Жер асты кешендері құрылысының технологиясыжүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата16.04.2017
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 Бекітемін 

ҚарМТУ бірінші проректоры 

____________ А.Исағұлов 

«___»  __________ 2009ж. 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешені Жер асты кешендері құрылысының технологиясы пәні бойынша  

050707 – Тау-кен ісі мамандығының студенттері үшін 

Тау-кен факультеті 

Шахты және жер асты құрылысы кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

Қарағанды – 2009  

Алғы сөз 

«Жер  асты  кешендері  құрылысының  технологиясы»  пәнінің  оқу-

әдістемелік кешенін т.ғ.к., доцент М.А. Айдарова дайындаған. 

«Шақты  және  жер  асты  құрылысы»  кафедрасының  отырысында 

талқыланды. 

Хаттама № ____ «___» _____________ 2009 ж.  

Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Н.Цай 

 

Тау-кен факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданды.   

Хаттама №            «      »                          2009 ж. 

 

Төрағасы ____________ О.В. Старостина  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1 Жұмыс оқу бағдарламасы 

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат мекен 

жайы 

Айдарова Мария Абдрахмановна, т.ғ.к,, доцент.  

Шақты және жер асты құрылысыкафедрасы ҚарМТУ 2-ші корпусында, 

Бейбітшілік Бульвары,56, 209 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны -

228(қосымша). 

 

1.2 Пәннің еңбексыйымдылығы 

Сабақ түрі 

Байланыс сағаттарының 

түрі 

Семестр


 

Кредиттер

 саны

 

Дәрістер 

Тәжіри


-

белік


 

сабақтар


 

Зертха


-

налық


 

жұмыстар


 

ОСӨЖ


 

сағаттарынң

 

саны


 

Барлық


 сағ

ат

 СӨЖ

 сағат


-

тарының


 саны

 

Сағаттардың 

жалпы


 саны

 

Есеп түрі

 

7 3  30  15 45  90  45  135 Курс 

тық 

жоба 


 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Жер  асты  кешендері  құрылысының  технологиясы»  пәні  қазіргі 

заманғы  ғылыми-техникалық  прогресс  және  оның  болашақта  даму 

базасының негізінде шақтылар мен кеніштердің  негізгі жер асты кешендері 

ғимараттарының  технолгиялық  мәселелері  оқытылатын  маңызды  арнайы 

пәндердің  бірі  болып  табылады.берілген  пәнді  басқа  профильді  пәндермен 

бірге  оқу  тау-кен  ісі  облысында  жоғары  квалификацияланған  маман 

дайындауға мүмкіндік береді. 

 

1.4 Пәннің мақсаты 

Берілген пәнді оқыту мақсаты – прогрессивті технологиялық схемалар 

және  еңбекті  ұйымдастырудың  нәтижелі  формаларын  қолдану  арқылы  жер 

асты  тау-кен  объектілерінің  технологиясы  мен  ұйымдастырылуы  бойынша 

білімдерді меңгеру мақсатын алға қояды. 

 

1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесілер: 

студенттерге  тау-кен  қазбалары  жер  асты  және  олардың  өндірістік 

жағдайларда қолданылу бойынша есептерді шығармашылық шешудің өзіндік 

мүмкіншіліктерін игерту. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек: 

– 

жер  асты  кешендерінің  түрлі  объектілерінің  құрылысын ұйымдастырудың жалпы принциптері; 

– 

әр  түрлі  тау-кен-геологиялық  жағдайларға  арналған  жер  асты 

объектілері құрылысының схемалары және тәсілдері; 

– 

жер асты 

қазбалары 

объектілерінің 

нақты 


түрлерін 

ғимараттандыруға арналған ерекше нәтижелі ұңғымалы кешендер; 

– 

тау-кен-ұңғымалық жұмыстардың көлік желдетумен байланысты орындалу реті; 

– 

оқпан  алабтарының  және  оқпан  шонақтары  кешендері құрылысының технологиясы мен ұйымдастырылуы; 

істей білу керек: 

– 

жер асты объектісін ғимараттандырудың тәсілін және ұңғымалық жабдықтың жиынтығын дұрыс таңдау; 

– 

объектті  ғимараттандырудың  технологиялық  шамашарттарынан қажет инженерлік есептеулерді орындау; 

– 

жұмыстың  еңбексыйымдылығын  және  жұмыскерлердің  штатын анықтау; 

– 

жұмыс ұйымдастырылуының 

ерекше 


нәтижелі 

кестесін 

құрастыру; 

– 

қазбалардың  жер  асты  кешенінің  құрылысының  күнтізбелік жоспарын  құру  және  оның  оптимизациясын  құрылыстың  мерзімі, 

жұмыстардың  еңбексыйымдылығы  және  еңбек  ресурстарының  қозғалысы 

бойынша жүргізу; 

тәжірибелік икемді иемдену керек : 

–  жеке  объектінің  немесе  жалпы  кешеннің  құрылысына  арналған 

технологиялық карта құру; 

–  жер  асты  тау-кен  қазбаларының  немесе  кешендердің  құрылысы 

бойынша  нақты  есептерді  шешу  кезіндегі  алынған  нәтижелерді  және 

дәлелденген пікірлерді тәжірибелік бағалау; 

– нормативті құжаттар мен анықтамалық әдебиетті қолдану. 

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді меңгеру керек: 

Пән 

Бөлімдердің (тақырыптардың)атауы 1.Геологиялық пәндер 

 

Тау–кен жыныстары және олардың физика–механикалық қасиеттері.Сілемнің құрылымдық–технологиялық 

ерекшеліктері. 

2.Тау–кен 

кәсіпорындарының 

құрылысы 

Көлденең және көлбеу қазбалар құрылысының 

технологиясы.Оқпан алаптары құрылысының 

технологиясы. 

3.Тау–кен 

жыныстарының 

бұзылуы 

АЗ мен АҚ сипаттамасы.БАЖ параметрлерін 

есептеу.БАЖ паспортын құру. 

 

4.Жер асты кешендерінің 

объектілері және 

олардың құрылымы 

Көмір шақтыларының және кеніштердің оқпан 

алаптары.Оқпан алаптарының кенүңгірлері.Оқпан 

шонақтары кешендері.  

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Жер асты кешендері құрылысының  технологиясы»  пәнін оқу  кезінде 

алынған  білім  келесі  пәндерді  меңгеру  кезінде  қолданылады: «Жер  асты 

ғимараттарының  механикасы», «Тау-кен  кәсіпорындарының  құрылысын 

жобалау». 

 

1.8 Пәннің мазмұны 1.8.1.  Пәннің  сабақ  түрлері  бойынша  мазмұны  және  олардың 

еңбексыйымдылығы 

Сабақтың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы,сағ. 

Бөлімнің(тақырыптың) атауы 

Дәрісте

р 

Тәжірибелік сабақтар 

ОСӨЖ 


СӨЖ

1 2 
1–бөлім. Шақтылар мен 

кеніштеріндегі оқпан алаптарының 

құрылысының жалпы сұрақтары 

 

  

 

1–тақырып. ОА құрылысын жобалауға арналған алғашқы 

берілгендер. Жұмыстар реті. 

Көтерме, сутөкпе. 

2  2 


2–тақырып. ОА құрылысы кезінде 

көлік пен желдетпенің 

ұйымдастырылуы. ОА қазбалар мен 

кенүңгір ғимараттарының схемасын 

таңдау. 


3 3 4 

3–тақырып. Оқпан алабы кешенінің құрылысы үшін ұңғымалық жабдық 

таңдау. 


3 4 3 

2–бөлім. ОА кенүңгірлерін ғимараттандыру технологиясы. 

 

  

 

4–тақырып. ОА кеңүңгірлерінің түйіскен жерлерін 

ғимараттандыру технологиясы. 

2  4 5–тақырып. Жарылғыш заттар қоймасы ғимараттарының 

технологиясы. Шектеулі 

ұзындықты қазбалардың 

ұңғымасының технологиясы 

(түйіспе, жүріс жол) 

2  4 


6–тақырып. Басты сутөкпе 

кенүңгірлерінің кешенін 

ғимараттандыру технологиясы: 

сорап кенүңгірі, жарық беруші 

резервуар 

2  4 7–тақырып. Оқпан алабы құрылысының күнтізбелік жоспары. 

2 3 4 
Құрылыстың кезеңдері мен 

ұзақтылығы. Оның құрылысын 

жобалаудың тораптық әдісі. 

Құрылысты оңтайландыру. 

3–бөлім. Көмір шақтыларына 

арналған ЖШК құрылысының 

технологиясы. 

 

  

 

8–тақырып. Көмір шақталарындағы жүктеу кешендерінің 

компоновкасы. Мөлшерлеуіш 

кенүңгір ғимаратының схемалары 

мен тәсілдері. 

2  3 9–тақырып. Жантайма жүктеу шонағына ғимараттандыру 

технологиясы. Ұңғыма тәсілдері, 

жабдықтар, жұмыстарды 

ұйымдастыру, технологиялық 

процестер. 

2 2 3 


10–тақырып. Тік жүктеу шонағын 

ғимараттандырудың технологиясы: 

шонақтардың құрылымы, 

ғимараттандырудың тәсілдері, 

жабдықтар, 

жұмыстар реті, құрылыс графигі. 

2 1 3 


 

4–бөлім. Кеніштерге арналған ЖШК құрылысының технологиясы.

 

  

 

11–тақырып. Кеніштердегі жер асты ұсақтау шонақты кешен 

компоновкасының ерекшеліктері. 

Ғимараттандыру схемалары. 

Мөлшерлеуіш құрылғысының, 

оперативті шонақтың құрылысы. 

3  4 


12 – тақырып. Ұсақтау 

құрылғысының кенүңгірін 

ғимараттандырудың технологиясы, 

ғимараттардың, маңдайша тарақтау 

ұңғымасының, кенүнгір ядросының 

схемалары. Кенүңгір ғимараттары 

технологиясның жүзеге асырылуы. 

3 2 3 13 – тақырып. ЖШК құрылысының құрылымдық көрсеткіштерінің 

және технологиясының жүзеге 

асырылуы. Технологиялылық 

деңгейінің бағасы. ЖШК қазіргі 

заманғы компоновкасы. 

2  4 


БАРЛЫҒЫ: 30 

15 

45 


45 

 

  

1.8.2 Курстық жобалардың тақырыбы: 

1.  Көмір  шақтыларына  арналған  рельстік  көлігі  бар  айналмалы  оқпан 

алабы құрылысының технологиясы. 

2.  Көмір  шақтыларына  арналған  рельстік  көлігі  бар  тұзақты  оқпан 

алабы құрылысының технологиясы. 

3. Рельстік көлігі бар тұйық оқпан алабы құрылысы кезіндегі жұмыстар 

технологиясы мен ұйымдастырылуы. 

4.  Конвейрлік  көлігі  бар  айналмалы  оқпан  алабының  қазбалары  мен 

кенүңгірлік кешені құрылысының технологиясы. 

5. Көпкенжарлы әдісті қолдану арқылы оқпан алабындағы кенүңгірлер 

кешені құрылысының технологиясы. 

6.  Тау  кен  кәсіпорны  жағдайында    оқпан  алабының  қазбалар  кешені 

құрылысының технологиясы. 

7.  Көмір  шақтасындағы  мөлшерлеуіш  кенүңгір  ғимартының 

технологиясы мен ұйымдастырылуы. 

8.  Көмір  шақталары  жағдайындағы  жүктеу  шанағы  ғимаратының 

технологиясы. 

9. Тау кен кәсіпорындары жағдайында дозаторлы кенүңгір құрылысы. 

10.  Кеншілердегі  оңтайлы  шанақ  ғимаратының  технологиясы  мен 

ұйымдастырылды. 

11.  Торап  графигін  құрастырумен  қоса  кен  ұсақтау  кенүңгірінің 

технологиясы мен ғимараттандырылуы. 

 

1.9Негізгі әдебиет тізімі  

1. Шахтное и подземное строительство. Учебник. / Б.А. Картозия, Б.И. 

Федунец, М.Н. Шуплик и др. – М.: Изд-во Академия горных наук, 2003. 

2.  Проектирование  и  строительство  околоствольных  дворов. / Я.И. 

Тютюник, С.П. Коптилов и др. – М.: Недра, 1983. 

3.  Инфантьев  А.Н.,  Григорьянц  Э.А.  Строительство  подземных 

рудников. – М.: Недра, 1986. 

4.  Смирняков  В.В.,  Вихарев  В.И.  Технология  строительства  горных 

предприятий. – М.: Недра, 1989. 

5. Покровский Н.М. Технология строительства подземных сооружений 

и шахт. – М.: Недра, 1982. 

 

1.10 Қосымша әдебиет тізімі  

6. Гузеев А.Г. Проектирование и строительство горных предприятий. – 

М.: Недра, 1987. 

7.  Веселов  Ю.А.,  Гордон  С.Б.,  Рыбачук  В.А.  Сооружение  выработок 

сложной конфигурации. – Киев: Техника, 1991. 

8.  Определение  продолжительности  строительства  объектов  угольной 

промышленности. Справочник / С.С. Меликсетов, В.Т. Сапронов и др. – М.: 

Недра, 1988. 


9.  Григорьянц  Э.А.,  Инфантьев  А.Н.,  Чугай  М.И.  Проведение  горных 

выработок с применением самоходного оборудования. – М.: Недра, 1990. 

10.  Технологические  схемы  проведения  выработок  околоствольных 

дворов. – Харьков: ВНИИОМШС, 1986. 

11. Фролов В.П. Сооружение горных выработок при разработке рудных 

месторождений. – М.: Недра, 1985. 

12.  Горнопроходческие  машины  и  комплексы.  Учебное  пособие  для 

вузов. / Л.Г. Грабчак, В.И. Несмотряев и др. – М.: Недра, 1990. 

13.  Панкратенко  А.Н.  Технология  строительства  выработок  большого 

поперечного сечения. – М.: Изд-во МГГУ, 2002 

14.  Строительство  сопряжений  горных  выработок. - / П.С.  Сыркин 

В.А., Минин и др. – М.: Недра, 1997. 

15. Айдарова М.А. Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине  «Технология  подземного  строительства»,  для  студентов 

специальности 050707 – «Горное дело». – Караганда: КарГТУ, 2009. 

16.  Айдарова  М.А.  Методические  указания  к  курсовому  проекту  по 

дисциплине  «Технология  подземного  строительства»,  для  студентов 

специальности 050707 – «Горное дело». – Караганда: КарГТУ, 2009. 

 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау (60% дейін)  және 

қорытынды  аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең 

жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 

100% дейін мәнді құрайды.  

 

Әріптік баға 

бойынша бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Үздік 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз  

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық 

бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  өте  жақсы  білім  көрсеткен,  сонымен 

қатар,  өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. «А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді, 

ұғымдарды,  пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы 

меңгеруін,  аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық 

тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы 

және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте 

жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, 

дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды 

жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған 

жағдайда қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 

СӨЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ  бойынша  білімі  төмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де 

ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент,  СӨЖ және сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие  емес,  сабақтардың  жартысынан  көп  қалатын  және  семестрлік 

тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы

 

апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Оқытудың академиалық кезеңі, апта Бақылау

 

%-тік

 құрамы


 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10

11 12 

13 


14

15

Баллығы, % 

Сабаққа 


қаты-

сушылық 


15  

*   *  *   * 

  *  *   *  15 

Тәжірибе


лік сабақ 

15  *    *   *    *   *   *   *   15 

ОСӨЖ 15 

 

*   

*  *  * 

 

*   15 


Тестілік 

бақылау 


15  

*   *  *   * 

  *  *   *  15 

Емтихан 40                

  40 

Барлығы 


(аттеста-

ция 


бойы-

нша) 


60           30

           30

  60 

Барлығы 


 

100 


                100

 

1.11 Саясат және рәсімдер 

Жалпы  мәліметтер  сәйкес: «ҚР  жоғары  мектептері  туралы  ереже», 

«Кредиттік  оқыту  жүйесінің  ережелері», «Қарағанды  мемлекеттік 

техникалық 

университетінде 

стунденттердің 

өзіндік 


жұмыстарын 

ұйымдастыру ережелері» және басқада шектейтін құжаттарға сәйкес. 

«Жер асты кешендері құрылысының технологиясы» пәнін оқыған кезде 

келесі ережелерді ұстануды өтінем: 

1.  Стуенденттер  міндетті  түрде  аудиториялық  сабақтарға  кешікпей 

келуі тиіс. Сабақты босатып алған жағдайда осы сабақтарды орындауы тиіс. 

Сабаққа екі рет кешігіп келсе оны бір сабақты босатты деп санауға болады. 

2. Себепсіз сабақтан қалуға болмайды, ауырса анықтама көрсетуі тиіс, 

басқа жағдайларда түсініктеме жазылады. 

3.  Егер  студент  үш  сабақтан  көп  босатып  алса  (себепсіз)  және  де  осы 

босатып  алған  сабақтарын  орындамаса  оқытушыға  аталған  студентті  келесі 

сабақтарға  кіргізбеуі  мүмкін.  Сабақтарға  қатысуға  рұқсатты  декан  (декан 

орынбасары) бере алады.  

4.  Әр оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау өткен материалдарды 

бекіту міндетті түрде орындалуы тиіс. 

5.  Өзіндік  жұмыстарының  тапсырмаларын  лектор  береді.  Курстық 

жобаларды  лектор  немесе  тәжірибелік  сабақтарының  оқытуышысы 


белгіленген  уақытта  қабылдайды.  Аралық  бақылауды  тәжірибелік 

сабақатарының оқытушысы жасайды. 

6.  Пәнді  оқуы  курстық  жобаны  тапсыруы  мен  аяқталады.  Барлық 

тапсырмаларды тапсырудың ақырғы күні – емтихан сессиясының басталуына 

3  күн  қалғанға  дейін.  Барлық  тапсырмаларды  орындамаған  студенттер 

курстық жобаны тапсыруға жәберілмейді. 

7. Оқу процессіне белсенді қатысу. 

8. Курстастарына және оқытушыға ашық, шыдамды, мейірімді болу. 

 

1.12 Оқу әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

 

Даналар саны 

Автордың аты 

жөні 


Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы 

Баспа, 


басылып 

шығатын 


күні 

Кітап- 


ханада 

Кафедра


да 

Негізгі әдебиет 

Картозия Б.А., 

Федунец Б.И., 

Шуплик М.Н. 

и др. 


Шахтное и подземное строительство. 

Учебник, т.I, II 

Москва: 

Академия 

горных наук, 

2003. 


 

11 


 

Тютюник Я.И., 

Коптилов С.П. 

Проектирование и строительство 

околоствольных дворов 

Москва.: 

Недра, 1983. 

  Инфантьев 

А.Н., 

Григорьянц Э.А. 

Строительство подземных рудников 

Москва.: 

Недра, 1986. 

  Смирняков 

В.В., Вихарев 

В.И. 


Технология строительства горных 

предприятий 

Москва.: 

Недра, 1989. 

 

92 


 

Покровский Н.М. 

Технология строительства подземных 

сооружений и шахт 

Москва.: 

Недра, 1982. 

 

112  

Қосымша әдебиет Гузеев А.Г. 

 

Проектирование и строительство горных предприятий 

Москва.: 

Недра, 1987. 

51 3 


Веселов Ю.А., 

Гордон С.Б., 

Рыбачук В.А. 

Сооружение выработок сложной 

конфигурации. 

Киев: 


Техника, 

1991. 


 

 Меликсетов 

С.С., 

Сапронов В.Т. Определение продолжительности 

строительства объектов угольной 

промышленности. Справочник. 

Москва: 


Недра, 1988. 

  

Айдарова М.А. 

Методические 

указания 

к 

практическим занятиям 

по 


дисциплине «Технология  подземного 

строительства» 

Караганда: 

КарГТУ, 


2009 . 

 

  

 Управление 

капитального 

Технологические схемы проведения 

выработок околоствольных дворов. 

Харьков: 

ВНИИОМШ

  строительства 

С, 1986 . 

Григорьянц 

Э.А., 


Инфантьев 

А.Н., Чугай 

М.И. 

Проведение горных выработок с применением самоходного 

оборудования. 

Москва: 

Недра, 1990 . 

  Фролов В.П. 

Сооружение горных выработок при 

разработке рудных месторождений. 

Москва: 

Недра, 1995. 

  Грабчак Л.Г., 

Несмотряев 

В.И. 


Горнопроходческие машины и 

комплексы.  

Учебное пособие для вузов.  

Москва: 


Недра, 1990г. 

 

54  

Панкратенко А.Н. 

Технология строительства выработок 

большого поперечного сечения. 

Москва: 


МГГУ,  

2002. 


 

 Сыркин П.С., 

Минин В.А.и 

др. 


Строительство сопряжений горных 

выработок. 

Москва: 

Недра, 1999г. 

  Айдарова 

М.А. 

Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Технология 

подземного строительства». 

Караганда: 

КарГТУ, 


2009. 

  

10 


 

 


Каталог: fulltext -> UMKDP -> SHiPS
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
SHiPS -> М. К., доцент Романов В. И., аға оқытушы Шонтаев Д. С
SHiPS -> Қазақстан республикасының білім жәНЕ

жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет