Жылдың қазан айынан шығадыжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата20.05.2017
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қ. И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  ГАЗЕТІ

ГАЗЕТА  КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА им. К. И. САТПАЕВА2000  жылдың 

қазан айынан шығады

№9 (122)


қараша,

2012 жыл


РУХАНИЯТ. АДАМГЕРШІЛІК. САМҒАУ.        РЕАЛЬНОСТЬ. АНАЛИЗ. СТРАТЕГИЯ.

Назарбаев 

университетінде 

оқыған дәрісінде ҚР Президенті – Ұлт 

көшбасшысы  Н.Назарбаев:  «Біз  «бі-

лім – ғылым –  инновация» үштігі би-

лік құрған постиндустриалды әлемге 

қарай  қозғалып  келеміз»  деген  еді. 

Сөйтіп,  білім  мен  ғылым  жүйесінің 

алдына нақты міндеттер қойды.  

Елбасының  тапсырмаларын  жүзеге 

асыру  аясында  Қ.И.Сәтбаев  атындағы 

Қазақ  Ұлттық  техникалық  универ-

ситетінде  7  қарашада  Білім  және 

ғылым  министрі  Б.Т.Жұмағұловтың 

қатысуымен  Қазақстан  ғалымдарының 

республикалық  форумы  және  «Үшінші 

индустриялық  революцияға  инженер 

мамандар  даярлау»  атты  көрме  өтті. 

Қазіргі  кезеңде  ҚР  Білім  және  ғылым 

министрлігі  білім  мен  ғылым  жүйесін 

жетілдіру  барысында  үлкен  жүйелі 

жұмыс  жүргізіп  келеді.  «Ғылым  тура-

лы», «Назарбаев Университетінің», “На-

зарбаев  интеллектуалды  мектептерінің 

және Назарбаев қорының мәртебесі ту-

ралы» жаңа заңдар қабылданып, «Білім 

туралы» заңға өзгерістер енгізілді. Білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған  мемлекеттік  бағдарламасы 

қабылданды.    Осының  барлығы 

білімнің сапасын айтарлықтай көтеруге, 

ғылыми-зерттеу  қызметін  жаңа  сапа 

деңгейіне жеткізуге, инновациялық тех-

нологияларды  әзірлеудің  белсенділігін 

арттыруға мүмкіндік берді.

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық 

техникалық  университеті  техника  мен 

технологиялар  саласындағы  жетек-

ші  жоғары  оқу  орны  ретінде  инженер 

кадрларды  даярлауға  және  еліміздің 

техникалық  ғылымын  дамытуға  зор 

үлес қосты және қосып келеді. Универ-

ситет  басшылығы  жүзеге  асырған  іс-

шаралардың нәтижесінде соңғы үш жыл-

да ғылыми және инновациялық қызмет 

үлкен  серпінге  ие  болды.  2011  жылы 

ғылымды қаржыландырудың көлемі 1,2 

млрд. теңгеден асып, оқу және ғылыми 

техникалық процестердің материалдық-

техникалық 

базасы 

айтарлықтай нығайды.  ТОП-50  қатарына  енетін  су-

перкомпьютері  бар  ғарыштық    және 

ақпараттық  технологиялардың  ұлттық 

зертханасы және инженерлік бағыттағы 

зертхана жұмыс істейді. Технопарк пен 

бизнес-инкубатор табысты жұмыс істеп 

келеді.

Форум 


барысында 

Қ.И.Сәтбаев 

атындағы Қазақ Ұлттық техникалық уни-

верситеті базасында құрылған «ҚазҰТУ-

Schneider  electric»  Қазақстан-Француз 

электротехника  орталығы,  «ҚазҰТУ-si-

emens»  автоматтандыру  жүйелерінің 

Қазақстан-Герман  ғылыми-зерттеу  және 

оқу орталығы, «ҚазҰТУ-Hewlett packard» 

орталығы,  «ҚазҰТУ-Aplle»,  «ҚазҰТУ-

IBM»  ғылым-білім  орталығы,  «ҚазҰТУ-

Honeywell 

(АҚШ) 

кафедрааралық ғылыми-зерттеу  және  оқыту  орталығы, 

«ҚазҰТУ-Leica» 

ғылыми-зерттеу 

зертханасы, 

«ҚазҰТУ-Yokogawa» 

және  «ҚазҰТУ-Феста»  ғылым-білім 

орталықтарының тұсаукесері өткізілді. 

ҚазҰТУ  техникалық  жоғары  оқу 

орындарының көшбасшысы ретінде тек 

инженерлік  ғылым  мен  білім  деңгейін 

арттырудың  стратегиялық  міндеттерін 

шешуге үлес қосып қоймай, жастардың 

ұлттық  интеллектуальды  жағынан  да-

муына белсене қатысуына ерекше назар 

аударуда. Ол үшін қазіргі заман талабы 

ескеріле отырып, инженер кадрлардың, 

еліміз  экономикасының  өзге  де  са-

лалары  мамандарының  біліктілігін 

арттыруға  көңіл  бөлуде.  Президенттің 

инженерлік  ғылым  мен  білімнің  биз-

неспен  және  өнеркәсіптік  орындар-

мен бірлесе жұмыс істеу мәселесін ай-

тып  өткеніндей,  мұның  мәні  зор  және 

ол  жоғары  оқу  орындарының  жұмыс 

бағытын да айқындай түсетіні анық.

Бүгінгі таңда Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТУ-да Технопарк, 262 инженерлік 

зертхана,  соның  ішінде  тау-кен-метал-

лургия  және  мұнай-газ  секторы  бой-

ынша  инженерлік  саладағы  зертхана, 

ақпараттық және ғарыштық технология 

мәселесі  бойынша  ұжымдық  пайдала-

натын ұлттық ғылыми зертхана (ол ре-

спубликамыз бойынша ең өнімді супер-

компьютермен  жабдықталған)  жұмыс 

істейді.  Сонымен  қатар  6  ғылыми 

орталық бар. 

“Ғылым-білім-инновация”  секілді 

үш мәселе  қатар сөз етілген бұл форум-

да  әлемдік  еңбек  нарығында  бәсекеге 

қабылетті бола алатын инженерлік және 

ғылыми  кадрларды  даярлаудың  өзекті 

мәселелері,  жоғары  оқу  орындарының 

жұмыс берушілермен ынтымақтастығын 

дамыту, 

ғылыми-технологиялық 

инфрақұрылымды  нығайту  және  оны 

инновациялық  үдерістегі  ғылымға  ен-

гізу,  ірі-ірі  ғылыми-технологиялық 

жобалардың  тиімділігін  арттыру  секіл-

ді  басқа  да  бұл  саладағы  күрделенген 

мәселелер қаралып, талқыланды.

Форумның қорытындысында ҚР Бі-

лім және ғылым министрі Б.Т.Жұмағұлов 

университеттің 

бірқатар 

жетекші 

ғалымдарына  “Ғылымды  дамытуға 

сіңірген еңбегі үшін” төсбелгісін салта-

натты жағдайда табыс етті. 

 

 

                    Меншікті тілшіден

ЇШІНШІ ИНДУСТРИЯЛЫЌ 

РЕВОЛЮЦИЯЄА 

ИНЖЕНЕР МАМАНДАР ДАЯРЛАУҮстіміздегі 

 

жылдың 

22 

қарашасында 

ҚазҰТУ-ға 

ҚР 

Парламентінің 

сенаторы 

Серік 

Нөгербеков келіп қайтты.  

Сенатормен 

кездесу 

Елбасы 


Н.Ә.Назарбаевтың 

2012 


жылдың 

27 


қаңтарындағы 

«Әлеуметтік-

экономикалық  жаңғырту  –  Қазақстан 

дамуының  басты  бағыты»  атты 

Қазақстан  халқына  Жолдауының  және 

G-Global жобасының негізгі тарауларын 

насихаттау,  ақпараттық-түсіндіру  ая-

сында  өткізілді.  Университет  ректоры, 

академик  Ж.М.Әділов  мейманды  ар-

найы  қарсы  алып,  салтанатты  жиынды 

өзі жүргізіп отырды.

Сенатор 


Серік 

Нөгербековпен 

кездесуге  ҚазҰТУ-дың  профессор-

оқытушылар  өкілдері,  студент-жастар, 

сондай-ақ, Алматының бірқатар жоғары 

оқу орындарының ректорлары да келіп 

қатысты. Жиылғандар алдында сенатор 

баяндама  жасап,  қойылған  сұрақтарға 

жауап берді. Ол өз сөзінде қазіргі таңда 

мемлекетіміздің жастардың сапалы білім 

алуына айрықша көңіл бөліп жатқанын, 

өзге елдерде жастарға деген қамқорлық 

біздің еліміздегідей еместігін салыстыр-

малы  тұрғыда  тілге  тиек  етті.    Жастар 

қауымы  «G-Global»  коммуникативтік 

алаңына байланысты өз ойларын айтып, 

ұсыныстарын ортаға салды. Елбасының 

дағдарыспен күрес мақсатында ұсынған 

«G-Global»  идеясы  заман  сұранысынан 

туындаған  қажеттілік  және  жаһандық 

деңгейдегі  маңызды  мәселе  деп 

қабылданған  болатын.  Оны  ұлттық 

экономиканың дамуына септігін тигізе-

тін,  әлемдік  экономиканы  реформалау, 

дағдарыстың алдын алу мәселелері бой-

ынша барлық елдерге арналған жоба де-

сек те болады. Санаулы уақыттың ішін-

де  «G-Global»-дің  интернет  алаңына  1 

миллионнан  астам  адам  кіріп,  150  ел-

ден  30  мыңнан  астам  пайдаланушыға 

шейін  оның  тұрақты  қатысушысына 

айналып  отыр.  Бұл  жаңашыл  бастама 

әлем  жұртшылығының  назарын  өзіне 

аударғанын көрсетеді. 

       Эльмира ОРАЛБАЕВА

ПАРЛАМЕНТ СЕНАТОРЫМЕН КЕЗДЕСУ

Университетімізде  «Еңбегім–елім 

үшін»  атты  Қазақстанның  тұңғыш 

Президенті  күніне  орай  студенттер 

арасында  арнайы  іс-шара  болып  өтті. 

Жиналғандарды  аталмыш  мереке-

мен  құттықтап  сөз  алған  ректор,  ака-

демик  Жексенбек  Әділов:  «Біздің 

мемлекетімізде  1  желтоқсан  мереке 

күні  деп  аталып  отырған  себебі,  1991 

жылы  осы  күні  Қазақ  Кеңестік  Соци-

алистік  Республикасының  Президен-

тін  сайлау  өткізіліп,  Н.Ә.Назарбаев 

еліміздің  тұңғыш  Президенті  болып 

сайланды.  Елбасымыз  осы  21  жылдың 

ішінде  шынайы  мемлекетшіл  екенін, 

халық  мүддесіне  берілгендігін  үнемі 

еңбегімен  дәлелдеп,  Қазақстан  атты 

елдің  болашаққа  ұмтылған  ұлы  көшін 

бір белестен бір белеске асырумен келе-

ді»,– деді өз баяндамасында.

Биылғы  жылдың    1  желтоқсанын 

Қазақстан  халқы  бірінші  рет  «Тұңғыш 

Президент  күні»  деп  атап  өткелі 

отыр.  Бұл  біздің  еліміз  үшін  жаңа  ме-

реке  болып  саналғанымен,  әлемдік 

қауымдастық  арасында  бұрыннан  бар. 

Осы  күнге  орайластырылған  шарада 

ҚазҰТУ-дың  студенттер  қауымы  да 

Президентіміздің саясаты мен жастарға 

деген қамқорлығын өз сөздерінде айтып 

өтті.  Елбасымыз  үнемі  жастарға  сенім 

артады. Бұл – тектен тек емес. Өйткені, 

бүгінгі  жастар  –  ертеңгі  болашақтың 

іргетасы.  Кемел  келешектің  иелері. 

«Арман!  Еңбек!  Сенім!»  бұл  –  бүгінгі 

жастардың ұраны. Осы ұранды бірнеше 

мәрте бірге айтқан жастар Қазақстанның 

ертеңі бүгінгі сапалы білім алуда екен-

дігін  айқын  түсінеді.  Әр  мемлекеттік 

мерекенің  өзінің  маңызы  болады.  «Біз 

Тәуелсіздік  және  Елбасы  ұғымын  егіз 

десек,  тұңғыш  Президент  ұғымының 

тарихи  маңызы,  философиясы  аса  зор» 

–  деген  жастар  мерекені  концерттік 

бағдарламамен жалғастырды.

Жұлдыз БАҒАШАРОВА

ПРЕЗИДЕНТ КЇНІ АТАЛЫП ҐТТІ   Ќазўтулыќтар ќайырымдылыќ ќолын созды

2

                                                            Ректору КазНТУ им.К.И.Сатпаева 

 

                       профессору Адилову Ж.М.

 

 

 

                   от администрации специальной

 

                     (коррекционной) 

                                       школы-интерната № 7

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!

УВАЖАЕМЫЙ ЖЕКСЕНБЕК МАКЕЕВИЧ!

Руководство и педагогический коллектив специальной (коррекционной) шко-

лы-интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития г.Алма-

ты выражает глубокую благодарность Вам лично, директору, профессору Дюсем-

баеву И.Н. и студентам института Архитектуры и строительства им. Т.К.Басенова 

за проведенную благотворительную программу, состоящую из концерта и подар-

ков для наших детей. Этот акт милосердия вызвал большой отклик в душах наших 

детей с ограниченными возможностями и веру в справедливость и свою полно-

ценность в качестве членов нашего общества.

Недеемся на продолжительное сотрудничество и дружбу между нашими кол-

лективами, нашими детьми и вашими студентами!

                                    Директор 

                                    школы-интерната № 7                   Токсамбаева К.А.

Ќўттыќтаймыз!Жетінші  қараша  күні  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  Ин-

женерлік  академиясының    VII-ші  сессиясында  өткен  мәжілісте 

Қ.И.Сәтбаев  атындағы  ҚазҰТУ-дың  бір  топ  ғалымдары,  атап 

айтқанда, Т.С.Дәулетбақов, І.Н.Дүйсембаев ҚР Ұлттық Инженерлік 

академияның  академиктері  болып,  корреспондент-мүшелері  болып 

Г.Ж.Елігбаева, Е.С.Орынғожин және академиялық кеңесшілері болып  

Е.Б.Жомартов, М.Т.Жүгінісов, Е.И.Көлдеев, Б.К.Құмар, Г.Ж.Молдабае-

ва, А.Д.Шыныбаевтар сайланды.

*  *  *               *  *  *             *  *  *

Қ.И.Сәтбаев  атындағы  ҚазҰТУ  колледжінің  директоры,  тех-

ника    ғылымдарының  кандидаты  Әлібай  Құдайбергенұлы  Жұмаев 

Халықаралық    ақпараттандыру  Академиясының  мүшесі  болып  сай-

ланды.

                                                             КГУ “Дирекция социального

                                                        жилого дома для одиноких

                                                                       пенсионеров, инвалидов, одиноких

                                                            супружеских и семейных пар

                                                пенсионного возраста”

                                                                      Ректору КазНТУ им.К.И.Сатпаева

                                                       профессору Адилову Ж.М.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!

УВАЖАЕМЫЙ ЖЕКСЕНБЕК МАКЕЕВИЧ!

Руководство  и  коллектив,  а  также  наши  жильцы  Социального  жилого  дома 

выражают свою благодарность Вам лично, директору, профессору Дюсембаеву 

И.Н.  и  студентам  института  Архитектуры  и  строительства  им.  Т.К.Басенова  за 

оказанное внимание заботу к одиноким людям почтенного возраста. Благодаря 

интересной культурной программе они почувствовали теплоту сердец небезраз-

личных к их судьбе людей.

Надеемся на продолжительное сотрудничество и участие вашего коллектива в 

жизни нашего учреждения.

                                    Директор

                                    Социального жилого дома                    Ахмадиева С.К.                  

                                                            Ректору КазНТУ им.К.И.Сатпаева

 

 

 

        профессору Адилову Ж.М.

УВАЖАЕМЫЙ  ЖЕКСЕНБЕК МАКЕЕВИЧ!

 

Типография “Интеллсервис” выражает глубокую признательность кафе-дре  “Машины  и  технологии  полиграфического  производства”  и  благодарит  за 

подготовку квалифицированных специалистов для нашей компании. В настоящее 

время в типографии “Интеллсервис” трудятся выпускники вашего университета. 

Нам чрезвычайно приятно отметить, что все они отлично проявили свои знания в 

работе и продолжают повышать свой профессиональный уровень.

В данное время подписан договор о сотрудничестве, что позволит улучшить 

изучение студентам технологических процессов производства и, в конечном ито-

ге, принесет обоюдную пользу.

                       С уважением,

                       зам.генерального директора

                       ТОО “Интеллсервис”                                   Куницын А.А.

В этом году международная научная общественность 

отметила  100-летний  юбилей  основателя  гидрогеоло-

гической науки и школы аридной гидрогеологии в 

Казахстане, основателя Института гидрогеологии и 

гидрофизики,  академика  АН  КазССР,  Героя  Соци-

алистического  Труда  У.М.Ахмедсафина.  Юбилей 

проводился  под  эгидой  ЮНЕСКО  и  был  включен 

в Календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО на 

2012-2013гг.

Нашему Институту выпала честь быть непосред-

ственными  участниками  этого  события,  была  про-

ведена большая подготовительная работа, проделан-

ная с энтузиазмом, интересом и профессиональным 

отношением  к  проводимомому  знаменательному 

мероприятию.

Руководство  Института  гидрогеологии  и  геоэ-

кологии  им.У.М.Ахмедсафина  хотело  бы  отметить 

просто  неоценимую  добровольную  работу  по  под-

готовке и проведению 100-летнего юбилея У.М.Ах-

медсафина  доцента СФУ, старшего преподавателя 

кафедры  иностранных  языков  Султанову  Людмилу  На-

зировну,  по  человечески  любившего  и  знавшего    этого 

великого ученого.

Султанова Л.Н. к 100-летнему юбилею ученого пере-

вела  на  классический  (Оксфордский)  английский  язык 

основной  труд  У.М.Ахмедсафина  «Подземные  воды 

песчаных массивов южной части Казахстана». Эта рабо-

та,  безусловно,  приобрететны  огромную  практическую 

ценность  для  стран  с  дефицитом  водных  ресурсов.  Она  

разослана в крупнейшие библиотеки мира, в том числе в 

библиотеку  Конгресса  США,  Британскую  Библиотеку  и 

другие. Кроме того, Л.Н.Султановой был сделан перевод 

на  английский  язык  статьи  члена-корреспондента  РАН, 

директора Института водных проблем РАН В.И.Данило-

ва-Данильяна  «У.М.Ахмедсафин  –  основатель  гидроге-

ологической науки в Казахстане», которая уже  опубли-

кована  в “HydrogeologyJournal”, том 20, выпуск 4(2012), 

стр.813-816 (oфициальный  журнал Международной Ас-

социации  гидрогеологов,  impactfactor  1.386).  Ею  также 

был  переведен  материал  для  серии  «Биобиблиография 

ученых Казахстана», посвященная У.М.Ахмедсафину.

Ко  всему  прочему,  в  течение  2-х  месяцев  Л.Н.Сул-

танова  занималась  еще    и  организационной  работой  по 

проведению юбилея и непосредственно в дни его прове-

дения. Людмила Назировна оформила стенд в Институте 

гидрогеологии и геоэкологии, посвященный жизни и дея-

тельности У.М.Ахмедсафина. Хорошо знавшая Уфу 

Мендбаевича,  присутствовала  на  открытии  бюста 

У.М.Ахмедсафина в с.Трудовое Аккайынского рай-

она, Северо-Казахстанской области, музея в школе-

интернате,  носящей  его  имя,  и  на  районной  науч-

но-практической конференции «Сын земли своей» 

(для справки: по Постановлению № 238 от 12 июля 

1985г., подписанном Председателем Совета Мини-

стров КазССР Н.А.Назарбаевым, имя ученого было 

присвоено Институту гидрогеологии и гидрофизи-

ки, одной из улиц в г.Алма-Ате и школе-интернату 

на  Родине  ученого).  Она  выступила  с  докладом  и 

рассказала  участникам  встреч  свои  личные  воспо-

минания и впечатления, сохранившиеся у нее.

Через  Вашу  газету  нам  бы  хотелось  выразить 

«гидрогеологическую»  благодарность  Л.Н.Султа-

новой и пожелать ей дальнейших творческих успе-

хов.

Пользуясь  случаем,  передаем  поздравление  кафедре гидрогеологии  и  инженерной  геологии,  которой,    в  том 

числе, в 1948-1952 гг. заведовал У.М.Ахмедсафин, и лич-

но заведующему кафедрой господину Завалею В.А., боле-

ющему душой за эту молодую науку, с 80-летием со дня 

ее образования. Желаем коллективу кафедры дальнейших 

успехов в деле развития гидрогеологической науки и под-

готовке новой смены искателей подземных вод.

П.ПЛЕХАНОВ,

И.О. директора, академик                                                            

ПРОСТО О ПРОСТЫХ,  ХОРОШИХ  И УМНЫХ   ЛЮДЯХ  

«Аќынныѕ аты ґлмейді, єалымныѕ хаты ґлмейді»

 

(халыќ маќалы)3

Әл-Фарабидің  мол  мұрасын 

зерттеп, 

даналығын 

халқымен 

таныстырған  Ақжан  Жақсыбекұлы 

әл-Машанидің  туғанына  106  жыл 

толуы  құрметіне  “Тағлымы  мол 

ұлы  ғұлама  –  әл-Машани”  атты 

тақырыпта  “дөңгелек  үстел”  болып 

өтті. 

Кешке  әл-Машанидің  жұбайы 

Жамал  апай,  әл-Машанидің  шәкірті, 

“Маркшейдерлік  іс  және  геодезия” 

кафедрасының  профессоры,  академик 

М.Нұрпейісова,  Базалық  білім  беру 

институты  директорының  орынбаса-

ры  Қ.Нұрғалым,  доценттер  А.Нигай, 

Р.Мәжиденова, С.Меңдібаев, оқытушы 

А.Кудерина  және  студент-жастар 

қатысты.

“Дөңгелек үстелді”   ұйымдастыру-

шы  және  жүргізген  Базалық  пәндер 

институты 

Қоғамдық 

пәндер 


кафедрасының  аға  оқытушысы  Қанат 

Нұрғалиев  әл-Машанидің  өмірі  мен 

қызметі  туралы  қысқаша  әрі  қызықты 

да тартымды баяндап берді.

Ақжан  Машанов  туа  біткен  талант 

иесі  еді.  Мамандығы  –  кен  инженері. 

Жазба  әдебиетінде  қазақ  фантасти-

касына  алғаш  қалам  тартқан  жазу-

шы.  Қазақстан  Жазушылар  одағының 

мүшесі. Ғұлама ғалым. Жарты ғасырдан 

астам  ғұмырын  әл-Фараби  мұрасын 

зерттеуге арнаған Ақжан Машанов 1994 

жылы  “Әл-Фараби  және  Абай”  атты 

зерттеуімен тағы бір қырынан көрінді. 

Ол өзінің негізгі мамандығымен қатар, 

дүние  жүзінде  Аристотельден  кей-

інгі  екінші  ұстаз  атанған  отырарлық 

ұлы  бабамыз  Мұхамед  Әбу-Нәсір  әл-

Фарабидің  орасан  зор  мол  мұрасының 

оның 


туған 

т о п ы р а ғ ы н а , 

а т а м е к е н і н е 

қайта  оралуына 

өлшеусіз  мол 

еңбек сіңірді. 

Ә л - М а ш а -

нидің  шәкірті 

М.Нұрпейісова 

с т у д е н т -

жастарға  өзінің 

диссертациясын 

қазақша  қалай 

қорғағанын айта 

келе  оларға  “Се-

гіз  қырлы,  бір  сырлы  А.Машановтың 

жасын берсін”,– деп ақ батасын берді. 

Жоғары  технологиялар  және  тұрақты 

даму    институтының  магистран-

ты  А.Имбарова  “Тағлымы  мол  ұлы 

ғұлама” деген тақырыпта баяндама жа-

сады. Осы институттың 2-курс студенті 

А.Төреқұл  Ақжан  Машановқа  арнаған 

өлеңін оқыды. Ғалымның жары Жамал 

апайға  да  аяқасты  шығарған  өлеңін 

оқыды. Магистрант Сағыман және Тау-

кен-металлургия институтының 4-курс 

студенті  Ә.Есқат  әннен  шашу  шашты, 

домбырада күй шертті.

Кеш соңында Жамал апай осы кеш-

ті  ұйымдастырған  аға  оқытушы  Қанат 

Нұрғалиевке алғысын жеткізді.

 

 

Бану ШАЛОВАТАЄЛЫМЫ МОЛ ЎЛЫ ЄЎЛАМА

 Ұрпаққа – ұлағат

Мариям апай, Роза, Алия, Алма и Карим, 

Вы сделали большой подарок к 100-летне-

му юбилею супруга, отца и деда Омирхана 

Аймагамбетовича Байконурова, академика 

Казахской  Ака-

демии  наук,  му-

дрого  человека, 

крупного  орга-

низатора  науки 

и  руководителя 

большого  кол-

лектива  –  выпу-

стив  в  честь  его 

памяти большую, 

содержательную 

и  полиграфиче-

ски 


прекрасно 

о ф о р м л е н н у ю 

книгу  “Академик  Байқоңыров”.  В  ней 

представлены    искренние  слова  и  теплые 

воспоминания  друзей,  соратников,  сослу-

живцев и учеников.

Омирхан  Аймагамбетович  стал  ректо-

ром Горно-металлургического института в 

Алматы в 1952 году. Когда он прибыл из 

Жезказгана,  во  всем  институте  работали 

лишь два казаха – доцент М. Курмангали-

ев,  другой  –  М.  Батырбеков,  работавший 

паспортистом.  Это  был  тот  период,  когда 

шла  большая  идеологическая  работа  про-

тив  национализма,  шовинизма,  выполне-

ния религиозных обрядов. О.А.Байконуров 

круто поставил вопрос о кадровом составе 

большого учебного заведения. Он говорил: 

«Как можно понять, что в то время, когда 

республика  нуждается  в  отряде  рабочего 

класса и инженерно-технического персона-

ла  из  представителей  местной  националь-

ности,    кадровый  состав  института,  нося-

щего название казахский не соответствует 

этому». Как ректор О.А.Байконуров смело 

стал  подбирать  кадры  преподавателей  из 

среды казахской интеллигенции. Затем по-

сылал в отдаленные сельские районы пре-

подавателей для проведения разъяснитель-

ной работы, чтобы молодежь повернулась 

лицом  к  техническим  –  инженерным  спе-

циальностям.  В  результате  наметился  за-

метный поворот в  кадровой политике. Но 

зато посыпались анонимки в вышестояще 

органы  о  том,  что  О.А.  Байконуров  про-

водит националистическую политику. Его 

вызвали  на  бюро  Алматинского  горкома 

КПК.  Стоял  вопрос  о  снятий  его  с  долж-

ности  ректора.  На  бюро  О.А.  Байконуров 

не стал робеть, чувствовать себя в чем-то 

виноватым.  Он  обстоятельно,  аргументи-

рованно рассказал о целях проводимой им 

политики. Здоровая часть из членов бюро 

поняла его аргументы и поддержала ректо-

ра. Дело кончилось тем, что его оставили 

на своем посту.

О.А.Байконуров  своим  спокойным  и 

мудрым поступком в решение любого во-

проса  заслужил уважение в коллективе.

Академик  К.И.Сатпаев  высоко  ценил 

его.  На  очередных  выборах  АН  Казахста-

на на замещение вакантой должности ака-

демика, его конкурентом  оказался доктор 

технических  наук,  член-корреспондент 

Академии  Наук  Республики,  лауреат  Ле-

нинской премии, директор института гор-

ного  дела  АН  Казахстана  Мусин  Алихан 

Чужебаевич. Достойная кандидатура, тоже 

казах. На выборах О.А. Байконуров достиг 

убедительной победы. Он стал академиком 

АН КазССР, его избрали на должность ака-

демика-секретаря  Академии  Наук.  Но  его 

интересовала  работа  со  студентами,  пре-

подавателями  в  родном  коллективе,  и  он 

вернулся обратно в Казахский политехни-

ческий институт и начал работу в качестве 

заведующего кафедрой, где он проработал 

так до последних дней своей жизни.

По совместной работе в КазНТУ в ка-

честве  заведующего  кафедрой  философии 

и члена совета, а также, проживая  по-со-

седству в одном доме, я близко общался с 

О.А. Байконуровым, бывал вместе с ним в 

командировках.

Беседовать  было  с  ним  интересно,  со-

держательно и поучительно, наверное, это 

было  взаимно.    Я  даже  рецензировал  его 

монографию «Классификация и выбор ме-

тодов  подземной  разработки  месторожде-

ний» (1969), которая готовилась в печать. 

В заключении, хочу поздравить и побла-

годарить  семью  Байконуровых  с  этой  па-

мятной  датой  и  книгой,  увековечивающей 

имя и дела Омирхана Аймагамбетовича.
жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет