Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшінPdf просмотр
бет1/11
Дата23.01.2017
өлшемі1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Баспасөз – 2016

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!Қазпошта

Индекс


Мерзімі

алматы


аймақ/қала

аудан/ауылЖеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1541,52

1637,40


1713,84

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


2995,92

3091,80


3168,24

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

Иә, бұл орайда тәуелсіздік, келісім, сондай-

ақ болашағы  біртұтас ұлт деген ұғымдардың 

қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп жатудың 

өзі артық шығар. Мұны, елінің ертеңін ойлай-

тын, мемлекетінің өсіп-өркендегенін, жарқын 

болғанын қалайтын әрбір саналы азамат жақсы 

ұғынады деп білеміз. 

Ал енді біртұтастық дегеннің өзі тәуелсізді-

гі міздің қадірін біліп, елдігіміздің іргесін 

нығайтуға бастайтыны сөзсіз. Қазақстан халқы 

«Мәңгілік Ел» болуға бағыт алды. Бүгіндегі 

барлық бастамалардың түп негізінде осы 

идеяның жатқандығы анық. 

Еліміздің барлық өңірінен келген Ассамблея 

мүшелері, қоғам және мемлекет қайраткерлері, 

этномәдени бірлестіктердің өкілдері, Ұлы 

Отан соғысының ардагерлері, түрлі саланың 

қызметкерлері бас қосқан жиында елдіктің рухы, 

заманауи Қазақстанның бет-бейнесі айрықша 

сезіліп тұрғандай болды.

Сессияның жұмысын бастауға бірден 

кіріскен Мемлекет басшысы  Ассамблеяның 

446 мүшесінің 427-сі қатысып отырғанын 

жеткізіп, қажетті кворум бар болғандықтан 

ХХІV сессияның жұмысын ашық деп жария-

лады. Мемлекеттік Әнұран орындалып болған 

соң, төралқада отырған Қазақстан халқы Ас-

самблеясы Төрағасының орынбасары, ҚХА 

Хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов 

баяндама жасау үшін сөзді Н.Назарбаевқа берді.

(Жалғасы 2-бетте)

9-бет

11-бет

4-бет

Брусиловский 

құдіреті

шаңырақ

Жыр Жолдарынан

ЕлБасы ЖәнЕ Ел Мұраты

БЕт қатталып Жатқанда:

дәуір дауысы

 Жақында ҚР Ұлттық му-

зейде Грациано аричидің «Ве-

неция. Әлемдік мәдениеттегі 

тұлғалар» халықаралық көр-

месі ашылады.

 Қызылордада Батырхан 

шө кенов  атындағы  респуб ли-

калық әншілер байқауы бас-

талды.

 Қазақстанның ұлттық 

киім дері мен тұрмыстық затта-

ры прагада таныстырылды.

 ақтөбеде республикалық 

«Балауса» фестивалі өтті.

 Қазақстанның сән үлгілері 

Нью-Йорк тұрғындарын тәнті 

етті .

 таразда ұлттар достығына 

арналған өнер фестивалі бол-

ды.

 ақтөбеде «Жұбанов көк-

темі» халықаралық фести валі 

басталды.

 шымкентте «Әдеби 

автобус» жолға шықты.

 ақтауда «Маң-

ғыстау аруы – 2016» 

таңдалды.

БіртүйЕр


6-7

Жыр додасы

ТАРИХ ЖАЗҒАН 

АлАшқА 


ЖыРымеНеН...

ақын ығылман шөрекұлы 

өз заманының айтулы сөз зергері

Байлық та, 

Бақыт та – Бірлікте

алаш қозғалысы көсемдерінің бірі, 

көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, 

профессор Халел Досмұхамедұлы 

«қазақ халық әдебиеті» атты еңбегінде 

соңғы екі ғасыр беделінде өмір сүріп, 

есімдері ел есінде қалған қазақ 

ақындарының ілегін атаған кезде 

ығылман Шөрекұлы атын нағыз орта 

белде келтіріпті. 

Қазақстан халқы ассамблеясының әрбір жаңа 

сессиясы ел ынтымағын одан әрі нығайтуға, 

ортақ мақсаттарды айқындап, жаңа белестерді 

бағындыруға бағытталған мұратымызды 

белгілеп келеді. 1 мамыр – Қазақстан халқының 

бірлігі мерекесі қарсаңында өткен алқалы 

жиынға Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, 

сөз сөйледі. айта кетейік, ассамблеяның кезекті 

ХХІV сессиясының тақырыбы «тәуелсіздік. 

Келісім. Болашағы  Біртұтас Ұлт» деген 

тақырыппен өтті. 

№17 (1327) 

28 сәуір – 

4 мамыр 


2016 жыл

1990 жылғы 

наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

Қазақ тілінің 

әдістемесі қандай 

болу керек?

Ынтымақ ырысқа бастайды

Алматыда II республикалық «Тәуелсіздік тағылымы» 

атты студент ақындар арасында дәстүрлі айтыс өтті. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің  журналистика 

факультеті, М.Сералин атындағы әдеби-шығармашылық 

бірлестіктің ұйымдастыруымен ел Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына орай өткізілген бұл айтыстың басты мақсаты – 

төл өнеріміздің мерейін тасыту. Айтыс қортындысында әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-дің студенті  Айтбек Тұрсынбаев  

бас жүлде иегері атанды. Бірінші орынға  Павлодар 

қаласының Инновациялық Еуразия университетінен 

келген Абзал Қабдыраш лайық деп танылды.  Сүлеймен  

Демирель университетінің студенті Алтынбек Ибрагимов 

екінші, ал   үшінші орынды Алматы қаласы Абай атындағы 

ҚазҰПУ студенті Айдана Қайсарбекқызы иеленді.  

«Тәуелсіздік тағылымы»

келісімі халықтың тілек-қалауымен 

таңдалды. Қазақстан халқы Ассам-

блеясы – Тәуелсіздік жемісі. Ассам-

блея кез келген сын-қатер төнген 

кезде және Тәуелсіздіктің барлық 

кезеңінде әрдайым биіктен табыл-

ды. Оның тарихында біздің ұлттың 

өрлеу дәуірінің кезеңдері мен нақты 

нәтижелері көрініс тапқан» деп 

қадап айтты.

«Бес саусақ жұмылса жұдырық 

болады», «Алтау ала болса ауыздағы 

кетеді, төртеу түгел болса төбедегі 

келеді», «Ырыс алды – ынтымақ» 

деп бекерге айтылмаса керек. Қазақ 

үшін байлық та, бақыт та татулық пен 

ынтымақта.  

Ы н т ы м а қ т ы ң   н е г і з і ,   т ү п -

тамыры  – әр шаңырақтан, отба-

сынан бас талары ақиқат. Бесікте 

жатқан сәбиден бастап ұлттық рухта 

тәрбиеленсе, ата-ананың қадірін 

біліп өссе ол азамат ертең елінің туын 

жықпайтын, достыққа адал,  сөзге 

берік, сенімге ие, көрші-көлемге, 

туыс-туғанға сыйлы болары хақ.

Қ а з а қ с т а н д а   б і р қ а т а р   ұ л т 

өк і л дері  өм ір  сү рі п  ж ат қ а н ы н 

ескерсек, кешегі ауыртпалық жыл-

дары қолындағы бір үзім нанын 

бала-шағасының аузынан жырып, 

өзгеге берген, өзгенің басына түскен 

тауқыметті бірге көтеріскен қазақ 

халқы өз мемлекетінің татулықтың 

нышанына айналған ел екендігін 

бү к і л әлем ге тан ы т т ы. Лай ы м, 

еліміз алауыздық пен араздықтан 

аман болып, тыныштық пен сый-

лас тығымыз мәңгілік болғай. 

«Бірлік бар жерде – тірлік бар». 

Ынтымақ мерекесіне орай еліміздің 

түкпір-түкпірінде ойын-сауық 

ұйымдастырылып, әр ұлттың салт-

дәстүрін көрсететін, өнерінен су-

сындатып, ән-биін тамашалататын 

достық пейілдегі шаралар өткізіледі. 

Қалай болғанда да  бізді жетістікке 

жеткізетін достық пейіл мен ыстық 

ықылас. Қоғамдағы тұтастық пен 

елдің бірлігі бар жерде кез келген 

қиындықты еңсереріміз сөзсіз.

Біздің жалғыз ғана Отанымыз 

бар. Ол – Қазақ елі. Тәуелсіздіктің 

Туы аспанымызда мәңгі қалықтасын 

десек, ұлттың ұйытқысы бола біліп, 

бір-бірімізге қалтқысыз сеніп, бір 

мүддеде, ортақ көзқараста өнімді еңбек 

етуіміз қажет. Жауапкершілік пен 

сенім, қамқорлық пен қолдау, рухани 

жақындық бар жерде – бірлік те, тірлік 

те болары анық.  

«Бір жағадан бас, бір жеңнен қол 

шығаратын» кез дәл осы уақыт болса ке-

рек. Сондықтан мем ле кеттің болашағы 

үшін, оның мәртебесін арттыру үшін – 

әрбір Қазақстан азаматы жауапты. 

Ел бірлігі бәрінен биік ұғым. 

Осы ұғымға сай болуымыз үшін 

әрқайсысымыз сүбелі үлес қосуымыз 

қажет. Мемлекеттің жарқын бола шағы, 

қоғамның тұрақтылығы – бірлігіміз 

жарасқан өміріміздің кепілі. Бұған ат-

салысу Қазақстан аза матының қасиетті 

парызы.


Бағдагүл БалауБаева

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақ халқы береке-бірліктің бас-

тауы ынтымақта екендігін, татулық пен ауызбіршілік бар жерде алынбайтын 

қамал, жеңбейтін қиындық болмайтындығын ежелден-ақ айтып, өзгелерге үлгі 

етіп келеді. 

Атақты Қабан (Қабылиса) жырау 

Асанұлы «Бақыт, қайда барасың?» 

деген жыр-толғауында: 

– Бақыт қайда барасың?

– Ата-анасын сыйлаған,

Ұйымшылдық ойлаған,

Тату жанға барамын...

– Бақыт қайда барасың? 

– Көршімен болған бірлігі,

Тағат, ғибадат тірлігі

Ұйымшыл елге барамын, – деген 

екен. 

Күні кеше Мемлекет басшы-с ы   Н . Ә . Н а з а р б а е в   Қ а з а қ с т а н 

халқы Ассамблеясының XXIV сес-

сиясында сөйлеген сөзінде «Біз 

достықты қазақстандықтардың 

барлық буынының басты игілігі 

ретінде сақтай білдік. Біздің бірегей 

жолымыз – тең құқықтылық, бір 

шаңырақ астында өмір сүретін 

б а р л ы қ   э т н о с т ы ң   б і р л і г і   м е н 

Бақ-ырыстың 

ордасы

Ынтымақ – менің ырысым, Оң болмас онсыз бір ісім, 

«Не қымбат, – десең – дүниеде?», 

Достық қымбат мен үшін. 

 Болсаң да сары, мен қара, 

Бөлектенуге бола ма? 

Қандай жақсы жып-жылы, 

Сезімдер жүрсе арада. 

Бір-бірімізді түсініп, 

Қателік болса кешіріп. 

Жүрсек қой шіркін, өмірде, 

Өкпені мәңгі өшіріп. 

Қазақпын сөзге ермеген, 

Адамды ұлтқа бөлмеген. 

Жүрегің таза болсын тек, 

Адамның бәрін тең көрем. 

Қиналсам досым демеді, 

Айтқаныма да көнеді. 

Тірлікте қыз-қыз қайнаған, 

Жарасымдылық керегі. 

Төңірегіңді нұр етер, 

 Еңсені тіктеп өр етер. 

Жүрекке шаттық сыйлайтын, 

Татулық, саған не жетер!

Тәңірім өзі қолдайды, 

Қиындықтардан қорғайды. 

Бірлігім болса бекемдеу, 

Алмайтын қамал болмайды. 

Қанатың досым талмасын, 

Достықты ұрпақ жалғасын. 

Бөтен емессің сен маған, 

Ел ортақ бізге болғасын. 

Өркендесін жеріміз, 

Досқа дайын төріміз. 

Туымыз көкте желбіреп, 

Көркейе берсін еліміз. 

Еліңмен бірге тасасың, 

Жасырмай сырды ашасың. 

Бақ-ырыстың ордасы, 

Қазақстаным жасасын! 

азат ҮСеНҰлЫ

ҚЫзЫЛОрДА2

№17 (1327) 

28 сәуір – 4 мамыр 

2016 жыл


АНА ТІЛІ

АНА ТІЛІ

3

№17 (1327) 28 сәуір – 4 мамыр 

2016 жыл


алматыда Чернобыль аЭС-індегі ядролық 

апаттың зардабын жоюға қатысқандарға 

арнал ған ескерткіш ашылды. Жаңа нысан 

ахмет  Бай тұр сынов атындағы саябақта бой 

көтерді. 

Ескерткіштің ашылу рәсіміне келген 

қала әкімінің орынбасары румиль Тауфиков 

өз сөзінде Чернобыль оқиғасын соғысты 

бастан өткергендей зұлматпен теңеді. Со-

нымен қатар, чернобыльшілер күллі адам-

затты улану қаупінен аман алып қалғанын 

тілге тиек етті. Өз кезегінде Қр Чернобыль апаты мен жергілікті 

соғыс Одағының президенті рахымқажы Әбдікәрімов қала 

басшылығына көрсетілген құрметі үшін зор алғыс білдіре отырып, 

арнайы естелік кітабы мен төсбелгі сыйға тартты.

Қр Ауған соғысы және локалды соғыстар ардагерлері одағы 

төра ғасының орынбасары Игорь Бережной ескерткіш адамдар ой 

түюі үшін керектігін тілге тиек етті. Жиылған қауым ескерткіш 

тақтасының авторы Қазбек Жарылқаповқа алғыс білдірді. 

Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясы 

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және ұжымның 50 жылдығына 

орай «айналдым елім, Қазақстаным!» атты кеш бағдарламасын қойды.

Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің 

сүйемелдеуімен сахнада елге танымал әншілер өнер көрсетті. Атап 

айтқанда,  Хатимолла Бердіғалиев, Мұрат Әмірханов, Қазақстанның 

еңбек сіңірген артистері Жұмағаным рахимова, Қанатқали Қожақов, 

Сәуле Таудаева, Сағадат рахметжанов, Ермек пен оның ұлы Асыл-

хан Қазиев сахнаға көтерілді. Сонымен қатар кеште халықаралық, 

республикалық байқаулардың лауреаттары  Ақсұлу Жұмалиева, 

Ақмарал Ахметова, Айбар Хайырханов, Эльмира Усаева, Камалиден 

Айтбаев және Ақбөбек Қайыржановалар да ән шырқап, көрермендердің 

қошеметіне бөленді.

Ғылым баспасынан  «Қазақ стан 

тарихы» атты оқу құралы жарық 

көрді. авторлары  Р.Р.Қайыр-

бекова, О.Ю.Пак, Д.в.ульянов. 

Туынды алматы қаласындағы 

«Ғылым» баспасынан басылып 

шыққан.

Аталған оқу құралы ежелгі 

дәуірлерден қазіргі күндерге 

дейінгі Қазақстан тарихы курсын игеруге арналған. Қазақстан 

республикасының Білім беру және ғылым министрлігі бекіткен жалпы 

білім беретін мектептерге арналған бағдарламасына сай құрастырылған. 

Бір айта кетерлігі, кітап Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалатын 

оқушыларға арналып отыр.

 Оқу құралында пәнді зерделеуге арналған сызбалар келтірілген. Бұл 

тарихи деректерді жүйелі түрде ұғынуға мүмкіндік береді.ару қала алматының 1000 жылдығына орай 

жыр мүшәйрасы өтті. Республикалық көлемде 

өткен жыр додасына 60-тан астам ақын қатысқан. 

Мүшәйраның мақсаты - алматы қаласына деген 

сүйіспеншілікті дамыту, мәдени құндылықтарды 

көтеру, қазақ әдебиетін насихаттау еді. Жыр ала-

манына 190-ға жуық өлең келіп түскен. 

Алпыс ақынның алдыңғы шебіне жеткен 

алғашқы ондық айтулы мара паттарға ие болды. 

Жыр мүшәйрасының қорытын дысына 

арналған жиынды Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман 

Қырықбаев ашты. 

«Ару қала – Алматы» жыр мүшәй ра сында ақын Нұртас Тұрған-

бекұлы, Батырхан Сәрсенхан мен Әбдіқадыр Бөрібекұлы ынталандыру 

сыйлығына ие болды. Үшінші орын Кәдірбек Құныпияұлы, Мағиза 

Құныпияқызы мен Алтыншапақ Хаутайға  бұйырды. Екінші орынды 

Жәркен Бөдешұлы мен Мақпал Мыса иеленді. Бірінші орынды Болат 

Үсенбаев жеңіп алды. Бас жүлде иегері рафаель Ниязбеков атанды.

Жыр аламанын Алматы қаласы әкімдігі, Қазақстан Жазушы-

лар одағы мен «Ел-Шежіре» қайырымдық қоры ұйымдастырды. Әр 

орынның өзіндік жүлде қорлары да бекітілген.

Елбасы жәнЕ Ел мұраты

тұғырлы тұлға

А

қпараттар ағыныА

қпараттар ағыны Әзірлеген Нұрлан ҚҰМаР

астанадағы «Қазақстан» концерт залында ел Тәуелсіздігінің 25 

жылдығын мерекелеу аясында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

күзет қызметінің құрылғанына екі жыл толуына орай салтанатты кеш 

болып өтті.

Концертті Президенттік оркестр ән және эстрада ансамблінің 

жетекшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанат 

Шыбықбаев «Отаным»  әнімен ашты. Қашанда өз тыңдармандарын 

қайталанбас репертуарымен таңғалдырып келген шығармашылық 

ұжым бұл жолы да Президенттік оркестр музыканттарының 

авторлығындағы тың туындыларымен қуантты. Кеш барысын-

да Президенттік оркестрдің әншілері, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткерлері Ардақ Балажанова, Досымжан Таңатаров, 

халықаралық және республикалық байқаулардың лауреатта-

ры Нұрболат Құсайынов, Қайбар Аллажар, Әсел Мәдекешова, 

Бибігүл Сауытова, Айман Уданова, Әлібек Ізбасаров, Гүлсаным 

Жұмағалиеваның және басқалардың орындауында отандық және 

шетелдік композиторлардың шығармалары шырқалды.Жуырда Ұлы Жеңіс күні мерекесіне орай алматы облыстық 

денсаулық сақтау басқармасы алматы аймақтық онкологиялық 

диспансері  Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен оған теңестірілген 

тұлғаларға тегін медициналық көмек көрсету шарасын ұйымдастырды. 

Денсаулық сақтау ісінің мамандары 60-қа жуық ардагерді 

қабылдап, қызмет көрсетті. Келушілер тегін медициналық тексеру-

ден өтті.

Алматы аймақтық онкологиялық диспан серінің емхана 

меңгерушісі Жүнісова Меруерттің айтуынша, мұндай шаралар биыл  

төртінші рет өткізіліп отыр. 

Чернобыль оқиғасына арналған ескерткіш

«Айналдым елім, Қазақстаным!»

Түлектерге керек кітап

«Ару қала – Алматы» 

Ән мен жырдан шашу шашты

Ардагерлерге тегін қызмет көрсетілді

Шара


КЕШ 

БіліМ КөКЖИЕгі

МүШәйра

МәдЕнИЕт


БәрЕКЕлді!

А

пта айшықтарыА

пта айшықтары Әзірлеген Нұрлан ҚҰМаР

8 (727) 394-41-30

ЕлБасы


парлаМЕнт

Байланыс


сапар

оң Болсын!таяуда алматыдағы 

Ғылым ордасында 

көрнекті тілші, тер-

минтанушы ғалым, 

халықаралық «қазақ 

тілі» қоғамының 

президенті, қр ҰҒа 

академигі, филология 

ғылымының докторы, 

профессор,  «құрмет», 

«Парасат» ордендерінің 

иегері Өмірзақ  

айтбайұлының 80 

жасқа толу мерей-

тойына  орай «ака-

демик Ө. айтбайұлы 

және  мемлекеттік 

тіл мәселелері» атты  

халықаралық ғылыми-

теориялық конферен-

ция өтті. 

Оны қр Ұлттық Ғылым 

академиясының 

президенті Мұрат  

Жұрынов ашып, 

жүргізіп отырды. 

Конференция барысында 

мерейтой иесін шын жүректен 

құттықтап, игі тілек білдірушілер 

көп болды. Осының өзі ардақты 

азаматтың ел ішіндегі абыройы 

мен беделін анық көрсетсе ке-

рек. Жиналғандар алдында ең 

алдымен Елбасының құттықтауы 

оқылды. Мұнан әрі Қр Пар-

ламенті Сенаты төрағасының, 

Мем лекеттік хатшының, бірқатар 

министрлердің, қоғамдық ұйым-

дар басшыларының құттық-

таулары жеткізіліп жатты. 

Өмірзақ Айтбайұлы мұндай 

жүрекжарды лебіздерге лайықты 

тұлға. Ол бүкіл ғұмырын негізінен 

бір салаға – ана тіліміздің мәр те-

бесі асқақтауына, оның тұғыры 

нығая түсуіне арнап келеді. 

Ғалымның алғашқы еңбек-

т е р і н і ң   б і р і   « А у д а р м а д а ғ ы 

фразеоло гиялық құбылыс» деп ата-

лады. Бұл қазақ аударма ғылымы-

ның қалыптасуына қосылған 

елеулі үлестің бірі еді. Сонымен 

қатар қазақ лингвистикасының 

тарихында тұңғыш рет қазақ 

терминологиясының дамуы мен 

қалыптасуы жайында көлемді де 

іргелі еңбекті өмірге әкелді. Ол 

– «Қазақ терминологиясының 

дамуы мен қалыптасуы» деп ата-

лады. Ал «Қазақ сөзі» кітабында 

қ а з а қ   т е р м и н о л о г и я с ы н ы ң 

мәсе лелерін жан-жақты қа-

рас тыра білді. Академиктің (Басы 1-бетте)

Жиналғандар алдында сөйл-

еген Мемлекет басшысы Қазақ-

стан халқы Ассамблеясы біздің 

Тәуелсіздігіміздің ұлы құндылық-

тарының бірі екенін атап өтті.

– Біз достықты қазақ стан дық-

тардың барлық буынының басты 

игілігі ретінде сақтай білдік. Біздің 

бірегей жолымыз – тең құқықтылық, 

бір шаңырақ астында өмір сүретін 

б а р л ы қ   э т н о с т ы ң   б і р л і г і   м е н 

келісімі халықтың тілек-қалауымен 

таңдалды. Қазақстан халқы Ассам-

блеясы – Тәуелсіздік жемісі. Ассам-

блея кез келген сын-қатер төнген 

кезде және Тәуелсіздіктің барлық 

кезеңінде әрдайым биіктен табыл-

ды. Оның тарихында біздің ұлттың 

өрлеу дәуірінің кезеңдері мен нақты 

нәтижелері көрініс тапқан, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы Ұлт Жоспарын жүзеге 

асырудың алғашқы қорытындылары 

туралы да айтты. Бірнеше айда 59 

заң әзірленіп, қабылданды және 

күшіне енді. 400 нормативтік 

құқықтық акт бекітілгенін атап 

өтті. Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде 

мемлекеттік қызметшілер корпу-

сында Қазақстанның 45 этносының 

өкілдері  бар екенін тілге тиек етіп, 

мемлекеттік аппаратта әрдайым 

этностық әралуандық болуы үшін 

бұл жұмыс жалғаса түсетінін жеткізді. 

Президент заң үстемдігін қам-

тамасыз ету үшін «Тілдер туралы» 

заңның толық сақталуы маңызды 

екенін атап өтті.

– Мемлекеттік органдарға 

арыздану шының хат жолдаған тілінде 

ақпарат алу мәселесіне қатысты 

бұған дейін ескерту жасаған бола-

тынмын. Менің тапсырмам бойын-

ша Бас прокуратура барлық орталық 

және жергілікті органдарға тексеру 

жүргізді. «Ақпаратқа қолжетімділік 

туралы» жаңа заң күшіне енген 

алғашқы үш айда мемлекеттік 

органдардың азаматтар сауалына 

олар таңдаған тілді ескере отырып 

жауап беру тұрғысында 79 рет заң 

бұзылған. Соның ішінде 29 факт 

түрлі деңгейдегі әкімдіктерде, 50-і 

министрліктер мен ведомстволардың 

а у м а қ т ы қ   б ө л і м ш е л е р і н д е 

болған. Бас прокуратура барлық 

анықталған деректер бойынша 

заң бұзуды әшкерелеу және кінәлі 

мемлекеттік қызметшілерді тәртіптік 

жауапкершілікке тарту жөнінде 

ұсыным енгізді. Бұл мәселені барлық 

мемлекеттік орган басшылары ұдайы 

жеке бақылауында ұстауға тиіс, – 

деді Нұрсұлтан  Назарбаев.

ЭКСПО – 2017 халықаралық 

м а м а н     д а н   д ы р ы л ғ а н   к ө р м е с і н 

өткі зу мәселесін ескере отырып, 

елорда ның, Алматы қаласы мен 

облыстардың әкімдеріне көрнекті 

ақпараттың жариялануын үш тілде 

– мемлекеттік, орыс және ағылшын 

тілдерінде қамтамасыз етуді тап-

сырды.


Елбасы өз сөзінде азаматтардың 

теңдігі мен этносаралық қатынастар 

тұрақтылығы мәселесіне қатысты 

ұсақ-түйек деген болмайтынын, 

болуы да мүмкін емес екенін, бұл 

жерде науқаншылдыққа орын жоқ, 

күнделікті қажырлы жұмыс қажет 

екеніне тоқталды. Алқалы жиын-

да еліміздің эконо микалық даму 

көрсеткіштеріне де назар аударылды. 

Мәселен, Президенттің 60 елде 

жүргізілетін Жаһандық бизнес 

мониторингі мәліметтеріне сүйене 

отырып келтірген көрсеткіштері 

б о й ы н ш а ,   Қ а з а қ с т а н   а з а м а т -

тардың кәсіпкерлік белсенділік 

Бұған қоса әншілігі мен күйшілігі 

өз алдына бөлек әңгіме. Оның 

орындауындағы біраз әндер 

Қ а з а қ   р а д и о с ы н ы ң   « А л т ы н 

қорында» сақталған. Қырғыздың 

«Ыстықкөлдің алқызыл гүлдері» 

көркем фильмінде орындаған 

Біржанның «Теміртасы» төрткүл 

әлемге тарады. 

  Ж и ы н д а   с ө з   с ө й л е г е н 

а к а   д е м и к   т е р   Ә . Қ а й д а р о в , 

С . С а р т а е в ,   К . Н ә р і б а е в ,   Қ р 

Парламенті Сенатының  депутаты 

Қ.Айтаханов, ТҮрКСОЙ ұйымы-

ның Бас хатшысы Д.Қасейінов, 

М.Әуезов атындағы Әдебиет және 

өнер институтының директо-

ры У.Қалижанов, р.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану институ-

тының директоры Ә.Дербісәлі, 

жазушылар Ә.Сарай, А.Жағано ва, 

сазгер І.Жақанов және басқалар 

мерейтой иесіне жылы сөздерін 

арнады. 


«Қазіргі қазақ терминология-

с ы н ы ң   к ө ш б а с ш ы с ы » ,   « Т у 

ұстаушы», «Академик Ө.Айтбай-

ұлы және қазақ  терминология сы» 

деген тақырыптарда А.Байтұр-

сын  ұлы  атындағы  Тіл   білі мі  инс-

титу тының директоры, филология 

ғылымының докторы, профес-

сор М.Малбақов, халықаралық 

«Қазақ тілі» қоғамының вице-

президенті Е.Қажыбек, Қр ҰҒА 

корреспон дент-мүшесі,  фило-

логия ғылымы ның докторы, про-

фессор Ш.Құрманбайұлы баянда-

ма жасады. 

Б а с қ о с у д а ғ ы   ж а ғ ы м д ы 

жаңалық – әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың баспасынан «Өнегелі 

өмір сериясынан» осы жиынның 

кейіпкері туралы кітаптың шығуы 

еді. Көпшілік алдында аталған 

жинақтың тұсаукесері жасалды. 

Мерейтой – бұл да бір белес. Бір 

жағынан бұл адамның еңбегіне де, 

өзіне де баға берілетін сәт секілді. 

Осы жиыннан аңғарғанымыз, 

Өмірзақ Айтбайұлына деген 

елдің ықыласы ерекше болды. 

Сөйлеушілер ол туралы «Түркі 

әлемінің жампозы», «Қазақ 

терминологиясының сардары», 

«Ана тілін ардақ тұтқан азамат», 

«Тіл білімінің абызы», «Ғылым 

мен өнерді үйлестіре білген тұлға» 

деп жатты. Мұның бәрі жайдан-

жай емес. Азаматтың ғылымдағы, 

әсіресе тіл саласындағы жемісті 

қызметін түсінгендік. Бұл бір 

жағы. Екінші қыры – адамдық, 

а д а м г е р ш і л і к   қ а с и е т т е р і н е 

сүйсінгендік. 

Халқының қошеметіне бө-

ленген, туған тілін қасиет тұтқан, 

жұртым деп соққан жү регін ән-

күй тербеген ел ардақ тысының 

жеткен жасына жас қосыла бергей 

деп тілейік. 


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> «АҚылдың ТҮбі қҰт болар»
pdf -> Мен «Ана тілі» газетін жарық көрген күнінен
pdf -> Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесі де таяп қалды. Күн мен түннің теңеліп, табиғаттың ерекше ажарланатын, жаңаратын кезеңі саналатын Наурызда
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
pdf -> 5 Көзіқарақты оқырман білуі тиіс, жақында Тілдерді дамыту мен қолданудың
pdf -> Күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет