығармалары туған халқымызға алғаш 

ұлы Абай аудармалары арқылы жеткен 

болатын. 

«Адамзаттың  бәрін 

сүй, 

бауырым деп...» депен жопының өзімен- ақ достық  пен  бауырмалдыққа үндеген 

бас ақынның әндері  мен  өлеңцері  кеш 

мазмұнын  байыта  түсті.  Студенттер 

өздерінің  енерлерімен  көпшілік  көңілін 

аударды.  Үш  тідце  жүргізілген  шара 

барысыңца  оқытушылар  филология 

факультеті  деканының  орынбасары 

С.Г.Турегалиева, 

филопогия 

ғылымының 

каңдидаты,  доцент  М.В.Чечетко, 

ШТ-12  топ 

жетекшісі РГ.Шамгонова және т.б.  қатысушыларды 

кітап көрмесімен, слайдтармен таныстырды.

Студенттердің  дайындаған  қабырға  газеттері 

мен  плакаттары  да  кеш  барысын  әсерлі  қыла 

түсті.  Өзге  тігщерді  озық  білуді  мақсат тұл^ан  бұп 

студенттер  үшін  басты  міңцет  қашан  да  туған 

тілімізді  қастерлеп  өркеңцету  болмақ.  Мұңцай 

әсерпі де мазмұңцы кештердің апі де жалғасын таба 

берері сөзсіз.

А.Е.Габдешева,

шетел тілдері кафедрасының аға 

оқытушькы, ШТ-13 топ жетекшісі

Реалъные шаги интеграции

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ  -  В ДЕЙСТВИИ

17  сен тяб р я  З а п а д н о -К а за х с та н с ки й   го суд ар ств ен ны й   у н и в е р с и те т 

им. 

М .У тем и со в а 

со в м естн о  

с 

З а п а д н о -К а за х с та н с ки м  

о бл астны м  

аким атом   и 

Техн оп ар ком   « А л го р итм »  о р ган и зо в ал и   круглы й  стол  по 

п р о е кту   « П р о и зв о д ств е н н о е   п р и м ен ени е  м и н ер ал ь н о го   м атер иал а  из 

ка р б о н а тн о го   б уров ого  ш лам а».

22-23 

сентября 

2015 

года  в  Саратове  состоялся Международный 

форум 

«Контуры 

Евразии: 

теория 

и 

практмка 

развития 

региона». 

Организаторами 

мероприятмя  выступили  Фонд 

«Мастерская 

евразийских 

идей» 

и 

Информационно- 

аналитический 

центр

«Евразия-Повопжье». 

Со- 

организаторами 

форума

стали  Комитет  общественных 

связей 

Правительства

Саратовской  обласш,  Научно- 

образовательный  центр  СНГ 

и  Балтми  Института  истории 

и  междунароідных  отношений 

Саратовского государственного 

университета им. Н.Г.Чернышевского.

В  рабоге  форума  приняли  участие  ведущие 

эксперты  России,  всех  посударств-членов  ЕАЭС, 

а  также  Таджикистана,  приехавшие  в  Саратов  из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астаны, 

Уральска,  Минска,  Еревана,  Бишкека,  Душанбе. 

Форум  прошёл  в  рамках  реализации  социально 

значимого  проекга  -   «Социальное  измерение 

перспектив  евразийской  интефации  в  контексте 

прифаничного  и  регионального  сотрудничества 

России с государствами Центральной Азии».

В рамках форума было  проведено пленарное 

заседание  и  три  секционных.  Епо  участники 

очень 


заинтересованно 

обсуждали 

такие 

вопросы,  как  «Евразийский  экономический  союз: пробпемы  становления  и  перспективы  развития»; 

«конкуренция  мировых  центров  силы  в  контексте 

трансформации 

евразийскопо 

пространства»; 

«миграционные 

процессы 

в 

контексте строитепьства  ЕАЭС  и  адаптация  мифационнопо 

законояательства»;  «ропь  НКО  и  «мозговых 

центров»  в  реализации  различных  проектов 

интеграции 

на 

евразийском пространстве»; 

«вопросы  иденггичности  народов  евразийскопо 

пространства:  модепи  идентификации,  системы

ценностеи  и  исгорические  коды,  историческая 

память»;  «пробпема  трансляции  и  восприятия 

евразийской  интеграции:  региональный  срез»; 

«гуманитарный  аспект  евразийской  интеграции», 

«приграничное 

сотрудничество 

России 


с 

Респубпикой  Казахстан  на  примере  Саратовской 

обпастм,  Западно-Казахстанской  обпасти  и других 

прифаничных регионов» и пр.

В  работе  форума  акгивное  участие  приняли 

и 

представитепи ЗКГУ 

им. 


М.Утемисова: 

заведующий 

кафедрой 

Ассамбпеи 

народа 

Казахстана  университета  В.Ю.  Салов  (тема выступления -  «Ропь АНК в процессах евразийской 

интеграции») и руководитепь отдепа монигаринпа и 

социопогических исспедований ЗКГУ ПАДобряев, 

выступивший 

с 

докладом «Социально- 

попитическая 

идентичность 

и 

национальное единство в контексте евразийской интеграции».

Форум  широко  освещапся  СМИ  Саратовской 

обпасти.  Все  приглашённые  участшки  этого 

мероприятия отметили очень высокий уровень его 

проведения,  то  радушие,  с  которым  их  встретуіли 

его  орпанизаторы,  усповия,  что  были  соэданы 

дпя  их работы  и отдыха,  насыщенную  культурную 

программу.

хозяйства  по  проекгу  «Научные  исспедования 

в  области  альтернативного  развития  методов 

ушлизации 

«карбонатного» 

буровопо 

шлама 


буровопо раствора на нефтяной основе».

Участники с большим вниманием ознакомились 

с 

презентацией проекта, 

которую 


провепа 

заведующая  испытатепьной лаборатории экопогии 

и  биопеохимии  ЗКГУ,  к.х.н.  З.Х.Кунашева,  и 

попожительно  отозвались  о  результате  работы 

ученых университета.

От  имени  ректора  ЗКГУ  были  вручены 

благодарственные 

письма 


руководитепям 

предприяшй за совместную опытно-промышленную 

рабогу  при  внедрении  резупьтатов  проеюв  в 

произвсщства.  По  итопам  работы  круппопо  стопа 

быпа  принята  резолюция,  отражающая  основные 

направления 

дальнейшепо 

произвсщственного 

применения 

минерального 

материала 

из 


«карбонатнопо буровопо шлама».

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬС  12  сентября  в  ЗКГУ  им.  М.Утемисова  проходят  семестровое  обучение  студенты  4 

курса  Государственного  университета  Долины  Миссисипи  Кевин  Юнг  и  Эшли  Уотс  на 

естетственно-географическом факультете.

Трое  студентов  из  Калмыцкого  государственного  университета,  с  которым  у  нашего 

университета давние  плодотворные связи,  будут учиться  по своместным  программам  в течение 

двух месяцев. Студенты 3 курса Саглара Товаева и Данара Болдырева учатся на специальности 

«Менеджмент»,  второкурсник Евгений Чубыкин -  на специальности «Юриспруденция».

С  начала  учебного  года  по  академической  мобильности  4  студента  проходят  обучение  в 

ЖенПУ  (Алматы)  и  в  унимверситетах  России  и  дальнего  зарубежья  45  студентов  нашего  вуза. 

В  том  чиспе  в  КГУ  (Элиста)  -  10  студентов,  БашГУ  (Уфа)  -  23  студента,  в  Государственном 

университете Долины  Миссипи  (США) -  2,  университете  им.  Казимира  Великого (Польша) -  5,  в 

Ардахан униеверситете (Турция) -  2, университете Й.Гутенберга (Германия) -  3. Студенты будут 

осваивать новые  программы  по своим специальностям  , а также углублять знание иностранных 

языков.


Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2015
2015 -> Год Ассамблеи народа Казахстана дружба и согласие навсегда
2015 -> Мы студенты зкгу!
2015 -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
2015 -> Тəжірибелік конференция қ а з і р г і қ о ғ а м н ы ң ө з е к т і
2015 -> Руководство к действию 30 ноября Президент озвучил новое ежегодное Послание народу Казахстана
2015 -> Ж астар қ у а т т ы Қазақстан цшін! чч 2 сәуір күні Орал қаласында «Жастар қуатты Қазақстан үшін»

жүктеу 0.9 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет